CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

Informant advocatuur: Hop moet bloeden schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.

 

Voorwoord met uitnodiging om na te denken over 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop

Lees verder

 

 

 

Raad voor de Kinderbescherming Directie Oost in de zaak Hop: "Zelfs het schrijven van brieven van de kinderen aan hun vader maakt de kinderen al overstuur"

 

Memo deskundigenrapport 185
(9) De R.A.J. Mees-norm. Liegen en bedriegen is representatief voor de werkwijze van een kinderrechter om kinderen van hun ouders te jatten en toekomstige hulpverlening te kunnen blijven verkopen.

3. Passage notities griffier zitting 7 mei 1996:  "KR Vervelende zaak. Ik ben onvoldoende in staat om waarheidsgehalte te controleren"

Onderstaande brief van mijn dochter Y Hop bewijst met welke methodes vaders genaaid werden in rapporten van de Raad voor de Kinderbescherming afgedekt door incompetente kinderrechters om kinderen hun vader afhandig te kunnen maken. Het kan volgens mij dan ook niet anders dat de puinhoop van de jeugdzorg in het heden veroorzaakt is door de corruptie van de coalities tussen Raad vooor de Kinderbescherming en kinderrechters in het verleden. Een puinhoop die ook in deze tijd nog steeds in stand gehouden wordt door corruptie van coalities tussen jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming en kinderrechters om kritiek van buitenaf te onderdrukken.

In de zaak Hop worden deze praktijken zichtbaar gemaakt door de weigering van kinderrechter mevrouw mr. R.A.J. Mees om aan waarheidsvinding te doen door te toetsen of het bewijsmateriaal dat de vader in de procedure heeft ingebracht zich verdraagt met de beweringen van de Raad voor de Kinderbescherming en als de Raad liegt en bedriegt de Raad voor de Kinderbescherming keihard aanpakken op hun bedrog.

Ook kunnen vragen gesteld worden over de kwaliteit van de kinderrechters in Nederland. Als je een kinderrechter zoals deze mevrouw R.A.J. Mees treft die niet in staat is en/of weigert te toetsen dan is daar maar een antwoord op "Opgerot met deze kinderrechter" Hoeveel ellende zal zij bij kinderen veroorzaakt hebben. Ik vond de volgende passage in de notities griffier nadat ik drie keer was weggestuurd en inzage dossier aan mij werd geweigerd (109)

3. Passage notities griffier zitting 7 mei 1996:  "KR Vervelende zaak. Ik ben onvoldoende in staat om waarheidsgehalte te controleren" Hoeveel stront moet je in je ogen hebben om niet in staat te zijn de de onware en valse bewering van moeder  "kinderen meer dan anderhalf jaar geen contact meer wensen" niet feitelijk te controleren op leugenachtigheid door deze bewering te vergelijken met de genummerde documenten van vader over die periode, bijvoorbeeld onderstaande brief van Y aan haar vader in de onderhavige periode?

 

Brief Y Hop aan haar vader. Bewijsstuk van vader in de klachtzaak Hop tegen de Raad voor de Kinderbescherming Oost tegen de raadsrapportage "Zelfs het schrijven van brieven van de kinderen aan hun vader maakt de kinderen al overstuur"

Voor gea en pappa

hoe gaat het ermee.

Met ons heel goed

Ik hoop dat je snel uit het ziekenhuis bent

Dan komen we eens gezellig langs.

Maar pappa was er niet zaterdag 12 maart 1994.

Het was best jammer.

Was het leuk waar je heen was.

Hoe gaat het verder mee.

En hou gaat het met de dieren.

Met onze dieren gaat het goed.

Als je er was pappa.

Dan was Desire er ook.

Want ze had bij me geslapen.

Vanaf zaterdag 13 maart tot zondag 14 maart 1994.

Nou doei

-XXXXXXXXXXXX- Allebei 6 kusjes

Van ons.

Y en Z.

 

 

 
Van harte gefeliciteerd "overheidsambtenaren" van de Raad voor de Kinderbescherming en "rechtbank Zutphen" met het behaalde resultaat verkregen met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking". Een rechterlijke beschikking "geen omgang meer tussen vader en zijn drie kinderen"

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"


