CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

Informanten met veel ervaring met het Stockholmsyndroom in de jeugdzorg

Judith Leenders en Ron Nienhuis Contact Contactpersonen Groep Hop Rheden

 

 

Kenmerk van organisatiecriminaliteit in de jeugdzorg is het Stockholmsyndroom


Bewijsstukken Stockholmsyndroom in de zaak Nienhuis/Leenders!

Rentray (Eefde) (848)(3)(123)(666)(846)(849)

 

Hoe verloopt de omgang tussen A. en haar moeder Judith Leenders en vader Ron Nienhuis ONDER TOEZICHT van jeugdzorgmedewerkers in 2007?
Antwoord: Uitzending Omroep Gelderland) start afspelen van deze uitzending op 09:28

Bron contactjournaal SBJG gezinsvoogd 2007. Contacten met de familie zijn naar tevredenheid!
Niets aan de hand maar vervolgens rapporten aanpassen en blijven toeschrijven naar de conclusie met als mooi voorbeeld een passage  uit het contactjournaal gezinsvoogd in de zaak Nienhuis/Leenders er is geen enkele grond voor ondertoezichtstelling maar ze blijven doorgaan............................................

Procesverbaal hoorzitting 9 april 2009 zaaknummer 181224/JERK 09-15345. Nienhuis/Leenders met J. Hop Ermelo als procesvertegenwoordiger tegen Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland. Kinderrechter  mr. R.M.H. Pennings Wraking 5
De vertegenwoordigers van de stichting verklaren / zakelijk weergegeven / als volgt
De omgangsregeling is gestopt omdat de ouders niet willen samenwerken met BJZ

Redactie Hop lees ouders maken BEZWAAR tegen de organisatiecriminaliteit jeugdzorg en het jatten van hun dochter na verzonnen verhalen. Met betrekking tot het feit dat A. stelt dat zij niemand van haar eigen familieleden wil zien alsmede de mededeling dat zij wil dat ouders zo snel als mogelijk uit het gezag moeten worden gezet alsmede dat zij vind dat alles via de medewerker van een stichting moet verlopen die ook het bezorgde verjaardagscadeau van ouders zelf in gebruik heeft geven ouders te kennen dat uit deze opmerkingen alsmede uit alle signalen van A. die de ouders hebben vernomen van de instanties blijkt dat er aan alle kenmerken wordt voldaan van het Stockholm syndroom. "

 

 

 

 

Welke symptomen van het Stockholmsyndroom zijn van toepassing op kinderen na uithuisplaatsing onder het regime van Nederlandse "jeugdzorg"?
door J. Hop redacteur websites Censuur in Nederland en Groep Hop 22 september 2009.  

Het Stockholm-syndroom is een psychologisch verschijnsel waarbij een gijzelaar sympathie krijgt voor zijn/haar gijzelnemers. Dit fenomeen veroorzaakt problemen als gijzelaars=slachtoffers sympathie gaan ontwikkelen voor de gijzelnemers. Bij de Norrmalmstorg-overval van de Kreditbanken aan het Norrmalmstorg Stockholm van 23 tot 28 augustus 1973 verdedigden gijzelaars hun gijzelnemers nŠ een 6-daagse gijzeling. Tijdens verhoren lieten de gijzelaars zich steeds positief uit over hun gijzelnemers. Criminoloog en psycholoog Nils Bejerot die samenwerkte met de politie benoemde dit psychologisch verschijnsel als het Stockholmsyndroom.  

Bij het Stockholmsyndroom is altijd sprake van een ongelijke situatie, waarbij ťťn partij zichtbaar macht heeft. Voorbeelden:
Gevangenen in concentratiekampen
Sekteleden
Ouders die met de kinderbeschermingsmaatregelen OTS en UHP en Nederlandse "jeugdzorg" te maken krijgen
Minderjarigen uithuis geplaatst onder toezicht van Nederlandse "jeugdzorg"
Een ieder die in soortgelijke situaties terecht komt kan last krijgen van het Stockholm Syndroom.  

Het gevaar! Kunnen burgers van Nederland als "gijzelaars" van de Staat worden aangemerkt? Het antwoord is Ja. J. Hop heeft alle troonredes vanaf 1990 bekeken en gepubliceerd op internet. Op die troonredes is ieder jaar opnieuw de uitgangsformule van de websites Censuur in Nederland en Groep Hop van toepassing. Nederland is een politiestaat geworden waar gewone burgers jaar in jaar uit financieel en qua "vrijheid" steeds verder worden uitgeknepen. De Staat grijpt gewone burgers bij hun strot en probeert die strot steeds verder dicht te knijpen maar net niet genoeg want aan dode gijzelaars heeft de Staat niets. Want dan valt er niets meer aan die gijzelaars te verdienen zou je misschien denken. Maar dat is natuurlijk niet zo. Aan dode gijzelaars verdient de Staat en haar handlangers misschien nog wel veel meer.  

De Staat probeert conform de uitgangsformule van de websites Censuur in Nederland en Groep Hop de productiviteit van onafhankelijke burgers en bedrijven zoveel mogelijk pakken te krijgen. Voor vrijwel alles wat die onafhankelijke burgers of bedrijven willen doen moet “belasting” worden betaald. De Staat heeft er rechtstreeks belang bij gewone burgers op alle mogelijke manieren goed in de gaten houden. Bijvoorbeeld met trajectcontrolesystemen steeds grotere hoeveelheden "andere camera's" om iedere euro het liefst geautomatiseerd van burgers af te pakken. Eerst werd de identificatieplicht ingevoerd en in september 2009 worden de vingerafdrukken van burgers in tenminste 440 databanken in Nederland opgeslagen.  

