Dankzegging aan Omroep Gelderland voor de perfecte uitzending met Judith Leenders, Ron Nienhuis over hun dochter, wraking en ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters. Uitnodiging bekijk uitzending Omroep Gelderland, start afspelen op 09:28 - Interview Journaal Omroep Gelderland met Jan Hop over plakoorlog bij verkiezingen. Bekijk ook deze uitstekende uitzending van Omroep Gelderland http://rtvgelderlandarchief.nl/playlist.php?id=47196 start afspelen op 04:10.

(1000) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
In uitnodiging hoorzitting rechtbank MOET VERPLICHT naam behandeld rechter staan t.b.v. onderzoek! (574) (184) (581)

ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee met de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!
(802) Met de ABN dochter van Ron en Judith was niets aan de hand. Rapportages worden met (verzonnen verhalen) toegeschreven naar de gewenste jeugdzorg conclusies en hun dochter eindigt na zes jaar gesubsidieerde jeugdzorg bemoeienis in de kindergevangenis van Rentray Eefde met toestemming van door de Koningin benoemde kinderrechters. ACTIE! Rij Koninklijke Shell voorbij en tank ergens anders. Help mee aan de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!

Censuur in Nederland ©
Groep Hop ©

 

 

Kenmerk rioolrechtspraak in Nederland en jeugdzorg niet kindgericht maar gericht op schaalvergroting! Ouders mogen geen bezwaar maken tegen indicatiebesluiten bij kinderbecshermingsmaatregelen en een ongecontroleerde geldstroom komt in handen van jeugdzorg stichtingen waardoor de zorg in Nederland onbetaalbaar is geworden

(3) Geschiedenis 23 augustus 2007! Drie hoger beroepen met bijlagen tegen besluiten van de jeugdzorg ingeleverd bij Raad van State
Ouders met gezond verstand en een huis-, tuin- en keukenmentaliteit die in Gelderland met "jeugdzorg" en rioolrechtspraak van Arnhemse kinderrechters te maken krijgen weten niet wat hen overkomt! De start van de werkwijze van de jeugdzorg in Gelderland is niet alleen gebaseerd op "verzonnen verhalen" tegen ouders maar ook op het weghalen van kinderen met als grondslag "verzonnen verhalen" tegen de ouders waarbij de jeugdzorg er voor hun gemak steeds vanuit gaat dat door de koningin benoemde ernstig gedragsgestoorde rancuneuze INTEELT kinderrechters toch nergens naar kijken. Ouders zijn kansloos tegen ernstig gedragsgestoorde kinderrechters in Arnhem zo partijdig als de pest voor hun maatjes bij de jeugdzorg en RvdK.

Rechtspraak van door de koningin benoemde kinderrechters c.s. is uitsluitend gericht op het naaien van ouders, jatten van kinderen, het ongecontroleerd binnenhalen van gigantische hoeveelheden subsidie en andere geldstromen. De zorg in Nederland is daarmee ook onbetaalbaar geworden maar tegen hulpverleningsplannen en indicatiebesluiten bij kinderbeschermingsmaatregelen mag geen bezwaar worden gemaakt dus is in Nederland jeugdzorg niet kindgericht maar ook uitsluitend gericht op schaalvergroting.

Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
In uitnodiging hoorzitting rechtbank MOET VERPLICHT naam behandeld rechter staan t.b.v. onderzoek!

812 De ernstig gedragsgestoorde kinderrechter Barrau is er zo eentje, een mooi smoeltje maar achter dat masker zal zij in onderonsjes buiten de hoorzittingen met de RvdK probleemloos ouders uit het gezag zetten (191009) niet alleen uit rancune maar om haar maatjes bij de RvdK en jeugdzorg terwille te zijn  t.b.v. geheime jeugdzorg operaties bijvoorbeeld in de zaak Nienhuis/Leenders op weg naar de gewenste schaalvergroting in de jeugdzorg.

Barrau is een rancuneuze kinderrechter en was niet blij met onderstaande drie hoger beroepen tegen haar uitspraken en ouders die zich maar bleven verzetten tegen het weghalen van hun dochter na verzonnen verhalen. Nou van harte gefeliciteerd kinderrechtertje Barrau met jouw kritiekloze werkwijze op de jeugdzorg en RvdK en het opsluiten van Anne-Marie Nienhuis door jullie in een kindergevangenis na vijf jaar zogenaamde jeugdzorghulpverlening gericht op schaalvergroting in Gelderland.

Ongelijk doorlooptijden steeds opnieuw voor de ouders van kinderen alweer een kenmerk organisatiecriminaliteit jeugdzorg. Wat waren de DOORLOOPTIJDEN van deze drie HOGER BEROEPZAKEN bij het rechtersleger als burgers tegen hun "jeugdzorg maatjes" durven procederen als kenmerk van rioolrechtspraak in Nederland bij kinderbeschermingsmaatregelen?

816 Betreft: Hoger beroep tegen BARRAU uitspraak 146281 / JERK 06-16511 van 30 mei 2007 (verzonden op 11 juni 2007) van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem.

815 Betreft: Hoger beroep tegen BARRAU uitspraak 150472/JZ RK 07-8006 van 21 juni 2007 (verzonden op 12 juli 2007) van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem.

817 Betreft: Hoger beroep tegen BARRAU uitspraak 151579 / JZRK 07-8012 van 21 juni 2007 (verzonden op 12 juli 2007) van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem.

 

Rioolrechtspraak in Nederland en praktijkvoorbeelden van door de koningin benoemde rancuneuze kinderrechters.

Welke "rancuneuze en smerige praktijken" hebben BARRAU c.s. vervolgens uitgehaald UIT RANCUNE tegen Leenders/Nienhuis en Hop (500) hun procesvertegenwoordiger in deze hoger beroepen?

Antwoord 1 is bekend op 191009: 812. In een gezellig ONDERONSJE tussen Raad voor de Kinderbescherming en BARRAU worden Leenders/Nienhuis DOOR BARRAU UIT HET GEZAG gezet.

Antwoord 2 is bekend onder verwijzing naar de zaken Maria en Maxim Hop. De publicaties op internet over deze zaken worden hier als herhaald en ingelast beschouwd.

Gelooft u nu nog steeds dat het door de koningin benoemde rechtersleger in Nederland onpartijdig en onafhankelijk is?

ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Tank ergens anders als verzet van steeds meer burgers tegen rioolrechtspraak in Nederland en de onderonsjes van door de koningin benoemde rancuneuze INTEELT kinderrechters buiten de hoorzittingen om met RvdK en jeugdzorg.

Dank u wel.

Jan Hop

 

 

 

 

 

 

 

De link van de CRVB naar de TK klopt niet. Hetgeen waar zij naar verwijzen staat niet op de betreffende pagina.............  

12. Toetsing door de kinderrechter in plaats van de bestuursrechter

Om een eenduidige rechtsgang te creŽren, stellen wij voor om in plaats van de bestuursrechter de kinderrechter bevoegd te maken om beroepen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen beschikkingen genomen door de stichting, te toetsen (artikel 5, vijfde lid). De kinderrechter toetst op dezelfde wijze als de bestuursrechter en kan de beschikking dan ook slechts in stand houden of vernietigen. Voor beschikkingen van de stichting genomen in het kader van een ondertoezichtstelling was de kinderrechter reeds bevoegd. Doordat alle beschikkingen door dezelfde rechter worden getoetst, zal de rechtseenheid worden bevorderd.  

13. Dualisering provincie- en gemeentebestuur  

Tweede Kamer, vergaderjaar 2002Ė2003, 28 168, nr. 10

 

 

 

De verwijzing in artikel 100 klopt niet meer met de huidige wet want artikel 5a wjz is er niet meer

Maar dit gaat expliciet over schriftelijke aanwijzingen in het kader van de OTS die strekken tot het verplicht aanvaarden van zorg.

Artikel 100

De wijziging houdt in dat wordt voorgesteld ook besluiten, die strekken tot zorg in het kader van de gezinsvoogdij op de negatieve lijst van de Algemene wet bestuursrecht te plaatsen. Daarmee is bezwaar en beroep op grond van de Algemene wet bestuursrecht onmogelijk. Voldoende rechtsbescherming wordt evenwel geboden, omdat de schriftelijke aanwijzing van de stichting in het kader van de ondertoezichtstelling, die een cliŽnt verplicht zorg te aanvaarden, kan worden getoetst door de kinderrechter.

 In de zaak Nienhuis/Leenders is GEEN schriftelijke aanwijzing gegeven om aan het onderzoek mee te werken!

 

 

 

 

 

Pleitnotities 4 maart 2009 Hoger Beroep CRvB Nienhuis/Leenders tegen SBJG

INDICATIEBESLUIT 301106 GGZ behandeling Anne-Marie bij Gelderse Roos Ede

Pleitnotities 4 maart 2009 Hoger Beroep HVP Nienhuis/Leenders tegen SBJG
"Bezwaarschrift tegen BESLUIT INDICATIEBESLUIT 30 november 2006 voor een GGZ behandeling voor Anne-Marie bij Gelderse Roos Ede kennelijk niet-ontvankelijk"!

Centrale Raad voor Beroep Utrecht, Graadt van Roggenweg 200-250, 3531 AH Utrecht.

Datum en tijd: Openbare hoorzitting 4 maart 2009 10:00 uur.

Geachte leden van de Centrale Raad voor Beroep,

Ondergetekende geven met deze pleitnotities een toelichting op het Hoger Beroep

Judith Leenders en Ron Nienhuis, Spoorstraat 31, 6953 BW DIEREN

De ouders van Anne-Marie. Zij verzet zich zichtbaar tegen UHP in het Lindenhout kindertehuis omdat zij A4-tjes op haar kamer ophangt met CEL NR 12! Een kind in de cel is een hel! Opgesloten in een kamertje van een paar vierkante meter zonder raam!

tegen

Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland, Velperweg 75, 6824 HH Arnhem

met J. Hop Ermelo als hun procesvertegenwoordiger
vanaf 3 augustus 2006 tot heden. Hij kent deze zaak dus heel erg goed!

