CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

Succesvol procederen met Hop ouders en minderjarige tegen de Raad voor de Kinderbescherming Lelystad. Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing afgewezen door kinderrechter Lelystad

De Raad voor de Kinderbescherming zet kinderen tegen hun ouders op met onderzoeken naar "conflict over het naleven van leeftijdsadequate regels" om steeds meer gedwongen hulpverlening te kunnen verkopen

Bron: Klachtzaak met Hop als procesvertegenwoordiger tegen de RvdK Lelystad

 

Hop geeft inzicht in de denk- en werkwijze Raad voor de Kinderbescherming bij onderzoek na een melding van Bureau Jeugdzorg dat de vrijwillige hulpverlening die geÔndiceerd is door Bureau Jeugdzorg heeft gefaald. 


Bijzondere uitspraken 250906 directeur Raad voor de Kinderbescherming Lelystad in de een van de laatste klachtzaken die met Hop tegen de RvdK zijn ingediend citaat:

De Raad voor de Kinderbescherming stelt als NORM vast citaat: “Het is vanzelfsprekend dat de ouders leeftijdsadequate regels stellen aan hun minderjarig kind.”(Regel 25, 26 pagina 4/8)

De Raad voor de Kinderbescherming stelt als NORM vast citaat: “Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen was niet relevant op grond waarvan de ouders bepaalde regels stelden.” (Regel 22, 23 pagina 3/8).

De Raad voor de Kinderbescherming stelt als NORM vast citaat: Citaat: “Het stellen van regels wordt dus niet als de veroorzakende factor aangemerkt.” Klacht ongegrond. (Regel 17,18 pagina 6/8).

De Raad voor de Kinderbescherming stelt als NORM vast citaat: “Het bemiddelen tussen ouders en minderjarige is geen taak voor de Raad voor de Kinderbescherming.”

De Raad voor de Kinderbescherming stelt als GEVAAR vast citaat:Citaat: “Van belang was onder meer het feit dat er sprake was van conflicten tussen de ouders en de minderjarige over de regels en het nakomen ervan”. (Regel 23, 24 pagina 3/8).


 
 

“Van belang was onder meer het feit dat er sprake was van conflicten tussen de ouders en de minderjarige over de regels en het nakomen ervan” Hoe lossen de jeugdzorg en de RvdK zo'n situatie nu op?


Met als grondslag huis- tuin- en keukenlogica? Er is sprake van leeftijdsadequate regels die de ouders aan de minderjarige stellen dus wij bemoeien ons er verder niet mee?

Het antwoord is neen! Er moet immers gesubsidieerde hulpverlening worden verkocht om het gezin binnen te kunnen dringen. Dat gaat dus op de volgende manier. Er is een conflict over het naleven van leeftijdsadequate regels. De minderjarige wordt dus gelijk bij zijn/haar ouders weggehaald en in een crisispleeggezin of een fasehuis gezet. Het blik hulpverleners wordt hiermee opengetrokken.

Er is een scala aan mogelijkheden om de jeugdzorg geldkraan steeds verder open te draaien. Families First moet worden ingezet. Het gezin moet worden onderzocht waarom er een conflict is over het naleven van leeftijdsadequate regels. Dat helpt natuurlijk niet. Dus komt er een onderzoek of de minderjarige in een (crisis)pleeggezin kan blijven en/of in een fasehuis kan gaan wonen. Dat helpt natuurlijk ook niet want de minderjarige gaat steeds het conflict aan over het naleven van leeftijdsadequate regels.

