Dankzegging aan Omroep Gelderland voor de perfecte uitzending met Judith Leenders, Ron Nienhuis over hun dochter, wraking en ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters. Uitnodiging bekijk uitzending Omroep Gelderland, start afspelen op 09:28 - Interview Journaal Omroep Gelderland met Jan Hop over plakoorlog bij verkiezingen. Bekijk ook deze uitstekende uitzending van Omroep Gelderland http://rtvgelderlandarchief.nl/playlist.php?id=47196 start afspelen op 04:10.

(1000) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
In uitnodiging hoorzitting rechtbank MOET VERPLICHT naam behandeld rechter staan t.b.v. onderzoek! (574) (184) (581)

ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee met de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!
(802) Met de ABN dochter van Ron en Judith was niets aan de hand. Rapportages worden met (verzonnen verhalen) toegeschreven naar de gewenste jeugdzorg conclusies en hun dochter eindigt na zes jaar gesubsidieerde jeugdzorg bemoeienis in de kindergevangenis van Rentray Eefde met toestemming van door de Koningin benoemde kinderrechters. ACTIE! Rij Koninklijke Shell voorbij en tank ergens anders. Help mee aan de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!

Censuur in Nederland ©
Groep Hop ©

 

 

Basisschool De Vlinder in Dieren weigert de ouders van Anne-Marie Nienhuis een compleet schooldossier

Nienhuis/Leenders ontevreden ouders over basisschool De Vlinder Dieren. Basisschool de Vlinder Dieren, artiest in het circus Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland Bij basisschool de Vlinder Dieren zit een Arnhemse rechter in het bestuur. Kent u alle bestuursleden van de school van uw kind met nevenfuncties?
Omdat Basisschool de Vlinder Dieren weigert op te treden tegen "pesten" melden de ouders A. aan op een andere school. Als bij Basisschool de Vlinder Dieren een kind door medeleerlingen in elkaar wordt geslagen beschuldigd deze school de ouders van deze mishandeling
Als ouders bij Basisschool de Vlinder om het kinddossier vragen wordt eerst geweigerd en later wordt een geschoond dossier gegeven

 

 

De ouders verzoeken basisschool De Vlinder Dieren om maatregelen te nemen om het pesten van hun dochter te stoppen
Basisschool De Vlinder, Admiraal Helfrichlaan 15, 6952 GA Dieren

 

De Vlinder (Arnhemse rechter in bestuur) weigert het pesten te stoppen en ouders melden hun dochter A. bij andere school aan
Basisschool De Vlinder, Admiraal Helfrichlaan 15, 6952 GA Dieren

DRIE MAANDEN lang probeert de moeder van A. in onderling overleg met de school De Vlinder aan het pesten van
A. een einde te maken. Dit is tevergeefs! Het personeel van Basisschool De Vlinder is kennelijk STOKDOOF voor de klachten van moeder over het pesten van A. op Basisschool De Vlinder. De vraag moet hier gesteld worden of het personeel van bepaalde scholen KENNELIJK MET OPZET een situatie laten escaleren om de jeugdzorg kinderen te kunnen leveren!
Zowel mondeling als schriftelijk aan de leerkrachten en IB er Schepers en Directeur Ruud Seuren!
Wat is HET SMERIGE SPEL dat IB er Schepers ondertussen in haar geheime onderonsjes met SBJG (gezinsvoogd) speelt?

 

 

Wij (ouders) zijn genoodzaakt haar (A) van de vlinder af te halen omdat ze met buikpijn naar school gaat.

Op 12 juni 2006 stuurt moeder van A. een laatste briefje naar Basisschool De Vlinder met een mondelinge toelichting

Dieren  12 juni 2006.  

X Xr

Het begon ongeveer 3 maanden terug.

Alles kapot knippen van haar speelgoed.

Mp3 cd,s van haar broer gestolen.

Op kamp van scouting is ze al gepest[13-14 mei]

Onderweg van school naar huis van de fiets getrapt.

Zo dat ze bijna op straat is gevallen.

Regelmatige het huis binnen stormt verleden week is ze bij J.... naar binnen geduwd en heeft ze iets in haar tas gedaan.

