GROEP HOP ERMELO ©

Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

De CDA PR commissie eiste meermalig geld van Hop om mee te mogen doen aan politiek debat. Antwoord Hop: Donder op! De CDA PR commissie eiste verwijdering van de CDA brieven aan Hop van internet. Antwoord Hop: Eed van een raadslid. Raadsleden moeten alvorens hun functie te kunnen uitoefenen een ambtseed afleggen, waarin zij trouw aan de Grondwet beloven. Ze moeten verklaren dat ze om tot lid van de raad te worden benoemd geen gift of gunst hebben gegeven of beloofd en dat ze bij de uitoefening van hun ambt 'rechtstreeks noch middellijk' enig geschenk of enige belofte hebben aangenomen of zullen aannemen.

Alleen Hop maakte bezwaar tegen de totaal verrotte CDA mentaliteit het knippen en plakken in verkiezingsformulieren. Alleen Hop maakte steeds bezwaar tegen de verrotte mentaliteit die heerste in het Ermelose gemeentehuis waarbij leden van de stembureaus zelf ook kandidaat waren voor de gemeenteraad om verkiezingsuitslagen te kunnen manipuleren.

Stem Wijzer! Stem Groep Hop.Kent u iemand in Ermelo vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door het gemeentehuis te laten waaien en/of wil helpen met het snel verkrijgen van het wettelijk aantal benodigde ondersteuningsverklaringen om mee te mogen doen met de verkiezingen in Ermelo?

 

Kent u iemand in Ermelo? Vraag of hij/zij Groep Hop wil stemmen...

Contact: lees verder

Bedrijvenkring Ermelo. Op 17 november 2005 12:20 uur schreef Johan Roseboom (SGPer) namens Navobi onderdeel van Drie Groep aan Hop Citaat: Ik vertrouw de Ermelo's samenleving zo , dat ik er 100 % van uit ga, dat je (Hop) geen enkele zetel krijg. Navobi is een producent van kalvermelk, kalverhouderij, voedselproductie, kalverslachterij, vleesverwerking en kalfsvellen

 

 

 

(098) Nieuwsbrief 4 verkiezingen, Ministerie van Binnenlandse Zaken roept gemeenten op fraude te plegen in vastgestelde verkiezingsformulieren

 

Werkaantekeningen

 

 

Oerlemans 16, hoe OERDOM moet je zijn om 16 verkeerde ontvangstbevestigingen aan dezelfde burger van Ermelo te sturen!

Oerlemans 1, Oerlemans 2, Oerlemans 3, Oerlemans 4, Oerlemans 5, Oerlemans 6, Oerlemans 7, Oerlemans 8, Oerlemans 9, Oerlemans 10, Oerlemans 11, Oerlemans 12, Oerlemans 13, Oerlemans 14, Oerlemans 15, Oerlemans 16 GEEN FOUTLOZE ONTVANGSTBEVESTIGINGEN representatief kenmerk werkwijze gemeente Ermelo jegens gewone burgers!

 

 

 

Oerlemans 16, hoe OERDOM moet je zijn om 16 verkeerde ontvangstbevestigingen aan dezelfde burger van Ermelo te sturen!

Mijn kenmerk bezwaarschrift 311209

KCC nummer 09032696

Oerlemans 4, verkeerde datum

Oerlemans 15, verkeerde naam

Oerlemans 16, OPNIEUW verkeerde datum, verkeerde naam in een ontvangstbevestiging 6 januari 2010 nummer 10000007.

Hierbij VERZOEK ik om medewerker mw T. Boelens-Hoefnagels Interne Advisering en Ondersteuning van ALLE ZAKEN af te halen waarbij J. Hop Ermelo betrokken is en deze medewerkster te vervangen door eentje die meer kennis van zaken heeft.

 

College van Burgemeester en wethouders van Ermelo

Raadhuisplein 2,

3850 AM Ermelo. 

Ermelo, 7 januari 2010.

 

Betreft: Oerlemans 16, OPNIEUW verkeerde datum, verkeerde naam in een ontvangstbevestiging 6 januari 2010 nummer 10000007.

Hierbij VERZOEK ik om medewerker mw T. Boelens-Hoefnagels Interne Advisering en Ondersteuning van ALLE ZAKEN af te halen waarbij J. Hop Ermelo betrokken is en deze medewerkster te vervangen door eentje die meer kennis van zaken heeft.

 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij verzoek ik om correctie ontvangstbevestiging 6 januari 2010 nummer 10000007. 

Mijn kenmerk bezwaarschrift 311209, KCC nummer 09032696, Oerlemans 4, verkeerde datum, Oerlemans 15, verkeerde naam

Oerlemans 16, OPNIEUW verkeerde datum, verkeerde naam in een ontvangstbevestiging 6 januari 2010 nummer 10000007.

 

Ten onrechte staat hier vermeld GROEP HOP in de adressering 

Dit MOET zijn J. Hop 

Er is sprake van RECIDIVISME en OPZET! Het is dus geen incident maar er is hier sprake van een structureel probleem bij de gemeente Ermelo en er is kennelijk sprake van opzet om de “ontvankelijkheid” onderuit te halen door Groep Hop i.p.v. J. Hop te vermelden.

Mijn kenmerk bezwaarschrift 311209, KCC nummer 09032696

Oerlemans 4, verkeerde datum, Oerlemans 15, verkeerde naam

Oerlemans 16, OPNIEUW verkeerde datum, verkeerde naam in een ontvangstbevestiging 6 januari 2010 nummer 10000007.

 

Hierbij VERZOEK ik om medewerker mw T. Boelens-Hoefnagels Interne Advisering en Ondersteuning van ALLE ZAKEN af te halen waarbij J. Hop Ermelo betrokken is en deze medewerkster te vervangen door eentje die meer kennis van zaken heeft. 

RECIDIVISME

Oerlemans 1, Oerlemans 2, Oerlemans 3, Oerlemans 4, Oerlemans 5, Oerlemans 6, Oerlemans 7, Oerlemans 8, Oerlemans 9, Oerlemans 10, Oerlemans 11, Oerlemans 12, Oerlemans 13, Oerlemans 14, Oerlemans 15, Oerlemans 16

 

Met vriendelijke groet, 

J. Hop.                                                                   Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

 

KCC nummer 09032031 

College van Burgemeester en wethouders van Ermelo

Raadhuisplein 2,

3850 AM Ermelo. 

Ermelo, 28 december 2009. 

Betreft: Oerlemans 1, geen foutloze ontvangstbevestiging. 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij verzoek ik om correctie ontvangstbevestiging 18 december 2009. 

K enmerken: onze ref. 09032227 casenr. 2009-09633.

Ten onrechte staat hier vermeld 

Citaat: hebben wij op 16 december 2009 ontvangen. 

Dit MOET zijn hebben wij op 15 december 2009 ontvangen. 

Er is sprake van RECIDIVISME. Het is dus geen incident maar er is hier sprake van een structureel probleem bij de gemeente Ermelo. 

Beleefd wordt verzocht om de betrokken medewerkers een SCHRIFTELIJKE AANWIJZING te geven om zorg te dragen voor correcte ontvangstbevestigingen aan burgers. 

Met vriendelijke groet, 

J. Hop. 

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

 

 

Communicatie nummer 09032347  

College van Burgemeester en wethouders van Ermelo

Raadhuisplein 2,

3850 AM Ermelo. 

Ermelo, 28 december 2009. 

Betreft: Oerlemans 2, geen foutloze ontvangstbevestiging. 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij verzoek ik om correctie ontvangstbevestiging 22 december 2009. 

Kenmerken: onze ref. 09032488 casenr. 2009-09781. 

Ten onrechte staat hier vermeld 

Citaat: hebben wij op 18 december 2009 ontvangen. 

Dit MOET zijn hebben wij op 17 december 2009 ontvangen.  

Er is sprake van RECIDIVISME. Het is dus geen incident maar er is hier sprake van een structureel probleem bij de gemeente Ermelo. 

Beleefd wordt verzocht om de betrokken medewerkers een SCHRIFTELIJKE AANWIJZING te geven om zorg te dragen voor correcte ontvangstbevestigingen aan burgers. 

Met vriendelijke groet, 

J. Hop. 

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

 

 

Gemeenteraad nummer 09030688  

Gemeenteraad van Ermelo

Raadhuisplein 2,

3850 AM Ermelo. 

Ermelo, 28 december 2009. 

Betreft: Oerlemans 3, geen foutloze ontvangstbevestiging. 

Geachte leden van de gemeenteraad van Ermelo, 

Op 22 december 2009 ontving ondergetekende een ontvangstbevestiging van zijn brief  d.d. 3 december 2009 aan de gemeenteraad van Ermelo inzake programma’s van politieke partijen voor burgers in het gemeentehuis voor meenemen klaar leggen. 

Tijdens de verkiezingen 2006 had Hop hier mondeling om gevraagd maar dat werd gelijk afgewezen, dat werd Hop verboden met als argumentatie “omdat het gemeentehuis ook als stembureau werd gebruikt.” Vier jaar later dient Hop hetzelfde verzoek NU schriftelijk in en nu kan het kennelijk wel. 

Ondergetekende maakt BEZWAAR tegen de gang van zaken rondom deze brief 3 december 2009 van J. Hop gericht aan de gemeenteraad van Ermelo

Ten onrechte is mijn brief 3 december 2009 niet behandeld op 10 december 2009 in de gemeenteraad. 

Ten onrechte is mijn brief 3 december 2009 tot 111209-221209 ONDERSCHEPT. Bestuurders van de gemeente Ermelo in dit geval de gemeenteraad van Ermelo hebben er maar voor te zorgen dat brieven van burgers GERICHT AAN DE GEMEENTERAAD die gemeenteraad ook (tijdig) bereiken. 

Onomstotelijk is immers vastgesteld dat een brief van een burger d.d. 3 december 2009 op 10 december 2009 NIET aan alle leden van de Ermelose gemeenteraad was gestuurd!  

Kennelijk ontving ik de ontvangstbevestiging brief 3 december 2009 aan de gemeenteraad pas nadat ik hierover VOOR DE TWEEDE KEER had gereclameerd in een gesprek met de heer Oerlemans d.d. 17 december 2009 en schriftelijk bevestigd in mijn brief van 17 december. Dat is dus 14 dagen later. 

Een ontvangstbevestiging sturen gedateerd 22 december 2009 inzake een ontvangen brief van 3 december 2009 is VEEL TE LAAT! 

Ondergetekende is HET NIET EENS om de brief 3 december 2009 voor kennisgeving aan te nemen. Kennelijk is er meer aan de hand en bereiken brieven van burgers gericht aan de gemeenteraad die gemeenteraad van Ermelo niet en worden brieven van burgers ONDERSCHEPT. 

Ondergetekende is HET NIET EENS om de brief 3 december 2009 voor kennisgeving aan te nemen. Het bevreemd ondergetekende dat een brief d.d. 3 december 2009 gericht aan de gemeenteraad wordt ONDERSCHEPT! Op dezelfde brief d.d. 3 december 2009 gericht aan het College er wel een ontvangstbevestiging wordt gestuurd op 15 december 2009. Waarom wordt een ontvangstbevestiging van die brief aan het College op 15 december 2009 en een ontvangstbevestiging van die brief aan de gemeenteraad op 22 december 2009? 

Ondergetekende is HET NIET EENS om de brief 3 december 2009 voor kennisgeving aan te nemen. Waarom wordt een reactie van het College op mijn brief van 3 december 2009 aan de gemeenteraad gestuurd. Beslist het College voor de gemeenteraad? 

Ondergetekende is HET NIET EENS om de brief 3 december 2009 voor kennisgeving aan te nemen. Citaat: “Mocht de raad aanleiding zien om hierop te reageren, dan ontvangt u van ons afzonderlijk bericht.” Wat is er aan de hand in Ermelo? Beslist het College voor de gemeenteraad? Het College neemt eerst een BESLUIT op een brief van een burger aan de gemeenteraad en daarna mag de gemeenteraad ook nog een reactie geven? 

Ondergetekende is HET NIET EENS om de brief 3 december 2009 voor kennisgeving aan te nemen. Op 17 december 2009 ontving ik bericht van de heer Oerlemans dat de “werkgroep communicatie van de Raad” heeft bepaald dat de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen in het gemeentehuis gelegd mogen worden.   

 

Wat is dit nu weer? Bestuurlijke chaos? Of is er weer veel meer aan de hand?

Worden goede ideeŽn van burgers en bedrijven ONDERSCHEPT zodat het kliekje van de burgemeester daar eerst hun voordeel mee kan doen. 

Je zal maar ondernemer zijn en met een goed idee ONROEREND GOED wil aankopen in de gemeente Ermelo en je stelt het idee voor in een verzoek en voor je het beseft heeft het KLIEKJE van de burgemeester dat ONROEREND GOED voor je neus weggekocht en die nemen je goed idee over.

 

 

Ondergetekende is HET NIET EENS om de brief 3 december 2009 voor kennisgeving aan te nemen. Indieners van brieven gericht aan de gemeenteraad hebben de mogelijkheid om hun brief extra onder de aandacht te brengen bij het agendapunt 4. Ter inzage liggende stukken. U kunt bij dit agendapunt gebruik maken van het spreekrecht. 

Ik wil geen gebruik maken van spreekrecht maar mijn brief van 3 december 2009 extra onder de aandacht brengen middels dit SCHRIFTELIJK SCHRIJVEN 27 december 2009. 

Ondergetekende is HET NIET EENS om de brief 3 december 2009 voor kennisgeving aan te nemen. Citaat: “De stukken voor de raadsvergadering zijn een week voor de vergadering digitaal raadpleegbaar op www.ermelo.nl. Mijn brief d.d. 3 december 2009 voor de vergadering gemeenteraad van 10 december 2009 was NIET een week voor de raadsvergadering 10 december 2009 digitaal beschikbaar. 10 min 3 =7 dagen. 

Wie zijn de daders? Wie zijn “WIJ”? Raadsgriffier Zuidema ONDERSCHEPT brief J. Hop aan de Ermelose gemeenteraad! De brief d.d. 3 december 2009 van J. Hop Ermelo aan de gemeenteraad van Ermelo om verkiezingsprogramma's politieke partijen voor burgers in het gemeentehuis te leggen werd NIET behandeld tijdens de raadsvergadering donderdag 10 december 2009. Hop vroeg dus aan een raadslid of hij een brief van Hop aan de gemeenteraad gericht had ontvangen. Hij vertelde NEE! Hop ging dus naar de raadsgriffier mevrouw Zuidema en vroeg: "Klopt het dat u mijn brief gericht aan de gemeenteraad van Ermelo niet aan de gemeenteraad heeft toegestuurd? Zij antwoordde: "Ja dat klopt! Het betreft een kwestie waar het College over gaat." Hop: "Ja maar ik heb de brief gericht aan de gemeenteraad". Mevrouw Zuidema: "Ja maar wij weten niet of het wel mag om uw verkiezingsprogramma's in het gemeentehuis neer te leggen." Hop: "Ja maar ik heb de brief gericht aan de gemeenteraad". Ik heb OOK EEN ONTVANGSTBEVESTIGING GEKREGEN dat mijn brief is gericht aan de gemeenteraad van Ermelo." Zuidema: "Ik zal uw brief aan de raadsleden toesturen. Uw brief wordt dan 14 januari 2010 behandeld in de Raad. Hop: "Dus ik moet ZES WEKEN wachten voordat ik antwoord krijg of ik de verkiezingsprogramma's van Groep Hop in het gemeentehuis gelegd mogen worden." Hop: "Hier komt GEDONDER van, u als griffier onderschept mijn brief aan de gemeenteraad".  

Op 10 december 2009 wist de griffier dus al dat er gedonder kwam over mijn brief van 3 december 2009. Hoe is het mogelijk dat pas 12 dagen later een ontvangstbevestiging wordt gestuurd van mijn brief aan de gemeenteraad van Ermelo?

 

 

Ondergetekende is HET NIET EENS om de brief 3 december 2009 voor kennisgeving aan te nemen. Wat was immers de aanleiding van J. Hop Ermelo om ook aan de gemeenteraad een brief te schrijven? 

Op 1 december 2009 om ca. 20:00 uur bezocht ondergetekende tijdens het OPEN HUIS de zaal van de gemeenteraad. 

Mevrouw Zuidema ziet me al aankomen en ze begroet me keurig netjes. Komt u ook even in de raadszaal kijken om uitleg te krijgen over de gemeenteraad? Nou nee het het al bijna 20:00 uur en de uitnodiging is tot 20:00 uur. Nou we hebben nog een rondje uitleg en ik laat me overtuigen en ga zitten. Ik kijk om me heen en zie twee jongeren, nog twee burgers, ikzelf en een paar raadsleden en de raadsgriffier mevrouw Zuidema.
Het bekende PE raadslid gaat mij uitleg geven hoe de gemeenteraad werkt.....................
Hij introduceert zich zelf en legt uit wat de bedoeling is.
De twee burgers hebben er zin in en vragen gelijk of ze wat mogen vragen aan het bekende PE raadslid. Jazeker antwoord hij.
HUN gesprek gaat vervolgens kort samengevat over ernstige communicatieproblemen tussen burger en gemeente.
De twee jongeren vertrekken en ook ik kijk om mij heen. Het is al bijna half negen.
DE UITLEG OVER DE WERKWIJZE VAN DE GEMEENTERAAD MOET NOG BEGINNEN.
Ook ik sta op en vertrek en vraag een ander raadslid of dit de hele dag al zo gaat.....................

De ene van die twee burgers die ken ik heel goed dat was een leraar van mij op de MAVO. Toch wel leerzaam om dit gesprekje even bij te wonen. Als burger moet je altijd een brief sturen GERICHT AAN DE GEMEENTERAAD. De raadsgriffier mevrouw Zuidema kijkt me aan terwijl ik weg loop....................................

 

 

DE NORM!

Tijdens de strandrellen in Hoek van Holland bleek na analyse dat bestuurders er maar VOOR MOETEN ZORGEN dat berichten hen bereiken. 

De aanleiding voor Hop om een brief aan de gemeenteraad van Ermelo te schrijven was het advies van een bekend PE raadslid op 1 december 2009 n.a.v. ernstige communicatieproblemen van burgers met de gemeente zichtbaar tijdens OPEN HUIS. 

Wat er ook van zij. Wat er verder ook gebeurd.

Met mijn eenvoudige brief van 3 december 2009 gericht aan de gemeenteraad heb ik zeer ernstige communicatieproblemen tussen burger en bestuurders van Ermelo met een praktijkvoorbeeld aangetoond. 

Het bovenstaande klemt des te meer omdat het College van Ermelo een PERSCONFERENTIE veel belangrijker vond dan raadsleden informeren toen de heer Vliek als wethouder ontslag nam en raadsleden van Ermelo het ontslag van deze wethouder in de krant konden lezen. 

Laten we eerlijk zijn. Het staat de Raad natuurlijk vrij om de brief van Hop d.d. 3 december 2009 als kennisgeving aan te nemen. Nog twee maandjes en kan het kliekje van de burgemeester met dit soort praktijken kennelijk ongestoord wegkomen.    

 

Mochten de burgers van Ermelo echter met voldoende stemmen op kandidaten van Groep Hop gaan stemmen en Groep Hop kandidaten komen in de gemeenteraad dan is het met dit soort “RUST” voor het College gedaan. 

Als een burger dan een brief aan de gemeenteraad schrijft en die wordt door “het kliekje van de burgemeester” ONDERSCHEPT dan breekt er GEDONDER UIT. 

Kandidaten van Groep Hop EISEN WEL dat brieven van burgers gericht aan de gemeenteraad van Ermelo deze bestuurders wel gelijk bereiken. 

Misschien is dat wel een duidelijk VERSCHIL tussen de huidige bestuurders van Ermelo en de kandidaten van Groep Hop. Aanleiding voor burgers om eens een keertje Groep Hop te gaan stemmen. 

Ik vertrouw erop dat deze brief bij de stukken zit voor de raadsvergadering van 14 januari 2010 als vervolg op brief 3 december 2009.

 

 

TENSLOTTE!

J. Hop laat zich niet zo gemakkelijk afpoeieren door het College. Het College heeft nog geen BESLUIT genomen op het verzoek d.d. 3 december 2009. Het is vandaag 27 december 2009. Je zou toch zeggen dat de “redelijke termijn om te beslissen op het verzoek van J. Hop Ermelo” al voorbij is. Of is het de bedoeling van het College nog een paar weekjes te wachten zodat de reactie=BESLUIT van het College op VERZOEK J. Hop NIET op 14 januari 2010 wordt behandeld maar in de volgende raadsvergadering in februari 2010? 

En hoe lang gaat het duren VOORDAT op het BEZWAARSCHRIFT van Hop wordt beslist tegen het BESLUIT van het College omdat Hop het sowieso al niet eens is met ieder BESLUIT van het College om de verkiezingsprogramma’s van Groep Hop in een UITHOEK van het gemeentehuis te leggen aan het einde van die leestafel. 

Ik zou graag zien dat de gemeenteraad van Ermelo er op toe ziet dat verkiezingen gemeenteraad goed onder de aandacht van burgers komt door verkiezingsprogramma’s van politieke partijen goed zichtbaar zijn in de hal richting KCC zodat WACHTENDE BURGERS voor het KCC, ik heb er wel eens 10 geteld, hun tijd ook kunnen besteden aan het verzamelen en doorlezen van de verkiezingsprogramma’s politieke partijen in Ermelo. 

Is het eigenlijk niet vreemd dat er tijdens de receptie OPEN HUIS 1 december 2010 en nieuwjaarsreceptie 4 januari 2010 geen aandacht wordt gevestigd op de verkiezingen gemeenteraad 3 maart 2010 of heeft het Ermelose College hier geen belang bij en vinden ze een kritiekloze gemeenteraad in Ermelo wel zo makkelijk? 

Het is ONBEGRIJPELIJK dat de Ermelose gemeenteraad (werkgroep communicatie gemeentraad Ermelo) kennelijk akkoord gaat met verkiezingsprogramma’s voor burgers in een UITHOEK van het gemeentehuis! 

Wordt het geen tijd om een frisse wind door het gemeentehuis van Ermelo te laten waaien om ERMELO BETER OP DE KAART TE ZETTEN MET EEN ANDERE MENTALITEIT? De kiezers mogen 3 maart 2010 hierover beslissen. Ik ben benieuwd? 

Met vriendelijke groet, 

J. Hop. 

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

 

 

KCC nummer 09032696 

College van Burgemeester en wethouders van Ermelo

Raadhuisplein 2,

3850 AM Ermelo. 

Ermelo, 28 december 2009. 

Betreft: Oerlemans 4, geen foutloze ontvangstbevestiging. 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij verzoek ik om correctie ontvangstbevestiging 24 december 2009. 

Kenmerken: onze ref. 09032785 casenr. 2009-09633. 

Ten onrechte staat hier vermeld 

Citaat: hebben wij op 22 december 2009 ontvangen. 

Dit MOET zijn hebben wij op 21 december 2009 ontvangen.  

Er is sprake van RECIDIVISME. Het is dus geen incident maar er is hier sprake van een structureel probleem bij de gemeente Ermelo. 

Beleefd wordt verzocht om de betrokken medewerkers een SCHRIFTELIJKE AANWIJZING te geven om zorg te dragen voor correcte ontvangstbevestigingen aan burgers. 

TENSLOTTE.

Fijntjes wordt gewezen op de bevestiging gesprek Hop/de Bruin KCC 24 december 2009. 

Met vriendelijke groet, 

J. Hop. 

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

 

 

Mijn kenmerk V231209 KCC nummer 09033030/09032977

 

 

 

College van Burgemeester en wethouders van Ermelo

Raadhuisplein 2,

3850 AM Ermelo.

 

Ermelo, 4 januari 2010.

 

Betreft: Oerlemans 5, geen foutloze ontvangstbevestiging.

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij verzoek ik om correctie ontvangstbevestiging 29 december 2009.

 

Mijn kenmerk V231209 KCC nummer 09033030/09032977

 

Ten onrechte staat hier vermeld

 

Citaat: hebben wij op 24 december 2009 ontvangen.

 

Dit MOET zijn hebben wij op 23 december 2009 ontvangen.

 

Er is sprake van RECIDIVISME. Het is dus geen incident maar er is hier sprake van een structureel probleem bij de gemeente Ermelo.

 

Beleefd wordt verzocht om de betrokken medewerkers een SCHRIFTELIJKE AANWIJZING te geven om zorg te dragen voor correcte ontvangstbevestigingen aan burgers.

 

RECIDIVISME

Oerlemans 1, Oerlemans 2, Oerlemans 3, Oerlemans 4, Oerlemans 5

 

Met vriendelijke groet,

 

J. Hop.

 

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn kenmerk V241209 KCC nummer 09033030/09032977

 

 

 

College van Burgemeester en wethouders van Ermelo

Raadhuisplein 2,

3850 AM Ermelo.

 

Ermelo, 4 januari 2010.

 

Betreft: Oerlemans 6, geen foutloze ontvangstbevestiging.

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij verzoek ik om correctie ontvangstbevestiging 29 december 2009.

 

Mijn kenmerk V241209 KCC nummer 09033030/09032977

 

Ten onrechte staat hier vermeld

 

Citaat: hebben wij op 24 december 2009 ontvangen.

 

Dit MOET zijn hebben wij op 23 december 2009 ontvangen.

 

Er is sprake van RECIDIVISME. Het is dus geen incident maar er is hier sprake van een structureel probleem bij de gemeente Ermelo.

 

Beleefd wordt verzocht om de betrokken medewerkers een SCHRIFTELIJKE AANWIJZING te geven om zorg te dragen voor correcte ontvangstbevestigingen aan burgers.

 

RECIDIVISME

Oerlemans 1, Oerlemans 2, Oerlemans 3, Oerlemans 4, Oerlemans 5, Oerlemans 6

 

Met vriendelijke groet,

 

J. Hop.

 

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn kenmerk V251209 KCC nummer 09033030/09032977

 

 

 

College van Burgemeester en wethouders van Ermelo

Raadhuisplein 2,

3850 AM Ermelo.

 

Ermelo, 4 januari 2010.

 

Betreft: Oerlemans 7, geen foutloze ontvangstbevestiging.

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij verzoek ik om correctie ontvangstbevestiging 29 december 2009.

