Dankzegging aan Omroep Gelderland voor de perfecte uitzending met Judith Leenders, Ron Nienhuis over hun dochter, wraking en ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters. Uitnodiging bekijk uitzending Omroep Gelderland, start afspelen op 09:28 - Interview Journaal Omroep Gelderland met Jan Hop over plakoorlog bij verkiezingen. Bekijk ook deze uitstekende uitzending van Omroep Gelderland http://rtvgelderlandarchief.nl/playlist.php?id=47196 start afspelen op 04:10.

(1000) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
In uitnodiging hoorzitting rechtbank MOET VERPLICHT naam behandeld rechter staan t.b.v. onderzoek! (574) (184) (581)

ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee met de bevrijding van "Vlinder" uit rancuneuze jeugdzorg!
(802) Met de ABN dochter van Ron en Judith was niets aan de hand. Rapportages worden met (verzonnen verhalen) toegeschreven naar de gewenste jeugdzorg conclusies en hun dochter eindigt na zes jaar gesubsidieerde jeugdzorg bemoeienis in de kindergevangenis van Rentray Eefde met toestemming van door de Koningin benoemde kinderrechters. ACTIE! Rij Koninklijke Shell voorbij en tank ergens anders. Help mee aan de bevrijding van "Vlinder" uit rancuneuze jeugdzorg!

Censuur in Nederland ©
Groep Hop ©

 

 

Kenmerk organisatiecriminaliteit in de jeugdzorg zijn de gezinsvoogden die zich ten onrechte als voogd uitgeven van kinderen bij een ondertoezichtstelling

Geef mij de controle over de valuta van een natie en het maakt me niet meer uit wie de wetten maakt
Mayer Amschel Rothschild, 1743 - 1812

Wat Mr. Rothschild had ontdekt was de basisprincipe van macht, invloed en controle over mensen indien toegepast op de economie. Dat principe is 'wanneer je het verschijnsel macht voorwendt, zullen de mensen je die al snel geven'. Het denksysteem van (de elite achter) de overheid is ontwikkeld om de burger in de (eigen) val te laten lopen. De economie werd een systeem dat erop gericht was het onverantwoord handelen van overheden, bedrijfsleven en particulier te stimuleren door de geldkraan wijd open te zetten en het lenen van geld werd en wordt nu op grote schaal als de meest positieve daad allertijden gepredikt.

Wat J. Hop, redacteur van de websites Censuur in Nederland en Groep Hop, vervolgens ontdekte was dat het " rechtersleger" probeert het basisprincipe van macht, invloed en controle over mensen toe te passen op de economie. Door onafhankelijke producerende burgers en bedrijven financieel uit te kleden en/of kapot te maken om als oplossing gesubsidieerde hulpverlening te kunnen blijven verkopen. De elite in Nederland steeds verder te verrijken in overeenstemming met de uitgangsformule op de website Censuur in Nederland en de politieke groepering Groep Hop.

 

 

Burgers worden opgeroepen gezinsvoogden die zich voor voogd uitgeven bij ondertoezichtstelling gelijk aan te houden en over te dragen aan de politie wegen uitoefenen beroep in valse hoedanigheid

bjz41052159 Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland, Velperweg 75, 6824HH Arnhem
bjz41052159 Ambulant Meldpunt Kindermishandeling, Arnhemsestraatweg 348, 6881 NK Velp
AANDACHTSVESTIGING!
Aan ALLE burgemeesters, gemeentesecretarissen, raadsgriffiers en ambtenaren gemeente of provincie in Nederland
Aan ALLE rechters in Nederland
Aan ALLE pleegouders in Nederland
Aan ALLE medewerkers van scholen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van ziekenhuizen in Nederland
Aan ALLE gedragsdeskundigen en psychologen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van verzekeringsmaatschappijen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van kindertehuizen, kindergevangenissen of andere instellingen actief in de jeugdzorg
Aan ALLE politie agenten en hun leidinggevenden in Nederland
COMPETENTIE! Indien u personen tegen komt bij OTS of VOTS die zich ten onrechte uitgeven voor de VOOGD wordt u vriendelijk verzocht deze persoon GELIJK AAN TE HOUDEN en over te dragen aan het BEVOEGD GEZAG voor een WAARHEIDSVINDING ONDERZOEK. Indien deze persoon zich inderdaad ten onrechte heeft uitgegeven voor een VOOGD bij OTS of VOTS aangifte tegen deze persoon te doen wegens "het vervullen van een beroep in valse hoedanigheid" met het verzoek aan het BEVOEGD GEZAG deze persoon onverwijld een BEROEPSVERBOD op te leggen om ooit nog met kinderen te werken om jeugdzorg voor kinderen en hun OUDERS BELAST MET HET GEZAG VEILIGER te maken!

 

 

De norm! Algemene beginselen behoorlijk bestuur. 2. Dťtournement de pouvoir. (misbruik van bevoegdheid): Dit beginsel behelst een VERBOD om een bestuursbevoegdheid te gebruiken voor een ander doel waarvoor deze gegeven is. (Bron: wob102 procedures op website CIN)

Het gevaar! "Smerige praktijken" bij Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland
De documenten op deze website zijn/kunnen/worden gebruikt in meerdere openbare procedures zoals de
OPENBARE KLACHTZAAK Medisch Tuchtcollege Zwolle en het hoger beroep in  Den Haag alsmede BEWIJSSTUKKEN voor en onderbouwing van (politieke) publicaties.