 

 

Over de onderhavige zaak is een TV-uitzending gemaakt door Omroep Gelderland.

Vier citaten uit die uitzending zijn van belang in de beoordeling van de onderhavige zaak.

 

Citaat 1.

"Gert Vrieze, president van de rechtbank in Zutphen, wil dat er nu een einde komt aan

het, in zijn ogen, nutteloze wraken. Gemachtigde Jan Hop wenst hem veel succes, maar denkt niet dat een wetswijziging de oplossing is. Volgens Hop kan de rechtbank veel beter de hand in eigen boezem steken."

 

Citaat 2.

dhr. Jan Hop: " lk heb gewoon gezegd van, .. ik vind het schandalig dat er verzoeken worden ingediend door de jeugdzorg, per fax, bij de kinderrechter. Er zitten rapporten bij als bijlage en vervolgens kom ik erachter, dat die rapporten een week later zijn gemaakt.

Kinderrechters moeten veel beter opletten als er verzoeken worden ingediend voor uithuisplaatsen van kinderen en ze moeten ook zorgen dat de zaakjes gewoon kloppen.

De ondertekeningsblokken moeten kloppen, de dossiers moeten kloppen. Als de rechtbank gewoon fatsoenlijk werk aflevert, wat iedere burger eigenlijk moet doen, dan wordt er ook niet gewraakt. Al mijn wrakingen zijn op procedurele gronden, en die zijn te voorkomen als de rechtbank fatsoenlijk werkt."

 

Citaat 3.

Verslaggever Omroep Gelderland:

"U voelt zŪch eigenlijk gewoon een beetje gepiepeld?"

dhr. Nienhuis: "Ja, inderdaad daar komt het gewoon op neer."

Voice-over Omroep Gelderland:

" En, omdat ze zich gepiepeld voelen vechten ze door. Ook door (d.m.v.) het wraken van rechters. Inmiddels hebben ze al 3 keer een rechter gewraakt.

 

 

Chronologisch overzicht

Zaaknummer rechtbank Arnhem 151579/JZ RK 07-8012

Zaaknummer RvS 200705249/1/H2

Zaaknummer CRvB 08 / 3709 ONBEK R011 93

Bezwaarschrift tegen Indicatiebesluit 30 november 2006 Nienhuis/Leenders tegen SBJG

(Memo pleitnotities SBJG RvS hoorzitting 2 april 2008 DAAR KLOPT NIETS VAN!!!!!!!!)

Bezwaarschrift tegen Indicatiebesluit 3 januari 2007 Nienhuis/Leenders tegen SBJG

Bezwaarschrift tegen Indicatiebesluit 9 januari 2007 Nienhuis/Leenders tegen SBJG

Bezwaarschrift tegen Indicatiebesluit 28 maart 2007 Nienhuis/Leenders tegen SBJG

(Memo pleitnotities Jan Hop RvS hoorzitting 2 april 2008)

Van belang is dus het chronologisch overzicht van de indicatiebesluiten?

Van belang is dus het chronologisch overzicht indicatiebesluit waartegen bezwaar is gemaakt.

Van belang is dus alle data en feiten even nauwgezet te controleren omdat het volgens mij hier ging over een indicatiebesluit dat niet getoetst was door een KIR en dat we daarom HB hebben ingesteld?

Zaaknummer 151579 / JZRK 07-8012 van 21 juni 2007 verzonden 12 juli 2007

Zaaknummer RvS  200705249/1/H2 151579/JZ RK 07-8012

Zaaknummer CRvB 

211106 Brief gezinsvoogd

LET OP! Indicatiebesluit 301106 is een indicatiebesluit voor GGZ behandeling Anne-Marie

261106 Bezwaarschrift 261106 tegen indicatiebesluit 301106 (HANDTEKENINGEN!)

301106 Bezwaarschrift 301106 tegen indicatiebesluit 301106 (HANDTEKENINGEN!)

030107 Beslissing op bezwaar 030107 KNO (omdat CONCEPT)

090107 Beslissing op bezwaar 090107 KNO indicatiebesluiten bij OTS negatieve lijst

MEMO GEROTZOOI MET CONCEPTEN EN DEFINITIEVEN!

160107 Beroepschrift 160107 tegen beslissingen op bezwaar 030107 en 090107

280307 Beslissing SBJG bezwaarschrift 261106 KNO

280307 Beslissing SBJG bezwaarschrift 301106 KNO

210207 Verweerschrift SBJG tegen beroepschrift 160107

280307 Nieuw (indicatie) besluit

LET OP! Indicatiebesluit 280307 is een indicatiebesluit voor verlenging UHP

100507 Hoorzitting rechtbank Arnhem PLEITNOTITIES Let op 12- overleg school!

210607 Uitspraak 151579 / JZRK 07-8012 van 21 juni 2007 (V120707)

LET OP! Vierde alinea beschikking pagina 2 301106 INDICATIE is voor GGZ behandeling!

200707 Fax Raad van State proforma Hoger Beroep

220808 Hoger Beroep RvS tegen  

020408 Hoorzitting Raad van State PLEITNOTITIES Nienhuis/Leenders

020408 Hoorzitting RvS, LET OP PLEITNOTIES SBJG m.b.t. indicatiebesluit 301106

060508 Verlenging OTS en UHP Wraking KIR Brands-Bottema en Waal-van Wessem

000000 Doorverwijzing naar Centrale Raad van Beroep

040309 10:00 uur hoorzitting Centrale Raad van Beroep

            (mr. R.M. Male, mr. G.M.T. Berkel-Kikkert, mr. J.N.A. Bootsma)

060508 Verzoek wraking KIR Brands-Bottema

060508 Verzoek wraking KIR Waal-van Wessem

 

 

 

Machtiging procesvertegenwoordiging. Ondergetekenden machtigen de heer J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo om haar/hem te vertegenwoordigen bij het instellen en verder behandelen van verzoekschriften, verweerschriften, bezwaarschriften, beroepschriften, hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep zulks met het recht van vervanging.

 

 

 

 

INDICATIEBESLUIT 301106 GGZ BEHANDELING Anne-Marie

Citaat 2 Uitzending Omroep Gelderland.

Is er in de onderhavige zaak GEEN fatsoenlijk werk afgeleverd? Had de betrokken kinder(bestuurs)rechter beter moeten opletten?

Klopt het zaakje Nienhuis/Leenders rondom UHP Anne-Marie inderdaad niet?

 

Citaat 3.

Verslaggever Omroep Gelderland:

"U voelt zŪch eigenlijk gewoon een beetje gepiepeld?"

dhr. Nienhuis: "Ja, inderdaad daar komt het gewoon op neer."

Hebben Ron en Judith inderdaad gelijk en zijn ze gewoon gepiepeld?

 

 

DE FEITEN.

Feit 1. Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland is een bestuursorgaan

Daar is geen discussie over.

 

Feit 2.

Is het INDICATIEBESLUIT 301106 GGZ BEHANDELING Anne-Marie

een BESLUIT.

Daar is geen discussie over.

 

Feit 3.

Is het INDICATIEBESLUIT 301106 GGZ BEHANDELING Anne-Marie

door een kinderrechter getoetst?

Het antwoord is NEE!

De enige rechtsingang voor ouders om BEZWAAR te maken is dus via de kinder(bestuurs)rechter naar de Centrale Raad van Beroep.

 

Feit 4.

Indien Nienhuis/Leenders geen rechtsingang hebben wordt door de Staat der Nederlanden gehandeld in strijd met internationale verdragen, EVRM, BUPO-verdrag en het Internationaal Verdrag voor de rechten van het kind.

 

Feit 5 Het verschil tussen dit Hoger Beroep en de uitspraak

LJN: BD1113, Centrale Raad van Beroep , 07/5227 WJZ 29 april 2008.

Indicatiebesluiten Wet op de jeugdzorg. Rechtsmachtverdeling tussen de kinderrechter als civiele rechter en de kinderrechter als bestuursrechter. Hoger beroep tegen uitspraken van de kinderrechter als bestuursrechter moet worden ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep.

 

5.1. Toegespitst op het voorliggende geval leidt dit tot het volgende.

 

5.2 Het INDICATIEBESLUIT 301106 is voor GGZ BEHANDELING Anne-Marie

 

5.3 Pleitnota SBJG 2 april 2008 10:00 uur bij Raad van State.

Citaat: ďIn aanvulling hierop merkt Bureau Jeugdzorg het volgende op. Het indicatiebesluit van 30-11-2006 is door Bureau Jeugdzorg AMBTSHALVE GENOMEN op grond van artikel 7 lid 6 Wet op de jeugdzorg. De verlening van door de gezinsvoogd geÔndiceerde zorg is noodzakelijk ter uitvoering van de ondertoezichtstelling op grond van artikel 10 lid 1 onder b Wjz. Zoals gezegd is dit een BESLUIT als bedoeld in artikel H, sub 3 van de bijlage van de Awb. Door plaatsing op deze negatieve lijst is bezwaar en beroep uitgeslotenĒ

 

 

 

5.4.

Beslissing SBJG 28 maart 2007 citaat: ďHet indicatiebesluit d.d. 301106 is geen BESLUIT in de zin van de Algemene Wet bestuursrecht waartegen u bezwaar kunt maken aangezien het een indicatiebesluit in het kader van een ondertoezichtstelling betreft. Ten aanzien van een indicatiebesluit in het kader van een ondertoezichtstelling geldt dat deze op de negatieve lijst van de Awb is geplaatst, waardoor hiertegen geen bezwaar en beroep bij de kinderrechter mogelijk is.