 

Mijn kenmerk V251209 KCC nummer 09033030/09032977

 

Ten onrechte staat hier vermeld

 

Citaat: hebben wij op 24 december 2009 ontvangen.

 

Dit MOET zijn hebben wij op 23 december 2009 ontvangen.

 

Er is sprake van RECIDIVISME. Het is dus geen incident maar er is hier sprake van een structureel probleem bij de gemeente Ermelo.

 

Beleefd wordt verzocht om de betrokken medewerkers een SCHRIFTELIJKE AANWIJZING te geven om zorg te dragen voor correcte ontvangstbevestigingen aan burgers.

 

RECIDIVISME

Oerlemans 1, Oerlemans 2, Oerlemans 3, Oerlemans 4, Oerlemans 5, Oerlemans 6, Oerlemans 7

 

Met vriendelijke groet,

 

J. Hop.

 

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn kenmerk V261209 KCC nummer 09033030/09032977

 

 

 

College van Burgemeester en wethouders van Ermelo

Raadhuisplein 2,

3850 AM Ermelo.

 

Ermelo, 4 januari 2010.

 

Betreft: Oerlemans 8, geen foutloze ontvangstbevestiging.

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij verzoek ik om correctie ontvangstbevestiging 29 december 2009.

 

Mijn kenmerk V261209 KCC nummer 09033030/09032977

 

Ten onrechte staat hier vermeld

 

Citaat: hebben wij op 24 december 2009 ontvangen.

 

Dit MOET zijn hebben wij op 23 december 2009 ontvangen.

 

Er is sprake van RECIDIVISME. Het is dus geen incident maar er is hier sprake van een structureel probleem bij de gemeente Ermelo.

 

Beleefd wordt verzocht om de betrokken medewerkers een SCHRIFTELIJKE AANWIJZING te geven om zorg te dragen voor correcte ontvangstbevestigingen aan burgers.

 

RECIDIVISME

Oerlemans 1, Oerlemans 2, Oerlemans 3, Oerlemans 4, Oerlemans 5, Oerlemans 6, Oerlemans 7, Oerlemans 8

 

Met vriendelijke groet,

 

J. Hop.

 

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn kenmerk V271209 KCC nummer 09033030/09032977

 

 

 

College van Burgemeester en wethouders van Ermelo

Raadhuisplein 2,

3850 AM Ermelo.

 

Ermelo, 4 januari 2010.

 

Betreft: Oerlemans 9, geen foutloze ontvangstbevestiging.

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij verzoek ik om correctie ontvangstbevestiging 29 december 2009.

 

Mijn kenmerk V271209 KCC nummer 09033030/09032977

 

Ten onrechte staat hier vermeld

 

Citaat: hebben wij op 24 december 2009 ontvangen.

 

Dit MOET zijn hebben wij op 23 december 2009 ontvangen.

 

Er is sprake van RECIDIVISME. Het is dus geen incident maar er is hier sprake van een structureel probleem bij de gemeente Ermelo.

 

Beleefd wordt verzocht om de betrokken medewerkers een SCHRIFTELIJKE AANWIJZING te geven om zorg te dragen voor correcte ontvangstbevestigingen aan burgers.

 

RECIDIVISME

Oerlemans 1, Oerlemans 2, Oerlemans 3, Oerlemans 4, Oerlemans 5, Oerlemans 6, Oerlemans 7, Oerlemans 8, Oerlemans 9,

 

Met vriendelijke groet,

 

J. Hop.

 

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn kenmerk V281209 KCC nummer 09033030/09032977

 

 

 

College van Burgemeester en wethouders van Ermelo

Raadhuisplein 2,

3850 AM Ermelo.

 

Ermelo, 4 januari 2010.

 

Betreft: Oerlemans 10, geen foutloze ontvangstbevestiging.

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij verzoek ik om correctie ontvangstbevestiging 29 december 2009.

 

Mijn kenmerk V281209 KCC nummer 09033030/09032977

 

Ten onrechte staat hier vermeld

 

Citaat: hebben wij op 24 december 2009 ontvangen.

 

Dit MOET zijn hebben wij op 23 december 2009 ontvangen.

 

Er is sprake van RECIDIVISME. Het is dus geen incident maar er is hier sprake van een structureel probleem bij de gemeente Ermelo.

 

Beleefd wordt verzocht om de betrokken medewerkers een SCHRIFTELIJKE AANWIJZING te geven om zorg te dragen voor correcte ontvangstbevestigingen aan burgers.

 

RECIDIVISME

Oerlemans 1, Oerlemans 2, Oerlemans 3, Oerlemans 4, Oerlemans 5, Oerlemans 6, Oerlemans 7, Oerlemans 8, Oerlemans 9, Oerlemans 10

 

Met vriendelijke groet,

 

J. Hop.

 

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn kenmerk V291209 KCC nummer 09033030/09032977

 

 

 

College van Burgemeester en wethouders van Ermelo

Raadhuisplein 2,

3850 AM Ermelo.

 

Ermelo, 4 januari 2010.

 

Betreft: Oerlemans 11, geen foutloze ontvangstbevestiging.

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij verzoek ik om correctie ontvangstbevestiging 29 december 2009.

 

Mijn kenmerk V291209 KCC nummer 09033030/09032977

 

Ten onrechte staat hier vermeld

 

Citaat: hebben wij op 24 december 2009 ontvangen.

 

Dit MOET zijn hebben wij op 23 december 2009 ontvangen.

 

Er is sprake van RECIDIVISME. Het is dus geen incident maar er is hier sprake van een structureel probleem bij de gemeente Ermelo.

 

Beleefd wordt verzocht om de betrokken medewerkers een SCHRIFTELIJKE AANWIJZING te geven om zorg te dragen voor correcte ontvangstbevestigingen aan burgers.

 

RECIDIVISME

Oerlemans 1, Oerlemans 2, Oerlemans 3, Oerlemans 4, Oerlemans 5, Oerlemans 6, Oerlemans 7, Oerlemans 8, Oerlemans 9, Oerlemans 10, Oerlemans 11,

 

Met vriendelijke groet,

 

J. Hop.

 

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn kenmerk V301209 KCC nummer 09033030/09032977

 

 

 

College van Burgemeester en wethouders van Ermelo

Raadhuisplein 2,

3850 AM Ermelo.

 

Ermelo, 4 januari 2010.

 

Betreft: Oerlemans 12, geen foutloze ontvangstbevestiging.

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij verzoek ik om correctie ontvangstbevestiging 29 december 2009.

 

Mijn kenmerk V301209 KCC nummer 09033030/09032977

 

Ten onrechte staat hier vermeld

 

Citaat: hebben wij op 24 december 2009 ontvangen.

 

Dit MOET zijn hebben wij op 23 december 2009 ontvangen.

 

Er is sprake van RECIDIVISME. Het is dus geen incident maar er is hier sprake van een structureel probleem bij de gemeente Ermelo.

 

Beleefd wordt verzocht om de betrokken medewerkers een SCHRIFTELIJKE AANWIJZING te geven om zorg te dragen voor correcte ontvangstbevestigingen aan burgers.

 

RECIDIVISME

Oerlemans 1, Oerlemans 2, Oerlemans 3, Oerlemans 4, Oerlemans 5, Oerlemans 6, Oerlemans 7, Oerlemans 8, Oerlemans 9, Oerlemans 10, Oerlemans 11, Oerlemans 12,

 

Met vriendelijke groet,

 

J. Hop.

 

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn kenmerk V31209 KCC nummer 09033030/09032977

 

 

 

College van Burgemeester en wethouders van Ermelo

Raadhuisplein 2,

3850 AM Ermelo.

 

Ermelo, 4 januari 2010.

 

Betreft: Oerlemans 13 geen foutloze ontvangstbevestiging.

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij verzoek ik om correctie ontvangstbevestiging 29 december 2009.

 

Mijn kenmerk V31209 KCC nummer 09033030/09032977

 

Ten onrechte staat hier vermeld

 

Citaat: hebben wij op 24 december 2009 ontvangen.

 

Dit MOET zijn hebben wij op 23 december 2009 ontvangen.

 

Er is sprake van RECIDIVISME. Het is dus geen incident maar er is hier sprake van een structureel probleem bij de gemeente Ermelo.

 

Beleefd wordt verzocht om de betrokken medewerkers een SCHRIFTELIJKE AANWIJZING te geven om zorg te dragen voor correcte ontvangstbevestigingen aan burgers.

 

RECIDIVISME

Oerlemans 1, Oerlemans 2, Oerlemans 3, Oerlemans 4, Oerlemans 5, Oerlemans 6, Oerlemans 7, Oerlemans 8, Oerlemans 9, Oerlemans 10, Oerlemans 11, Oerlemans 12, Oerlemans 13

 

Met vriendelijke groet,

 

J. Hop.

 

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn kenmerk bezwaarschrift 281209

KCC nummer 09033115/09033109

 

 

 

College van Burgemeester en wethouders van Ermelo

Raadhuisplein 2,

3850 AM Ermelo.

 

Ermelo, 4 januari 2010.

 

Betreft: Oerlemans 14, geen foutloze ontvangstbevestiging verkeerde naam!

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij verzoek ik om correctie ontvangstbevestiging 30 december 2009.

 

Mijn kenmerk bezwaarschrift 281209

KCC nummer 09033115/09033109

 

Ten onrechte staat hier vermeld GROEP HOP in de adressering

 

Dit MOET zijn J. Hop

 

Er is sprake van RECIDIVISME. Het is dus geen incident maar er is hier sprake van een structureel probleem bij de gemeente Ermelo en/of er is kennelijk sprake van opzet om de “ontvankelijkheid” onderuit te halen door Groep Hop i.p.v. J. Hop te vermelden.

 

Beleefd wordt verzocht om de betrokken medewerker M.A. Bezemer MSc, hoofd afdeling Interne Advisering en Ondersteuning een SCHRIFTELIJKE AANWIJZING te geven om zorg te dragen voor correcte ontvangstbevestigingen aan burgers.

 

RECIDIVISME

Oerlemans 1, Oerlemans 2, Oerlemans 3, Oerlemans 4, Oerlemans 5, Oerlemans 6, Oerlemans 7, Oerlemans 8, Oerlemans 9, Oerlemans 10, Oerlemans 11, Oerlemans 12, Oerlemans 13, Oerlemans 14.

 

BEZWAAR TEGEN DOORLOOPTIJD van bezwaarschrift tegen gemeente Ermelo

281209 Bezwaarschrift ingediend!

060410 OF LANGER gemeente Ermelo op bezwaarschrift 281209

Ondergetekende maakt BEZWAAR tegen de DOORLOOPTIJD 281209-060410 OF LANGER

Misschien dat de INZET van BETER PERSONEEL in combinatie met een betere planning en een andere mentaliteit jegens werkzaamheden op verzoek van burgers kortere doorlooptijden en besparingen bij de afhandeling van bezwaarschriften gaat opleveren.

 

Met vriendelijke groet,

 

J. Hop.

 

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

 

 

 

 

Mijn kenmerk bezwaarschrift 311209

KCC nummer 09032696

Oerlemans 4, verkeerde datum

Oerlemans 15, verkeerde naam

 

 

 

College van Burgemeester en wethouders van Ermelo

Raadhuisplein 2,

3850 AM Ermelo.

 

Ermelo, 4 januari 2010.

 

Betreft: Oerlemans 15, , geen foutloze ontvangstbevestiging verkeerde naam!

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij verzoek ik om correctie ontvangstbevestiging 30 december 2009.

 

Mijn kenmerk bezwaarschrift 311209

KCC nummer 09032696

Oerlemans 4, verkeerde datum

Oerlemans 15, verkeerde naam

 

Ten onrechte staat hier vermeld GROEP HOP in de adressering

 

Dit MOET zijn J. Hop

 

Er is sprake van RECIDIVISME. Het is dus geen incident maar er is hier sprake van een structureel probleem bij de gemeente Ermelo en/of er is kennelijk sprake van opzet om de “ontvankelijkheid” onderuit te halen door Groep Hop i.p.v. J. Hop te vermelden.

 

Beleefd wordt verzocht om de betrokken medewerker mw T. Boelens-Hoefnagels Interne Advisering en Ondersteuning zorg te dragen voor correcte ontvangstbevestigingen aan burgers.

 

RECIDIVISME

Oerlemans 1, Oerlemans 2, Oerlemans 3, Oerlemans 4, Oerlemans 5, Oerlemans 6, Oerlemans 7, Oerlemans 8, Oerlemans 9, Oerlemans 10, Oerlemans 11, Oerlemans 12, Oerlemans 13, Oerlemans 14, Oerlemans 15

 

Met vriendelijke groet,

 

J. Hop.

 

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

   

 

Belemmering politieke activiteiten!

Klanten of burgers, glimlachen met Hop na open huis gemeente Ermelo 1 december 2009
www.groephop.nl/janhop12.htm

Leden van het Centraal Stembureau gemeente Ermelo benoemd door het College bij besluit 1 december 2009
voorzitter dhr. ing.. W.P. Omta, plv. voorzitter dhr. mr. J. van den Bosch, lid dhr. A. Nederveen, lid mw. mr. J.A. Zuidema, lid mw. G. Kroes
plv. lid dhr. R. Pluim, plv. lid dhr. mr. R.A. Oosterveer, plv. lid mw. J. van Brink.

CITAAT BRIEF 17 december 2009 J. Hop aan Centraal Stembureau Ermelo EN Gemeenteraad Ermelo EN College Ermelo: "Hierbij bevestigt ondergetekende SCHRIFTELIJK dat J. Hop op donderdagmorgen 17 december 2009 als eerste KLANT met volgnummer B100 tijd 08:26:19 eerst een gesprek heeft gevoerd met een medewerkster van de publieksbalie over het VOOR AKKOORD terugkrijgen van de op 15 december 2009 met ontvangstbevestiging ingeleverde VOORCONTROLE kandidaatstelling Groep Hop. Daarna werd de heer R. Pluim met TWEE PETTEN op te weten BELEIDSMEDEWERKER KWALITEIT AFDELING PUBLIEKSZAKEN en plaatsvervangend lid Centraal Stembureau Ermelo in welk gesprek de heer R. Pluim WEIGERDE om de VOORCONTROLE kandidaatstelling Groep Hop op dat moment uit te voeren terwijl deze stukken al op 15 december 2009 ingeleverd waren en Hop de heer Pluim nog een nieuw setje tijdens dit gesprek overhandigde. Er was niets te doen bij de publieksbalie door de sneeuwval donderdagmorgen!
 
Na de hierboven omschreven weigering om als ambtenaar van de gemeente Ermelo DIENSTBAAR te zijn aan een gewone burger door de BELEIDSMEDEWERKER KWALITEIT AFDELING PUBLIEKSZAKEN en DUBBELE PET Plv. lid Centraal Stembureau gemeente Ermelo deelde Hop de heer R. Pluim mede........."

 

 

CDA RANCUNE al voor iedereen zichtbaar in gemeente Ermelo waar VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO vanaf 15 december 2009 wordt geweigerd!

Een PLUIM voor ambtenaren en bestuurders gemeente Ermelo voor de weigering voorcontrole kandidaatstelling Groep Hop 15-17-29+ december 2009=14 dagen+. Goed gedaan BELEIDsambtenaartje publiekszaken uit Ermelo met je TWEE PETJES op en je CDA baasje met DRIE petjes op. Zijn jullie "een beetje boos" dat Groep Hop NIET meedoet aan het CDA lijsttrekkersdebat? Zijn jullie "een beetje boos" dat kandidaten van Groep Hop WEIGEREN een eenentwintigste deel van de (onbekend hoge rekening van het CDA lijsttrekkersdebat) na hun eventuele verkiezing aan de CDA PR commissie te betalen? Zijn jullie "een beetje boos" dat kandidaten van Groep Hop WEIGEREN om een eenentwintigste deel van de (onbekend hoge rekening) na hun eventuele verkiezing als VERKAPTE SUBSIDIE aan de al zwaar gesubsidieerde dialoog te betalen? Al een beetje druk met de volgende B & W (nieuwjaars)receptie in het gemeentehuis? Lukt het al een beetje om hiervoor weer SPONSORBIJDRAGEN te krijgen van ondernemers die GRAAG willen sponsoren? Nou ik geef niks hoor en het interesseert me ook helemaal niets als jullie uit RANCUNE zitten te treiteren en de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO blijven weigeren net zo lang tot ook ik de CDA PR commissie ga verrijken. NUTS!

O ja, en jullie moeten de boel NIET BESODEMIETEREN met jullie briefje d.d. 18 december 2009 kenmerk "onze ref. 09032227 casenr. 2009-09633" waarin staat dat de aanlevering VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO door jullie op 16 december 2009 is ontvangen. Ik ken jullie mentaliteit namelijk maar al te goed en ik heb niet alleen een ontvangstbevestiging bij de balie gekregen dat de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO op 15 december 2009 bij jullie is ingeleverd maar voor alle zekerheid OP 15 DECEMBER 2009 ook een persbericht hierover gestuurd naar Omroep Gelderland, Veluwe FM, De Stentor, Ermelos Weekblad en Het Kontakt omdat ik jullie mentaliteit ken en al aan zag komen dat er gedonder zou gaan komen zodra Hop de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO als eerste partij in Ermelo zou gaan inleveren.

Ik hoop dan ook van harte dat ALLE andere partijen in Ermelo hun VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING na inlevering wel gelijk kunnen meekrijgen en geen 14+ dagen hoeven te wachten om de mentaliteit van Ermelose ambtenaartjes met hun dubbele petjes en hun CDA baasje met zijn drie petjes op met praktijkvoorbeelden over "ONGELIJKE DOORLOOPTIJDEN" nog duidelijker te maken.

(JH5) 211209. In gebrekestelling en dwangsom wegens NIET TIJDIG beslissen op verzoek VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO

Ook op woensdag 23 december 2009 was het weer DOODSTIL in het gemeentehuis van Ermelo ZELFS HET BONNENAPPARAAT WERKTE NIET! Bij de publieksbalie was weer niets te doen maar nog steeds hadden ze daar geen tijd om de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO voor akkoord mee te geven.

Ik lever dus VERZOEK V231209, VERZOEK V241209, VERZOEK V251209, VERZOEK V261209, VERZOEK V271209, VERZOEK V281209, VERZOEK V291209, VERZOEK V301209, VERZOEK V311209 in bij de receptiebalie en kreeg keurig netjes een ontvangstbevestiging. Ingeleverd op 23 december 2009 en de V staat voor VICTORIE.............

 

 

 

De Bruin hoofd KLANTCONTACTCENTRUM gemeente Ermelo: “Je hebt de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO nog helemaal niet nodig” 

Op 24 december 2009 komt het hoofd van het Klantcontactcentrum Ermelo naar me toe in het gemeentehuis van Ermelo. Hij wil me "even aanspreken op mijn manier van communiceren" en dat levert weer een geweldig zicht op de denk- en werkwijze en belevingswereld van een Ermelose ambtenaar op:

De Bruin hoofd KLANTCONTACTCENTRUM gemeente Ermelo: “Je hebt de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO nog helemaal niet nodig” 

Hop: “Dat gaat u als ambtenaar helemaal niet bepalen wanneer ik als burger iets nodig heb”. “U als ambtenaar moet gewoon doen waarom ik als burger u netjes heb verzocht om te doen.”

 

 

 

LET OP! Burgers van Ermelo, klopt de ontvangstbevestiging die de gemeente Ermelo aan u stuurt?

Oerlemans 1, Oerlemans 2, Oerlemans 3, Oerlemans 4, Oerlemans 5, Oerlemans 6, Oerlemans 7, Oerlemans 8, Oerlemans 9, Oerlemans 10, Oerlemans 11, Oerlemans 12, Oerlemans 13, Oerlemans 14, Oerlemans 15. GEEN FOUTLOZE ONTVANGSTBEVESTIGINGEN representatief kenmerk werkwijze gemeente Ermelo jegens gewone burgers!

 

 

 

Hoor en wederhoor, de gemeente Ermelo 1 december 2009:

Open huis gemeente Ermelo

Op dinsdag 1 december wordt het vernieuwde Gemeentehuis officieel geopend. Vanaf 15.30 uur worden de genodigden muzikaal verwelkomd in het Gemeentehuis. Om 16.00 uur verricht burgemeester Wiert Omta samen met het jongste raadslid, de heer Gijsbert Tomassen en de oudste ambtenaar van de gemeente, de heer Walter Dorelijers, de openingshandeling. Nadien is er een informeel programma voor alle genodigden.

Open huis
Om 18.00 uur gaan de deuren van het Gemeentehuis voor iedereen open. Tijdens het open huis zijn inwoners en belangstellenden van harte welkom om een bezoekje te brengen. Elke afdeling presenteert zich tijdens het open huis. Iedereen kan een kijkje nemen langs en achter de nieuwe balies, een praatje maken met gemeenteraadsleden of gewoon genieten van een drankje met wat lekkers. Voor de kinderen is er ook van alles te doen. Om 19.00 uur wordt er een kindershow gegeven in de theaterzaal van de Dialoog. De Bloony clowns komen de kinderen schminken en zij maken de mooiste ballonfiguren.

Openingstijden klantcontactcentrum
Het klantcontactcentrum is elke dag open van 8.30 uur tot 12.30 uur en op donderdag van 12.30 uur tot 20.00 uur voor producten burgerzaken. Vanaf 15 januari 2010 is het klantcontactcentrum op woensdag voor producten van burgerzaken geopend van 13.30 uur tot 18.00 uur. Woensdagochtend is het klantcontactcentrum voor producten van burgerzaken gesloten. Het klantcontactcentrum is iedere dag van 8.30 uur tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar en het digitaal loket is dagelijks 24 uur per dag te raadplegen.

 

 

 

Bezwaarschrift J. Hop tegen BESLUIT College van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 december 2009 inzake KCC

 

 

 

 

 

 

Klanten of burgers, glimlachen met Hop na open huis gemeente Ermelo 1 december 2009
www.groephop.nl/janhop12.htm

Een PLUIM voor ambtenaren en bestuurders gemeente Ermelo voor de weigering voorcontrole kandidaatstelling Groep Hop 15-17 december 2009. Goed gedaan ambtenaartje met je TWEE PETJES op en je CDA baasje met DRIE petjes op.

 

 

 

MEMO 1 december 2009. Als burger moet je altijd een brief sturen GERICHT AAN DE GEMEENTERAAD!

Schandaal in Ermelo! Raadsgriffier Zuidema ONDERSCHEPT brief J. Hop aan de Ermelose gemeenteraad!
De brief d.d. 3 december 2009 van J. Hop Ermelo aan de gemeenteraad van Ermelo om verkiezingsprogramma's politieke partijen voor burgers in het gemeentehuis te leggen werd NIET behandeld tijdens de raadsvergadering donderdag 10 december 2009. Hop vroeg dus aan een raadslid of hij een brief van Hop aan de gemeenteraad gericht had ontvangen. Hij vertelde NEE! Hop ging dus naar de raadsgriffier mevrouw Zuidema en vroeg: "Klopt het dat u mijn brief gericht aan de gemeenteraad van Ermelo niet aan de gemeenteraad heeft toegestuurd? Zij antwoordde: "Ja dat klopt! Het betreft een kwestie waar het College over gaat." Hop: "Ja maar ik heb de brief gericht aan de gemeenteraad". Mevrouw Zuidema: "Ja maar wij weten niet of het wel mag om uw verkiezingsprogramma's in het gemeentehuis neer te leggen." Hop: "Ja maar ik heb de brief gericht aan de gemeenteraad". Ik heb OOK EEN ONTVANGSTBEVESTIGING GEKREGEN dat mijn brief is gericht aan de gemeenteraad van Ermelo." Zuidema: "Ik zal uw brief aan de raadsleden toesturen. Uw brief wordt dan 14 januari 2010 behandeld in de Raad. Hop: "Dus ik moet ZES WEKEN wachten voordat ik antwoord krijg of ik de verkiezingsprogramma's van Groep Hop in het gemeentehuis gelegd mogen worden." Hop: "Hier komt GEDONDER van, u als griffier onderschept mijn brief aan de gemeenteraad".
www.groephop.nl/janhop12.htm

 

Verzoek Jan Hop d.d. 3 december 2009 aan de gemeenteraad van Ermelo om een stapeltje van het programma van Groep Hop op een derde van een A4-tje in het gemeentehuis te mogen leggen zodat burgers dit programma mee kunnen nemen na een bezoek aan het gemeentehuis

Gemeente Ermelo,

T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders,

T.a.v. de gemeenteraad,

Raadhuisplein 2, Postbus 500, 3850 AM Ermelo.

 

Ermelo, 3 december 2009.

 

Geachte leden van het College,

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Onderwerp: Programma Groep Hop beschikbaar in het gemeentehuis. 

Hierbij verzoek ik om toestemming om een stapeltje afschriften van het programma van Groep Hop in het gemeentehuis te leggen. 

Burgers kunnen dan GRATIS een kopietje van ons programma meenemen bij hun bezoek aan het gemeentehuis. 

Burgers die INTERNET niet gebruiken kunnen GRATIS een kopietje van ons programma meenemen bij hun bezoek aan het gemeentehuis.

 

Jurisprudentie.

Groep Hop doet niet alleen mee in de gemeente Ermelo tijdens de verkiezingen gemeenteraad 2010. Groep Hop doet bijvoorbeeld ook mee in de gemeente Rheden. Tijdens een instructiebijeenkomst voor de komende verkiezingen gehouden in het gemeentehuis van Rheden verzocht de griffier de aanwezige vertegenwoordigers van politieke partijen om een stapeltje van hun programma’s in het gemeentehuis te leggen zodat burgers daarvan kopietjes konden meenemen.

 

Nu Groep Hop in meer gemeenten meedoet kunnen we ook mooi vergelijken hoe het er aan toe gaat bij de verschillende gemeenten in de aanloop naar verkiezingen gemeenteraad 2010. 

Ondergetekende, Jan Hop, gaat ervan uit dat de toestemming hiervoor gegeven kan worden en indien dat niet zo is wordt verzocht om een gemotiveerd BESLUIT op dit VERZOEK met de juridische juiste beroepsmogelijkheden. 

Dit verzoek is zowel bij het College als bij de gemeenteraad ingediend. 

Met vriendelijke groet,

 

Jan Hop. 

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.

 

Productie 1. Programma Groep Hop op EEN DERDE VAN EEN A4-tje. 

