Dankzegging aan Omroep Gelderland voor de perfecte uitzending met Judith Leenders, Ron Nienhuis over hun dochter, wraking en ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters. Uitnodiging bekijk uitzending Omroep Gelderland, start afspelen op 09:28 - Interview Journaal Omroep Gelderland met Jan Hop over plakoorlog bij verkiezingen. Bekijk ook deze uitstekende uitzending van Omroep Gelderland http://rtvgelderlandarchief.nl/playlist.php?id=47196 start afspelen op 04:10.

(1000) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
In uitnodiging hoorzitting rechtbank MOET VERPLICHT naam behandeld rechter staan t.b.v. onderzoek! (574) (184) (581)

ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee met de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!
(802) Met de ABN dochter van Ron en Judith was niets aan de hand. Rapportages worden met (verzonnen verhalen) toegeschreven naar de gewenste jeugdzorg conclusies en hun dochter eindigt na zes jaar gesubsidieerde jeugdzorg bemoeienis in de kindergevangenis van Rentray Eefde met toestemming van door de Koningin benoemde kinderrechters. ACTIE! Rij Koninklijke Shell voorbij en tank ergens anders. Help mee aan de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!

Censuur in Nederland ę
Groep Hop ę

 

 

Klachtzaak 1 Nienhuis/Leenders met Hop tegen AMATEURS van Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland

Rentray (Eefde) (848)(3)(123)(666)(846)(849)

 

VOORWOORD MET ZICHT OP AMATEURS WERKZAAM VOOR DE JEUGDZORG IN GELDERLAND!

Klacht 18.
Beklaagden ten onrechte de ouders belast met het gezag niet tijdig en/of onjuist en/of onvolledig hebben ge´nformeerd over:
18.1 Vanaf augustus 2006 tot december 2011, dus na VIJF JAAR ZOGENAAMDE JEUGDZORG HULPVERLENING heeft de Stichting bureau Jeugdzorg Gelderland
nog steeds geen zicht op de sociale ontwikkeling van A.. 18.2 De minderjarige heeft ten onrechte VIJF JAAR LANG MET "AMATEURS" TE MAKEN GEHAD!

18.3 Deze "AMATEURS" ten onrechte niet eerder aan de bel getrokken hebben dat het misging met de minderjarige.
18.4 Deze "AMATEURS" ten onrechte niet eerder maatregelen genomen hebben tegen de belagers van A.. 18.5
Deze "AMATEURS" ten onrechte het slachtoffer de minderjarige hebben laten opsluiten en de belagers vrijuit hebben laten gaan.
18.6 Deze "AMATEURS" ten onrechte een verkeerd signaal naar de samenleving sturen zodat de onderhavige situatie zich keer op keer zal herhalen
waarbij deze "AMATEURS" en (onderaannemers) in de jeugdzorg financieel voordeel kunnen blijven halen uit dit soort situaties.
Hoeveel minderjarigen zijn de afgelopen decennia door dit soort jeugdzorg "AMATEURS" opgesloten in gesloten jeugdzorg,
daders vrijuit laten gaan met rechtspraak die niet aan de kwaliteitseisen voor rechtspraak voldoet?

Klacht 19.
Beklaagden ten onrechte de ouders belast met het gezag niet tijdig en/of onjuist en/of onvolledig hebben ge´nformeerd over:
19.1 Vanaf augustus 2006 tot december 2011, dus na VIJF JAAR ZOGENAAMDE JEUGDZORG HULPVERLENING heeft de Stichting bureau Jeugdzorg Gelderland nog steeds geen zicht op de cognitieve ontwikkeling van  A.. 19.2 De minderjarige heeft ten onrechte VIJF JAAR LANG MET "AMATEURS" TE MAKEN GEHAD!
19.3 Deze "AMATEURS" ten onrechte niet eerder aan de bel getrokken hebben dat het misging met de minderjarige.
19.4 Deze "AMATEURS" ten onrechte niet eerder maatregelen genomen hebben tegen de belagers van  A..
19.5 Deze "AMATEURS" ten onrechte het slachtoffer de minderjarige hebben laten opsluiten en de belagers vrijuit hebben laten gaan.
19.6 Deze "AMATEURS" ten onrechte een verkeerd signaal naar de samenleving sturen zodat de onderhavige situatie zich keer op keer zal herhalen waarbij deze "AMATEURS" en (onderaannemers) in de jeugdzorg financieel voordeel kunnen blijven halen uit dit soort situaties.
Hoeveel minderjarigen zijn de afgelopen decennia door dit soort jeugdzorg "AMATEURS" opgesloten in gesloten jeugdzorg, daders vrijuit laten gaan met rechtspraak die niet aan de kwaliteitseisen voor rechtspraak voldoet?

Klacht 20.
Beklaagden ten onrechte de ouders belast met het gezag niet tijdig en/of onjuist en/of onvolledig hebben ge´nformeerd over:
20.1 Vanaf augustus 2006 tot december 2011, dus na VIJF JAAR ZOGENAAMDE JEUGDZORG HULPVERLENING heeft de Stichting bureau Jeugdzorg Gelderland nog steeds geen zicht op de seksuele ontwikkeling van  A.. 20.1 Vanaf augustus 2006 tot december 2011, dus na VIJF JAAR ZOGENAAMDE JEUGDZORG HULPVERLENING heeft de Stichting bureau Jeugdzorg Gelderland nog steeds geen zicht op de cognitieve ontwikkeling van  A.. 20.2 De minderjarige heeft ten onrechte VIJF JAAR LANG MET "AMATEURS" TE MAKEN GEHAD!
20.3 Deze "AMATEURS" ten onrechte niet eerder aan de bel getrokken hebben dat het misging met de minderjarige.
20.4 Deze "AMATEURS" ten onrechte niet eerder maatregelen genomen hebben tegen de belagers van  A..
20.5 Deze "AMATEURS" ten onrechte het slachtoffer de minderjarige hebben laten opsluiten en de belagers vrijuit hebben laten gaan.
20.6 Deze "AMATEURS" ten onrechte een verkeerd signaal naar de samenleving sturen zodat de onderhavige situatie zich keer op keer zal herhalen waarbij deze "AMATEURS" en (onderaannemers) in de jeugdzorg financieel voordeel kunnen blijven halen uit dit soort situaties.
Hoeveel minderjarigen zijn de afgelopen decennia door dit soort jeugdzorg "AMATEURS" opgesloten in gesloten jeugdzorg, daders vrijuit laten gaan met rechtspraak die niet aan de kwaliteitseisen voor rechtspraak voldoet?

