Dankzegging aan Omroep Gelderland voor de perfecte uitzending met Judith Leenders, Ron Nienhuis over hun dochter, wraking en ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters. Uitnodiging bekijk uitzending Omroep Gelderland, start afspelen op 09:28 - Interview Journaal Omroep Gelderland met Jan Hop over plakoorlog bij verkiezingen. Bekijk ook deze uitstekende uitzending van Omroep Gelderland http://rtvgelderlandarchief.nl/playlist.php?id=47196 start afspelen op 04:10.

(1000) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
In uitnodiging hoorzitting rechtbank MOET VERPLICHT naam behandeld rechter staan t.b.v. onderzoek! (574) (184) (581)

ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee met de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!
(802) Met de ABN dochter van Ron en Judith was niets aan de hand. Rapportages worden met (verzonnen verhalen) toegeschreven naar de gewenste jeugdzorg conclusies en hun dochter eindigt na zes jaar gesubsidieerde jeugdzorg bemoeienis in de kindergevangenis van Rentray Eefde met toestemming van door de Koningin benoemde kinderrechters. ACTIE! Rij Koninklijke Shell voorbij en tank ergens anders. Help mee aan de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!

Censuur in Nederland ©
Groep Hop ©

 

 

Judith Leenders  en Ron Nienhuis over het jatten van hun kind na verzonnen verhalen, rancuneuze jeugdzorg en de zeer ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters

 

De school beschuldigd de ouders er ten onrechte van de minderjarige te mishandelen blijkens dit document uit het netwerk 12-overleg waarbij er bovendien nog eens ten onrechte wordt uitgegaan van een "VOOGD"! Onomstotelijk is ook te lezen dat A. UITHUIS IS GEPLAATST n.a.v. dit netwerkoverleg! Ten onrechte staat er bovendien in vermeld dat A. in een pleeggezin zit als representatieve voorbeelden van de PUINHOOP die "jeugdzorg in Gelderland" heet!

De wonden in het gezicht van A. zijn veroorzaakt door leerling L. die A. heeft mishandeld en van welke mishandeling de politie in Dieren heeft geweigerd de aangifte op te nemen omdat die aangifte niet past in het toeschrijven naar de conclusie. Bron de Vlinderschool (groot) overleg 23 mei en 26 juni 2006 signalen van verwaarlozing: Plekken in gezicht - korstjes die ze open krabt zag er niet best uit diepe wond,

Basisschool De Vlinder neemt wraak op meisje A. en haar ouders na aanmelding bij andere school door bij SBJG op UHP van A. aan te dringen door de ouders van A. van kindermishandeling te weten VERWAARLOZING te beschuldigen Bron de Vlinderschool (groot) overleg 23 mei en 26 juni 2006 signalen van verwaarlozing: Geen lunch mee naar school, geen kleding gepast op weer / haren kammen door juf, Plekken in gezicht - korstjes die ze open krabt zag er niet best uit diepe wond, na schooltijd veel alleen thuis, geen toezicht veel verantwoordelijkheid niet passend bij leeftijd. A. moet zelf brood smeren 's morgens, dit lukt niet en neemt koekjes (redacteur Hop het betreft lekkere ONTBIJTKOEK die haar vriendinnen ook graag willen eten maar van hun ouders niet meekrijgen) mee naar school. Hiermee koopt ze vriendinnen om.

 

 

Bron: Contactjournaal gezinsvoogd.  

datumcontact 23-05-2006

medewerker VOPO2 (gezinsvoogd)

wijze contact Jolanda (telefoon)

contact met geen opgave  

Zorgplatform van school A. belt.  

Heb haar juf Jolanda aan de telefoon. Gezinssituatie even in het kort, ik ben namelijk nog niet op de hoogte.  

Op school zien ze veel van de situatie thuis in het gedrag van A. signalen van huiselijk geweld, ruzies etc. A. komt met bericht dat ze van school gaat na de zomervakantie. School maakt zich hierom veel zorgen, ze vermoeden dat ze te dicht bij gekomen zijn en dat ouders daarom een andere school willen voor hun dochter. Moeder is vanmorgen op school geweest om het bericht te bevestigen, moeder was niet te bereiken of te stimuleren om op de huidige school te blijven. Ze hebben hun besluit genomen en dat staat vast, A. gaat na de zomervakantie naar de Emma school in dieren.

