SLAVERNIJ IN NEDERLAND ©

Slavernij in Nederland. Uw BSN-nummer is uw Burger Slaven Nummer!

Nederlandse Orde van Advocaten Gedragsregels 1992 Regel 8. De advocaat dient zijn cliŽnt op de hoogte te brengen van belangrijke informatie, feiten en afspraken. Waar nodig ter voorkoming van misverstand, onzekerheid of geschil, dient hij belangrijke informatie en afspraken schriftelijk aan zijn cliŽnt te bevestigen.

 

Kent u burgers in Ermelo? Vraag of ze Groep Hop willen stemmen in 2018

Contact: lees verder

 

 

Nederlandse Orde van Advocaten: Een advocaat dient belangrijke informatie en afspraken schriftelijk aan zijn cliŽnt te bevestigen

Nederlandse Orde van Advocaten Gedragsregels 1992 Regel 8. De advocaat dient zijn cliŽnt op de hoogte te brengen van belangrijke informatie, feiten en afspraken. Waar nodig ter voorkoming van misverstand, onzekerheid of geschil, dient hij belangrijke informatie en afspraken schriftelijk aan zijn cliŽnt te bevestigen.

(807) De samenstelling van de Raad van de Orde van Advocaten in het arrondissement Den Haag 30 oktober 2015 - 18 september 2017

WAARSCHUWING
(897) Slavernij in Nederland. Regel 8 Nederlandse Orde van Advocaten Gedragsregels 1992 Regel 8 Een obscure advocaat kenmerkt zich door burgers die tegen de overheid procederen uit te zuigen en uit te buiten en/of probeert uit te zuigen en uit te buiten in zaakjes van die burger tegen de overheid om vervolgens in strijd met regel 8 van de Nederlandse Orde van Advocaten Gedragsregels 1992 niet schriftelijk te informeren dat hij niet in cassatie gaat. Dit klemt des te meer als zo'n obscure advocaat ook een rechter nevenfunctie bekleed dus conform de mentaliteit van die beroepsgroep burgers uitzuigt en uitbuit en/of probeert uit te zuigen en uit te buiten om vervolgens niet in cassatie te gaan om de overheid en zijn rechtermaatjes te beschermen tegen een cassatiezaak van een burger.

 

 

 

 

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.