CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

Advocaat Stichting Jeugd en Gezin Flevoland tegen Hop op 17 april 2002: Citaat: "Ik acht het rechtvaardig dat de heer HOP MOET BLOEDEN"

Als "kinderbeschermers" enorm zitten te blunderen blijven ze doorgaan op een ingeslagen weg om gemaakte blunders af te dekken en in de doofpot te kunnen stoppen. Het gewone volk voor hun blunders te laten bloeden

Advocaat van de jeugdzorg: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie (lees afgifte contactjournaal) vragen"

 

 

Gegevens uit het verleden. De Vereniging Directeuren Gezinsvoogdij-instellingen (Vedivo) heeft Hop een beroepsverbod opgelegd op grond van Amerikaanse internetsites die NIET van Hop zijn. Deze beslissing werd genomen zonder uit te zoeken wie de juridisch juiste eigenaar van die Amerikaanse internetsites was. Deze beruchte beslissing tegen Hop werd bovendien genomen in een Vedivo achterkamertje zonder hoor en wederhoor. Klachten van Hop over deze beslissing en het weigeren van Hop op grond van deze Vedivo hetze zijn gegrond verklaard door een klachtencommissie met als voorzitter de coŲrdinerend vice-president van het Gerechtshof te Den Bosch Mr. van Teeffelen. 

Fouten worden de gezinsvoogdijniet toegegeven. Met deze enorme blunder maakte de gezinsvoogdij in Nederland zich, na de strijd van Hop over afgifte van het contactjournaal gezinsvoogd, niet alleen verder belachelijk. Deze werkwijze gaf burgers ook inzicht in de methode en werkwijze van een sector die kinderen van hun ouders af kan pakken. Was dus desastreus voor het PR-imago van deze sector onder leiding van de Vedivo. Conform de mentaliteit in die sector wordt gewoon doorgegaan op een ingeslagen weg. Alles op alles wordt gezet om Hop toch veroordeeld te krijgen voor die Amerikaanse internetsites. De hetze tegen Hop en de gebruikte trucs van de advocatuur om Hop op verzoek van overheden aan te pakken geven burgers prachtig inzicht in deze praktijken van de jeugdzorg. Als de sector slim zou zijn geweest zou de sector deze zeer ernstige fouten hebben toegegeven, dat gebeurde niet, de hetze tegen Hop ging niet alleen door, had bij de rechtbank Zwolle zelfs succes. Enorme dwangsommen werden aan Hop opgelegd op grond van Amerikaanse internetsites die NIET van Hop zijn. Het wordt dus interessant te kijken met welke advocatentrucs het overheden lukt enorme dwangsommen op te leggen aan burgers op grond van internetsites die NIET van die burgers zijn. Overheden tegen hun enorme blunders te beschermen.

 

De norm die Justitie hanteert op verzoek van de elite! Als de elite (Campina) moet worden beschermd tegen een Campina-afperser dan volgt Justitie het spoor dat de afperser achterlaat en wordt WEL een Amerikaanse internet provider aangepakt om gegevens beschikbaar te stellen. (371)

Het gevaar! Als overheden en hun advocatenmaatjes enorm zitten te blunderen en Hop een beroepsverbod wordt opgelegd zonder hoor en wederhoor in een Vedivo achterkamertje op grond van Amerikaanse internetsites die niet van Hop zijn (137) dan zal Justitie NIET een Amerikaanse internetprovider (laten) aanpakken. (371) Justitie heeft er dan GEEN belang bij om een Amerikaanse internetprovider aan te (laten) pakken om overheden en hun advocaten maatjes tegen hun enorme blunders te beschermen. Zij hebben er geen enkel belang bij de juiste eigenaar van die zogenaamde Amerikaanse internetsites te aan te pakken omdat dit sowieso al de onrechtmatigheid van het beroepsverbod en van hun eigen hetze tegen Hop bewijst.

De zaak Hop. De juridische juiste eigenaar van bepaalde U.S.A. sites was OP GROND VAN EIGEN ONDERZOEK van advocaat X bekend en door advocaat X ingeleverd als productie bij President Mr G.P.M. van den Dungen van de rechtbank Zwolle. Op grond van het eigen onderzoek van advocaat X en op grond van producties van advocaat X werd al voor het kort geding tegen Hop vastgesteld dat hij NIET de juiste juridisch eigenaar was van die zogenaamde Amerikaanse sites. In een normale rechtstaat zou dit zaakje door een onafhankelijke rechter dan niet-ontvankelijk worden verklaard. 

 

In Nederland zijn teveel rechters niet meer onafhankelijk en het lukt overheden met advocatentrucs toch om burgers veroordeeld te krijgen voor internetsites die niet van die burgers zijn! Overheden zoeken hiervoor een jonge "beetje domme" advocaat die niet alleen op grond van zijn advocateneed bereid is de vrijheid van meningsuiting voor burgers met zijn christelijke werkwijze (met baantjes bij kerk en school) de kop in te drukken maar eentje die er zelf ook van overtuigd is dat het een goede zaak is burgers met zijn "smerige praktijken" aan te pakken. "Ik acht het rechtvaardig dat de heer Hop moet bloeden" schreef advocaat X aan zijn opdrachtgever! 

Truc conform gedragsregel 1 van advocaat X waarmee Hop genaaid werd op verzoek van advocaat X door de rechtbank Zwolle is zijn methode om NIET de juridische juiste eigenaar van een internetsite aan te pakken. (371)

Truc conform gedragsregel 2 van advocaat X waarmee Hop genaaid werd op verzoek van advocaat X door de rechtbank Zwolle is zijn methode om in zijn stukken te beweren dat er links op de sites van Hop zijn aangetroffen naar die zogenaamde Amerikaanse sites, welke beweringen pertinente leugens waren. In hoger beroep gaf advocaat X ook toe aan raadsheer mevrouw Wijland-Kalkman dat hij deze links niet op de site van Hop had aangetroffen. Conform het verzoek van advocaat X begon de President van de rechtbank Zwolle G.P.M. van den Dungen Hop te naaien in zijn beschikking met de pertinente leugens dat op de sites van Hop links zijn aangetroffen naar zogenaamde Amerikaanse sites om Hop vervolgens te demoniseren met teksten op internetsites, waarvan G.P.M. van den Dungen WIST dat die NIET van Hop zijn. Beschikking

Voorbeeld 1: Pagina 3, De volledige passage onder 2.2.

Voorbeeld 2: 4.4.1. Pagina 6, De laatste 2 blokken

Voorbeeld 3: 4.4.3 laatste blok.

Truc conform gedragsregel 3 van advocaat X waarmee Hop genaaid werd op verzoek van advocaat X door de rechtbank Zwolle is zijn methode om in zijn stukken te beweren dat er links op de Amerikaanse sites waren aangetroffen naar de site van Hop en dat Hop daarom verantwoordelijk was voor die Amerikaanse sites.

Truc conform gedragsregel 4 van advocaat X waarmee Hop genaaid werd op verzoek van advocaat X door de rechtbank Zwolle is zijn methode om in zijn stukken te beweren dat er links tussen de verschillende Amerikaanse sites waren aangetroffen en dat Hop daarom verantwoordelijk was voor al die Amerikaanse sites.

Truc conform gedragsregel 5 van advocaat X waarmee Hop genaaid werd op verzoek van advocaat X door de rechtbank Zwolle is zijn methode waarbij hij ervan uitgaat dat rechters toch niet aan waarheidsvinding doen om burgers op verzoek van overheden aan te pakken om de belangen van de elite verborgen achter overheden te beschermen.

 

Nadat Hop genaaid en veroordeeld werd door de de CORRUPTE RECHTER mr. G.P.M. van den Dungen van de rechtbank Zwolle op grond van Amerikaanse internetsites die NIET van Hop zijn. Enorme dwangsommen aan Hop werden opgelegd deed advocaat X het volgende voorstel aan de advocaat van Hop. "Geen hoger beroep, geen dwangsommen". Ook dit geeft weer inzicht in de mentaliteit van deze sectoren!