 

Gezien bovenstaande acht de Stichting het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk. DIT HOUDT IN DAT DE STICHTING UW BEZWAARSCHRIFT VERDER NIET IN BEHANDELING NEEMT! Omdat wij het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk achten, hebben wij op grond van artikel 7:3 onder a. Awb. Er vanaf gezien u in de gelegenheid te stellen uw bezwaren mondeling toe te lichten. De Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland, Namens deze Drs. J.A.W.M. Lomans. Directeur bestuurder

 

Met het SBJG BESLUIT 280307 is het BESLUIT van 9 januari 2007 NIET ingetrokken. Beslissing op bezwaar KNO= kennelijk niet-ontvankelijk

 

5.5 Onomstotelijk staat vast dat Nienhuis/Leenders gelijk een bezwaarschrift hebben ingediend tegen  INDICATIEBESLUIT 301106 en de bezwaarschriftenprocedure hebben doorlopen CONFORM het chronologisch overzicht dat bij deze pleitnotitie zit.

 

5.6 Er zijn verschillende soorten indicatiebesluiten bijvoorbeeld:

1. Indicatiebesluit specifiek gemaakt voor OTS

2. Indicatiebesluit specifiek gemaakt voor UHP

3. Indicatiebesluit specifiek gemaakt voor een GGZ behandeling

4. Indicatiebesluit specifiek gemaakt voor een HVP

 

Bij een verlenging van de OTS en/of UHP behoren separate indicatiebesluiten voor OTS en/of UHP en/of COMBI-INDICATIEBESLUITEN getoetst door de KIR.

 

Het indicatiebesluit.

Dit besluit is een voor beroep vatbare beschikking die door de behandelend kinderrechter zou moeten worden getoetst. De praktijk leert echter dat hieraan bijna altijd aan voorbij wordt gegaan. De evaluatie van de Wjz voor 2005 gaf al aan dat kinderrechters meer moesten gaan toetsen. Met de invoering van de Wjz 2005 zou de rechtsbescherming van de jeugdige alsmede zijn/haar ouders verbetert moeten worden omdat de kinderrechters ook als bestuursrechter zouden moeten gaan toetsen. Dat dit niet gebeurt blijkt uit het feit dat indien een ouder zegt dat er bezwaren zijn ingediend tegen een besluit de kinderrechter dit ter zitting even gaat oplossen terwijl hij/zij daar als bestuursrechter niet toe bevoegd is omdat dit een taak is en blijft van het bestuursorgaan. Dat de kinderrechters nog niet voldoende als bestuursrechters optreden blijkt uit de praktijk.

Daarnaast geldt het fenomeen dat we gecombineerde indicatiebesluiten ontvangen van de Raad voor de Kinderbescherming en van de SBjz's, terwijl de wet iets anders vereist juist vanwege de rechtsbescherming. Voor een OTS en een UHP dient een aparte beschikking te worden opgemaakt. Tegen deze beschikking kun je dan ook geen bezwaar en beroep indienen omdat de rechtsbescherming hier is gelegen bij de kinderrechter die deze beschikking toetst op grond van de artikelen uit het BW.  

Tegen alle andere besluiten van de RvdK en SBjz's (zoals hulpverleningsplan, Plan van Aanpak en andere (indicatie)besluiten staat gewoon bezwaar en beroep open. U dient dan ook een bezwaarschrift in te dienen bij de Sbjz en vervolgens bij de kinderrechter in beroep te gaan. Krijgt u nu dus een indicatiebesluit waarin een OTS/UHP wordt gevraagd in combinatie met een Plan van Aanpak dan wel hulpverleningsplan dan kunt u een bezwaarschrift sturen naar de Sbjz waarin u aangeeft het niet eens te zijn met dit besluit.  U verzoekt steeds om separate besluiten een voor de OTS, een voor de UHP en een voor het HVP. U verzoekt dan om drie separate indicatiebesluiten. Bij meerdere plannen voor ieder plan ook een separaat indicatiebesluit. Bij een OTS met een Plan van Aanpak verzoekt u om twee separate indicatiebesluiten. U kunt op het moment van indiening ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de kinderechter inzake het genomen gecombineerde besluit. 

 

 

Feit 6.

Proces-verbaal verhoor verlenging OTS en UHP

166506 / JERK 08-15274 6 mei 2008 13:30 uur.

 

Citaat:

De kinderrechter:

ďWe hebben zojuist stukken ontvangen, betreffende een wrakingsverzoek van mij en van mr. I. de Waal-van Wessem, DIE DE ZAAK DE VORIGE KEER HEEFT AANGEHOUDEN, Verschillende gronden voor wraking, objectieve partijdigheid omdat de kinderrechter de stukken van Bureau Jeugdzorg niet toetst. Graag zou ik van Bureau Jeugdzorg een reactie willenĒ.

 

Citaat:

Bjz: We hebben de stukken naar de rb en naar de ouders gestuurd. We zouden ook afschrift krijgen van de reactie van de ouders, maar die hebben we niet gehad. Brief van Lindenhout ontvangen 11 mrt, gericht aan bjz, examplaar van hulpverleningsplan van 10 jan. Datzelfde stuk is gestuurd aan de ouders. Ouders hebben dat exemplaar ontvangen is wel definitief. We hebben het indicatiebesluit van 10 januari 2008 verstuurd. Het IB gaat NIET STANDAARD OOK NAAR DE OUDERS, maar op verzoek is dat wel doorgestuurd naar de ouders. Kr zou het combi-ib niet toetsen. Ik heb nog nooit van die term gehoord. Het zegt me niets. HET IS NAAR MIJN WETEN NIET AAN DE RECHTBANK OM HET INDICATIEBESLUIT TE TOETSEN. Misschien bedoelen ze zorgaanspraak 1 en 2. WE MAKEN NOOIT EEN INDICATIE VOOR EEN ONDERTOEZICHTSTELLING. DAT IS NIET GEBRUIKELIJK. Anders wordt dat in de rapportage gezet. Ze hebben geŽist dat we een nieuw plan van aanpak maken, omdat het andere niet volledig was. Ik weet niet wat hij bedoeld met ONDERTEKENINGSBLOK met handtekening en datum. Dat staat wel op de EERSTE PAGINA. Dat is niet anders dan normaal. De afspraak was dat de inhoud in deze zitting besproken zou worden.

 

Citaat:

KIR: Uiteindelijk zijn ze van mening dat hun belangen in de zin van EVRM ernstig worden geschaad. Verweerschrift ontvangen tegen verzoek verlenging ots en uhp. Heeft u nog en reactie?

 

Citaat:

BJZ: Ik vind het jammer dat het om handtekeningen gaat en niet om Anne-Marie. Ik vind het jammer dat ze er niet zijn.

 

Citaat:

Kr: Het is de vraag of ik ermee verder kan gan. Deze week moet er uitsluitsel over komen. Uiterlijk vrijdag wordt er een zitting gepland die of door mij of door wordt gedaan of door een ander, gelet op de termijnen.

 

Citaat:

Bjz: We maken ons erg zorgen om het meisje. Als de termijn verloopt wordt ze a la minute opgehaald. Mogen zij oneindig kinderrechters wraken? Dit is al de vierde keer dat in deze zaak een kinderrechter wordt gewraakt.

 

Citaat:

Bjz: Als het mogelijk is, dan zou het erg fijn zijn als de zitting donderdag plaats zou kunnen vinden, gelet op een interne verhuizing.

 

De kinderrechter geeft aan dat zij niet berust in de wraking

 

Waarvan proces-verbaal.

 

 

 

 

Verwijzing naar Citaat 3.

Verslaggever Omroep Gelderland:

"U voelt zŪch eigenlijk gewoon een beetje gepiepeld?"

 

Ja de ouders van Anne-Marie voelen zich stelselmatig gepiepeld en hebben voor een vierde keer kinderrechters van de rechtbank Arnhem gewraakt omdat de kinderrechters NERGENS NAAR KIJKEN en zonder toetsen van indicatiebesluiten steeds opnieuw OTS en UHP uitspreken hetgeen blijkens het PV 6 mei 2008 ook door Bureau Jeugdzorg op de hoorzitting van 6 mei 2008 blijkens het Proces-verbaal wordt bevestigd.

 

 

Proces-verbaal verhoor verlenging OTS en UHP

166506 / JERK 08-15274 6 mei 2008 13:30 uur.

 

Citaat:

De kinderrechter:

ďWe hebben zojuist stukken ontvangen, betreffende een wrakingsverzoek van mij en van mr. I. de Waal-van Wessem, DIE DE ZAAK DE VORIGE KEER HEEFT AANGEHOUDEN, Verschillende gronden voor wraking, objectieve partijdigheid omdat de kinderrechter de stukken van Bureau Jeugdzorg niet toetst. Graag zou ik van Bureau Jeugdzorg een reactie willenĒ.

 

 

 

FEIT 7.

Citaat:

Bjz: We hebben de stukken naar de rb en naar de ouders gestuurd. We zouden ook afschrift krijgen van de reactie van de ouders, maar die hebben we niet gehad. Brief van Lindenhout ontvangen 11 mrt, gericht aan bjz, examplaar van hulpverleningsplan van 10 jan. Datzelfde stuk is gestuurd aan de ouders. Ouders hebben dat exemplaar ontvangen is wel definitief. We hebben het indicatiebesluit van 10 januari 2008 verstuurd. Het IB gaat NIET STANDAARD OOK NAAR DE OUDERS, maar op verzoek is dat wel doorgestuurd naar de ouders. Kr zou het combi-ib niet toetsen. Ik heb nog nooit van die term gehoord. Het zegt me niets. HET IS NAAR MIJN WETEN NIET AAN DE RECHTBANK OM HET INDICATIEBESLUIT TE TOETSEN.

 

BJZ bevestigd op de hoorzitting blijkens het proces-verbaal dat INDICATIEBESLUITEN NIET WORDEN GETOETST door de kinderrechters van de rechtbank Arnhem.

 

Proces-verbaal verhoor verlenging OTS en UHP

166506 / JERK 08-15274 6 mei 2008 13:30 uur.