3 De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt voor burgers in iedere procedure tegen "overheidsambtenaren"
1 Hop bijt flink terug met satire op internet naar kinderrechter en RvdK in de zaak Hop
16 SOGM publicatie over Hop. "Mede door Hop werd internetsite soort rebellenclub"
177 President rechtbank Zutphen: "Lachwekkend om de vertegenwoordiger RvdK telkens de zaal te doen verlaten en bij de volgende zaak weer te zien terugkeren
81 Hop bijt terug: Klop Klop werd gepresenteerd op een landelijke bijeenkomst Stichting Dwaze Vaders
547 Hop bijt terug: "Het was lachwekkend te lezen dat Meesje maatregelen eiste tegen Hop na publicatie Klop Klop!"
17 Kamerlid Hendriks: Hop ga zo door! Oorkonde voor Kamerlid Hendriks voor open democratie
184 Het complot! Kinderrechter ook President Soroptemistenclub om belangen van vrouwen te bevorderen
Hop bijt terug: Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Kinderrechters op hun congres verbijsterd achterlatend..... (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (Y) (Z)
327 Hop bij terug:Lachwekkend President Mr. J.J. van Oostveen: "na inzage in ons bijbanenregister is het recht van Hop om kritiek te geven uitgewerkt"
143 Het complot! Voorgedrukte griffieformulieren Voogdij: De moeder
302 Het complot! Referteverklaring rechtbank Zwolle alweer representatief voorbeeld partijdigheid voor de moeder
363 Het complot! Arnhemse rechter namens Rijksmuseum Amsterdam: "Moeders zijn beter geschikt dan vaders om leuke dingen met hun kinderen te doen"
8 Het complot! Griffier kinderrechter is dezelfde persoon als secretaris klachtencommissie RvdK
12 Het complot! RvdK en KIR overleggen over Hop voor, na en tijdens schorsing hoorzitting kinderrechter
142 Het complot! Gebruik voornamen kinderrechter en RvdK medewerker bij rechtbank Utrecht voortaan taboe
14 Resultaat: RvdK maakt einde aan (geheim) overleg voor, na, en tijdens schorsing hoorzitting rechter
83 Resultaat: Landelijk directeur RvdK Hooymans schrijft brief aan de gerechten mbt belangenverstrengeling
13 Het complot! Vereniging rechters ASZM probeert onderzoek Hop tegen te werken
148 Het complot! RvdK: Indienen klachten tegen RvdK werkt contraproductief mbt gevraagde omgangsregeling
106 Het complot! Kinderrechter weigert vader meermalig inzage dossier bij de rechtbank
112 Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
289 Het complot! Gelderse Verhoormethode! Een vader mag minderjarige niet bijstaan bij verhoor door politie
9 Het complot! RvdK/Kinderrechter weigert (verplichte) waarheidsvinding na "RvdK verzonnen verhalen" in de zaak Hop
10 Het complot! Hoe schrijft de raadsmedewerker het raadsrapport? Gegevens verzwijgen, toeschrijven naar conclusie!
11 Het complot! Competentieprofiel praktijkleider: Als raadsrapport niet deugt gaan we toch lekker door!
93 Het complot! RvdK laat belang moeder zwaarder wegen dan belang vader
136 Het complot! RvdK: Omgangsregeling afwijzen omdat omgang niet met een rechterlijke beschikking kan worden afgedwongen
139 Het complot! Vraag Hop in Justitiekrant: "Is het gewenst dat de Raad zelf onderzoek mag verrichten als belanghebbende bij de uitslag"
445 Resultaat: Analyse klachtafhandeling kinderbescherming 2000 citaat:"Dhr Hop vanwege groot aantal apart vermeld"
18 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 8 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
19 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 6 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
337 Het complot! PvdA Kamervoorzitter Deetman bleef Kamerlid Hendriks in kwaad daglicht plaatsen
459 - 218 Het complot! Denk eens na over geschiedenis (gefiscaliseerde) omroepbijdrage en censuur gesubsidieerde media
137 Stiekem overleg (overheid) over Hop in een achterkamertje van de Vereniging Directeuren Gezinsvoogdij-instellingen.
80 Twintig jaar later er is nog niets veranderd! Hop krijgt Openbaar Ministerie Gevoelige Zaken Overleg MEMO'S OVER HOP te pakken.
574 De eerste kinderrechter springt voor de trein na het wederom naaien van Hop met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking"

Citaat raadsrapport in de zaak: De vader (Hop) wil dat de uitspraak van de rechter inzake de omgangsregeling wordt uitgevoerd.

TEGEN

Raad voor de Kinderbescherming: "Een omgang tussen vader en kinderen, kan niet op deze wijze (met een beschikking van de kinderrechter) worden afgedwongen".

Beschikking kinderrechter/President Soroptemistenclub R.A.J. Mees: Geen omgang meer tussen vader en zijn kinderen.

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"

top
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
Stem wijzer! Stem Groep Hop ©
Referenties J. Hop
Activiteiten