Uit stukken van advocaat X die Hop in het kader van de klachtzaak tegen advocaat X in handen kreeg wordt meer inzicht verkregen in de normen, werkwijze en methodes van de advocatuur voor het monitoren van burgers, rechtspraak en (tele)communicatie op verzoek van overheden. 
Citaat: "Ik acht het rechtvaardig dat de heer Hop moet bloeden." 
Citaat: "Met betrekking tot de dwangsommen bespraken wij het risico mede gezien het arrest." 
Citaat: "Echter ik meen ook dat het niet in uw voordeel is (zeker PR-matig) om tot het uiterste te gaan."

 

 

Contactjournaal inzake Hoger Beroep Hop bij Hof van Discipline

KEULEN, B.F. Mr.
(279) Griffier Hof van Discipline Utrecht NOVA

MINDERHOUD, A, Mr.
Plaatsvervangend lid Hof van Discipline Utrecht NOVA
Bijzonderheden!
(235) Collega advocaat van advocaat X bij hetzelfde advocatenkantoor.

WOLF, M.J. Drs. Mr.,
Griffier Raad van Discipline in het ressort Den Haag NOVA
Bijzonderheden!
Collega advocaat van advocaat X bij hetzelfde advocatenkantoor.

181103 Nieuwe datum hoorzitting 15 maart 2004 10:45 uur.

171103 Nieuwe datum hoorzitting 16 februari 2004

141003 Advocaat X heeft laten weten niet op 120104 aanwezig te kunnen zijn. Zitting gaat niet door.

000000 Oproep hoorzitting 12 januari 2004

020703-300903 Nog geen verzoeken voor correctie van 63 sites inzake leden en griffiers Hof van Discipline (265)

300903    Telefoon Hop met mevrouw Dullens. Voorlopige planning hoorzitting januari 2004. Drie maanden van tevoren wordt een oproep voor de hoorzitting verzonden. Een maand voor de hoorzitting wordt de datum definitief vastgesteld

Memo    Het is niet nodig het Hof van Discipline afschrift te sturen van de eigenaren van de Amerikaanse sites. Advocaat X heeft het Hof geschreven dat hij wist dat Hop niet de eigenaar was van die Amerikaanse sites.

Memo    Brief Hof van Discipline.
              Aandachtspunten Hoger Beroep advocaat X tegen de twee gegrond verklaarde klachten.
              Eerste reactie. Acht pagina's mist en onwaarheden. De kernpunten vermeld advocaat X nergens!
              Nieuwe documenten geven inzicht in taalgebruik, werkwijze en methode van advocaat X om Hop aan te pakken
              voor Amerikaanse internetsites die NIET van Hop zijn. (2) (66)
              Productie advocaat X. Brief 090403
              Citaat: "In het dossier tref ik een brief van u aan SJG aan waarin u adviseert beslag te leggen voor de kosten (zoals
              ook gedaan is) en waarin u SJG ontraadt om beslag te leggen voor de verbeurde dwangsommen (ter vermijding van
              een tever opvoeren van de druk), wat mogelijk alleen maar contraproductief werkt."
              Citaat: "Betaling heeft nimmer plaatsgevonden. Uiteindelijk is nu toch maar besloten om het beslag op
              te heffen om het dossier een keer te kunnen afsluiten. Een kopie van mijn brief daaromtrent aan ABN AMRO
              treft u bijgaand aan. Daarmee is de zaak in beginsel afgedaan.
              Productie advocaat X. Brief 170402 advocaat X aan directeur gezinsvoogdij-instelling.
              Citaat: "Ik acht het rechtvaardig dat de heer Hop moet bloeden." 
              Citaat: "Met betrekking tot de dwangsommen bespraken wij het risico mede gezien het arrest."
              Citaat: "Echter ik meen ook dat het niet in uw voordeel is (zeker PR-matig) (252) om tot het uiterste te gaan."

180703  Ontvangstbevestiging Hoger Beroep Hop door Hof van Discipline met info over de verdere procedure
              Hof van Discipline stuurt Hop afschrift Hoger Beroep van advocaat X

170703  Aangetekend Handtekening (150703) Retourkaart Binnenland TPG Post ontvangen verzending Hoger Beroep

150803  Advocaat X stelt Hoger Beroep in tegen twee gegrond verklaarde klachten tegen advocaat X

150703  Schriftelijk ontvangstbevestiging Hoger Beroep (fax) ontvangen van griffier Hof van Discipline. Perfect geregeld!
              Hoger Beroep in mijn klachtzaak tegen advocaat X is dus tijdig ingesteld!

140703  Hoger Beroep met uitspraak Raad van Discipline in 7-voud aangetekend met bericht van ontvangst verzonden.

140703  Hoger Beroep gedateerd 130703 gefaxt naar Hof van Discipline. Faxbevestiging uitgedraaid!

140703  Publicatie Open brief inzake "omgekeerd toepassen" van normen en methodes van de advocatuur tegen
              rechterlijke ambtenaren op internet met verwijzing naar het (verborgen) houden van bijbanen.
Norm!   Rechters met dubbelfuncties zoals advocaat en lid Hof van Discipline houden bijbaantjes voor burgers verborgen!

130703  Hoger Beroep gepubliceerd op internet

020703-130703
Informatie verzameld over de leden van het Hof van Discipline. Van ieder lid heb ik een internetsite gemaakt naar welke internetsites verwezen gaat worden in het Hoger Beroep. Info over leden checken. Mijn internetsites kunnen nu door iedere burger gebruikt worden die met het Hof van Discipline te maken gaat krijgen. Zij hoeven mijn werk niet meer over te doen en deze informatie is nu via internet voor iedereen gemakkelijk beschikbaar. Ik vraag burgers fouten, foutieve of aanvullende informatie snel aan mij kenbaar te maken. Project Hof van Discipline

Norm!    Het ledenoverzicht van het Hof van Discipline is openbaar en doorzichtig en is hier perfect geregeld!

020703   Kopie ledenoverzicht ontvangen van Hof van Discipline. Dit wordt door het Hof perfect voor burgers afgehandeld!

010703   Ledenoverzicht Hof van Discipline gevraagd. Dit overzicht wordt gepubliceerd in vademecum advocatuur 2003

Memo     Concept Hoger Beroep maken, publiceren op internet en om reacties van lezers vragen. Geen reacties gekregen!

Memo     Hoger Beroep moet binnen 30 dagen na verzending van de uitspraak (180603) in het bezit van het Hof zijn.

180603   Uitspraak Hof van Discipline verzonden door de griffier Mr. Drs. M.J. Wolf (Advocaat en collega van advocaat X)

160603   Uitspraak Hof van Discipline in klachtzaak Hop tegen advocaat X Nr. R.2098/03.03

 

 

Hoger beroep J. Hop te Ermelo tegen uitspraak R2098/03.03 van de Raad van Discipline in het ressort Den Haag Nederlandse Orde van Advocaten bij het Hof van Discipline te Utrecht

Hof van Discipline,
Postbus 85005, 3508 AA Utrecht.
Euclideslaan 51, 3584 BM Utrecht
Ermelo, 13 juli 2003