 

Citaat:

De kinderrechter:

ďWe hebben zojuist stukken ontvangen, betreffende een wrakingsverzoek van mij en van mr. I. de Waal-van Wessem, DIE DE ZAAK DE VORIGE KEER HEEFT AANGEHOUDEN, Verschillende gronden voor wraking, objectieve partijdigheid omdat de kinderrechter de stukken van Bureau Jeugdzorg niet toetst. Graag zou ik van Bureau Jeugdzorg een reactie willenĒ.

 

 

FEIT 8.

BJZ bevestigd op de hoorzitting blijkens het proces-verbaal dat eisers steeds problemen maken over handtekeningen onder rapporten en indicatiebesluiten.

 

Er zijn stelselmatig problemen over rapporten en besluiten ZONDER HANDTEKENINGEN en/of of het wel of niet een CONCEPT BESLUIT is.

 

211106 Brief gezinsvoogd

LET OP! Indicatiebesluit 301106 is een indicatiebesluit voor GGZ behandeling Anne-Marie

261106 Bezwaarschrift 261106 tegen indicatiebesluit 301106 (HANDTEKENINGEN!)

301106 Bezwaarschrift 301106 tegen indicatiebesluit 301106 (HANDTEKENINGEN!)

030107 Beslissing op bezwaar 030107 KNO (omdat CONCEPT)

090107 Beslissing op bezwaar 090107 KNO indicatiebesluiten bij OTS negatieve lijst

MEMO GEROTZOOI MET CONCEPTEN EN DEFINITIEVEN!

160107 Beroepschrift 160107 tegen beslissingen op bezwaar 030107 en 090107

 

Bij de brief gezinsvoogd van 21 november 2006 zat een INDICATIEBESLUIT gedateerd 30 november 2006 met alle HANDTEKENINGEN. Er is dus gelijk bezwaar gemaakt tegen dat BESLUIT omdat het voorzien was van alle handtekeningen.

 

Ook is op 301106 bezwaar gemaakt tegen het INDICATIEBESLUIT gedateerd 30 november 2006 met alle HANDTEKENINGEN. Er is dus gelijk bezwaar gemaakt tegen dat BESLUIT omdat het voorzien was van alle handtekeningen.

 

Er zijn stelselmatig problemen met SBJG over rapporten en besluiten ZONDER en met HANDTEKENINGEN en/of of het wel of niet een CONCEPT BESLUIT is. Iedere keer worden SBJG rapporten naar kinderrechters gestuurd en vrijwel gelijktijdig zogenaamde conceptrapporten naar de ouders maar dat zijn geen concepten waar de rapporten zijn al verstuurd.

 

Hetzelfde probleem speelt dus ook met het bezwaarschrift 261106.

 

Citaat 3.

Verslaggever Omroep Gelderland:

"U voelt zŪch eigenlijk gewoon een beetje gepiepeld?"

dhr. Nienhuis: "Ja, inderdaad daar komt het gewoon op neer."

Voice-over Omroep Gelderland:

" En, omdat ze zich gepiepeld voelen vechten ze door. Ook door (d.m.v.) het wraken van rechters. Inmiddels hebben ze al 3 keer een rechter gewraakt.

 

Proces-verbaal verhoor verlenging OTS en UHP

166506 / JERK 08-15274 6 mei 2008 13:30 uur.

 

Citaat:

De kinderrechter:

ďWe hebben zojuist stukken ontvangen, betreffende een wrakingsverzoek van mij en van mr. I. de Waal-van Wessem, DIE DE ZAAK DE VORIGE KEER HEEFT AANGEHOUDEN, Verschillende gronden voor wraking, objectieve partijdigheid omdat de kinderrechter de stukken van Bureau Jeugdzorg niet toetst. Graag zou ik van Bureau Jeugdzorg een reactie willenĒ.

Feit 9

Het indicatiebesluit is geen besluit strekkende tot een OTS danwel UHP. Het besluit behelst een onderzoek bij de GGZ. Omdat dit besluit niet strekt tot een OTS/UHP dient de rechtsbescherming dus volledig te zijn. Het argument van SBJG dat het besluit op de negatieve lijst staat dan ook haaks op de bedoeling van de wetgever met de nieuwe Wjz 2005 die beoogde de rechtsbescherming van de minderjarige en de ouders te vergroten. Daarnaast heeft de wetgever met de negatieve lijst een dubbele rechtsingang beogen te voorkomen maar heeft niet de bedoeling gehad de rechtsbescherming van ouders en kinderen te beperken. Hiertoe dient de volledige rechtsbescherming gewaarborgd te zijn. Het enkele feit dat verweerder alle indicatiebesluiten die zij moet nemen tegelijkertijd verstuurd of samenvoegt met een indicatiebesluit strekkende tot een OTS houdt niet in dat voor al die andere indicatiestellingen daarmee ook op de negatieve lijst komen te staan. Verweerder had derhalve de bezwaren moeten toetsen en een beslissing op bezwaar moeten geven. Indien verweerder zich op het standpunt stelt dat het wel een een besluit is waarop de negatieve lijst van toepassing is hadden zij zich onbevoegd moeten verklaren in plaats van het dictum kennelijk niet ontvankelijk.

 

Blijkens de memorie van toelichting bij artikel 3, vierde lid, van de WJZ is een indicatiebesluit inzake een onder toezicht gestelde cliŽnt, inhoudende een uithuisplaatsing, van beroep uitgezonderd teneinde een dubbele rechtsgang te voorkomen. Daarbij is onder meer het volgende aangegeven: ďZoals eerder is opgemerkt staat tegen een indicatiebesluit beroep op grond van de Awb open. Bij ondertoezichtstelling is voor de effectuering van een indicatie die strekt tot uithuisplaatsing een machtiging van de kinderrechter nodig. Om dubbele procedures te voorkomen bepaalt het voorgestelde vierde lid [van artikel 3 van de WJZ], dat een indicatiebesluit van de stichting, dat strekt tot uithuisplaatsing in het kader van de ondertoezichtstelling eerst in werking treedt nadat de machtiging van de kinderrechter, bedoeld in artikel 1:261 van het BW, is verkregen. De kinderrechter oordeelt in de gevallen dat cliŽnten zich niet met het indicatiebesluit kunnen verenigen eveneens over bezwaren tegen het indicatiebesluit. (bron LJN BD1113)

 

Het procesbelang van eisers bij een beoordeling van het tegen besluit van 3 januari, 9 januari, 28 maart 2008 gerichte hoger beroep door de Centrale Raad van Beroep.

 

1. Hun dochter Anne-Marie heeft een medische behandeling ondergaan ZONDER TOESTEMMING van de ouders belast met het gezag.

 

 

2. Mag een gezinsvoogd ZONDER TOESTEMMING ouders belast met het gezag een kind een GGZ behandeling laten ondergaan bij De Gelderse Roos Ede.

 

De gezinsvoogd, in strijd met de wet, onderzoek heeft laten doen. Dit terwijl ze als gezinsvoogd wist dat ze fout zat. De gezinsvoogd wist dat de omstandigheden van Anne-Marie zodanig waren dat deze het onderzoek negatief hebben beÔnvloed.

 

De ouders zijn wel gelijk belast met het gezag en niet de gezinsvoogd, maar de ouders zijn volledig genegeerd.

 

3. Tegen de betrokken psycholoog van de Gelderse Roos is een klacht ingediend bij het Medisch Tuchtcollege Zwolle. (Zaaknummer 231/2007)

 

Kernpunt van de klacht:

Verweerster zonder deugdelijke opdracht, in strijd met de wet, onderzoek heeft gedaan. Dit terwijl ze wist dat ze fout zat. Ze wist dat de omstandigheden van Anne-Marie zodanig waren dat deze het onderzoek negatief hebben beÔnvloed.

De ouders zijn wel gelijk belast met het gezag en niet de gezinsvoogd, maar de ouders zijn volledig genegeerd. Dit is een belangrijk punt en het is van belang dat daar duidelijkheid over komt. Daarom hebben zij deze tuchtklacht aangespannen.

 

Vooronderzoek is al afgerond.

Zittingsdatum april, mei, juni 2009 vrijdagmiddagen vanaf 14:00 of zaterdagen.

 

Conclusie.

1. Het onderhavige 301106 indicatiebesluit voor een GGZ behandeling van Anne-Marie is NIET GETOETST door een kinderrechter.

 

2. Met het SBJG BESLUIT 280307 is het BESLUIT van 9 januari 2007 NIET ingetrokken. Beslissing op bezwaar nog steeds KNO= kennelijk niet-ontvankelijk. Bezwaren van de ouders tegen indicatiebesluit 301106 werden door SBJG verder niet (mondeling) behandeld.

 

3. De ouders Nienhuis/Leenders hebben VIER KEER de kinderrechter Arnhem gewraakt en stelselmatig bezwaar gemaakt tegen het NIET-TOETSEN van SBJG indicatiebesluiten en SBJG rapporten door kinderrechters van de rechtbank Arnhem

 

Een kind in de CEL (12) is een hel

Zij verzet zich zichtbaar tegen UHP in het Lindenhout kindertehuis omdat zij A4-tjes op haar kamer ophangt met CEL NR 12! Een kind in de cel is een hel! Opgesloten in een kamertje van een paar vierkante meter zonder raam!

 

Een crimineel heeft het nog beter in zijn cel dan een kind dat door de jeugdzorg wordt opgesloten!

 

Gelet op het bovenstaande, hier herhaald en ingelast beschouwd:

 

1. Eisers verzoeken het BEROEP tegen het BESLUIT 28 maart 2007 ontvankelijk en GEGROND te verklaren en de uitspraak rechtbank Arnhem te vernietigen.

 

2. Eisers verzoeken het BEROEP tegen het BESLUIT 9 januari 2007 ontvankelijk en GEGROND te verklaren en de uitspraak rechtbank Arnhem te vernietigen.

 

3. Eisers verzoeken het BEROEP tegen het BESLUIT 3 januari 2007 ontvankelijk en GEGROND te verklaren en de uitspraak rechtbank Arnhem te vernietigen.