Wijkagent Harry Jansen wilde bij de 2e poging ook geen aangifte inzake mishandeling A. opnemen omdat de "VOOGD" het gezag had en hij eerst met die "VOOGD" moest overleggen of er wel aangifte gedaan kon worden! Pas na een langdurige klachtafhandeling via de burgemeesters (381) van Rheden en Arnhem werd de aangifte MISHANDELING A. opgenomen. (581)

In het Netwerk 12 overleg gemeente Dieren staat dat er sprake is van een "VOOGD" en dit NAPRATENDE JEUGDZORG PAPEGAAIENCIRCUIT gaat uit van een "VOOGD"! (575)

In het Gelderse Roos dossier staat ten onrechte dat de ouders van A. alleen de biologische ouders zijn en NIET het gezag over A. hebben en de NAPRATENDE Gelderse Roos psycholoog gaat uit van een "VOOGD"! (101)

 

 

 

De norm! Algemene beginselen behoorlijk bestuur. 2. Dťtournement de pouvoir. (misbruik van bevoegdheid): Dit beginsel behelst een VERBOD om een bestuursbevoegdheid te gebruiken voor een ander doel waarvoor deze gegeven is. (Bron: wob102 procedures op website CIN)

Het gevaar! "Smerige praktijken" bij Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland (575) (581) (101)
De documenten op deze website zijn/kunnen/worden gebruikt in meerdere openbare procedures zoals de
OPENBARE KLACHTZAAK Medisch Tuchtcollege Zwolle en het hoger beroep in  Den Haag alsmede BEWIJSSTUKKEN voor en onderbouwing van (politieke) publicaties.

Wijkagent Harry Jansen wilde bij de 2e poging ook geen aangifte inzake mishandeling A. opnemen omdat de "VOOGD" het gezag had en hij eerst met die "VOOGD" moest overleggen of er wel aangifte gedaan kon worden! Pas na een langdurige klachtafhandeling via de burgemeesters (381) van Rheden en Arnhem werd de aangifte MISHANDELING A. opgenomen. (581)

In het Netwerk 12 overleg gemeente Dieren staat dat er sprake is van een "VOOGD" en dit NAPRATENDE JEUGDZORG PAPEGAAIENCIRCUIT gaat uit van een "VOOGD"! (575)

In het Gelderse Roos dossier staat ten onrechte dat de ouders van A. alleen de biologische ouders zijn en NIET het gezag over A. hebben en de NAPRATENDE Gelderse Roos psycholoog gaat uit van een "VOOGD"! (101)

 

 

 

PROLOOG UNIEKE UITSPRAKEN! s41052011 Stichting Lindenhout, Heijenoordseweg 1, 6813GG Arnhem
De SBJG gezinsvoogd heeft De Gelderse Roos ten onrechte meegedeeld dat de ouders Nienhuis/Leenders UIT HET GEZAG OVER HUN DOCHTER WAREN GEZET! De ouders hebben DGR steeds meegedeeld dat zij WEL HET GEZAG over hun dochter hadden. Vlak voor het psychologisch onderzoek van de minderjarige A. (dochter van Nienhuis/Leenders) werd dit meisje door de Stichting Lindenhout opgesloten in een tweede kindertehuis in een kamertje (CEL 12) van een paar vierkante meter zonder raam. Omgang tussen ouders en hun kind werd vlak voor het onderzoek gehalveerd! Drie WEERZINWEKKENDE voorbeelden hoe SBJG en Stichting Lindenhout "psychologisch onderzoek" van UHP kinderen proberen te beÔnvloeden om steeds meer kinderen in kindertehuizen te kunnen opsluiten! Tegen de DGR psycholoog is een klacht ingediend bij het Medisch Tuchtcollege Zwolle. Deze klachtzaak (met Hop) heeft een landelijke impact omdat de DGR psycholoog met als opdrachtgever van het onderzoek STICHTING BUREAUS JEUGDZORG GELDERLAND MAAR ZONDER TOESTEMMING VAN OUDERS BELAST MET HET GEZAG OVER HUN DOCHTER, DE OUDERS HEBBEN EEN BEZWAARSCHRIFT (met Hop) INGEDIEND TEGEN HET INDICATIEBESLUIT GGZ BEHANDELING het onderzoek toch heeft verricht. Er zijn inmiddels twee hoorzittingen geweest met Hop als procesvertegenwoordiger van Nienhuis/Leenders tegen deze DGR psycholoog. Bij het MTC Zwolle is ook bekend dat deze klachtzaak een landelijke impact heeft. Hop heeft dit tijdens de eerste en tweede hoorzitting aan het MTC meegedeeld. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeentes is op de hoogte gesteld van deze klachtzaak blijkens brief 1 Hop aan VNG. Uitspraak 25 juni 2009.

 

Bron: CITAAT Pleitnotities Openbare Hoorzitting Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg te Zwolle (270)

Er is GEEN SPRAKE van een VOOGDES 1:279 BW! Er is WEL sprake van een gezinsvoogd 1:254 BW.

Er is GEEN SPRAKE VAN ouders die UIT HET GEZAG ZIJN GEZET! De ouders hebben WEL het gezag over hun dochter.

Er is GEEN SPRAKE van PLEEGOUDERS! SBJG beweert dat al tweeŽnhalf jaar vanaf UHP maar dat is ONJUIST! 

Er is WEL SPRAKE VAN PERSONEEL Lindenhout in de drie kindertehuizen waarin het meisje de afgelopen tweeŽnhalf jaar zat/zit!