Hoe lost de jeugdzorg dat verder op? De jongere gaat naar een fasehuis. Voordat de minderjarige daar gaat wonen vindt er eerst een gesprek plaats over het naleven van regels in het fasehuis. Braaf knikt de jongere ja natuurlijk die gaat zijn/haar vrijheid tegemoet denkt ie dan na het aanhoren van de jeugdzorg-PR-verkoop verhaaltjes. De minderjarige realiseert zich dan nog niet dat hij het meeste geld dat hij verdient aan de jeugdzorg moet afdragen. Hoe stom moet je als minderjarige zijn om iedere maand voor de jeugdzorg te gaan werken om daar het grootste deel van je verdiende centjes aan af te dragen. Dat werkt natuurlijk ook niet want het probleem is juist het naleven van leeftijdsadequate regels door de minderjarige. De minderjarige wordt dus het fasehuis uitgezet en wordt van de ene naar de andere plaats heen en weer geslingerd. 

De minderjarige beseft dan nog niet dat het de verborgen agenda van de jeugdzorg is deze minderjarige zo snel mogelijk te criminaliseren. Dan gaat het nog veel meer subsidiegeld kosten want dan kan de minderjarige opgesloten worden in een JJI. Zo van die zijn we de komende twee af. Nu gebeurt het natuurlijk ook dat minderjarige zich niet laten verleiden tot criminaliseren. Daar hebben ze bij de jeugdzorg ook een oplossing voor. Als de minderjarige zich niet wil laten criminaliseren dan sluiten we deze minderjarige toch gewoon op wegens ernstige gedragsproblemen.
Ik heb u dus netjes uitgelegd waarom de kindertehuizen en JustitiŽle Jeugdinrichtingen overal in Nederland als paddenstoelen uit de grond schieten.


 
 
De rol van de kinder(bestuurs)rechter in de onderhavige zaak

Citaat kinderrechter na verzoek om uitstel hoorzitting omdat klachten tegen de RvdK zijn ingediend: "Een verplichting of beleidslijn om zaken waarin een klacht tegen de Raad is ingediend, aan te houden totdat op de klacht is beslist bestaat niet. De rechter zal verder naar bevind van zaken handelen. Aanhouding van de zaak is niet uitgesloten maar zal vaak niet wenselijk zijn vanwege de lange duur van de klachtafhandeling."

In gewoon Nederlands als ouders dus geen leeftijdsadequate regels stellen aan kinderen zijn er ook geen conflicten want dan zijn de kinderen in Nederland de baas over hun ouders en dan komt er ook geen Raad voor de Kinderbescherming in het gezin en dan komt er dus ook geen ondertoezichtstelling want er is geen conflict over leeftijdsadequate regels in het gezin is de redenering van de Raad voor de Kinderbescherming om in te grijpen in het gezinsleven op 25 september 2006.


 

Alweer een onafhankelijke kinderrechter, door J. Hop 28 september 2006

Ouders en minderjarige voeren met Hop als procesvertegenwoordiger stevig verweer tegen een verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming om een minderjarige op verzoek van Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland onder toezicht te stellen. De  RvdK Lelystad rekt de klachtafhandeling twee maanden. De modelverzoeken die bij Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland zijn ingediend worden door hen afgepoeierd. 

Op 28 september 2006 was er een hoorzitting over deze zaken bij de kinder(bestuurs)rechter Lelystad. Als EEN BLOK verzochten zowel de Raad voor de Kinderbescherming Lelystad (verzoeker) tegen welk bestuursorgaan een van de laatste klachtzaken was ingediend en Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland de kinder(bestuurs)rechter Hop niet als procesvertegenwoordiger van ouders en minderjarige op deze hoorzitting toe te laten. Van de jeugdzorg ben ik dit soort verzoekjes al jaren gewend die proberen mij hier en daar nog steeds te weigeren om navolgbaar en transparant te werken in hun zaakjes te voorkomen. Blijven dus proberen een van hun lastigste en deskundigste tegenstanders in hun  zaakjes  zo snel mogelijk kwijt te raken. Bijzonder is dat de Raad voor de Kinderbescherming VERZOEKER in deze zaak de kinder(bestuurs)rechter verzocht Hop niet als procesvertegenwoordiger van ouders en minderjarige op de hoorzitting toe te laten. Is dit de opening van de aanval van de Raad voor de Kinderbescherming op Hop omdat Hop burgers nu adviseert geen klachten meer in te dienen tegen de Raad maar bezwaarschriften of is dit een incident en heeft de dame van de jeugdzorg in de gezellige onderonsjes voor de zitting met de dame van de RvdK Lelystad de dame van de RvdK ervan kunnen overtuigen ook mee te gaan doen met de hetze tegen Hop om te voorkomen dat de jeugdzorg doorzichtig en transparant moet gaan werken?

