CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

Informanten met veel ervaring met het Stockholmsyndroom in de jeugdzorg

Judith Leenders en Ron Nienhuis Contact Contactpersonen Groep Hop Rheden

 

 

Kenmerk van organisatiecriminaliteit in de jeugdzorg is het Stockholmsyndroom

Voorwoord
Omschrijving Stockholmsyndroom (849)

 

 

 
((800) Judith Leenders, Ron Nienhuis over de ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters
(801) Rancuneuze gezinsvoogd van Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland grondslag voor crisisuithuisplaatsing:
"Hoe verliep de eerste kennismaking tussen ABN meisje "Vlinder" en de rancuneuze SBJG gezinsvoogd?"
(802) Reden crisisuithuisplaatsing: ""Vlinder" genoot van haar vakantie op Nawaka waterkamp
(803) Verklaring directeur Piekschool na uithuisplaatsing: "Met "Vlinder" is niets aan de hand!"
(804) Verzonnen verhalen: "Gedragswetenschapper Zwartjes wil gaan toeschrijven naar een jeugdzorgconclusie"
(805) ACTIE! Boycot Scouting Nederland deze organisatie werkt mee aan uitlevering van kinderen aan jeugdzorg
(806) ACTIE! Boycot Basisschool De Vlinder in Dieren gemeente Rheden
(807) ACTIE! Boycot Raad voor de Kinderbescherming, raadsrapport niet sterk en overtuigend
(808) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg voor UHP "Vlinder""
(809) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over omgangsregeling "Vlinder" en haar ouders"
(810) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging UHP "Vlinder""
(811) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over adequaat verweer tegen Hop"
(812) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over schorsing ouders gezag"
(813) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over opsluiting "Vlinder" in kindergevangenis"
(814) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging opsluiting "Vlinder" in kindergevangenis"
(815) Raad van State: "Hoger beroep ouder tegen niet-ontvankelijk Wob-verzoek gegrond!
(816) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen hulpverleningsplan bij CRvB
(817) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen indicatiebesluiten jeugdzorg bij CRvB
(818) Openbaar Ministerie: "Jeugdige daders die "Vlinder" mishandelen worden niet vervolgd
(819) Basisschool De Vlinder Dieren beschuldigd ouders ten onrechte van kindermishandeling in geheim overleg
(820) Basisschool De Vlinder Dieren weigert ouders afschrift compleet schooldossier
(821) Basisschool De Vlinder Dieren, ouders ontdekken Arnhemse rechter zit in het Delta schoolbestuur
(822) SBJG gezinsvoogd geeft zich ten onrechte uit voor voogd/wettelijke vertegenwoordiger van "Vlinder"
(823) Geheim overleg tussen jeugdzorg en Gelderse Roos over onderzoek "Vlinder"
(824) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na vervallen verklaarde SA-tjes
(825) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na winnen procedure over briefadres
(826) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet omdat ze procederen tegen de jeugdzorg
(827) Geheim overleg Radboud Ziekenhuis Nijmegen met Gelderse jeugdzorg over "Vlinder"
(828) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politiegeweld wordt ingezet bij jatten van kinderen
(829) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie Dieren weigert aangifte van ouders op te nemen!
(830) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert ouders informatie over ongeval kind!
(831) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie achtervolgd ouders bij verkiezingsposters plakken!
(832) Politie niet dienstbaar aan ouders! Huiszoeking bij Nienhuis Leenders met acht man politie!
(833) Politie en OM weigeren ouders afschrift Justitieel Documentatie Register
(834) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert aangifte van ontvoering "Vlinder" op te nemen
(835) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Zwolle met rechters in dit College
(836) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Den Haag met rechters in dit College
(837) Onderonsjes rechtspraak: Namenlijst rechters wrakingskamer die over hun collega beslissen
(838) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 1
(839) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 2
(840) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 3
(841) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 4
(842) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 5
(843) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem
(844) Ongelijke doorlooptijden voor ouders regel bij kinderrechters
(845) Klagen tegen griffie rechtbank Arnhem is zinloos
(846) Klagen tegen de jeugdzorg Gelderland is zinloos
(847) Raad van State: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen besluiten RvdK"
(848) Onderaannemers in de jeugdzorg in de zaak Nienhuis/Leenders
(849) Honderden "hulpverleners" bemoeiden zich met "Vlinder"! Resultaat: Kindergevangenis!
(850) Gedragsgestoorde kinderrechter: "Slachtoffer loverboys wordt opgesloten daders gaan vrijuit!"
(851) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag naam kinderrechter met afschrift benoeming Koninklijk Besluit
(852) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd om een openbare hoorzitting met voldoende toeschouwers
(853) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd of je beeld en geluidsopnamen mag maken
(854) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen indicatiebesluit?
(855) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen plan van aanpak?
(856) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen hulpverleningsplan?
(857) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen indicatiebesluit als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(858) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen plan van aanpak als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(859) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen hulpverleningsplan als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(860) VOORVRAAG: Heeft u een compleet contactjournaal ontvangen?
(861) VOORVRAAG: Heeft u iedere 14 dagen om afschrift compleet contactjournaal gevraagd?
(862) Wraking kinderrechter direct nadat geweigerd wordt op een VOORVRAAG te beslissen!
(863) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter weigert u afschrift compleet dossier!
(864) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter: "Met alleen procederen is geen vooruitgang mogelijk!"
(865) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg als boodschapper berichten voor ouders gebruikt"
(866) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg tegen hun ouders opgezet"
(867) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden opgesloten in kamertje paar vierkante meter zonder raam
(868) Stockholmsyndroom: Voor jeugdzorg onderzoek kind wordt omgangsregeling met ouders gefrustreerd!
(869) Stockholmsyndroom: Gezinshuisouders worden als pleegouders aangemerkt in procedures
(870) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte voogd en wettelijk vertegenwoordiger kind
(871) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte jeugdbeschermer
(872) Doelen SBJG indicatiebesluiten "Vlinder" 2006 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(873) Doelen SBJG indicatiebesluiten "Vlinder" 2007 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(874) Doelen SBJG indicatiebesluiten "Vlinder" 2008 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(875) Doelen SBJG indicatiebesluiten "Vlinder" 2009 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(876) Doelen SBJG indicatiebesluiten "Vlinder" 2010 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(877) Doelen SBJG indicatiebesluiten "Vlinder" 2011 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(878) Doelen SBJG indicatiebesluiten "Vlinder" 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(879) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak "Vlinder" 2006 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(880) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak "Vlinder" 2007 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(881) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak "Vlinder" 2008 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(882) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak "Vlinder" 2009 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(883) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak "Vlinder" 2010 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(884) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak "Vlinder" 2011 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(885) Doelen SBJG "behandelplan" "Vlinder" 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(886) Jeugdzorg in Nederland is knippen en plakken en het geld blijft ongecontroleerd binnenstromen!
(887) Volg het geld in de jeugdzorg: "Hoeveel kost de cursus een verkeersboete betalen?"
(888) Volg het geld in de jeugdzorg: "Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op schaalvergroting!"
(889) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om targets begroting te halen!"
(890) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om jeugdzorgbonussen te halen!"
(891) Een gestolen generatie, Aboriginal kinderen op grote schaal gejat voor staatsopvoeding in AustraliŽ
(892) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv staatsopvoeding/onroerend goed
(893) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv onderzoek medicijngebruik
(894) Alweer een gestolen generatie, ouders worden op steeds grotere schaal uit gezag gezet om controles te voorkomen
(895) Kinderrechters worden door de Koningin benoemd, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(896) In de zittingzaal hangt een portret van de Koningin, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(897) Bij de gratie Gods bij wetgeving en benoeming staatshoofd waaruit blijkt die gratie Gods?
(898) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"