De ouders belast met het GEZAG hebben gelijk een BEZWAARSCHRIFT ingediend tegen het indicatiebesluit GGZ-behandeling van hun dochter. De bezwaarcommissie van SBJG heeft het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard en via procedures bij de rechtbank Arnhem, Raad van State is deze zaak in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep terechtgekomen. Uitspraak verwacht 27 mei 2009

Verwacht 27 mei 2009 Nienhuis/Leenders tegen SBJG bijzondere omstandigheden termijn voor doen uitspraak is verlengd

Twee uitspraken Centrale Raad van Beroep in de zaak Nienhuis/Leenders tegen Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland

Op 24 april 2009 is door de CRvB meegedeeld in verband met bijzondere omstandigheden termijn voor doen uitspraak is verlengd

(546) VERWACHT: Uitspraak Centrale Raad voor Beroep Utrecht inzake Hoger Beroep bezwaarschrift tegen HVP niet-ontvankelijk
(548) VERWACHT: Uitspraak CRvB Hoger Beroep bezwaarschrift tegen INDICATIEBESLUIT GGZ BEHANDELING niet-ontvankelijk

 

 

 

Pleitnotities Nienhuis/Leenders tegen mevrouw M. Filipiak GZ-psycholoog De Gelderse Roos Ede  

Nienhuis/Leenders tegen mevrouw M. Filipiak GZ-psycholoog De Gelderse Roos Ede  

Openbare Hoorzitting Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg te Zwolle

Vrijdag 8 mei 2009 om 14:00 uur Gerechtsgebouw Luttenbergstraat 5, Zwolle

Het college is samengesteld uit:
Mr. A.L. Smit, voorzitter
Prof. dr.
P.J.M. Prins, lid
Dr. Th. A.M. Deenen, lid
Mr. drs.
M. Willemse, secretaris

Geachte secretaris, geachte leden van het Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg,

I.v.m. de beveiligingsmaatregelen dient u rekening te houden met mogelijke wachttijden
en bezoekers van deze openbare hoorzitting dienen zich desgevraagd te legitimeren identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Het parkeerterrein van de rechtbank is alleen "voor eigen personeel" kon in de uitnodiging gelezen worden.

Het gaat hier om een klachtzaak tegen mevrouw Maria Theresia Christina  Filipiak-Van der Kroef GGZ-psycholoog De Gelderse Roos Ede welke psycholoog de dochter van Ronald Johan Christiaan Nienhuis/Judith Leenders heeft onderzocht zonder toestemming van de ouders belast met het gezag en de omstandigheden waarin de dochter van Nienhuis/Leenders verkeerde tijdens het onderzoek door deze psycholoog.

 

Per e-mail en per post is nog een productie gestuurd naar uw

----- Original Message -----

From: J. Hop

To: rtgzwolle@minvws.nl

Cc: rocketron

Sent: Wednesday, April 29, 2009 11:36 AM

Subject: Productie voor dossiernummer 20070684/231/2007

 

Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg te Zwolle,

Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

 

Geacht college,

 

Hierbij doe ik u in de bijlage toekomen een productie in de klachtzaak

met zaaknummer 20070684/231/2007 hoorzitting vrijdag 8 mei 2009 om 14:00 uur.

Deze productie is bij de wederpartij bekend en komt uit dossier van de wederpartij.

 

Het document betreft dossierstuk Gelderse Roos

Gezinsvoogd Marieke GXXX informeert ten onrechte "ouders hebben GEEN GEZAG"

 

Met vriendelijke groet,

 

J. Hop

 

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

 

 

 

 

 

Er is GEEN SPRAKE van een VOOGDES 1:279 BW! Er is WEL sprake van een gezinsvoogd 1:254 BW.

Er is GEEN SPRAKE VAN ouders die UIT HET GEZAG ZIJN GEZET! De ouders hebben WEL het gezag over hun dochter.

Er is GEEN SPRAKE van PLEEGOUDERS! SBJG beweert dat al tweeŽnhalf jaar vanaf UHP maar dat is ONJUIST! Er is WEL SPRAKE VAN PERSONEEL Lindenhout in de drie kindertehuizen waarin het meisje de afgelopen tweeŽnhalf jaar zat/zit!

De ouders belast met het GEZAG hebben gelijk een BEZWAARSCHRIFT ingediend tegen het indicatiebesluit GGZ-behandeling van hun dochter. De bezwaarcommissie van SBJG heeft het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard en via procedures bij de rechtbank Arnhem, Raad van State is deze zaak in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep terechtgekomen. Uitspraak verwacht 27 mei 2009

Verwacht 27 mei 2009 Nienhuis/Leenders tegen SBJG bijzondere omstandigheden termijn voor doen uitspraak is verlengd

Twee uitspraken Centrale Raad van Beroep in de zaak Nienhuis/Leenders tegen Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland

Op 24 april 2009 is door de CRvB meegedeeld in verband met bijzondere omstandigheden termijn voor doen uitspraak is verlengd

(546) VERWACHT: Uitspraak Centrale Raad voor Beroep Utrecht inzake Hoger Beroep bezwaarschrift tegen HVP niet-ontvankelijk
(548) VERWACHT: Uitspraak CRvB Hoger Beroep bezwaarschrift tegen INDICATIEBESLUIT GGZ BEHANDELING niet-ontvankelijk

 

 

 

De ouders belast met het GEZAG hebben GEEN schriftelijke toestemming gegeven!

Volgens de wet WGBO moeten de gezaghebbende ouders altijd eerst schriftelijk toestemming geven voor behandeling/onderzoek.