 

 

Datum contact 21-06-2006

medewerker VOPO2 (gezinsvoogd)

wijze contact ouders (huisbezoekouders en/of jeugdige)

contact met geen opgave  

Op huisbezoek geweest. Ouders hebben het netjes opgeruimd, het is schoon en georganiseerd in huis. Vader is veel aan het woord" moeder zegt alleen iets als ik er naar vraag. Moeder geeft antwoorden met ja/nee. Moeder verteld erg weinig stemt niet toe info af te geven. Op mijn verzoek contact met school op te nemen zegt moeder dat ze geen toestemming geeft. Vader wel. Wanneer ik een akkoord verklaring pak wil vader hem tekenen. Moeder trekt hem uit de hand en verscheurd hem op een theatrale wijze. 

 

 

datumcontact 26-06-2006

medewerker VOPO2 (gezinsvoogd)

wijze contact school(telefoon)

contact met geen opgave  

School gebeld, dat de afspraak niet door kan gaan, dit omdat ouders geen toestemming geven. School heeft in een grootoverleg de casus A.  besproken. R. Tiggelhoven, coŲrdinator was daarbij aanwezig hij geeft aan dat BJZ contact op moet nemen i.v.m lijst van meldingen bij hen beschikbaar zijn. Tijdens het overleg kwamen zij haast onvermijdelijk overeen UHP. 

Moeder geeft aan in gesprek op school dat ze mij niets mag vertellen. Dit is wel opvallend, temeer omdat moeder vindt dat het goed gaat er zijn volgens haar geen problemen. School valt op dat er geen zelfinzicht is, ontkennen en zien geen zorgen en problemen Kunnen geen punt noemen dat moet. Ouders/moeder heeft juf verboden acties te ondernemen m.b.t. L.  Ouders hebben gezinsvoogd verteld dat de school niets aan de problemen met A. en L. doet. De Emma-school heeft A. af gewezen gezien de huidige problemen, de Boomgaard is nu nog in overleg.  

Signalen van verwaarlozing, geen lunch mee naar school, geen kleding gepast op weer / haren kammen door juf, Plekken in gezicht - korstjes die ze open krabt zag er niet best uit diepe wond, na schooltijd veel alleen thuis, geen toezicht veel verantwoordelijkheid niet passend bij leeftijd. A. moet zelf brood smeren s morgens, dit lukt niet en neemt koekjes mee naar school. Hiermee koopt ze vriendinnen om.

 

 

Datum contact 27-06-2006

medewerker VOPO2 (gezinsvoogd)

wijze contact werkbegeleiding(anders)

contact met geen opgave  

Overleg over A.  R. en E. kunnen niet aanwezig zijn'

Met M. de zaak bekeken, duidelijk is dat er grote zorgen van verwaarlozing zijn. Er zijn duidelijke signalen, vader doet zijn best om zo goed en kwaad mogelijk voor zijn dochter te zorgen, maar als zijn vrouw tegen gas geeft lijkt hij het op te geven. De belangen van A. worden hierdoor niet behartigd. A. is veel alleen, moet veel zelfstandig doen aankleding, brood smeren voor school, verzorging dit merkt school. A. heeft kleding aan die niet afgestemd is op het weer, koekjes bij i.p.v. brood is na school veel alleen, wordt gepest door L.  echter ouders treden niet voldoende adequaat hiertegen op.   

Conclusie: A. haar thuissituatie is niet veilig je kunt spreken over verwaarlozing. Echter de vraag is waarom hebben Kairos, de Raad, school, de huisarts etc niet eerder A. UHP? Hoe noodzakelijk is het dat dit nu abrupt gebeurt? We hebben besloten deze keuze niet met zijn tweeŽn te maken, deze situatie bestaat al langere tijd. We plannen een nieuwe triade en als we een UHP beslissen kunnen we dat ook vanuit de thuissituatie doen. We willen het goed voor kunnen bereiden. Ook reist de vraag wat kunnen we van vader verwachten, hij is mogelijk een A. Hij kan verwoorden voor A. te zorgen, maar kan hij dit ook werkelijk? Is hij opgewassen tegen moeder en kunnen we hem verantwoordelijk maken voor A. Wat heeft dit voor invloed op relatie ouders en mogelijk huiselijk geweld. Welke inschatting moeten we voor moeder maken, ze geeft aan NIETS te willen. Hoe gevaarlijk is moeder? Kortom info in winnen bij Kairos, huisarts en school en as donderdag triade plannen.