WAARSCHUWING VAN J. Hop! De klachtzaak en verweerschrift zijn ingediend voor de hoorzitting kinderrechter met als grondslag eenzijdige SBJG minimale informatie. Op de hoorzitting kinderrechter werden aanklachten van SBJNB tegen de minderjarige A./Nienhuis/Leenders/Hop (inzake publicaties over de zaak op internet) door de minderjarige A. zelf naar de categorie "verzonnen (jeugdzorg) verhalen" verwezen. Waarop SBJG gelijk reageerde dat de situatie in/rondom Rietveld Lyceum en Kindertehuis Blanco Zelhem voor de minderjarige uitermate onveilig was en dat de politie in Doetinchem met een enorm onderzoek bezig was naar "loverboypraktijken" en de situatie in/rondom het Rietveld Lyceum Doetinchem. Samenvatting waarschuwing: In de onderstaande klachtzaak (kan)/is sprake (zijn) van verzonnen (jeugdzorg)verhalen.

Als er geen "loverboys" uit Doetinchem, te weten leerlingen van het Rietveld Lyceum worden opgepakt ook geen leerlingen van het Rietveld Lyceum voor "loverboypraktijken" worden veroordeeld dan is er in de onderhavige zaak sprake van kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen en dat is FRAUDE en dienen alle ontvangen jeugdzorg (KOSTEN KINDERGEVANGENIS VOOR A.) gelden als HELING te worden aangemerkt. Waarom lopen de DADERS "loverboys", te weten leerlingen van het Rietveld Lyceum, nog vrij rond en gaan gewoon naar school op het Rietveld Lyceum en wordt hun slachtoffer A. in een KINDERGEVANGENIS opgesloten?

Represaille maatregelen en zaken met opzet laten escaleren van/door Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland en de betrokken kinderrechter tegen de minderjarige A. en haar ouders lijken een logischer verklaring voor het opsluiten van A. om het verzet van de ouders en hun dochter A. tegen vijf jaar ernstig falende Gelderland Jeugdzorg kost wat kost te gaan breken.

Het bovenstaande klemt des te meer omdat de betrokken kinderrechter Waal van Wessem de minderjarige A. eerder al verlenging OTS en UHP gaf, vervolgens de ouders van A. heeft ontzet uit het gezag (niet uitvoerbaar bij voorraad) en nu haar gram kan halen door de minderjarige A. op te sluiten in een KINDERGEVANGENIS als representatief voorbeeld hoe jeugdzorg zaakjes worden verdeeld (79)

Het vrolijke meisje A. bekend van Cel 12 blijft (gezins)voogd ook in 2011 op hoorzitting kinderrechter "verzonnen verhalen" corrigeren, was te zien was in TV uitzending Omroep Gelderland en zit na 5 jaar Gelderland jeugdzorg(represailles) nu in een KINDERGEVANGENIS

 

 

 

 

 

Klachtzaak 1 Nienhuis/Leenders met Hop tegen AMATEURS van Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland

Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland (SBJG),
T.a.v. de klachtencommissie,
Eusebiusbuitensingel 20,
6828 HV Arnhem.

Dieren, 3 december 2011.

Geachte secretaris, geachte leden klachtencommissie SBJG,

VOORWOORD
De onderstaande ONTVOERING (een beschikking 26 januari 2011 was sowieso niet uitvoerbaar bij voorraad en derhalve ook niet ingeschreven in het gezagsregister) van de minderjarige en falende jeugdzorg hulpverlening over de afgelopen periode van VIJF JAAR door beklaagden heeft een enorme en extreem negatieve impact op de minderjarige. Ouders belast met het gezag kregen nimmer juiste, actuele en volledige informatie! Het moest wel verkeerd aflopen met deze minderjarige na VIJF JAAR falende "jeugdzorg hulpverlening" in Gelderland.

Ondergetekenden, de ouders belast met het gezag, over hun dochter  A., hierna te noemen de minderjarige, dienen hierbij een klacht(zaak) in tegen:
- Mw. J. (J) de V.(Juridische DUBBELFUNCTIE GEZINSVOOGD/VOOGD?)
- Mw. I. H. (Juridische DUBBELFUNCTIE TEAMLEIDER GEZINSVOOGD/VOOGD?)
- Naam onbekend (Gedragsdeskundige in de onderhavige zaak, verzoek wordt om de naam?)
- Andere personen betrokken bij de onderhavige zaak waarvan de naam door SBJG GEHEIM wordt gehouden, hierna te noemen beklaagden.
De klachten zijn gericht tegen bovengenoemde personen over de periode tot 3 december 2011.

Chronologisch overzicht rechtspraak zaaknummer 223218/JERK 11-17245.
Toegevoegd advocaat aan minderjarige:
Advocatenkantoor Kremer Nina Simonestraat 90, 6541 EC Nijmegen
Mw. mr. J.E. Kremer advocaat beŰdigd 23 april 2004.
25-11-2011 Beschikking gesloten plaatsing KIR W.J. Vierveijzer Griffier N.D. Vink-Masbaitoeboen
28-11-2011 Oproep ouders gemaakt door rechtbank Arnhem L. Jansen-Wensink griffier
29-11-2011 om ca. 18:00 uur OPROEP HOORZITTING ontvangen door ouders.
30-11-2011 11:45 uur Hoorzitting gesloten plaatsing KIR Waal van Wessem Griffier ONBEKEND
Uitstel op verzoek ouders met grondslag 6 EVRM!
05-12-2011 12:00 uur Hoorzitting gesloten plaatsing KIR ONBEKEND Griffier ONBEKEND

Procesvertegenwoordiging klachtenprocedure.
Ondergetekende machtigen de heer J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo om hen te vertegenwoordigen in de onderhavige en/of in andere klachtzaken alsmede het bijwonen namens klagers van hoorzittingen en vervolghandelingen zoals beroep tegen uitspraken e.e.a. in de meest uitgebreide zin des woords.

Klacht 1.
Ten onrechte is  A., hierna te noemen de minderjarige ONTVOERD, de ouders zijn belast met het gezag. Er is geen geldige beschikking voogdij. Ten onrechte weigeren beklaagden een geldige beschikking VOOGDIJ aan klagers te overhandigen.