Hoe de Staat ook tekeer gaat tegen gewone burgers. Het blijft doodstil in Nederland. Kennelijk gedragen veel burgers van Nederland zich als "gijzelaars" van de Staat met symptomen van het Stockholmsyndroom. Goedgelovig en tegen beter weten in hopen zij dat het na de volgende verkiezingen en het stemvast steeds opnieuw stemmen op de gevestigde partijen het allemaal wel weer beter zal worden. Heeft het Nederlandse volk massaal een Stockholmsyndroom gekregen? Denken burgers nu echt dat onze gijzelnemers, de gevestigde politieke elite ineens menselijker gaan worden?  

De doorsnee burger heeft misschien nog nooit van het Stockholmsyndroom gehoord. Wanneer een burger er wel eens van gehoord heeft kan die burger zich misschien nauwelijks voorstellen dat een slachtoffer van een gijzeling verliefd gaat worden op de daders van die gijzeling. Opvallend is wel dat er de laatste tijd steeds meer berichten komen dat burgers uit Nederland op de vlucht slaan voor "jeugdzorg" en emigreren. Als het niet voor "jeugdzorg" is dan misschien wel voor de bonnenregen en het op veel andere manieren (financieel) uitknijpen van burgers om de productiviteit van onafhankelijke burgers en bedrijven kost wat kost in handen te krijgen ook al moeten daarvoor alle kinderen uit een gezin worden weggehaald. Het interesseert de Staat niets als de moeder van al die kinderen onderweg naar haar werk wordt doodgereden want hun vader kan nog steeds door het LBIO (financieel) worden uitgekleed op verzoek van “christelijke jeugdzorg” nadat al die kinderen met als grondslag onjuiste en valse aanklachten tegen hun ouders zijn weggehaald nadat eerst een spion onder het mom van hulpverlening in het gezin werd gezet om bewijsmateriaal te verzamelen en toen dat niet lukte werd de grond voor UHP “weigering ouders om mee te werken aan christelijke jeugdzorg hulpverlening”. In Nederland is niet alleen dit gezin de pineut. Met Rouvoet aan het bewind wordt een inhaalslag gemaakt om zoveel mogelijk kinderen bij hun ouders weg te halen om voor de stichtingen die er achter zitten de totale PGB budgetten en alle andere subsidiestromen binnen te halen om met steeds meer onroerend goed steeds meer kindertehuizen te kunnen bouwen met voor de directeur van zo’n zorginstelling natuurlijk een gratis lening zonder rente want anders blijft die natuurlijk niet voor een paar jaar. Het zijn natuurlijk wel de onafhankelijke burgers en bedrijven die hiervoor de rekening blijven betalen. Zie financiŽle onderbouwing programma Groep Hop.

 

Kent u de controlelijst symptomen Stockholmsyndroom van toepassing op kinderen (slachtoffers) na uithuisplaatsing onder het regime van de Nederlandse "jeugdzorg"?

O Slachtoffers worden geÔsoleerd van hun omgeving.

O Slachtoffers kunnen alleen in contact komen met degene die hen gebruikt/misbruikt.

O Slachtoffers kunnen niet neer openstaan voor andere meningen en anders denken.

O Slachtoffers hebben het gevoel niet meer te kunnen ontsnappen.

O Er is sprake van een dreiging en/of beleving van een dreiging.

O Slachtoffers voelen zich geÔntimideerd.

O Daders zijn met kleine dingetjes aardig voor slachtoffers, slachtoffers krijgen het gevoel dat het wel mee valt.

O Slachtoffers leven in twee werelden de waan van de dag en hoe het leven voor de slachtoffers zou moeten zijn.

O Daders staan niet geheel negatief tegenover hun slachtoffers.

O Daders proberen een band met hun slachtoffers op te bouwen zodat slachtoffers niet proberen te ontkomen maar meewerken aan de situatie waarin zij zitten.

O Er blijft sprake van een herhaald slechte en goede bejegening van daders jegens slachtoffers om sympathie bij slachtoffers voor de daders op te wekken.

O Er blijft sprake van een ongelijke situatie waarbij de daders MACHT blijven uitoefenen over hun slachtoffers.

O De slachtoffers helpen de daders en nemen de daders in bescherming tegen kritiek van buitenaf.

O Slachtoffers proberen de situatie waarin zij zitten/zaten goed te praten.

Indien ouders van mening zijn na het doorlopen van deze controlelijst dat symptomen van het Stockholmsyndroom van toepassing zijn op hun UHP kind kunnen de ouders een verzoek bij de Stichting indienen om de uithuisplaatsing onverwijld te beŽindigen met als onderbouwing de symptomen van het Stockholmsyndroom.  

Het kan volgens mij dan ook niet anders dat de jeugdcriminaliteit bestrijden onder het "regime en de mentaliteit van Nederlandse jeugdzorg". Het voor gewone burgers ernstig falende maar voor gesubsidieerde (116) beroepsgroep jeugdzorg uiterst partijdige rechtersleger alleen maar zal leiden tot steeds meer jeugdcriminaliteit. Steeds meer gesubsidieerde "jeugdzorg" waardoor onafhankelijke producerende personen en bedrijven steeds harder bij hun strot worden gegrepen om deze gesubsidieerde puinhoop die “jeugdzorg” heet te kunnen blijven financieren.

 

 

 

 

 

Hoeveel personen zijn in Nederland betrokken bij de uithuisplaatsing van een ABN sprekend bijdehand meisje A. van negen jaar ?(664) welk meisje de gezinsvoogd irriteerde door de door de gezinsvoogd gemaakte fouten steeds te verbeteren bij hun kennismakingsgesprek? 

167+ personen!

