Dankzegging aan Omroep Gelderland voor de perfecte uitzending met Judith Leenders, Ron Nienhuis over hun dochter, wraking en ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters. Uitnodiging bekijk uitzending Omroep Gelderland, start afspelen op 09:28 - Interview Journaal Omroep Gelderland met Jan Hop over plakoorlog bij verkiezingen. Bekijk ook deze uitstekende uitzending van Omroep Gelderland http://rtvgelderlandarchief.nl/playlist.php?id=47196 start afspelen op 04:10.

(1000) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
In uitnodiging hoorzitting rechtbank MOET VERPLICHT naam behandeld rechter staan t.b.v. onderzoek! (574) (184) (581)

ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee met de bevrijding van "Vlinder" uit rancuneuze jeugdzorg!
(802) Met de ABN dochter van Ron en Judith was niets aan de hand. Rapportages worden met (verzonnen verhalen) toegeschreven naar de gewenste jeugdzorg conclusies en hun dochter eindigt na zes jaar gesubsidieerde jeugdzorg bemoeienis in de kindergevangenis van Rentray Eefde met toestemming van door de Koningin benoemde kinderrechters. ACTIE! Rij Koninklijke Shell voorbij en tank ergens anders. Help mee aan de bevrijding van "Vlinder" uit rancuneuze jeugdzorg!

Censuur in Nederland ©
Groep Hop ©

 

 

 

Judith Leenders  en Ron Nienhuis over het jatten van hun kind na verzonnen verhalen, rancuneuze jeugdzorg en de zeer ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters

 

Wraking 5 Nienhuis-Leenders tegen SBJG nadat op de hoorzitting de kinderrechter vertelde er even van uit te gaan dat "alles klopte" m.b.t. alle stukken die Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland had ingeleverd bij de kinderrechter
 

 3. KIR vertelde ons er even vanuit te gaan dat alles klopte.

 4. KIR vertelde door te willen gaan om proces-economische redenenen.

 5. KIR wilde de zaak nu inhoudelijk te gaan behandelen en niet eerst de voorvraag te willen toetsen/behandelen.

 

 

 Wrakingskamer rechtbank Arnhem

Dhr. mr. C. van Linschoten (voorzitter)

Dhr. mr. J.H.M. Westenbroek

Mevrouw mr. J.C.E. Ackermans-Wijn

Griffier mevrouw mr. S. Westerdijk

 

Arnhem, hoorzitting 9 april 2009 om 09:30 uur.

 

Edelachtbare Heer/Vrouwe,  

 

Geeft eerbiedig te kennen:  

 

De ouders van A. Mw. J. (Judith) Leenders en Dhr. R.J.C. (Ron) Nienhuis, Spoorstraat 31, 6953 BW DIEREN (Gemeente Rheden)

 

tegen

 

kinderrechter mevrouw mr. R.M.H. Pennings

 

  1. In de onderhavige zaak zijn de onderstaande stukken van de rechtbank Arnhem ontvangen.

 

1. Brief mevrouw mr. R.M.H. Pennings aan mevr. M.D. Schouwer dat ze NIET berust in de wraking.

2. Proces-verbaal mondelinge behandeling hoorzitting zaaknummer 181224/JERK09-15345

3. Oproep hoorzitting wrakingskamer 9 april 2009 09:30 uur zaaknummer?

4. Oproep hoorzitting zaaknummer 181224/JERK09-15345 19 april 10:30 uur

 

 

2. Wat gelijk opvalt is dat het proces-verbaal niet klopt en dat essentiële uitspraken van de kinderrechter zijn weggelaten of onjuist worden weergegeven.

 

De onderstaande gegevens zijn blijkens e-mailverkeer J. Hop met Leenders/Nienhuis/Zijlstra op juistheid gecontroleerd.

 

Kinderrechter mevrouw mr. R.M.H. Pennings werd door mij OP DE HOORZITTING gewraakt nadat:

1. Hop vertelde dat eerst de voorvraag behandeld moest worden m.b.t. ondertekeningblok, oud Plan van Aanpak en (combi)indicatiebesluit en dat de KIR moest gaan toetsen.