 

De ouders belast met het GEZAG zijn samen met Hop bij de Gelderse Roos geweest en hebben in gesprek duidelijk meegedeeld dat zij DE OUDERS BELAST MET HET GEZAG WAREN en dat de gezinsvoogd ten onrechte aan de Gelderse Roos meedeelde dat de ouders UIT HET GEZAG waren gezet. Er is nimmer sprake geweest van een voogd. Er was enkel een gezinsvoogd van jeugdzorg! De ouders hebben om correctie van het dossier gevraagd wat vervolgens niet gebeurt is. De Gelderse Roos en deze psycholoog hadden “jeugdzorgmodder” in hun ogen en weigerden gegevens op juistheid te controleren. Door tegen beter weten in, en nota bene ook nog eens zonder de vereiste toestemming, een onderzoek uit te voeren is gehandeld in strijd met de WET WGBO waardoor deze klachtzaak tegen de psycholoog mevrouw M. Filipiak GZ-psycholoog De Gelderse Roos Ede gestart is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De minderjarige dochter heeft de afgelopen jaren op drie scholen gezeten:

 

School de Woordhof. Uit het onlangs verkregen schooldossier valt op te maken dat op sociaal -emotioneel gebied "Vlinder" nergens in een Risico groep valt!

 

Piekschool Wageningen. Ook op de Piekschool was dit het geval (verklaring directeur Kersten) "Vlinder" vertoont kindgedrag wat past bij haar leeftijd

 

Vlinderschool Dieren. Uit het direct na UHP van de minderjarige dochter verkregen schooldossier valt op te maken dat op sociaal -emotioneel gebied "Vlinder" nergens in een Risico groep valt!

 

Drie scholen beweren de afgelopen drie jaar dat "Vlinder" nergens in een Risicogroep valt. Op sociaal–emotioneel gebied er met "Vlinder" niets aan de hand is en kindgedrag vertoont dat paste bij haar leeftijd. 

 

 

 

Onder verwijzing naar de “jeugdzorgmodder” in de ogen van beklaagde is er vervolgens een rapport door haar geproduceerd waarin zij TOESCHREEF naar de door de opdrachtgever van het onderzoek, Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland, gewenste conclusie.

 

Beklaagde wist dat de ouders het GEZAG hadden en geen toestemming gaven voor het onderzoek in opdracht van SBJG. Beklaagde wist danwel kon weten dat de ouders ook gevraagd hadden om correctie dossier in gesprek met teamleider Oomen.

 

Tegen beter weten in (MET OPZET) is doorgegaan met onderzoek van "Vlinder" met als opdrachtgever SBJG zonder rekening te houden met de ouders belast met het gezag over hun dochter.

 

Tegen beter weten in (MET OPZET) is doorgegaan met onderzoek van "Vlinder" met als opdrachtgever SBJG zonder rekening te houden met de omstandigheden waarin hun dochter zich bevond tijdens het onderzoek. Dit was in een kamertje van een paar vierkante meter zonder raam (CEL 12!) in haar tweede kindertehuis.

 

 

 

Klagers wijzen op uitspraak no. 175/2007 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE TE ZWOLLE

Beslissing d.d. 29 januari 2009. In de onderhavige klachtzaak is van belang

Klachtonderdeel a. Klagers expliciet hebben meegedeeld in gesprek met de teamleider van de Gelderse Roos dat de OUDERS WEL BELAST MET HET GEZAG waren en geen toestemming gaven voor onderzoek met als opdrachtgever SBJG. Dat ook een bezwaarschrift was ingediend tegen het Indicatiebesluit GGZ behandeling en dat het kind in een kindertehuis zat. Er geen sprake was van pleegouders! Verweerder met “jeugdzorgmodder” in haar ogen kritiekloos en klakkeloos is afgegaan op wat de SBJG (gezinsvoogd) beweerde over de ouders van het kind. De ouders BELAST MET HET GEZAG hebben NIET schriftelijk toestemming gegeven voor het onderzoek in opdracht van SBJG.

Klachtonderdeel b. Verweerder heeft afschrift van het dossier aan klagers geweigerd terwijl tijdens het gesprek met teamleider de heer Oomen om afschrift compleet dossier SBJG opdracht onderzoek met alle bijlagen is verzocht. Ouders belast met het gezag hebben nog steeds het dossier niet gekregen.

Klachtonderdeel c. Klagers hebben steeds aangevoerd dat het verweerder kennelijk was ontgaan dat het kind psychologische verschijnselen vertoonde die het gevolg waren van de UHP. (Opsluiten van het kind in het tweede kindertehuis in een kamertje van een paar vierkante meter zonder raam. CEL 12!)

Verweerder had zich dienen te onthouden van onderzoek van het kind onder de hierboven geschetste omstandigheden met als opdrachtgever SBJG en het buitenspel zetten van de ouders belast met het gezag.

no. 175/2007 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE TE ZWOLLE

Beslissing d.d. 29 januari 2009 naar aanleiding van de op 24 augustus 2007 ingekomen klacht van

A, wonende te B,

k l a g e r

-tegen-

C, huisarts, werkzaam te D,

bijgestaan door mr. E.J.C. de Jong, advocaat te Utrecht,

v e r w e e r d e r

1.       1. HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE

2.       Klager heeft een klaagschrift met bijlagen ingediend. Op verzoek van de secretaris van het College heeft klager zijn klaagschrift op 2 november 2007 verduidelijkt. Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. Zij hebben vervolgens gerepliceerd, de repliek voorzien van bijlagen, en gedupliceerd. Beiden hebben afgezien van de hun geboden mogelijkheid om te worden gehoord in het kader van het vooronderzoek.

De zaak is behandeld ter openbare zitting van 12 december 2008, alwaar zijn verschenen klager en verweerder, verweerder bijgestaan door zijn gemachtigde. Klager heeft ter zitting

no.175/2007 2

nog de journaals van verweerder met betrekking tot beide hieronder te noemen kinderen overgelegd.