(Hetzelfde programma is ook uitgedeeld door Jan Hop voor de ingang van het gemeentehuis tijdens het Open Huis voor gewone burgers op 1 december 2009 vanaf 18:00 uur en dus al bij het College en de gemeenteraad van Ermelo bekend.)

 

 

 

 

 

Verzoek Jan Hop d.d. 3 december 2009 aan het College van Ermelo om een stapeltje van het programma van Groep Hop op een derde van een A4-tje in het gemeentehuis te mogen leggen zodat burgers dit programma mee kunnen nemen na een bezoek aan het gemeentehuis

Gemeente Ermelo,

T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders,

T.a.v. de gemeenteraad,

Raadhuisplein 2, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. 

Ermelo, 3 december 2009. 

Geachte leden van het College,

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Onderwerp: Programma Groep Hop beschikbaar in het gemeentehuis. 

Hierbij verzoek ik om toestemming om een stapeltje afschriften van het programma van Groep Hop in het gemeentehuis te leggen. 

Burgers kunnen dan GRATIS een kopietje van ons programma meenemen bij hun bezoek aan het gemeentehuis. 

Burgers die INTERNET niet gebruiken kunnen GRATIS een kopietje van ons programma meenemen bij hun bezoek aan het gemeentehuis.

 

Jurisprudentie.

Groep Hop doet niet alleen mee in de gemeente Ermelo tijdens de verkiezingen gemeenteraad 2010. Groep Hop doet bijvoorbeeld ook mee in de gemeente Rheden. Tijdens een instructiebijeenkomst voor de komende verkiezingen gehouden in het gemeentehuis van Rheden verzocht de griffier de aanwezige vertegenwoordigers van politieke partijen om een stapeltje van hun programma’s in het gemeentehuis te leggen zodat burgers daarvan kopietjes konden meenemen.

 

Nu Groep Hop in meer gemeenten meedoet kunnen we ook mooi vergelijken hoe het er aan toe gaat bij de verschillende gemeenten in de aanloop naar verkiezingen gemeenteraad 2010.

 

Ondergetekende, Jan Hop, gaat ervan uit dat de toestemming hiervoor gegeven kan worden en indien dat niet zo is wordt verzocht om een gemotiveerd BESLUIT op dit VERZOEK met de juridische juiste beroepsmogelijkheden.

 

Dit verzoek is zowel bij het College als bij de gemeenteraad ingediend. 

Met vriendelijke groet, 

Jan Hop. 

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. 

Productie 1. Programma Groep Hop op EEN DERDE VAN EEN A4-tje. 

(Hetzelfde programma is ook uitgedeeld door Jan Hop voor de ingang van het gemeentehuis tijdens het Open Huis voor gewone burgers op 1 december 2009 vanaf 18:00 uur en dus al bij het College en de gemeenteraad van Ermelo bekend.)

 

 

 

 

 

 

Belemmering politieke activiteiten!

Klanten of burgers, glimlachen met Hop na open huis gemeente Ermelo 1 december 2009
www.groephop.nl/janhop12.htm

Leden van het Centraal Stembureau gemeente Ermelo benoemd door het College bij besluit 1 december 2009
voorzitter dhr. ing.. W.P. Omta, plv. voorzitter dhr. mr. J. van den Bosch, lid dhr. A. Nederveen, lid mw. mr. J.A. Zuidema, lid mw. G. Kroes
plv. lid dhr. R. Pluim, plv. lid dhr. mr. R.A. Oosterveer, plv. lid mw. J. van Brink.

CITAAT BRIEF 17 december 2009 J. Hop aan Centraal Stembureau Ermelo EN Gemeenteraad Ermelo EN College Ermelo: "Hierbij bevestigt ondergetekende SCHRIFTELIJK dat J. Hop op donderdagmorgen 17 december 2009 als eerste KLANT met volgnummer B100 tijd 08:26:19 eerst een gesprek heeft gevoerd met een medewerkster van de publieksbalie over het VOOR AKKOORD terugkrijgen van de op 15 december 2009 met ontvangstbevestiging ingeleverde VOORCONTROLE kandidaatstelling Groep Hop. Daarna werd de heer R. Pluim met TWEE PETTEN op te weten BELEIDSMEDEWERKER KWALITEIT AFDELING PUBLIEKSZAKEN en plaatsvervangend lid Centraal Stembureau Ermelo in welk gesprek de heer R. Pluim WEIGERDE om de VOORCONTROLE kandidaatstelling Groep Hop op dat moment uit te voeren terwijl deze stukken al op 15 december 2009 ingeleverd waren en Hop de heer Pluim nog een nieuw setje tijdens dit gesprek overhandigde. Er was niets te doen bij de publieksbalie door de sneeuwval donderdagmorgen!
 
Na de hierboven omschreven weigering om als ambtenaar van de gemeente Ermelo DIENSTBAAR te zijn aan een gewone burger door de BELEIDSMEDEWERKER KWALITEIT AFDELING PUBLIEKSZAKEN en DUBBELE PET Plv. lid Centraal Stembureau gemeente Ermelo deelde Hop de heer R. Pluim mede........."

 

 

CDA RANCUNE al voor iedereen zichtbaar in gemeente Ermelo waar VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO vanaf 15 december 2009 wordt geweigerd!

Een PLUIM voor ambtenaren en bestuurders gemeente Ermelo voor de weigering voorcontrole kandidaatstelling Groep Hop 15-17-29+ december 2009=14 dagen+. Goed gedaan BELEIDsambtenaartje publiekszaken uit Ermelo met je TWEE PETJES op en je CDA baasje met DRIE petjes op. Zijn jullie "een beetje boos" dat Groep Hop NIET meedoet aan het CDA lijsttrekkersdebat? Zijn jullie "een beetje boos" dat kandidaten van Groep Hop WEIGEREN een eenentwintigste deel van de (onbekend hoge rekening van het CDA lijsttrekkersdebat) na hun eventuele verkiezing aan de CDA PR commissie te betalen? Zijn jullie "een beetje boos" dat kandidaten van Groep Hop WEIGEREN om een eenentwintigste deel van de (onbekend hoge rekening) na hun eventuele verkiezing als VERKAPTE SUBSIDIE aan de al zwaar gesubsidieerde dialoog te betalen? Al een beetje druk met de volgende B & W (nieuwjaars)receptie in het gemeentehuis? Lukt het al een beetje om hiervoor weer SPONSORBIJDRAGEN te krijgen van ondernemers die GRAAG willen sponsoren? Nou ik geef niks hoor en het interesseert me ook helemaal niets als jullie uit RANCUNE zitten te treiteren en de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO blijven weigeren net zo lang tot ook ik de CDA PR commissie ga verrijken. NUTS!

O ja, en jullie moeten de boel NIET BESODEMIETEREN met jullie briefje d.d. 18 december 2009 kenmerk "onze ref. 09032227 casenr. 2009-09633" waarin staat dat de aanlevering VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO door jullie op 16 december 2009 is ontvangen. Ik ken jullie mentaliteit namelijk maar al te goed en ik heb niet alleen een ontvangstbevestiging bij de balie gekregen dat de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO op 15 december 2009 bij jullie is ingeleverd maar voor alle zekerheid OP 15 DECEMBER 2009 ook een persbericht hierover gestuurd naar Omroep Gelderland, Veluwe FM, De Stentor, Ermelos Weekblad en Het Kontakt omdat ik jullie mentaliteit ken en al aan zag komen dat er gedonder zou gaan komen zodra Hop de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO als eerste partij in Ermelo zou gaan inleveren.

Ik hoop dan ook van harte dat ALLE andere partijen in Ermelo hun VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING na inlevering wel gelijk kunnen meekrijgen en geen 14+ dagen hoeven te wachten om de mentaliteit van Ermelose ambtenaartjes met hun dubbele petjes en hun CDA baasje met zijn drie petjes op met praktijkvoorbeelden over "ONGELIJKE DOORLOOPTIJDEN" nog duidelijker te maken.

(JH5) 211209. In gebrekestelling en dwangsom wegens NIET TIJDIG beslissen op verzoek VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO

Ook op woensdag 23 december 2009 was het weer DOODSTIL in het gemeentehuis van Ermelo ZELFS HET BONNENAPPARAAT WERKTE NIET! Bij de publieksbalie was weer niets te doen maar nog steeds hadden ze daar geen tijd om de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO voor akkoord mee te geven.

Ik lever dus VERZOEK V231209, VERZOEK V241209, VERZOEK V251209, VERZOEK V261209, VERZOEK V271209, VERZOEK V281209, VERZOEK V291209, VERZOEK V301209, VERZOEK V311209 in bij de receptiebalie en kreeg keurig netjes een ontvangstbevestiging. Ingeleverd op 23 december 2009 en de V staat voor VICTORIE.............

 

 

 

De Bruin hoofd KLANTCONTACTCENTRUM gemeente Ermelo: “Je hebt de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO nog helemaal niet nodig” 

Op 24 december 2009 komt het hoofd van het Klantcontactcentrum Ermelo naar me toe in het gemeentehuis van Ermelo. Hij wil me "even aanspreken op mijn manier van communiceren" en dat levert weer een geweldig zicht op de denk- en werkwijze en belevingswereld van een Ermelose ambtenaar op:

De Bruin hoofd KLANTCONTACTCENTRUM gemeente Ermelo: “Je hebt de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO nog helemaal niet nodig” 

Hop: “Dat gaat u als ambtenaar helemaal niet bepalen wanneer ik als burger iets nodig heb”. “U als ambtenaar moet gewoon doen waarom ik als burger u netjes heb verzocht om te doen.”

 

 

 

LET OP! Burgers van Ermelo, klopt de ontvangstbevestiging die de gemeente Ermelo aan u stuurt?

Oerlemans 1, Oerlemans 2, Oerlemans 3, Oerlemans 4, Oerlemans 5, Oerlemans 6, Oerlemans 7, Oerlemans 8, Oerlemans 9, Oerlemans 10, Oerlemans 11, Oerlemans 12, Oerlemans 13, Oerlemans 14, Oerlemans 15. GEEN FOUTLOZE ONTVANGSTBEVESTIGINGEN representatief kenmerk werkwijze gemeente Ermelo jegens gewone burgers!

 

 

 

 

Competentie gemeente ambtenaar 1 van 3

1. Ingeleverd 211209. Verzoek om toezending (bestuurlijke) nevenfuncties leden Centraal Stembureau Ermelo

2. Ingeleverd 211209. Ingebrekestelling/dwangsom weigering NIET TIJDIG beslissen op VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO.

 

SPOED!

1. Toezending (bestuurlijke) nevenfuncties leden Centraal Stembureau Gemeente Ermelo.

2. In gebrekestelling en dwangsom wegens NIET TIJDIG beslissen op verzoek VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO

 

 

 

 

 

Competentie gemeente ambtenaar 2 van 3

Klanten of burgers, glimlachen met Hop na open huis gemeente Ermelo 1 december 2009
www.groephop.nl/janhop12.htm

CDA RANCUNE al voor iedereen zichtbaar in gemeente Ermelo waar VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO vanaf 15 december 2009 wordt geweigerd!

Een PLUIM voor ambtenaren en bestuurders gemeente Ermelo voor de weigering voorcontrole kandidaatstelling Groep Hop 15-17-22+ december 2009=7 dagen+. Goed gedaan BELEIDsambtenaartje publiekszaken uit Ermelo met je TWEE PETJES op en je CDA baasje met DRIE petjes op. Zijn jullie "een beetje boos" dat Groep Hop NIET meedoet aan het CDA lijsttrekkersdebat? Zijn jullie "een beetje boos" dat kandidaten van Groep Hop WEIGEREN een eenentwintigste deel van de (onbekend hoge rekening van het CDA lijsttrekkersdebat) na hun eventuele verkiezing aan de CDA PR commissie te betalen? Zijn jullie "een beetje boos" dat kandidaten van Groep Hop WEIGEREN om een eenentwintigste deel van de (onbekend hoge rekening) na hun eventuele verkiezing als VERKAPTE SUBSIDIE aan de al zwaar gesubsidieerde dialoog te betalen? Al een beetje druk met de volgende B & W (nieuwjaars)receptie in het gemeentehuis? Lukt het al een beetje om hiervoor weer SPONSORBIJDRAGEN te krijgen van ondernemers die GRAAG willen sponsoren? Nou ik geef niks hoor en het interesseert me ook helemaal niets als jullie uit RANCUNE zitten te treiteren en de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO blijven weigeren net zo lang tot ook ik de CDA PR commissie ga verrijken. NUTS!

O ja, en jullie moeten de boel NIET BESODEMIETEREN met jullie briefje d.d. 18 december 2009 kenmerk "onze ref. 09032227 casenr. 2009-09633" waarin staat dat de aanlevering VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO door jullie op 16 december 2009 is ontvangen. Ik ken jullie mentaliteit namelijk maar al te goed en ik heb niet alleen een ontvangstbevestiging bij de balie gekregen dat de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO op 15 december 2009 bij jullie is ingeleverd maar voor alle zekerheid OP 15 DECEMBER 2009 ook een persbericht hierover gestuurd naar Omroep Gelderland, Veluwe FM, De Stentor, Ermelos Weekblad en Het Kontakt omdat ik jullie mentaliteit ken en al aan zag komen dat er gedonder zou gaan komen zodra Hop de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO zou gaan inleveren.

Ik hoop dan ook van harte dat ALLE andere partijen in Ermelo hun VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING na inlevering wel gelijk kunnen meekrijgen en geen 7+ dagen hoeven te wachten om de mentaliteit van Ermelose ambtenaartjes met hun dubbele petjes en hun CDA baasje met zijn drie petjes op met praktijkvoorbeelden over "ONGELIJKE DOORLOOPTIJDEN" nog duidelijker te maken.

(JH5) 211209. In gebrekestelling en dwangsom wegens NIET TIJDIG beslissen op verzoek VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO

Dinsdag 221209 Geen VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO retour wordt sowieso beantwoord met een WOB-verzoek

Woensdag 231209 Geen VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO retour wordt sowieso beantwoord met een WOB-verzoek

Donderdag 241209 Geen VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO retour wordt sowieso beantwoord met een WOB-verzoek

 

 

 

CDA RANCUNE al voor iedereen zichtbaar in gemeente Ermelo waar VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO vanaf 15 december 2009 wordt geweigerd!

Een PLUIM voor de leden van het Centraal Stembureau gemeente Ermelo voor de weigering voorcontrole kandidaatstelling Groep Hop 15-17-22+ december 2009=7 dagen+. Goed gedaan ambtenaartjes met al jullie dubbele petjes op en jullie CDA baasje met DRIE petjes op.

Leden van het Centraal Stembureau gemeente Ermelo benoemd door het College bij besluit 1 december 2009
voorzitter dhr. ing.. W.P. Omta, plv. voorzitter dhr. mr. J. van den Bosch, lid dhr. A. Nederveen, lid mw. mr. J.A. Zuidema, lid mw. G. Kroes
plv. lid dhr. R. Pluim, plv. lid dhr. mr. R.A. Oosterveer, plv. lid mw. J. van Brink.

CITAAT BRIEF 17 december 2009 J. Hop aan Centraal Stembureau Ermelo: "Hierbij bevestigt ondergetekende SCHRIFTELIJK dat J. Hop op donderdagmorgen 17 december 2009 als eerste KLANT met volgnummer B100 tijd 08:26:19 eerst een gesprek heeft gevoerd met een medewerkster van de publieksbalie over het VOOR AKKOORD terugkrijgen van de op 15 december 2009 met ontvangstbevestiging ingeleverde VOORCONTROLE kandidaatstelling Groep Hop. Daarna werd de heer R. Pluim met TWEE PETTEN op te weten BELEIDSMEDEWERKER KWALITEIT AFDELING PUBLIEKSZAKEN en plaatsvervangend lid Centraal Stembureau Ermelo in welk gesprek de heer R. Pluim WEIGERDE om de VOORCONTROLE kandidaatstelling Groep Hop op dat moment uit te voeren terwijl deze stukken al op 15 december 2009 ingeleverd waren en Hop de heer Pluim nog een nieuw setje tijdens dit gesprek overhandigde. Er was niets te doen bij de publieksbalie door de sneeuwval donderdagmorgen!
 
Na de hierboven omschreven weigering om als ambtenaar van de gemeente Ermelo DIENSTBAAR te zijn aan een gewone burger door de BELEIDSMEDEWERKER KWALITEIT AFDELING PUBLIEKSZAKEN en DUBBELE PET Plv. lid Centraal Stembureau gemeente Ermelo deelde Hop de heer R. Pluim mede........."

(JH5) 211209. In gebrekestelling en dwangsom wegens NIET TIJDIG beslissen op verzoek VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO

 

 

 

Belemmering politieke activiteiten!

Klanten of burgers, glimlachen met Hop na open huis gemeente Ermelo 1 december 2009
www.groephop.nl/janhop12.htm

Leden van het Centraal Stembureau gemeente Ermelo benoemd door het College bij besluit 1 december 2009
voorzitter dhr. ing.. W.P. Omta, plv. voorzitter dhr. mr. J. van den Bosch, lid dhr. A. Nederveen, lid mw. mr. J.A. Zuidema, lid mw. G. Kroes
plv. lid dhr. R. Pluim, plv. lid dhr. mr. R.A. Oosterveer, plv. lid mw. J. van Brink.

CITAAT BRIEF 17 december 2009 J. Hop aan Centraal Stembureau Ermelo EN Gemeenteraad Ermelo EN College Ermelo: "Hierbij bevestigt ondergetekende SCHRIFTELIJK dat J. Hop op donderdagmorgen 17 december 2009 als eerste KLANT met volgnummer B100 tijd 08:26:19 eerst een gesprek heeft gevoerd met een medewerkster van de publieksbalie over het VOOR AKKOORD terugkrijgen van de op 15 december 2009 met ontvangstbevestiging ingeleverde VOORCONTROLE kandidaatstelling Groep Hop. Daarna werd de heer R. Pluim met TWEE PETTEN op te weten BELEIDSMEDEWERKER KWALITEIT AFDELING PUBLIEKSZAKEN en plaatsvervangend lid Centraal Stembureau Ermelo in welk gesprek de heer R. Pluim WEIGERDE om de VOORCONTROLE kandidaatstelling Groep Hop op dat moment uit te voeren terwijl deze stukken al op 15 december 2009 ingeleverd waren en Hop de heer Pluim nog een nieuw setje tijdens dit gesprek overhandigde. Er was niets te doen bij de publieksbalie door de sneeuwval donderdagmorgen!
 
Na de hierboven omschreven weigering om als ambtenaar van de gemeente Ermelo DIENSTBAAR te zijn aan een gewone burger door de BELEIDSMEDEWERKER KWALITEIT AFDELING PUBLIEKSZAKEN en DUBBELE PET Plv. lid Centraal Stembureau gemeente Ermelo deelde Hop de heer R. Pluim mede........."

 

 

CDA RANCUNE al voor iedereen zichtbaar in gemeente Ermelo waar VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO vanaf 15 december 2009 wordt geweigerd!

Een PLUIM voor ambtenaren en bestuurders gemeente Ermelo voor de weigering voorcontrole kandidaatstelling Groep Hop 15-17-29+ december 2009=14 dagen+. Goed gedaan BELEIDsambtenaartje publiekszaken uit Ermelo met je TWEE PETJES op en je CDA baasje met DRIE petjes op. Zijn jullie "een beetje boos" dat Groep Hop NIET meedoet aan het CDA lijsttrekkersdebat? Zijn jullie "een beetje boos" dat kandidaten van Groep Hop WEIGEREN een eenentwintigste deel van de (onbekend hoge rekening van het CDA lijsttrekkersdebat) na hun eventuele verkiezing aan de CDA PR commissie te betalen? Zijn jullie "een beetje boos" dat kandidaten van Groep Hop WEIGEREN om een eenentwintigste deel van de (onbekend hoge rekening) na hun eventuele verkiezing als VERKAPTE SUBSIDIE aan de al zwaar gesubsidieerde dialoog te betalen? Al een beetje druk met de volgende B & W (nieuwjaars)receptie in het gemeentehuis? Lukt het al een beetje om hiervoor weer SPONSORBIJDRAGEN te krijgen van ondernemers die GRAAG willen sponsoren? Nou ik geef niks hoor en het interesseert me ook helemaal niets als jullie uit RANCUNE zitten te treiteren en de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO blijven weigeren net zo lang tot ook ik de CDA PR commissie ga verrijken. NUTS!

O ja, en jullie moeten de boel NIET BESODEMIETEREN met jullie briefje d.d. 18 december 2009 kenmerk "onze ref. 09032227 casenr. 2009-09633" waarin staat dat de aanlevering VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO door jullie op 16 december 2009 is ontvangen. Ik ken jullie mentaliteit namelijk maar al te goed en ik heb niet alleen een ontvangstbevestiging bij de balie gekregen dat de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO op 15 december 2009 bij jullie is ingeleverd maar voor alle zekerheid OP 15 DECEMBER 2009 ook een persbericht hierover gestuurd naar Omroep Gelderland, Veluwe FM, De Stentor, Ermelos Weekblad en Het Kontakt omdat ik jullie mentaliteit ken en al aan zag komen dat er gedonder zou gaan komen zodra Hop de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO als eerste partij in Ermelo zou gaan inleveren.

Ik hoop dan ook van harte dat ALLE andere partijen in Ermelo hun VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING na inlevering wel gelijk kunnen meekrijgen en geen 14+ dagen hoeven te wachten om de mentaliteit van Ermelose ambtenaartjes met hun dubbele petjes en hun CDA baasje met zijn drie petjes op met praktijkvoorbeelden over "ONGELIJKE DOORLOOPTIJDEN" nog duidelijker te maken.

(JH5) 211209. In gebrekestelling en dwangsom wegens NIET TIJDIG beslissen op verzoek VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO

Ook op woensdag 23 december 2009 was het weer DOODSTIL in het gemeentehuis van Ermelo ZELFS HET BONNENAPPARAAT WERKTE NIET! Bij de publieksbalie was weer niets te doen maar nog steeds hadden ze daar geen tijd om de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO voor akkoord mee te geven.

Ik lever dus VERZOEK V231209, VERZOEK V241209, VERZOEK V251209, VERZOEK V261209, VERZOEK V271209, VERZOEK V281209, VERZOEK V291209, VERZOEK V301209, VERZOEK V311209 in bij de receptiebalie en kreeg keurig netjes een ontvangstbevestiging. Ingeleverd op 23 december 2009 en de V staat voor VICTORIE.............

 

 

 

De Bruin hoofd KLANTCONTACTCENTRUM gemeente Ermelo: “Je hebt de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO nog helemaal niet nodig” 

Op 24 december 2009 komt het hoofd van het Klantcontactcentrum Ermelo naar me toe in het gemeentehuis van Ermelo. Hij wil me "even aanspreken op mijn manier van communiceren" en dat levert weer een geweldig zicht op de denk- en werkwijze en belevingswereld van een Ermelose ambtenaar op:

De Bruin hoofd KLANTCONTACTCENTRUM gemeente Ermelo: “Je hebt de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO nog helemaal niet nodig” 

Hop: “Dat gaat u als ambtenaar helemaal niet bepalen wanneer ik als burger iets nodig heb”. “U als ambtenaar moet gewoon doen waarom ik als burger u netjes heb verzocht om te doen.”

 

 

 

LET OP! Burgers van Ermelo, klopt de ontvangstbevestiging die de gemeente Ermelo aan u stuurt?

Oerlemans 1, Oerlemans 2, Oerlemans 3, Oerlemans 4, geen foutloze ontvangstbevestiging!

 

 

 

Groep Hop levert op 15 december 2009 als eerste politiek partij VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING in bij Centraal Stembureau  

Nieuwsbericht op 15 december 2010 per e-mail verzonden naar: De Stentor, Ermelo's Weekblad, Het Kontakt, Omroep Gelderland, Veluwe FM   

Bezwaarschrift J. Hop Ermelo tegen BESLUIT gemeente Ermelo op VERZOEK 21 december 2009 en ingebrekestelling en dwangsom

Commissie bezwaarschriften gemeente Ermelo

Raadhuisplein 2, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. 

Ermelo, 31 december 2009. 

Betreft: Bezwaarschrift tegen BESLUIT 30 december 2009 ref 09033067. 

Geachte secretaris, geachte leden van de commissie bezwaarschriften.

 

Hierbij tekent ondergetekende BEZWAAR aan tegen BESLUIT 30 december 2009 ref 09033067 ontvangen per aangetekende brief op 31 december 2009 VOOR 10:00 uur.

 

Ondergetekende voert de volgende gronden aan TEGEN dit BESLUIT. 

Ontvankelijkheid bezwaarschrift.

Het BESLUIT is genomen door een BESTUURSORGAAN en gericht op RECHTSGEVOLG en is tijdig ingediend.

 

Grond 1.

Het betreft een VERZOEK van de PERSOON J. Hop NIET van GROEP HOP.

Ten onrechte staat GROEP HOP in de adressering boven het besluit!

Verzocht wordt het BESLUIT te vernietigen omdat het VERZOEK niet afkomstig is van GROEP HOP maar van de PERSOON J. Hop.

 

Grond 2.

Het verzoek van J. Hop gedateerd 21 december 2009 is ontvangen op 21 december 2009 door de gemeente Ermelo. NIET op 22 december 2009. Verkeerde ontvangstbevestigingen zijn een STRUCTUREEL PROBLEEM bij de gemeente Ermelo.

 

Grond 3.

Het verzoek om VOORCONTROLE is ingediend door de PERSOON J. Hop. Op een VERZOEK van een burger moet een bestuursorgaan binnen een bepaalde termijn beslissen.

 

Grond 4. Een verzoek om VOORCONTROLE kan ook dienen om te voorkomen dat gemeenten en stembureaus en hun medewerkers in de problemen komen bij het inleveren van een kandidaatstelling. ALLE PARTIJEN hebben belang bij VOORCONTROLE!

 

Grond 5.

5.1 Een verzoek om VOORCONTROLE heeft dus WEL een wettelijke basis een burger kan een VERZOEK bij de gemeente indienen.

5.2 Het BESLUIT wordt genomen door een BESTUURSORGAAN en is gericht op RECHTSGEVOLG.

5.3 De gemeente BESLIST op het verzoek van de burger is de PERSOON die het verzoek heeft ingediend.

5.4 Het verzoek van de burger heeft dus wel een wettelijke basis want het verzoek van de burger in CASU ONDERGETEKENDE is ook gebaseerd op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het bezwaarschrift 281209 van J. Hop tegen benoeming leden Centraal Stembureau Ermelo wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd. Degesprekbevestiging 241209 J. Hop met hoofd KCC wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd.