De onderstaande lijst is nog NIET compleet

 

(22) Belzen, J.Th. van
(27) Ginhoven, J.H.C. van
(42) Vierveijzer, W.J.
GETUIGSCHRIFT
www.burojeugdzorg.nl/610.htm 
www.burojeugdzorg.nl/164.htm
www.burojeugdzorg.nl/619.htm
Nienhuis/Leenders www.burojeugdzorg.nl/3.htm zoeken contact met burgers met dezelfde ervaringen met deze rechter.

 

Als A. niet uithuis was geplaatst na valse aanklachten VERWAARLOZING/MISHANDELING  tegen de ouders dan had A. op 14 oktober 2009 NIET in het ziekenhuis gelegen!

De volgende 9 personen gaan er op 14 oktober 2009 TEN ONRECHTE UIT van een VOOGD in de zaak Leenders/Nienhuis!
Indien u deze personen ergens tegenkomt wilt u HEN AANSPREKEN OP "ONGEWENST GEDRAG" jegens ouders BELAST MET HET GEZAG
van een kind? Wilt u hen vragen waarom zij TEN ONRECHTE uitgaan van een VOOGD in de zaak Leenders/Nienhuis. Hoe is het toch mogelijk
dat deze personen met dit soort "ONGEWENST GEDRAG" toch dit soort banen kunnen blijven vervullen in Nederland?

Mw. Bos politie Doetinchem, weigerde haar initialen te geven.

Dhr. J.V. Zweers, politie Doetinchem

Dhr. T. van Ree, politie Borculo, buro Berkelland

Mw. Dielemans, secretariaat Slingeland Ziekenhuis

Sjoerd van der Meer, Trauma arts Slingeland Ziekenhuis

Dr. Lemmen, neuroloog Slingeland Ziekenhuis

Mw. Smit, secretariaat Radboud Ziekenhuis, gooide de hoorn op de telefoon

Mw. van der Vellaart, neuroloog Radboud Ziekenhuis Nijmegen

Mw. van E.  plv. gezinsvoogd SBJG op 141009

Als A. niet uithuis was geplaatst na valse aanklachten VERWAARLOZING/MISHANDELING tegen de ouders dan had A. op 14 oktober 2009 NIET in het ziekenhuis gelegen!
Het is weer WEERZINWEKKEND hoe de bovenstaande personen jegens de ouders van A. TEN ONRECHTE UITGAAN VAN EEN VOOGD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hoeveel GELD WIL JE IEDERE MAAND VERDIENEN ALS GEZINSVOOGD of POLITIE AMBTENAAR MET DIT SOORT PRAKTIJKEN om je bek te houden over deze jeugdzorg praktijken?
Gezocht ooggetuigenverklaringen van het ongeval waarbij A. betrokken is 14 oktober 2009 op weg van KINDERTEHUIS
CEL 12 naar school
op een kruising van de Terborgseweg?

Nadat mevrouw van der Vee (95)al eerder werd doodgereden nadat ze met STASI jeugdzorg in Gelderland te maken kreeg
heeft de
jeugdzorg in Gelderland alweer een volgende slachtoffer geŽist dat kennelijk met zwaar letsel in het ziekenhuis ligt.

 

 

 

Openbaar Ministerie Officier van Justitie

J.H.P. Klein Kranenbarg, Parketsecretaris 

Mw . M. van Schadewijk, medewerker O.M inzake brief seponering 

L. Delsink  

Politie

Wijkagent Harry Jansen wilde bij de 2e poging ook geen aangifte inzake mishandeling A. opnemen omdat de "VOOGD" het gezag had en hij eerst met die VOOGD moest overleggen of er wel aangifte gedaan kon worden!

Dhr. G.H. De Man 

L.F.J. Moorman 

J.G.M. Diks 

C.P. Dieleman 

Dhr. K. Prinsen 

Dhr. Tichelhoven 

Mw. P.M. Wingerden-Boers, burgemeester Rheden 

Mw. P.C. Krikke, burgemeester van Arnhem en korpschef 

 

 

Basisschool de Vlinder Dieren (In bestuur zit een Arnhemse rechter)

Dhr. R Sueren, oud directeur

Mw. J.Schepers, I.B-er en kennelijk gepromoveerd tot nieuwe directeur

Mw.I de B, Leerkracht van A. 

Gemeente Rheden

Mw. M. (Maike) Wauters, coŲrdinator netwerk 12-Dieren SWR 

Mw.E.M.E.Barrink Neijenhuis, ambtenaar burgerzaken 

Mw.G Wolsink, ambtenaar burgerzaken 

G.W.de Jongen manager dienstverlening 

Mr  E.C. Berg, ambtenaar 

Mw. P.M. Wingerden-Boers, burgemeester Rheden 

 

Basisschool De Piekschool Wageningen

Dhr.D.van der Hof, oud directeur

Dhr.H.Kersten, nieuwe directeur

Mw. M. Swart, leerkracht

Gemeente Wageningen

H.W. Sweers, Leerplichtambtenaar

 

Basisschool De Woordhof Hummelo (In bestuur zit een Arnhemse rechter)

Mw. P Schijff, directeur

Mw. F. Jolink, leerkracht.

 

Voortgezet onderwijs.

A. zit nu op voortgezet onderwijs e.e.a. geregeld buiten ouders belast met gezag om!

Waarbij op weerzinwekkende wijze bestuur en leerkrachten hieraan MEEWERKEN!