Wat er ook van zij. De Raad voor de Kinderbescherming zal zich als bestuursorgaan over hun voortbestaan grote zorgen moeten gaan maken bij de al door mij geconstateerde toenemende stelselmatige en ernstige vooringenomenheid t.o.v. de jeugdzorg. Een kritiekloze RvdK waarvan de partijdigheid er sowieso blijkens bovengenoemde GEZELLIGE VOOR IEDEREEN ZICHTBARE ONDERONSJES voor de hoorzitting kan namelijk gemist worden door het traject "melding jeugdzorg onderzoek Raad" OVER TE SLAAN en de jeugdzorg gelijk verzoeken bij de kinder(bestuurs)rechter in te laten dienen. Ik nodig iedereen uit hier nu eens wat kritischer naar te gaan kijken en hoe we op die manier heel veel geld in Nederland zouden kunnen gaan besparen. De Raad voor de Kinderbescherming eruit, de jeugdzorg gelijk met hun verzoeken naar de kinder(bestuurs)rechter en de lastigste procesvertegenwoordigers van ouders en minderjarige als deskundige tegenstander op de hoorzitting op de jeugdzorg loslaten. Hoeveel geld zou er dan bespaard kunnen worden in Nederland? De rechter wees beide verzoeken van de jeugdzorg en RvdK af, Hop mocht blijven.

 

In deze zaak werd met succes weerwerk tegen een verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming gevoerd omdat deze rechter het verzoek van de Raad ging toetsen en daar waren ze niet zo blij mee bij de jeugdzorg en de RvdK

O ja, dat vergeet ik bijna nog.
Na afloop van de hoorzitting stonden de gezichtjes van de dames van de Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland en de RvdK op onweer.
De minderjarige en haar ouders waren blij.


J. Hop, auteur website Censuur en organisatiecriminaliteit in Nederland

 

 

 

Tot uw dienst. De frontale opsporingsactie jeugdzorg tegen ouders en het opzetten van kinderen door school en jeugdzorg tegen hun ouders