Geacht College,

Hierbij kom ik in hoger beroep van de beslissing van de Raad van Discipline te Den Haag nummer R.2098/03.03 van 16 juni 2003. Het betreft de klachtonderdelen c t/m e welke (onvoldoende gemotiveerd) ongegrond zijn verklaard kort samengevat:
De klacht betreft kort samengevat het ten onrechte gebruiken van uitingen en gegevens van advocaat X, die NIET in verband te brengen zijn met klager Hop. Het betreft uitingen en gegevens die niet alleen zijn te linken naar de "de juridische stappen" die advocaat X heeft ondernomen tegen klager Hop op verzoek van een gezinsvoogdij-instelling uit Flevoland maar betreffen ook zijn persoonlijke overtuiging in zijn hetze tegen Hop om Hop te demoniseren, de rechter te misleiden met als doel de internetsites van Hop te kunnen censureren. Persbericht (252) 110900 van een directeur gezinsvoogdij-instelling inzake acties van J. Hop samen met andere burgers in Flevoland om inzage en afgifte van een compleet contactjournaal gezinsvoogd te verkrijgen. Citaat: "De afgelopen periode heeft een aantal (ex-)cliŽnten van de kinderbescherming waaronder ook cliŽnten van de CENSUUR1, onder leiding van de heer J. Hop uit Ermelo die zich uitgeeft voor kinderbeschermingsdeskundige, zich verenigd om de Stichting te dwingen contactjournaals openbaar te maken. (50) Zij doen dit op een wijze (66) die ons noodzaakt juridische stappen (246) te gaan ondernemen, omdat zij de grenzen van fatsoen en rechtmatigheid (2) regelmatig overschrijden."
C1. "Zelfs indien uitingen en gegevens aan klager (Hop) zijn toegerekend die NIET in verband te brengen zijn met klager (Hop), maar uitsluitend in verband met burger X, dan volgt daaruit het oordeel van de Raad dat verweerder advocaat X NIET de grenzen van hetgeen tuchtrechtelijk oorbaar is heeft overschreden"
C2. "Zelfs indien uitingen en gegevens aan klager (Hop) zijn toegerekend die NIET in verband te brengen zijn met klager (Hop), maar ook NIET met burger X, dan volgt daaruit het oordeel van de Raad dat verweerder advocaat X NIET de grenzen van hetgeen tuchtrechtelijk oorbaar is heeft overschreden" 
C3. "Er is geen sprake van misleiding van de rechter als advocaat X in al zijn stukken ten onrechte schrijft dat er op de site van Hop links naar de zogenaamde Amerikaanse sites zijn aangetroffen om Hop vervolgens op teksten op die zogenaamde Amerikaanse sites die niet van Hop zijn veroordeeld te krijgen. Dit gebeurde terwijl advocaat X op de hoorzitting in Hoger Beroep toegaf dat hij wist dat deze links niet op de site van Hop (maar ook niet op de site van burger X) waren aangetroffen."
D. "Naar het oordeel van de Raad valt niet in te zien dat het innemen van het standpunt van advocaat X, na de uitspraak van het Hof Arnhem, dat een dwangsom van Hop zeker kan worden ingevorderd (voor internetsites die niet van Hop zijn en welke dwangsommen in hoger beroep door het Gerechtshof Arnhem ongedaan zijn gemaakt) tuchtrechterlijk verwijtbaar zou zijn, ook al zou dit standpunt onjuist zijn.  
E. Slotsom van de Raad inzake uitingen van advocaat X aan het adres van klager (Hop) ook al zal zulks wat betreft klager ten onrechte zijn geweest, NIET "de grenzen van het betamelijke zijn overschreden", NIET tuchtrechterlijk laakbaar is gehandeld.

Ontvankelijkheid.
Hop kon binnen 30 dagen na de uitspraak (160603) van de Raad van Discipline voor het ressort Den Haag beroep instellen. Het beroep is gefaxt op 13 juli 2003 naar het faxnummer van het Hof van Discipline 030-2595501. Het beroep is tegelijkertijd verzonden in zevenvoud op 14 juli 2003. Het beroep is dus ruim binnen de termijn van 30 dagen ingesteld.
Bezwaren van Hop tegen 1 (plv) lid van het Hof van Discipline I
Dit plaatsvervangend lid is een collega van advocaat X bij hetzelfde advocatenkantoor
235    MINDERHOUD, A, Plaatsvervangend lid
Bezwaren van Hop tegen 12+ (plv) leden van het Hof van Discipline II
Ondergetekende heeft gemotiveerd bezwaar tegen deelname van onderstaande leden van het Hof van Discipline aan de behandeling van zijn zaak. Op 030703 controleerde ik de bijbanenregisters van rechters om na te gaan of zijn/haar bijbaan bij het Hof van Discipline netjes was opgegeven. Dit bleek NIET te zijn gebeurt. Ik heb een internetkopie van deze opgaven gemaakt. Klager vindt het buitengewoon teleurstellend dat 12+ leden van het Hof van Discipline deze bijbaan niet opgeven.
108    PEEPERKORN D.H.M, Plaatsvervangend voorzitter
115    PERRON A.E. DU, Plaatsvervangend lid
213    BEKER A. Lid, indien deze de (verborgen) bijbaan rechterlijk ambtenaar heeft? GOGNM!
255    HOMVELD J.H. Plaatsvervangend Lid, indien deze de (verborgen) bijbaan rechterlijk ambtenaar heeft? GOGNM!
323    BOUMANS, A.D.R.M. Plaatsvervangend lid
348    PANNEKOEK-DUBOIS, Plaatsvervangend lid
027    GOOSSENS, A.H.Q., Plaatsvervangend lid (Bij C020404 werd deze functie wel opgegeven! Site 235 vervangen door verwijzing naar 27)
360    Mevrouw DRIESSEN-POORTVLIET, G.J., Plaatsvervangend lid
388    MARRES, A.W.J.Th., Plaatsvervangend lid
201    SPLINT, J.R., Plaatsvervangend lid
226    WIGLEVEN, M. Mevrouw Plaatsvervangend lid
254    CREUTZBERG, G. , Plaatsvervangend lid
255    HOMVELD, J.H. Plaatsvervangend lid, indien deze de (verborgen) bijbaan rechterlijk ambtenaar heeft? GOGNM!
263    FIňVEZ, A.W.A.M., Plaatsvervangend lid
272    BAAUW, P.J., Plaatsvervangend lid

Bezwaren van Hop tegen 6 (plv) leden van het Hof van Discipline III
Ondergetekende heeft gemotiveerd bezwaar tegen deelname van onderstaande leden van het Hof van Discipline aan de behandeling van zijn zaak. Op 030703 controleerde ik de bijbanenregisters van rechters om na te gaan of zijn/haar bijbaan van advocaat netjes was opgegeven. Dit bleek NIET te zijn gebeurt. Ik heb een internetkopie van deze opgaven gemaakt. Klager vindt het buitengewoon teleurstellend dat 6 leden van het Hof van Discipline de bijbaan advocaat niet opgeven.
216    MOUT-BOUWMAN, E.A. Plaatsvervangend lid
227    HOUTUM, W. van Mevrouw Plaatsvervangend lid
229    HEL, J. VAN DER Plaatsvervangend lid
247    PAULUSSEN, Ch.M.E.M. Plaatsvervangend lid
254    CREUTZBERG, G. Plaatsvervangend lid
263    FIňVEZ, A.W.A.M., Plaatsvervangend lid
Bovenstaande twee namenlijsten zijn tot stand gekomen door aan waarheidsvinding te doen op basis van gekopieerde internet bijbanengegevens van 3 juli 2003 van deze rechterlijke ambtenaren. Van drie leden kon ik d.d. 030703 op internet hun rechtergegevens niet vinden maar heb ik mij gebaseerd op mijn eigen bijbanengegevens zoals eerder door mij opgetekend.


