PROGRAMMA GROEP HOP ERMELO INZAKE ERMELO'S WEEKBLAD ©


(216) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de CDA/CDA-PR en Communicatie
(90) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Buurtvereniging Speuld en Omstreken
(215) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de ErmeloNieuws.nl
(103) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelose Jongerenraad
(75) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelo's Weekblad
(199) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Christelijk College Groevenbeek
(128) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Bedrijvenkring Ermelo (BKE)

Wat heeft (Groep) Hop na drie eerdere verkiezingen - waar geen zetel werd behaald - in Ermelo bereikt?
Alle bovengenoemde bezwaren van Hop tegen dit soort oneerlijke verkiezingen in Ermelo zijn gegrond. Alle bezwaren van Hop lijken inmiddels overgenomen te zijn door andere politieke partijen met een zetel in de Ermelose gemeenteraad.

Stem Wijzer! Stem Groep Hop
De politieke groepering Groep Hop doet in 2018 weer mee aan de verkiezingen gemeenteraad in Ermelo, Oldambt, Purmerend en Rheden. Kent u iemand in Ermelo, Oldambt, Purmerend of Rheden vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door deze gemeentehuizen te laten waaien.

 

Kent u iemand in Ermelo? Vraag of hij/zij Groep Hop wil stemmen...

Contact: lees verder

Bedrijvenkring Ermelo. Op 17 november 2005 12:20 uur schreef Johan Roseboom (SGPer) namens Navobi onderdeel van Drie Groep aan Hop Citaat: Ik vertrouw de Ermelo's samenleving zo , dat ik er 100 % van uit ga, dat je (Hop) geen enkele zetel krijg. Navobi is een producent van kalvermelk, kalverhouderij, voedselproductie, kalverslachterij, vleesverwerking en kalfsvellen

 

 

 

Slavernij in Nederland. CDA burgemeester van Ermelo: "Politicus Hop moet zijn mond houden tijdens vierhoeksgesprek!"

Inleiding. CDA - burgemeester - Ermelo: Ik ben CDAer en ik ben de burgemeester van Ermelo en ik heb een flinke zak geld om een 71-jarige gehandicapte burger uit te zuigen en uit te buiten om zijn voor 1996 zelf (af)gebouwde recreatiewoning te kunnen jatten. Natuurlijk in prima samenwerking met mijn maatjes bij het rechtersleger en de Raad van State waar met zijn CDA maatje vice-voorzitter bij de Raad van State toch nergens naar wordt gekeken en ik sowieso gelijk ga krijgen. De CDA burgemeester was niet zo blij dat politicus Hop er bij was, hij ging ter plekke over zijn nek toen Hop met Elsing meekwam. Hop had zijn Groep Hop kleding aangetrokken en zat als politicus bij dit gesprek! De CDA burgemeester van Ermelo bepaalde vervolgens "De Ermelose politicus meneer Hop moet zijn mond houden!". Veel leesplezier............

Alle partijen zijn het er over eens dat G. Elsing voor 1996 in zijn recreatiewoning woonde. Daar is geen discussie over! Elsing stond niet ingeschreven in het GBA van de gemeente Ermelo maar had om die reden ambtshalve met terugwerkende kracht ingeschreven moeten worden in het GBA van Ermelo.

CDA burgemeester Ermelo: "De burgemeester vertelde tijdens het gesprek dat de aanvraag voor een gedoogstatus in 1996 door Elsing door de gemeente was afgewezen omdat Elsing daarvoor niet in aanmerking kwam.
Elsing antwoordde ik heb nooit een beslissing van de gemeente ontvangen.