5.5 Ambtenaren van een gemeente dienen DIENSTBAAR te zijn aan BURGERS en niet omgekeerd.

5.6 BURGERS zijn GEEN KLANTEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Grond 6.

Nu voor een VOORCONTROLE op verzoek van een burger in casu de PERSOON J. Hop wel een wettelijke basis is kan er ook in gebreke worden gesteld met een dwangsom conform wet dwangsom. Het bestuursorgaan had de VOORCONTROLE kunnen weigeren!!!!!!!!!!

 

Grond 7.

7.1 De beschikking van 29 december 2009 kenmerk 09033094 casenr. 2009-09633 op het verzoek van J. Hop d.d. 15 december 2009 ontvangen door het bestuursorgaan gemeente Ermelo op 15 december 2009 is dus WEL een beschikking op grond van de Awb. Genomen door een bestuursorgaan en gericht op rechtsgevolg.

7.2 Doorzendplicht naar bestuursorgaan.

7.3 De gesprekbevestiging 241209 J. Hop met hoofd KCC wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd.

 

Grond 8.

Op 28 december 2009 omstreeks 16:45 leverde Hop een bezwaarschrift in tegen benoeming leden Centraal Stembureau Ermelo d.d. 1 december 2009.

Op 28 december 2009 omstreeks 16:45 leverde Hop een bericht in dat Hop niet aanwezig zou zijn op de informatiebijeenkomst gemeente Ermelo d.d. 29 december 2009 om 09:00 uur die anderhalf uur zou duren omdat Hop op 4 december 2009 al in Lelystad was geweest bij de informatiebijeenkomst software verkiezingen conform een brief van dhr. Kanhai van KCC Ermelo. Na 17:00 uur belde mw. Kroes met Hop voorcontrole ok

 

Grond 9.

Voor de VOORCONTROLE geldt WEL de wettelijke termijn die het bestuursorgaan de gemeente heeft om op een VERZOEK van een burger te beslissen.

Voor de VOORCONTROLE geldt OOK een redelijke termijn die het bestuursorgaan de gemeente heeft om op een verzoek van een burger te beslissen.

Burgers die een verzoek om VOORCONTROLE inleveren moeten GELIJK behandeld worden d.w.z. het bestuursorgaan dient de ene burger NIET 2 weken te laten wachten en de andere burgers binnen 1 dag van dienst te zijn door binnen een dag te beslissen op het verzoek om VOORCONTROLE.

 

Grond 10.

Het bezwaarschrift tegen BESLUIT benoeming leden Centraal Stembureau Ermelo is al ingediend op 28 december 2009 met ontvangstbevestiging. Het feit dat in het BESLUIT 30 december 2009 waar dit bezwaarschrift tegen is ingediend kenbaar wordt gemaakt dat dit nog niet eens bekend is dient als ZORGWEKKEND te worden aangemerkt.

Niet alleen is er veel mis met de communicatie tussen gemeente Ermelo en burgers van Ermelo maar ook aan de interne communicatie valt nog veel te verbeteren.

 

Laten we hopen dat de nieuwe gemeentesecretaris van 010110 ORDE OP ZAKEN GAAT STELLEN en de correspondentie van J. Hop met de gemeente Ermelo van 3 december 2009 als LEIDRAAD gaat hanteren om de interne organisatie in orde te gaan maken.

 

Grond 11.

Ten onrechte zitten de gevraagde (bestuurlijke) nevenfuncties leden en plv. leden Centraal Stembureau niet bij het BESLUIT. Verzoek ingediend op 21 december 2009 en op 31 december NIET beschikbaar. Ook dit is als ZEER ZORGWEKKEND aan te merken en kennelijk kloppen de opgegeven (bestuurlijke) nevenfuncties niet en moet e.e.a. kennelijk eerst nog eens bekeken worden.

 

Gelet op bovenstaande gronden wordt verzocht dit BEZWAARSCHRIFT ONTVANKELIJK en GEGROND te verklaren en het genomen BESLUIT 30 december 2009 te vernietigen.

 

Hoogachtend,

 

J. Hop                                                        Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ermelo toelichting:

Groep Hop is TEGEN vliegtuigverkeer over de gemeente Ermelo naar vliegveld Lelystad!

Groep Hop is TEGEN MEER ASFALT in de buitengebieden Horst en Telgt en TEGEN een RONDWEG in dit buitengebied! (janhop23)

(JH11) 7 oktober 2005 Vragen van Hop aan het College van Ermelo inzake verkeer, verkeersforum op internet en verkeerssituaties in Ermelo

Groep Hop is TEGEN afsluiting Julianalaan als afvoerweg 30 km zones omdat de Horsterweg al dit verkeer extra krijgt
Alle partijen in het bestuur Ermelo zijn VOOR afsluiting Julianalaan als afvoerweg 30 km zones en VOOR al dit verkeer via de Horsterweg

Groep Hop is TEGEN afsluiting Ermelo Zuid met "een oerwoud van chicanes" omdat Hamburgerweg/Oude Tegterweg al dit verkeer extra krijgt
Alle partijen in het bestuur Ermelo zijn VOOR afsluiting Ermelo Zuid met "een oerwoud van chicanes" en VOOR al dit verkeer via Hamburgerweg/Oude Telgterweg

Groep Hop is TEGEN vliegtuigverkeer over de gemeente Ermelo naar vliegveld Lelystad!
Alle partijen in het bestuur Ermelo hebben hun mening nog steeds niet duidelijk kenbaar gemaakt op 5 september 2009

 

 

 

Toelichting (JH2) (E5)

Openingstijden publieksbalie gemeente. De publieksbalie gemeente dient voor burgers iedere morgen en iedere middag OPEN te zijn! Bron: Programma

Openingstijden publieksbalie gemeente. Groep Hop wil publieksbalie gemeente Ermelo voor burgers iedere morgen en iedere middag WEL OPEN!
CDA, VVD, ChristenUnie wil publieksbalie gemeente Ermelo voor burgers iedere morgen en iedere middag NIET OPEN!

 

 

 

De Bruin hoofd KLANTCONTACTCENTRUM gemeente Ermelo: “Je hebt de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO nog helemaal niet nodig” 

Op 24 december 2009 komt het hoofd van het Klantcontactcentrum Ermelo naar me toe in het gemeentehuis van Ermelo. Hij wil me "even aanspreken op mijn manier van communiceren" en dat levert weer een geweldig zicht op de denk- en werkwijze en belevingswereld van een Ermelose ambtenaar op:

De Bruin hoofd KLANTCONTACTCENTRUM gemeente Ermelo: “Je hebt de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO nog helemaal niet nodig” 

Hop: “Dat gaat u als ambtenaar helemaal niet bepalen wanneer ik als burger iets nodig heb”. “U als ambtenaar moet gewoon doen waarom ik als burger u netjes heb verzocht om te doen.”

 

 

 

LET OP! Burgers van Ermelo, klopt de ontvangstbevestiging die de gemeente Ermelo aan u stuurt?

Oerlemans 1, Oerlemans 2, Oerlemans 3, Oerlemans 4, Oerlemans 5, Oerlemans 6, Oerlemans 7, Oerlemans 8, Oerlemans 9, Oerlemans 10, Oerlemans 11, Oerlemans 12, Oerlemans 13, Oerlemans 14, Oerlemans 15. GEEN FOUTLOZE ONTVANGSTBEVESTIGINGEN representatief kenmerk werkwijze gemeente Ermelo jegens gewone burgers!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Op ieder BEZWAARSCHRIFT dient zeer snel te worden beslist met de kortst mogelijke doorlooptijd
2. Burgers hoeven geen VOORLOPIGE VOORZIENINGEN in te dienen! Ermelo beslist ZEER SNEL op ieder bezwaarschrift!
3. TRANSPARANT! Namen, titels, initialen, nevenfuncties leden/secretarissen bezwaarcommissie staan bijgewerkt op internet
4. Voor een zieke kastanjeboom wordt altijd gelijk een kapvergunning afgegeven

Beveiliging & bescherming burger tegen een NIET-KLANTVRIENDELIJKE overheid, door J. Hop
Modelverzoek 6 wraking commissie bezwaarschriften
Bijbanenregister commissie bezwaarschriften op internet
Kamervragen over dubbelfunctie griffier/secretaris klachtencommissie in de zaak Hop
Wraking kinderrechter
Bijbanenregister rechterlijke macht op internet
Informatieve uitzending Omroep Gelderland over wraken kinderrechter
Hop bewijst kinderrechter is rechter, aanklager en belanghebbende en klaagt Nederland aan bij UN

 

 

 

TRANSPARANT! Nevenfuncties worden CORRECT en ACTUEEL door gemeente Ermelo bijgewerkt op internet vermeld.

HET GEVAAR! Foutieve opgave nevenfuncties INHUUR GEMEENTESECRETARIS gemeente Ermelo op internet mei 2009

DE NORM! Een betere opgave nevenfuncties INHUUR GEMEENTESECRETARIS gemeente Ermelo op de Groep Hop websites

Ermelo, De heer Mr. B.P.H. (Bart) van Els, a.i. (INHUUR) gemeentesecretaris gemeente Ermelo
NEVENFUNCTIES, is dit overzicht compleet?
Lid wijkraad de Overlaet Rosmalen opgave gemeente Ermelo
Lid wijktafel Rosmalen opgave gemeente Ermelo
Senior adviseur en interim manager BMC (Blend Management Consultancy) getraceerd door J. Hop
Bron gemeente Ermelo 8 juli 2009
Gegevens uit het verleden:
Mr B.P.H. van Els, gemeentesecretaris gemeente Haaren vertrokken per 010908 Hij is interim manager en senior adviseur geworden bij BMC. (Blend Management Consultancy) Bart van Els is vijf jaar geleden in Haaren aangetreden als jongste gemeentesecretaris van Nederland. Hij stapt over naar adviesbureau BMC voor diverse 'klussen' bij andere bedrijven of gemeenten. Hij gaat in principe werken vanuit Apeldoorn maar zal door de invulling van zijn functie veelvuldig elders een werkplek hebben.

Ermelo, mw. mr. J.A. (Hanneke) Zuidema raadsgriffier gemeente Ermelo
NEVENFUNCTIES
Voorzitter MINOR Midden Nederland Orientering
Lid Rotaryclub Ermelo
Bron gemeente Ermelo 15 januari 2009

 

 

 

Adressen verkiezingsborden gemeente Ermelo

Kruispunt Sportlaan-Steynlaan

Kruispunt Hamburgerweg-Smutslaan

Kruispunt Oude Telgterweg-Dirk Staalweg

Kruispunt Varenlaan-Bosbeslaan

Kruispunt Smidsweg-Hogewal

Kruispunt Faunaweg-Varenlaan

Kruispunt Rietlaan-Azalealaan

Kruispunt Julianalaan-Dennenlaan

Kruispunt Lijsterlaan-Leeuwerikstraat

Kruispunt Arendlaan-Telgterweg

Kruispunt Veldwijkerweg-Griftland

Kruispunt Lange Haeg-Oude Nijkerkerweg

Kruispunt Fokko Kortlanglaan-Julianalaan

Kruispunt “Ons Huis Huis”, Zeeweg 100  

B. Speuld  

Garderenseweg (voor de school)  

C. Leuvenum  

Jhr.Dr.C.J. Sandbergweg (bij het voormalig schoolgebouw)

 

 

 

Er zijn GEEN peperdure onderzoeksrapporten nodig WEL huis-, tuin en keukenlogica zoals WEL aanwezig bij Groep Hop

 

 

 

(JH7) Toelichting inspraak Hop 18 oktober 2005 bij raadsvoorstel 2005/21646

Soortenlijst reptielen en amfibieŽn die Hop persoonlijk in de gemeente Ermelo heeft aangetroffen:

Lacerta agilis, Zandhagedis (Op de Groevenbeekse  en Ermelose heide
Lacerta vivipara, Levendbarende hagedis (Alleen langs de spoorlijn Groevenbeekse heide en bij natuurgebied Staverden)
Vipera berus Adder (Ermelo Zuid)
Bufo bufo, Gewone pad (Groevenbeekse heide en bij natuurgebied Staverden)
Bufo calamita, Rugstreeppad (Alleen groepje op Groevenbeekse heide in het eerste ven)
Rana temporaria, Gewone kikker (Groevenbeekse heide en bij natuurgebied Staverden en Telgt)
Groene kikker (Alleen natuurgebied Staverden en Horst)
Anguis fragilis, Hazelworm (Groevenbeek, gebied Arnhemse Karweg en langs DrieŽrweg)
Triturus vulgaris, Kleine watersalamander, (Groevenbeekse heide vennen en watergaten langs de spoorlijn en Telgt)
Triturus cristatus, Grote watersalamander (Groevenbeekse heide beide vennen en natuurgebied Staverden en Telgt)
Natrix natrix, ringslang, de ringslang heb ik persoonlijk alleen in natuurgebied Staverden aangetroffen waar ik ook de zeldzame zwarte variŽteit van Lacerta vivipara heb aangetroffen. Ik heb wel eens gehoord dat anderen de volgende soort hebben aangetroffen zelf echter nooit gevonden: Coronella austriaca, Gladde slang

Alle reden dus om de leefgebieden van reptielen en amfibieŽn in de gemeente Ermelo niet alleen tegen de kunstgrasvelden van de gemeente Ermelo te beschermen maar ook om de vennen weer in hun oude glorie te herstellen en de heidevelden te herstellen en uit te breiden door bomen en struiken te kappen die de bestuurders in dit gebied hebben aangeplant of laten groeien door deze niet te kappen. Er zijn dus geen peperdure onderzoeksrapporten nodig maar wat houthakkers om bomen in dit gebied te (blijven) kappen, de vennen continu vol water te houden en af en toe wat schapen op de Groevenbeekse Heide om het gras weg te houden en de grasvelden op de Groevenbeekse Heide ontstaan door de falende bestuurders van Ermelo met spoed te vervangen door HEIDEVELDEN.

Zo simpel is dat met de huis-, tuin- en keukenlogica van Groep Hop.

 

 

 

 

 

5. Groep Hop is VOOR het behoud en in standhouden van de Groevenbeekse Heide tot de spoorlijn en tot bebouwing Ermelo Zuid
De gemeente Ermelo heeft inmiddels een enorm deel van het leefgebied van reptielen en amfibieŽn VERNIETIGD aan de andere kant van de Hamburgerweg. Ik verwijs naar onderstaande soortenlijst die ik persoonlijk in dit gebied aan de andere kant van de Hamburgerweg en langs de spoorlijn van Ermelo heb aangetroffen.

Groep Hop is VOOR het behoud van HEIDE tot de spoorlijn en tot bebouwing Ermelo Zuid
Alle andere partijen in Ermelo zijn TEGEN het behoud van HEIDE tot de spoorlijn en tot bebouwing Ermelo Zuid

 

 

 

 

Inspraak J. Hop 220905, 101005, 181007, 150207, en 070607 WORDT NIET MEER VERVOLGD met inspraak van J. Hop in volgende raadsvergaderingen omdat de lokale raadsleden (inclusief de oppositie) niet op zitten letten wat er om hen heen gebeurt en/of met een geheime agenda kennelijk volledig meewerken aan de geheime plannen die het College de afgelopen jaren in Ermelo al druk bezig is uit te voeren. Hop heeft al meerdere malen tijd en energie vrijgemaakt voor "ZINLOOS INSPRAAK" maar heeft er geen enkel vertrouwen meer in dat inspraak van burgers in Ermelo nog gaat helpen om de huidige Ermelose bestuurders te bewegen van "hun geheime plannen" af te zien. Het is niet alleen weerzinwekkend als je ziet hoe de bestuurders van Ermelo te keer (willen) gaan in Ermelo Zuid. Het is schandalig dat een burger geen antwoord krijgt op vragen aan de bestuurders van een gemeente na inspraak. Hop waarschuwt de burgers van Ermelo dat de bestuurders van deze gemeente niet alleen druk bezig zijn om de zandhagedis op de Groevenbeekse Heide uit te roeien. Uit de besluitvorming van de bestuurders van Ermelo blijkt dat gekoerst wordt naar een samenvoeging van het dorp Ermelo met de stad Harderwijk. Burgers van Ermelo denk na over wat er om u heen gebeurt.

 

 

 

 

 

 

 

(JH7) Inspraak Hop 18 oktober 2005 bij raadsvoorstel 2005/21646

Ik ben een Ermeloer geboren aan de Kruiskampweg. Als klein jochie ken ik de Hamburgerweg als zandweg met sparren en als ik die zandweg overstak kwam op de heide. Daar stonden twee eiken en iets verderop zat een kuil langs de zandweg en daar zag ik mijn eerste ZANDHAGEDIS. Mijn interesse in de natuur was gewekt..

Vanaf mijn jeugd ontwikkelde ik mij tot een kennisspecialist op het gebied van reptielen en amfibieŽn. In de eerste klas van de MAVO hield ik een spreekbeurt Nederlands over de kousebandslang, ik had er ook eentje bij me, en ik kreeg een tien van mijn leraar Nederland met een artikel in de schoolkrant. Ik kreeg les van dhr. Mol mijn biologieleraar en kreeg ik doe het uit herinnering ik dacht een negen voor mondeling eindexamencijfer en hielp deze biologieleraar met het aanleggen van een ven bij het nieuwe schoolcomplex aan de Paul Krugerweg.

Op het College Nassau Veluwe Harderwijk ontging het de leraar biologie ook niet dat ik een enorme praktijkkennis over reptielen en amfibieŽn had en op verzoek leidde excursie ik binnen gemeente Ermelo een excursie voor HAVO biologieleraren vanuit heel Gelderland waarbij een zeer groot aantal soorten werd aangetroffen en zij hun verbazing uitten dat het mij lukte deze diersoorten in de vrije natuur te vinden.

 

 

 

 

 

4. Groep Hop is VOOR het behoud van sportverenigingen op hun huidige locaties, gemeente moet achterstallig onderhoud betalen
De gemeente Ermelo heeft inmiddels een enorm deel van het leefgebied van reptielen en amfibieŽn VERNIETIGD aan de andere kant van de Hamburgerweg. Ik verwijs naar onderstaande soortenlijst die ik persoonlijk in dit gebied aan de andere kant van de Hamburgerweg en langs de spoorlijn van Ermelo heb aangetroffen.

Groep Hop is VOOR het behoud van sportverenigingen op hun huidige locaties
Alle andere partijen in Ermelo zijn TEGEN het behoud van sportverenigingen op hun huidige locaties

Dankzegging. Wij bedanken de redactie van De Weekkrant "Ermelo's Weekblad"
Publicatie 9 december 2009 http://www.deweekkrant.nl/files/pdfarchief/EWB/20091209/RMC_EWB-1-04_091209_1.pdf
Groep Hop doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen 2010.

 

 

 

 

Inspraak J. Hop 220905, 101005, 181007, 150207, en 070607 WORDT NIET MEER VERVOLGD met inspraak van J. Hop in volgende raadsvergaderingen omdat de lokale raadsleden (inclusief de oppositie) niet op zitten letten wat er om hen heen gebeurt en/of met een geheime agenda kennelijk volledig meewerken aan de geheime plannen die het College de afgelopen jaren in Ermelo al druk bezig is uit te voeren. Hop heeft al meerdere malen tijd en energie vrijgemaakt voor "ZINLOOS INSPRAAK" maar heeft er geen enkel vertrouwen meer in dat inspraak van burgers in Ermelo nog gaat helpen om de huidige Ermelose bestuurders te bewegen van "hun geheime plannen" af te zien. Het is niet alleen weerzinwekkend als je ziet hoe de bestuurders van Ermelo te keer (willen) gaan in Ermelo Zuid. Het is schandalig dat een burger geen antwoord krijgt op vragen aan de bestuurders van een gemeente na inspraak. Hop waarschuwt de burgers van Ermelo dat de bestuurders van deze gemeente niet alleen druk bezig zijn om de zandhagedis op de Groevenbeekse Heide uit te roeien. Uit de besluitvorming van de bestuurders van Ermelo blijkt dat gekoerst wordt naar een samenvoeging van het dorp Ermelo met de stad Harderwijk. Burgers van Ermelo denk na over wat er om u heen gebeurt.

 

 

 

 

2. Groep Hop is VOOR het legaliseren van permanent bewonen recreatiewoningen Toelichting (JH17)
Groep Hop is VOOR het legaliseren van permanent bewonen recreatiewoning om woningnood starters op te lossen
Alle andere partijen in Ermelo zijn TEGEN het legaliseren van permanent bewonen recreatiewoningen

Dankzegging. Groep Hop bedankt de radiozender Veluwe FM voor het uitzenden interview met Jan Hop
13 oktober 2007 radio interview Veluwe FM met J. Hop Ermelo inzake verkiezingen gemeenteraad Ermelo in 2010

U bent?

Ik ben Jan Hop, lijsttrekker van Groep Hop een nieuwe politieke partij in Ermelo. 

Een nieuwe politieke partij in Ermelo waar staat Groep Hop voor?

Groep Hop staat voor vrijheid en Groep Hop heeft een uitgangsformule. Dat betekend dat we hebben niet als allerlei andere gevestigde dingen politieke partijen maar wij gaan uit van een uitgangsformule: "In Nederland worden onafhankelijke producerende personen en bedrijven kapot gemaakt door gesubsidieerde hulpverlening en elite. Dat betekend eigenlijk kort samengevat, dat mensen die zelf hun brood verdienen dus gewoon werken voor hun centjes, worden eigenlijk uitgekleed om dat geld te gebruiken voor gesubsidieerde hulpverlening.

We zijn Groep Hop gestart samen met Jan Hop en Ronald Pieper. De aanleiding om Groep Hop te starten is dus ook gewoon de woningnood in Ermelo voor starters. Ronald Pieper is een geboren Ermeloer en had na school ook gelijk een baantje. Hij werkt dus heel hard voor zijn centjes maar hij kon gewoon geen woning krijgen dat betekend dat hij 8 jaar moest wachten op een woninkje. Hij zit nu na 8 jaar in een woning van de Groene Zoom en hij moet van zijn salaris een huur betalen van 700 euro en dat vinden wij gewoon helemaal schandalig hier in Ermelo. In Ermelo is gewoon een verkeerde politiek aan de hand het woonruimte beleid in Ermelo word al tientallen jaren doelbewust in stand gehouden. Woningnood om de oplossing zo duur mogelijk te kunnen blijven verkopen!  

De woningnood hier in Ermelo, ik woon zelf in Putten daar weet ik ook dat woningnood veel behoefte aan woonruimte en dat is denk in deze regio wat meer voorkomend in Ermelo begrijp ik dus ook. Heeft u oplossingen om meer woningen te bouwen is dat een oplossing die u wilt.  

Ik heb er heel goed over nagedacht natuurlijk 1 van de grote problemen in Ermelo is al tientallen jaren dat mensen beginnen te wonen in recreatiewoningen dat is altijd al zo nou de gemeente Ermelo is druk bezig om de bewoners uit de recreatiewoningen weg te jagen dan zeggen wij gewoon als een Ermeloer woont in een recreatiewoning dat heeft hij gewoon zijn woninkje en het probleem in Ermelo is dat woningen hier veel te duur worden gebouwd dat betekend dat de gemeente adverteert in andere Provincies om hier mensen naar toe te halen en kan de starter nooit van zijn levensdagen een woninkje betalen. Het probleem is dus gewoon ze moeten veel beter kijken hoe ze bouwen, goedkoper bouwen, zodat een Ermelose starter zijn eigen woning kan kopen dus niet huren bij de Groene Zoom die zoveel mogelijk geld wil verdienen aan projectontwikkelaar en dat soort dingen meer maar wij zijn er gewoon voor een starter moet van zijn salaris dus gewoon een woonruimte moeten kopen en op die manier een leuke toekomst tegemoet gaan.  

Ja u noemt ook even want misschien is het goed de punten stuk voor stuk te benoemen. U noemt permanente bewoning die wordt hier in Ermelo aangepakt wellicht ook onder druk van de Provincie, wat ik van u begrijp is dat er onderscheid gemaakt kan worden tussen Ermelose permanente bewoners en permanente bewoners van elders? Bedoeld u dat? De mensen die er nu zitten in Ermelo geboren zijn  die moeten er kunnen blijven zitten?

Ik vindt gewoon sowieso dat door het falende beleid van het gemeentebestuur hier in Ermelo de starter geen woning kunnen krijgen dat de Ermelose starter gewoon ongestoord in een recreatiewoning moeten kunnen blijven wonen, zodat ze in ieder geval woonruimte hebben en je moet ze niet met gigantische dwangsommen eruit jagen en het beleid wordt ook veroorzaakt omdat het gemeentebestuur laat bouwen voor buitenstaanders dat betekend gewoon ze bouwen veel te duur dus alle woningen in Ermelo gaan naar mensen van buiten Ermelo, een verkeerde situatie.  

Ik ken ook dat probleem inderdaad van het proberen van het zo goedkoop mogelijk bouwen maar als bijvoorbeeld bij permanente bewoning daar heb ik begrepen dat geen onderscheid gemaakt kan worden tussen mensen die hier geboren zijn en getogen zijn en mensen die van buitenaf permanent zijn komen wonen. Als ik u begrijp zegt u van oefen vooral veel druk uit bij overheidsinstanties zoals de gemeente om toch dat er onderscheid gemaakt kan worden tussen Ermelose permanente bewoners en andere permanente bewoners dat is wat u zegt?  

Nou er wordt wel onderscheid gemaakt allerlei probleem gevallen hier in Ermelo als de gemeente ergens mee in zijn maag zit dan worden de bewoner hier in Ermelo wel naar een recreatiewoning toegestuurd, dus er wordt wel degelijk onderscheid gemaakt dat als er een probleem is met bepaalde mensen dan worden die wel naar een recreatiewoning toegestuurd en dat is ook altijd al aan de gang dus als het de gemeente uitkomt worden de recreatiewoningen wel gebruikt voor permanente bewoning maar als het onafhankelijke bewoners zijn worden ze er uit gejaagd.  