"Hop als belangenbehartiger van de rechtstaat, klagende ouders en kinderen tegen "kinderbeschermers".
Over Hop bestaan vooroordelen. Een burger zonder opleiding als advocaat staat niet alleen voor de belangenbehartiging van klagende kinderen en/of hun ouders tegen de Raad voor de Kinderbescherming en de gezinsvoogdij, maar profileert zich ook als "belangenbehartiger van de rechtstaat". Een slimmere Hop die door systematisch en procedureel procederen tegen de machtige gezinsvoogdij uithuis geplaatste kinderen naar hun ouders terug laat keren, zeer ernstige klachten gegrond krijgt zoals intimidatie van een tienermoeder, pedagogisch onverantwoord handelen jegens een minderjarige en als klap op de vuurpijl het toch voor elkaar krijgt dat het contactjournaal gezinsvoogd moet worden afgegeven. Dat maakte Hop niet populair bij bepaalde gezinsvoogdij-instellingen en bij bepaalde (kinder)rechters die eerdere verzoeken om afgifte van het contactjournaal afwezen. Het verzoekschrift van Hop is juridische hogeschool kreeg Hop wel eens te horen en de kinderrechter wilde het verzoek daarom niet (gelijk) afhandelen. Veel rechterlijke ambtenaren waren echter wel blij met de activiteiten van Hop. Hop voerde bepaalde zaken aan en rechters kregen hiermee de gelegenheid bepaalde zaken aan te pakken, die en ik wijs daar met nadruk op die de advocatuur tot op dat moment liet liggen, deze sector durfde de belangen van burgers in die zaken niet op een goede manier voor burgers te behartigen. In veel gevallen werd door Hop goed samengewerkt met een advocaat indien verplichte procureurstelling burgers en Hop rechtstreekse toegang tot gerechten onmogelijk maakte. De overeenkomst in onderstaande drie voorbeelden is dat er altijd wel rechterlijke ambtenaren te vinden waren die zich fel verzetten tegen vernieuwingen in de rechtspraak nadat die door Hop werden aangekaart. Regelmatig had Hop te maken met fel verzet en tegenwerking om vernieuwingen door te voeren. De slimmere rechterlijke ambtenaren onderkenden tijdig het belang van de projecten van Hop en steunden Hop waar dat enigszins mogelijk was.
De kracht van de "ongegrond" verklaarde klacht
Bij zijn tegenstanders is de werkwijze van Hop systematisch en procedureel procederen eventueel met hulp van internet (media) algemeen bekend. Soms was een ongegrond verklaarde klacht een mooier resultaat dan een gegrond verklaarde klacht omdat je met de motivatie om de ingediende klacht ongegrond te verklaren inzicht kreeg in de mentaliteit, denk- en werkwijze van de sector waar je mee te maken hebt. Vervolgens de zaak om te keren! Die norm, mentaliteit, denk- en werkwijze tegen die sector te gebruiken door hier uitgebreid over te publiceren. In (andere) zaken als bewijs tegen die sector te gebruiken. Vooral de gezinsvoogdij kon daar heel slecht tegen en begon een ware hetze tegen Hop met een lawine aan pertinente leugens om Hop te demoniseren. Kennelijk was dat hun enige methode om weerwerk tegen Hop te kunnen leveren om het afpakken van kinderen en hun geldstromen veilig te kunnen stellen.
Ik stel hoger beroep in omdat er sprake is van een groot maatschappelijk belang bij een uitspraak van het Hof van Discipline in hoger beroep in de onderhavige zaak. 
Ik vraag me op dit moment af wat er erger is? Het gegeven dat topfiguren uit de rechterlijke macht en advocatuur die zitting hebben in de Raad van Discipline te Den Haag mijn klachten tegen advocaat X ongegrond hebben verklaard gelet op de inhoud van die pertinente leugens, uitingen en gegevens van advocaat X jegens Hop onacceptabel en maatschappelijk onaanvaardbaar zijn, of de ingediende klacht tegen advocaat X.
Geen hoger beroep instellen zou denk ik niet rechtvaardig zijn ten aanzien van die advocaten en rechterlijke ambtenaren die hun beroep op een positieve manier willen uitoefenen en niets te maken willen hebben met het afdekken van klachten tegen een advocaat uit hun beroepsgroep die zich bezig houdt met het aanpakken demoniseren en censureren van een belangenbehartiger van klagende ouders en kinderen tegen de gezinsvoogdij op een manier die gelet op de inhoud van die pertinente leugens, uitingen en gegevens van advocaat X jegens Hop onacceptabel en maatschappelijk onaanvaardbaar zijn en waar mogelijk dienen waar mogelijk te worden bestreden"

Voorbeeld 1
Project van Hop leidt tot verbetering van uiterlijke kenmerken rechtspraak en nieuwe norm! Kinderbescherming niet meer bij de rechter aan tafel 
337 Eerbetoon aan oud Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal Th.J.M. Hendriks
 83  Brieven van de Algemeen Directeur Raad voor de Kinderbescherming aan Hop en alle gerechten in Nederland
 12  Project van Hop leidt tot verbetering van de uiterlijke kenmerken van de rechtspraak
 17  Oud Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks wenst Hop succes met zijn strijd om regelgeving te verbeteren
  8   Kamervragen over (mogelijke) belangenverstrengeling bij de Raad voor de Kinderbescherming
 16  De Telegraaf: Publicatie rechter niet meer aan tafel in Den Bosch
 14  Landelijk Management Team Raad voor de Kinderbescherming neemt maatregelen na acties van Hop
 13  Rechtervereniging Algemeen Secretariaat Zittende Magistratuur verbied Hop onderzoek te doen

Voorbeeld 2
Minister van Justitie: "Door de activiteiten van Hop zijn de bijbanenregisters van rechterlijke ambtenaren beter gaan functioneren"
327  President Oostveen: "Bij de rechtbank Zutphen hoeven rechters niet alle nevenfuncties op te geven"
326  Grote schoonmaak begint in Arnhem, President D.J. van Dijk stelt zich krachtig op achter de Minister van Justitie
  46  Rechtbank Utrecht wist computerdata van J. Hop om bijbanen van rechters verborgen te kunnen houden
328  Vragen van oud Kamerlid Hendriks aan Minister van Justitie over tegenwerking Hop bij inzage bijbanenregisters
329  Antwoord Minister van Justitie op kamervragen inzake tegenwerking van Hop bij inzage bijbanenregisters
184  Bijbanenregisters nevenfuncties rechterlijke ambtenaren op internet sloeg in als een bom bij de rechterlijke macht
210  Minister van Justitie adviseert Hop te procederen tegen de rechters als hij geen inzage kan krijgen in nevenfuncties
 49   Brief van het Ministerie van Justitie aan gerechten en parketten over het niet opgeven van nevenfuncties
 28   De zoektocht van Hop naar de verborgen bijbanen van rechter en CDA informateur Rein Jan Hoekstra

Voorbeeld 3

De strijd van Hop om afgifte van het contactjournaal gezinsvoogd levert een nieuwe norm op! Geeft inzicht in normen, methodes en denk- en werkwijze van de advocatuur, gesubsidieerde gezinsvoogdij en rechterlijke macht
Persbericht (252) 110900 van een directeur gezinsvoogdij-instelling inzake acties van J. Hop samen met andere burgers in Flevoland om inzage en afgifte van een compleet contactjournaal gezinsvoogd te verkrijgen. Citaat: "De afgelopen periode heeft een aantal (ex-)cliŽnten van de kinderbescherming waaronder ook cliŽnten van de CENSUUR1, onder leiding van de heer J. Hop uit Ermelo die zich uitgeeft voor kinderbeschermingsdeskundige, zich verenigd om de Stichting te dwingen contactjournaals openbaar te maken. (50) Zij doen dit op een wijze (66) die ons noodzaakt juridische stappen (246) te gaan ondernemen, omdat zij de grenzen van fatsoen (2) en rechtmatigheid (51) regelmatig overschrijden."
 68  (01) Oude norm! Gezinsvoogdij-instellingen geven GEEN afschrift contactjournaal gezinsvoogd
 53  (02) Vereniging directeuren gezinsvoogdij-instellingen coŲrdineren de hetze tegen Hop in de gezinsvoogdij
 67  (03) Jeugdzorg Utrecht elimineert Hop als belangenbehartiger na procedureel klagen over contactjournaal
 66  (04) Aanzetten tot klagen over afgeven van contactjournaal gezinsvoogd levert Hop een beroepsverbod op
252 (05) Persbericht gezinsvoogdij over Hop, contactjournaal en (verborgen) uitspraak van de Hoge Raad
251 (06) Gezinsvoogdij-instelling klaagt over belangenbehartiger Hop bij Platform cliŽntenorganisaties
   2  (07) Hop krijgt beroepsverbod na zitting in achterkamertje van Vedivo zonder hoor en wederhoor
 51  (08) De eerste ronde! Hop wint klachtzaak tegen gezinsvoogdij inzake weigering van Hop als gemachtigde
 54  (09) Nieuwe norm! Hop wint procedureel procederen tegen de gezinsvoogdij inzake afgifte contactjournaal
 50 (10) Klacht gegrond tegen weigering Hop als belangenbehartiger stap op weg naar betere hulpverlening
246 (11) De tweede ronde! Hop verliest in kort geding van gezinsvoogdij inzake de "Amerikaanse internetsites"
248 (12) Gezinsvoogdij doet Hop volgende voorstel: "Geen hoger beroep, geen inning van dwangsommen"
190 (13) De vierde ronde! Klachten van Hop tegen advocaat X inzake pertinente leugens ongegrond verklaart
    4 (14) De vijfde ronde! Hop publiceert klacht in hoger beroep tegen methodes van advocaat X op internet