Wat een normaal iemand in zo'n zaak zou beslissen is een half A4-tje uittypen en Elsing zijn gedoogstatus geven waarmee de kwestie is opgelost. Maar in Ermelo heb je met de totaal verrotte mentaliteit van de christenen van het CDA te maken en wat volgde was een lawine aan rechtszaken, duizenden documenten, honderdduizenden euro's aan dwangsommen en de door de CDA burgemeester gedwongen verkoop van de recreatiewoning van Elsing waar vervolgens tienduizenden euro's verlies op werd geleden. Een gepensioneerde burger is uitgezogen en uitgebuit door het christelijke CDA zooitje in het Ermelose gemeentehuis.

Ik kots van deze CDA burgemeester met zijn totaal verrotte CDA mentaliteit en ik hoop dan ook dat steeds meer Ermeloers Groep Hop gaan stemmen om een einde te maken aan het CDA in het Ermelose College en legalisering van wonen in recreatiewoningen in de gemeente Ermelo.

O ja mannetje, CDA burgemeestertje van Ermelo, je weet het ik ben niet bang voor jou. Van jouw verrot soort CDA-ers lust ik er wel tien.

Tijdens dit vierhoeksgesprek moest ik (politicus Groep Hop) van jou mijn mond houden, voor mij was dat geen probleem. De zaak Elsing gaat jou echter achtervolgen tot in de hel want in de hemel hoort jouw soort niet thuis. Heb jij dat goed begrepen CDA mannetje. Dit klemt des te meer omdat er kennelijk wel een beslissing op het verzoek van Elsing om een gedoogstatus is gegeven door het Ermelose College. Elsing heeft deze beslissing echter nooit ontvangen en kon daarmee geen bezwaar maken tegen een afwijzing op zijn verzoek gedoogstatus. Elsing ging er (naar later bleek ten onrechte) vanuit dat de zaak met zijn verzoek was geregeld. lees verder

 

 

 

Slavernij in Nederland. Gespreksverslag van Hop bij de gemeente Ermelo ingeleverd de dag na het vierhoeksgesprek

Gemeente Ermelo, T.a.v. de heren A.A.J. Baars en A.M. Weststrate, Raadhuisplein 2, Postbus 500, 3850 AM Ermelo.

Ermelo, 15 januari 2013.

Gistermorgen 14 januari 2013 vanaf 11.00 uur was ondergetekende J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo, aanwezig bij het gesprek Baars/Weststrate/Elsing/Hop. In deze ruimte waren deze vier personen aanwezig. Bij aanvang van het gesprek hadden Baars en Weststrate ieder afzonderlijk een Ipad voor zich en werden de Ipads aangezet en er werd kennelijk op symbolen gedrukt kennelijk met de bedoeling om het gesprek op te nemen. Van de zijde van Hop en Elsing is geen bezwaar gemaakt tegen het opnemen van dit gesprek door Baars en Weststrate ieder afzonderlijk. Beide Ipads werden tijdens het gesprek alleen gebruikt voor de opnamen van het gesprek. Tijdens het gesprek ging de Ipad van Weststrate een paar keer af en drukte Weststrate op symbolen. Immer de gemeentesecretaris was aanwezig en het gesprek had een officieel karakter.

Door mij, J. Hop, werd waargenomen dat er sprake was van HARD POSITIONEEL ONDERHANDELEN van de zijde van Baars en Weststrate richting Elsing op welke gespreksstrategie Hop Elsing voor aanvang van het gesprek attent had gemaakt. Hop en Elsing waren dus ingesteld op HARD POSITIONEEL ONDERHANDELEN door Baars en Weststrate.

Het was een buitengewoon interessant gesprek waarvan de volgende onderdelen door mij, J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo, alvast bevestigd worden. Hop en Elsing maakten geen gebruik van de aangeboden mogelijkheid om koffie of thee te bestellen.

De burgemeester vertelde tijdens het gesprek dat de aanvraag voor een gedoogstatus in 1996 door Elsing door de gemeente was afgewezen omdat Elsing daarvoor niet in aanmerking kwam. Elsing antwoordde ik heb nooit een beslissing van de gemeente ontvangen.