 

Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland

VOPO1, praktijkleider SBJG

VOPO2, Gezinsvoogd SBJG

VOPO3, Gezinsvoogd SBJG

VOPO4, Gezinsvoogd SBJG

Dhr. Dr J.W.A.M. L., Directeur/Bestuurder Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland

Mw. M. H., Gezinsvoogd SBJG

Dhr. P.W.M.H.H. Gezinsvoogd SBJG

Mw. C. B., Gezinsvoogd SBJG

G.O., praktijkleider SBJG

R. van B., gedragswetenschapper BJZ

J .Z., gedragswetenschapper BJZ

S.H.F.M. B., gedragswetenschapper BJZ

C. D., gedragswetenschapper BJZ

H. W. gedragswetenschapper BJZ

Mw. C. van de H., teamleider SBJG

Mw. I. H. teamleider SBJG

Mw. P.P.M. A. teamleider SBJG

Mw. I.J.M. S., secretaris BSC SBJG/Advocaat SBJG

Dhr. K., advocaat SBJG

L., Drs. B.J.M., Voorzitter BSC SBJG

Mw. A.H.W., Secretaris BSC SBJG

A. van de V., bezwaarcie SBJG

 

 

Stichting Lindenhout (171) (641) (499) (100)

Mw. A van Zon, Directeur/Bestuurder Stichting Lindenhout (171) (641) (499) (100)

C.Vos

Veronique Laenen tot 14 mei 2009

C.Teunissen, Pleegzorgbegeleider

H.van de Kamp, Pleegzorgbegeleider

J. Lentjes

Mw. Jacky Bartelink, ambulant medewerker team 0-6 miv 14 mei 2009 (171) (641) (499) (100)

L.van Geffen gedragswetenschapper Lindenhout

A. Bosma teamleider Stichting Lindenhout

Ellen van t Erve, teamleider Stichting Lindenhout 0-6 jaar

Dhr. M. Heetkamp, Kindertehuis personeel Lindenhout Zelhem

Mw. E. Heetkamp-Bosch, Kindertehuis personeel Lindenhout Zelhem

Dhr. F. de Laar, Kindertehuis personeel Lindenhout Bennekom   

Mw. M. de Laar, Kindertehuis personeel Lindenhout Bennekom

Mw. A. Moorman, secretaresse Omgeving Arnhem (171) (641) (499) (100)

 

De Gelderse Roos Ede

Dhr. H.A.N.L. Oomen, Teamleider

Mw. M. Filipiak gz psycholoog

 

Raad voor de Kinderbescherming Wat doet de RVDK voor UHP kind A. na valse aanklachten tegen haar ouders?
W. Bekker, Teamleider, deze RVDK medewerker kent deze info ! Weet van de valse aanklachten tegen ouders en ten onrechte UHP van A.!
Dhr L Groenewegen, Raadsonderzoeker, deze RVDK medewerker kent deze info ! Weet van de valse aanklachten tegen ouders en ten onrechte UHP van A.!
G.Harrak, Intaker/Casusregisseur, deze RVDK medewerker kent deze info ! Weet van de valse aanklachten tegen ouders en ten onrechte UHP van A.!
Mw Wilma vd Aa, raadsonderzoeker, deze RVDK medewerker kent deze info ! Weet van de valse aanklachten tegen ouders en ten onrechte UHP van A.!
M.Verbaanschot, teamleider, deze RVDK medewerker kent deze info ! Weet van de valse aanklachten tegen ouders en ten onrechte UHP van A.!
Haffmans, directeur Raad voor de Kinderbescherming Utrecht, deze RVDK medewerker kent deze info ! Weet (489) van de valse aanklachten tegen ouders en ten onrechte UHP van A.!
 

Raad voor de Kinderbescherming of Raad voor de Kindermishandeling ? Directeur Haffmans kent Hop heel goed uit zijn periode directeur RVDK Rotterdam. Samen kennen wij ook heel goed de zaak V. waarbij ook kinderen ten onrechte bij een vader werden weggehaald na valse aanklachten tegen die vader. Samen weten we dat vader zijn kinderen NIET terug kreeg nadat alle aanklachten tegen vader ONJUIST bleken te zijn! Nu komen we elkaar weer tegen in de zaak Leenders/Nienhuis. Hop kent dus de MENTALITEIT die heerst bij de Raad voor de Kinderbescherming jegens ouders die VALS BESCHULDIGD WORDEN! Leenders/Nienhuis hebben Haffmans na de UHP van A. en toen Hop op de zaak kwam verzocht een onderzoek in te stellen naar de werkwijze van SBJG in de zaak Leenders/Nienhuis. Hij wist/weet (489) er allemaal van maar deed tot op heden niets!

 

Griffiers (Klopt deze lijst of zitten er rechters RvS/CrvB bij?)

Mw. D. Alaoui Ismaili

I. Aydin, C.R.v.B

Mw. B.C.C. van den Bosch

N. Bozdag

Mw.B.Bruijn

M.J. Daggenvoorde

Davelaar

van Eijk

mr. M. van Gameren griffier wrakingskamer KIR N/L wraking 3 (247)

Mw.S.A.Gerritsen

Mr. L. Groenedijk

Dhr.R.Groothuis CrvB

T.Hemelrijk -van den Oudenlander griffier bij CrvB

L.E. Huberts

P.A.M. Hulsdouw CrvB

Mr. A.U. Kallan Ambtenaar van Staat

Mr.Mw.L.M.M. Kummeling-Boxstart

A. Lodder medewerker wrakingskamer Arnhem

S.R.W. Martens             

Mr.Mw J.M.B.Moll van Charante

Mulzen

M.J.C.S. Neijenhuis

O. el Ayadl  CrvB

Mr  J. de Ruiter-Kok

Mr. B. Schanze-de Vries

Md de Schouwer medewerker wrakingskamer

Dhr.F.T.Smeenk

Mw. A. Vonk

Dhr.R. Vierwind

Mw. L. Wensink

Mr. S. Westerdijk

VOPO2W.Wijnveen-Rietstap

J.Waasdorp griffier CrvB die beschikking 8 mei 2009 ondertekend heeft

Natascha Baggen , medewerker Hof Arnhem inzake HB 16 oktober 2008 

 