Wij zijn genoodzaakt haar van de vlinder af te halen omdat ze met buikpijn naar school gaat.

En thuis niet meer wil eten met ontbijt vanwege de spanningen.

Of ze wordt op straat in elkaar geslagen.

Op 23 April is ze bij L.... thuis en wordt ze door haar en haar vriendin van L.... in elkaar geslagen.

Dan rent ze naar haar opa toe die ook dicht bij woont.

Maar die is niet thuis.

De werkgeverster van mijn vrouw heeft het ook zien gebeuren en A. is daar naar binnen gegaan.

Mevr M. heeft nog naar huis gebeld en gezegd dat A. was geslagen en geschopt door drie meisjes.

Gistermiddag was het weer raak dat ze weer is geslagen door L.... en haar vriendin.

 

 

Op 6 september 2006 wordt een modelverzoek 465 bij Basisschool de Vlinder ingediend

Verzoek om afschrift van school informatie in zake de minderjarige nadat de jeugdzorg zich met die minderjarige is gaan bemoeien
(Voor iedere minderjarige uit het gezin is/wordt een apart verzoek bij de school ingediend)

Aan: Basisschool De Vlinder

Admiraal Helfrichlaan 15

6952GA Dieren

Plaats/datum   : Dieren,06-09-2006

Betreft: Verzoek afschrift dossier en andere informatie inzake de minderjarige:

.....A.

Geachte heer/mevrouw

Op dit verzoek is norm 66 en norm 464 van toepassing "de jeugdzorg MOET navolgbaar en transparant werken"!

Beleefd verzoek ik om AFSCHRIFT van het complete schooldossier m.b.t. bovengenoemde minderjarige? Ik verzoek u op de afschriften iedere pagina uit het dossier rechts onderaan te nummeren zodat exact vastgesteld kan worden uit hoeveel pagina's en uit welke pagina's het schooldossier van de minderjarige op bovengenoemde datum bestaat.

Beleefd verzoek ik om AFSCHRIFT van alle correspondentie, gespreksverslagen en informantenverklaringen tussen de school en de jeugdzorg inzake bovengenoemde minderjarige?

Beleefd verzoek ik om AFSCHRIFT van alle TOEKOMSTIGE CORRESPONDENTIE, GESPREKSVERSLAGEN en INFORMANTENVERKLARINGEN tussen de school en de jeugdzorg en/of Raad voor de Kinderbescherming inzake bovengenoemde minderjarige?

Het gevaar! Ondergetekende verwacht van u dat u haar/zijn verzoek om informatie goed heeft bestudeerd. Expliciet wordt er op gewezen dat dit GEEN VERZOEK IS VOOR INZAGE IN HET DOSSIER maar een VERZOEK OM AFSCHRIFT VAN ALLE DOSSIERS. Verzocht wordt geen beschikking/beslissing te geven op een verzoek dat door ondergetekende niet is gedaan.

Ik vertrouw erop dat de school direct aan mijn verzoek kan voldoen.
Handtekening : 

Naam            :R.J.C Nienhuis/J.Leenders

Adres            : Spoorstraat 31

Woonplaats   :  6953BW Dieren                                 Bron: www.burojeugdzorg.nl/465.htm

Indien geen afschrift dossier wordt verstrekt of info dan hieronder graag reden waarom niet.  

 

 

 

Het arrogante antwoord van Jolande Scheper intern begeleider en Ruud Seuren directeur op modelverzoek 465 van de ouders

 

RK Basisschool De Vlinder

Admiraal Helfrichlaan 15

6952 GA Dieren

 

Geachte heer/mevrouw Nienhuis

In uw brief verzoekt u de school om het volledige  dossier in kopie op te sturen.

Ook de toekomstige correspondentie met Bureau Jeugdzorg  wilt u in handen hebben.

Helaas kunnen wij aan u verzoek niet voldoen.  

Aan de hand van  beleidregels met betrekking tot de omgang met het dossier.

Kunnen wij op dit verzoek niet ingaan.  