Hop wendde zich tijdens het gesprek tot Elsing en vroeg aan Elsing. Vraag eens wanneer er een beslissing komt op de aanvraag derde gedoogstatus. De burgemeester reageerde als door een wesp gestoken en richtte zich tot Hop citaat: "Meneer Hop ik heb u een brief gestuurd". Hop reageerde gelijk en gaf repliek en antwoordde citaat: "Ik spreek met Elsing en niet tot u." Tijdens het gesprek heeft Hop niets anders gezegd en alleen maar goed geconcentreerd geluisterd naar wat er tijdens dit gesprek werd gezegd.

Elsing nam het woord en richtte zich tot de burgemeester en zei citaat: "Burgemeester mag ik? Nou zeg ik het tegen u. Wanneer komt er een beslissing op de aanvraag derde gedoogstatus? De burgemeester antwoordde citaat: "Alle verzoeken gedoogstatus van Elsing zullen altijd worden afgewezen." Met dit antwoord gaf de burgemeester een BESLUIT op de aanvraag derde gedoogstatus van Elsing ingediend met Hop als procesvertegenwoordiger.

Meerdere malen vroeg de gemeentesecretaris aan Elsing waarom heeft u de rekening gericht aan Lichtenberg niet aan de gemeente gestuurd? Antwoord Elsing steeds. Ik heb de rekening op persoonlijke titel aan Lichtenberg gestuurd. De burgemeester vertelde dat er contact is geweest met de Officier van Justitie en dat hard doorgepakt gaat worden als Elsing nog een keer rekening naar Lichtenberg stuurt.

Hierbij verzoekt Hop Baars/Weststrate aan Hop een afschrift van een woordelijk gespreksverslag te sturen van het gesprek, het gesprek is immers door twee personen opgenomen, om waar nodig woordelijk bovengenoemde citaten exacter weer te kunnen geven en Hop wil bovendien afschrift van compleet gespreksverslag van dit officiŽle gesprek. Het was immers beslist GEEN INFORMEEL gesprek. De gemeentesecretaris als hoogste ambtenaar was aanwezig. Gaarne zie ik toezending van dit woordelijk gesprekverslag conform opnames op twee Ipads burgemeester/gemeentesecretaris , onverwijld tegemoet.

Hoogachtend,

J. Hop.

Adres.
cc: Dhr. G. Elsing/Dhr. mr. C.A. Boeve/BSC Ermelo productie bezwaarschrift Hop 11 januari 2013.

Hop analyseert kenmerken van CDA-ers: "Geen zelflerend vermogen, fouten wegredeneren, elkaar leuke baantjes geven, werken met gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking van andere burgers en politieke tegenstanders doodzwijgen

Werkaantekeningen:
(210) CDA/rechtspraak/advocaat CDA Minister van Justitie adviseerde Hop tegen rechters te procederen als hij geen inzage kan krijgen in nevenfuncties