1.       2. DE FEITEN

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting dient, voor zover van belang voor de beoordeling van de klacht, van het volgende te worden uitgegaan.

Klager was tot 14 januari 2004 gehuwd met E. Uit het huwelijk zijn twee kinderen geboren, F geboren 16 augustus 1997 en G, geboren 6 maart 2002. Tot de ontbinding van het huwelijk waren klager, E en de twee kinderen patiŽnten van verweerder. Daarna is klager verhuisd en heeft hij een andere huisarts gevonden. E en de twee kinderen bleven patiŽnt van verweerder.

Van januari 2004 tot november 2005 had klager tezamen met E de ouderlijke macht over de twee kinderen. Daarna is de ouderlijke macht bij rechterlijke beschikking aan alleen E overgedragen.

Klager heeft verweerder per brief van 26 maart 2004 op de hoogte gesteld van het gezamenlijk gezag over de twee kinderen, onder toezending van een kopie van de rechterlijke uitspraak, en verweerder verzocht hem, klager, op de hoogte te stellen van de medische en psychische gesteldheid van de kinderen. Tevens heeft klager in dezelfde brief verweerder verzocht om voorgenomen medische behandelingen van de kinderen vooraf met hem, klager, te overleggen. Verweerder heeft klager, na diens rappel van 4 mei 2004, op 13 mei 2004 de medische gegevens over de twee kinderen toegezonden en klager meegedeeld dat hij, verweerder, alleen met de wettelijke vertegenwoordiger die het betreffende kind begeleidt naar de praktijk overleg zal voeren over voorgestelde behandelingen. Vervolgens heeft klager op 19 april 2005 wederom aan verweerder verzocht hem te informeren. Verweerder heeft klager op 12 mei 2005, wederom na rappel door klager, de medische gegevens van de kinderen vanaf mei 2004 toegezonden. Op 17 mei 2005 heeft klager verweerder er schriftelijk aan herinnerd dat verweerder toestemming van beide ouders nodig heeft alvorens een kind te behandelen. Verweerder heeft in de periode tussen januari 2004 en november 2005 in elk geval G behandeld voor de gebruikelijke aandoeningen die kinderen van die leeftijd kunnen hebben zonder klager om toestemming te vragen..

no.175/2007 3

In juli 2006 heeft het Gerechtshof in Arnhem de Raad voor de Kinderbescherming aldaar een opdracht verstrekt tot het uitvoeren van een onderzoek inzake een omgangsregeling tussen klager en de twee kinderen.

Verweerder heeft op verzoek van E op 15 januari 2007 een brief, door verweerder genoemd "medische verklaring", gericht aan de Raad voor de Kinderbescherming, geschreven, waarin hij verklaart dat het "omwille van de rust in de thuissituatie en de gezondheid van bovengenoemde (E, RTC) en haar kinderen, niet wenselijk c.q. gecontraÔndiceerd is om divers onderzoek, hetwelk in de afgelopen jaren reeds is verricht, opnieuw door de VoRa te laten herbeoordelen en te onderzoeken".

3. DE KLACHT

Klager verwijt verweerder - zakelijk weergegeven - dat hij:

a. in strijd met de wet heeft gehandeld door voor behandeling van de kinderen uitsluitend overleg te hebben gevoerd met de ouder, i.c. E, die met het betreffende kind op het spreekuur kwam en niet met klager, terwijl verweerder door klager op de hoogte was gesteld van het feit dat klager de ouderlijke macht nog had en toestemming voor behandelingen van de twee kinderen gevraagd moest worden.

b. heeft meegewerkt aan het onttrekken van de kinderen aan klagers ouderlijk gezag door medische gegevens over de kinderen achter te houden en overige informatie eerst na rappel van klager heeft toegezonden.

c. in zijn brief van 15 januari 2007 aan de Raad voor de Kinderbescherming valsheid in geschrifte heeft gepleegd door zich partijdig op te stellen ten voordele van klagers ex-echtgenote en heeft verzuimd melding bij het AMK te doen als hij zich zorgen maakte over de kinderen..

4. HET VERWEER

no.175/2007 4

Primair voert verweerder aan dat klager in zijn klacht niet ontvangen kan worden omdat diens klaagschriften ongedateerd en niet ondertekend zijn.

Secundair voert verweerder aan dat hij van oordeel is dat de klacht moet worden afgewezen.

Het College zal hieronder nader op de relevante onderdelen van het verweer ingaan.

5. DE OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE

5.1

Het College wijst er allereerst op, dat het bij de tuchtrechtelijke toetsing van professioneel handelen er niet om gaat of dat handelen beter had gekund, maar om het geven van een antwoord op de vraag of de beroepsbeoefenaar bij het beroepsmatig handelen is gebleven binnen de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening, rekening houdend met de stand van de wetenschap ten tijde van het klachtwaardig geachte handelen en met hetgeen toen in de beroepsgroep ter zake als norm of standaard was aanvaard.

5.2

Ten aanzien van de ontvankelijkheid.

Klager heeft de aanbiedingsbrief van zijn vervangende klaagschrift gedateerd op 2 november 2007 en deze brief ondertekend, waarmee hij heeft voldaan aan de eisen die aan een klaagschrift ex artikel 4 en 5 van het Tuchtrechtbesluit BIG worden gesteld.

5.3

Ten aanzien van klachtonderdeel a.

Volgens verweerder is het in een huisartsenpraktijk gebruikelijk dat alleen met de ouder die meekomt met een kind op zijn spreekuur overleg over de behandeling wordt gevoerd en dat het ondoenlijk is steeds de gescheiden ouder erbij te betrekken. Verweerder stelt dat hij tot twee keer toe overleg heeft gehad met de KNMG over de door klager verlangde toestemming en informatie.