En dat permanent blijven bewonen dat is dan een oplossing zolang er geen woningen beschikbaar zijn het probleem van het te kort aantal woningen hier in Ermelo wat u ook zei: Er moet goedkoper gebouwd gaan worden en die woningen die dan beschikbaar komen die moeten dan bij voorrang voor mensen met voorrang aan mensen die hier in Ermelo in woningnood zitten gegeven worden.  

Ja, ik vind gewoon het Ermelose gemeentebestuur is er voor de burgers van Ermelo en dat betekent dat er al tientallen jaren elke keer hetzelfde gezeur dat de starters kunnen geen woning krijgen en we moeten dat probleem eens een keer oplossen door te zeggen dat de starters in Ermelo die krijgen gewoon voorrang die krijgen eerst een woning buiten mensen die van buiten Ermelo af komen om dat probleem eens een keer op te lossen.  

We hebben nu woningnood een woningprobleem hier in Ermelo. De concrete oplossing voor denk ik als u zegt althans dat beweert u oplossing mensen kunnen permanent wonen goedkoper bouwen hoe denkt u dat te kunnen verwezenlijken?

Nou dat betekent gewoon dat je gewoon goed moet gaan kijken hoe je gaat bouwen, hoe je de ruimte gaat gebruiken. Als je dus kijkt hoeveel inderdaad projecten in Ermelo al gebouwd zijn maar die worden allemaal veel te groot projecten neergezet. Bijvoorbeeld bij de VAD garage wordt wel leuk een oudheidkundig projecten neergezet maar je kunt daar ook starterwoningen neerzetten en je kunt ook kijken hoe je de ruimte beter kunt gebruiken. Het grote probleem is je moet het breder gaan bekijken ik heb meegedaan met de provinciale verkiezingen ik heb persoonlijk overal op verkiezingsborden posters geplakt dat betekent dat ik ook een goed beeld gekregen heb van wat er in Gelderland aan de hand is en als ik kijk in wat voor gigantisch tempo agrarisch gebied wordt afgebroken en wordt volgebouwd met gigantische woningen en industrieterreinen.  

Maar dat is een beetje om de woningnood in verschillende gemeentes op te heffen.

Nee dat is om een bepaalde groep te verrijken bijvoorbeeld gemeentebestuurders willen graag industrieterrein overal neerzetten en je ziet dat ook hier in Ermelo gebeuren. We hebben hier industrieterrein Kerkdennen, we hebben hier gewoon wanbeleid in Ermelo, Kerkdennen zit midden in een woonwijk, ze zijn een nieuw industrieterrein hier in het buitengebied aan het maken tussen Ermelo en Harderwijk. In plaats dat ze nu in ieder geval gewoon het industrieterrein Kerkdennen verplaatsen naar de buitenkant van Ermelo dan zijn ze alle verkeersoverlast kwijt een deel van die grond is al van de gemeente Ermelo en je kunt daar gelijk voor starters gewoon wonen. En dan zeggen ze wel van ja er zitten allemaal richtlijnen aan te pas nou als ambtenaren iets willen dan krijgen ze dat ook echt wel voor elkaar. En in Ermelo kun je bij wijze van spreken de gemeentewerf een groot stuk terrein kun je onmiddellijk de gemeentewerf al beginnen te verplaatsen naar het buitengebied van Ermelo ook naar het nieuwe industrieterrein zodat je daar in ieder geval starterwoningen kunt neerzetten maar alleen voor Ermelose starters. Dan ben je en verkeersoverlast kwijt en je lost de woningnood op en dat terrein is van de gemeente Ermelo dus dat kost geen geld.  

Dat zou kunnen, ik weet zelf ook wel soms ligt het wat genuanceerder het gaat om het verplaatsen van bedrijven want bedrijven laten zich niet zomaar verplaatsen omdat de gemeente dat wil, daar gaat vaak veel hoge kosten aan mee gemoeid en bedrijven die kunnen die gevestigd zijn in het centrum van een dorpje die leunen soms achterover want ze weten de gemeente wil mij graag weg hebben, kom maar met een heel mooi bod dus als ik u begrijp zegt u van nou dat mag best wat dieper in de kas gegraaid worden om bedrijven te bewegen vanuit het centrum van een dorp naar de randen te gaan.

Ja, ik heb dus meegedaan met de provinciale verkiezingen en toen bleek dat de provincie Gelderland heeft twee miljard!, twee miljard!, nou van die twee miljard kun je best die paar Ermelose bedrijven verplaatsen naar de buitenkant van het gebied en ik denk namelijk ook dat die bedrijven die nu op Kerkdennen zitten veel meer geld gaan verdienen als ze al hun vrachtwagens niet meer eerst door het centrum hoeven te laten rijden maar gewoon vanuit het buitengebied gelijk aansluiting hebben op de snelweg dus het is ook voor die bedrijven namelijk een zeer goeie investering om naar de buitenkant te gaan want ze verdienen elke dag steeds meer geld door minder transportkosten.  

U zegt twee miljard dat is natuurlijk geld van de provincie en niet van de gemeente en niet van we zijn een omroep van Ermelo en Putten dat zouden ze graag willen de beiden gemeenten maar omdat geld te mogen uitgeven maar u weet wel ideeŽn bijvoorbeeld woningbouw. Waar staat de Groep Hop nog meer voor?

Groep Hop staat voor gratis informatie aan burgers. Wij willen gewoon dat de gemeente Ermelo gratis informatie geeft aan burgers en dat de burgers er niet voor hoeven te betalen. Ik heb geprocedeerd tegen de gemeente Ermelo omdat ik gratis een kopietje wou hebben van de begroting en ik wil die begroting gratis op internet publiceren op de website van Groep Hop en de gemeente Ermelo weigert mij die digitaal toe te sturen ik wil gewoon, Groep Hop wil gratis informatie geven over subsidieverleningen over alle samenwerkingsverbanden van de gemeente Ermelo. Ik heb ook geprocedeerd tegen de gemeente Ermelo, leg mij eens uit met wie werken jullie allemaal samen en hoeveel geld is er mee gemoeid en wat is het doel ervan? Nou de gemeente Ermelo zegt gewoon we zijn geen spion voor de Groep Hop en die willen dat gewoon niet geven dus het is ik heb geprobeerd om het via procederen voor elkaar te krijgen en ik hoop inderdaad ook dat de burgers van Ermelo omdat er dus nu veel meer bekendheid aan het krijgen zijn over een paar jaar zeggen nou Groep Hop in de gemeenteraad dan kunnen we allerlei informatie gewoon lekker gratis van internet afhalen en dan hoeven we niet 30 of 40 euro te betalen voor een begroting.  

Nou dan moet u ook nog een meerderheid halen, het doel is om in de gemeenteraad te komen van Ermelo en dan moet u een meerderheid halen als u uw ideeŽn ook wilt door kunnen zetten.

Nee, we hoeven geen meerderheid te halen, de Groep Hop hoeft bijvoorbeeld alleen maar op een sleutelpositie te komen zitten, dus als dus net een paar zetels van het CDA af zullen pakken dan heeft het CDA dus een flink probleem want dan moeten ze gaan samenwerken. Nou Groep Hop is heel goed in staat om te gaan samenwerken en ik denk dat het dus heel goed is als een keer een buitenstander in de gemeente politiek komt om eens een keer de boel een beetje wakker te maken dus als voldoende mensen gaan stemmen op Groep Hop zodat wij op een positie komen ja ze moeten toch gaan samenwerken nou of het nu is met Progressief Ermelo of met Groep Hop het gaat erom dat de gevestigde politiek die moet een keer doorbroken worden zodat er een paar andere geluiden te horen zijn in de gemeenteraad en dat mogen best wat kritische geluiden zijn. Nou Groep Hop dat zijn  ook lui die hebben behoorlijk kijk hebben op allerlei dingen en die zijn  zeer goed in staat om samen te werken en we hopen natuurlijk ook dat zoveel mogelijk burgers in Ermelo gaan stemmen in 2010 op Groep Hop en dat betekent natuurlijk ook dat het woningbouwbeleid van de gemeente om te gaan bouwen op DVS terrein komt ook zwaar onder vuur te liggen want daar zijn we ook fel tegen.  

Maar we onderbreken even want met de voorzitter hebben we het er helemaal niet over gehad. Over woningbouw ik denk niet dat die daar op zit te wachten of heb ik dat mis.  

Nee, natuurlijk niet, helemaal stapelgek dat ze gaan bouwen op DVS terrein. DVS is gewoon van de jeugd en je ziet op dit moment dat het wanbeleid van de gemeente Ermelo om op elk groenstukje in de gemeente vol te bouwen wordt gelijk zichtbaar voor het gemeentehuis zelf. Deze week heb ik in de krant gelezen overlast van de jeugd bij/voor het gemeentehuis. Iedereen loopt erover te klagen. Wat zegt de burgemeester? De burgers moeten aangifte doen. Wat deze burgemeester doet is burgers opzetten tegen burgers hij zet mensen aan om aangifte te doen maar het probleem is waar moet de jeugd naartoe als je alles volgebouwd hebt?  

We moeten het natuurlijk ook even ordelijk houden als het gaat, u zegt wanbeleid, we zullen natuurlijk ook een soort wederhoor moeten plaatsen want u bent heel duidelijk dat u zegt deze gemeente, het zijn uw vrienden niet, dat idee krijg ik wel een beetje uit dit interview.

Nou nee, ik zeg ook heel aardig goeie dag tegen de burgemeester, ik vind het best een aardige man.  

Ik dacht met die sleutelpositie dacht ik in eerste instantie dat u naast hem wilde gaan zitten in de gemeenteraad maar dat bedoeld u nu toch niet denk ik?

Nou ik kan als Groep Hop en de mensen die met Groep Hop meedoen best communiceren met de burgemeester, daar is geen enkel probleem mee dus als de burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad ik denk dat we keurig netjes kunnen communiceren met de burgemeester tijdens gemeenteraad vergaderingen alleen ja we lopen niet achter de mening van de burgemeester aan de burgemeester is een voorstander van steeds meer bedrijventerreinen in Ermelo wij zien dat gewoon heel anders en wij zeggen weg met die bedrijventerreinen uit Ermelo.  

Ze komen toch niet naar Putten toe joh?

Nou Harderwijk heeft bijvoorbeeld grote industrieterreinen en je hebt natuurlijk ook de Flevopolder en Zeewolde heeft grote industrieterreinen ik vind gewoon je moet in Ermelo geen industrieterreinen meer bouwen daar moet je een keer vanaf en Ermelo moet gewoon een gemeente worden waar je leuk kan wonen en goedkoop kan wonen en waar het gezellig is om te wonen.  

Ja, en in Putten trouwens ook daar moet je ook goedkoop en gezellig kunnen wonen. Ik vind het hier trouwens ook heel gezellig hoor. Nog even over uw politieke organisatie. 2010 noemde u dat is denk ik voor u een jaar van belang want u heeft bedoelingen met dat jaar om een gemeenteraadzetel te gaan verwerven bent u daar al mee bezig?

Ja heel druk bezig. Ik ben vorige week bijvoorbeeld nog in het gemeentehuis geweest heb ik het convenant huiselijk geweld opgehaald en ik was bij de balie en ik zei ik wil het convenant huiselijk geweld wat getekend is want ik wil kijken hoe dat in elkaar zit dan zie je gewoon dat er dus allemaal afspraken gemaakt worden om allerlei gegevens over burgers op te slaan dat convenant is wel getekend maar er staat niet in omschreven hoe bijvoorbeeld al die informatie over burgers tussen allerlei gemeentes en jeugdzorg en politie wordt opgeslagen hoe dat wordt gecommuniceerd dus wat er op dit  moment aan de hand is ook in de gemeente Ermelo is dat ze allemaal geheime gegevens over burgers willen opslaan terwijl nog niet helemaal duidelijk is hoe ze daar mee om willen gaan dus ik ben zeer geÔnteresseerd hoe dat gaat met huiselijk geweld hoe ze willen oplossen, woningbouw interesseert me, jeugdzorg interesseert me, rechtspraak interesseert me en niet alleen ikzelf ook maar op dit moment in heel Nederland zijn steeds meer mensen die zeggen hť ja die Groep Hop is eigenlijk nog niet zo gek met die uitgangsformule daar zit ook wel wat in want inderdaad als je ook hard moet werken voor je centjes je ziet ook gewoon dat je minder overhoudt en wij zeggen ook gewoon wij vinden, wij zijn ook tegen gemeentelijke belastingen. Er is een belastingdienst nou laat die belastingdienst maar geld heffen en je moet geen gemeente ambtenaren hebben die ook rekeningen gaan sturen want de burgers moeten gewoon hun geld besteden aan de winkeltjes hier of gezellig op een terrasje zitten. Maar als ze uitgekleed worden door de gemeente dan kunnen ze geen kopje koffie meer kopen bij de horeca en de bedoeling is de burgers zovel geld hebben dat ze lekker gezellig op en terrasje zitten en een kopje koffie kunnen kopen bij een onafhankelijk bedrijf zoals dit horecabedrijf.  

Volgens mij is dat denk ik toch een heel goed uitgangspunt. Ik zie hier trouwens geen mensen die uitgekleed aanwezig zijn dus ik denk dat dit op zich wel meevalt met het tekorten van de mensen er wordt hier gelukkig heel erg genoten van een kopje koffie ik bedoelde activiteiten ook met bent u ook posters aan het drukken en dat soort zaken bent u al organisatorisch op gang?  

Ja, we zijn op dit moment het netwerk aan het opstarten wat heel belangrijk is, is het netwerk met de vorige gemeenteraadverkiezing hebben we maar een paar maanden waren we actief we waren eigenlijk net begonnen en nu kom ik er gewoon achter dat er nog steeds Ermeloers die hebben nog nooit van Groep Hop gehoord er zijn nu mensen die een mailtje naar me toesturen ja ik wist helemaal niet dat jullie er waren ik heb jullie publicaties gezien over recreatiewoningen en over het legaliseren ervan het blijkt gewoon dat de ene recreatiebewoner doorgeeft kijk eens even op de website van Groep Hop want die zijn voor het legaliseren dus heel langzamerhand wordt het netwerk opgezet en krijgt Groep Hop toch steeds meer bekendheid dus misschien dat we in 2010 hopelijk voor een verrassing kunnen gaan zorgen.  

Met Groep Hop houdt de permanente bewoning niet op? Dat is een leuke kreet of niet?  

Nee, Groep Hop is voor het legaliseren van permanente bewoning.  

Dat is ook een kreet maar dat rijmt niet, dat is wat minder

Nee, maar Groep Hop is voor het legaliseren van permanente bewoning.  

Nou, die houden we erin. Ik denk dat u nog heel veel te doen heeft tot 2010. Wij ook dit uur ik dank u voor dit interview en misschien tot ziens.

Dank u wel voor de uitnodiging.  

 

 

 

 

 

 

(17) Zijn eerste politieke ervaring deed Hop op met de Fractie Hendriks in de Tweede Kamer.

Van de heer Hendriks heb ik destijds veel opgestoken, ik heb hem geholpen met het toesturen van benodigde informatie en ik verzamelde informatie voor hem in de Tweede Kamer. Ik deed met Groep Hop mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 in Ermelo en in 2007 met de provinciale verkiezingen voor de provincie Gelderland. In 2010 doet Hop weer mee met de gemeenteraadsverkiezingen in Ermelo samen met andere kandidaten in Ermelo, Rheden en Zoetermeer.

Zoals al genoemd heeft Groep Hop meegedaan met verkiezingen gemeenteraad in Ermelo. Het was verbazingwekkend dat de programmapunten van Groep Hop waar wij TEGEN waren en alle andere partijen VOOR zoals woningbouw op DVS33, Woningbouw op Zanderij en sportvelden naar Telgtereng NIET zijn uitgevoerd. Wij zaten niet in de raad en waren tegen terwijl de andere partijen voor waren. Ook hebben we meegedaan aan de provinciale verkiezingen in Gelderland wat een posteroorlog tot gevolg heeft gehad Overal werden onze posters van de borden gerukt, overplakt, verwijderd. (GHA)

Hop hoopt dat dat burgers vanuit heel Nederland contact opnemen met familie, vrienden en kennissen in Ermelo, Rheden en Zoetermeer om hen te vragen 3 maart 2010 Groep Hop te stemmen zodat nieuwkomers zoals de kandidaten van Groep Hop ook eens kansen gaan krijgen.

Helpt u mee?

 

 

 

 

Inspraak J. Hop 220905, 101005, 181007, 150207, en 070607 WORDT NIET MEER VERVOLGD met inspraak van J. Hop in volgende raadsvergaderingen omdat de lokale raadsleden (inclusief de oppositie) niet op zitten letten wat er om hen heen gebeurt en/of met een geheime agenda kennelijk volledig meewerken aan de geheime plannen die het College de afgelopen jaren in Ermelo al druk bezig is uit te voeren. Hop heeft al meerdere malen tijd en energie vrijgemaakt voor "ZINLOOS INSPRAAK" maar heeft er geen enkel vertrouwen meer in dat inspraak van burgers in Ermelo nog gaat helpen om de huidige Ermelose bestuurders te bewegen van "hun geheime plannen" af te zien. Het is niet alleen weerzinwekkend als je ziet hoe de bestuurders van Ermelo te keer (willen) gaan in Ermelo Zuid. Het is schandalig dat een burger geen antwoord krijgt op vragen aan de bestuurders van een gemeente na inspraak. Hop waarschuwt de burgers van Ermelo dat de bestuurders van deze gemeente niet alleen druk bezig zijn om de zandhagedis op de Groevenbeekse Heide uit te roeien. Uit de besluitvorming van de bestuurders van Ermelo blijkt dat gekoerst wordt naar een samenvoeging van het dorp Ermelo met de stad Harderwijk. Burgers van Ermelo denk na over wat er om u heen gebeurt.

 

 

 

Groep Hop wil het agrarisch landschap behouden

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ermelo
Plaats: gemeentehuis, raadzaal Datum : 18 januari 2007 Nr.: 2007/2011 Tijd : 19.30 uur – 21.55 uur

Brief 2007/11532 Gemeente Ermelo aan J. Hop 23 mei 2007 . Geachte heer Hop, Tijdens de raadsvergadering van 18 januari 2007 heeft u ingesproken bij agendapunt 3 Ontwikkeling nieuw sportpark Telgtereng. Bijgaande treft u het verslag aan dat in de raadsvergadering van 15 februari 2007 is vastgesteld. Met vriendelijke groet, Mevrouw mr. J.A. Zuidema, Griffier

Inspreker de heer Hop
De heer Hop vraagt om een creatievere oplossing voor de verhuizing van DVS naar de Telgtereng. Hij geeft aan dat de oplossing is om industrieterrein Kerkdennen te verplaatsen naar het industrieterrein en de locatie Kerkdennen te gebruiken voor woningbouw. Verschillende bedrijven op Kerkdennen hebben aangegeven dat ze daar weg willen en volgens de heer Hop geeft dat mogelijkheden om op een simpelere manier het probleem op te lossen. Hij zegt dat door de verplaatsing van de bedrijven op Kerkdennen de verkeersproblematiek op de Hamburgerweg en de Oude Telgterweg opgelost kan worden. Hij geeft aan dat het college al diverse mogelijkheden heeft gehad om bedrijven op te kopen op Kerkdennen maar dat ze daar geen gebruik van hebben gemaakt. Hij vraagt het college wel de bedrijven op te kopen en op die locatie woningen te bouwen. Deze woningen hoeven niet aangewend te worden voor de militairen die naar Ermelo toe komen, maar voor starters. Hij merkt op dat wel eerst bekeken moet worden hoeveel woningen daadwerkelijk nodig zijn voor starters. Hij zegt dat de Provincie moet bijdragen aan de verplaatsing van de bedrijven op Kerkdennen. Binnenkort vinden de provinciale verkiezingen plaats en hij roept iedereen op om op partij Hop te stemmen, omdat daarmee mogelijk bewerkstelligd kan worden dat de industrie op Kerkdennen verdwijnt.

 

 

Brief 2007/16738 Gemeente Ermelo aan J. Hop 26 juli 2007 Geachte heer Hop, Tijdens de raadsvergadering van 7 juni 2007 heeft u ingesproken bij agendapunt 3 Ontwikkeling Telgtereng. Bijgaande treft u het verslag aan dat in de raadsvergadering van 28 juni is vastgesteld. Met vriendelijke groet, Mevrouw mr. J.A. Zuidema, Griffier i.o.  

Inspreker de heer Hop raadsvergadering 7 juni 2007
De heer Hop leest in het Ermelo’s Nieuwsblad over de aanleg van 2 sportvelden voor de korfbalclub bij Sporthal Calluna. Spreker vraagt aan de gemeente of het klopt dat de gemeente eigenaar is van deze grond en waarom de gemeente de grond niet gebruikt wordt voor woningen voor starters uit Ermelo zodat het kan aansluiten op de woningbouw van Kerkdennen. De heer Hop vraagt de gemeente raad om de bevolking met cijfers te informeren over de woningnood. Spreker wil weten hoeveel woningen er nodig zijn en voor welke doelgroep

 

 

 

Groep Hop wil het agrarisch landschap behouden!
Ermelo Gelderland, contactpersoon voor dit programmaonderdeel Jan Hop 3. Groep Hop is TEGEN woningbouw op Zanderij/ DVS'33 TEGEN sportpark op Telgtereng, als enigste partij vanaf begin TEGEN geweest. 4. Groep Hop is VOOR het behoud van sportverenigingen op hun huidige locaties, gemeente moet achterstallig onderhoud betalen Bewoners van Horst en Telgt willen het agrarisch karakter van dit gebied behouden. Alle sportverenigingen kunnen fijn op hun huidige locatie blijven zodat kinderen uit die buurten in hun eigen buurt kunnen sporten. Ermelo moet een dorp blijven met deze sportverenigingen op hun eigen locatie.

Economie & Boeren. De "Veluwe" is geen monument maar een gebied waar mensen wonen, werken en kunnen recreŽren. Het is belangrijk om kwaliteit voedsel te produceren in het land van de gebruiker voor die gebruiker zodat invoer niet nodig is met de daarbij behorende hoge transportkosten. De agrarische sector is dus heel belangrijk voor ons land en dit klemt des te meer omdat (ook kleinere) boerenbedrijven een belangrijke rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van schone goedkope energie.

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ermelo met inspraak J. Hop

Plaats: gemeentehuis, raadzaal Datum : 18 januari 2007

Nr.: 2007/2011 Tijd : 19.30 uur – 21.55 uur

AGENDA

19.30 uur – 19.35 uur 1. Opening (raadzaal)

TIJD ONDERWERP:

19.35 uur – 19.45 uur (richttijd) 2. Rondvraag en mededelingen

1. inspraakmogelijkheid van publiek over ter inzage liggende stukken

2. vragen raadsleden

3. mededelingen college

Beeld- en meningsvorming

19.45 uur – 21.15 uur (richttijd) 3. Ontwikkeling nieuw sportpark Telgtereng (inspraakmogelijkheid van publiek)

4. Ontwerpbestemmingsplan “Wijziging nr. 13 Het Tonselse Veld 1987”. (inspraakmogelijkheid van publiek)

5. Deelname oprichting Regionaal Bureau Leerlingzaken (inspraakmogelijkheid van publiek)

Besluitvorming:

vanaf 21.15 uur (richttijd) 6. Vaststelling van de agenda.

7. Bepalen stemvolgorde.

8. Verslag raadsvergadering van 23 november 2006

Bespreekstukken: 9. Beleidsplan 2007 IGSD Veluwerand

Hamerstukken: 10. Aanpassen bebouwde komgrens Horsterweg

11. Controleprotocol 2006-2010

12. Beslissing op bezwaar planschade Wijnands

13. Ter inzage liggende stukken

14. Sluiting

1. Opening

De burgemeester opent de vergadering om 19.30 uur, spreekt het ambtsgebed uit en heet allen van harte welkom.

Aanwezig

voorzitter dr. H. van Andel

griffier mevrouw mr. J.A. Zuidema

raadsleden R. Arts (Progressief Ermelo), W. Borst (CDA), H. van Diest (CDA), E.E.J. Dijk (CDA), J. van Eijsden (ChristenUnie), J.A. de Haan (VVD), mevrouw E. Heutink-Wenderich (CDA), A.L. Klappe (Progressief Ermelo), B.A.C. van der Knaap (Gemeentebelang), W. Lourens (CDA), B.A. Poulie Wilkens (VVD), G.Th.H. Roelofsen (Gemeentebelang), F.N. Snoek (SGP), J.W. Urbach (ChristenUnie), mevrouw E.J. Urbach-Bakker (ChristenUnie), mevrouw M.J.E. Verhagen (VVD), mevrouw A.G. Verhoef-Franken (Progressief Ermelo) – vanaf agendapunt 3, mevrouw B. Vliek-van Winkoop (CDA), W. Vogelsang (Dorpspartij Ermelo) fractievertegenwoordigers G. Tomassen (CDA) en L.A. van der Velden (SGP) (beiden bij agendapunten 3 en 4) college wethouders ing. E.J. Bilder (CDA), P.C.M. Meijer (VVD), A. Nederveen (ChristenUnie), R. Vliek (CDA), mevrouw drs. R.C.B. de Jong (algemeen directeur/gemeentesecretaris), ing. W.P. Omta (burgemeester) notulist mevrouw E. Smit

Afwezig H.N.J. Ligtermoet (met kennisgeving)

2. Rondvraag en mededelingen

a. inspraakmogelijkheid van publiek over ter inzage liggende stukken

b. vragen raadsleden

c. mededelingen college

2 Rondvraag en mededelingen

2a. inspraakmogelijkheid van publiek over ter inzage liggende stukken Er zijn geen insprekers.

2b. vragen raadsleden

De heer Arts vraagt ten aanzien van het ter inzage liggende stuk D, onderzoek accommodatiegebonden wijkfuncties Ermelo-West, wat er gaat gebeuren met de uitkomsten van het onderzoek en wat het vervolg is. Wethouder Meijer geeft aan dat het de bedoeling is een projectgroep op te stellen die de bevindingen van het onderzoek gaat uitwerken. Tevens zal de projectgroep met voorstellen komen. Op de momenten dat er een besluit moet worden genomen, zal de raad daarbij betrokken worden. 