334 Sleepwet. CDA - Donner: Ik ben CDAer. Kritiek op rechtspraak via politiek kanaliseren dus infiltratie rechterlijke macht in OM en Ministerie van Justitie
246 CDA - Donner: Ik ben CDAer. "Het is misplaatst en onverantwoord te zoeken naar de schuldigen in de zaak Savannah. We moeten ons verzetten tegen negatieve beeldvorming over de gezinsvoogdij!"
348 CDA - Donner: Ik ben CDAer en ik heb maling aan de Hoge Raad. Ik ben CDAer en ik wil de bevolking blijven uitzuigen en blijven uitmelken met peperdure paspoorten
624 Sleepwet. CDA - Donner: Ik ben CDAer en ik wil nu de vrijheid om het doen en laten van de hele bevolking vast te leggen"
626 Sleepwet. CDA - Donner: Ik ben CDAer en ik wil dat de politie gegevens opslaat over alle burgers ook die niet worden verdacht worden van strafbaar feit
476 CDA - Donner: Ik ben CDAer en zorg goed voor het onder elkaar verdelen van alle belangrijke en mooie bestuurs- en juridische baantjes
187 CDA - Donner: Ik ben CDAer en wil burgers blijven uitzuigen en blijven uitmelken. Ik verbiedt proef 'no cure no pay' zodat burgers niet zelf gaan kunnen procederen zonder peperdure advocaat!
482 CDA - Donner: Confrontatie LPF met CDA MvJ Donner over norm voor meenemen of wepmeppen van winkeldief
383 CDA - Donner: Ik ben CDA-er en ik heb maling aan de wet. Ik doe gewoon een uitspraak als rechter terwijl ik helemaal geen rechter ben.
394 CDA - Donner: Ik ben CDAer en in de rechtspraak maken we van alles valselijk op. Uitspraken “in naam der koningin” door meervoudige kamers de minuten, afschriften en grossen worden als regel valselijk worden opgemaakt! Deze uitspraken worden namelijk niet ondertekend door wie dat wettelijk zouden moeten doen, de voorzittende rechter/raadsheer en dienstdoende griffier, maar door onbevoegde administratieve medewerkers. Het ‘in naam der koningin’ in rechtsbesluiten is niet meer dan een “overblijfsel” en we maken deze uitspraken altijd al valselijk op laat CDA rechter en Minister van Justitie Donner op vragen hierover weten
348 CDA - burgemeester - Ermelo: Ik ben CDAer en ik ben de burgemeester van Ermelo en ik heb een flinke zak geld om een 71-jarige gehandicapte burger uit te zuigen en uit te melken om zijn voor 1996 zelf (af)gebouwde recreatiewoning te kunnen jatten. Natuurlijk in prima samenwerking met mijn maatjes bij het rechtersleger. Met met CDA maatje Donner als voorzitter bij de Raad van State wordt toch nergens naar gekeken.
201 CDA - verkiezingen - gemeente Ermelo 2010: Ik ben CDAer en ik ben de CDA burgemeester van Ermelo. Meneer Hop knippen en plakken door de VVD in verkiezingsformulieren is voor ons CDA gemeente bestuur geen enkel probleem. Wij van het CDA krijgen immers van ieder gekozen VVD raadslid een losgeld betaling voor de CDA PR commissie en u kunt wel gaan procederen bij de Raad van State. Wij hebben daar uitstekende contacten die knippen en plakken (rotzooien) in verkiezingsfortmulieren ook prima zullen vinden
Discriminatie CDA Klacht Hop tegen (CDA) bestuur gemeente Ermelo inzake discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders
Intimidatie CDA - Intimidatie gemeente Ermelo - Ermelose politie wil dat het CDA bestuur toestemming geeft voor politieke activiteiten Groep Hop tijdens verkiezingen
Christelijk? CDA - Ermelo - Christelijk College Groevenbeek - 2014 Uitdagers mogen niet meedoen aan ons (christelijk) schooldebat. Schoolvoorbeeld CDA tunnelvisie onderwijs
379 CDA - Ermelo - 2010 Alleen Groep Hop ging NIET AKKOORD met betaling LOSGELD per gekozen raadslid aan de Ermelose CDA-PR commissie
194 CDA - Ermelo - 2006 Alleen Groep wil wilde geen geld betalen aan het CDA om mee te mogen doen aan politiek debat
199 CDA Journalist Jeanne Dijkstra - 2006 - Aan de Raad voor de Journalistiek "Van alle kanten krijg ik berichten om Groep Hop dood te zwijgen en ik ben het nagegaan het klopt.
246 CDA duldt geen kritiek in eigen blad, wil hoofdredacteur Christen Democratische Verkenningen de laan uitsturen
 

 

 