 

4. Eisers verzoeken om een proceskostenveroordeling voor de procesvertegenwoordiger onder verwijzing naar de deskundigheid van de proceskostenvertegenwoordiger waarbij het eerste hoger beroep Wob-verzoek tegen ďjeugdzorgĒ tegen SBJG bij de Raad van State GEGROND werd verklaard en onder verwijzing naar voorbeelden van door hem gevoerde procedures en de inhoud van de website www.burojeugdzorg.nl/startwatikbereiktheb.htm  

 

5. Voorts verzoeken eisers om een schadevergoeding wegens de overschrijding van de redelijke termijnen in de onderhavige procedures.   

Handtekening :                                

J. LEENDERS, de moeder belast met het gezag

R.J.C. NIENHUIS, de vader belast met het gezag

wonende Spoorstraat 31, 6953 BW Dieren, gemeente Rheden

 

 

 

 

 

 

 

Geschiedenis 4 juni 2008. Nienhuis-Leenders tegen Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland: Raad van State verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van hoger beroepen tegen uitspraken (indicatie)besluiten en zal het hoger-beroepschrift en de daarbij behorende stukken doorzenden aan de Centrale Raad van Beroep

Gelet op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (hierna: de CRvB) van 29 april 2008 in zaak nr. 07/5227 (www.rechtspraak.nl, LJN: BD1113) die inhoudt dat dit college bevoegd is kennis te nemen van hoger beroepen tegen uitspraken inzake (indicatie)besluiten die hun grondslag vinden in de Wjz, moet de Afdeling zich onbevoegd verklaren van het door [appellanten] ingestelde hoger beroep kennis te nemen. Dat heeft immers betrekking op het oordeel van de rechtbank over het niet-ontvankelijk verklaren van het door hen gemaakte bezwaar tegen het indicatiebesluit van 30 november 2006, op daarmee verband houdende aspecten en op de niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar tegen het op 21 november 2006 toegezonden stuk over de indicatie van de dochter van [appellanten] en de vraag of dit al dan niet een conceptbesluit is.

De Afdeling zal het hoger-beroepschrift en de daarbij behorende stukken dan ook met toepassing van artikel 6:15 van de Awb doorzenden aan de CRvB.

 

 

Uitspraken
zaaknummer   200705249/1
datum van uitspraak   woensdag 4 juni 2008
tegen   de stichting Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland
proceduresoort   Hoger beroep    
rechtsgebied   Kamer 3 - Hoger Beroep - Overige    
 
200705249/1.
Datum uitspraak: 4 juni 2008

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellanten], beiden wonende te [woonplaats],

tegen de uitspraak van de rechtbank Arnhem van 21 juni 2007 in zaak
nr. 151579 in het geding tussen:

[appellanten]

en

de stichting Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland.

1. Procesverloop

Bij besluit van 3 januari 2007 is het door [appellanten] bij de stichting Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland (hierna: de stichting) gemaakte bezwaar tegen een op 21 november 2006 verzonden brief, door hen aangemerkt als een indicatiebesluit, niet-ontvankelijk verklaard.

Bij besluit van 9 januari 2007 is het door [appellanten] tegen het indicatiebesluit van 30 november 2006 gemaakte bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.

Bij brief van 16 januari 2007 hebben [appellanten] beroep ingesteld tegen deze besluiten.

Bij besluiten van 28 maart 2007 heeft de stichting de besluiten van 3 januari 2007 en 9 januari 2007 ingetrokken en op gelijke wijze beslist als bij laatstgenoemde besluiten.

Bij uitspraak van 21 juni 2007, verzonden op 12 juli 2007, heeft de rechtbank Arnhem (hierna: de rechtbank), voor zover thans van belang, de beroepen tegen de besluiten van 3 en 9 januari 2007 niet-ontvankelijk en het beroep tegen het besluit van 28 maart 2007 met betrekking tot het indicatiebesluit van 30 november 2006 ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak hebben [appellanten] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 24 juli 2007, hoger beroep ingesteld. De gronden van het beroep zijn aangevuld bij brief van 22 augustus 2007.

De stichting heeft een verweerschrift ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 2 april 2008, waar [appellanten], bijgestaan door J. Hop, en de stichting, vertegenwoordigd door mr. I.J.M. Schepens en mr. A. Wasser, beiden in dienst van de stichting, waarvan eerstgenoemde tevens advocaat is, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Ingevolge artikel 37, eerste lid, van de Wet op de Raad van State, voor zover thans van belang, kunnen een belanghebbende en het bestuursorgaan bij de Afdeling hoger beroep instellen tegen een uitspraak van de rechtbank als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb), tenzij tegen de uitspraak hoger beroep kan worden ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven of het gerechtshof.

Ingevolge artikel 4, tweede lid, van de Wet op de jeugdzorg (hierna: de Wjz), voor zover thans van belang, heeft de stichting als doel het in stand houden van een bureau jeugdzorg dat de in deze wet aan de stichting opgedragen taken vervult.

Ingevolge artikel 5, eerste lid, heeft de stichting tot taak te bezien of een cliŽnt zorg nodig heeft in verband met opgroei-, opvoedings- of psychiatrische problemen, dan wel in verband met problemen van een cliŽnt, niet zijnde een jeugdige, die het onbedreigd opgroeien van een jeugdige belemmeren.

Ingevolge het tweede lid, aanhef en onder a, behoort tot de taak, bedoeld in het eerste lid, het vaststellen of een cliŽnt is aangewezen op jeugdzorg waarop ingevolge deze wet aanspraak bestaat.

Ingevolge artikel 6, eerste lid, geeft de stichting bij het nemen van een besluit, waarbij wordt vastgesteld dat een cliŽnt is aangewezen op zorg als bedoeld in artikel 5, tweede lid, in ieder geval:

a. een beschrijving van de problemen of dreigende problemen van de cliŽnt, de ernst en de mogelijke oorzaken daarvan;

b. een beschrijving van de in verband daarmee benodigde zorg en het met die zorg beoogde doel;

c. de termijn gedurende welke de aanspraak geldt nadat de in het besluit voorziene zorg is aangevangen;

d. de termijn waarbinnen de aanspraak tot gelding moet zijn gebracht;

e. een advies wie de zorg kan of kunnen verlenen.

2.2. De Afdeling ziet zich gesteld voor de vraag of zij bevoegd is kennis te nemen van het door [appellanten] ingestelde hoger beroep.

2.2.1. Met betrekking tot de dochter van [appellanten] is op 21 november en/of op 30 november 2006 een indicatiebesluit genomen, welk besluit is gebaseerd op artikel 5, tweede lid, onder a, van de Wjz.

2.2.2. Gelet op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (hierna: de CRvB) van 29 april 2008 in zaak nr. 07/5227 (www.rechtspraak.nl, LJN: BD1113) die inhoudt dat dit college bevoegd is kennis te nemen van hoger beroepen tegen uitspraken inzake (indicatie)besluiten die hun grondslag vinden in de Wjz, moet de Afdeling zich onbevoegd verklaren van het door [appellanten] ingestelde hoger beroep kennis te nemen. Dat heeft immers betrekking op het oordeel van de rechtbank over het niet-ontvankelijk verklaren van het door hen gemaakte bezwaar tegen het indicatiebesluit van 30 november 2006, op daarmee verband houdende aspecten en op de niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar tegen het op 21 november 2006 toegezonden stuk over de indicatie van de dochter van [appellanten] en de vraag of dit al dan niet een conceptbesluit is.

De Afdeling zal het hoger-beroepschrift en de daarbij behorende stukken dan ook met toepassing van artikel 6:15 van de Awb doorzenden aan de CRvB.

2.3. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. In dit verband wijst de Afdeling nog op haar tussen partijen gewezen uitspraak van heden in zaak nr. 200705254/1, waarin is overwogen dat J. Hop niet kan worden aangemerkt als een beroepsmatige verlener van rechtsbijstand.

2.4. Onder de hiervoor geschetste omstandigheden ziet de Afdeling aanleiding te gelasten dat het voor de behandeling van het hoger beroep bij de Afdeling door [appellanten] betaalde griffierecht door de secretaris van de Raad van State wordt terugbetaald.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart zich onbevoegd om van het hoger beroep kennis te nemen;

II. gelast dat de secretaris van de Raad van State aan [appellanten] het door hen betaalde griffierecht ten bedrage van Ä 214,00 (zegge: tweehonderdveertien euro) voor de behandeling van het hoger beroep vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. W. van den Brink, voorzitter, en mr. C.W. Mouton en mr. P.B.M.J. van der Beek-Gillessen, leden, in tegenwoordigheid van mr. A.U. Kallan, ambtenaar van Staat.

w.g. Van den Brink w.g. Kallan
voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 4 juni 2008

18-506.

 

 

 

Betreft: Hoger beroep tegen uitspraak 151579 / JZRK 07-8012 van 21 juni 2007 (verzonden op 12 juli 2007) van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem.  

 

Aan: De Raad van State,

Afdeling bestuursrechtspraak,

Postbus 20019,

2500 EA ís-Gravenhage

 

Dieren, 22 augustus 2007.

 

Geacht College,

Hierbij tekent gemachtige J. Hop hoger beroep aan tegen de uitspraak 146281 / JERK 06-16511 van 30 mei 2007 (verzonden op 11 juni 2007) van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem. De gronden voor het beroep zijn:

 

Overwegingen waartegen ik hoger beroep aanteken.

 

 

1.  Op blz. 2 staat de volgende overweging:

 

Overweging

 

De rechtbank stelt allereerst vast dat de inhoud van eisers bezwaarschriften van 26 november 2006 en 30 november 2006 gelijk is en dat de bezwaren gericht zijn tegen een indicatiebesluit van 30 november 2006. Niet in geschil is dat door verweerder op 30 november 2006 een definitief indicatiebesluit is genomen. Nu dat verweerder een definitief indicatiebesluit heeft genomen stelt de rechtbank vast dat eisers geen belang meer hebben bij beantwoording van de vraag of er sprake is van een conceptbesluit of dat er een definitief indicatiebesluit bij de brief van de gezinsvoogd van 21 november 2006 was gevoegd. Eisers hebben dientengevolge geen belang meer bij een beoordeling van verweerders besluit van 3 januari 2007. De rechtbank zal dan ook het beroepschrift voor zover gericht tegen het besluit van 3 januari 2007 niet ontvankelijk verklaren

 

Gronden voor beroep.