2. Hop wees KIR op blancopapiertje in het verweerschrift bij pagina PV wraking KIR in pleitnotities indi CRvB dat vorig jaar ook gewraakt is omdat KIR ook vorig jaar weigerden om te toetsen. De zitting vorig jaar wel is aangehouden omdat Plan van Aanpak niet klopte. SBJG is hier een RECIDIVIST!

3. KIR vertelde ons er even vanuit te gaan dat alles klopte.

4. KIR vertelde door te willen gaan om proces-economische redenenen.

5. KIR wilde de zaak nu inhoudelijk te gaan behandelen en niet eerst de voorvraag te willen toetsen/behandelen.

6. KIR gelijk gewraakt omdat zij meermalig vertelde dat zij weigerde om te toetsen. (In strijd met uitspraak CRvB)

 

Memo voor volgende zittingen.

1. Het is een voorvraag en geen achterafvraag.

2. Aan de voorvraag m.b.t. het feit dat we niet alle stukken proces-dossier hebben gekregen zijn we nog niet toegekomen.

3. Hop (procesvertegenwoordiger verlenging OTS/UHP) verliet de zaal na wraking KIR.

4. Ouders en Zijlstra vertelden mij tijdens de schorsing in de twee andere zaken dat KIR daarna doorging met de twee andere zaaknummers en aan Zijlstra vroeg of het zijn bedoeling was de KIR ook in die twee zaken te gaan wraken. Zijlstra gaf aan dat indien de kinderrechter niet eerst voorvraag zou toetsen dit inderdaad het geval zou worden.

Hierna schorste de KIR de behandeling van de twee zaken voor 10 minuten.

5. Na de schorsing zijn alleen Judith, Ron en Zijlstra naar binnengegaan en werd de behandeling van de twee zaken waarin Zijlstra procesvertegenwoordiger was voortgezet.

6. Na de schorsing is zaaknummer 181224/JERK09-15345 verlenging ots en uhp A. NIET BEHANDELD!

 

 

 3. Een belangrijke uitspraak die uit het PV is weggelaten is de uitspraak van de kinderrechter:

 

“KIR vertelde er even vanuit te gaan dat alles klopte.”

 

 

 4. Een belangrijke uitspraak die uit het PV is weggelaten is de uitspraak van de kinderrechter:

  

4.1 VOOR DE SCHORSING. KIR (nadat Hop de zaal had verlaten doorging met de twee andere zaaknummers die Zijlstra deed en) aan Zijlstra vroeg of het zijn bedoeling was de KIR ook in die twee zaken te gaan wraken. Zijlstra gaf aan dat indien de kinderrechter niet eerst voorvraag zou toetsen dit inderdaad het geval zou worden.

(Hierna schorste de KIR de behandeling van de twee zaken die Zijlstra deed.)

 

4.2  Na de schorsing zijn alleen Judith, Ron en Zijlstra weer naar binnengegaan en werd de behandeling van de twee zaken waarin Zijlstra procesvertegenwoordiger was voortgezet.

 

4.3 Na de schorsing is zaaknummer 181224/JERK09-15345 verlenging ots en uhp A. NIET BEHANDELD!

 

 

 5. Het PV vermeld TEN ONRECHTE citaat:

  

De kinderrechter schorst de behandeling, waarna de behandeling is hervat. (De heer Hop is hierbij niet verschenen)

 

Dit is aantoonbaar onjuist omdat NA EEN SCHORSING een gewraakte rechter de behandeling van een zaak niet kan hervatten.

 

 6. Het PV vermeld TEN ONRECHTE NA SCHORSING citaat :

  

Blijkens PV NA SCHORSING maar in werkelijkheid VOOR DE SCHORSING gelijk nadat Hop de zaal had verlaten.

 

Nadat Hop de zittingszaal had verlaten gaf de KIR aan verder te gaan met de andere zaken en deelde aan de griffier de vervolgprocedure mede. Vervolgens vroeg ze aan Zijlstra of hij voornemens was haar ook te wraken. Zijlstra antwoordde waarop KIR de zitting schorste. Op enig moment werden partijen binnen geroepen waarna de KIR mededeelde dat het onderzoek ter zitting wordt geschorst en dat de behandeling van het verzoekschrift zal worden aangehouden en op een nader te bepalen datum zal worden voortgezet nadat de wrakingskamer op het wrakingsverzoek een beslissing heeft genomen.