Met de beslissing van de Raad van Discipline kort samengevat: 
C. "Zelfs indien uitingen en gegevens aan klager (Hop) zijn toegerekend die NIET in verband te brengen zijn met klager (Hop), maar uitsluitend in verband met burger X, dan volgt daaruit het oordeel van de Raad dat verweerder advocaat X NIET de grenzen van hetgeen tuchtrechtelijk oorbaar is heeft overschreden" De norm! Hop (lees burgers) mogen door een advocaat (lees overheid) aangepakt worden met uitingen en gegevens die uitsluitend een specifiek genoemde andere burger betreffen!
C. "Zelfs indien uitingen en gegevens aan klager (Hop) zijn toegerekend die NIET in verband te brengen zijn met klager (Hop), maar ook NIET met burger X, dan volgt daaruit het oordeel van de Raad dat verweerder advocaat X NIET de grenzen van hetgeen tuchtrechtelijk oorbaar is heeft overschreden" De norm! Hop (lees burgers) mogen door een advocaat (lees overheid) aangepakt worden met uitingen en gegevens die uitsluitend andere burgers betreffen!
kan ik mij niet verenigen omdat:
1. De inhoud van de pertinente leugens, uitingen en gegevens van advocaat X jegens Hop zijn onacceptabel en maatschappelijk onaanvaardbaar."
Advocaat X heeft als productie in deze klachtzaak gebracht de beschikking van de rechtbank Zwolle 64860 KGZA 01-154
Ik geef de volgende voorbeelden uit de productie ingebracht door advocaat X
Voorbeeld 1: Pagina 3, De volledige passage onder 2.2. Voorbeeld 2: 4.4.1. Pagina 6, De laatste 2 blokken. Voorbeeld 3: 4.4.3 laatste blok.
2.  Er is sprake van een lawine aan pertinente leugens"uitingen en gegevens die door advocaat X aan klager (Hop) zijn toegerekend die NIET in verband te brengen zijn met klager (Hop), maar ook NIET met burger X!
Advocaat X heeft als productie in deze klachtzaak gebracht de beschikking van de rechtbank Zwolle 64860 KGZA 01-154
Ik geef de volgende voorbeelden uit de productie ingebracht door advocaat X
Voorbeeld 1: Pagina 3, De volledige passage onder 2.2. Voorbeeld 2: 4.4.1. Pagina 6, De laatste 2 blokken. Voorbeeld 3: 4.4.3 laatste blok.
3.  De pertinente leugens, uitingen en gegevens van advocaat X: "Er zijn links op de site van Hop aangetroffen naar de zogenaamde Amerikaanse internetsites." Mr. X heeft op vragen van mevrouw Mr. Wijland-Kalkman toegegeven dat hij deze links niet op de site van Hop heeft aangetroffen. Referenties Hop inzake het demoniseren van Hop op grond van Amerikaanse internetsites die niet van Hop zijn. De volgende twee rechterlijke ambtenaren deden wel aan waarheidsvinding! Zij constateerden dat er "geen linken op de sites van Hop zijn aangetroffen naar de zogenaamde Amerikaanse internetsites", conform hetgeen Hop steeds heeft beweerd:
TEEFFELEN, P.A.J.Th., CoŲrdinerend vice-president van Hof Den Bosch
WIJLAND-KALKMAN, I.A. mevrouw, Raadsheer Hof Arnhem
Advocaat X heeft als productie in deze klachtzaak gebracht de beschikking van de rechtbank Zwolle 64860 KGZA 01-154
Ik geef de volgende voorbeelden uit de productie ingebracht door advocaat X
Voorbeeld 1: Pagina 3, De volledige passage onder 2.2. Voorbeeld 2: 4.4.1. Pagina 6, De laatste 2 blokken. Voorbeeld 3: 4.4.3 laatste blok.
4.  De pertinente leugens, uitingen en gegevens van advocaat X: Advocaat X heeft uitgezocht wie de juridische eigenaren zijn van die zogenaamde Amerikaanse sites. Advocaat X heeft vastgesteld dat die Amerikaanse internetsites NIET van Hop zijn maar van een Amerikaanse eigenaar. Vervolgens stelt advocaat X dat Hop toch verantwoordelijk is voor die Amerikaanse sites terwijl de juiste juridische eigenaar bij advocaat X bekend is
5.  De pertinente leugens, uitingen en gegevens van advocaat X: "Er zijn links op de site van Hop aangetroffen naar de zogenaamde Amerikaanse internetsites. Gevolgd door de volgende citaten op die zogenaamde Amerikaanse internetsites en daarmee is Hop verantwoordelijk voor de teksten op die zogenaamde Amerikaanse sites.
Advocaat X heeft als productie in deze klachtzaak gebracht de beschikking van de rechtbank Zwolle 64860 KGZA 01-154
Ik geef de volgende voorbeelden uit de productie ingebracht door advocaat X
Voorbeeld 1: Pagina 3, De volledige passage onder 2.2. Voorbeeld 2: 4.4.1. Pagina 6, De laatste 2 blokken. Voorbeeld 3: 4.4.3 laatste blok.
6.  De pertinente leugens, uitingen en gegevens van advocaat X: "Er zijn links tussen de verschillende zogenaamde Amerikaanse internetsites aangetroffen en daarmee is Hop verantwoordelijk voor die zogenaamde Amerikaanse sites.
Advocaat X heeft als productie in deze klachtzaak gebracht de beschikking van de rechtbank Zwolle 64860 KGZA 01-154
Ik geef de volgende voorbeelden uit de productie ingebracht door advocaat X
Voorbeeld 1: Pagina 3, De volledige passage onder 2.2. Voorbeeld 2: 4.4.1. Pagina 6, De laatste 2 blokken. Voorbeeld 3: 4.4.3 laatste blok.
7.  De pertinente leugens, uitingen en gegevens van advocaat X: "Er zijn links op de zogenaamde Amerikaanse sites aangetroffen naar de site van Hop en daarmee is Hop verantwoordelijk voor die zogenaamde Amerikaanse sites.
Advocaat X heeft als productie in deze klachtzaak gebracht de beschikking van de rechtbank Zwolle 64860 KGZA 01-154
Ik geef de volgende voorbeelden uit de productie ingebracht door advocaat X
Voorbeeld 1: Pagina 3, De volledige passage onder 2.2. Voorbeeld 2: 4.4.1. Pagina 6, De laatste 2 blokken. Voorbeeld 3: 4.4.3 laatste blok.
8.  De pertinente leugens, uitingen en gegevens van advocaat X: Er zijn (gekopieerde) teksten van de sites van Hop aangetroffen op de zogenaamde Amerikaanse sites en daarmee is Hop verantwoordelijk voor die zogenaamde Amerikaanse sites. Iedereen kan teksten van internet kopiŽren. Hop verwijst als onderbouwing van zijn stelling naar de internetsites die hij heeft gemaakt van alle leden en griffiers van het Hof van Discipline. Hop heeft daarvoor teksten en foto's van andere internetsites gekopieerd. Alle leden van het Hof kunnen nu hun "eigen internetsite" met gekopieerde teksten bekijken waarbij gelijk bijbanengegevens zijn bijgewerkt. 
9. De deskundigenverklaring van advocaat X "heen en weer linken" is gebaseerd op de onjuiste en valse bewering dat er op de internetsites van Hop links stonden naar de zogenaamde Amerikaanse internetsites. De Raad van Discipline is ten onrechte kritiekloos en klakkeloos op deze deskundigenverklaring met onjuiste en valse bewering afgegaan terwijl het in deze klachtzaak juist gaat om uitingen en gegevens die aan klager (Hop) zijn toegerekend die NIET in verband te brengen zijn met klager (Hop), maar ook NIET met burger X! De Raad van Discipline heeft zich op dit onderdeel dus net zoals de President van de rechtbank Zwolle laten belazeren door advocaat X door niet aan waarheidsvinding te doen. Er is hier sprake van pertinente leugens van de internetdeskundige van advocaat X. Deze deskundigenverklaring van advocaat X dient daarom naar de prullenbak verwezen te worden.
10. Hop legt over een deskundigenverklaring inzake internet en linken, welke internetdeskundige een nationale bekendheid geniet.
11. Hop is niet verantwoordelijk voor een tekst op internet waarvan bij advocaat X bekend is dat die uitsluitend een specifiek genoemde andere burger (X) betreffen.