Heeft u nog vragen over het afwijzen van u verzoek dan kunt u altijd contact opnemen met de directie van de school.  

Jolande Scheper intern begeleider  

Ruud Seuren directeur

 

 

 

Hier overzicht "van jeugdzorg correspondentie/gespreksverslagen geschoond" dossier  O.B.S   De Vlinder te dieren 

Op 9 september 2006 modelverzoek 465 verstuurd.

Op 25 september na hevig verzet van de school en Delta schoolbestuur (waarin een Rechter) Eindelijk het geschoonde schooldossier verkregen van de Vlinder waarin niets meer te vinden was over het pesten en de mishandelingen op en rond de Vlinder school.

Het totale dossier wat verkregen is  bestond uit pagina 1 t/m 22.  

Pagina 1/22 Voorblad zorgdossier.

            2/22 Dossier overzicht

            3 /22Overzicht leerlingstamgegevens

            4 /22Overzicht leerlingstamgegevens

            5/22 Aanmeldingsformulier 6-09-2000

            6/22 Aanmeldingsformulier 6-09-2000

            7/22 Observatieformulier  2001-2002

            8/22 Observatieformulier  2002-2003

            9 /22Observatieformulier  2001 (wat valt mij op in…)

           10/22 Observatielijst A 

           11/22 Toetsgegevens Cito groep 1 en 2

           12 /22 Opmerkingen Januari  en Juni rapport

           13/22  Opmerkingen Juni rapport

           14 /22 Beoordeling Algemeen

           15 /22 Opmerkingen Januari 

           16 /22 Opmerkingen Januari  en Juni rapport met tekening Kind

           17 /22Lijst met beschrijvingen en gedragingen en eigenschappen leerlingen  06-06-2003  

           18/22 Lijst met beschrijvingen en gedragingen en eigenschappen leerlingen

           19/22 Lijst met beschrijvingen en gedragingen en eigenschappen leerlingen

           20/22 Lijst met beschrijvingen en gedragingen en eigenschappen leerlingen  

           21/22 Lijst met beschrijvingen en gedragingen en eigenschappen leerlingen

           22/22 Lijst met beschrijvingen en gedragingen en eigenschappen leerlingen

 

NAWOORD.

Alle communicatie en briefjes ouders met school inzake het pesten van A. zijn uit het dossier gehaald!

Alle geheime onderonsjes en gespreksverslagen en 12- overleg tussen Basisschool De Vlinder en SBJG zijn uit het dossier gehaald!

 

Toelichting en onderbouwing:
(Groep Hop Rheden) Stem Groep Hop Rheden? Help Ron Nienhuis/Judith Leenders (003) bij verkiezingen 2014
(575) U kunt "informatie verzoek kindermishandeling" indienen om zicht te krijgen op denk- en werkwijze jeugdzorg/RvdK
U kunt info uit "informatie verzoek kindermishandeling" naar Hop sturen voor verbetering publicaties internet
(819) Basisschool De Vlinder Dieren beschuldigd ouders ten onrechte van kindermishandeling in geheim overleg
(820) Basisschool De Vlinder Dieren weigert ouders afschrift compleet schooldossier
(821) Basisschool De Vlinder Dieren  ouders ontdekken Arnhemse rechter zit in het Delta schoolbestuur
(806) Boycot Basisschool De Vlinder na valse aanklacht kindermishandeling tegen ouders Anne-Marie Nienhuis

 