Klacht 2. Ten onrechte is  A., hierna te noemen de minderjarige ONTVOERD, de ouders zijn belast met het gezag. Er is geen geldige beschikking ondertoezichtstelling. Ten onrechte weigeren beklaagden een geldige beschikking ONDERTOEZICHTSTELLING aan klagers te overhandigen.

Klacht 3.
Onder verwijzing naar de inhoud van klacht 1 en 2 zijn er geen geldige kinderbeschermingsmaatregelen en hebben beklaagden de minderjarige ONTVOERD. Ten onrechte weigeren beklaagden MET OPZET om de ONTVOERING onverwijld ongedaan te maken door de minderjarige niet naar huis terug te laten keren.

Klacht 4.
Er is immers geen geldige beschikking voogdij. Afschrift van een geldige beschikking voogdij wordt door beklaagden geweigerd. Indien bedoeld wordt een beschikking van 26 januari 2011 dan is dat een beschikking NIET UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD! De ouders hebben nog steeds gezag!

Ten onrechte is op 28 november 2011 kenmerk 12.02N/JdV/jb door beklaagden een "verzoek machtiging gesloten plaatsing gesloten jeugdzorg in het kader van voogdij" verstuurd naar de rechtbank Arnhem terwijl er geen sprake is van voogdij. Er is immers geen geldige beschikking voogdij. Afschrift van een geldige beschikking voogdij wordt door beklaagden geweigerd.
Indien bedoeld wordt een beschikking van 26 januari 2011 dan is dat een beschikking NIET UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD! De ouders hebben nog steeds gezag!

Ten onrechte is op 24 november 2011 kenmerk 12.02/N/JdV door beklaagden een "verzoek machtiging gesloten plaatsing gesloten jeugdzorg in het kader van voogdij" verstuurd naar de rechtbank Arnhem terwijl er geen sprake is van voogdij. Er is immers geen geldige beschikking voogdij. Afschrift van een geldige beschikking voogdij wordt door beklaagden geweigerd.
Indien bedoeld wordt een beschikking van 26 januari 2011 dan is dat een beschikking NIET UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD! De ouders hebben nog steeds gezag!

Klacht 5.

Ten onrechte hebben beklaagden geen geldige beschikking voogdij met het bovengenoemde verzoek meegestuurd.

Ten onrechte is op 28 november 2011 kenmerk 12.02N/JdV/jb door beklaagden een "verzoek machtiging gesloten plaatsing gesloten jeugdzorg in het kader van voogdij" verstuurd naar de rechtbank Arnhem terwijl er geen sprake is van voogdij. Ten onrechte hebben beklaagden geen geldige beschikking voogdij met het bovengenoemde verzoek meegestuurd.

Ten onrechte is op 24 november 2011 kenmerk 12.02/N/JdV door beklaagden een "verzoek machtiging gesloten plaatsing gesloten jeugdzorg in het kader van voogdij" verstuurd naar de rechtbank Arnhem terwijl er geen sprake is van voogdij. Ten onrechte hebben beklaagden geen geldige beschikking voogdij met het bovengenoemde verzoek meegestuurd.

De bovengenoemde ONTVOERING (een beschikking 26 januari 2011 was sowieso niet uitvoerbaar bij voorraad en derhalve ook niet ingeschreven in het gezagsregister) van de minderjarige en falende jeugdzorg hulpverlening over de afgelopen periode van VIJF JAAR door beklaagden heeft een enorme en extreem negatieve impact op de minderjarige.

Klacht 6.
6.1 Beklaagden ten onrechte de ouders belast met het gezag niet tijdig en/of onjuist en/of onvolledig hebben ge´nformeerd over en/of 6.2 Beklaagden ten onrechte de rechtbank Arnhem niet tijdig en/of onjuist en/of onvolledig hebben ge´nformeerd over en/of 6.3 Beklaagden ten onrechte het Gerechtshof Arnhem niet tijdig en/of onjuist en/of onvolledig hebben ge´nformeerd over en/of 6.4 Beklaagden ten onrechte de Raad voor de Kinderbescherming niet tijdig en/of onjuist en/of onvolledig hebben ge´nformeerd over en/of 6.5 Beklaagden ten onrechte Stichting Lindenhout niet tijdig en/of onjuist en/of onvolledig hebben ge´nformeerd over en/of 6.6 Beklaagden ten onrechte Stichting Blanco niet tijdig en/of onjuist en/of onvolledig hebben ge´nformeerd over en/of 6.7 Beklaagden ten onrechte Stichting Rentray niet tijdig en/of onjuist en/of onvolledig hebben ge´nformeerd over 6.8 Beklaagden ten onrechte Stichting Rentray niet tijdig en/of onjuist en/of onvolledig hebben ge´nformeerd over "de voogdij" over  A. Nienhuis. Er is geen sprake van voogdij. Er is geen beschikking voogdij.

Klacht 7.
7.1 Beklaagden ten onrechte de ouders belast met het gezag niet tijdig en/of onjuist en/of onvolledig hebben ge´nformeerd over en/of 7.2 Beklaagden ten onrechte de rechtbank Arnhem niet tijdig en/of onjuist en/of onvolledig hebben ge´nformeerd over en/of 7.3 Beklaagden ten onrechte het Gerechtshof Arnhem niet tijdig en/of onjuist en/of onvolledig hebben ge´nformeerd over en/of 7.4 Beklaagden ten onrechte de Raad voor de Kinderbescherming niet tijdig en/of onjuist en/of onvolledig hebben ge´nformeerd over en/of 7.5 Beklaagden ten onrechte Stichting Lindenhout niet tijdig en/of onjuist en/of onvolledig hebben ge´nformeerd over en/of 7.6 Beklaagden ten onrechte Stichting Blanco niet tijdig en/of onjuist en/of onvolledig hebben ge´nformeerd over en/of 7.7 Beklaagden ten onrechte Stichting Rentray niet tijdig en/of onjuist en/of onvolledig hebben ge´nformeerd over 7.8 Beklaagden ten onrechte Stichting Rentray niet tijdig en/of onjuist en/of onvolledig hebben ge´nformeerd over "de machtiging uithuisplaatsing" over  A. Nienhuis. Er is geen sprake van een machtiging uithuisplaatsing tot en met 24 november 2011. Er is geen geldige beschikking machtiging uithuisplaatsing tot en met 24 november 2011.