 

Er is sprake van een onbevoegd genomen besluit omdat het indicatiebesluit is genomen door de gezinsvoogd. Een gezinsvoogd is niet bevoegd indicatiebesluiten te tekenen. Er is sprake van ongewenste belangenverstrengeling welke in strijd met de wet op de jeugdzorg.

 

De inhoud van eisers bezwaarschriften van 26 november 2006 en 30 november 2006 is niet gelijk.

 

In het geschil is juist WEL dat door verweerder een definitief indicatiebesluit op 30 november is genomen eisers daardoor WEL belang meer hebben bij beantwoording van de vraag of er sprake is van een conceptbesluit of dat er een definitief indicatiebesluit bij de brief van de gezinsvoogd van 21 november 2006 was gevoegd.

 

Bij de brief van 21 november 2006 was een ondertekend definitief indicatiebesluit van 30 november gevoegd en dat kan natuurlijk niet gelet op de datum.

 

Het besluit van 30 november 2007 kent dus twee definitieve versies voorzien van handtekeningen waarbij de handtekeningen verschillen.

 

Eisers hebben dientengevolge WEL belang bij een beoordeling van verweerders besluit van 3 januari 2007.

 

Op grond van het vorenstaande zijn eisers van mening voldoende aannemelijk te hebben gemaakt dat eisers WEL belang hebben bij een beoordeling van verweerders besluit van 3 januari 2007 en dat verweerder onzorgvuldig handelen te verwijten valt.

 

Op grond van het vorenstaande zijn eisers van mening voldoende aannemelijk te hebben gemaakt dat er sprake is van een onzorgvuldig besluit dan wel dat het besluit berust op een ondeugdelijke motivering en dat verweerder onzorgvuldig handelen te verwijten valt.

 

Ik richt aan U daarom het verzoek deze overweging in de bestreden uitspraak te vernietigen en het bezwaarschrift van eisers alsnog ontvankelijk te verklaren.

 

 

 

2.  Op blz. 2 staat de volgende overweging:

 

Overweging

 

Voorts is de rechtbank van oordeel dat het onder rubriek 1 genoemde besluit van 28 maart 2007 is aan te merken als een besluit als bedoeld in artikel 6:18 van de Awb. Aangezien dit besluit niet tegemoet komt aan het beroep van eisers, wordt ingevolge artikel 6:19 van de Awb het beroep van eisers tegen het besluit van 9 januari 2007 mede geacht te zijn gericht tegen het besluit van 28 maart 2007.

 

Nu verweerder blijkens het besluit van 28 maart 2007 het besluit van 9 januari 2007 heeft ingetrokken en de rechtbank niet gebleken is van een procesbelang van eisers bij beoordeling van het tegen het besluit van 9 januari 2007 gerichte beroep, moet het beroep tegen het besluit van 9 januari 2007 niet-ontvankelijk verklaard worden.

 

 

Gronden voor beroep.

 

Er is sprake van een onbevoegd genomen besluit omdat het indicatiebesluit is genomen door de gezinsvoogd. Een gezinsvoogd is niet bevoegd indicatiebesluiten te tekenen. Er is sprake van ongewenste belangenverstrengeling in strijd met de wet op de jeugdzorg.

 

De inhoud van eisers bezwaarschriften van 26 november 2006 en 30 november 2006 is niet gelijk.

 

In het geschil is juist WEL dat door verweerder een definitief indicatiebesluit op 30 november is genomen eisers daardoor WEL belang meer hebben bij beantwoording van de vraag of er sprake is van een conceptbesluit of dat er een definitief indicatiebesluit bij de brief van de gezinsvoogd van 21 november 2006 was gevoegd.

 

Bij de brief van 21 november 2006 was een ondertekend definitief indicatiebesluit van 30 november gevoegd en dat kan natuurlijk niet gelet op de datum.

 

Eisers hebben dientengevolge WEL belang bij een beoordeling van verweerders besluit van 9 januari 2007.

 

Op grond van het vorenstaande zijn eisers van mening voldoende aannemelijk te hebben gemaakt dat eisers WEL belang hebben bij een beoordeling van verweerders besluit van 9 januari 2007 en dat verweerder onzorgvuldig handelen te verwijten valt.

 

Op grond van het vorenstaande zijn eisers van mening voldoende aannemelijk te hebben gemaakt dat er sprake is van een onzorgvuldig besluit dan wel dat het besluit berust op een ondeugdelijke motivering en dat verweerder onzorgvuldig handelen te verwijten valt.

 

Ik richt aan U daarom het verzoek deze overweging in de bestreden uitspraak te vernietigen en het bezwaarschrift van eisers alsnog ontvankelijk te verklaren.

 

 

 

 

3.  Op blz. 2 staat de volgende overweging:

 

Overweging

 

Aan het bestreden besluit van 28 maart 2007 ligt het standpunt van verweerder ten grondslag dat het indicatiebesluit van 30 november 2006 geen besluit is in de zin van de Awb waartegen bezwaar gemaakt kan worden, aangezien deze beslissing is genomen in het kader van ondertoezichtstelling. Ten aanzien van een indicatiebesluit in het kader van een ondertoezichtstelling geldt dat deze op de negatieve lijst van de Awb is geplaatst, waardoor hiertegen geen bezwaar kan worden gemaakt noch beroep bij de bestuursrechter mogelijk is.

 

Eisers kunnen zich hiermee niet verenigen en hebben zich op het standpunt gesteld dat ingevolge artikel 5, vijfde lid, van de Wet op de jeugdzorg wel bezwaar kan worden gemaakt tegen verweerders indicatiebesluit van 30 november 2006. Voorts hebben eisers aangevoerd dat er sprake is van een onzorgvuldig besluit dan wel dat het besluit berust op een ondeugdelijke motivering.

 

 

Gronden voor beroep.

 

Er is sprake van een onbevoegd genomen besluit omdat het indicatiebesluit is genomen door de gezinsvoogd. Een gezinsvoogd is niet bevoegd indicatiebesluiten te tekenen. Er is sprake van ongewenste belangenverstrengeling in strijd met de wet op de jeugdzorg.

 

Het  besluit van 28 maart 2007 ligt en het indicatiebesluit van 30 november 2006 is WEL een besluit is in de zin van de Awb waartegen bezwaar gemaakt kan worden.

 

Er is sprake van nieuwe wetgeving artikel 5.5 wet op de jeugdzorg. Met deze nieuwe wetgeving is de oude wetgeving vervallen en is de nieuwe wetgeving op het bestreden besluit van toepassing en is wel bezwaar en beroep mogelijk bij de bestuursrechter

 

Eisers hebben zich op het standpunt gesteld dat ingevolge artikel 5, vijfde lid, van de Wet op de jeugdzorg wel bezwaar kan worden gemaakt tegen verweerders indicatiebesluit van 30 november 2006.

 

Voorts hebben eisers aangevoerd dat er sprake is van een onzorgvuldig besluit dan wel dat het besluit berust op een ondeugdelijke motivering.

 

Op grond van het vorenstaande zijn eisers van mening voldoende aannemelijk te hebben gemaakt dat er sprake is van een onzorgvuldig besluit dan wel dat het besluit berust op een ondeugdelijke motivering en dat verweerder onzorgvuldig handelen te verwijten valt.

 

Ik richt aan U daarom het verzoek deze overweging in de bestreden uitspraak te vernietigen en bezwaarschrift van eisers alsnog ontvankelijk te verklaren.

 

 

 

4.  Op blz. 4 staat de volgende overweging:

 

Overweging

 

Bij beschikking van 12 april 2006 van de kinderrechter is betrokkene ondertoezicht gesteld en in augustus 2006 is betrokkene uithuis geplaatst. Op 21 november 2006 heeft verweerder een indicatiebesluit d.d. 30 november 2006 betreffende betrokkene naar eisers gezonden om hen in de gelegenheid te stellen hierop te reageren. Op 30 november 2007 heeft verweerder dit indicatiebesluit vastgesteld

 

 

Gronden voor beroep.

 

Er is sprake van een onbevoegd genomen besluit omdat het indicatiebesluit is genomen door de gezinsvoogd. Een gezinsvoogd is niet bevoegd indicatiebesluiten te tekenen. Er is sprake van ongewenste belangenverstrengeling in strijd met de wet op de jeugdzorg.

 

De inhoud van eisers bezwaarschriften van 26 november 2006 en 30 november 2006 is niet gelijk.

 

In het geschil is juist WEL dat door verweerder een definitief indicatiebesluit op 30 november is genomen eisers daardoor WEL belang meer hebben bij beantwoording van de vraag of er sprake is van een conceptbesluit of dat er een definitief indicatiebesluit bij de brief van de gezinsvoogd van 21 november 2006 was gevoegd.

 

Bij de brief van 21 november 2006 was een ondertekend definitief indicatiebesluit van 30 november gevoegd en dat kan natuurlijk niet gelet op de datum.

 

Eisers hebben dientengevolge WEL belang bij een beoordeling van verweerders besluit van 3 januari 2007.

 

Op grond van het vorenstaande zijn eisers van mening voldoende aannemelijk te hebben gemaakt dat eisers WEL belang hebben bij een beoordeling van verweerders besluit van 3 januari 2007 en dat verweerder onzorgvuldig handelen te verwijten valt.

 

Op grond van het vorenstaande zijn eisers van mening voldoende aannemelijk te hebben gemaakt dat er sprake is van een onzorgvuldig besluit dan wel dat het besluit berust op een ondeugdelijke motivering en dat verweerder onzorgvuldig handelen te verwijten valt.

 

Ik richt aan U daarom het verzoek deze overweging in de bestreden uitspraak te vernietigen en het bezwaarschrift van eisers alsnog ontvankelijk te verklaren.