Het College kan zich niet voorstellen dat van de zijde van de KNMG met betrekking tot het toestemmingsvereiste aan verweerder is geadviseerd zich zo op te stellen als hij in zijn brief aan klager heeft gedaan. De wettelijke regeling, inhoudend dat ook na echtscheiding beide ouders (indien met het gezag belast) toestemming moeten geven voor medische verrichtingen bij kinderen met een leeftijd als in deze zaak, is duidelijk genoeg en de KNMG heeft terzake adviezen en richtlijnen openbaargemaakt met een andere strekking dan de handelwijze van verweerder. Nu klager expliciet heeft gevraagd hem voorafgaand te raadplegen, mocht verweerder hem niet zonder meer passeren. Dit klachtonderdeel is derhalve gegrond.

Het College heeft wel oog voor de praktische problemen die verweerder signaleert, maar het is er vooralsnog niet van overtuigd dat die praktische problemen onoverkomelijk zijn. Zo heeft verweerder aangegeven dat hij slechts ťťn casus als deze -waarbij een gescheiden ouder expliciet te kennen heeft gegeven terzake van elke verrichting te willen worden geraadpleegd- in zijn praktijk heeft. Het is dus niet zo dat hij dagelijks doende zou zijn voor geringe verrichtingen toestemming te verkrijgen van de niet-verzorgende ouder. Voorts is het denkbaar dat voor een situatie als de zojuist geschetste een praktische oplossing wordt gevonden in de vorm van een eenmalige, algemene toestemming door de niet-verzorgende ouder voor verrichtingen van niet ingrijpende aard bij het kind. Klager heeft -ter zitting- aangegeven dat hij een verzoek daartoe wel zou hebben getekend omdat hij vanzelfsprekend belang hecht aan de gezondheid van zijn kinderen. Wellicht ligt het op de weg van de KNMG om een model-toestemmingsformulier dat past bij een casus als deze te ontwikkelen.

5.4

Ten aanzien van klachtonderdeel b.

Verweerder is van oordeel dat hij na een niet ongebruikelijk tijdsverloop steeds alle medische informatie over de kinderen aan klager heeft toegezonden en niets heeft achtergehouden.

Het College heeft geconstateerd dat verweerder, zij het met enige vertraging maar niet in verwijtbare mate, steeds desgevraagd een uitdraai van zijn journaal aan klager heeft toegezonden. Daarmee heeft hij voldaan aan de op hem rustende informatieplicht. Dit klachtonderdeel is dus ongegrond.

5.5

Ten aanzien van klachtonderdeel c.

Verweerder heeft aangegeven dat hij uit zorgen om het betreffende kind de verklaring van 15 januari 2007 heeft opgesteld: meer onderzoek vond hij schadelijk voor de kinderen.

Klager voert daartegen aan dat het verweerder kennelijk was ontgaan dat de kinderen psychologische verschijnselen vertoonden die een gevolg waren van het ontbreken van een normaal familieleven na de scheiding, welke verschijnselen volgens klager in het kader van een omgangsregeling van klager met de twee kinderen, aan het licht dienden te komen.

Verweerder behoorde zich als behandelend arts te onthouden van een verklaring met een waardeoordeel als hierboven weergegeven. Mede omdat verweerder in feite ook wel erkent dat hij in deze onjuist heeft gehandeld, behoeft dit geen nadere toelichting. Dit klachtonderdeel is eveneens gegrond.

5.6

In deze zaak is een waarschuwing op zijn plaats. Voorts zal de publicatie worden bevolen als hierna genoemd.

6. DE BESLISSING

Het College:

- waarschuwt verweerder!

- bepaalt dat deze beslissing nadat deze onherroepelijk is geworden geheel in de Nederlandse

Staatscourant zal worden bekendgemaakt en ter publicatie zal worden aangeboden aan de

tijdschriften ‘Medisch Contact’, ‘Tijdschrift voor Gezondheidsrecht’ en ‘Gezondheidszorg

Jurisprudentie’.

Aldus gedaan in raadkamer door mr. A.L. Smit, voorzitter, en M.D. Klein Leugemors en S. de Jong, leden-geneeskundigen, in tegenwoordigheid van mr. R.C. Rijkers-van den Akker, secretaris en uitgesproken in het openbaar op 29 januari 2009 door mr. A.L. Smit, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H. van der Poel-Berkovits, secretaris.

no.175/2007 7

voorzitter

secretaris

Tegen deze beslissing kan binnen zes weken na de dag van verzending van het afschrift ervan schriftelijk hoger beroep worden ingesteld bij het Centrale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg door: a. de klager en/of klaagster, voor zover de klacht is afgewezen, of voor zover hij/zij niet-ontvankelijk is verklaard; b. degene over wie is geklaagd; c. de hoofdinspecteur of de regionale inspecteur van de volksgezondheid, wie de aangelegenheid uit hoofde van de hun toevertrouwde belangen aangaat. Het tot het Centrale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg gerichte beroepschrift wordt ingezonden bij de secretaris van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle, door wie het binnen de beroepstermijn moet zijn ontvangen.

 

 

no. 175/2007 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE TE ZWOLLE Beslissing d.d. 29 januari 2009 naar aanleiding van de op 24 augustus 2007 ingekomen klacht.