 

 7. Kernpunt grond voor wraking van deze kinderrechter

  

 Weigering KIR bestuursrechtelijke vragen te toetsen

“KIR vertelde er even vanuit te gaan dat alles klopte.”

 

 8. In een van de twee vervolgzaken, schriftelijke aanwijzing omgang werd deze KIR weer gewraakt omdat ze weigerde een tussenbeschikking te nemen over de bestuursrechtelijke voorvraag. Tijdens de behandeling van de derde zaak, schriftelijke aanwijzing informatieverstrekking school deelde de kinderrechter aan Zijlstra mede dat ze een fout had gemaakt en wel een tussenbeschikking zou gaan nemen op de voorvraag en dat daarna mogelijk een nieuwe zitting zou gaan plaatsvinden over de inhoud eea af te hangen van de beslissing op de tussenbeschikking. Hierop heeft Zijlstra de wraking ingetrokken.

 

Gelet op het bovenstaande wordt verzocht de wraking GEGROND te verklaren omdat de kinderrechter meermalig weigerde om bestuursrechtelijk te toetsen, zij vertelde er even vanuit te gaan dat alles klopte en dat ze de zaak eerst inhoudelijk wilde behandelen om proceseconomische redenen terwijl zij later heeft ingezien dat zij ook in deze zaak een tussenbeschikking had moeten nemen over de bestuursrechtelijke voorvragen.

 

 

J. Hop

 

Namens de ouders van A. Mw. J. (Judith) Leenders en Dhr. R.J.C. (Ron) Nienhuis, Spoorstraat 31, 6953 BW DIEREN (Gemeente Rheden)

 

 

 

LJN BD1113.

6. KIR gelijk gewraakt omdat zij meermalig vertelde dat zij weigerde om te toetsen. (In strijd met CRvBuitspraak) LJN BD1113.

 

 

font face="Verdana" size="5"> E-mailverkeer Hop/rechtbank Arnhem

 

----- Original Message -----

From: J. Hop

To: H. Zijlstra ; rocketron

Cc: rechtbankarnhem@rechtspraak.nl

Sent: Wednesday, April 08, 2009 10:14 AM

Subject: Wraking KIR zaaknummer 181224/JERK 09-15345. Indien de KIR zich aan de wet en haar ambtseed gaan houden m.b.t. haar wraking?

 

Emailbericht voor:

Mevrouw Judith Leenders te Dieren

Dhr. Ron Nienhuis te Dieren

Dhr. Zijlstra Zijlstra te Zoetermeer

 

Kopie naar: Wrakingskamer rechtbank Arnhem inzake de wraking kinderrechter mevrouw mr. R.M.H. Pennings

 

Dag Judith, Ron en Zijlstra,

 

Inzake de wraking kinderrechter mevrouw mr. R.M.H. Pennings

Zaaknummer 181224/JERK09-15345 verlenging ots en uhp A.

Hoorzitting 7 april 2009 om 11:00 uur.

 

Beleefd verzoek ik jullie de feitelijke gang van zaken zoals weergegeven in dit bericht nog even op juistheid te controleren met oog op de hoorzitting waar de wraking van KIR mevrouw mr. R.M.H. Pennings behandeld gaat worden indien deze KIR zich m.b.t. afhandeling wraking rechter aan haar ambtseed en ook aan de wet zal gaan houden en de wraking conform de wet behandeld zal gaan worden.

 

Kinderrechter mevrouw mr. R.M.H. Pennings werd door mij OP DE HOORZITTING gelijk gewraakt omdat:

1. Hop vertelde dat eerst de voorvraag behandeld moest worden m.b.t. ondertekeningblok, oud Plan van Aanpak en (combi)indicatiebesluit en dat de KIR moest gaan toetsen.

2. Hop wees KIR op blancopapiertje in het verweerschrift bij pagina PV wraking KIR in pleitnotities indi CRvB dat vorig jaar ook gewraakt is omdat KIR ook vorig jaar weigerden om te toetsen. De zitting vorig jaar wel is aangehouden omdat Plan van Aanpak niet klopte. SBJG is hier een RECIDIVIST!