De heer Snoek vraagt ten aanzien van het ter inzage liggende stuk D12 of hetgeen vermeld staat op bladzijde 4 inzake de schadeclaim van het waterschap Veluwe niet uit de vertrouwelijkheid gehaald kan worden. Hij geeft aan dat dit onderwerp is afgerond en vraagt of het openbaar gemaakt kan worden. Wethouder Vliek antwoordt dat de claim tot nu toe vertrouwelijk behandeld is en stelt voor tot afronding te komen zoals in het voorstel verwoord. Waar nog geen definitief uitsluitsel over is, blijft vertrouwelijk en hetgeen wel is afgerond, zal openbaar worden.

De heer Klappe vraagt ten aanzien van punt 13, sportpark DVS, of het stuk gedeeltelijk openbaar kan worden. Dit zal verder behandeld worden bij punt 3 van de agenda.

De heer De Haan geeft aan dat enige tijd geleden de fractie van de VVD aan het college heeft voorgesteld om in de nieuwe raadzaal kunst te plaatsen afkomstig van en gemaakt door kunstenaars met een beperking en/of handicap uit Ermelo. Hij merkt op dat het college positief op deze suggestie reageerde. De VVD vraagt het college wat de stand van zaken nu is en welke stappen nog zullen volgen. Verder wil de fractie van de VVD het college vragen of het bij de inrichting van de te renoveren benedenverdieping van het gemeentehuis concrete plannen heeft om daarvoor een selectie te maken van Ermelose kunstenaars en de financiering mee te nemen in de projectbegroting. Burgemeester Omta merkt op dat er een contract is afgesloten met galerie Leonardo da Vinci, waarbij elk half jaar de kunst wordt vervangen. Vanaf februari 2007 zal in het gerenoveerde deel van de bovenverdieping van het gemeentehuis werken worden opgehangen van galerie Leonardo da Vinci. Hij geeft aan dat bij de inrichting van de publieksbalie rekening wordt gehouden met de realisatie van een expositieruimte, waarin onder andere ook werk van de galerie kan worden geŽxposeerd. In de raadzaal zal een fotocollage opgehangen worden van de verschillende dorpen en buurtschappen van Ermelo. De heer De Haan vraagt of er geen werken van galerie Leonardo da Vinci permanent in de raadzaal kunnen worden geplaatst en eventueel een fotocollage op de bovenverdieping van het gemeentehuis. Hij vraagt dat in het belang van de zorginstellingen.De burgemeester geeft aan dat in de raadzaal vooral de volksvertegenwoordiging van de gemeente Ermelo vergadert en dat het daarom aardig is de gehele gemeente in de raadzaal tentoon te stellen. De heer De Haan suggereert om zowel een fotocollage als werken van Leonardo da Vinci in de raadszaal te plaatsen. De voorzitter concludeert dat dit onderwerp zal worden meegenomen. De heer Van der Knaap geeft de heer De Haan de suggestie om een fotocollage van de kunstvoorwerpen te plaatsen.

Mevrouw Heutink geeft aan dat onder andere door verschillende recreatieparken in ons dorp veel hinder wordt ondervonden van het grote aantal zwijnen. Zwijnen horen in onze bossen en zij merkt op daar blij mee te zijn. Maar de afgelopen tijd neemt de overlast die deze dieren veroorzaken in de vorm van vernielingen en verkeersveiligheid, steeds grotere vormen aan. Bij navraag bij onder andere de Fauna Beheer Eenheid, de Wild Beheer Eenheid en Jagersverenigingen kreeg het CDA het volgende beeld. Er is in het Faunabeheersplan een doelstand afgesproken voor de Wild Beheer Eenheid Veluwe Noord West van 140 zwijnen (zonder biggen). Bij de tellingen in mei is een actuele voorjaarsstand van 271 wilde zwijnen geconstateerd, dus bijna tweemaal zo hoog als de doelstand. Worden ook de biggen (309 stuks) meegeteld dan bedroeg de stand afgelopen zomer 580 stuks. Met een doelstand van 140 stuks betekent dit dat er 440 teveel lopen. Hiervoor is afschot aangevraagd wat gedekt wordt door een ontheffing om varkens te mogen doden, conform de afspraken in het FBE plan. Deze ontheffing is versterkt door de provincie aan de FBE Veluwe en gedelegeerd aan de uitvoerende jachthouders binnen de WBE Veluwe Noord West. Vanwege de grote hoeveelheid eikels en in mindere mate beukennoten (mast) vanaf begin september, is de meest toegepaste methode om de dieren te schieten (lokken met voer) niet effectief. Tot eind december is 56% van het gewenste afschot gerealiseerd, oftewel er moeten nog 200 varkens worden geschoten. Vanwege het slechte afschotresultaat heeft de FBE Veluwe de provincie voorgesteld het afschotseizoen dat normaal eindigt op 31 januari te verlengen tot 10 maart. Ook is een wijzigingsvoorstel voor het Faunabeheerplan ingediend bij de provincie voor een variant op de in sommige voedselrijke jaren toegestane beperkte vorm van drukjacht de zogenaamde 1 op 1 methode, uitgevoerd met meerdere eenheden die onafhankelijk van elkaar opereren. Mevrouw Heutink vraagt of het college actief het verzoek van de Fauna Beheer Eenheid Veluwe aan de provincie steunt om het afschotseizoen te verlengen tot 10 maart. Ten tweede vraagt zij of het college landelijk en bij de provincie heeft gepleit voor het toestaan van een beperkte vorm van drukjacht in mastrijke seizoenen. Indien dit niet het geval is, vraagt ze of het college dat alsnog gaat doen. Ten derde vraagt zij wat het college gaat doen aan genoemde problematiek in Ermelo. Wethouder Vliek geeft aan dat het college indirect het verzoek van de Fauna Beheer Eenheid Veluwe ondersteunt, aangezien Ermelo lid is van Wildbeheer Eenheid Veluwe. Ten aanzien van de drukjacht merkt hij op dat het college niet expliciet pleit voor beperkte vorm daarvan. Hij zegt dat de 1 op 1 jacht van de baan is omdat de minister van LMV geen toestemming heeft gegeven. Een nieuwe poging is alleen zinvol indien er nieuwe argumenten worden aangevoerd en de minister de zaak nogmaals heropent. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de politieke kanalen richting De Haag. Ten aanzien van de plaatselijke problematiek geeft de wethouder aan dat de afschotpogingen worden gecontinueerd. Tevens zullen de recreatieparken worden geadviseerd zorg te dragen voor een varkensdicht raster, net zoals bij de begraafplaats. Een hek van ca. 1,5 meter is vaak al voldoende om varkens te weren. Hij merkt op dat het college bereid is actief mee te denken over oplossingen voor de recreatieondernemer. Tevens zullen de recreatieondernemers geadviseerd worden meer bostuinen te creŽren om de overlast van de varkens zoveel mogelijk te verkleinen. Mevrouw Heutink vraagt of het ook mogelijk om niet alleen indirecte ondersteuning te verlenen maar ook directe ondersteuning. De voorzitter concludeert dat het college zowel direct als indirect zoveel mogelijk zal meedenken naar oplossingen.

De heer Roelofsen vraagt wat het college gaat doen aan het voorgenomen besluit van Harderwijk om af te wijken van het gezamenlijk horeca convenant. De voorzitter concludeert dat de vraag niet van te voren is ingediend bij het college en dat daarom het antwoord volgende keer gegeven wordt.

2c. mededelingen college.

Er zijn geen mededelingen.

 

Meningsvorming:

3. Ontwikkeling nieuw sportpark Telgtereng

3. Ontwikkeling nieuw sportpark Telgtereng

Er zijn vier insprekers, te weten de heer Kraaii (namens GDU), de heer Hop, de heer Zoeterman (namens Actiecomitť Telgtereng) en de heer Van der Horst. De inspraaknotities van de heren Kraaij en Zoeterman zijn bijgevoegd.

De heer Hop vraagt om een creatievere oplossing voor de verhuizing van DVS naar de Telgtereng. Hij geeft aan dat de oplossing is om industrieterrein Kerkdennen te verplaatsen naar het industrieterrein en de locatie Kerkdennen te gebruiken voor woningbouw. Verschillende bedrijven op Kerkdennen hebben aangegeven dat ze daar weg willen en volgens de heer Hop geeft dat mogelijkheden om op een simpelere manier het probleem op te lossen.Hij zegt dat door de verplaatsing van de bedrijven op Kerkdennen de verkeersproblematiek op de Hamburgerweg en de Oude Telgterweg opgelost kan worden. Hij geeft aan dat het college al diverse mogelijkheden heeft gehad om bedrijven op te kopen op Kerkdennen maar dat ze daar geen gebruik van hebben gemaakt. Hij vraagt het college wel de bedrijven op te kopen en op die locatie woningen te bouwen. Deze woningen hoeven niet aangewend te worden voor de militairen die naar Ermelo toe komen, maar voor starters. Hij merkt op dat wel eerst bekeken moet worden hoeveel woningen daadwerkelijk nodig zijn voor starters. Hij zegt dat de Provincie moet bijdragen aan de verplaatsing van de bedrijven op Kerkdennen. Binnenkort vinden de provinciale verkiezingen plaats en hij roept iedereen op om op partij Hop te stemmen, omdat daarmee mogelijk bewerkstelligd kan worden dat de industrie op Kerkdennen verdwijnt.

De heer Van der Horst, eigenaar van de camping op de Zanderij, geeft aan blij te zijn met het besluit om DVS niet te verplaatsen naar de Zanderij. Dit geeft meer toekomstperspectief voor zijn bedrijf. Hij begrijpt dat door het verplaatsen naar een andere locatie mogelijk voor andere omwonenden problemen ontstaan en betreurt dat. Hij merkt op dat de plannen voorwoningbouw op de Zanderij niet ten goede komen aan zijn camping en dat hij daar zeker schade door lijdt. Ook door het tijdsverloop van de plannen rondom DVS heeft zijn camping schade geleden, omdat de gasten niet meer blij zijn en hij niet meer kan investeren in de camping omdat hij niet weet waar hij aan toe is. Hij geeft aan niet blij te zijn met de nieuwe plannen en zal zich daartegen verzetten totdat de gemeente meer helderheid geeft over de toekomst van zijn bedrijf.

 

De heer Poulie Wilkens merkt op dat de VVD hecht aan woningbouw in Ermelo en steunt de plannen. Hij vraagt aandacht voor de genoemde matige communicatie richting de omwonenden en is zich bewust dat het een gevoelig onderwerp is. Hij spreekt zijn waardering uit voor de inspanningen van het bestuur van DVS, maar wil toch een dringend beroep doen op de leden van DVS en benadrukken dat het om een zwaarwegend belang gaat.

De heer Vogelsang vraagt of EFC wel of niet meegaat naar de nieuwe locatie. Hij is er voorstander van indien EFC wel meegaat, eventueel door middel van het opleggen van een verplichting. Tevens vraagt hij hoe het college staat tegenover een indoorsporthal in Ermelo, dat mogelijk ook gevestigd wordt op de Telgtereng. Hij vraagt wanneer het college start met de samenstelling van het genoemde kleine team, dat verschillende aspecten gaat bekijken. Hij betreurt het dat er niet vaker contacten zijn onderhouden met de sportclub DVS gedurende de planvorming en vraagt daar aandacht voor. Hij geeft aan het gevoel te hebben dat er gesold wordt met DVS. Hij vraagt hoe het kan dat uit milieurapporten blijkt dat het realiseren van een sportpark niet mogelijk is op de Zanderij, maar dat er wel plannen zijn voor woningbouw ter plaatse. Hij mist een onderbouwing daarvan, alsmede de financiŽle onderbouwing. Hij vraagt of het college weet hoeveel woningen er daadwerkelijk nodig zijn in Ermelo en hoeveel woningzoekenden er zijn, aangezien De Groene Zoom niet over deze gegevens beschikt. Hij geeft aan dat er gekozen is voor de bouw van 167 woningen onder de € 160.000,- en slechts 62 in de koopsector tot € 160.000,-. Echter in deze tijd is dat bedrag voor starters niet op te brengen. Ook blijkt dat de sociale koopwoningen aan bijvoorbeeld de Horsterbrinker te duur bevonden worden door de jongeren. Hij merkt op dat het mogelijk verstandiger is om 350 woningen te bouwen voor € 100.000,- net zoals dat momenteel in Zwolle en Oldebroek gebeurt, omdat daardoor echt iets gedaan wordt voor de starters. Hij vraagt het college deze variant mee te nemen in de plannen. Ten aanzien van het financiŽle overzicht vraagt hij het college openheid van zaken daaromtrent te geven. Hij verbaast zich over de communicatie naar omwonenden en vraagt het college een reactie te geven. Ten slotte vraagt hij wat het college voor oplossing heeft indien door de verplaatsing van DVS het naburige scholencomplex Groevenbeek geen gebruik meer kan maken van de sportvelden.

De heer Klappe sluit zich grotendeels aan bij de insprekers en de heer Vogelsang. Hij merkt op dat het een groot project betreft en dat het nogmaals in het meningsvormende deel terug moet komen. Ten aanzien van de nota geeft hij aan voorstander te zijn van het in openbaarheid behandelen van de nota. Het is niet zijn bedoeling om bedrijfsgevoelige informatie openbaar te maken, maar wel het totale plan. Dit kan meer duidelijkheid verschaffen bij de burgers, mede ten aanzien van de koppeling van de verschillende projecten en de genomen stappen daaromtrent. Hij benadrukt het belang om ook vooral de goedkopere woningen te bouwen en niet enkel de duurdere en tevens om dit ook richting de burgers uit te dragen. Hij vraagt of de behoefte naar woningen op het DVS terrein afhankelijk is van de andere projecten en tevens verwijst hij naar de doelstelling om het bouwen van goedkopere woningen in Ermelo niet uit het oog te verliezen. Ten aanzien van de Zanderij merkt hij op dat dit punt onlangs bij de plannen is gevoegd en kan daar op dit moment geen uitsluitsel over geven of hij daarin instemt of niet. Hij vraagt het college duidelijk aan te geven wat de noodzaak is om woningen te bouwen op de Zanderij en tevens hoe het kan dat het momenteel wel bespreekbaar is om DVS en EFC gezamenlijk te huisvesten. Hij geeft aan wel in te stemmen met enkel een verplaatsing van DVS naar de Telgtereng, maar wil ten aanzien van de woningbouw op de Zanderij een nadere onderbouwing van het college, omdat het goedkopere en betaalbare woningen moeten zijn. Tevens geeft hij ten aanzien van de woningen op de DVS locatie aan dat er behoefte is aan meer overleg over de bouwstructuren.

De heer Van Diest merkt op voorstander te zijn van de plannen omtrent de verhuizing van DVS. De fractie van het CDA onderschrijft de ingeslagen weg. Hij vraagt het college een reactie te geven over de communicatie richting de omwonenden. Hij geeft aan dat er eerst instemming moet zijn met DVS alvorens gronden aan te kopen voor de realisering van het sportpark Telgtereng.

De heer Van der Velden merkt op dat het hem niet duidelijk is waarom, in deze toch al moeilijke zaak, er nog twee extra sportclubs in beeld komen voor verhuizing. Hij vraagt het college om het reeds genomen besluit gestalte te geven en de verhuizing van DVS ten behoeve van goedkopere woningbouw te realiseren. Hij vraagt het college om het voorstel van de verplaatsing van KC Ermelo en EFC los in te dienen naast het voorstel omtrent DVS. Hij verzoekt de omwonenden beter te informeren.

De heer Roelofsen merkt op dat goedkoop bouwen in Ermelo goedkoper moet dan € 160.000,- omdat veel starters dat niet kunnen betalen. Hij refereert daarbij aan de Horsterbrinken, waarbij blijkt dat veel kopers de hypotheek niet rond krijgen. Hij spreekt zijn twijfels uit over het slagen van de plannen op het DVS terrein indien de prijzen zo hoog blijven. Het geplande aantal te bouwen woningen van 350 is nog te weinig voor Ermelo, omdat een vitale gemeente moet groeien naar 34.000 inwoners. Daarvoor zijn meer woningen nodig. De enige mogelijkheid voor uitbreiding in Ermelo ligt in wijk West. Daar is een zoekzone gesitueerd voor stedelijke ontwikkeling en bedrijfsterreinen. Hij geeft aan dat als Ermelo vitaal wil blijven, er meer dan 350 woningen gebouwd moeten worden. Tevens merkt hij op dat de Zanderij daarvoor geen goede locatie is omdat de kosten erg hoog zullen zijn indien er gesaneerd moet worden en vraagt het college van deze optie af te zien. Hij vraagt tevens naar de financiŽle gevolgen van alle plannen en wil daar graag inzage in. Ten aanzien van de aanscherping van de regelgeving voor de gasvoorzieningen en de hoogspanningsleidingen merkt hij op dat men kan voorspellen dat hogere overheden Ermelo op de vingers zullen tikken. Hij zegt dat men dat risico niet moet willen lopen. Hij concludeert dat de fractie nog niet zal aangeven welk standpunt wordt ingenomen totdat het beslismoment daar is.

De heer Van Eijsden merkt op dat zijn fractie geen bijdrage zal leveren aan het debat omdat het in het meningsvormende gedeelte besproken wordt. Hij betreurt dat de overige raadsleden dat wel doen omdat zo de indruk gewekt wordt dat de ChristenUnie geen standpunt hierover heeft. Naar aanleiding van hetgeen al gezegd is, zal de ChristenUnie geen ander standpunt innemen en de spreker ziet het stuk graag als besluitstuk terug. Wethouder Bilder geeft aan dat er al anderhalf jaar over dit onderwerp wordt gesproken en dat op 18 oktober 2005 de raad heeft besloten de locatie van DVS te laten bebouwen met betaalbare woningen. Hij bevestigt dat in oktober 2005 wel de noodzaak voor de woningbouw werd ingezien en geeft aan dat de raad maar duidelijk moet aangeven of dat momenteel nog het geval is. Hij zegt dat het college niet bezig is met een prestige object en dat het college niet enkel tot doel heeft om huizen te bouwen omdat het college dit zo leuk zouden vinden. Er worden huizen gebouwd in Ermelo omdat de overtuiging leeft dat het nodig is in Ermelo. Dit is de afgelopen jaren door meerdere politieke partijen onderschreven. Er worden geen huizen gebouwd om Ermelo te laten groeien maar omdat het inwonersaantal de komende jaren zal dalen indien er geen woningen bij worden gebouwd. Indien er niet gebouwd wordt de komende vijf jaar dan zal het inwonersaantal dalen van 27.000 naar 23.000 inwoners. Hij geeft aan dat hiernaar studies zijn gedaan. Het kan een keuze zijn om geen woningen te bouwen maar dan zal het draagvlak voor voorzieningen afnemen. Het is niet de ambitie van het college om te groeien. Wel is er afgesproken dat er een bouwstroom op gang wordt gebracht van 100 a 150 woningen per jaar en daar wordt naar gestreefd. Hij merkt op dat er enkele jaren lang al niet gebouwd is in Ermelo en dat de kansen er momenteel wel weer zijn. De woningen worden juist gebouwd om Ermelo vitaal te houden, waarbij het doel niet is om de gemeente te laten groeien maar het inwonerstal op peil te houden. Ten aanzien van de Zanderij merkt hij op dat DVS daar niet naar verplaatst wordt omdat op de Zanderij nogal veel bomen en aparte diersoorten aanwezig zijn die meer gespaard zouden kunnen blijven indien er geen sportvelden maar enkele woningen worden gebouwd. Hij geeft aan dat er momenteel gekeken wordt of het mogelijk is de sportclub te verhuizen naar de Telgtereng en dat daarvoor maatregelen zijn genomen zoals bijvoorbeeld het vestigen van het voorkeursrecht. Het is vooral een rekenexercitie om te kijken of het daadwerkelijk mogelijk is. Tevens wordt op de Telgtereng gekeken of er natuurwaarden zijn die de plannen blokkeren. Hij merkt op dat aan de raad gevraagd wordt of hij mee kan gaan in de conclusie dat de mogelijkheden verder worden onderzocht om op de Telgtereng te komen tot de aanleg van een sportcomplex. Indien de raad instemt zal er verder gerekend worden en zal er met de buurt en omwonenden gesproken worden. Hij zegt dat indien de raad geen groen licht geeft, het geen zin heeft met de buurt over de nadere invulling van de plannen te praten. Hij benadrukt dat indien de keuze gemaakt wordt om ermee verder te gaan, er in samenspraak met de betreffende sportclubs en omwonenden getracht wordt tot een plan te komen met een breed draagvlak. Ten aanzien van de communicatie naar omwonenden, geeft hij aan dat volgens hem zo veel mogelijk al naar buiten is gebracht. Pas als de raad instemt om door te gaan zal er met omwonenden worden gesproken over de betreffende omgeving. Hij merkt op dat het streven van het college is om EFC wel mee te laten verhuizen omdat het een meerwaarde is voor het nieuwe sportcomplex. Ook de uitwisselbaarheid tussen de sportclubs kan daarbij aan de orde zijn. Hij geeft aan dat naar zijn weten de verhoudingen tussen EFC en DVS dusdanig zijn, dat ze ook elkaars buren kunnen zijn en zelfs zo dat er gemeenschappelijke activiteiten zouden kunnen plaatsvinden. Hij zegt dat indien de raad instemt met de voortgang van de plannen, er een bijeenkomst van het team zal plaatsvinden. Tevens geeft hij aan dat er wel degelijk een afspraak is gemaakt met DVS en dat de contacten zeker plaatsvinden. Hij benadrukt dat er niet gesold wordt met DVS en dat er uitermate serieus met hen wordt omgegaan. Het doel is niet om wie dan ook iets door de strot te duwen maar om met een overtuigend verhaal mensen enthousiast te maken en ze zover te brengen dat ze uit eigen overweging de keuze maken om te verhuizen. Hij zegt dat de voorstellen van goede kwaliteit moeten zijn omdat daardoor keuzen kunnen worden gemaakt waarbij het college kan instemmen. Ten aanzien van de mogelijkheid van woningbouw op de Zanderij geeft hij aan dat er voor een sportcomplex meer flora en fauna verloren gaat dan voor woningbouw. Bij woningbouw is er meer flexibiliteit omtrent de locatie van de woningen. Het is niet de bedoeling het bedrijf van de heer Van der Horst in een lastige positie te brengen. De vormgeving kan zodanig worden ingevuld dat er geen verliezers, maar enkel winnaars zijn. Hij zegt dat er eventueel ook houtopstanden kunnen worden toegevoegd. De noodzaak om wel of niet tot een volledige sanering over te gaan komt pas aan de orde indien het woningbouwprogramma bekend is. De beschikbaarheid is mede afhankelijk van de omvang van de saneringskosten. Hij benadrukt dat er door het college wordt ingezet op de verhuizing van DVS, EFC en KC Ermelo en dat gezien het kostenaspect de Zanderij wel voor andere doeleinden gebruikt zal gaan worden. Ten aanzien van de woningzoekenden zegt hij dat de woningnood in Ermelo groot genoeg is om woningen te gaan bouwen. Over de prijzen van de te bouwen woningen geeft hij aan dat er een exploitatie is gemaakt waarbij is uitgegaan van het kwalitatief woningbouwprogramma. De hoge prijzen zijn gevormd door ondermeer de hoge grondprijzen. Als schot voor de boeg noemt hij dat wanneer men denkt over aankopen er bedragen genoemd worden die niet corresponderen met de ambities van het college. Indien er gebouwd wordt onder de € 160.000,- dan zal daar nader naar gekeken moeten worden. Hij geeft aan bereid te zijn de raad indicaties te geven van de gevolgen en consequenties daarvan, waarna daarover kan worden doorgepraat. Hij zegt toe dat die discussie de verdere besluitvorming niet in de weg mag staan. Ten aanzien van de sportvelden die gebruikt worden door Groevenbeek merkt hij op dat er momenteel gesproken wordt met het schoolbestuur en dat het streven is dat de school gebruik kan maken van een sportveld nabij de school. Over de openbaarheid van de nota merkt hij op dat er dingen in de nota staan die niet openbaar zijn maar wel voor de raadsleden ter inzage liggen. Hij onderschrijft dat ongeveer 80% van de inhoud van de nota wel openbaar zou kunnen zijn. Indien de nota wel openbaar zou zijn dan moeten er bepaalde hoofdstukken geschrapt worden en de wethouder geeft aan dat het een mogelijkheid is waarvoor de raadsleden kunnen kiezen. Hij wijst daarbij wel op de mogelijke gevolgen van het niet consequent doorvoeren van het verwijderen van vertrouwelijke gegevens. Hij geeft aan dat openheid een groot goed is maar dat de gegevens omtrent geld een belangrijk goed zijn. Hij geeft aan dat er bewust gekozen is voor het koppelen van verschillende projecten. Bij de verplaatsing van DVS komt men een aanzienlijk bedrag tekort dat voor een deel gecompenseerd kan worden door de opbrengsten van andere projecten. Bij ambitieuze plannen waarbij men in de financiŽle gevarenzone komt, kan men de oplossing zoeken door enigszins commercieel te handelen of er kan voor gekozen worden om de belastingen te verhogen. Hij geeft aan dat het college gekozen heeft voor het accepteren van de kosten indien er ook op een andere wijze geld wordt gegenereerd. Hij merkt op dat de verhoudingen tussen EFC en DVS op dit moment goed zijn en dat met DVS binnenkort uitgebreid gepraat gaat worden om tot een positief plan te komen. Het college zoekt naar een mogelijkheid voor een compleet nieuw sportcomplex waar zowel DVS, EFC en KC Ermelo gehuisvest kunnen worden. Ten aanzien van de overdekte sportaccommodatie geeft hij aan dat de kwaliteit van het sportcomplex hoog moet blijven en dat niet het gehele gebied volgebouwd kan worden. Hij zegt dat er binnen de bestaande contouren gebleven moet worden en dat via een artikel 19-procedure aanzienlijk sneller kan worden overgegaan tot woningbouw dan dat wanneer de verstedelijkingscontouren van Ermelo moeten worden verlegd. Daarbij komt dat gekozen is voor het aanwenden van de bestaande inbreidingslocaties. Hij merkt op dat het aankopen van gronden aan de Arendlaan ook niet eenvoudig zal zijn. Op elke locatie heeft men te maken met omwonenden die doorgaans niet blij zijn met bebouwing in de buurt. Ten aanzien van de aanscherping van de regelgeving van de afstand van de hoofdtransportleidingen van de nutsvoorzieningen zegt hij dat het niet de bedoeling is iets op een zodanig snelle manier te realiseren dat dit een later moment niet houdbaar zal zijn. Er is sprake van een aanscherping van de regels van de afstanden tot de hoofdtransportleidingen als er bebouwing wordt gepleegd. Indien er opstallen worden geplaatst zoals een kantine, kleedkamer enz. dan is men gehouden een bepaalde afstand tot de leiding in acht te nemen maar bij de aanleg van sportvelden is dat niet aan de orde. Hij geeft aan dat op dit moment in buurgemeentenakkoorden zijn bereikt ten aanzien van het bouwen met een kortere afstand tot leidingen. Hij zegt dat het op dit moment niet de bedoeling is dat er plannen met haast gerealiseerd worden maar de planning is om omstreeks 2010 woningbouw op het DVS terrein te plegen. Hij geeft aan dat het ledenaantal van DVS wel degelijk gegroeid is de afgelopen jaren en dat de ruimtebehoefte groter is geworden. De huidige locatie is vol en een verhuizing is daarom aan te bevelen. Hij bevestigt dat het aantrekken van mensen buiten Ermelo een risico is, maar zegt dat de meeste inwoners van Ermelo niet in Ermelo geboren zijn. Het is niet het doel om mensen van buiten Ermelo aan te trekken, maar ze zijn wel welkom.