 

Raad van State

Mr. W.van den Brink staatsraad RvS        

Mr. Ch.W.Mouton staatsraad RvS

Mr. P.B.M.J.van der Beek Gillessen staatsraad RvS

Mr H.H.C. Visser RvS secretaris

 

Centrale Raad van Beroep

Mr. G.M.T. Berkel-Kikkert CrvB

Mr. J.N.A. Bootsma CrvB

Mr. R.M.Male CrvB

 

Medisch Tuchtcollege Zwolle

Mr. A.L Smit  MTC Voorzitter

Mr. Prof.drs P.J.M. Prins MTC Gezondheidszorgpsycholoog

Mr.Dhr. Th.A.M. Deenen  MTC Gezondheidszorgpsycholoog

Mr.drs M. Willemse  MTC Secretaris

Mr.Mw.H.van der Poel-Berkovits

 

Rechters in Arnhem

Mw. Mr. J.C.E. Ackermans-Wijn        Wrakingskamer

D.S.M. Bak lid wrakingskamer KIR N/L wraking 3 (247)

Mr.Mw.J.Barrau

mrs. M.P.C.J. van Bavel,

Mr.Dhr.H.J.T. Blom

Mr.Mw.A.A.M. Bogemann IJsselgraaf bestuur lid

BonekampCHECK NAAM!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mr.Mw.G.W.Brands-Bottema

Mr. Mw. W. Bruins Delta bestuurslid

Mr. Mw.M.A.F.Cools-Weebers

Mr. van Dijk

Mr. Mw.A.G.van Doorn

Mr. G.P.M. van den Dungen

Mw. Mr. M.L.J.C.Emden-Geenen President rechtbank Arnhem

Mr. C.W.P. van Gelder

GERRITSEN, M.C. mw.

mw. mr. M.J.P. Heijmans

Mr. Dhr.H.J. Klein Egelink

mw. mr. C.M.E. Lagarde

C. Lely-van Goch lid wrakingskamer KIR N/L wraking 3 (247)

Mr.Dhr. C. Linschoten Wrakingskamer

Mw. Mr. B.M Mens

Mr. Mw.R.M.H.Pennings

PEPER, dhr. mr. C.G.

Mw Drs. Mr. C.M.J. Peters 

Mr.Dhr. J.A.Schagen

Mr.  D.A. Steenbeek  Waarnemend President

Mr. de Vries Robbe- de van Roy van zuidewijn

Mr. M.E Snijders

Mr. Mw.A.E.H.Sutorius-Joekes

dhr. mr. J.D.A. den Tonkelaar vz

Mr. J.W.P.Verheugt

Mr. Mw. I. Waal-van Wessem kinderrechter KIR N/L wraking 3 (247)

Mr. P.I.R.Wefer Betink

mrs. M.C.G.J. van Well lid wrakingskamer KIR N/L wraking 3 (247)

Mr.Dhr. J.H.M. Westenbroek  Wrakingskamer

 

 

 

Hoor en wederhoor.

Kinderrechters: "Het is van groot belang dat meer aandacht wordt gegeven aan kennismanagement, kennisoverdracht en bijscholing"

Hop: "Bestudeer de zaak Leenders/Nienhuis" en bekijk eens hoe de UHP van A. tot stand gekomen aan de hand van het contactjournaal gezinsvoogd" (664) (124)

Hop: "Bestudeer de klacht Hop tegen Nederland (rechtbank Zutphen), wraking tegen 3 rechters ONGEGROND" (95) (710)

 

182

De Minister van Justitie
t.a.v. mr. J.A.A.A. Samson
directeur Rechtspleging
Postbus 20301
2500 EH Den Haag 

Den Haag, 6 maart 2001 

Uw kenmerk : 5082390/801
Ons kenmerk : 1.18/289/AdG
Bijlage(n) : --
Onderwerp : Specialisme kinderrechter

Geachte heer Samson,

Middels brief van 23 februari j.l. benaderde u de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak met het verzoek aan te willen geven of de door u geschetste praktijk rondom de kinderrechter voldoet. In verreweg de meeste arrondissementen is de civiele sector gesplitst van de strafsector, zodat veelvuldig het jeugdstrafrecht wordt beoefend door rechters die minder kennis dragen van ondertoezichtstellingen en het daarmee samenhangende beleid. Vice versa wordt tevens een achterstand in kennis en informatie ervaren indien, bijvoorbeeld bij de behandeling van een ondertoezichtstelling, (jeugd)strafrechtelijke aspecten aan de orde komen.

Voorts is vaak de enige eis, welke wordt gesteld bij het aanwijzen van kinderrechters (en secretarissen), dat men zich opgeeft de cursus jeugdstrafrecht of civiel jeugdrecht.

De uitkomst van de door u gehouden enquÍte, waaruit de deugdelijkheid van de huidige praktijk blijkt, komt derhalve niet geheel overeen met het door mij vernomen signaal van de kinderrechters.

Ik hoop u voldoende te hebben geÔnformeerd. 

Hoogachtend, 

J.J.I. Verburg

voorzitter

______________ 

De Minister van Justitie
t.a.v. mr. J.A.A.A. Samson
Directeur Rechtspleging
Postbus 20301
2500 EH Den Haag 

Den Haag, 4 mei 2001 

Uw kenmerk : 5082390/801
Ons kenmerk : 1.18/323/AdG
Bijlage(n) : --
Onderwerp : Specialisme kinderrechter

Geachte heer Samson, 

Bij brief van 23 februari j.l. benaderde u de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak met het verzoek aan te willen geven of de door u geschetste praktijk rondom de kinderrechter voldoet, hetgeen bij brief van 6 maart 2001 is geschied. Na de verzending van deze brief heeft overleg plaats gevonden over het onderwerp tussen vertegenwoordigers van de werkgroep kinderrechters van de NVvR, de vergadering van rechtbankpresidenten en enkele sectorvoorzitters van familie- en strafsectoren in den lande en ondergetekende.