3. KIR vertelde ons er even vanuit te gaan dat alles klopte.

4. KIR vertelde door te willen gaan om proces-economische redenenen.

5. KIR wilde de zaak nu inhoudelijk te gaan behandelen en niet eerst de voorvraag te willen toetsen/behandelen.

6. KIR gelijk gewraakt omdat zij meermalig vertelde dat zij weigerde om te toetsen. (In strijd met CRvBuitspraak)

 

Memo voor volgende zittingen.

1. Het is een voorvraag en geen achterafvraag.

2. Aan de voorvraag m.b.t. het feit dat we niet alle stukken proces-dossier hebben gekregen zijn we nog niet toegekomen.

3. Hop (procesvertegenwoordiger verlenging OTS/UHP) verliet de zaal na wraking KIR.

4. Jullie vertelde mij tijdens de schorsing in de twee andere zaken dat KIR daarna doorging met de twee andere zaaknummers die Zijlstra deed en aan Zijlstra vroeg of het zijn bedoeling was de KIR ook in die twee zaken te gaan wraken. Zijlstra vertelde KIR dat dit inderdaad het geval was als zij ook in die twee zaken zou weigeren om te gaan toetsen.

Hierna schorste de KIR de behandeling van de twee zaken die Zijlstra deed.

5. Na de schorsing zijn alleen Judith, Ron en Zijlstra naar binnengegaan en werd de behandeling van de twee zaken waarin Zijlstra procesvertegenwoordiger was voortgezet.

6. Na de schorsing is zaaknummer 181224/JERK09-15345 verlenging ots en uhp A. NIET BEHANDELD!

 

Indien ik iets niet correct heb weergegeven laat het zsm even weten zodat ik een juiste weergave heb van de gang van zaken m.b.t. wraking KIR mevrouw mr. R.M.H. Pennings met oog op de behandeling van de wraking indien deze KIR zich m.b.t. afhandeling wraking rechter aan haar ambtseed en aan de wet zal gaan houden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jan Hop

(Procesvertegenwoordiger Zaaknummer 181224/JERK09-15345 verlenging ots en uhp A.

Hoorzitting 7 april 2009 om 11:00 uur.)

 

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.

 

Per kopie van dit bericht aan de wrakingskamer rechtbank Arnhem bericht ik de wrakingskamer dat er

GEEN VERHINDERDATA zijn m.b.t. Hop/Nienhuis/Leenders voor de maand april 2009 om de hoorzitting wraking

KIR mevrouw mr. R.M.H. Pennings bij te wonen en dat de hoorzitting wraking zal worden bijgewoond door Hop/Mw. Leenders om de wraking nader toe te lichten.

 

 

----- Original Message -----

From: J. Hop

To: rechtbankarnhem@rechtspraak.nl

Cc: H. Zijlstra ; rocketron

Sent: Wednesday, April 08, 2009 12:16 PM

Subject: Fw: oproep wrakingszitting en procesverbaal, verzoek toezending namen rechters die wrakingsverzoek gaan behandelen

 

Rechtbank Arnhem,

 

Gaarne in handen van mevrouw M.D. Schouwer, wrakingskamer

 

----- Original Message -----

From: J. Hop

To: H. Zijlstra ; rocketron

Cc: M.de.Schouwer.@rechtspraak.nl

Sent: Wednesday, April 08, 2009 12:12 PM

Subject: Re: oproep wrakingszitting en procesverbaal, verzoek toezending namen rechters die wrakingsverzoek gaan behandelen

 

Dag Ron, Judith en Zijlstra,

 

Zojuist heb ik ook ontvangen met een bode de volgende stukken:

 

1. Brief mevrouw mr. R.M.H. Pennings aan mevr. M.D. Schouwer dat ze NIET berust in de wraking.

2. Proces-verbaal mondelinge behandeling hoorzitting zaaknummer 181224/JERK09-15345

3. Oproep hoorzitting wrakingskamer 9 april 2009 10:30 uur zaaknummer?

4. Oproep hoorzitting zaaknummer 181224/JERK09-15345 19 april 0:30 uur

 

Wat gelijk opvalt is dat in het proces-verbaal hoorzitting NIET STAAT VERMELD

"welke voorvragen de KIR eerst moest gaan toetsen ondertekeningsblok, oud Plan van Aanpak en (combi)indicatiebesluit omdat in strijd met de procesreglementen er een oud Plan van Aanpak was ingeleverd door SBJG)

de uitspraak van de KIR op de hoorzitting voordat ik haar wraakte

"dat zij er even van uit ging dat alles klopte"