Klacht 8.
8.1 Beklaagden ten onrechte beweren dat: "Voor de plaatsing bij Blanco heeft ze negen maanden bij een crisisgezin gewoond." Dit is onjuist. De verschillende plaatsingen voor plaatsing in Blanco worden hier als herhaald en ingelast beschouwd. 8.2 Beklaagden ten onrechte de kinderrechter ONJUIST informeren dat: "Voor de plaatsing bij Blanco heeft ze negen maanden bij een crisisgezin gewoond."

Klacht 9.
9.1 Beklaagden ten onrechte informatie uit een GGZ rapport uit 2007 gebruiken om in 2011, DUS VIER JAAR LATER, een minderjarige op te laten sluiten in "gesloten jeugdzorg". 9.2 Beklaagden ten onrechte geen informatie gebruiken van na 2007. 9.3 Beklaagden in de uitoefening van hun functie, gelet op het bovenstaande, van mening zijn dat VIER JAAR JEUGDZORG BIJ STICHTING BLANCO niets heeft opgeleverd en dat hulpverlening aan de minderjarige door onderaannemer Stichting Blanco, Stichting Lindenhout en Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland de afgelopen vier jaar op de meest ernstige wijze heeft gefaald. Beklaagden ten onrechte niet eerder aan de bel getrokken hebben en ten onrechte niet eerder de ouders hebben ge´nformeerd dat hulpverlening door bovengenoemde DRIE (ONDERAANNEMERS) JEUGDZORG STICHTINGEN de afgelopen vier jaar ernstig heeft gefaald. Het bovenstaande klemt des te meer omdat er met de minderjarige niets aan de hand was totdat zij met valse aanklachten tegen de ouders in een geheime operatie bij Scouting Nederland Nawaka Waterkamp werd weggehaald onder het mom van een crisisplaatsing terwijl de minderjarige gezellig op de padvinderij zat en druk bezig was met zeilen als haar hobby daarbij ondersteund door haar ouders. De ouders met de minderjarige na het zeilkamp een rondreis in ScandinaviŰ wilde gaan maken welke twee fantastische activiteiten waarop elk anders kind jaloers zou kunnen zijn door de neus zijn geboord door valse jeugdzorg aanklachten.

Klacht 10.
Citaat: " A. heeft moeite zich emotioneel te uiten" Bron GGZ rapport 2007 10.1 Beklaagden ten onrechte informatie achterhouden uit de periode voor de uithuisplaatsing te weten voor augustus 2006 dat zij thuis woonde mbt het eerste kennismakingsgesprek tussen de minderjarige en de gezinsvoogd welke gespreksinformatie uit het toenmalige contactjournaal ten onrechte wordt achtergehouden en een heel ander beeld geeft over de betrokken minderjarige toen zij nog thuis woonde. De passages uit het contactjournaal gezinsvoogd worden hier als herhaald en ingelast beschouwd en zijn ook bekend bij de rechtbank Arnhem uit eerdere procedures. De GGZ rapportage beschrijft de situatie zoals de minderjarige zich voelde tijdens haar gevangenschap in CEL 12 bij de (onderaannemer) in de jeugdzorg. 10.2 Beklaagden ten onrechte doen voorkomen alsof de passage Citaat: " A. heeft moeite zich emotioneel te uiten" Bron GGZ rapport 2007 de situatie bij de ouders thuis betrof terwijl het slaat op de situatie zoals de minderjarige zich voelde tijdens haar gevangenschap in de jeugdzorg.

Klacht 11.
Citaat: "heeft moeite met fysiek en emotioneel contact met anderen en is vanuit haar belaste verleden beschadigd in haar gevoel van vertrouwen in anderen en zichzelf" Bron GGZ rapport 2007 11.1 Beklaagden ten onrechte informatie achterhouden uit de periode voor de uithuisplaatsing te weten voor augustus 2006 dat zij thuis woonde mbt het eerste kennismakingsgesprek tussen de minderjarige en de gezinsvoogd welke gespreksinformatie uit het toenmalige contactjournaal ten onrechte wordt achtergehouden en een heel ander beeld geeft over de betrokken minderjarige toen zij nog thuis woonde. De passages uit het contactjournaal gezinsvoogd worden hier als herhaald en ingelast beschouwd en zijn ook bekend bij de rechtbank Arnhem uit eerdere procedures. De GGZ rapportage beschrijft de situatie zoals de minderjarige zich voelde tijdens haar gevangenschap in CEL 12 bij de (onderaannemer) in de jeugdzorg. 11.2 Beklaagden ten onrechte doen voorkomen alsof de passage Citaat: "heeft moeite met fysiek en emotioneel contact met anderen en is vanuit haar belaste verleden beschadigd in haar gevoel van vertrouwen in anderen en zichzelf" Bron GGZ rapport 2007 de situatie bij de ouders thuis betrof terwijl het slaat op de situatie zoals de minderjarige zich voelde tijdens haar gevangenschap in de jeugdzorg.

Klacht 12.
Beklaagden ten onrechte de ouders belast met het gezag niet tijdig en/of onjuist en/of onvolledig hebben ge´nformeerd over: 12.1 Citaat: "Dit maakt dat zij ondanks haar intelligentie zeer gevoelig is voor zaken die niet goed voor haar zijn zoals drugsgebruik." 12.2 Ten onrechte de ouders niet ge´nformeerd vanaf welke datum dit heeft gespeeld. 12.3 Ten onrechte rechters bij de rechtbank Arnhem en/of bij het gerechtshof Arnhem onjuist en onvolledig ge´nformeerd in gevoerde procedures ouders tegen (onderaannemers) in de jeugdzorg.

Klacht 13.
Beklaagden ten onrechte de ouders belast met het gezag niet tijdig en/of onjuist en/of onvolledig hebben ge´nformeerd over: 13.1 Citaat: "Dit maakt dat zij ondanks haar intelligentie zeer gevoelig is voor zaken die niet goed voor haar zijn zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag." 13.2 Ten onrechte de ouders niet ge´nformeerd vanaf welke datum dit heeft gespeeld. 13.3 Ten onrechte rechters bij de rechtbank Arnhem en/of bij het gerechtshof Arnhem onjuist en onvolledig ge´nformeerd in gevoerde procedures ouders tegen (onderaannemers) in de jeugdzorg.