 

 

 

 

 

 

 

Dijksma wijst scholen op regels leerlingdossiers

(Novum) - Staatssecretaris van Onderwijs Sharon Dijksma gaat de regels rondom het leerlingdossier nog eens onder de aandacht brengen van basisscholen. De PvdA-bewindsvrouw laat dat weten in antwoord op Kamervragen van D66.

Aanleiding is een bericht in het AD van eind januari, waaruit zou blijken dat in het primair onderwijs erg slordig wordt omgegaan met leerlingdossiers. Die kunnen onder meer onderwijskundige en psychologische rapporten, toetsuitslagen en verslagen van oudergesprekken bevatten.

De informatie zou geregeld onvolledig, onjuist of suggestief zijn, en scholen overtreden met enige regelmaat privacyregels. Zo worden dossiers zonder toestemming doorgestuurd, met als gevolg dat jeugdzorg of de kinderbescherming ten onrechte bij gezinnen op de stoep staan. Tevens weigeren scholen vaak inzage te geven, terwijl ouders daar wel recht op hebben.

De staatssecretaris constateert naar aanleiding van het artikel dat er 'kennelijk' scholen zijn waar onduidelijkheid bestaat over de regels rond het leerlingdossier, zo stelt zij. Dijksma wil de regels rondom het leerlingdossier nog eens extra onder de aandacht brengen via een nieuwsbrief van het ministerie van Onderwijs voor het basisonderwijs en het speciaal onderwijs.

Behalve de verplichting ouders inzage te geven als zij daar om vragen, gaat het hierbij bijvoorbeeld om welke informatie uit de dossiers scholen zonder toestemming van ouders aan derden mogen verstrekken. Scholen zijn bijvoorbeeld verplicht gegevens aan derden te verstrekken bij vermoedens van kindermishandeling. Scholen moeten hierbij conform de privacywetgeving handelen en kunnen bij onterechte verstrekking geconfronteerd worden met het College Bescherming Persoonsgegevens of de rechter, schrijft de staatssecretaris. Vrijdag 20 februari 2009

Toelichting en onderbouwing:
(Groep Hop Rheden) Stem Groep Hop Rheden? Help Ron Nienhuis/Judith Leenders (003) bij verkiezingen 2014
(575) U kunt "informatie verzoek kindermishandeling" indienen om zicht te krijgen op denk- en werkwijze jeugdzorg/RvdK
U kunt info uit "informatie verzoek kindermishandeling" naar Hop sturen voor verbetering publicaties internet
(819) Basisschool De Vlinder Dieren beschuldigd ouders ten onrechte van kindermishandeling in geheim overleg
(820) Basisschool De Vlinder Dieren weigert ouders afschrift compleet schooldossier
(821) Basisschool De Vlinder Dieren  ouders ontdekken Arnhemse rechter zit in het Delta schoolbestuur
(806) Boycot Basisschool De Vlinder na valse aanklacht kindermishandeling tegen ouders Anne-Marie Nienhuis

 