De jeugdzorg werkt NIET transparant, zal u altijd proberen te naaien met voor u geheime werkaantekeningen en voor u geheime "succesvolle tegenwerking" en voor u "geheime onderonsjes met kinderrechters buiten de hoorzittingen om". Het is essentieel om steeds systematisch en procedureel te werken om de "geheime werkaantekeningen" en de geheime "succesvolle tegenwerking" en voor u geheime "onderonsjes met kinderrechters buiten de hoorzittingen om" in uw zaak duidelijk zichtbaar te maken.
574 Kinderrechter pleegt zelfmoord en springt voor de trein in Utrecht
780 De Zaanse Verhoormethode in de jeugdzorg
80   Succesvolle tegenwerking van ouders door "jeugdzorg" bij kinderbeschermingsmaatregelen
6     Risicofactoren jeugdzorg, de weerzinwekkende partijdigheid van het rechtersleger voor jeugdzorg en RvdK
1000 U kruist steeds aan met welke kenmerken van organisatiecriminaliteit u te maken heeft
Werkwijze jeugdzorg Gelderland en politie: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/03/video_jeugdzorg_en_politie_hou.html
177 En hoe ging het eigenlijk verder na het weghalen van die kinderen door "jeugdzorg"
547 Frontale opsporingsactie jeugdzorg tegen ouders, omschrijving complot
123 Geschiedenis! Hop deelt duizenden uitnodigingen uit voor ingang rechtbank Den Bosch
132 Zicht op exploitatie van uw kinderen door jeugdzorg. Volg de enorme geldstromen!
689 Zicht op exploitatie kinderen. Bij gelijke geschiktheid een allochtoon. Interculturele jeugdzorg, door Max Wattimena Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (Omdat het werkgelegenheidsaspect bij deze projecten voorop staat, bestaat de kans dat de instromers niet al te veel affiniteit hebben met de jeugdzorg. Of dat men bij de werving voor het project nauwelijks eisen stelt aan het opleidingsniveau van de werkzoekenden, zoals in Amsterdam is gebeurd.)
s41052011 Zicht op exploitatie kinderen. Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op SCHAALVERGROTING!
189 Zicht op exploitatie kinderen. Salarissen overheidspersoneel
174 Geld en arbeidsproductiviteit. Geef jeugdzorg de controle over valuta en het maakt ze niet meer uit wie wetten maakt
217 Geld en arbeidsproductiviteit. Voorkom problemen, weg met de jeugdzorg maak geen schulden en leen geen geld
219 Media. Als je de gesubsidieerde leugens van de leugens maar vaak genoeg herhaald gaan mensen dat geloven
429 Media. Iedere Nederlander behoort de geschiedenis van de Omroepbijdrage te kennen
246 Media -
CDA - mentaliteit in Nederland RAMP voor kinderen/ouders die met "jeugdzorg"te maken krijgen
721 De gevaren van de rechtspraak in Nederland, door J. Hop
79 President rechtbank Maastricht: "Wie de zaken verdeeld kan de uitspraak beÔnvloeden"
7 U begint met systematisch werken, probeert jeugdzorgpersoneel uit te horen tijdens ieder gesprek
Inzicht in denk- en werkwijze "jeugdzorg" 72 73 97 122 339 388 436 437 445 481 545 549 600 602 617
108Handleiding voor ieder gesprek tussen ouder en gezinsvoogd
134 Zorg dat u de omschrijving van een verdachte goed kent en ook steeds opnieuw toepast!
101 Modelklacht tegen gezinsvoogd, geen vermelding beroepsmogelijkheden onder BESLUIT
3 De zes wetten van Hop, uitgangspunt in iedere procedure
145 Gemeente Ermelo (
CDA bestuur) praktijk voorbeeld zinloos klagen over onjuiste/geen ontvangstbevestiging
664 Model klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen Info: (653)(470)
123 Organisatiecriminaliteit. Hop: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
550 Model informatieverzoek justitieel informatieregister Info: (OM)
355 Model informatieverzoek politie
173 14-daags informatieverzoek school bij kinderbeschermingsmaatregelen
464 Model informatieverzoek school m.b.t. welzijn en ontwikkeling minderjarige
465 Model informatieverzoek school m.b.t. afschrift complete dossiers
173 Iedere 14 dagen een informatieverzoek naar school bij kinderbeschermingsmaatregelen
403 Geld, school, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), geld en de geheime onderonsjes COMPLOT TEGEN OUDERS!
102 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg Info: (20)(815)
226 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg, incl. verzoek OR, beŽindiging UHP
575 Model informatieverzoek Voorziening voor Pleegzorg Info: (505)
110 Model informatieverzoek gemeente. Info: (623)
509 Model bezwaarschrift gemeente tegen uitschrijving kind van uw woonadres