Klacht 14.
Beklaagden ten onrechte de ouders belast met het gezag niet tijdig en/of onjuist en/of onvolledig hebben ge´nformeerd over: 14.1 Citaat: " A. heeft een goede band opgebouwd met gezinshuisouders." 14.2 Ten onrechte de ouders niet ge´nformeerd vanaf welke datum dit heeft gespeeld. 14.3 Ten onrechte rechters bij de rechtbank Arnhem en/of bij het gerechtshof Arnhem onjuist en onvolledig ge´nformeerd in gevoerde procedures ouders tegen (onderaannemers) in de jeugdzorg.

Klacht 15.
Beklaagden ten onrechte de ouders belast met het gezag niet tijdig en/of onjuist en/of onvolledig hebben ge´nformeerd over: 15.1 Citaat: "Hierdoor heeft zij haar problematiek tot voor kort in goede banen kunnen leiden." 15.2 Ten onrechte de ouders niet ge´nformeerd vanaf welke datum dit heeft gespeeld. 15.3 Ten onrechte rechters bij de rechtbank Arnhem en/of bij het gerechtshof Arnhem onjuist en onvolledig ge´nformeerd in gevoerde procedures ouders tegen (onderaannemers) in de jeugdzorg.

Klacht 12.
Beklaagden ten onrechte de ouders belast met het gezag niet tijdig en/of onjuist en/of onvolledig hebben ge´nformeerd over: Citaat: "Vanaf september 2011 merken gezinshuisouders dat  A. via sociale media contact heeft met twee jongens uit het westen van het land (18+). In die contacten speelde seks een belangrijke rol en probeerde zij haar te verleiden tot seksueel contact." ZOEK

Klacht 13.
Beklaagden ten onrechte de ouders belast met het gezag niet tijdig en/of onjuist en/of onvolledig hebben ge´nformeerd over: 13.1 Citaat: " A. probeerde op allerlei manieren een bezoek te arrangeren." 13.2 Citaat: "Dit is uiteindelijk niet gelukt". ZOEK

Klacht 14.
RIETVELD LYCEUM, Kruisbergseweg 4, 7009 BP DOETINCHEM Beklaagden ten onrechte de ouders belast met het gezag niet tijdig en/of onjuist en/of onvolledig hebben ge´nformeerd over: Citaat: "Op 27 oktober j.l. bleek dat  A. in de periode september/oktober ruim 30 uur ongeoorloofd afwezig is geweest van school. School heeft verzuimd gezinshuisouders en voogd hiervan op de hoogte te stellen.  A. bleek op forse schaal softdrugs te gebruiken en met jongens van en rondom school seksueel contact te hebben. Ze werd tijdens de lessen door deze jongens onder druk gezet om de school te verlaten en seksuele handelingen te verrichten. Voorafgaand aan deze opdrachten is  A. ernstig bedreigd (keel doorsnijden). Naar aanleiding daarvan is melding gedaan bij de politie afdeling zeden te Doetinchem. Op 10 november heeft  A. samen met een vriendin een verklaring over deze gebeurtenissen afgelegd. Politie is bekend met de groep jongens en er bestaan ernstige verdenkingen van loverboypraktijken op grote schaal. Op 14 november heeft de politie haar telefoon in beslag genomen en wordt duidelijk dat zij onder zeer grote druk staat en dat de bewuste jongens over belastend beeld materiaal over haar beschikken waarmee zij waarschijnlijk wordt gechanteerd. In de afgelopen weken wordt steeds duidelijker dat  A. op forse schaal verdovende middelen gebruikt en niet meer helder is. Ze geeft aan dat ze voortdurend voor de jongens in beeld en bereikbaar moet zijn. In de afgelopen week zien gezinshuisouders en hulpverlening  A. steeds verder achteruit gaan. Ze trekt zich thuis terug, is fysiek en mentaal uitgeput, maakt een verwarde indruk, liegt, en spreekt zichzelf tegen, komt angstig over, wil niet naar school en ze is erg bang voor de gevolgen van wat zij heeft verteld aan gezinshuisouders en politie. 24 november 2011 is  A. zonder toestemming van de gezinshuisouders vertrokken naar een van de jongens die haar misbruiken. Ze liet per sms weten dat zij niet naar school was en niet van plan was terug te keren naar het gezinshuis omdat het "anders alleen maar erger wordt". Uit haar smsen blijkt dat zij compleet klem zit tussen haar angst en de loyaliteits naar gezinshuisouders. Zij zegt ernstig bedreigd te worden door meerdere jongens en ervoor te kiezen om de situatie niet erger te maken. Zoals ze zelf aangeeft, is de enige manier om veilig te zijn van de aardbodem te verdwijnen of heel ver weg verblijven.

Klacht 15.
STICHTING BUREAU JEUGDZORG GELDERLAND, Eusebiusbuitensingel 20, 6828 HV Arnhem. Beklaagden ten onrechte de ouders belast met het gezag niet tijdig en/of onjuist en/of onvolledig hebben ge´nformeerd over: "Bureau Jeugdzorg Gelderland is van mening dat deze situatie niet meer hanteerbaar is,  A. is zowel fysiek als mentaal ernstig in gevaar. Zij heeft met spoed een veilige plek nodig waar zij tot zichzelf kan komen en alle banden met haar belagers kan verbreken. Een gesloten plaatsing is hierbij noodzakelijk omdat zij zelf aangeeft er alles aan te doen in contact te blijven met de bewuste jongens. Bureau Jeugdzorg verzoekt met spoed een machtiging gesloten plaatsing om  A. zo snel mogelijk in veiligheid te kunnen brengen". ZOEK

Klacht 16.
Beklaagden ten onrechte de ouders belast met het gezag niet tijdig en/of onjuist en/of onvolledig hebben ge´nformeerd over: - Indicatiebesluit conform artikel 29b lid 4 wjz ONTVANGEN 30-11-2011 na de hoorzitting ivm uitstel hoorzitting 5 december 2011 om 12:00 uur -de verklaring conform artikel 29b lid 4 wjz ONBEKEND op 3 december 2011! -de instemming conform artikel 29b lid 4 wjz ONBEKEND op 3 december 2011! - Plan van Aanpak ONBEKEND op 3 december 2011! - Verslag verloop voogdij ONBEKEND op 3 december 2011! - Lijst belanghebbenden ONBEKEND op 3 december 2011! - Voogdijbeschikking ONBEKEND op 3 december 2011! - GBA-uittreksel van alle belanghebbenden ONBEKEND op 3 december 2011! - uittreksel geboorte akte van de minderjarige ONBEKEND op 3 december 2011! - een instemmingsverklaring van een gedragswetenschapper die de minderjarige kort van tevoren heeft onderzocht. ONBEKEND op 3 december 2011!