(666) ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee aan de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!
Mijd andere Koninklijke organisaties probeer uw aankopen steeds ergens anders te doen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_organisaties_met_het_predicaat_Koninklijk
Ahold is bijvoorbeeld Albert Heijn, ga dus lekker boodschappen doen bij andere supermarkten en mijd Albert Heijn
Als steeds meer burgers meedoen gaan prijzen ook dalen neemt uw koopkracht toe! Tankt u nu ergens anders?
(003) Judith Leenders en Ron Nienhuis tegen Staat der Nederlanden krijgt vervolg bij Europees Hof
(800) Judith Leenders, Ron Nienhuis over de ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters
(801) Rancuneuze gezinsvoogd van Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland grondslag voor crisisuithuisplaatsing:
"Hoe verliep de eerste kennismaking tussen ABN meisje Anne-Marie en de rancuneuze SBJG gezinsvoogd?"
(802) Reden crisisuithuisplaatsing: "Anne-Marie genoot van haar vakantie op Nawaka waterkamp
(803) Verklaring directeur Piekschool na uithuisplaatsing: "Met Anne-Marie is niets aan de hand!"
(804) Verzonnen verhalen: "Gedragswetenschapper Zwartjes wil gaan toeschrijven naar een jeugdzorgconclusie"
(805) ACTIE! Boycot Scouting Nederland deze organisatie werkt mee aan uitlevering van kinderen aan jeugdzorg
(806) ACTIE! Boycot Basisschool De Vlinder in Dieren gemeente Rheden
(807) ACTIE! Boycot Raad voor de Kinderbescherming, raadsrapport niet sterk en overtuigend
(808) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg voor UHP Anne-Marie"
(809) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over omgangsregeling Anne-Marie en haar ouders"
(810) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging UHP Anne-Marie"
(811) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over adequaat verweer tegen Hop"
(812) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over schorsing ouders gezag"
(813) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over opsluiting Anne-Marie in kindergevangenis"
(814) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging opsluiting Anne-Marie in kindergevangenis"
(815) Raad van State: "Hoger beroep ouder tegen niet-ontvankelijk Wob-verzoek gegrond!
(816) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen hulpverleningsplan bij CRvB
(817) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen indicatiebesluiten jeugdzorg bij CRvB
(818) Openbaar Ministerie: "Jeugdige daders die Anne-Marie mishandelen worden niet vervolgd
(819) Basisschool De Vlinder Dieren beschuldigd ouders ten onrechte van kindermishandeling in geheim overleg
(820) Basisschool De Vlinder Dieren weigert ouders afschrift compleet schooldossier
(821) Basisschool De Vlinder Dieren, ouders ontdekken Arnhemse rechter zit in het Delta schoolbestuur
(822) SBJG gezinsvoogd geeft zich ten onrechte uit voor voogd/wettelijke vertegenwoordiger van Anne-Marie
(823) Geheim overleg tussen jeugdzorg en Gelderse Roos over onderzoek Anne-Marie
(824) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na vervallen verklaarde SA-tjes
(825) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na winnen procedure over briefadres
(826) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet omdat ze procederen tegen de jeugdzorg
(827) Geheim overleg Radboud Ziekenhuis Nijmegen met Gelderse jeugdzorg over Anne-Marie
(828) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politiegeweld wordt ingezet bij jatten van kinderen
(829) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie Dieren weigert aangifte van ouders op te nemen!
(830) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert ouders informatie over ongeval kind!
(831) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie achtervolgd ouders bij verkiezingsposters plakken!
(832) Politie niet dienstbaar aan ouders! Huiszoeking bij Nienhuis Leenders met acht man politie!
(833) Politie en OM weigeren ouders afschrift Justitieel Documentatie Register
(834) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert aangifte van ontvoering Anne-Marie op te nemen
(835) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Zwolle met rechters in dit College
(836) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Den Haag met rechters in dit College
(837) Onderonsjes rechtspraak: Namenlijst rechters wrakingskamer die over hun collega beslissen
(838) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 1
(839) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 2
(840) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 3
(841) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 4
(842) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 5
(843) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem
(844) Ongelijke doorlooptijden voor ouders regel bij kinderrechters
(845) Klagen tegen griffie rechtbank Arnhem is zinloos
(846) Klagen tegen de jeugdzorg Gelderland is zinloos
(847) Raad van State: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen besluiten RvdK"
(848) Onderaannemers in de jeugdzorg in de zaak Nienhuis/Leenders
(849) Honderden "hulpverleners" bemoeiden zich met Anne-Marie! Resultaat: Kindergevangenis!
(850) Gedragsgestoorde kinderrechter: "Slachtoffer loverboys wordt opgesloten daders gaan vrijuit!"
(851) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag naam kinderrechter met afschrift benoeming Koninklijk Besluit
(852) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd om een openbare hoorzitting met voldoende toeschouwers
(853) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd of je beeld en geluidsopnamen mag maken
(854) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen indicatiebesluit?
(855) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen plan van aanpak?
(856) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen hulpverleningsplan?