Met de beslissing van de Raad van Discipline kort samengevat:
C3. "Er is geen sprake van misleiding van de rechter als advocaat X in al zijn stukken ten onrechte schrijft dat er op de site van Hop links naar de zogenaamde Amerikaanse sites zijn aangetroffen om Hop vervolgens op teksten op die zogenaamde Amerikaanse sites die niet van Hop zijn veroordeeld te krijgen. Dit gebeurde terwijl advocaat X op de hoorzitting in Hoger Beroep toegaf dat hij wist dat deze links niet op de site van Hop (maar ook niet op de site van burger X) waren aangetroffen."
kan ik mij niet verenigen omdat:
12. De gevolgen van deze verwijtbare misleiding van de rechter door advocaat X blijkens de beschikking van de rechtbank Zwolle (een productie door advocaat X zelf in deze klachtprocedure ingebracht) voor Hop desastreus is geweest.
Advocaat X heeft als productie in deze klachtzaak gebracht de beschikking van de rechtbank Zwolle 64860 KGZA 01-154
Ik geef de volgende voorbeelden uit de productie ingebracht door advocaat X
Voorbeeld 1: Pagina 3, De volledige passage onder 2.2. Voorbeeld 2: 4.4.1. Pagina 6, De laatste 2 blokken. Voorbeeld 3: 4.4.3 laatste blok.
13. De Raad van Discipline ten onrechte een eerdere uitspraak (357) van de Raad van Discipline Den Haag door Hop als productie ingebracht niet als jurisprudentie in de beoordeling van mijn klacht heeft meegenomen.
Met de beslissing van de Raad van Discipline kort samengevat:
D. "Naar het oordeel van de Raad valt niet in te zien dat het innemen van het standpunt van advocaat X dat een dwangsom van Hop zeker kan worden ingevorderd (voor internetsites die niet van Hop zijn en welke dwangsommen in hoger beroep door het Gerechtshof Arnhem ongedaan zijn gemaakt) tuchtrechterlijk verwijtbaar zou zijn, ook al zou dit standpunt onjuist zijn. De norm! Een advocaat mag burgers met dwangsommen blijven bestoken ook nadat die in Hoger Beroep ongedaan zijn gemaakt.
kan ik mij niet verenigen omdat:
14  Huis- tuin- en keukenlogica. Als in hoger beroep bij het Gerechtshof Arnhem een dwangsom is vernietigt kan een advocaat die dwangsom niet blijven invorderen. Verzocht wordt deze klacht gegrond te verklaren.
15. Gelet op de inhoud van die pertinente leugens, uitingen en gegevens van advocaat X jegens Hop welke onacceptabel en maatschappelijk onaanvaardbaar zijn is het onjuist dat advocaat X in zijn hetze tegen Hop toch door blijft gaan met het blijven invorderen van dwangsommen voor pertinente leugens die bovendien onacceptabel en maatschappelijk onaanvaardbaar zijn.
Met de beslissing van de Raad van Discipline kort samengevat:
E. Slotsom van de Raad inzake uitingen van advocaat X aan het adres van klager (Hop) ook al zal zulks wat betreft klager ten onrechte zijn geweest, NIET "de grenzen van het betamelijke zijn overschreden", NIET tuchtrechterlijk laakbaar is gehandeld.
kan ik mij niet verenigen omdat:
16. Er dan sprake is van "klassenjustitie". De uitingen en gegevens van advocaat X jegens Hop zijn onacceptabel en maatschappelijk onaanvaardbaar. Hop heeft ten onrechte een beroepsverbod voor deze teksten op Amerikaanse internetsites die niet van Hop zijn opgelopen. Advocaat eiste op grond van die uitingen en gegevens een lawine aan dwangsommen tegen Hop. Bij de rechtbank Zwolle had advocaat X het geluk dat de rechtbankpresident van de rechtbank Zwolle zich door hem liet belazeren, deze president deed niet aan waarheidsvinding. Hop had hier pech en advocaat X kreeg gelijk, verboden en dwangsommen inzake internetsites die niet van Hop zijn werden toegewezen. In het Hoger Beroep liet raadsheer mevrouw Mr. I.E. Wijland-Kalkman zich niet door advocaat X belazeren, zij deed aan waarheidsvinding en controleerde of er links naar de Amerikaanse sites waren aangetroffen. Dit bleek niet het geval. In het Hoger Beroep had Hop geluk en de dwangsommen voor internetsites die niet van Hop zijn werden vernietigt. Vast staat immers dat er geen links naar de Amerikaanse sites op de site van Hop hebben gestaan ook al eerder gecontroleerd door de coŲrdinerend vice-president van het Gerechtshof Den Bosch. Dit alles klemt des te meer omdat ook advocaat X wist dat deze links niet op de site van Hop en burger X waren aangetroffen. De uitingen van advocaat X jegens Hop zijn dan ook onacceptabel en maatschappelijk onaanvaardbaar "waarmee hij de grenzen van het betamelijke heeft overschreden en wel tuchtrechterlijk laakbaar heeft gehandeld".
17. De Raad van Discipline heeft de klachten van Hop niet en/of onvoldoende gemotiveerd ongegrond verklaard.
18. Door de verwijtbare misleiding van de rechter door advocaat X is compleet weggevallen waarom het uiteindelijk ging in Flevoland namelijk de strijd om afgifte van het contactjournaal gezinsvoogd en de manier waarop uitvoering werd gegeven aan het klachtrecht van burgers die te maken hebben met de gezinsvoogdij in Flevoland.
19. Hop heeft een beroepsverbod opgelopen (2) op grond van de zogenaamde Amerikaanse sites de niet van Hop zijn, welk beroepsverbod door de gezinsvoogdij ten onrechte nog steeds niet ongedaan is gemaakt omdat door die sector verbijsterende fouten zijn gemaakt door die zogenaamde Amerikaanse sites ten onrechte aan Hop toe te rekenen.
20. De klachtzaak van Hop in Hoger Beroep bij het Hof van Discipline zal in ieder geval nieuwe normen in hoger beroep bevestigen of nieuwe normen opleveren, inzicht geven in de methodes en denk- en werkwijze van de advocatuur. Ik hoop dan ook dat als mijn klachten ook in hoger beroep ongegrond verklaard worden door het Hof van Discipline deze uitspraak op de langere termijn desastreus zal blijken te zijn voor de totale beroepsgroep advocatuur en dat de burgers in Nederland wakker worden. Inzicht krijgen in de manier en gebruikte methodes van de advocatuur om gezinsvoogdij tegen kritiek te beschermen. Dat burgers ongeacht de consequenties systematisch gaan weigeren om met een advocaat tegen de gezinsvoogdij te procederen. Ook niet meer op politieke partijen gaan stemmen totdat de verplichte procureurstelling is afgeschaft. Het is niet in het belang van burgers en voor de toekomst van kinderen in Nederland dit soort praktijken van advocaat X jegens Hop te accepteren. Veel advocaten lezen mijn (bijbanen)sites en ik hoop dan ook dat er vanuit de beroepsgroep zelf veel vragen zullen worden gesteld over de inhoud van die pertinente leugens, uitingen en gegevens van advocaat X jegens Hop welke onacceptabel en maatschappelijk onaanvaardbaar zijn."
Ik ben gaarne bereid het bovenstaande verder op een hoorzitting toe te lichten.
Ik verzoek u de beslissing waarvan beroep te vernietigen Advocaat X heeft volgens mij tuchtrechterlijk laakbaar en verwijtbaar gehandeld. Ik verzoek u advocaat X maatregelen op te leggen die gelet op de ernst van de ingediende klacht en de inhoud van de uitingen en gegevens van advocaat X jegens Hop die maatschappelijk onacceptabel en onaanvaardbaar zijn terwijl hij wist, dat die uitingen jegens Hop onjuist waren hetgeen hij ook op de hoorzitting van het Gerechtshof Arnhem heeft toegegeven. Dit klemt weer des te meer omdat advocaat X met zijn "smerige praktijken" is doorgegaan ook nadat Hop in Hoger Beroep door het Gerechtshof Arnhem is vrijgesproken.
Klassenjustitie of gelijke behandeling? Ik verzoek het Hof "gelijke behandeling" toe te passen en advocaat X een beroepsverbod op te leggen voor minimaal een gelijke periode en voor onbepaalde tijd zoals een beroepsverbod inzake de zogenaamde Amerikaanse sites ook op Hop is toegepast. Ik ben van mening dat er aan de beroepsgroep advocatuur een keiharde boodschap moet worden uitgedeeld dat het onacceptabel en maatschappelijk onaanvaardbaar is als een advocaat op een manier die gelet op de inhoud van die pertinente leugens, uitingen en gegevens van advocaat X jegens Hop probeert belangenbehartigers (die geen advocaat zijn) van klagende ouders en kinderen tegen gezinsvoogdij-instellingen probeert te demoniseren en te censureren om vrijheid van meningsuiting over de gezinsvoogdij in Nederland de kop in te drukken.
Hoogachtend,
J. Hop.
Joubertstraat 24, 2851 DM Ermelo.