 

wat er wel mooi in staat is dat:

"Hop verzoekt de KIR om de voorvragen nu te toetsen alvorens verder te gaan"

"de KIR door wilde gaan om proceseconomische redenen"

 

Een kopie van dit bericht stuur ik naar mevrouw M. de Schouwer van de wrakingskamer

met het verzoek

1. Om de namen van de rechters toe te sturen die op het wrakingsverzoek gaan beslissen.

2. Als bevestiging dat Hop/Leenders/Nienhuis? op beide hoorzittingen aanwezig zullen zijn.

 

Met vriendelijke groet,

 

J. Hop

 

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

 

----- Original Message -----

From: Schouwer, M.D. de (Rechtbank Arnhem)

To: 'Correctie JH: "VERVALLEN EMAILADRES JH"'

Sent: Wednesday, April 08, 2009 1:50 PM

Subject: wraking d.d. 9 april 2009

 

Geachte heer Hop,

 

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw mail.

In uw mail verzoekt u om toezending van de namen van de rechters die op het wrakingsverzoek gaan beslissen.

 

De namen van de leden van de wrakingskamer zijn als volgt:

mr. C. van Linschoten (voorzitter), mr. J.H.M. Westenbroek en mevrouw mr. J.C.E. Ackermans-Wijn.

De griffier is mevrouw mr. S. Westerdijk.

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geďnformeerd.

 

Hoogachtend,

 

M.D. de Schouwer

medewerkster wrakingskamer

 

***********************************************************************
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 

----- Original Message -----

From: J. Hop

To: M.de.Schouwer@rechtspraak.nl ; rechtbankarnhem@rechtspraak.nl

Cc: H. Zijlstra ; rocketron

Sent: Wednesday, April 08, 2009 2:00 PM

Subject: Naam rechter hoorzitting zaaknr. 1812241/JERK 09-15345 om 10:30 uur indien wraking wordt toegewezen

 

Aan de rechtbank Arnhem, sector Familie en Jeugd

Aan de rechtbank Arnhem, wrakingskamer

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Beleefd verzoek ik om toezending van de naam van de kinderrechter voor de hoorzitting

10:30 uur d.d. 9 april 2009 in de zaak 1812241/JERK 09-15345 indien de wraking wordt

toegewezen?

 

Twee hoorzittingen Nienhuis/Leenders

09:30 090409 Wrakingskamer, zaaknr. niet bekend, namen rechters vandaag per mail al opgevraagd?

10:30 090409 Zaak 1812241/JERK 09-15345 Welke rechter indien wraking wordt toegewezen?

 

Bevestiging dat Mw.Leenders/Dhr. Nienhuis/Dhr. Hop op beide hoorzittingen aanwezig zullen zijn.

 

Met vriendelijke groet,

 

J. Hop

 

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

Ministerie van Justitie.
***********************************************************************

 

 

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG.
Version: 7.5.557 / Virus Database: 270.11.46/2046 - Release Date: 7-4-2009 17:53

 