De heer Poulie Wilkens vraagt aan de raadsleden duidelijk aan te geven of ze voor of tegen woningbouw zijn. De heer Van der Velden geeft aan voor woningbouw te zijn. Hij vraagt nogmaals of het plan in twee gedeelten kan worden gesplitst omdat destijds bewust gekozen is voor het verplaatsen van een sportclub (DVS) ten behoeve van sociale woningbouw. Pas daarna kunnen eventueel EFC en KC Ermelo verplaatst worden waarbij nog niet duidelijk is wat de mogelijkheden zijn met de locatie De Zanderij.

De heer Vogelsang geeft aan voorstander te zijn voor sociale woningbouw. Hij vraagt naar een actuele doorrekening van de financiele positie. Hij vraagt het college met een goed plan te komen naar de leden van DVS toe.

De heer Van der Knaap vraagt of het de leden zijn die het laatste woord hebben of de raadsleden. Tevens vraagt hij waarom er met de plannen gestart wordt voordat bekend is hoeveel woningen in de sociale sector beschikbaar komen. De heer Klappe vraagt nogmaals om de nota openbaar te maken waarbij sommige passages vertrouwelijk blijven. Tevens vraagt hij hoe open de koppeling is van de eventuele verplaatsing van EFC. Hij merkt op dat hierdoor een nieuw project is ontstaan en dat de raadsleden nog niet in de gelegenheid zijn gesteld om hierover inhoudelijk te praten. Hij zegt dat er voor besluitvorming meer onderbouwing nodig is en vraagt naar de financiŽle situatie. Wethouder Bilder geeft aan dat het gaat om het principe om op het DVS terrein te bouwen en dat de exploitatie afhankelijk is van het aantal te bouwen woningen. Dat geldt ook voor de Zanderij. Door de opbrengsten wordt het juist mogelijk gemaakt om weer extra woningen te bouwen. Er zal een nieuwe functie op de locatie gelegd worden om te komen tot het genereren van inkomsten. Hij zegt dat indien de raad instemt met de verplaatsing van EFC en KC Ermelo, er later gelegenheid komt om over de invulling verder te praten. Hierdoor kunnen er koppelingen ontstaan waarbij niet van te voren alles bekend is. Hij zegt dat de raadsleden het laatste woord hebben over het woningbouwprogramma. Ten aanzien van het financieel plafond geeft hij aan dat het zeer vertrouwelijke informatie is. Hij nodigt iedereen uit om bij hem langs te komen indien er behoefte is aan inzage in de gegevens. Over de mogelijkheden van de locatie de Zanderij merkt hij op dat de onderzoeken uitwijzen dat het een potentiŽle bouwlocatie is.

De voorzitter concludeert dat dit onderwerp volgende keer als bespreekstuk terugkomt in het besluitvormende deel.

Meningsvorming:

4. Ontwerpbestemmingsplan “Wijziging nr. 13 Het Tonselse Veld 1987”.

4. Ontwerpbestemmingsplan “Wijziging nr. 13 Het Tonselse Veld 1987”.

De heer Klappe geeft aan dat de bespreking van dergelijke kleine deelplannen mogelijk via de ingekomen stukken kunnen worden behandeld. Hij vraagt daarbij waar de grens ligt van een postzegelplan en wijst op het gevaar dat er mogelijk wijziging doorheen glippen waarbij toch veranderingen gewenst waren. De voorzitter merkt op dat dergelijke plannen dan niet meer op de agenda van de vergadering worden gezet.

De heer Urbach geeft aan dat hierover nu geen besluit genomen kan worden. Indien er behoefte is om dit toch door te voeren dan zal men tijdens de besluitvormende vergadering met een voorstel moeten komen.

De heer Klappe merkt op dat deze vraag gesteld is vanuit de agendacommissie en dat hij daarop reageert. De voorzitter geeft aan dat indien een raadslid dit dan behandeld wil hebben, daar de mogelijkheid toe is en blijft.

De heer Van der Knaap merkt op dat het plaatsen op de agenda wel tot de mogelijkheden moet blijven behoren.

De heer De Haan geeft aan dat er twee wegen zijn, of via de ingekomen stukken of via een agendapunt.

De voorzitter concludeert dat dit onderwerp na de zienswijzeprocedure volgende keer als hamerstuk zal worden behandeld.

Meningsvorming:

5. Deelname oprichting Regionaal Bureau Leerlingzaken

5. Deelname oprichting Regionaal Bureau Leerlingzaken.

Mevrouw Vliek geeft aan dit onderwerp te willen uitstellen tot na de discussie in de raad over de toekomst van de Noord Veluwe op 1 februari 2007. Zij merkt op dat het niet het eerste bureau is dat naar de regio gaat. Zij vraagt of de raad zijn kaderstellende functie nog waar kan maken en vindt dat de raad het overzicht verliest. Zij stelt voor het onderwerp terug te laten komen na de genoemde discussie. Zij vraagt hoe het college zich in regiozaken kan verantwoorden naar de raad.

De heer Van der Knaap vraagt hoeveel gemeenten meedoen aan de het Regionaal Bureau Leerlingzaken en wat de financiŽle gevolgen zijn indien er minder dan vier gemeenten meedoen. Hij onderschrijft het unaniem positief zijn van het advies van de ondernemingsraad, RO en welzijn. Hij vraagt naar de eventuele andere opties inzake het voorstel om de coŲrdinatie bij de gemeentesecretaris te leggen. Hij vraagt naar de status van de frictiekosten.

Mevrouw Urbach vraagt of Ermelo deelneemt aan het Regionaal Bureau Leerlingzaken indien er minder dan vier gemeenten meedoen. Tevens vraagt zij of binnen de vier gemeenten dan minimaal ťťn grote gemeente moet deelnemen om het geheel succesvoller te maken. Mevrouw Verhagen geeft aan dat het duidelijk is wat de regionale voordelen zijn maar zij vraagt of de leerplichtambtenaar met dit systeem wel adequaat kan handelen op dit regionaal niveau.

Mevrouw Verhoef zegt dat PE de meerwaarde ziet in het bureau. Zij vraagt of er voldoende rekening is gehouden met de afstemming op de andere beleidsvelden binnen de gemeente. Tevens vraagt zij naar de controlefunctie van het college en de raad op dergelijke leerlingzaken. Zij vraagt of er iets bekend is over de locatie en bereikbaarheid van het bureau.

De heer Snoek geeft aan dat de democratisch controle steeds verder weg raakt en vraagt hoe die controle gewaarborgd blijft.

Wethouder Meijer merkt op dat dit plan stapsgewijs behandeld is in 2004 en 2005. De heer Aalbers (behandelend ambtenaar bij dit onderwerp) geeft aan welke stappen reeds zijn genomen. Hij zegt dat de raad in 2005 is geÔnformeerd over het regionaal onderzoek dat heeft plaatsgevonden. Tevens is toen het leerplichtverslag vastgesteld en het regionaal leerplichtbeleid zodat ook de uitvoering regionaal is afgestemd. Hij geeft aan dat de gemeenteraad toestemming moet geven voor het aangaan van gemeenschappelijk regelingen. De raad toets of een gemeenschappelijke regeling strookt met het algemeen belang of met het recht. Het college is daarmee wel autonoom in het aangaan van een gemeenschappelijke regeling. Hij geeft aan dat de raad elk jaar een leerplichtverslag ontvangt en dat het leerplichtbeleid door het college wordt vastgesteld. De uitvoering van de leerplichtwet is een onderdeel van het jeugd- en onderwijsbeleid. Deze beleidsvelden worden lokaal bepaald en in het overleg wordt richting het leerplichtbureau aangegeven wat het beleid is van de deelnemende gemeenten. Ten aanzien van de vraag op welk moment de gemeente besluit niet deel te nemen aan een RBL zegt hij dat er onvoldoende draagvlak is en dat het ook niet haalbaar is. Ook voor Ermelo is het een randvoorwaarde dat grotere buurgemeenten meedoen, omdat dit de kwaliteit ten goede komt. Hij merkt op dat het college zijn beslissing zal heroverwegen indien er een gemeente afhaakt. Hij zegt dat er momenteel twee locaties in beeld zijn. Een bij de Regio Noord West Veluwe en een binnen het gemeentehuis Ermelo omdat de afdeling sociale zaken is weggegaan. Wethouder Meijer geeft aan dat op dit moment alleen gemeente Oldebroek is afgehaakt en dat de eerder twijfelende gemeente Elburg toch meedoet. Van andere gemeenten is niet het signaal ontvangen dat ze willen afhaken.

Mevrouw Urbach zegt in het raadsvoorstel niet terug te vinden dat er minimaal vier gemeenten moeten deelnemen en vraagt dit toe te voegen. Mevrouw Verhagen zegt niet gerustgesteld te zijn over de lokale inkleuring en benadrukt dat de VVD daar belang aan hecht. Er moet zichtbaar een schakel in Ermelo zijn in de vorm van bijvoorbeeld een leerplichtambtenaar. Wethouder Meijer geeft aan dat er inderdaad een leerplichtambtenaar aanwezig moet zijn die ook het aanspreekpunt voor Ermelo is. Hij zegt toe dat het genoemde punt van mevrouw Urbach zal worden meegenomen in het raadsbesluit. De heer Van der Knaap sluit zich aan bij mevrouw Urbach. Hij geeft aan voorstander te zijn van de bredeschool, waarbij ook een goede samenwerking moet zijn met de verschillende organisaties. De voorzitter concludeert dat dit onderwerp als bespreekstuk zal terugkomen.

Besluitvorming:

Aanwezig

voorzitter ing. W.P. Omta

griffier mevrouw mr. J.A. Zuidema

raadsleden dr. H. van Andel (CDA), R. Arts (Progressief Ermelo), W. Borst (CDA), H. van Diest (CDA), E.E.J. Dijk (CDA), J. van Eijsden (ChristenUnie), J.A. de Haan (VVD), mevrouw E. Heutink-Wenderich (CDA), A.L. Klappe (Progressief Ermelo), B.A.C. van der Knaap (Gemeentebelang), W. Lourens (CDA), B.A. Poulie Wilkens (VVD), G.Th.H. Roelofsen (Gemeentebelang), F.N. Snoek (SGP), J.W. Urbach (ChristenUnie), mevrouw E.J. Urbach-Bakker (ChristenUnie), mevrouw M.J.E. Verhagen (VVD), mevrouw A.G. Verhoef-Franken (Progressief Ermelo), mevrouw B. Vliek-van Winkoop (CDA), W. Vogelsang (Dorpspartij Ermelo) college wethouders ing. E.J. Bilder (CDA), P.C.M. Meijer (VVD), A. Nederveen (ChristenUnie), R. Vliek (CDA), mevrouw drs. R.C.B. de Jong (algemeen directeur/gemeentesecretaris) notulist mevrouw E. Smit

Afwezig

H.N.J. Ligtermoet (met kennisgeving)

6. Vaststelling van de agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

7. Bepaling stemvolgorde.

De heer Snoek wordt door loting aangewezen om als eerste zijn stem uit te brengen.

8. Verslag raadsvergadering van 7 december 2006.

De heer Van der Knaap geeft aan dat op pagina 14 staat dat hij heeft gezegd dat er meer 50 km wegen gecreŽerd moeten worden. Maar hij zegt dat hij het aantal 50 km wegen juist wilde handhaven. De griffier zegt dat dit op de bandopname wordt nageluisterd en er genotuleerd wordt zoals het gezegd is. De griffier neemt hierover contact op met de heer Van der Knaap. De voorzitter geeft aan dat de letterlijke tekst in de notulen worden opgenomen.

9. Beleidsplan 2007 IGSD Veluwerand.

Mevrouw Verhagen geeft aan dat het voor de VVD van essentieel belang is dat de activiteiten van het IGSD gericht zijn op het meedoen van de burger aan het arbeidsproces. Gebrek aan motivatie is de VVD een doorn in het oog. Zij zegt dat een kleine groep niet actief kan deelnemen aan het arbeidsproces en dat voor deze groep gezorgd moet worden. Zij geeft aan, naar aanleiding van de informatie op pagina 21 en 23, dat 60% van de minima het maximaal haalbare is. Zij merkt op dat het belangrijk is dat het bereik van de minima in aantal toeneemt in Ermelo en vraagt of de wethouder deze mening deelt. Ten aanzien van de doelgroep met een armoedeval vraagt zij of de 120% normbijstand een antwoord is op dit zorgsignaal. Zij geeft aan dat de VVD verder kan instemmen met het plan. Mevrouw Verhoef merkt op dat het een helder plan is en dat ze het plan ondersteunt. Ook de genoemde concrete voornemens onderschrijft zij omdat de raad in 2007 kan toetsen hoe het gelopen is. Ze merkt op dat PE de volgende punten extra nauwlettend zullen volgen. Het gaat om de ervaringen met de collectieve ziektekostenverzekering en de betrokkenheid van de cliŽnten via de cliŽntenraad en de realisatie van het zorgloket in Ermelo. De heer Van der Knaap vraagt naar meer duidelijkheid omtrent het genoemde bedrag van € 310.000,-- genoemd in de risicoparagraaf. Wethouder Meijer antwoordt dat nog niet exact duidelijk is welke criteria het Rijk gaat opleggen aan het genoemde bedrag. Er kunnen nog mogelijk positieve verschuivingen in ontstaan. Hij geeft aan dat de doelstelling is om de uitstroom te vergroten. Hij merkt op dit jaar meer duidelijkheid te verschaffen over de door mevrouw Verhoef genoemde punten. Ten aanzien van het bereik van 60% zegt hij dat dit percentage gerelateerd is aan de praktijkervaring en gestreefd wordt dat in 2007 te halen. Hij geeft aan dat het waarschijnlijk mogelijk wordt voor het rijk om bij de belastingdienst gegevens op te vragen. Indien dat zo is dan kan er gerichter gewerkt worden. Ten aanzien van de armoedeval geeft hij aan dat besloten is van 110% naar 120% te gaan en dat maar enkele gemeenten het voorzieningenniveau op dit niveau hebben. Hij complimenteert de raad om de gedane bijstelling. Hij benadrukt het belang van het vaststellen waar de armoede bestaat en van het wijzen van de mensen op de mogelijkheden die er zijn. De voorzitter concludeert dat het agendapunt is vastgesteld.

10. Aanpassen bebouwde komgrens Horsterweg.

Er zijn geen opmerkingen en aldus wordt dit agendapunt zonder hoofdelijke stemming conform voorstel vastgesteld.

11. Controleprotocol 2006-2010.

De heer Van der Knaap legt een stemverklaring af en vraagt of het niet beter was geweest indien de auditcommissie een advies had gegeven over het controleprotocol. Dit wil hij graag toegevoegd hebben in de toekomst. Hij stemt met dit agendapunt in met toevoeging van de gemaakte opmerking. Met genoemde stemverklaring van de heer Van der Knaap wordt dit agendapunt zonder hoofdelijke stemming conform voorstel vastgesteld.

12. Beslissing op bezwaar planschade Wijnands.

Er zijn geen opmerkingen en aldus wordt dit agendapunt zonder hoofdelijke stemming conform voorstel vastgesteld.

13. Ter inzage liggende stukken.

Er zijn geen opmerkingen en aldus wordt dit agendapunt zonder hoofdelijke stemming conform voorstel vastgesteld.

14. Sluiting.

De voorzitter eindigt met het ambtsgebed en sluit de vergadering om 21.55 uur.

Vastgesteld ter openbare vergadering

van *

griffier, voorzitter, 

 

 

 

 

 

2. Groep Hop is TEGEN extra geld voor projectontwikkelaars om te starten met bouwen van veel te dure woningen
17 september 2009! Groep Hop en SGP zijn TEGEN een extra bedrag van +Euro 575000,-- gemeente Ermelo en +Euro 575000,-- provincie Gelderland = Euro 1.150.000,-- voor projectontwikkelaar van "De verbinding" om te gaan starten met bouwen in fase 2.
17 september 2009! Dorpspartij, Gemeentebelang, Progressief Ermelo, CDA, Christen-Unie, VVD zijn VOOR een extra bedrag van +Euro 575000,-- gemeente Ermelo en +Euro 575000,-- provincie Gelderland = Euro 1.150.000,-- voor projectontwikkelaar van "De verbinding" om te gaan starten met bouwen in fase 2.

Hoeveel gemeenschapsgeld gaan deze falende Ermelose en provinciale bestuurders in de toekomst nog meer aan projectontwikkelaars "schenken"...................

 

 

 

 

Jan Hop heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de grote aantallen gemeenten in Nederland die al samengevoegd gaan worden. Als je nadenkt over wat er om je heen gebeurt dan zie je aan allerlei signalen dat gekoerst wordt naar een samenvoeging van Ermelo met Harderwijk. Een voor iedereen zichtbaar voorbeeld is dat de borden "afslag Horst" langs de snelweg zijn vervangen door borden "Harderwijk Zuid". Denk zelf ook eens na over "andere signalen"?

 

 

 

Inspraak J. Hop 220905, 101005, 181007, 150207, en 070607 WORDT NIET MEER VERVOLGD met inspraak van J. Hop in volgende raadsvergaderingen omdat de lokale raadsleden (inclusief de oppositie) niet op zitten letten wat er om hen heen gebeurt en/of met een geheime agenda kennelijk volledig meewerken aan de geheime plannen die het College de afgelopen jaren in Ermelo al druk bezig is uit te voeren. Hop heeft al meerdere malen tijd en energie vrijgemaakt voor "ZINLOOS INSPRAAK" maar heeft er geen enkel vertrouwen meer in dat inspraak van burgers in Ermelo nog gaat helpen om de huidige Ermelose bestuurders te bewegen van "hun geheime plannen" af te zien. Het is niet alleen weerzinwekkend als je ziet hoe de bestuurders van Ermelo te keer (willen) gaan in Ermelo Zuid. Het is schandalig dat een burger geen antwoord krijgt op vragen aan de bestuurders van een gemeente na inspraak. Hop waarschuwt de burgers van Ermelo dat de bestuurders van deze gemeente niet alleen druk bezig zijn om de zandhagedis op de Groevenbeekse Heide uit te roeien. Uit de besluitvorming van de bestuurders van Ermelo blijkt dat gekoerst wordt naar een samenvoeging van het dorp Ermelo met de stad Harderwijk. Burgers van Ermelo denk na over wat er om u heen gebeurt.

 

 

 

(JH2) Profiel vacature Hoofd VROM gemeente Ermelo 221-ste ambtenaar met salaris van 64.800,-- euro
Van het afdelingshoofd wordt in eerste plaats verwacht dat hij/zij een vakman/-vrouw is op het brede terrein van ruimtelijke ontwikkeling. Specialismen zijn wel aanwezig binnen de afdeling, maar vooral de sturing op samenhang, visie en resultaat is de taak van het nieuwe afdelingshoofd. Er moet sprake zijn van een bepaald natuurlijk inhoudelijk gezag, zowel naar de medewerkers als naar de bestuurders.

Bezwaar Hop (Groep Hop) tegen vacature Hoofd VROM gemeente Ermelo die maximaal € 64.800,-- kan gaan verdienen is op 28 september 2005 door het bestuur van Ermelo ontvangen waarmee direct de enorme tegenstelling tussen Groep Hop en alle andere gevestigde partijen in Ermelo voor iedere burger zichtbaar werd.
Groep Hop is TEGEN de vacature Hoofd VROM gemeente Ermelo met salaris van  € 64.800,--
Alle partijen in het bestuur Ermelo zijn VOOR vacature Hoofd VROM gemeente Ermelo met salaris van  € 64.800,--

 

 

 

Op 3 september 2009 kopieerde Hop van de website van de gemeente Ermelo:

Vragen over het gemeentebestuur

 • De burgemeester wordt benoemd en niet gekozen. Heeft de gemeente dan helemaal niets te zeggen over wie de nieuwe burgemeester wordt?
  Hoewel de koningin (in feite de regering) uiteindelijk bepaalt wie de nieuwe burgemeester wordt, heeft de gemeenteraad er in de praktijk ook iets over te zeggen. De raad maakt eerst een profielschets van de nieuwe burgemeester. Vervolgens praat een vertrouwenscommissie van raadsleden met de kandidaten en laat daarna aan de commissaris van de koningin weten welke kandidaat zij het liefst als nieuwe burgemeester heeft. Meestal wordt die voorkeur ook gevolgd.
  Maar er speelt nog iets mee bij burgemeestersbenoemingen. De landelijke politieke partijen houden scherp in de gaten hoe de burgemeestersposten over het land worden verdeeld. Zij vinden dat dit een afspiegeling moet zijn van de zetelverdeling in de Tweede Kamer. Vooral bij de benoeming van burgemeesters in de grote steden is de politieke kleur van een kandidaat nog wel eens doorslaggevend.
 • Moet een wethouder alles wat hij doet aan de raad rapporteren?
  Het college van burgemeester en wethouders bestuurt de gemeente. Veel zaken kunnen door het college besloten en geregeld worden zonder vooroverleg met de raad. Er is wettelijk bepaald welke besluiten een wethouder wel eerst aan de raad moet voorleggen. Voor de rest is het een kwestie van het 'politieke gevoel' van een wethouder welke zaken hij of zij al dan niet aan de raad voorlegt of meedeelt. De raad controleert of het college zijn bestuurlijke taak goed uitoefent. Om dat te kunnen doen, moet hij voldoende en juiste informatie krijgen van de leden van het college. Als de raad vindt dat een wethouder op dat gebied in gebreke blijft, kan hij hem of haar wegsturen wegens het achterhouden van informatie.
 • Wat verdienen de burgemeester en de wethouders? En krijgen raadsleden ook een vergoeding voor hun inzet?
  De verdiensten van de burgemeester en wethouders en de vergoedingen voor de raadsleden zijn afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. B en W en de raadsleden krijgen ook een onkostenvergoeding. Deze is aan maxima gebonden, maar elke gemeente is vrij om daarbinnen te variŽren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt de bedragen vast.
 • Moet ik, als ik eenmaal mijn stem heb uitgebracht, maar afwachten wat het gemeentebestuur de komende vier jaar gaat doen of kan ik het nog op de een of andere manier beÔnvloeden?
  Er is een aantal manieren waarop burgers de besluiten van het gemeentebestuur kunnen beÔnvloeden.
  U kunt (het spreekuur van) de burgemeester of de wethouders bezoeken of u kunt individuele raadsleden schriftelijk of telefonisch benaderen. Ook kunt u de voltallige raad, de burgemeester of de wethouders een brief schrijven. Verder kunt u spreektijd aanvragen bij een commissie- of een raadsvergadering als het onderwerp waarin u geÔnteresseerd bent op de agenda staat. Daarnaast houdt de gemeente informatie- en inspreekavonden over bijvoorbeeld bouwplannen. Soms helpt het ook om de plaatselijke pers in te schakelen.
 • Heeft elke gemeente evenveel raadsleden?
  Nee, dat hangt af van het aantal inwoners van een gemeente. Een gemeente met meer dan 200.000 inwoners, bijvoorbeeld, heeft 45 raadsleden.
 • Mijn zuster woont in een gemeente die vorig jaar is samengevoegd met een andere. Die twee vormen nu ťťn nieuwe gemeente. Waar is dat voor nodig?
  De gemeente van uw zuster is heringedeeld. De afgelopen jaren zijn in het hele land veel kleine gemeenten met andere samengevoegd. Eťn grote gemeente kan immers efficiŽnter werken dan twee of meer kleine. Althans, dat is meestal het belangrijkste argument voor een gemeentelijke herindeling. Vaak verzetten de gemeenten die worden samengevoegd zich tegen de herindeling. Ook de inwoners zijn het er lang niet altijd mee eens. Zijzijn bijvoorbeeld bang dat het karakter van hun woonplaats verloren gaat. Ook vrezen zij dat hun belangen veel minder goed worden behartigd binnen de nieuwe, grote gemeente.

 

 

 

 

 

 

26-09-09 Pak "ze" maar aan Jan
De verkiezingen gemeenteraad Ermelo 3 maart 2010 is al actueel in september 2009.
Op 24 september 2009 werd ik op straat door meerdere burgers aangesproken.
Doen "jullie" weer mee met de verkiezingen? Mijn antwoord ja natuurlijk.
Op 25 september 2009 sprak een andere mevrouw mij aan. Doe "je weer mee" met de verkiezingen"
Mijn antwoord Ja natuurlijk. PAK "ZE" MAAR AAN JAN zei ze tegen me. Deze reactie had ik van haar niet verwacht....
Later die dag kreeg ik bericht dat Aalt Pieper oud beheerder Baanveger ook als kandidaat op de kandidatenlijst van Groep Hop wil staan.
Het is al geweldig om mee te kunnen doen met de verkiezingen gemeenteraad Ermelo.
Wat zou het toch mooi zijn om met een fijne groep mensen inderdaad in die gemeenteraad van Ermelo te komen.
Als jullie meedoen komt er weer leven in de brouwerij vertelde een andere burger mij al eerder tijdens de intocht van de Veteranen.
Op 17 september 2009 kwam de burgemeester naar Ronald en mij toe. "Ik heb zijdelings gehoord dat jullie ook weer meedoen met de verkiezingen."
Wat er ook van zij en wat er ook gebeurt. In september 2009 houden de burgers in Ermelo zich al bezig met verkiezingen in 2010.