 

 

TOT UW DIENST

Indien uw dochter onder de 18 door "derden" wordt "gelokt" en niet meer bij u wilt wonen dan wrijven de jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming c.s. in hun handen en denken KASSA. Uw dochter wordt niet gelijk teruggebracht naar huis zodat u als ouder gezag over uw dochter kunt blijven uitoefenen maar de dochter wordt tegen u als ouder opgezet. Dit is gewoon de keiharde realiteit en het is niet anders. Via de jeugdzorg komt er een melding voor spoed onderzoek door hun maatje de RvdK. Heel belangrijk is dat u zich realiseert dat het hier gaat om een GEZAGSCONFLICT. De dochter laat u niet langer GEZAG over haar uitoefenen met wellicht allerlei verzonnen verhalen. Het gaat echter niet om de "verzonnen verhalen" maar om het feit dat u als ouder niet langer GEZAG kunt uitoefenen. Uw dochter staat dat niet toe en ze woont ergens anders en daarbij wordt ze geholpen door jeugdzorg, RvdK en kinderrechters met een niet af te wenden OTS en UHP. Feit is immers u kunt niet langer GEZAG uitoefenen. De financiŽle melkkoe uw dochter krijgt ook geen toestemming meer om terug naar huis te gaan zonder toestemming jeugdzorg/RvdK. Ze houden haar vast om het geld te (blijven) vangen. U kunt alleen maar hopen dat ze genoeg krijgt van de "jeugdzorg" en zelf weer terug naar huis komt. Situatie vooral niet laten escaleren. De jeugdzorg en RvdK doen niet aan waarheidsvinding en schrijven toe naar de door hen gewenste conclusie GELD BINNEN HALEN. De jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op schaalvergroting. Wijs uw dochter op deze Groep Hop website, wellicht gaat ze nadenken over wat er om haar heen gebeurt. Zo niet dan loopt ze een grotere kans toch in de criminaliteit terecht te komen vanwege andere minderjarigen die ze bij de jeugdzorg(onderaannemers) ontmoet.... Zorg dat u alles vanaf het begin goed documenteert.