(666) ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee aan de bevrijding van "Vlinder" uit rancuneuze jeugdzorg!
Mijd andere Koninklijke organisaties probeer uw aankopen steeds ergens anders te doen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_organisaties_met_het_predicaat_Koninklijk
Ahold is bijvoorbeeld Albert Heijn, ga dus lekker boodschappen doen bij andere supermarkten en mijd Albert Heijn
Als steeds meer burgers meedoen gaan prijzen ook dalen neemt uw koopkracht toe! Tankt u nu ergens anders?
(003) Judith Leenders en Ron Nienhuis tegen Staat der Nederlanden krijgt vervolg bij Europees Hof
(800) Judith Leenders, Ron Nienhuis over de ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters
(801) Rancuneuze gezinsvoogd van Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland grondslag voor crisisuithuisplaatsing:
"Hoe verliep de eerste kennismaking tussen ABN meisje "Vlinder" en de rancuneuze SBJG gezinsvoogd?"
(802) Reden crisisuithuisplaatsing: ""Vlinder" genoot van haar vakantie op Nawaka waterkamp
(803) Verklaring directeur Piekschool na uithuisplaatsing: "Met "Vlinder" is niets aan de hand!"
(804) Verzonnen verhalen: "Gedragswetenschapper Zwartjes wil gaan toeschrijven naar een jeugdzorgconclusie"
(805) ACTIE! Boycot Scouting Nederland deze organisatie werkt mee aan uitlevering van kinderen aan jeugdzorg
(806) ACTIE! Boycot Basisschool De Vlinder in Dieren gemeente Rheden
(807) ACTIE! Boycot Raad voor de Kinderbescherming, raadsrapport niet sterk en overtuigend
(808) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg voor UHP "Vlinder""
(809) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over omgangsregeling "Vlinder" en haar ouders"
(810) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging UHP "Vlinder""
(811) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over adequaat verweer tegen Hop"
(812) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over schorsing ouders gezag"
(813) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over opsluiting "Vlinder" in kindergevangenis"
(814) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging opsluiting "Vlinder" in kindergevangenis"
(815) Raad van State: "Hoger beroep ouder tegen niet-ontvankelijk Wob-verzoek gegrond!
(816) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen hulpverleningsplan bij CRvB
(817) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen indicatiebesluiten jeugdzorg bij CRvB
(818) Openbaar Ministerie: "Jeugdige daders die "Vlinder" mishandelen worden niet vervolgd
(819) Basisschool De Vlinder Dieren beschuldigd ouders ten onrechte van kindermishandeling in geheim overleg
(820) Basisschool De Vlinder Dieren weigert ouders afschrift compleet schooldossier
(821) Basisschool De Vlinder Dieren, ouders ontdekken Arnhemse rechter zit in het Delta schoolbestuur
(822) SBJG gezinsvoogd geeft zich ten onrechte uit voor voogd/wettelijke vertegenwoordiger van "Vlinder"
(823) Geheim overleg tussen jeugdzorg en Gelderse Roos over onderzoek "Vlinder"
(824) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na vervallen verklaarde SA-tjes
(825) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na winnen procedure over briefadres
(826) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet omdat ze procederen tegen de jeugdzorg
(827) Geheim overleg Radboud Ziekenhuis Nijmegen met Gelderse jeugdzorg over "Vlinder"
(828) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politiegeweld wordt ingezet bij jatten van kinderen
(829) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie Dieren weigert aangifte van ouders op te nemen!
(830) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert ouders informatie over ongeval kind!
(831) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie achtervolgd ouders bij verkiezingsposters plakken!
(832) Politie niet dienstbaar aan ouders! Huiszoeking bij Nienhuis Leenders met acht man politie!
(833) Politie en OM weigeren ouders afschrift Justitieel Documentatie Register
(834) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert aangifte van ontvoering "Vlinder" op te nemen
(835) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Zwolle met rechters in dit College
(836) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Den Haag met rechters in dit College
(837) Onderonsjes rechtspraak: Namenlijst rechters wrakingskamer die over hun collega beslissen
(838) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 1
(839) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 2
(840) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 3
(841) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 4
(842) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 5
(843) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem
(844) Ongelijke doorlooptijden voor ouders regel bij kinderrechters
(845) Klagen tegen griffie rechtbank Arnhem is zinloos
(846) Klagen tegen de jeugdzorg Gelderland is zinloos
(847) Raad van State: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen besluiten RvdK"
(848) Onderaannemers in de jeugdzorg in de zaak Nienhuis/Leenders
(849) Honderden "hulpverleners" bemoeiden zich met "Vlinder"! Resultaat: Kindergevangenis!
(850) Gedragsgestoorde kinderrechter: "Slachtoffer loverboys wordt opgesloten daders gaan vrijuit!"
(851) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag naam kinderrechter met afschrift benoeming Koninklijk Besluit
(852) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd om een openbare hoorzitting met voldoende toeschouwers
(853) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd of je beeld en geluidsopnamen mag maken
(854) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen indicatiebesluit?
(855) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen plan van aanpak?
(856) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen hulpverleningsplan?