 

Op grond van het vorenstaande zijn eisers van mening voldoende aannemelijk te hebben gemaakt dat 

 

 en dat verweerder onzorgvuldig handelen te verwijten valt.

 

Ik richt aan U daarom het verzoek deze overweging in de bestreden uitspraak te vernietigen en bezwaarschrift van eisers alsnog ontvankelijk te verklaren.

 

 

 

5.  Op blz. 4 staat de volgende overweging:

 

Overweging

 

Gelet op het vorenstaande stelt de rechtbank vast dat het hier gaat om een indicatiebesluit met betrekking tot een ondertoezicht gestelde cliŽnt. Dit indicatiebesluit is opgesteld in het kader van verweerders taak als bedoeld in artikel 257 van Boek 1, titel 14, afdeling 4 van het burgerlijk wetboek (hierna BW). Tegen een zodanige indicatiebesluit kan gelet op de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever blijkende uit de parlementaire geschiedenis en voornoemde wettelijke bepalingen ingevolgde artikel 8.5 van de Awb genoemde bijlage geen beroep worden ingesteld

 

 

Gronden voor beroep.

 

Er is sprake van een onbevoegd genomen besluit omdat het indicatiebesluit is genomen door de gezinsvoogd. Een gezinsvoogd is niet bevoegd indicatiebesluiten te tekenen. Er is sprake van ongewenste belangenverstrengeling in strijd met de wet op de jeugdzorg.

 

Het is de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever dat op grond van artikel 5.5 Wet op de jeugdzorg juist wel bezwaar en beroep kan worden ingesteld.

 

Het genomen besluit is genomen in strijd met 6 EVRM indien geen bezwaar- en beroep kan worden ingesteld en de stichting gedurende een ondertoezichtstelling achter elkaar indicatiebesluiten kan nemen zonder dat hiertegen bezwaar kan worden gemaakt en beroep kan worden ingesteld.

 

Het genomen besluit is genomen in strijd met algemene rechtsbeginselen indien geen bezwaar- en beroep kan worden ingesteld en de stichting gedurende een ondertoezichtstelling achter elkaar indicatiebesluiten kan nemen zonder dat hiertegen bezwaar kan worden gemaakt en beroep kan worden ingesteld.

 

Het genomen besluit is genomen in strijd met internationaal verdrag inzake de rechten van het kind indien geen bezwaar- en beroep kan worden ingesteld en de stichting gedurende een ondertoezichtstelling achter elkaar indicatiebesluiten kan nemen zonder dat hiertegen bezwaar kan worden gemaakt en beroep kan worden ingesteld.

 

Op grond van het vorenstaande zijn eisers van mening voldoende aannemelijk te hebben gemaakt dat er sprake is van strijd met internationaal verdrag inzake de rechten van het kind, met de algemene rechtsbeginselen en in strijd met 6 EVRM en dat verweerder onzorgvuldig handelen te verwijten valt.

 

 

 

6.  Op blz. 5 staat de volgende overweging:

 

Overweging

 

Ingevolge de schakelbepaling artikel 7.1 van de Awb kan derhalve evenmin bezwaar worden gemaakt tegen een indicatiebesluit in het kader van een uithuisplaatsing van een ondertoezicht gestelde minderjarige. Naar oordeel van de rechtbank heeft verweerder dan ook terecht het bezwaar van eisers niet-ontvankelijk verklaard.

 

 

Gronden voor beroep.

 

Er is sprake van een onbevoegd genomen besluit omdat het indicatiebesluit is genomen door de gezinsvoogd. Een gezinsvoogd is niet bevoegd indicatiebesluiten te tekenen. Er is sprake van ongewenste belangenverstrengeling in strijd met de wet op de jeugdzorg.

 

De inhoud van eisers bezwaarschriften van 26 november 2006 en 30 november 2006 is niet gelijk.

 

In het geschil is juist WEL dat door verweerder een definitief indicatiebesluit op 30 november is genomen eisers daardoor WEL belang meer hebben bij beantwoording van de vraag of er sprake is van een conceptbesluit of dat er een definitief indicatiebesluit bij de brief van de gezinsvoogd van 21 november 2006 was gevoegd.

 

Bij de brief van 21 november 2006 was een ondertekend definitief indicatiebesluit van 30 november gevoegd en dat kan natuurlijk niet gelet op de datum.

 

Eisers hebben dientengevolge WEL belang bij een beoordeling van verweerders besluit van 3 januari 2007 en 9 januari 2007.

 

Op grond van het vorenstaande zijn eisers van mening voldoende aannemelijk te hebben gemaakt dat eisers WEL belang hebben bij een beoordeling van verweerders besluit van 3 januari 2007 en 9 januari 2007en dat verweerder onzorgvuldig handelen te verwijten valt.

 

Op grond van het vorenstaande zijn eisers van mening voldoende aannemelijk te hebben gemaakt dat er sprake is van een onzorgvuldig besluit dan wel dat het besluit berust op een ondeugdelijke motivering en dat verweerder onzorgvuldig handelen te verwijten valt.

 

Ik richt aan U daarom het verzoek deze overweging in de bestreden uitspraak te vernietigen en het bezwaarschrift van eisers alsnog ontvankelijk te verklaren.

 

 

 

 

7.  Op blz. 5 staat de volgende overweging:

 

Overweging

 

Op grond van het bovenstaande is de rechtbank van oordeel, dat de stellingen van eisers tegen het bestreden besluit van 28 maart 2007 geen doel treffen. Het beroep dient dan ook in zoverre ongegrond te worden verklaard.

 

Gronden voor beroep.

 

Er is sprake van een onbevoegd genomen besluit omdat het indicatiebesluit is genomen door de gezinsvoogd. Een gezinsvoogd is niet bevoegd indicatiebesluiten te tekenen. Er is sprake van ongewenste belangenverstrengeling in strijd met de wet op de jeugdzorg.

 

Op grond van het vorenstaande zijn eisers van mening voldoende aannemelijk te hebben gemaakt dat de stellingen van eisers tegen het bestreden besluit van 28 maart 2007 wel doel treffen en dat verweerder onzorgvuldig handelen te verwijten valt.

 

Ik richt aan U daarom het verzoek deze overweging in de bestreden uitspraak te vernietigen en bezwaarschrift van eisers tegen besluit 28 maart 2007 alsnog gegrond te verklaren.

 

Ik richt aan U daarom het verzoek deze overweging in de bestreden uitspraak te vernietigen en bezwaarschrift van eisers tegen besluit 3 januari 2007 alsnog ontvankelijk te verklaren.

 

Ik richt aan U daarom het verzoek deze overweging in de bestreden uitspraak te vernietigen en bezwaarschrift van eisers tegen besluit 9 januari 2007 alsnog ontvankelijk te verklaren.

 

Ik richt aan U daarom het verzoek deze overweging in de bestreden uitspraak te vernietigen en bezwaarschrift van eisers alsnog gegrond te verklaren.

 

 

 

 

8.  Op blz. 5 staat de volgende overweging:

 

Overweging

 

De rechtbank is evenwel niet gebleken van proceskosten nu geen sprake is geweest van een door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand als bedoeld in artikel 8.75 van de Awb en het Besluit proceskosten bestuursrecht

 

Gronden voor beroep.

 

In de beschikking staat dat eisers, vertegenwoordigd zijn door J. Hop.

 

Bezwaar- en beroepschriften zijn opgesteld door J. Hop.

 

Op de hoorzitting rechtbank Arnhem zijn eisers door Hop bijgestaan.

 

Op grond van het vorenstaande zijn eisers van mening voldoende aannemelijk te hebben gemaakt dat wel gebleken is van proceskosten nu er wel sprake is geweest van een door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand als bedoeld in artikel 8.75 van de Awb en het Besluit proceskosten bestuursrecht

Ik richt aan U daarom het verzoek deze overweging in de bestreden uitspraak te vernietigen en proceskostenveroordeling toe te wijzen.

 

 

Machtiging procesvertegenwoordiging. Ondergetekenden machtigen de heer J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo om haar/hem te vertegenwoordigen bij het instellen en verder behandelen van verzoekschriften, verweerschriften, bezwaarschriften, beroepschriften, aanvraag voorlopige voorzieningen en verzoek wraking kinderrechter zulks met het recht van vervanging.

 

 

Hoogachtend.

 

J. LEENDERS, de moeder belast met het gezag

R.J.C. NIENHUIS, de vader belast met het gezag

wonende Spoorstraat 31, 6953 BW Dieren, gemeente Rheden

 

 

 

 

 

Handtekening                            handtekening

 

 

 

 

 

Conclusie.

 

Er is sprake van een onbevoegd genomen besluit omdat het indicatiebesluit is genomen door de gezinsvoogd. Een gezinsvoogd is niet bevoegd indicatiebesluiten te tekenen. Er is sprake van ongewenste belangenverstrengeling in strijd met de wet op de jeugdzorg.

 

Nu op grond van vorenstaande is vast komen te staan dat de Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland eisers in hun bezwaarschrift ontvankelijk hadden moeten verklaren verzoek ik u de bestreden uitspraak van de rechtbank op deze punten te vernietigen.

 

Tevens verzoek ik u alle onderliggende besluiten van Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland te vernietigen en hen op grond van artikel 8:73; 8:74 en 8;75 Awb te veroordelen tot betaling van alle door mij gemaakte kosten en schade.

 

Ik richt aan U daarom het verzoek deze overweging in de bestreden uitspraak te vernietigen en bezwaarschrift van eisers tegen besluit 28 maart 2007 alsnog gegrond te verklaren.

 

Ik richt aan U daarom het verzoek deze overweging in de bestreden uitspraak te vernietigen en bezwaarschrift van eisers tegen besluit 3 januari 2007 alsnog ontvankelijk te verklaren.

 

Ik richt aan U daarom het verzoek deze overweging in de bestreden uitspraak te vernietigen en bezwaarschrift van eisers tegen besluit 9 januari 2007 alsnog ontvankelijk te verklaren.