(666) ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee aan de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!
Mijd andere Koninklijke organisaties probeer uw aankopen steeds ergens anders te doen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_organisaties_met_het_predicaat_Koninklijk
Ahold is bijvoorbeeld Albert Heijn, ga dus lekker boodschappen doen bij andere supermarkten en mijd Albert Heijn
Als steeds meer burgers meedoen gaan prijzen ook dalen neemt uw koopkracht toe! Tankt u nu ergens anders?
(003) Judith Leenders en Ron Nienhuis tegen Staat der Nederlanden krijgt vervolg bij Europees Hof
(800) Judith Leenders, Ron Nienhuis over de ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters
(801) Rancuneuze gezinsvoogd van Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland grondslag voor crisisuithuisplaatsing:
"Hoe verliep de eerste kennismaking tussen ABN meisje Anne-Marie en de rancuneuze SBJG gezinsvoogd?"
(802) Reden crisisuithuisplaatsing: "Anne-Marie genoot van haar vakantie op Nawaka waterkamp
(803) Verklaring directeur Piekschool na uithuisplaatsing: "Met Anne-Marie is niets aan de hand!"
(804) Verzonnen verhalen: "Gedragswetenschapper Zwartjes wil gaan toeschrijven naar een jeugdzorgconclusie"
(805) ACTIE! Boycot Scouting Nederland deze organisatie werkt mee aan uitlevering van kinderen aan jeugdzorg
(806) ACTIE! Boycot Basisschool De Vlinder in Dieren gemeente Rheden
(807) ACTIE! Boycot Raad voor de Kinderbescherming, raadsrapport niet sterk en overtuigend
(808) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg voor UHP Anne-Marie"
(809) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over omgangsregeling Anne-Marie en haar ouders"
(810) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging UHP Anne-Marie"
(811) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over adequaat verweer tegen Hop"
(812) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over schorsing ouders gezag"
(813) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over opsluiting Anne-Marie in kindergevangenis"
(814) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging opsluiting Anne-Marie in kindergevangenis"
(815) Raad van State: "Hoger beroep ouder tegen niet-ontvankelijk Wob-verzoek gegrond!
(816) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen hulpverleningsplan bij CRvB
(817) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen indicatiebesluiten jeugdzorg bij CRvB
(818) Openbaar Ministerie: "Jeugdige daders die Anne-Marie mishandelen worden niet vervolgd
(819) Basisschool De Vlinder Dieren beschuldigd ouders ten onrechte van kindermishandeling in geheim overleg
(820) Basisschool De Vlinder Dieren weigert ouders afschrift compleet schooldossier
(821) Basisschool De Vlinder Dieren, ouders ontdekken Arnhemse rechter zit in het Delta schoolbestuur
(822) SBJG gezinsvoogd geeft zich ten onrechte uit voor voogd/wettelijke vertegenwoordiger van Anne-Marie
(823) Geheim overleg tussen jeugdzorg en Gelderse Roos over onderzoek Anne-Marie
(824) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na vervallen verklaarde SA-tjes
(825) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na winnen procedure over briefadres
(826) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet omdat ze procederen tegen de jeugdzorg
(827) Geheim overleg Radboud Ziekenhuis Nijmegen met Gelderse jeugdzorg over Anne-Marie
(828) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politiegeweld wordt ingezet bij jatten van kinderen
(829) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie Dieren weigert aangifte van ouders op te nemen!
(830) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert ouders informatie over ongeval kind!
(831) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie achtervolgd ouders bij verkiezingsposters plakken!
(832) Politie niet dienstbaar aan ouders! Huiszoeking bij Nienhuis Leenders met acht man politie!
(833) Politie en OM weigeren ouders afschrift Justitieel Documentatie Register
(834) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert aangifte van ontvoering Anne-Marie op te nemen
(835) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Zwolle met rechters in dit College
(836) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Den Haag met rechters in dit College
(837) Onderonsjes rechtspraak: Namenlijst rechters wrakingskamer die over hun collega beslissen
(838) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 1
(839) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 2
(840) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 3
(841) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 4
(842) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 5
(843) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem
(844) Ongelijke doorlooptijden voor ouders regel bij kinderrechters
(845) Klagen tegen griffie rechtbank Arnhem is zinloos
(846) Klagen tegen de jeugdzorg Gelderland is zinloos
(847) Raad van State: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen besluiten RvdK"
(848) Onderaannemers in de jeugdzorg in de zaak Nienhuis/Leenders
(849) Honderden "hulpverleners" bemoeiden zich met Anne-Marie! Resultaat: Kindergevangenis!
(850) Gedragsgestoorde kinderrechter: "Slachtoffer loverboys wordt opgesloten daders gaan vrijuit!"
(851) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag naam kinderrechter met afschrift benoeming Koninklijk Besluit
(852) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd om een openbare hoorzitting met voldoende toeschouwers
(853) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd of je beeld en geluidsopnamen mag maken
(854) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen indicatiebesluit?
(855) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen plan van aanpak?
(856) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen hulpverleningsplan?