(857) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen indicatiebesluit als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(858) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen plan van aanpak als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(859) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen hulpverleningsplan als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(860) VOORVRAAG: Heeft u een compleet contactjournaal ontvangen?
(861) VOORVRAAG: Heeft u iedere 14 dagen om afschrift compleet contactjournaal gevraagd?
(862) Wraking kinderrechter direct nadat geweigerd wordt op een VOORVRAAG te beslissen!
(863) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter weigert u afschrift compleet dossier!
(864) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter: "Met alleen procederen is geen vooruitgang mogelijk!"
(865) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg als boodschapper berichten voor ouders gebruikt"
(866) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg tegen hun ouders opgezet"
(867) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden opgesloten in kamertje paar vierkante meter zonder raam
(868) Stockholmsyndroom: Voor jeugdzorg onderzoek kind wordt omgangsregeling met ouders gefrustreerd!
(869) Stockholmsyndroom: Gezinshuisouders worden als pleegouders aangemerkt in procedures
(870) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte voogd en wettelijk vertegenwoordiger kind
(871) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte jeugdbeschermer
(872) Doelen SBJG indicatiebesluiten "Vlinder" 2006 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(873) Doelen SBJG indicatiebesluiten "Vlinder" 2007 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(874) Doelen SBJG indicatiebesluiten "Vlinder" 2008 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(875) Doelen SBJG indicatiebesluiten "Vlinder" 2009 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(876) Doelen SBJG indicatiebesluiten "Vlinder" 2010 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(877) Doelen SBJG indicatiebesluiten "Vlinder" 2011 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(878) Doelen SBJG indicatiebesluiten "Vlinder" 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(879) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak "Vlinder" 2006 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(880) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak "Vlinder" 2007 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(881) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak "Vlinder" 2008 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(882) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak "Vlinder" 2009 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(883) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak "Vlinder" 2010 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(884) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak "Vlinder" 2011 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(885) Doelen SBJG "behandelplan" "Vlinder" 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(886) Jeugdzorg in Nederland is knippen en plakken en het geld blijft ongecontroleerd binnenstromen!
(887) Volg het geld in de jeugdzorg: "Hoeveel kost de cursus een verkeersboete betalen?"
(888) Volg het geld in de jeugdzorg: "Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op schaalvergroting!"
(889) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om targets begroting te halen!"
(890) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om jeugdzorgbonussen te halen!"
(891) Een gestolen generatie, Aboriginal kinderen op grote schaal gejat voor staatsopvoeding in Australië
(892) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv staatsopvoeding/onroerend goed
(893) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv onderzoek medicijngebruik
(894) Alweer een gestolen generatie, ouders worden op steeds grotere schaal uit gezag gezet om controles te voorkomen
(895) Kinderrechters worden door de Koningin benoemd, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(896) In de zittingzaal hangt een portret van de Koningin, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(897) Bij de gratie Gods bij wetgeving en benoeming staatshoofd waaruit blijkt die gratie Gods?
(898) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
(899) Politieke discussie: Koningshuis afschaffen! (Leken)rechters benoemen door Parlement!
Burgers zelf hun staatshoofd=President laten kiezen!
(666) ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee aan de bevrijding van "Vlinder" uit rancuneuze jeugdzorg!
Mijd andere Koninklijke organisaties probeer uw aankopen steeds ergens anders te doen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_organisaties_met_het_predicaat_Koninklijk
Ahold is bijvoorbeeld Albert Heijn, ga dus lekker boodschappen doen bij andere supermarkten en mijd Albert Heijn
Als steeds meer burgers meedoen gaan prijzen ook dalen neemt uw koopkracht toe! Tankt u nu ergens anders?

 

Moderne media worden nu ook ingezet om "Vlinder" te bevrijden uit de jeugdzorg
(Twitter met Ron en Judith)
(Hyves site Ron en Judith)
(Facebook Ron en Judith)
(Stem Groep Hop Rheden) Vraag iedereen die u kent om op Ron en Judith (Groep Hop) te stemmen mbt verkiezingen gemeenteraad Rheden
Vraag iedereen die u kent of zij ondersteuningsverklaringen willen tekenen die in Rheden nodig zijn om mee te mogen doen met verkiezingen gemeenteraad
Kloppen nevenfuncties bestuurders BSC gemeenten A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P&Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Waarom werden tot 2012 nergens bijbaantjes in het Centraal Stembureau en alle andere stembureaus opgegeven?
 

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2012 disclaimer" van toepassing.
Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen
met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media.