Dit overleg heeft eensgezind tot conclusies geleid die zijn onderschreven door het hoofdbestuur van de NVvR. In aanvulling op genoemde brief van 6 maart 2001 bericht ik u thans dat het kinderrecht een specialisme is waarvoor de vaardigheden van een ervaren rechter in het straf- of familierecht, aangevuld met kennis van het veld, pedagogisch inzicht en affiniteit met het jeugdrecht en jeugdigen, noodzakelijk zijn.

De NVvR acht een benoemingsperiode van minimaal vier jaar en maximaal 6 jaar redelijk, waarbij opgemerkt dient te worden dat, mede vanuit het oogpunt van kennismanagement en kennisoverdracht, de mogelijkheid opengehouden moet worden voor een enkele kinderrechter om voor een langere termijn benoemd te worden. In die periode dient de kinderrechter overwegend – dat wil zeggen voor circa 75% van zijn werktijd – als zodanig werkzaam te zijn. Daarnaast kunnen natuurlijk voormalige kinderrechters na enige jaren in een andere sector te hebben gewerkt voor een tweede periode als kinderrechter worden benoemd.

Voorts dient opgemerkt te worden dat het van groot belang geacht wordt dat meer aandacht wordt gegeven aan kennismanagement, kennisoverdracht en bijscholing.

De inbedding van het jeugdrecht in de organisatie van gerechten dient elk gerecht afzonderlijk te bepalen omdat een optimale vormgeving nu eenmaal telkens afhankelijk is van de omvang van het gerecht en moet passen in het aldaar gevoerde beleid. De splitsing van het jeugdrecht tussen de strafsector enerzijds en de civiele sector anderzijds, zoals in meerdere arrondissementen thans het geval is, heeft zowel voor- als nadelen. Bij de keuze van een rechtbank voor een splitsing van het jeugdrecht over deze twee sectoren is uitwisseling van informatie en afstemming in ieder geval een vereiste. Indien gekozen wordt voor concentratie binnen ťťn sector wordt het van belang geacht dat de betrokken kinderrechters ook met zaken buiten het terrein van het jeugdrecht zijn belast. Tussenvormen blijken echter ook goed werkbaar te zijn.

Overigens dient hierbij opgemerkt te worden dat in toenemende mate ook de sector bestuursrecht jeugdzaken afdoet. Ook deze sector zal derhalve bij de uitwisseling van informatie en afstemming betrokken dienen te worden.

Ik hoop u voldoende te hebben geÔnformeerd.  

Hoogachtend,

J.J.I. Verburg

voorzitter

 

 