Bedrijvenkring Ermelo. Op 17 november 2005 12:20 uur schreef Johan Roseboom (SGPer) namens Navobi onderdeel van Drie Groep aan Hop Citaat: Ik vertrouw de Ermelo's samenleving zo , dat ik er 100 % van uit ga, dat je (Hop) geen enkele zetel krijg. Navobi is een producent van kalvermelk, kalverhouderij, voedselproductie, kalverslachterij, vleesverwerking en kalfsvellen

 

894 Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden!"
(304) CDA burgemeester gemeente Harderwijk: "Meneer Hop moet zijn mond houden"
(216) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de CDA/CDA-PR en Communicatie
(90) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Buurtvereniging Speuld en Omstreken
(215) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de ErmeloNieuws.nl
(103) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Jongerenraad Ermelo
(75) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelo's Weekblad
(199) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Christelijk College Groevenbeek
(128) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Bedrijvenkring Ermelo (BKE)
(665) Ermelose CDA bestuurders laten Hop met buurtonderzoeken in de gaten houden!
(686) Honden van Dutroux kregen meer te vreten dan Ermelose 70+ mevrouw na weerzinwekkende CDA (bestuurders) terreur
(599) Ermeloer George Elsing: Ik begrijp het (CDA) niet zo goed..........
(303) Ermelo Krijgt u dezelfde kilometervergoeding als ambtenaren van de CDA gemeente Ermelo?
(PAR) Ermelo Hop tegen chefje gemeente Ermelo: Ga jij maar lekker klagen bij je CDA burgemeester"
(CHR) Ermelo Hop mag van CDA niet meedoen aan politiek debat Christelijk College Groevenbeek
mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"
Stemwijzer Groep Hop deed niet mee aan de Stemwijzer provinciale verkiezingen Gelderland omdat het belangrijkste verschil Groep Hop met alle andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de Stemwijzer werd opgenomen. Het niet opnemen van programma verschillen is een stemwijzer truc t.b.v. CDA en andere gevestigde politieke partijen als opdrachtgever van die stemwijzer.
(175) Hop tegen Ermelo: Hop ontdekt dat de Ermelose gemeente ambtenaar een natuurlijk gezag moet kunnen uitoefenen over burgers en bestuurders
(265) Hop tegen Ermelo. Competentie ambtenaar die GEZAG over Hop wilde uitoefenen in de gemeente Ermelo
(512) Stemfraude? Dubbelfunctie lid stembureau en kandidaat raadslid bij Ermelose verkiezingen mag wel van CDA burgemeester
(648) Stemfraude? Strijd Hop met Ermelose ambtenaren levert bewijs op dat alleen originele formulieren ingeleverd mogen worden
(201) Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van de Ermelose CDA burgemeester
(98)   Stemfraude? Nieuwsbrief 4 verkiezingen, Ministerie van Binnenlandse Zaken roept gemeenten op fraude te plegen in vastgestelde verkiezingsformulieren
(340) CDA medewerkers vernielen overal in Gelderland de verkiezingsposters van Groep Hop
(362) Alleen Groep Hop weigerde losgeld te betalen aan CDA-PRcommissie voor debat
(379) CDA kan alleen Groep Hop niet controleren. Hop weigert betaling losgeld aan CDA PR-commissie
(425) "Groep Hop wil agrarisch landschap behouden". CDA vernield overal de Groep Hop verkiezingsposters
(638) Bedrijvenkring Ermelo doet ook mee aan doodzwijgen Hop. Het bedrijf Navobi valt hierbij zeer negatief op
(544) Ermelo. Beslissing op "bedenkingen" Hop tegen nieuwe milieuvergunning voor witvleeskalveren levert meer "bedenkingen" op
(375) Welke familie(s) en bedrijven beheersen met hoeveel subsidies de markt rondom vleeskalveren in Nederland?
(781) Bedenkingen na speeddaten met Ermelose Jongerenraad. Voorstel Hop om vaker te speeddaten wordt door CDA-ers doodgezwegen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum levert meer bedenkingen op
(511) Een sfeerverslag uit Ermelo. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
(541) Doodzwijgen Groep Hop op de Veluwe IV, Verkiezingsposters Groep Hop worden overal vernield en overplakt
(452) CDA-ers betrapt op vernielen van Groep Hop verkiezingsposters
(561) "Groep Hop wil de jeugdzorg echt aanpakken". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
(646) Groep Hop deed in alle 55 gemeenten mee aan provinciale verkiezingen Gelderland 2007
(459) Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
(218) Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen
(601) Ermelo CDA "In de raadsvergadering is er geen mogelijkheid tot inspreken van burgers en andere betrokkenen"
(729) Felle succesvolle campagnes tegen vernietiging natuur door CDA-ers leverde Hop de bijnaam natuurterrorist op
(718) Stemfraude? Ermelo bezwaarschrift Hop tegen uitslag verkiezingen in Ermelo waarbij Hop verkiezingsfraude in stemlokaal bewijst
(894) Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden".