 

 

Een provider is voor de doorgifte van illegaal materiaal niet aansprakelijk zolang hem geen schuld te verwijten valt. Voor een verbod is geen schuld vereist

170

ADVIES

inzake

DE IMPLEMENTATIE VAN DE RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT BETREFFENDE DE HARMONISATIE VAN BEPAALDE ASPECTEN VAN HET AUTEURSRECHT EN DE NABURIGE RECHTEN IN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ.

Inleiding
Bij brief van 16 augustus 2000 heeft de minister van Justitie de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak om advies gevraagd over het te implementeren richtlijnvoorstel auteursrecht. Het onderhavige advies van de wetenschappelijke commissie van de NVvR is voorbereid door leden van de studiekring Burgerlijke rechtspraak.

Voorstel
Het richtlijnvoorstel behelst de harmonisatie van de wetgeving van de lidstaten inzake het auteursrecht en de naburige rechten in de informatie maatschappij. In het richtlijnvoorstel wordt bepaald welke handelingen ten aanzien van de verschillende rechthebbenden onder het reproductierecht vallen. Tevens harmoniseert het richtlijnvoorstel het recht van de auteur van mededeling aan het publiek.

Vragen
Aan het richtlijnvoorstel is een lijst met 76 vragen gehecht.

De wetenschappelijke commissie heeft ervoor gekozen uit deze vragen lijst een selectie te maken en de vragen 1, 2, 10, 13, 21, 47, 54 tot en met 59, 64, 75 en76, welke vragen naar de smaak van de wetenschappelijke commissie in het bijzonder de rechtspleging betreffen, te beantwoorden. De vragenlijst is ten behoeve van de duidelijkheid als bijlage aan het advies van de wetenschappelijke commissie gehecht.

Antwoorden

Vraag 1:

Het huidige gehanteerde begrippenkader en de bestaande systematiek van de Auteurswet en de Wet naburige rechten heeft in het verleden immer dienst bewezen. Aanpassing van het begrippenkader zou wellicht het risico met zich mee kunnen brengen dat de voortschrijdende techniek voor snelle veroudering van de begrippen zorgt.

De wetenschappelijke commissie kan zich dan ook voorstellen dat slechts een minimale aanpassing voldoende zou zijn. Gedacht wordt hierbij aan de aanpassing van artikel 12 van de Auteurswet in die zin dat onder de openbaarmaking telkens valt het recht van beschikbaarstelling als bedoeld in artikel 3 lid 1 van het richtlijnvoorstel; meer in het bijzonder waar het betreft het in de elektronische omgeving steeds belangrijkere recht van beschikbaarstelling voor het publiek "on demand", dat wil zeggen met individueel te bepalen wijze van gebruik.

Vraag 2:

Aanpassing van het bestaande regime van de handhaving in de Auteurswet is niet noodzakelijk nu de Auteurswet al de mogelijkheden van verbod, inbeslagneming en schadevergoeding kent in de artikelen 27 en verder. Bovendien is voorzien in handhaving via het strafrecht.

Betreffende de Wet naburige rechten, vraagt de commissie zich af of artikel 7 aangepast moet worden conform artikel 8 juncto artikel 3 lid 2 van het richtlijnvoorstel. Artikel 7 van de Wet naburige rechten beperkt zich tot een vergoedingsrecht met collectief beheer, terwijl het richtlijnvoorstel juist uitgaat van een verbodsrecht.

Vraag 10:

In de artikelen 26 c van de Auteurswet en 14c Wet naburige rechten (welke artikelen zien op de kabeldoorgifte) zijn al bepalingen opgenomen waarin specifiek in bemiddelaars wordt voorzien. Ook artikel 16 e van de Auteurswet (betreffende de vaststelling van de thuiskopievergoeding) kent in zijn uitwerking een bemiddelingsprocedure.

Het bepalen van de hoogte van een billijke vergoeding is voor de rechter, indien deze niet beschikt over aanknopingspunten, vaak een lastige kwestie.

De wetenschappelijke commissie stelt voor dat omtrent dit onderwerp wordt voorzien in een bemiddelingsprocedure en acht hiervoor een andere wijze dan geschillenbeslechting van de rechter meer geschikt. Zelfregulering verdient hier de voorkeur.

Vraag 13:

Een provider is voor de doorgifte van illegaal materiaal niet aansprakelijk zolang hem geen schuld te verwijten valt. Voor een verbod is geen schuld vereist.

Een verbod tot doorgifte wegens het maken van een inbreuk op het auteursrecht is recht mogelijk op grond van de huidige wetgeving. Aanpassing van de huidige regelgeving is derhalve niet noodzakelijk.

De commissie vraagt zich wel af hoe een dergelijk verbod technisch realiseerbaar is en daarbij hoever het verbod dient te gaan en welke zorgplicht daarbij van de provider kan worden verlangd.

De uitwerking van deze vragen dient echter naar het oordeel van de wetenschappelijke commissie overgelaten te worden aan de rechter.

Vraag 21:

Aangezien het richtlijnvoorstel communautaire uitputting dwingend voor schrijft, heeft de wetgever geen keuze mogelijkheid voor wereldwijde uitputting.

Nu thans wordt uitgegaan van wereldwijde uitputting, dient de regel van artikel 4 lid 2 in de Auteurswet te worden overgenomen.

Vraag 47:

De jurisprudentie kan op het moment goed uit de voeten met de uitleg van de begrippen karikatuur, parodie en pastiche en de daarmee te verbinden rechtsgevolgen. In de Memorie van Toelichting kan worden opgenomen dat een wettelijke beperking hier niet noodzakelijk is waarbij de wetenschappelijke commissie wel de opmerking wenst te plaatsen dat het weglaten van deze beperking en andere beperkingen niet tot een a-contrario redenering mag leiden.

Vraag 54-59:

Het begrip "billijke vergoeding" zoals dat thans in de wet voorkomt (bijvoorbeeld artikel 15c Aw inzake het leenrecht en artikel 16c Aw inzake de thuiskopie) blijkt in de praktijk voldoende ruimte te laten om de in overweging 35 genoemde schade en andere factoren mee te wegen bij het bepalen van het tarief. Zie verder het antwoord op vraag 10.

Vraag 64 en 75:

Strafrechtelijke handhaving naast civielrechtelijke komt hier wenselijk voor en sluit aan bij het bestaande handhavingsregime.

Vraag 76:

De antwoorden uit het maatschappelijke veld en eventuele vervolgconsultaties dienen voor de wetgever het handvat te zijn voor het ontwerpen van een duidelijke overgangsregeling.

Met name zal bij de implementatie van het tweede lid van artikel 10 van de richtlijn duidelijk gemaakt moeten worden welke verrichte handelingen en verkregen rechten zijn bedoeld.

 

Den Haag, 27 februari 2001

Namens het hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak,

de wetenschappelijke commissie,

 

G.Chr. Kok,

voorzitter.

 

 

Het bevreemdt mij dat u kopieŽn van dit vonnis rondstuurt; ik betreur het dat dit kort geding gevoerd is en dat de rechter beslist heeft zoals hij heeft gedaan

 

Drs. T.P. Barendse-Cornelissen
(Platform Clientenorganisaties in de Jeugdzorg) 

Aan de weledelgeleerde heer Hilhorst
Directeur van Stichting Jeugd en Gezin Flevoland
Postbus 1011
8200 BA Lelystad 

Utrecht, 6 juni 2001.

Geachte heer Censuur2,

Op 30 mei vond ik in het Platformbureau het vonnis van het kort geding tegen de heren Hop en Van Spronsen. Inmiddels heb ik begrepen dat het Platform niet de enige instantie is die dit vonnis van u toegezonden heeft gekregen.

Het bevreemdt mij dat u kopieŽn van dit vonnis (251) (84) (300) rondstuurt; ik betreur het dat dit kort geding gevoerd is en dat de rechter beslist heeft zoals hij heeft gedaan.