 
((800) Judith Leenders, Ron Nienhuis over de ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters
(801) Rancuneuze gezinsvoogd van Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland grondslag voor crisisuithuisplaatsing:
"Hoe verliep de eerste kennismaking tussen ABN meisje "Vlinder" en de rancuneuze SBJG gezinsvoogd?"
(802) Reden crisisuithuisplaatsing: ""Vlinder" genoot van haar vakantie op Nawaka waterkamp
(803) Verklaring directeur Piekschool na uithuisplaatsing: "Met "Vlinder" is niets aan de hand!"
(804) Verzonnen verhalen: "Gedragswetenschapper Zwartjes wil gaan toeschrijven naar een jeugdzorgconclusie"
(805) ACTIE! Boycot Scouting Nederland deze organisatie werkt mee aan uitlevering van kinderen aan jeugdzorg
(806) ACTIE! Boycot Basisschool De Vlinder in Dieren gemeente Rheden
(807) ACTIE! Boycot Raad voor de Kinderbescherming, raadsrapport niet sterk en overtuigend
(808) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg voor UHP "Vlinder""
(809) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over omgangsregeling "Vlinder" en haar ouders"
(810) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging UHP "Vlinder""
(811) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over adequaat verweer tegen Hop"
(812) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over schorsing ouders gezag"
(813) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over opsluiting "Vlinder" in kindergevangenis"
(814) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging opsluiting "Vlinder" in kindergevangenis"
(815) Raad van State: "Hoger beroep ouder tegen niet-ontvankelijk Wob-verzoek gegrond!
(816) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen hulpverleningsplan bij CRvB
(817) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen indicatiebesluiten jeugdzorg bij CRvB
(818) Openbaar Ministerie: "Jeugdige daders die "Vlinder" mishandelen worden niet vervolgd
(819) Basisschool De Vlinder Dieren beschuldigd ouders ten onrechte van kindermishandeling in geheim overleg
(820) Basisschool De Vlinder Dieren weigert ouders afschrift compleet schooldossier
(821) Basisschool De Vlinder Dieren, ouders ontdekken Arnhemse rechter zit in het Delta schoolbestuur
(822) SBJG gezinsvoogd geeft zich ten onrechte uit voor voogd/wettelijke vertegenwoordiger van "Vlinder"
(823) Geheim overleg tussen jeugdzorg en Gelderse Roos over onderzoek "Vlinder"
(824) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na vervallen verklaarde SA-tjes
(825) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na winnen procedure over briefadres
(826) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet omdat ze procederen tegen de jeugdzorg
(827) Geheim overleg Radboud Ziekenhuis Nijmegen met Gelderse jeugdzorg over "Vlinder"
(828) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politiegeweld wordt ingezet bij jatten van kinderen
(829) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie Dieren weigert aangifte van ouders op te nemen!
(830) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert ouders informatie over ongeval kind!
(831) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie achtervolgd ouders bij verkiezingsposters plakken!
(832) Politie niet dienstbaar aan ouders! Huiszoeking bij Nienhuis Leenders met acht man politie!
(833) Politie en OM weigeren ouders afschrift Justitieel Documentatie Register
(834) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert aangifte van ontvoering "Vlinder" op te nemen
(835) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Zwolle met rechters in dit College
(836) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Den Haag met rechters in dit College
(837) Onderonsjes rechtspraak: Namenlijst rechters wrakingskamer die over hun collega beslissen
(838) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 1
(839) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 2
(840) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 3
(841) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 4
(842) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 5
(843) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem
(844) Ongelijke doorlooptijden voor ouders regel bij kinderrechters
(845) Klagen tegen griffie rechtbank Arnhem is zinloos
(846) Klagen tegen de jeugdzorg Gelderland is zinloos
(847) Raad van State: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen besluiten RvdK"
(848) Onderaannemers in de jeugdzorg in de zaak Nienhuis/Leenders
(849) Honderden "hulpverleners" bemoeiden zich met "Vlinder"! Resultaat: Kindergevangenis!
(850) Gedragsgestoorde kinderrechter: "Slachtoffer loverboys wordt opgesloten daders gaan vrijuit!"
(851) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag naam kinderrechter met afschrift benoeming Koninklijk Besluit
(852) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd om een openbare hoorzitting met voldoende toeschouwers
(853) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd of je beeld en geluidsopnamen mag maken
(854) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen indicatiebesluit?
(855) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen plan van aanpak?
(856) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen hulpverleningsplan?
(857) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen indicatiebesluit als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(858) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen plan van aanpak als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(859) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen hulpverleningsplan als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(860) VOORVRAAG: Heeft u een compleet contactjournaal ontvangen?
(861) VOORVRAAG: Heeft u iedere 14 dagen om afschrift compleet contactjournaal gevraagd?
(862) Wraking kinderrechter direct nadat geweigerd wordt op een VOORVRAAG te beslissen!
(863) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter weigert u afschrift compleet dossier!
(864) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter: "Met alleen procederen is geen vooruitgang mogelijk!"
(865) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg als boodschapper berichten voor ouders gebruikt"
(866) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg tegen hun ouders opgezet"
(867) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden opgesloten in kamertje paar vierkante meter zonder raam
(868) Stockholmsyndroom: Voor jeugdzorg onderzoek kind wordt omgangsregeling met ouders gefrustreerd!
(869) Stockholmsyndroom: Gezinshuisouders worden als pleegouders aangemerkt in procedures
(870) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte voogd en wettelijk vertegenwoordiger kind
(871) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte jeugdbeschermer
(872) Doelen SBJG indicatiebesluiten "Vlinder" 2006 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(873) Doelen SBJG indicatiebesluiten "Vlinder" 2007 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(874) Doelen SBJG indicatiebesluiten "Vlinder" 2008 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(875) Doelen SBJG indicatiebesluiten "Vlinder" 2009 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(876) Doelen SBJG indicatiebesluiten "Vlinder" 2010 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(877) Doelen SBJG indicatiebesluiten "Vlinder" 2011 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(878) Doelen SBJG indicatiebesluiten "Vlinder" 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(879) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak "Vlinder" 2006 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(880) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak "Vlinder" 2007 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(881) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak "Vlinder" 2008 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(882) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak "Vlinder" 2009 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(883) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak "Vlinder" 2010 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(884) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak "Vlinder" 2011 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(885) Doelen SBJG "behandelplan" "Vlinder" 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(886) Jeugdzorg in Nederland is knippen en plakken en het geld blijft ongecontroleerd binnenstromen!
(887) Volg het geld in de jeugdzorg: "Hoeveel kost de cursus een verkeersboete betalen?"
(888) Volg het geld in de jeugdzorg: "Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op schaalvergroting!"
(889) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om targets begroting te halen!"
(890) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om jeugdzorgbonussen te halen!"
(891) Een gestolen generatie, Aboriginal kinderen op grote schaal gejat voor staatsopvoeding in AustraliŽ
(892) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv staatsopvoeding/onroerend goed
(893) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv onderzoek medicijngebruik
(894) Alweer een gestolen generatie, ouders worden op steeds grotere schaal uit gezag gezet om controles te voorkomen
(895) Kinderrechters worden door de Koningin benoemd, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(896) In de zittingzaal hangt een portret van de Koningin, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(897) Bij de gratie Gods bij wetgeving en benoeming staatshoofd waaruit blijkt die gratie Gods?
(898) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"

 

 

TOT UW DIENST

Indien uw dochter onder de 18 door "derden" wordt "gelokt" en niet meer bij u wilt wonen dan wrijven de jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming c.s. in hun handen en denken KASSA. Uw dochter wordt niet gelijk teruggebracht naar huis zodat u als ouder gezag over uw dochter kunt blijven uitoefenen maar de dochter wordt tegen u als ouder opgezet. Dit is gewoon de keiharde realiteit en het is niet anders. Via de jeugdzorg komt er een melding voor spoed onderzoek door hun maatje de RvdK. Heel belangrijk is dat u zich realiseert dat het hier gaat om een GEZAGSCONFLICT. De dochter laat u niet langer GEZAG over haar uitoefenen met wellicht allerlei verzonnen verhalen. Het gaat echter niet om de "verzonnen verhalen" maar om het feit dat u als ouder niet langer GEZAG kunt uitoefenen. Uw dochter staat dat niet toe en ze woont ergens anders en daarbij wordt ze geholpen door jeugdzorg, RvdK en kinderrechters met een niet af te wenden OTS en UHP. Feit is immers u kunt niet langer GEZAG uitoefenen. De financiŽle melkkoe uw dochter krijgt ook geen toestemming meer om terug naar huis te gaan zonder toestemming jeugdzorg/RvdK. Ze houden haar vast om het geld te (blijven) vangen. U kunt alleen maar hopen dat ze genoeg krijgt van de "jeugdzorg" en zelf weer terug naar huis komt. Situatie vooral niet laten escaleren. De jeugdzorg en RvdK doen niet aan waarheidsvinding en schrijven toe naar de door hen gewenste conclusie GELD BINNEN HALEN. De jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op schaalvergroting. Wijs uw dochter op deze Groep Hop website, wellicht gaat ze nadenken over wat er om haar heen gebeurt. Zo niet dan loopt ze een grotere kans toch in de criminaliteit terecht te komen vanwege andere minderjarigen die ze bij de jeugdzorg(onderaannemers) ontmoet.... Zorg dat u alles vanaf het begin goed documenteert.