Het wordt nu tijd dat gezinsvoogden/psychologen zich de ernst van de GEGROND VERKLAARDE KLACHT 175/2007 en uitspraak gaan realiseren. Zij niet zomaar onderzoeken kunnen laten uitvoeren zonder toestemming van de ouders. Een gezinsvoogd heeft dat gezag ook helemaal niet om dat te bepalen, maar in de praktijk gebeurd dit wel. Zij dienen hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de ouders. Een OTS of een UHP maakt dit echt niet anders. Is er verschil van mening zo blijkt ook uit deze uitspraak zal er vervangende toestemming moeten worden gevraagd bij de kanton/kinderrechter.

Ook scholen moeten zich de ernst van deze uitspraak in de oren knopen en zich realiseren dat bij een OTS en UHP ouders nog steeds het volle gezag hebben en zij dien conform dienen te handelen. De school gaat dus niet eerst de gezinsvoogd informeren dat doen de ouders wel. Doen ze dat niet heeft de gezinsvoogd middelen om dit wel te realiseren. De school gaat ook geen derden (pleegouders) informeren en de ouders niet en al helemaal niet als de ouders hiervoor geen toestemming hebben gegeven.

Gezinsvoogden en psychologen moeten dus beseffen dat ouders zelfs bij een OTS en UHP zij het volledige gezag hebben over hun kinderen.

 

Verzocht wordt de klacht:

 

primair ontvankelijk te verklaren omdat klagers de klacht goed hebben onderbouwd met wetgeving en passages uit de beroepscode waarbij de relatie tussen de specifieke bepalingen en verweersters handelen duidelijk en met feiten goed onderbouwd is.

 

Subsidiair de klacht GEGROND te verklaren.   

 

Handtekening :                                

J. LEENDERS, de moeder belast met het gezag

R.J.C. NIENHUIS, de vader belast met het gezag

wonende Spoorstraat 31, 6953 BW Dieren, gemeente Rheden

 