(857) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen indicatiebesluit als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(858) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen plan van aanpak als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(859) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen hulpverleningsplan als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(860) VOORVRAAG: Heeft u een compleet contactjournaal ontvangen?
(861) VOORVRAAG: Heeft u iedere 14 dagen om afschrift compleet contactjournaal gevraagd?
(862) Wraking kinderrechter direct nadat geweigerd wordt op een VOORVRAAG te beslissen!
(863) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter weigert u afschrift compleet dossier!
(864) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter: "Met alleen procederen is geen vooruitgang mogelijk!"
(865) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg als boodschapper berichten voor ouders gebruikt"
(866) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg tegen hun ouders opgezet"
(867) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden opgesloten in kamertje paar vierkante meter zonder raam
(868) Stockholmsyndroom: Voor jeugdzorg onderzoek kind wordt omgangsregeling met ouders gefrustreerd!
(869) Stockholmsyndroom: Gezinshuisouders worden als pleegouders aangemerkt in procedures
(870) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte voogd en wettelijk vertegenwoordiger kind
(871) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte jeugdbeschermer
(872) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2006 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(873) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2007 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(874) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2008 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(875) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2009 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(876) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2010 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(877) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2011 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(878) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(879) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2006 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(880) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2007 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(881) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2008 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(882) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2009 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(883) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2010 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(884) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2011 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(885) Doelen SBJG "behandelplan" Anne-Marie 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(886) Jeugdzorg in Nederland is knippen en plakken en het geld blijft ongecontroleerd binnenstromen!
(887) Volg het geld in de jeugdzorg: "Hoeveel kost de cursus een verkeersboete betalen?"
(888) Volg het geld in de jeugdzorg: "Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op schaalvergroting!"
(889) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om targets begroting te halen!"
(890) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om jeugdzorgbonussen te halen!"
(891) Een gestolen generatie, Aboriginal kinderen op grote schaal gejat voor staatsopvoeding in Australië
(892) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv staatsopvoeding/onroerend goed
(893) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv onderzoek medicijngebruik
(894) Alweer een gestolen generatie, ouders worden op steeds grotere schaal uit gezag gezet om controles te voorkomen
(895) Kinderrechters worden door de Koningin benoemd, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(896) In de zittingzaal hangt een portret van de Koningin, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(897) Bij de gratie Gods bij wetgeving en benoeming staatshoofd waaruit blijkt die gratie Gods?
(898) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
(899) Politieke discussie: Koningshuis afschaffen! (Leken)rechters benoemen door Parlement!
Burgers zelf hun staatshoofd=President laten kiezen!
(666) ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee aan de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!
Mijd andere Koninklijke organisaties probeer uw aankopen steeds ergens anders te doen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_organisaties_met_het_predicaat_Koninklijk
Ahold is bijvoorbeeld Albert Heijn, ga dus lekker boodschappen doen bij andere supermarkten en mijd Albert Heijn
Als steeds meer burgers meedoen gaan prijzen ook dalen neemt uw koopkracht toe! Tankt u nu ergens anders?

 

Moderne media worden nu ook ingezet om Anne-Marie te bevrijden uit de jeugdzorg
(Twitter met Ron en Judith)
(Hyves site Ron en Judith)
(Facebook Ron en Judith)
(Stem Groep Hop Rheden) Vraag iedereen die u kent om op Ron en Judith (Groep Hop) te stemmen mbt verkiezingen gemeenteraad Rheden
Vraag iedereen die u kent of zij ondersteuningsverklaringen willen tekenen die in Rheden nodig zijn om mee te mogen doen met verkiezingen gemeenteraad
Kloppen nevenfuncties bestuurders BSC gemeenten A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P&Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Waarom werden tot 2012 nergens bijbaantjes in het Centraal Stembureau en alle andere stembureaus opgegeven?
 

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2012 disclaimer" van toepassing.
Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen
met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media.