ADEQUAAT WEERWERK! U gaat NIET in gesprek met personeel van jeugdzorg of RvdK als u niet eerst afschrift compleet dossier heeft!
7 Volg het advies op website 7 en maak gelijk een chronologisch overzicht gebeurtenissen
134 Zorg dat u de omschrijving van de verdachte -de ouder is hier immers de verdachte- goed kent
636 Dien een verzoek in afschrift compleet dossier jeugdzorg incl. contactjournaal
Het gevaar! Jeugdzorg zal de afhandeling van uw verzoek rekken en "succesvol tegenwerken"!
Het gevaar! In een telefonisch onderonsje tussen kinderrechter/jeugdzorg/RvdK wordt alvast OTS en UHPO geregeld.
Er komt een snelle hoorzitting KIR! Zorg voor indienen van een VERWEERSCHRIFT!
637 Dien een verzoek in afschrift compleet dossier RvdK incl. contactjournaal
Het gevaar! RvdK zal de afhandeling van uw verzoek rekken en "succesvol tegenwerken"!
Het gevaar! In een telefonisch onderonsje tussen kinderrechter/jeugdzorg/RvdK wordt alvast OTS en UHPO geregeld.
Er komt een snelle hoorzitting KIR! Zorg voor indienen van een VERWEERSCHRIFT!
81 U dient een klacht in tegen de melding jeugdzorg aan de RvdK
U kruist ook aan de jeugdzorg ten onrechte uw kind onder de 18 jaar niet naar huis heeft teruggebracht zodat u gezag kunt uitoefenen!
385 U dient een klacht in tegen de RvdK dat ze onderzoek doen naar de opvoedingssituatie
U kruist ook aan de jeugdzorg ten onrechte uw kind onder de 18 jaar niet naar huis heeft teruggebracht zodat u gezag kunt uitoefenen!
849 Stockholmsyndroom in de jeugdzorg, na contact met jeugdzorg ziet/zien ouder(s) zijn/haar kind niet meer terug!
INFORMATIE VERKREGEN UIT PROCEDEREN MET HOP!
85 U bent niet meer in staat GEZAG uit te oefenen over uw dochter. De verzonnen verhalen zijn daarbij volgens de RvdK IRRELEVANT. De RvdK doet niet aan waarheidsvinding! Maar kijkt alleen naar het feit: "U kunt geen GEZAG meer uitoefenen omdat uw dochter u dat niet meer toestaat." Van groot belang is dat u rustig en kalm blijft in een emotioneel moeilijke situatie en dat de jeugdzorg en RvdK gelijk waarnemen dat u de essentie begrijpt van wat er aan de hand is. U bent niet meer in staat GEZAG over uw kind uit te oefenen omdat uw dochter u dat niet toestaat.
LET OP! KINDERBESCHERMINGSMAATREGELEN NA VERZONNEN VERHALEN IS FRAUDE! ONTVANGEN GELDEN DIENEN ALS HELING TE WORDEN AANGEMERKT!
Als u het niet eens bent met de werkwijze van de jeugdzorg/RvdK. U krijgt niet met spoed een compleet dossier waarom u heeft gevraagd. Er wordt door de jeugdzorg/RvdK gerekt, "succesvol tegengewerkt" niet aan waarheidsvinding gedaan. Er is volgens u sprake van "verzonnen verhalen" dan kunt u naar uw gemeentehuis gaan. U verteld daar dat u informatie wilt hebben over meedoen aan verkiezingen in Zaanstad en dat u alle aanvraagformulieren wilt hebben omdat u TEGEN kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen bent. De gemeente die klikt uw bezoek gelijk door aan de RvdK en de jeugdzorg. Die weten gelijk waar u wellicht aan wilt beginnen en daar zijn ze niet zo blij mee. Want als u meedoet aan verkiezingen in uw gemeente met als motivatie het jatten van uw dochter na verzonnen verhalen daar worden ze niet vrolijk van. Als de ambtenaar vraagt met welke partij dan verteld u fijntjes misschien Groep Hop die deed in 2014 al mee in negen gemeenten en dat zullen er in 2018 wel meer worden. U begint de gemeente/jeugdzorg/RvdK/kinderrechter ONDER DRUK TE ZETTEN mijn met verzonnen verhalen gejatte kind terug of ik ga mijn tijd aan politieke activiteiten besteden want ik wil mijn dochter terug. Indien er sprake is van kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen dan gaat u hiervan ook aangifte doen. Als er meer van dit soort aangiften komen van ouders uit Zaanstad dan krijgt het personeel van de jeugdzorg/RvdK in Zaanstad vanzelf een flink probleem. Mist u hier iets of klopt iets niet laat het onverwijld even weten.
Tot uw dienst.
Dhr. J. Hop

 

top
Groep Hop ©
Censuur en organisatiecriminaliteit in Nederland ©
De website www.groephop.nl is het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op alle websites van Groep Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.