 

Ook verzoek ik u mij in dit hoger beroep in ieder geval te horen.

 

Tenslotte richt ik aan u het nadrukkelijk verzoek dit hoger beroep niet gevoegd of vermengd uit te spreken met andere hogere beroepen.

 

Gemachtigde

 

 

 

J.Hop

 


 

Bijlagen:

 

Proforma hoger beroep 20 juli 2007

 

Uitspraak 151579 / JZRK 07-8012 van 21 juni 2007 (verzonden op 12 juli 2007) van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem.

 

Brief gezinsvoogd 21 november 2006

 

Indicatiebesluit 30 november 2006

 

Bezwaarschrift 26 november 2006 tegen indicatiebesluit 30 november 2006

 

Bezwaarschrift 30 november 2006 tegen indicatiebesluit 30 november 2006

 

Beslissing op bezwaar 3 januari 2007

 

Beslissing op bezwaar 9 januari 2007

 

Beroepschrift 16 januari 2007

 

Nieuw besluit 28 maart 2007

 

Verweerschrift 21 februari 2007

 

Pleitnotities 10 mei 2007-08-22

 

 

 

(666) ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee aan de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!
Mijd andere Koninklijke organisaties probeer uw aankopen steeds ergens anders te doen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_organisaties_met_het_predicaat_Koninklijk
Ahold is bijvoorbeeld Albert Heijn, ga dus lekker boodschappen doen bij andere supermarkten en mijd Albert Heijn
Als steeds meer burgers meedoen gaan prijzen ook dalen neemt uw koopkracht toe! Tankt u nu ergens anders?
(003) Judith Leenders en Ron Nienhuis tegen Staat der Nederlanden krijgt vervolg bij Europees Hof
(800) Judith Leenders, Ron Nienhuis over de ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters
(801) Rancuneuze gezinsvoogd van Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland grondslag voor crisisuithuisplaatsing:
"Hoe verliep de eerste kennismaking tussen ABN meisje Anne-Marie en de rancuneuze SBJG gezinsvoogd?"
(802) Reden crisisuithuisplaatsing: "Anne-Marie genoot van haar vakantie op Nawaka waterkamp
(803) Verklaring directeur Piekschool na uithuisplaatsing: "Met Anne-Marie is niets aan de hand!"
(804) Verzonnen verhalen: "Gedragswetenschapper Zwartjes wil gaan toeschrijven naar een jeugdzorgconclusie"
(805) ACTIE! Boycot Scouting Nederland deze organisatie werkt mee aan uitlevering van kinderen aan jeugdzorg
(806) ACTIE! Boycot Basisschool De Vlinder in Dieren gemeente Rheden
(807) ACTIE! Boycot Raad voor de Kinderbescherming, raadsrapport niet sterk en overtuigend
(808) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg voor UHP Anne-Marie"
(809) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over omgangsregeling Anne-Marie en haar ouders"
(810) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging UHP Anne-Marie"
(811) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over adequaat verweer tegen Hop"
(812) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over schorsing ouders gezag"
(813) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over opsluiting Anne-Marie in kindergevangenis"
(814) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging opsluiting Anne-Marie in kindergevangenis"
(815) Raad van State: "Hoger beroep ouder tegen niet-ontvankelijk Wob-verzoek gegrond!
(816) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen hulpverleningsplan bij CRvB
(817) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen indicatiebesluiten jeugdzorg bij CRvB
(818) Openbaar Ministerie: "Jeugdige daders die Anne-Marie mishandelen worden niet vervolgd
(819) Basisschool De Vlinder Dieren beschuldigd ouders ten onrechte van kindermishandeling in geheim overleg
(820) Basisschool De Vlinder Dieren weigert ouders afschrift compleet schooldossier
(821) Basisschool De Vlinder Dieren, ouders ontdekken Arnhemse rechter zit in het Delta schoolbestuur
(822) SBJG gezinsvoogd geeft zich ten onrechte uit voor voogd/wettelijke vertegenwoordiger van Anne-Marie
(823) Geheim overleg tussen jeugdzorg en Gelderse Roos over onderzoek Anne-Marie
(824) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na vervallen verklaarde SA-tjes
(825) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na winnen procedure over briefadres
(826) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet omdat ze procederen tegen de jeugdzorg
(827) Geheim overleg Radboud Ziekenhuis Nijmegen met Gelderse jeugdzorg over Anne-Marie
(828) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politiegeweld wordt ingezet bij jatten van kinderen
(829) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie Dieren weigert aangifte van ouders op te nemen!
(830) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert ouders informatie over ongeval kind!
(831) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie achtervolgd ouders bij verkiezingsposters plakken!
(832) Politie niet dienstbaar aan ouders! Huiszoeking bij Nienhuis Leenders met acht man politie!
(833) Politie en OM weigeren ouders afschrift Justitieel Documentatie Register
(834) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert aangifte van ontvoering Anne-Marie op te nemen
(835) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Zwolle met rechters in dit College
(836) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Den Haag met rechters in dit College
(837) Onderonsjes rechtspraak: Namenlijst rechters wrakingskamer die over hun collega beslissen
(838) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 1
(839) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 2
(840) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 3
(841) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 4
(842) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 5
(843) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem
(844) Ongelijke doorlooptijden voor ouders regel bij kinderrechters
(845) Klagen tegen griffie rechtbank Arnhem is zinloos
(846) Klagen tegen de jeugdzorg Gelderland is zinloos
(847) Raad van State: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen besluiten RvdK"
(848) Onderaannemers in de jeugdzorg in de zaak Nienhuis/Leenders
(849) Honderden "hulpverleners" bemoeiden zich met Anne-Marie! Resultaat: Kindergevangenis!
(850) Gedragsgestoorde kinderrechter: "Slachtoffer loverboys wordt opgesloten daders gaan vrijuit!"
(851) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag naam kinderrechter met afschrift benoeming Koninklijk Besluit
(852) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd om een openbare hoorzitting met voldoende toeschouwers
(853) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd of je beeld en geluidsopnamen mag maken
(854) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen indicatiebesluit?
(855) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen plan van aanpak?
(856) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen hulpverleningsplan?
(857) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen indicatiebesluit als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(858) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen plan van aanpak als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(859) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen hulpverleningsplan als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(860) VOORVRAAG: Heeft u een compleet contactjournaal ontvangen?
(861) VOORVRAAG: Heeft u iedere 14 dagen om afschrift compleet contactjournaal gevraagd?
(862) Wraking kinderrechter direct nadat geweigerd wordt op een VOORVRAAG te beslissen!
(863) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter weigert u afschrift compleet dossier!
(864) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter: "Met alleen procederen is geen vooruitgang mogelijk!"
(865) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg als boodschapper berichten voor ouders gebruikt"
(866) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg tegen hun ouders opgezet"
(867) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden opgesloten in kamertje paar vierkante meter zonder raam
(868) Stockholmsyndroom: Voor jeugdzorg onderzoek kind wordt omgangsregeling met ouders gefrustreerd!
(869) Stockholmsyndroom: Gezinshuisouders worden als pleegouders aangemerkt in procedures
(870) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte voogd en wettelijk vertegenwoordiger kind
(871) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte jeugdbeschermer
(872) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2006 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(873) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2007 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(874) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2008 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(875) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2009 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(876) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2010 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(877) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2011 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(878) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(879) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2006 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(880) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2007 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(881) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2008 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(882) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2009 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(883) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2010 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(884) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2011 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(885) Doelen SBJG "behandelplan" Anne-Marie 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(886) Jeugdzorg in Nederland is knippen en plakken en het geld blijft ongecontroleerd binnenstromen!
(887) Volg het geld in de jeugdzorg: "Hoeveel kost de cursus een verkeersboete betalen?"
(888) Volg het geld in de jeugdzorg: "Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op schaalvergroting!"
(889) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om targets begroting te halen!"
(890) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om jeugdzorgbonussen te halen!"
(891) Een gestolen generatie, Aboriginal kinderen op grote schaal gejat voor staatsopvoeding in AustraliŽ
(892) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv staatsopvoeding/onroerend goed
(893) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv onderzoek medicijngebruik
(894) Alweer een gestolen generatie, ouders worden op steeds grotere schaal uit gezag gezet om controles te voorkomen
(895) Kinderrechters worden door de Koningin benoemd, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(896) In de zittingzaal hangt een portret van de Koningin, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(897) Bij de gratie Gods bij wetgeving en benoeming staatshoofd waaruit blijkt die gratie Gods?
(898) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
(899) Politieke discussie: Koningshuis afschaffen! (Leken)rechters benoemen door Parlement!
Burgers zelf hun staatshoofd=President laten kiezen!
(666) ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee aan de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!
Mijd andere Koninklijke organisaties probeer uw aankopen steeds ergens anders te doen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_organisaties_met_het_predicaat_Koninklijk
Ahold is bijvoorbeeld Albert Heijn, ga dus lekker boodschappen doen bij andere supermarkten en mijd Albert Heijn
Als steeds meer burgers meedoen gaan prijzen ook dalen neemt uw koopkracht toe! Tankt u nu ergens anders?

 

Moderne media worden nu ook ingezet om Anne-Marie te bevrijden uit de jeugdzorg
(Twitter met Ron en Judith)
(Hyves site Ron en Judith)
(Facebook Ron en Judith)
(Stem Groep Hop Rheden) Vraag iedereen die u kent om op Ron en Judith (Groep Hop) te stemmen mbt verkiezingen gemeenteraad Rheden
Vraag iedereen die u kent of zij ondersteuningsverklaringen willen tekenen die in Rheden nodig zijn om mee te mogen doen met verkiezingen gemeenteraad
Kloppen nevenfuncties bestuurders BSC gemeenten A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P&Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Waarom werden tot 2012 nergens bijbaantjes in het Centraal Stembureau en alle andere stembureaus opgegeven?
 

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2012 disclaimer" van toepassing.
Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen
met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media.