SLAVERNIJ IN NEDERLAND

Slavernij in Nederland. Uw BSN-nummer is uw Burger Slaven Nummer!

Slavernij in Nederland. Groep Hop wil geen CDA burgemeester in de gemeente Ermelo om een einde te maken aan de CDA (gemeentelijke) terreur tegen bejaarde inwoners met tonnen aan dwangsommen die zij van hun AOW natuurlijk onmogelijk kunnen betalen. De gemeentelijke terreur tegen bewoners van recreatiewoningen de kop indrukken door iedere ambtenaar die daarbij betrokken is (geweest) een ander soort baantje (elders) te geven.

Slavernij in Nederland. Groep Hop wil geen (0-uren) arbeidscontracten voor werknemers met concurrentie-, relatie- en boetebedingen met direct opeisbare boetes van duizenden euro's per dag die een werknemer met geen salaris per dag of een paar tientjes salaris per dag natuurlijk onmogelijk kan betalen. Groep Hop wil de eigenaren van bedrijven die dit soort arbeidscontracten hanteren opsluiten als misdadigers om de slavernij in Nederland te bestrijden. Iedere ambtenaar die daarbij betrokken is (geweest) een ander soort baantje (elders) te geven.

 

Kent u burgers in Ermelo? Vraag of ze Groep Hop willen stemmen in 2018

Contact: lees verder

 

 

Kerk en staat in Nederland. Waaruit blijkt de gratie Gods bij nieuwe wetgeving en/of benoeming staatshoofd?

Kerk en staat in Nederland. Waaruit blijkt de gratie Gods bij nieuwe wetgeving en/of benoeming staatshoofd?

De rechtspraak in Nederland geeft de overheid meestal gelijk in zaakjes tussen overheid en burger. De staat probeert te winnen met gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen hetgeen de betrokken rechters kritiekloos en klakkeloos overnemen als praktijkvoorbeeld van Slavernij in Nederland. Het begint al met nieuwe wetgeving waarbij burgers steeds verder worden uitgezogen en uitgebuit welke wetgeving begint met "de gratie Gods". Waaruit blijkt de gratie Gods bij nieuwe wetgeving en/of benoeming staatshoofd?

- U kunt een brief naar de premier van Nederland sturen en vraag haar/hem om KEIHARD BEWIJS van de gratis Gods bij wetgeving en benoeming staatshoofd?

- U kunt een verzoek bij het Openbaar Ministerie indienen in uw zaak met als VOORVRAAG: Waaruit blijkt de gratie Gods bij nieuwe wetgeving en/of benoeming staatshoofd?

- U kunt een verzoek bij de betrokken rechtbank indienen in uw zaak met als VOORVRAAG: Waaruit blijkt de gratie Gods bij nieuwe wetgeving en/of benoeming staatshoofd?

- Vraag om keihard bewijs van deze bewering indien dat er niet komt is er sprake van "gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen" waarop de rechtsspraak in Nederland is gebaseerd.

- Uw reacties en ervaringen zijn welkom voor publicatie op internet.

 

 

 

 

 

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.