Klacht 17.
Beklaagden ten onrechte de ouders belast met het gezag niet tijdig en/of onjuist en/of onvolledig hebben ge´nformeerd over: Bureau Jeugdzorg is van mening dat plaatsing in gesloten jeugdzorg noodzakelijk is wegens ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen die zijn ontwikkeling naar volwassenheid ernstig belemmeren en die maken dat de opneming en het verblijf noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de jeugdige zich aan de zorg die hij nodig heeft zal onttrekken of daaraan door anderen zal worden onttrokken.

Klacht 18.
Beklaagden ten onrechte de ouders belast met het gezag niet tijdig en/of onjuist en/of onvolledig hebben ge´nformeerd over: 18.1 Vanaf augustus 2006 tot december 2011, dus na VIJF JAAR ZOGENAAMDE JEUGDZORG HULPVERLENING heeft de Stichting bureau Jeugdzorg Gelderland nog steeds geen zicht op de sociale ontwikkeling van  A.. 18.2 De minderjarige heeft ten onrechte VIJF JAAR LANG MET "AMATEURS" TE MAKEN GEHAD! 18.3 Deze "AMATEURS" ten onrechte niet eerder aan de bel getrokken hebben dat het misging met de minderjarige. 18.4 Deze "AMATEURS" ten onrechte niet eerder maatregelen genomen hebben tegen de belagers van  A.. 18.5 Deze "AMATEURS" ten onrechte het slachtoffer de minderjarige hebben laten opsluiten en de belagers vrijuit hebben laten gaan. 18.6 Deze "AMATEURS" ten onrechte een verkeerd signaal naar de samenleving sturen zodat de onderhavige situatie zich keer op keer zal herhalen waarbij deze "AMATEURS" en (onderaannemers) in de jeugdzorg financieel voordeel kunnen blijven halen uit dit soort situaties. Hoeveel minderjarigen zijn de afgelopen decennia door dit soort jeugdzorg "AMATEURS" opgesloten in gesloten jeugdzorg, daders vrijuit laten gaan met rechtspraak die niet aan de kwaliteitseisen voor rechtspraak voldoet?

Klacht 19.
Beklaagden ten onrechte de ouders belast met het gezag niet tijdig en/of onjuist en/of onvolledig hebben ge´nformeerd over: 19.1 Vanaf augustus 2006 tot december 2011, dus na VIJF JAAR ZOGENAAMDE JEUGDZORG HULPVERLENING heeft de Stichting bureau Jeugdzorg Gelderland nog steeds geen zicht op de cognitieve ontwikkeling van  A.. 19.2 De minderjarige heeft ten onrechte VIJF JAAR LANG MET "AMATEURS" TE MAKEN GEHAD! 19.3 Deze "AMATEURS" ten onrechte niet eerder aan de bel getrokken hebben dat het misging met de minderjarige. 19.4 Deze "AMATEURS" ten onrechte niet eerder maatregelen genomen hebben tegen de belagers van  A.. 19.5 Deze "AMATEURS" ten onrechte het slachtoffer de minderjarige hebben laten opsluiten en de belagers vrijuit hebben laten gaan. 19.6 Deze "AMATEURS" ten onrechte een verkeerd signaal naar de samenleving sturen zodat de onderhavige situatie zich keer op keer zal herhalen waarbij deze "AMATEURS" en (onderaannemers) in de jeugdzorg financieel voordeel kunnen blijven halen uit dit soort situaties. Hoeveel minderjarigen zijn de afgelopen decennia door dit soort jeugdzorg "AMATEURS" opgesloten in gesloten jeugdzorg, daders vrijuit laten gaan met rechtspraak die niet aan de kwaliteitseisen voor rechtspraak voldoet?

Klacht 20.
Beklaagden ten onrechte de ouders belast met het gezag niet tijdig en/of onjuist en/of onvolledig hebben ge´nformeerd over: 20.1 Vanaf augustus 2006 tot december 2011, dus na VIJF JAAR ZOGENAAMDE JEUGDZORG HULPVERLENING heeft de Stichting bureau Jeugdzorg Gelderland nog steeds geen zicht op de seksuele ontwikkeling van  A.. 20.1 Vanaf augustus 2006 tot december 2011, dus na VIJF JAAR ZOGENAAMDE JEUGDZORG HULPVERLENING heeft de Stichting bureau Jeugdzorg Gelderland nog steeds geen zicht op de cognitieve ontwikkeling van  A.. 20.2 De minderjarige heeft ten onrechte VIJF JAAR LANG MET "AMATEURS" TE MAKEN GEHAD! 20.3 Deze "AMATEURS" ten onrechte niet eerder aan de bel getrokken hebben dat het misging met de minderjarige. 20.4 Deze "AMATEURS" ten onrechte niet eerder maatregelen genomen hebben tegen de belagers van  A.. 20.5 Deze "AMATEURS" ten onrechte het slachtoffer de minderjarige hebben laten opsluiten en de belagers vrijuit hebben laten gaan. 20.6 Deze "AMATEURS" ten onrechte een verkeerd signaal naar de samenleving sturen zodat de onderhavige situatie zich keer op keer zal herhalen waarbij deze "AMATEURS" en (onderaannemers) in de jeugdzorg financieel voordeel kunnen blijven halen uit dit soort situaties. Hoeveel minderjarigen zijn de afgelopen decennia door dit soort jeugdzorg "AMATEURS" opgesloten in gesloten jeugdzorg, daders vrijuit laten gaan met rechtspraak die niet aan de kwaliteitseisen voor rechtspraak voldoet?

Klacht 21.
Beklaagden ten onrechte Rentray als een veilige omgeving voor de minderjarige aanmerken. Rentray is niet veilig voor de minderjarige waar in contact kan komen met minderjarigen met alle soorten van problematiek. Een veilige omgeving is een omgeving waar de minderjarige NIET in contact kan komen met allerlei problematiek minderjarigen. Het is belangrijk voor de minderjarige dat zij omgaat met minderjarigen en/of "volwassen" zonder jeugdzorg problematiek".