Hoogachtend, 

Drs. T.P. Barendse-Cornelissen

 

 

Strijd om afschrift contactjournaal geeft representatief zicht op mentaliteit die heerst in de "jeugdzorg"
134 Tip van Hop: "Zorg dat u de omschrijving van een verdachte goed kent!"
100 Tip van Hop: "Zorg dat u iedere maand de werkwijze van de gezinsvoogd in uw zaak goed controleert!"
639 Tip van Hop: "Dien gelijk een bezwaarschrift in tegen iedere regel die niet deugt in een indicatiebesluit!"
640 Tip van Hop: "Dien gelijk een bezwaarschrift in tegen iedere regel die niet deugt in een Plan van Aanpak GEZINSVOOGDIJ!"
641 Tip van Hop: "Dien gelijk een bezwaarschrift in tegen iedere regel die niet deugt in een Hulpverleningsplan ZORGVERLENER!"
680 Tip van Hop: "Dien NOOIT een klacht in tegen de jeugdzorg, dien altijd een BEZWAARSCHRIFT en BEROEPSCHRIFT in!"
500 Tip van Hop: "Kinderrechters overleggen met jeugdzorg buiten de hoorzitting om hoe zij op weerwerk moeten beslissen!"
070 Het artikel "kinderdieven" van Prof. Dr. A. de Swaan werd door Hop als grondslag gebruikt in strijd om afgifte contactjournaal
069 Oneerlijk rechtsproces bij klachtafhandeling! Klagers hadden geen stukken en geen contactjournaal
068 VEreniging DIrecteuren VOogdij-instellingen (Vedivo) wil bepalen wat rechters en burgers mogen lezen
067 Hetze tegen Hop! Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht weigert Hop na klagen over naam instelling en contactjournaal
335 Hetze tegen Hop! Brief Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht dat er geen afschrift van het contactjournaal wordt gegeven
130 Hetze tegen Hop! Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg weigert afgifte contactjournaal en doet mee met hetze tegen Hop
066 Hetze tegen Hop! Stichting Jeugd en Gezin Noord-Holland weigert Hop "na aanzetten tot klagen over afgifte contactjournaal"
252 Hetze tegen Hop! Persbericht gezinsvoogdijinstelling over Hop in strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd
251 Hetze tegen Hop! Brief gezinsvoogdijinstelling over Hop aan alle cliŽntenorganisaties 
250 Steun voor Hop! Platform cliŽntenorganisaties verheugt dat ouders actie voeren om afgifte contactjournalen
222 Complot tegen de rechtsstaat! De zaak Admiraal/Vermaas geeft direct inzicht in het belang burger bij contactjournaal
062 Hetze tegen Hop! AKJ en Veringmeier starten en verliezen kort geding tegen Hop bij rechtbankpresident mr. P.A. Offers
064 Oproep aan de gezinsvoogden: "Neem je eigen kinderrechter mee en ga demonstreren voor 200 miljoen extra
065 Hop voert actie met ouders en deelt folders uit bij ministeries en Parlement voor afgifte contactjournaal gezinsvoogd
063 Hop roept op niet meer te demonstreren in Den Haag na censuur in Nederland na demonstratie rechters gezinsvoogden
116 Hetze tegen Hop! Voorkeur voor gesubsidieerde klachtondersteuners bij provincie Flevoland, Gelderland, Overijssel
316 Hetze tegen Hop! Voorkeur voor gesubsidieerde klachtondersteuners bij provincie Zuid-Holland
220 Hetze tegen Hop! Beroepsverbod voor Hop in drie provincies na weigering Hop klachten op maximaal !4-tje in te dienen
061 Het HVRM arrest Mc Michael! Nederland schendt mensenrechten
053 Vedivo opent een helpdesk voor gezinsvoogdijinstellingen om hen bij te staan in hun strijd tegen Hop
055 Contactjournaal: Eerste bonafide uitspraak door College Advies JustitiŽle Kinderbescherming
056 Contactjournaal: Tweede bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant
057 Contactjournaal: Derde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Groningen
058 Contactjournaal: Vierde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Zuid-Holland
059 Contactjournaal: Vijfde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Rotterdam Haaglanden
060 Contactjournaal: Zesde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant
137 Memo Margriet Storms aan alle sectormanagers Bureau Jeugdzorg Amsterdam inzake Vedivo formulering om Hop te weigeren
054 Vedivo besluit tot afgifte van contactjournaal gezinsvoogd
137 Hetze tegen Hop! Vedivo leidt hetze tegen Hop met als grondslag Amerikaanse websites die NIET van Hop zijn
052 Hetze tegen Hop! Beroepsverbod voor Hop nu omdat hij weigert te stoppen met steeds dezelfde klachten in te dienen
051 Hetze tegen Hop! Klacht gegrond! Hop is ten onrechte geweigerd als belangenbehartiger van klagende burgers
050 Brief Platform CliŽntenorganisaties Familierecht aan Hop met de hoop dat Hop zijn werk zal voortzetten
084 Hetze tegen Hop! Advocaat jeugdzorg: "Hop moet bloeden" na de gewonnen strijd om afgifte contactjournaal
300 Liegen en bedriegen is de norm voor de werkwijze van de jeugdzorg om burgers te demoniseren en kapot te maken
020 Rene Diekstra: "Macht is recht! Wie meer macht heeft eigent zich ongestraft steeds meer rechten toe"
459 Nawoord. Zorg dat u de geschiedenis van de Omroepbijdrage goed kent!
718 Nawoord. Problemen met jeugdzorg? Doe zelf mee met provinciale verkiezingen 2011, verkiezingen gemeenteraad 2014!
JH Dankzegging. Jan Hop bedankt iedereen die heeft meegeholpen in de strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd
   

 

 

 

bjz39077988 Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland, Maerlant 16 b, Postbus 1011, 8200 BA Lelystad
bjz39077988 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Flevoland, Noorderwagenstraat 2, 8223 AM Lelystad
UITNODIGING U kunt GRATIS meehelpen door uitnodigingen te verspreiden om te beginnen in uw eigen netwerk, in flatgebouwen
met veel brievenbussen, in wachtkamers, voor de ingang van scholen, kinderdagverblijven, rechtbanken of buro jeugdzorg enz.
PERS Persberichten en aandachtsvestigingen! Wilt u meehelpen om aan deze informatie zoveel mogelijk bekendheid te geven?
134 Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent en steeds adequaat toepast in communicatie met "jeugdzorg"
597 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland
597 Tripartite overleg voorbeeld van uitstekende contacten tussen jeugdzorg en rechtbank
137 De norm! Betere rechters in Nederland kenmerken zich door waarheidsvinding en niet als een PAPEGAAI de jeugdzorg NAPRATEN!
680 GEHEIM OVERLEG OVER HOP in Vedivo achterkamertje! MET SPOED wordt pas ingevoerde klachtwetgeving uitgehold!
300 Een werkwijze in strijd met het negende gebod is representatief voor Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland
084 Hop moet bloeden schrijft advocaat Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland in zijn stukken na strijd om afgifte contactjournaal
427 Om de vrijheid van meningsuiting te onderdrukken gebruikt de jeugdzorg een advocaat met baantjes bij kerk en school
220 Beroepsverbod voor Hop in 3 provincies na weigering om klachten tegen jeugdzorg op maximaal een A4-tje in te dienen
252 Doe de jeugdzorg leugendetector test en probeer een kopie te krijgen van de Hoge Raad uitspraak contactjournaal
251 Brief 14-09-2001 directeur Stichting Jeugd en Gezin over hoofddoel van Hop het openbaar maken van contactjournalen
250 Platform CliŽntenorganisaties verheugt dat ouders acties voeren voor openbaar maken van contactjournalen
395 Voorzitter interne klachtencommissie verwijst klager terug naar de gezinsvoogdij-instelling voor "bemiddelingsgesprek"
222 Eerbetoon en geschiedenis. De zaak Oma Admiraal/Vader Vermaas tegen SJEGF, kinderrechters en RvdK Lelystad
195 Eerbetoon en geschiedenis. De zaak Geert van Spronsen. Nu kind bij moeder woont omgang in onderling overleg afspreken
116 Provinciale klachtencommissies in Flevoland, Gelderland, Overijssel hebben voorkeur voor gesubsidieerde klachtondersteuners
237 De Mr. F.G. van Arem-norm. Beroep tegen een beschikking op bezwaar inzake indicatiestelling, motivering onvoldoende deugdelijk

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014