311 Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming werken samen TEGEN OUDERS!
664 Model klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen Info: (653)(470)
81 Klacht 81 ouder(s) tegen BESLUIT jeugdzorg=STICHTING om RvdK te verzoeken onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie
385 Model klacht tegen BESLUIT RvdK om onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie
497 U maakt bezwaar tegen het benaderen van informanten door de RvdK
339 Landelijke afspraak tussen jeugdzorg en kinderrechters: Verzoekschriften geen ’inhoudelijke’ informatie meer hoeven te bevatten!
227 Faxverzoek aan de kinderrechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
756 Faxverzoek aan de kantonrechter/politierechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
360 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om OTS van uw kind
361 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om machtiging uithuisplaatsing van uw kind
663 Verzoekschrift omgangsregeling bij KIR na BESLUIT jeugdzorg
636 Model verzoek om compleet afschrift contactjournaal jeugdzorg
255 Model klacht tegen BESLUIT weigering compleet contactjournaal jeugdzorg
637 Model verzoek om compleet afschrift contactjournaal RvdK
170 Model klacht tegen BESLUIT weigering compleet afschrift contactjournaal RvdK
639 Modelklacht tegen indicatiebesluit
642 Modelverzoek KIR om ieder onderdeel indicatiebesluit te toetsen
640 Modelklacht tegen Plan van Aanpak
366 Modelverzoek KIR om ieder onderdeel Plan van Aanpak te toetsen
641 Modelklacht tegen HVP Zorgverlener
499 Modelverzoek KIR om ieder onderdeel HVP Zorgverlener te toetsen
443 Modelklacht tegen gezinsvoogd PvA/indicatiebesluit naar KIR zonder inzichten
657 Verzoek KIR retour sturen PvA/indicatiebesluit zonder inzichten ouder
679 Modelverzoek wraking rechter meenemen naar iedere hoorzitting rechter en toetsen met info 457
658 Checklist ouder voor procederen bij de kinderrechter
263 Na (afloop) hoorzitting rechter levert u verzoek afschrift PV in bij de informatiebalie
384 Modelklacht tegen weigering afgifte proces-verbaal van de hoorzitting
124 Wraking Kamer van Toezicht Notarissen Zwolle met Hop GEGROND!
VOORVRAAG handelt de notaris in het belang van de burger of in belang van de belastingdienst?
Belasting vrijstelling voor een kind is ruim 48000 euro.
Belasting vrijstelling voor een pleegkind minder dan 5 jaar in het gezin is 2000 euro.
Waarom wordt in de praktijksituatie een pleegkind langer dan 5 jaar niet als kind aangemerkt?
Hoe wordt de juridische situatie van UHP kinderen met criteria en welke termijnen aangemerkt?
Hoe wordt de juridische situatie van kinderen aangemerkt als ouders uit het gezag zijn gezet?
Hebben kinderen recht op (kinds)deel erfenis als hun ouders uit het gezag zijn gezet?
Waarom zitten er vertegenwoordigers van de belastingdienst in de Kamers van Toezicht notarissen?
418 Vervang parkeerbedrijf door jeugdzorg en/of RvdK mbt de bewijslast
Rechtbanktraining waarheidsvinding: Kloppen de nevenfuncties bestuurders, gemeentesecretaris en griffier van uw gemeente?
Info Hop:A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P&Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Welke kandidaten/bestuurders in uw gemeente hadden/hebben niet opgegeven baantjes in de stembureaus tijdens verkiezingen gemeenteraad om de uitslag te beÔnvloeden door zelf stemmen te tellen, stemmen van andere partijen op het stapeltje van de eigen partij te leggen en/of stemmen van andere partijen ongeldig te maken en/of nog even een praatje te maken in het stembureau om de kiezer vlak voor dat deze gaat stemmen te kunnen beÔnvloeden?
Tenslotte heeft u een kopie ontvangen van het contract dat is afgesloten tussen jeugdzorg en gemeente met daaronder welke namen en handtekeningen om de jeugdzorg over te dragen naar de gemeente en is dit contract in uw gemeente wel of niet in de gemeenteraad besproken? Indien neen, waarom niet?
Correcties, verbeteringen, aanvullingen internet informatie, procedureel weerwerk tegen de jeugdzorgindustrie
Contact J. Hop.

 

top
Groep Hop ©
Startpagina procedureel weerwerk tegen jeugdzorg, RvdK en bij de kinderrechter ©
De website www.groephop.nl is het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op alle websites van Groep Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.