Klacht 22.
22.1 Beklaagden ten onrechte niet onverwijld zijn vervangen na hun zeer ernstig falende werkwijze over de afgelopen VIJF JAREN van falende hulpverlening. Het blijken immers gelet op het bovenstaande "AMATEURS" te zijn. 22.2 Beklaagden ten onrechte niet onverwijld alle minderjarigen weg hebben laten halen bij Stichting Blanco gelet op het bovenstaande om de minderjarigen die bij Stichting Blanco zitten te beschermen tegen de ernstig falende gezinshuisouders in de onderhavige zaak. 22.3 Hoeveel minder ondergebracht bij Stichting Blanco zijn inmiddels opgesloten in gesloten jeugdzorg na contacten met de gezinshuisouders van Stichting Blanco. 22.4 Is de plaats van  A. bij Stichting Blanco al ingenomen door het volgende slachtoffer dat de jeugdzorg in Gelderland heeft gemaakt? Zo ja wie is dat en zijn de ouders van die minderjarige geinformeerd wat de reden is van de plaats die bij Stichting Blanco beschikbaar is gekomen.

Klacht 23.
Beklaagden ten onrechte in het indicatiebesluit de naam van de gedragsdeskundige met titel, initialen, functie en BIGnummer hebben vermeld. Beklaagde, de gedragsdeskundige, ten onrechte niet met de minderjarige heeft gesproken en ten onrechte de minderjarige niet heeft onderzocht. JURISPRUDENTIE. LJN BQ8561 Gerechtshof Amsterdam. Beklaagden ten onrechte de minderjarige hebben laten opsluiten terwijl zij weten dat de minderjarige niet is onderzocht door een gedragsdeskundige en/of niet heeft gesproken met een gedragsdeskundige. Een omstandigheid dat dit voor de betrokken gedragsdeskundige niet mogelijk was de minderjarige te onderzoeken maakt dit niet anders.

Klacht 24.
24.1 Beklaagden ten onrechte het verzoek aan de kinderrechter d.d. 24 november 2011 kenmerk 12.02/N/JdV niet hebben ondertekend waardoor de minderjarige in gesloten jeugdzorg is geplaatst na een verzoek dat niet is ondertekend 24.2 - waarbij beklaagden ten onrechte hebben gerekend op de medeplichtigheid van de kinderrechter van de rechtbank Arnhem. 24.3 - waarbij beklaagden ten onrechte hebben gerekend op rechtspraak bij de rechtbank Arnhem welke rechtspraak niet aan de kwaliteitseisen van rechtspraak voldoet bij kinderbeschermingsmaatregelen.

Klacht 25.
25.1 Beklaagden ten onrechte geen verslag telefoongesprek tussen jeugdzorg en kinderrechter 25.2 Beklaagden ten onrechte geen verslag telefoongesprek tussen jeugdzorg en kinderrechter aan klagers te weten de ouders belast met het gezag over de minderjarige hebben toegestuurd.

Klacht 26.
Ten onrechte staat in het indicatiebesluit dat de minderjarige, NA EEN JAAR GESLOTEN JEUGDZORG IN RENTRAY, GRAAG terugwil naar Stichting Blanco.

Klacht 27.
Ten onrechte bovenstaande feiten en gebeurtenissen niet met de ouders zijn besproken en ten onrechte de minderjarige niet naar huis kan terugkeren. Deze mogelijkheid sowieso niet door beklaagden wordt voorgesteld en/of wordt besproken met de minderjarige waar zij haar eigen ruime en gezellige kamer heeft. Zij bovendien naar een andere school kan gaan.

Verzocht wordt de bovengenoemde klachten:
- per klacht te behandelen en op iedere klacht te beslissen.
- iedere klacht ontvankelijk te verklaren.
- iedere gegrond te verklaren simpelweg omdat ouders geen spat informatie hebben gekregen.
- om toezending namen, titels, initialen van de leden en secretaris klachtencommissie.
- om toezending nevenfuncties van de leden en secretaris klachtencommissie.
- aanvulling klachten in de onderhavige zaak na ontvangst van tot nu toe "geheime stukken".

Hoogachtend,

Mw. J. Leenders Dhr. R.J.C. Nienhuis
Moeder belast met het gezag Vader belast met het gezag

Spoorstraat 31, 6953 BW Dieren Gemeente Rheden

 

 