ADEQUAAT WEERWERK! U gaat NIET in gesprek met personeel van jeugdzorg of RvdK als u niet eerst afschrift compleet dossier heeft!
7 Volg het advies op website 7 en maak gelijk een chronologisch overzicht gebeurtenissen
134 Zorg dat u de omschrijving van de verdachte -de ouder is hier immers de verdachte- goed kent
636 Dien een verzoek in afschrift compleet dossier jeugdzorg incl. contactjournaal
Het gevaar! Jeugdzorg zal de afhandeling van uw verzoek rekken en "succesvol tegenwerken"!
Het gevaar! In een telefonisch onderonsje tussen kinderrechter/jeugdzorg/RvdK wordt alvast OTS en UHPO geregeld.
Er komt een snelle hoorzitting KIR! Zorg voor indienen van een VERWEERSCHRIFT!
637 Dien een verzoek in afschrift compleet dossier RvdK incl. contactjournaal
Het gevaar! RvdK zal de afhandeling van uw verzoek rekken en "succesvol tegenwerken"!
Het gevaar! In een telefonisch onderonsje tussen kinderrechter/jeugdzorg/RvdK wordt alvast OTS en UHPO geregeld.
Er komt een snelle hoorzitting KIR! Zorg voor indienen van een VERWEERSCHRIFT!
81 U dient een klacht in tegen de melding jeugdzorg aan de RvdK
U kruist ook aan de jeugdzorg ten onrechte uw kind onder de 18 jaar niet naar huis heeft teruggebracht zodat u gezag kunt uitoefenen!
385 U dient een klacht in tegen de RvdK dat ze onderzoek doen naar de opvoedingssituatie
U kruist ook aan de jeugdzorg ten onrechte uw kind onder de 18 jaar niet naar huis heeft teruggebracht zodat u gezag kunt uitoefenen!
849 Stockholmsyndroom in de jeugdzorg, na contact met jeugdzorg ziet/zien ouder(s) zijn/haar kind niet meer terug!
INFORMATIE VERKREGEN UIT PROCEDEREN MET HOP!
85 U bent niet meer in staat GEZAG uit te oefenen over uw dochter. De verzonnen verhalen zijn daarbij volgens de RvdK IRRELEVANT. De RvdK doet niet aan waarheidsvinding! Maar kijkt alleen naar het feit: "U kunt geen GEZAG meer uitoefenen omdat uw dochter u dat niet meer toestaat." Van groot belang is dat u rustig en kalm blijft in een emotioneel moeilijke situatie en dat de jeugdzorg en RvdK gelijk waarnemen dat u de essentie begrijpt van wat er aan de hand is. U bent niet meer in staat GEZAG over uw kind uit te oefenen omdat uw dochter u dat niet toestaat.
LET OP! KINDERBESCHERMINGSMAATREGELEN NA VERZONNEN VERHALEN IS FRAUDE! ONTVANGEN GELDEN DIENEN ALS HELING TE WORDEN AANGEMERKT!
Als u het niet eens bent met de werkwijze van de jeugdzorg/RvdK. U krijgt niet met spoed een compleet dossier waarom u heeft gevraagd. Er wordt door de jeugdzorg/RvdK gerekt, "succesvol tegengewerkt" niet aan waarheidsvinding gedaan. Er is volgens u sprake van "verzonnen verhalen" dan kunt u naar uw gemeentehuis gaan. U verteld daar dat u informatie wilt hebben over meedoen aan verkiezingen in uw gemeente en dat u alle aanvraagformulieren wilt hebben omdat u TEGEN kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen bent. De gemeente die klikt uw bezoek gelijk door aan de RvdK en de jeugdzorg. Die weten gelijk waar u wellicht aan wilt beginnen en daar zijn ze niet zo blij mee. Want als u meedoet aan verkiezingen in Zaanstad met als motivatie het jatten van uw dochter na verzonnen verhalen daar worden ze niet vrolijk van. Als de ambtenaar vraagt met welke partij dan verteld u fijntjes misschien Groep Hop die deed in 2014 al mee in negen gemeenten en dat zullen er in 2018 wel meer worden. U begint de gemeente/jeugdzorg/RvdK/kinderrechter ONDER DRUK TE ZETTEN mijn met verzonnen verhalen gejatte kind terug of ik ga mijn tijd aan politieke activiteiten besteden want ik wil mijn dochter terug. Indien er sprake is van kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen dan gaat u hiervan ook aangifte doen. Als er meer van dit soort aangiften komen van ouders uit Zaanstad dan krijgt het personeel van de jeugdzorg/RvdK in Zaanstad vanzelf een flink probleem. Mist u hier iets of klopt iets niet laat het onverwijld even weten.
Tot uw dienst.
Dhr. J. Hop

 

top
Groep Hop ©
Censuur en organisatiecriminaliteit in Nederland ©
De website www.groephop.nl is het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op alle websites van Groep Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.