(666) ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee aan de bevrijding van "Vlinder" uit rancuneuze jeugdzorg!
Mijd andere Koninklijke organisaties probeer uw aankopen steeds ergens anders te doen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_organisaties_met_het_predicaat_Koninklijk
Ahold is bijvoorbeeld Albert Heijn, ga dus lekker boodschappen doen bij andere supermarkten en mijd Albert Heijn
Als steeds meer burgers meedoen gaan prijzen ook dalen neemt uw koopkracht toe! Tankt u nu ergens anders?
(003) Judith Leenders en Ron Nienhuis tegen Staat der Nederlanden krijgt vervolg bij Europees Hof
(800) Judith Leenders, Ron Nienhuis over de ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters
(801) Rancuneuze gezinsvoogd van Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland grondslag voor crisisuithuisplaatsing:
"Hoe verliep de eerste kennismaking tussen ABN meisje "Vlinder" en de rancuneuze SBJG gezinsvoogd?"
(802) Reden crisisuithuisplaatsing: " "Vlinder" genoot van haar vakantie op Nawaka waterkamp
(803) Verklaring directeur Piekschool na uithuisplaatsing: "Met "Vlinder" is niets aan de hand!"
(804) Verzonnen verhalen: "Gedragswetenschapper Zwartjes wil gaan toeschrijven naar een jeugdzorgconclusie"
(805) ACTIE! Boycot Scouting Nederland deze organisatie werkt mee aan uitlevering van kinderen aan jeugdzorg
(806) ACTIE! Boycot Basisschool De Vlinder in Dieren gemeente Rheden
(807) ACTIE! Boycot Raad voor de Kinderbescherming, raadsrapport niet sterk en overtuigend
(808) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg voor UHP "Vlinder""
(809) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over omgangsregeling "Vlinder" en haar ouders"
(810) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging UHP "Vlinder""
(811) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over adequaat verweer tegen Hop"
(812) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over schorsing ouders gezag"
(813) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over opsluiting "Vlinder" in kindergevangenis"
(814) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging opsluiting "Vlinder" in kindergevangenis"
(815) Raad van State: "Hoger beroep ouder tegen niet-ontvankelijk Wob-verzoek gegrond!
(816) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen hulpverleningsplan bij CRvB
(817) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen indicatiebesluiten jeugdzorg bij CRvB
(818) Openbaar Ministerie: "Jeugdige daders die "Vlinder" mishandelen worden niet vervolgd
(819) Basisschool De Vlinder Dieren beschuldigd ouders ten onrechte van kindermishandeling in geheim overleg
(820) Basisschool De Vlinder Dieren weigert ouders afschrift compleet schooldossier
(821) Basisschool De Vlinder Dieren, ouders ontdekken Arnhemse rechter zit in het Delta schoolbestuur
(822) SBJG gezinsvoogd geeft zich ten onrechte uit voor voogd/wettelijke vertegenwoordiger van "Vlinder"
(823) Geheim overleg tussen jeugdzorg en Gelderse Roos over onderzoek "Vlinder"
(824) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na vervallen verklaarde SA-tjes
(825) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na winnen procedure over briefadres
(826) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet omdat ze procederen tegen de jeugdzorg
(827) Geheim overleg Radboud Ziekenhuis Nijmegen met Gelderse jeugdzorg over "Vlinder"
(828) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politiegeweld wordt ingezet bij jatten van kinderen
(829) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie Dieren weigert aangifte van ouders op te nemen!
(830) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert ouders informatie over ongeval kind!
(831) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie achtervolgd ouders bij verkiezingsposters plakken!
(832) Politie niet dienstbaar aan ouders! Huiszoeking bij Nienhuis Leenders met acht man politie!
(833) Politie en OM weigeren ouders afschrift Justitieel Documentatie Register
(834) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert aangifte van ontvoering "Vlinder" op te nemen
(835) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Zwolle met rechters in dit College
(836) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Den Haag met rechters in dit College
(837) Onderonsjes rechtspraak: Namenlijst rechters wrakingskamer die over hun collega beslissen
(838) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 1
(839) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 2
(840) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 3
(841) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 4
(842) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 5
(843) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem
(844) Ongelijke doorlooptijden voor ouders regel bij kinderrechters
(845) Klagen tegen griffie rechtbank Arnhem is zinloos
(846) Klagen tegen de jeugdzorg Gelderland is zinloos
(847) Raad van State: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen besluiten RvdK"
(848) Onderaannemers in de jeugdzorg in de zaak Nienhuis/Leenders
(849) Honderden "hulpverleners" bemoeiden zich met "Vlinder"! Resultaat: Kindergevangenis!
(850) Gedragsgestoorde kinderrechter: "Slachtoffer loverboys wordt opgesloten daders gaan vrijuit!"
(851) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag naam kinderrechter met afschrift benoeming Koninklijk Besluit
(852) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd om een openbare hoorzitting met voldoende toeschouwers
(853) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd of je beeld en geluidsopnamen mag maken
(854) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen indicatiebesluit?
(855) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen plan van aanpak?
(856) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen hulpverleningsplan?
(857) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen indicatiebesluit als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(858) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen plan van aanpak als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(859) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen hulpverleningsplan als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(860) VOORVRAAG: Heeft u een compleet contactjournaal ontvangen?
(861) VOORVRAAG: Heeft u iedere 14 dagen om afschrift compleet contactjournaal gevraagd?
(862) Wraking kinderrechter direct nadat geweigerd wordt op een VOORVRAAG te beslissen!
(863) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter weigert u afschrift compleet dossier!
(864) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter: "Met alleen procederen is geen vooruitgang mogelijk!"
(865) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg als boodschapper berichten voor ouders gebruikt"
(866) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg tegen hun ouders opgezet"
(867) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden opgesloten in kamertje paar vierkante meter zonder raam
(868) Stockholmsyndroom: Voor jeugdzorg onderzoek kind wordt omgangsregeling met ouders gefrustreerd!
(869) Stockholmsyndroom: Gezinshuisouders worden als pleegouders aangemerkt in procedures
(870) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte voogd en wettelijk vertegenwoordiger kind
(871) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte jeugdbeschermer
(872) Doelen SBJG indicatiebesluiten "Vlinder" 2006 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(873) Doelen SBJG indicatiebesluiten "Vlinder" 2007 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(874) Doelen SBJG indicatiebesluiten "Vlinder" 2008 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(875) Doelen SBJG indicatiebesluiten "Vlinder" 2009 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(876) Doelen SBJG indicatiebesluiten "Vlinder" 2010 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(877) Doelen SBJG indicatiebesluiten "Vlinder" 2011 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(878) Doelen SBJG indicatiebesluiten "Vlinder" 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(879) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak "Vlinder" 2006 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(880) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak "Vlinder" 2007 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(881) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak "Vlinder" 2008 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(882) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak "Vlinder" 2009 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(883) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak "Vlinder" 2010 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(884) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak "Vlinder" 2011 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(885) Doelen SBJG "behandelplan" "Vlinder" 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(886) Jeugdzorg in Nederland is knippen en plakken en het geld blijft ongecontroleerd binnenstromen!
(887) Volg het geld in de jeugdzorg: "Hoeveel kost de cursus een verkeersboete betalen?"
(888) Volg het geld in de jeugdzorg: "Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op schaalvergroting!"
(889) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om targets begroting te halen!"
(890) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om jeugdzorgbonussen te halen!"
(891) Een gestolen generatie, Aboriginal kinderen op grote schaal gejat voor staatsopvoeding in AustraliŽ
(892) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv staatsopvoeding/onroerend goed
(893) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv onderzoek medicijngebruik
(894) Alweer een gestolen generatie, ouders worden op steeds grotere schaal uit gezag gezet om controles te voorkomen
(895) Kinderrechters worden door de Koningin benoemd, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(896) In de zittingzaal hangt een portret van de Koningin, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(897) Bij de gratie Gods bij wetgeving en benoeming staatshoofd waaruit blijkt die gratie Gods?
(898) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
(899) Politieke discussie: Koningshuis afschaffen! (Leken)rechters benoemen door Parlement!
Burgers zelf hun staatshoofd=President laten kiezen!
(666) ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee aan de bevrijding van "Vlinder" uit rancuneuze jeugdzorg!
Mijd andere Koninklijke organisaties probeer uw aankopen steeds ergens anders te doen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_organisaties_met_het_predicaat_Koninklijk
Ahold is bijvoorbeeld Albert Heijn, ga dus lekker boodschappen doen bij andere supermarkten en mijd Albert Heijn
Als steeds meer burgers meedoen gaan prijzen ook dalen neemt uw koopkracht toe! Tankt u nu ergens anders?

 

Moderne media worden nu ook ingezet om "Vlinder" te bevrijden uit de jeugdzorg
(Twitter met Ron en Judith)
(Hyves site Ron en Judith)
(Facebook Ron en Judith)
(Stem Groep Hop Rheden) Vraag iedereen die u kent om op Ron en Judith (Groep Hop) te stemmen mbt verkiezingen gemeenteraad Rheden
Vraag iedereen die u kent of zij ondersteuningsverklaringen willen tekenen die in Rheden nodig zijn om mee te mogen doen met verkiezingen gemeenteraad
Kloppen nevenfuncties bestuurders BSC gemeenten A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P&Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Waarom werden tot 2012 nergens bijbaantjes in het Centraal Stembureau en alle andere stembureaus opgegeven?
 

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2012 disclaimer" van toepassing.
Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen
met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media.