(666) ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee aan de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!
Mijd andere Koninklijke organisaties probeer uw aankopen steeds ergens anders te doen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_organisaties_met_het_predicaat_Koninklijk
Ahold is bijvoorbeeld Albert Heijn, ga dus lekker boodschappen doen bij andere supermarkten en mijd Albert Heijn
Als steeds meer burgers meedoen gaan prijzen ook dalen neemt uw koopkracht toe! Tankt u nu ergens anders?
(003) Judith Leenders en Ron Nienhuis tegen Staat der Nederlanden krijgt vervolg bij Europees Hof
(800) Judith Leenders, Ron Nienhuis over de ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters
(801) Rancuneuze gezinsvoogd van Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland grondslag voor crisisuithuisplaatsing:
"Hoe verliep de eerste kennismaking tussen ABN meisje Anne-Marie en de rancuneuze SBJG gezinsvoogd?"
(802) Reden crisisuithuisplaatsing: "Anne-Marie genoot van haar vakantie op Nawaka waterkamp
(803) Verklaring directeur Piekschool na uithuisplaatsing: "Met Anne-Marie is niets aan de hand!"
(804) Verzonnen verhalen: "Gedragswetenschapper Zwartjes wil gaan toeschrijven naar een jeugdzorgconclusie"
(805) ACTIE! Boycot Scouting Nederland deze organisatie werkt mee aan uitlevering van kinderen aan jeugdzorg
(806) ACTIE! Boycot Basisschool De Vlinder in Dieren gemeente Rheden
(807) ACTIE! Boycot Raad voor de Kinderbescherming, raadsrapport niet sterk en overtuigend
(808) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg voor UHP Anne-Marie"
(809) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over omgangsregeling Anne-Marie en haar ouders"
(810) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging UHP Anne-Marie"
(811) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over adequaat verweer tegen Hop"
(812) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over schorsing ouders gezag"
(813) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over opsluiting Anne-Marie in kindergevangenis"
(814) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging opsluiting Anne-Marie in kindergevangenis"
(815) Raad van State: "Hoger beroep ouder tegen niet-ontvankelijk Wob-verzoek gegrond!
(816) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen hulpverleningsplan bij CRvB
(817) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen indicatiebesluiten jeugdzorg bij CRvB
(818) Openbaar Ministerie: "Jeugdige daders die Anne-Marie mishandelen worden niet vervolgd
(819) Basisschool De Vlinder Dieren beschuldigd ouders ten onrechte van kindermishandeling in geheim overleg
(820) Basisschool De Vlinder Dieren weigert ouders afschrift compleet schooldossier
(821) Basisschool De Vlinder Dieren, ouders ontdekken Arnhemse rechter zit in het Delta schoolbestuur
(822) SBJG gezinsvoogd geeft zich ten onrechte uit voor voogd/wettelijke vertegenwoordiger van Anne-Marie
(823) Geheim overleg tussen jeugdzorg en Gelderse Roos over onderzoek Anne-Marie
(824) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na vervallen verklaarde SA-tjes
(825) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na winnen procedure over briefadres
(826) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet omdat ze procederen tegen de jeugdzorg
(827) Geheim overleg Radboud Ziekenhuis Nijmegen met Gelderse jeugdzorg over Anne-Marie
(828) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politiegeweld wordt ingezet bij jatten van kinderen
(829) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie Dieren weigert aangifte van ouders op te nemen!
(830) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert ouders informatie over ongeval kind!
(831) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie achtervolgd ouders bij verkiezingsposters plakken!
(832) Politie niet dienstbaar aan ouders! Huiszoeking bij Nienhuis Leenders met acht man politie!
(833) Politie en OM weigeren ouders afschrift Justitieel Documentatie Register
(834) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert aangifte van ontvoering Anne-Marie op te nemen
(835) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Zwolle met rechters in dit College
(836) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Den Haag met rechters in dit College
(837) Onderonsjes rechtspraak: Namenlijst rechters wrakingskamer die over hun collega beslissen
(838) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 1
(839) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 2
(840) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 3
(841) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 4
(842) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 5
(843) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem
(844) Ongelijke doorlooptijden voor ouders regel bij kinderrechters
(845) Klagen tegen griffie rechtbank Arnhem is zinloos
(846) Klagen tegen de jeugdzorg Gelderland is zinloos
(847) Raad van State: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen besluiten RvdK"
(848) Onderaannemers in de jeugdzorg in de zaak Nienhuis/Leenders
(849) Honderden "hulpverleners" bemoeiden zich met Anne-Marie! Resultaat: Kindergevangenis!
(850) Gedragsgestoorde kinderrechter: "Slachtoffer loverboys wordt opgesloten daders gaan vrijuit!"
(851) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag naam kinderrechter met afschrift benoeming Koninklijk Besluit
(852) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd om een openbare hoorzitting met voldoende toeschouwers
(853) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd of je beeld en geluidsopnamen mag maken
(854) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen indicatiebesluit?
(855) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen plan van aanpak?
(856) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen hulpverleningsplan?
(857) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen indicatiebesluit als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(858) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen plan van aanpak als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(859) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen hulpverleningsplan als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(860) VOORVRAAG: Heeft u een compleet contactjournaal ontvangen?
(861) VOORVRAAG: Heeft u iedere 14 dagen om afschrift compleet contactjournaal gevraagd?
(862) Wraking kinderrechter direct nadat geweigerd wordt op een VOORVRAAG te beslissen!
(863) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter weigert u afschrift compleet dossier!
(864) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter: "Met alleen procederen is geen vooruitgang mogelijk!"
(865) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg als boodschapper berichten voor ouders gebruikt"
(866) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg tegen hun ouders opgezet"
(867) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden opgesloten in kamertje paar vierkante meter zonder raam
(868) Stockholmsyndroom: Voor jeugdzorg onderzoek kind wordt omgangsregeling met ouders gefrustreerd!
(869) Stockholmsyndroom: Gezinshuisouders worden als pleegouders aangemerkt in procedures
(870) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte voogd en wettelijk vertegenwoordiger kind
(871) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte jeugdbeschermer
(872) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2006 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(873) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2007 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(874) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2008 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(875) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2009 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(876) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2010 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(877) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2011 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(878) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(879) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2006 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(880) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2007 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(881) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2008 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(882) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2009 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(883) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2010 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(884) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2011 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(885) Doelen SBJG "behandelplan" Anne-Marie 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(886) Jeugdzorg in Nederland is knippen en plakken en het geld blijft ongecontroleerd binnenstromen!
(887) Volg het geld in de jeugdzorg: "Hoeveel kost de cursus een verkeersboete betalen?"
(888) Volg het geld in de jeugdzorg: "Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op schaalvergroting!"
(889) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om targets begroting te halen!"
(890) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om jeugdzorgbonussen te halen!"
(891) Een gestolen generatie, Aboriginal kinderen op grote schaal gejat voor staatsopvoeding in AustraliŰ
(892) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv staatsopvoeding/onroerend goed
(893) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv onderzoek medicijngebruik
(894) Alweer een gestolen generatie, ouders worden op steeds grotere schaal uit gezag gezet om controles te voorkomen
(895) Kinderrechters worden door de Koningin benoemd, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(896) In de zittingzaal hangt een portret van de Koningin, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(897) Bij de gratie Gods bij wetgeving en benoeming staatshoofd waaruit blijkt die gratie Gods?
(898) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
(899) Politieke discussie: Koningshuis afschaffen! (Leken)rechters benoemen door Parlement!
Burgers zelf hun staatshoofd=President laten kiezen!
(666) ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee aan de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!
Mijd andere Koninklijke organisaties probeer uw aankopen steeds ergens anders te doen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_organisaties_met_het_predicaat_Koninklijk
Ahold is bijvoorbeeld Albert Heijn, ga dus lekker boodschappen doen bij andere supermarkten en mijd Albert Heijn
Als steeds meer burgers meedoen gaan prijzen ook dalen neemt uw koopkracht toe! Tankt u nu ergens anders?

 

Moderne media worden nu ook ingezet om Anne-Marie te bevrijden uit de jeugdzorg
(Twitter met Ron en Judith)
(Hyves site Ron en Judith)
(Facebook Ron en Judith)
(Stem Groep Hop Rheden) Vraag iedereen die u kent om op Ron en Judith (Groep Hop) te stemmen mbt verkiezingen gemeenteraad Rheden
Vraag iedereen die u kent of zij ondersteuningsverklaringen willen tekenen die in Rheden nodig zijn om mee te mogen doen met verkiezingen gemeenteraad
Kloppen nevenfuncties bestuurders BSC gemeenten A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P&Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Waarom werden tot 2012 nergens bijbaantjes in het Centraal Stembureau en alle andere stembureaus opgegeven?
 

top
Censuur in Nederland ę
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2012 disclaimer" van toepassing.
Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen
met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media.