(857) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen indicatiebesluit als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(858) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen plan van aanpak als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(859) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen hulpverleningsplan als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(860) VOORVRAAG: Heeft u een compleet contactjournaal ontvangen?
(861) VOORVRAAG: Heeft u iedere 14 dagen om afschrift compleet contactjournaal gevraagd?
(862) Wraking kinderrechter direct nadat geweigerd wordt op een VOORVRAAG te beslissen!
(863) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter weigert u afschrift compleet dossier!
(864) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter: "Met alleen procederen is geen vooruitgang mogelijk!"
(865) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg als boodschapper berichten voor ouders gebruikt"
(866) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg tegen hun ouders opgezet"
(867) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden opgesloten in kamertje paar vierkante meter zonder raam
(868) Stockholmsyndroom: Voor jeugdzorg onderzoek kind wordt omgangsregeling met ouders gefrustreerd!
(869) Stockholmsyndroom: Gezinshuisouders worden als pleegouders aangemerkt in procedures
(870) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte voogd en wettelijk vertegenwoordiger kind
(871) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte jeugdbeschermer
(872) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2006 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(873) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2007 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(874) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2008 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(875) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2009 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(876) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2010 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(877) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2011 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(878) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(879) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2006 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(880) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2007 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(881) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2008 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(882) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2009 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(883) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2010 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(884) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2011 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(885) Doelen SBJG "behandelplan" Anne-Marie 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(886) Jeugdzorg in Nederland is knippen en plakken en het geld blijft ongecontroleerd binnenstromen!
(887) Volg het geld in de jeugdzorg: "Hoeveel kost de cursus een verkeersboete betalen?"
(888) Volg het geld in de jeugdzorg: "Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op schaalvergroting!"
(889) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om targets begroting te halen!"
(890) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om jeugdzorgbonussen te halen!"
(891) Een gestolen generatie, Aboriginal kinderen op grote schaal gejat voor staatsopvoeding in AustraliŽ
(892) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv staatsopvoeding/onroerend goed
(893) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv onderzoek medicijngebruik
(894) Alweer een gestolen generatie, ouders worden op steeds grotere schaal uit gezag gezet om controles te voorkomen
(895) Kinderrechters worden door de Koningin benoemd, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(896) In de zittingzaal hangt een portret van de Koningin, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(897) Bij de gratie Gods bij wetgeving en benoeming staatshoofd waaruit blijkt die gratie Gods?
(898) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
(899) Politieke discussie: Koningshuis afschaffen! (Leken)rechters benoemen door Parlement!
Burgers zelf hun staatshoofd=President laten kiezen!
(666) ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee aan de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!
Mijd andere Koninklijke organisaties probeer uw aankopen steeds ergens anders te doen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_organisaties_met_het_predicaat_Koninklijk
Ahold is bijvoorbeeld Albert Heijn, ga dus lekker boodschappen doen bij andere supermarkten en mijd Albert Heijn
Als steeds meer burgers meedoen gaan prijzen ook dalen neemt uw koopkracht toe! Tankt u nu ergens anders?

 

Moderne media worden nu ook ingezet om Anne-Marie te bevrijden uit de jeugdzorg
(Twitter met Ron en Judith)
(Hyves site Ron en Judith)
(Facebook Ron en Judith)
(Stem Groep Hop Rheden) Vraag iedereen die u kent om op Ron en Judith (Groep Hop) te stemmen mbt verkiezingen gemeenteraad Rheden
Vraag iedereen die u kent of zij ondersteuningsverklaringen willen tekenen die in Rheden nodig zijn om mee te mogen doen met verkiezingen gemeenteraad
Kloppen nevenfuncties bestuurders BSC gemeenten A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P&Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Waarom werden tot 2012 nergens bijbaantjes in het Centraal Stembureau en alle andere stembureaus opgegeven?
 

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2012 disclaimer" van toepassing.
Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen
met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media.