(3) De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt burgers in iedere procedure tegen de overheid
(742) Ermelo Alleen Groep Hop wil kwaliteitshandvest voor ambtenarij gemeente Ermelo invoeren
(623) Akten burgerlijke stand worden elektronisch opgeslagen dus kan eenvoudig een "dubbel" worden verstuurd
(145) Ermelo. Een lawine aan onjuiste ontvangstbevestigingen gemeente Ermelo richting Hop
(470) Voorbeeldbrief Klacht GEGROND n.a.v. modelklacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(664) Voorbeeldbrief klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(20) Ermelo. WOB werkt niet. Macht is recht! Wie meer macht heeft heeft meer rechten!
(615) Ermelo Hop voorspelt: "Wet dwangsom wordt uitgehold om burgers te naaien en uit te zuigen"
(504) Klacht tegen gemeente Ermelo is bekend bij de Europese Commissie
CBS Ermelo. Commissie bezwaarschriften Ermelo weigert nevenfuncties openbaar te maken
(687) Heeft u namen en nevenfuncties leden en secretarissen commissie bezwaarschriften CBS)ontvangen?
(520) Werkt de secretaris BSC bij de gemeente? Behandeld zij ook het onderhavige dossier voor de gemeente?
(506) Ermelose commissie bezwaarschriften gaat gewoon door na wraking Hop van weerzinwekkend partijdige BSC
(86) Publicatie namen medewerkers werkzaam bij de overheid met hun telefoonnummer bij de overheid is niet in strijd met de privacy
(358) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Welke boom is hier ziek?
(424) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Christelijke (CDA) terreur tegen bewoners recreatiewoningen
(698) Voorbeeldbrief bezwaarschrift tegen WOZ beschikking gemeente Ermelo
DIS Ermelo CDA burgemeester discrimineerd Nederlanders tov buitenlanders
(576) Ermelo Wob van Hop mbt convenanten gemeente Ermelo met Uwoon
(125) Voorbeeldbrief Verzoek 125 aan de gemeente om uw kind weer in te schrijven in het GBA
Gemeentesecretaris Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes gemeentesecretaris
Griffier Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes griffier
Suwinet Voorbeeldbrief Heeft u al een kopietje van Suwinet Inkijk over u ontvangen?
(91) Bezwaar maken tegen de afname vingerafdrukken en opslag in digitale overheidsdatabank.
Stem Wijzer! Stem Groep Hop! Landelijk Verkiezingsprogrammapolitieke groepering Groep Hop

Hop analyseert kenmerken van CDA-ers: "Geen zelflerend vermogen, fouten wegredeneren, elkaar leuke baantjes geven, werken met gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking van andere burgers en politieke tegenstanders doodzwijgen.lees verder
(15) Bijlmerramp I CDA rechter Rein Jan Hoekstra kan vrachtbrieven en mannen in witte pakken niet vinden
(351) Bijlmerramp II CDA rechter Rein Jan Hoekstra kan vrachtbrieven en mannen in witte pakken niet vinden

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.