 

 

 

Oerlemans 16, hoe OERDOM moet je zijn om 16 verkeerde ontvangstbevestigingen aan dezelfde burger van Ermelo te sturen!

Mijn kenmerk bezwaarschrift 311209

KCC nummer 09032696

Oerlemans 4, verkeerde datum

Oerlemans 15, verkeerde naam

Oerlemans 16, OPNIEUW verkeerde datum, verkeerde naam in een ontvangstbevestiging 6 januari 2010 nummer 10000007.

Hierbij VERZOEK ik om medewerker mw T. Boelens-Hoefnagels Interne Advisering en Ondersteuning van ALLE ZAKEN af te halen waarbij J. Hop Ermelo betrokken is en deze medewerkster te vervangen door eentje die meer kennis van zaken heeft.

 

College van Burgemeester en wethouders van Ermelo

Raadhuisplein 2,

3850 AM Ermelo. 

Ermelo, 7 januari 2010.

 

Betreft: Oerlemans 16, OPNIEUW verkeerde datum, verkeerde naam in een ontvangstbevestiging 6 januari 2010 nummer 10000007.

Hierbij VERZOEK ik om medewerker mw T. Boelens-Hoefnagels Interne Advisering en Ondersteuning van ALLE ZAKEN af te halen waarbij J. Hop Ermelo betrokken is en deze medewerkster te vervangen door eentje die meer kennis van zaken heeft.

 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij verzoek ik om correctie ontvangstbevestiging 6 januari 2010 nummer 10000007. 

Mijn kenmerk bezwaarschrift 311209, KCC nummer 09032696, Oerlemans 4, verkeerde datum, Oerlemans 15, verkeerde naam

Oerlemans 16, OPNIEUW verkeerde datum, verkeerde naam in een ontvangstbevestiging 6 januari 2010 nummer 10000007.

 

Ten onrechte staat hier vermeld GROEP HOP in de adressering 

Dit MOET zijn J. Hop 

Er is sprake van RECIDIVISME en OPZET! Het is dus geen incident maar er is hier sprake van een structureel probleem bij de gemeente Ermelo en er is kennelijk sprake van opzet om de “ontvankelijkheid” onderuit te halen door Groep Hop i.p.v. J. Hop te vermelden.

Mijn kenmerk bezwaarschrift 311209, KCC nummer 09032696

Oerlemans 4, verkeerde datum, Oerlemans 15, verkeerde naam

Oerlemans 16, OPNIEUW verkeerde datum, verkeerde naam in een ontvangstbevestiging 6 januari 2010 nummer 10000007.

 

Hierbij VERZOEK ik om medewerker mw T. Boelens-Hoefnagels Interne Advisering en Ondersteuning van ALLE ZAKEN af te halen waarbij J. Hop Ermelo betrokken is en deze medewerkster te vervangen door eentje die meer kennis van zaken heeft. 

RECIDIVISME

Oerlemans 1, Oerlemans 2, Oerlemans 3, Oerlemans 4, Oerlemans 5, Oerlemans 6, Oerlemans 7, Oerlemans 8, Oerlemans 9, Oerlemans 10, Oerlemans 11, Oerlemans 12, Oerlemans 13, Oerlemans 14, Oerlemans 15, Oerlemans 16

 

Met vriendelijke groet, 

J. Hop.                                                                   Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

 

 

 

 

 

2. Groep Hop is VOOR het legaliseren van permanent bewonen recreatiewoningen Toelichting (JH17)
Groep Hop is VOOR het legaliseren van permanent bewonen recreatiewoning om woningnood starters op te lossen
Alle andere partijen in Ermelo zijn TEGEN het legaliseren van permanent bewonen recreatiewoningen

Dankzegging. Wij bedanken de redactie van De Weekkrant "Ermelo's Weekblad"
Publicatie 9 december 2009 http://www.deweekkrant.nl/files/pdfarchief/EWB/20091209/RMC_EWB-1-04_091209_1.pdf
Groep Hop doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen 2010.

(JH17) Groep Hop is VOOR het legaliseren van permanent bewonen van recreatiewoningen
Om meer zicht te krijgen op de werkwijze van de gemeente Ermelo, werkwijze commissie bezwaarschriften Ermelo en in de (woonruimte) problemen van burgers die procederen tegen de gemeente Ermelo heeft J. Hop meerdere hoorzittingen commissie bezwaarschriften Ermelo bezocht.

(424) Publiceert Hop op zijn website een open brief van burgers over permanent bewonen van recreatiewoningen om andere burgers inzicht te geven in een begintraject en de praktijken van een gemeente om het bewonen van een recreatiewoning illegaal te verklaren. 

(JH3) Kijkt Hop wat kritischer naar meten met twee maten door het rechtersleger. Wanneer mag de gemeente Ermelo (niet) voor DETECTIVE spelen?

Ermelo4 Groep Hop bedankt radiozender Veluwe FM voor het uitzenden interview met Jan Hop over permanent bewonen recreatiewoningen
13 oktober 2007 radio interview Veluwe FM met J. Hop Ermelo inzake verkiezingen gemeenteraad Ermelo in 2010

 

 

 

 

 

 

Informatie over Jan Hop: (JH1) (JH2) (JH3) (JH5) (JH6) (JH7) (JH8) (JH9) (JH10) (JH11) (JH12) (JH13) (JH14) (JH15) (JH16) (JH17) (JH18) (JH19) (JH20) (JH21) (JH22) (JH23)

Informatie over Ronald Pieper: (2006) (2007)

Informatie over Jeroen Meijbaum:  (2006) (2007)

Informatie over Aalt Pieper: Nieuw miv 25 september 2009! Aalt is tot medio 2009 beheerder geweest bij centrum de Baanveger voor Stichting Welzijn en Ondersteuning Ermelo (SWOE) IJsbaanweg 45. Postbus 274 3850 AG Ermelo. Voor de ouderen in Ermelo dus een bekende persoon die heel goed weet wat er allemaal nog beter kan in Ermelo.

Informatie over Kees Beekink:  (2006) (2007)

Gemeente Ermelo Groep Hop kandidaten en programma. Alle kosten die kandidaten van Groep Hop maken om mee te doen met verkiezingen worden door die kandidaten zelf betaald!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDA verrast Groep Hop met posters

De Stentor, donderdag 15 februari 2007

VELUWE - Jan Hop is voor zijn campagne al vroeg op pad gegaan en kon in veel gemeenten beslag leggen op de beste plek voor de verkiezingsposters. Dat is op de borden links boven.

Wie het eerst komt, die het eerst maalt, dacht Hop. Maar tot zijn verbijstering plakte in Putten het CDA de eigen posters over die van Groep Hop. Volgens het CDA is het in Putten een ongeschreven regel dat de grootste partij de beste plek kan opeisen. Na de nodige discussie hebben de christendemocraten in Putten laten weten uit te zullen wijken naar een andere positie op de borden. Het CDA wil regels gaan bedenken over de volgorde voor het plakken.

Hop is naar de politie gestapt. Hij heeft aangifte gedaan van het schenden van de affiches van zijn partij in Putten: 'Het CDA heeft gezegd: dit doen wij altijd al. Ze vinden blijkbaar dat ze recht hebben op de beste plek. Maar de politie doet nu onderzoek.'

Helaas voor Hop heeft het CDA ook in Nunspeet en Oldebroek de verkiezingsposters van de Ermelose partij 'overgeplakt.' 'Ik heb daar in Oldebroek foto's van gemaakt', zegt Hop. 'En ik heb berichten uit Hattem en Elburg gehoord dat het daar ook is gebeurd.'

Zelfs in Arnhem moest Hop constateren dat zijn posters waren vervangen door CDA-affiches. 'Onze posters lagen op de grond bij het verkiezingsbord'. Over de gemeente Epe heeft Jan Hop nog geen klachten. Het CDA in Nunspeet laat weten dat de affaire hier vermoedelijk op een misverstand berust. In Nunspeet was het juist regel dat de partijen op volgorde van kieslijst hun posters plakken. 'Maar het schijnt dat de gemeente die regel heeft losgelaten', zegt Henk Klein van het CDA. 'Dat wisten wij niet.' Hij roept Jan Hop op contact op te nemen met het CDA in Nunspeet. 'Dan kunnen wij er vast wel uitkomen.' Een vergelijkbare reactie komt van penningmeester Jan Willem Spronk van het CDA in Oldebroek. Hij zegt niet bekend te zijn met de kwestie en nodigt Hop uit om de zaak bij het CDA-bestuur aan te kaarten. Hop is niet van plan aangifte te doen van de andere incidenten.

 

 

Groep Hop wint geen zetel na "plakoorlog op de Veluwe"
Bekijk de foto's over de werkwijze van het CDA om Groep Hop verkiezingsposters te overplakken:

 

 

 

Hoe komt de grootste christelijke partij van Nederland aan zijn stemmen?

 

 

 

 

 

 

Natuurterroristen steeds actiever in Ermelo om zandhagedis op Groevenbeekse Heide uit te roeien

Inspraak J. Hop 220905, 101005, 181007, 150207, en 070607 WORDT NIET MEER VERVOLGD met inspraak van J. Hop in volgende raadsvergaderingen omdat de lokale raadsleden (inclusief de oppositie) niet op zitten letten wat er om hen heen gebeurt en/of met een geheime agenda kennelijk volledig meewerken aan de geheime plannen die het College de afgelopen jaren in Ermelo al druk bezig is uit te voeren. Hop heeft al meerdere malen tijd en energie vrijgemaakt voor "ZINLOOS INSPRAAK" maar heeft er geen enkel vertrouwen meer in dat inspraak van burgers in Ermelo nog gaat helpen om de huidige Ermelose bestuurders te bewegen van "hun geheime plannen" af te zien. Het is niet alleen weerzinwekkend als je ziet hoe de bestuurders van Ermelo te keer (willen) gaan in Ermelo Zuid. Het is schandalig dat een burger geen antwoord krijgt op vragen aan de bestuurders van een gemeente na inspraak. Hop waarschuwt de burgers van Ermelo dat de bestuurders van deze gemeente niet alleen druk bezig zijn om de zandhagedis op de Groevenbeekse Heide uit te roeien. Uit de besluitvorming van de bestuurders van Ermelo blijkt dat gekoerst wordt naar een samenvoeging van het dorp Ermelo met de stad Harderwijk. Burgers van Ermelo denk na over wat er om u heen gebeurt.

J. Hop tegen gemeente Ermelo. Ermelo is niet verplicht detective te spelen. Rechter geeft Ermelo gelijk in weigering overzicht van alle financiŽle samenwerkingsverbanden op te stellen. Hop kreeg wel gelijk in zijn bezwaar tegen de late afhandeling van de zaak door de gemeente. Vraagje van Hop: "Is het eigenlijk niet vreemd dat een gemeente niet verplicht is een overzicht van alle financiŽle samenwerkingsverbanden op te stellen?"

Omroep Gelderland, 18 juni 2008, Alles uit de kast, informatieve TV uitzending over het wraken van de kinderrechter

13 oktober 2007 radio interview Veluwe FM met J. Hop Ermelo inzake verkiezingen gemeenteraad Ermelo in 2010

Inspraak J. Hop raadsvergadering Ermelo 7 juni 2007

25 maart 2007 J. Hop woont persconferentie bij van de heer K.H. de Werd over zijn ervaringen met het Openbaar Ministerie

Inspraak J. Hop bij agendapunt 3 On twikkeling nieuw sportpark Telgtereng raadsvergadering van 15 februari 2007

Bezwaar en beroep, publicaties van J. Hop over Awb-procedures van burgers tegen de gemeente Ermelo

 

 

 

 

 

 

 

UITNODIGING OM MEE TE HELPEN in Zoetermeer maandag 18 januari 2010
Groep Hop wil graag
ook meedoen met de verkiezingen gemeenteraad 3 maart 2010 in Zoetermeer. Om mee te mogen doen zijn ondersteuningsverklaringen van kiesgerechtigde burgers uit Zoetermeer nodig. Dat is een lastig zaakje omdat een burger hiervoor IN PERSOON met identificatie maandag 18 januari 2010 naar het gemeentehuis moet komen om een stempel te halen. Bent u/kent u burger(s) in Zoetermeer die de kandidaten van Groep Hop willen helpen om mee te mogen doen met gemeenteraadverkiezingen? Uw hulp wordt hier buitengewoon op prijs gesteld! Het is immers een goede zaak dat Groep Hop kandidaten in gemeentebesturen gaan komen!
Misschien kunt/wilt u familie en vrienden een kopietje van een ondersteuningsverklaring geven en hen vragen een stempeltje van de burgemeester van Zoetermeer te halen om daarmee Groep Hop kandidaten te helpen om mee te mogen doen met verkiezingen gemeenteraad 3 maart 2010. Dank u wel.

Uw door de burgemeester gestempelde ondersteuningsverklaring Model H4 voor gemeente Zoetermeer kan bij u worden afgehaald 
Contact met Hans Zijlstra over de benodigde Zoetermeerse ondersteuningsverklaringen
Telefoon: 06-33744484, E-mail: groephopzoetermeer@gmail.com
Ondersteuningsverklaring voor Zoetermeer

De kandidaten van Groep Hop bedanken alle kiezers van Rheden die op 12, 13 en 14 januari 2010 hebben geholpen met het verkrijgen van de benodigde ondersteuningsverklaringen zodat we in Rheden mee mogen doen met de verkiezingen gemeenteraad 3 maart 2010
Contact met Ron Nienhuis/Judith Leenders: Telefoon: 0313-422726 of 06-14518868  E-mail: raketron@gmail.com en/of jutleen@gmail.com

De kandidaten van Groep Hop bedanken alle kiezers van Ermelo die op 12, 13 en 14 januari 2010 hebben geholpen met het verkrijgen van de benodigde ondersteuningsverklaringen zodat we in Ermelo mee mogen doen met de verkiezingen gemeenteraad 3 maart 2010
Contact met Jan Hop: Telefoon: 06-47302454  E-mail: cinermelo@hotmail.com 

 

 

 

 

Datum/periode

UITNODIGING OM MEE TE HELPEN op 12 - 15 januari 2010. Groep Hop wil graag meedoen met de verkiezingen gemeenteraad 3 maart 2010 in Ermelo, Rheden en Zoetermeer Om mee te mogen doen zijn ondersteuningsverklaringen van kiesgerechtigde burgers uit deze drie gemeenten nodig. Dat is een lastig zaakje omdat een burger hiervoor IN PERSOON met ID 12-15 januari 2010 naar het gemeentehuis moet komen om een stempel te halen. Bent u/kent u burger(s) in Ermelo, Rheden of Zoetermeer die de kandidaten van Groep Hop wil helpen om mee te mogen doen met deze verkiezingen? Uw hulp wordt hier buitengewoon op prijs gesteld! Het is immers een goede zaak dat Groep Hop kandidaten in gemeentebesturen gaan komen!

Voorcontroles Voorcontroles kandidaatstelling zijn ingeleverd en nu moeten de benodigde ondersteuningsverklaringen nog verkregen worden!
12-01-2010 Eerste dag afleggen ondersteuningsverklaringen Ermelo, Rheden, Zoetermeer
19-01-2010 Laatste dag afleggen ondersteuningsverklaringen
19-01-2010 Kandidaatstelling alle benodigde documentatie inleveren + MB stick 10MB Vanaf 09:00 uur VOOR 15:00 uur!
21-01-2010 Openbare zitting centrale stembureaus: nummering kandidatenlijsten en geldigheid lijstencombinaties
22-01-2010 Openbare zittingen hoofdstembureaus: geldigheid kandidatenlijsten, handhaving kandidaten en aanduidingen
26-01-2010 Laatste dag indienen beroep inzake beslissingen hoofdstembureaus, zie 22-01
17-02-2010 Laatste dag indienen schriftelijk verzoek volmachtstemmen
01-03-2010 Laatste dag indienen verzoek vervangende stempas
03-03-2010 Dag van stemming
05-03-2010 Openbare zittingen hoofd- en centrale stembureaus: vaststelling uitslag

 

 

 

 

 

Belemmering politieke activiteiten!

Klanten of burgers, glimlachen met Hop na open huis gemeente Ermelo 1 december 2009
www.groephop.nl/janhop12.htm

Leden van het Centraal Stembureau gemeente Ermelo benoemd door het College bij besluit 1 december 2009
voorzitter dhr. ing.. W.P. Omta, plv. voorzitter dhr. mr. J. van den Bosch, lid dhr. A. Nederveen, lid mw. mr. J.A. Zuidema, lid mw. G. Kroes
plv. lid dhr. R. Pluim, plv. lid dhr. mr. R.A. Oosterveer, plv. lid mw. J. van Brink.

CITAAT BRIEF 17 december 2009 J. Hop aan Centraal Stembureau Ermelo EN Gemeenteraad Ermelo EN College Ermelo: "Hierbij bevestigt ondergetekende SCHRIFTELIJK dat J. Hop op donderdagmorgen 17 december 2009 als eerste KLANT met volgnummer B100 tijd 08:26:19 eerst een gesprek heeft gevoerd met een medewerkster van de publieksbalie over het VOOR AKKOORD terugkrijgen van de op 15 december 2009 met ontvangstbevestiging ingeleverde VOORCONTROLE kandidaatstelling Groep Hop. Daarna werd de heer R. Pluim met TWEE PETTEN op te weten BELEIDSMEDEWERKER KWALITEIT AFDELING PUBLIEKSZAKEN en plaatsvervangend lid Centraal Stembureau Ermelo in welk gesprek de heer R. Pluim WEIGERDE om de VOORCONTROLE kandidaatstelling Groep Hop op dat moment uit te voeren terwijl deze stukken al op 15 december 2009 ingeleverd waren en Hop de heer Pluim nog een nieuw setje tijdens dit gesprek overhandigde. Er was niets te doen bij de publieksbalie door de sneeuwval donderdagmorgen!
 
Na de hierboven omschreven weigering om als ambtenaar van de gemeente Ermelo DIENSTBAAR te zijn aan een gewone burger door de BELEIDSMEDEWERKER KWALITEIT AFDELING PUBLIEKSZAKEN en DUBBELE PET Plv. lid Centraal Stembureau gemeente Ermelo deelde Hop de heer R. Pluim mede........."

 

 

CDA RANCUNE al voor iedereen zichtbaar in gemeente Ermelo waar VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO vanaf 15 december 2009 wordt geweigerd!

Een PLUIM voor ambtenaren en bestuurders gemeente Ermelo voor de weigering voorcontrole kandidaatstelling Groep Hop 15-17-29+ december 2009=14 dagen+. Goed gedaan BELEIDsambtenaartje publiekszaken uit Ermelo met je TWEE PETJES op en je CDA baasje met DRIE petjes op. Zijn jullie "een beetje boos" dat Groep Hop NIET meedoet aan het CDA lijsttrekkersdebat? Zijn jullie "een beetje boos" dat kandidaten van Groep Hop WEIGEREN een eenentwintigste deel van de (onbekend hoge rekening van het CDA lijsttrekkersdebat) na hun eventuele verkiezing aan de CDA PR commissie te betalen? Zijn jullie "een beetje boos" dat kandidaten van Groep Hop WEIGEREN om een eenentwintigste deel van de (onbekend hoge rekening) na hun eventuele verkiezing als VERKAPTE SUBSIDIE aan de al zwaar gesubsidieerde dialoog te betalen? Al een beetje druk met de volgende B & W (nieuwjaars)receptie in het gemeentehuis? Lukt het al een beetje om hiervoor weer SPONSORBIJDRAGEN te krijgen van ondernemers die GRAAG willen sponsoren? Nou ik geef niks hoor en het interesseert me ook helemaal niets als jullie uit RANCUNE zitten te treiteren en de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO blijven weigeren net zo lang tot ook ik de CDA PR commissie ga verrijken. NUTS!

O ja, en jullie moeten de boel NIET BESODEMIETEREN met jullie briefje d.d. 18 december 2009 kenmerk "onze ref. 09032227 casenr. 2009-09633" waarin staat dat de aanlevering VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO door jullie op 16 december 2009 is ontvangen. Ik ken jullie mentaliteit namelijk maar al te goed en ik heb niet alleen een ontvangstbevestiging bij de balie gekregen dat de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO op 15 december 2009 bij jullie is ingeleverd maar voor alle zekerheid OP 15 DECEMBER 2009 ook een persbericht hierover gestuurd naar Omroep Gelderland, Veluwe FM, De Stentor, Ermelos Weekblad en Het Kontakt omdat ik jullie mentaliteit ken en al aan zag komen dat er gedonder zou gaan komen zodra Hop de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO als eerste partij in Ermelo zou gaan inleveren.

Ik hoop dan ook van harte dat ALLE andere partijen in Ermelo hun VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING na inlevering wel gelijk kunnen meekrijgen en geen 14+ dagen hoeven te wachten om de mentaliteit van Ermelose ambtenaartjes met hun dubbele petjes en hun CDA baasje met zijn drie petjes op met praktijkvoorbeelden over "ONGELIJKE DOORLOOPTIJDEN" nog duidelijker te maken.

(JH5) 211209. In gebrekestelling en dwangsom wegens NIET TIJDIG beslissen op verzoek VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO

Ook op woensdag 23 december 2009 was het weer DOODSTIL in het gemeentehuis van Ermelo ZELFS HET BONNENAPPARAAT WERKTE NIET! Bij de publieksbalie was weer niets te doen maar nog steeds hadden ze daar geen tijd om de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO voor akkoord mee te geven.

Ik lever dus VERZOEK V231209, VERZOEK V241209, VERZOEK V251209, VERZOEK V261209, VERZOEK V271209, VERZOEK V281209, VERZOEK V291209, VERZOEK V301209, VERZOEK V311209 in bij de receptiebalie en kreeg keurig netjes een ontvangstbevestiging. Ingeleverd op 23 december 2009 en de V staat voor VICTORIE.............

 

 

 

De Bruin hoofd KLANTCONTACTCENTRUM gemeente Ermelo: “Je hebt de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO nog helemaal niet nodig” 

Op 24 december 2009 komt het hoofd van het Klantcontactcentrum Ermelo naar me toe in het gemeentehuis van Ermelo. Hij wil me "even aanspreken op mijn manier van communiceren" en dat levert weer een geweldig zicht op de denk- en werkwijze en belevingswereld van een Ermelose ambtenaar op:

De Bruin hoofd KLANTCONTACTCENTRUM gemeente Ermelo: “Je hebt de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO nog helemaal niet nodig” 

Hop: “Dat gaat u als ambtenaar helemaal niet bepalen wanneer ik als burger iets nodig heb”. “U als ambtenaar moet gewoon doen waarom ik als burger u netjes heb verzocht om te doen.”

 

 

 

LET OP! Burgers van Ermelo, klopt de ontvangstbevestiging die de gemeente Ermelo aan u stuurt?

Oerlemans 1, Oerlemans 2, Oerlemans 3, Oerlemans 4, geen foutloze ontvangstbevestiging!

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 23 december 2009 diende Hop onderstaande 9 verzoeken in bij het College van Ermelo

College van Burgemeester & Wethouders Ermelo

te

Ermelo

 

Ermelo, 23 december 2009.  

Betreft: Verzoek V231209

 

Geacht College,  

WOORD VOORAF.  

Een PLUIM voor ambtenaren en bestuurders gemeente Ermelo voor de weigering voorcontrole kandidaatstelling Groep Hop 15-17-23+ december 2009=9 dagen+.

Goed gedaan.  

Zijn jullie "een beetje boos" dat Groep Hop NIET meedoet aan het CDA lijsttrekkersdebat? Zijn jullie "een beetje boos" dat ik WEIGER om een eenentwintigste deel van de (onbekend hoge rekening van het CDA lijsttrekkersdebat) na mijn eventuele verkiezing aan de CDA PR commissie te betalen?  

Zijn jullie "een beetje boos" dat ik WEIGER om een eenentwintigste deel van de (onbekend hoge rekening) na hun eventuele verkiezing als VERKAPTE SUBSIDIE aan de al zwaar gesubsidieerde dialoog te betalen?  

Het interesseert me ook helemaal niets als jullie uit RANCUNE zitten te treiteren en de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO blijven weigeren net zo lang tot ook ik de CDA PR commissie ga verrijken.  

NUTS!

 

 

Verzoek V231209

Ondergetekende verzoekt om de NAMEN, TITELS, INITIALEN van ALLE LEDEN van de werkgroep communicatie van de Raad van de gemeente Ermelo vanaf 3 december 2009. (Datum indiening brief J. Hop aan Raad over verkiezingsprogramma’s in het gemeentehuis voor burgers beschikbaar stellen)?  

Ondergetekende verzoekt om alle verslagen van bijeenkomsten van de werkgroep communicatie van de Raad van de gemeente Ermelo vanaf 1 januari 2009 tot heden?

 

 

Met vriendelijke groet,  

J. Hop  

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo  

 

 

 

College van Burgemeester & Wethouders Ermelo

te

Ermelo

 

Ermelo, 23 december 2009.  

Betreft: Verzoek V241209

 

Geacht College,  

WOORD VOORAF.  

Een PLUIM voor ambtenaren en bestuurders gemeente Ermelo voor de weigering voorcontrole kandidaatstelling Groep Hop 15-17-23+ december 2009=9 dagen+.

Goed gedaan.  

Zijn jullie "een beetje boos" dat Groep Hop NIET meedoet aan het CDA lijsttrekkersdebat? Zijn jullie "een beetje boos" dat ik WEIGER om een eenentwintigste deel van de (onbekend hoge rekening van het CDA lijsttrekkersdebat) na mijn eventuele verkiezing aan de CDA PR commissie te betalen?  

Zijn jullie "een beetje boos" dat ik WEIGER om een eenentwintigste deel van de (onbekend hoge rekening) na hun eventuele verkiezing als VERKAPTE SUBSIDIE aan de al zwaar gesubsidieerde dialoog te betalen?  

Het interesseert me ook helemaal niets als jullie uit RANCUNE zitten te treiteren en de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO blijven weigeren net zo lang tot ook ik de CDA PR commissie ga verrijken.  

NUTS!

 

 

Verzoek V241209

Ondergetekende verzoekt om toezending afschrift overeenkomst tussen gemeente Ermelo en het bedrijf waarvan de INHUUR gemeentesecretaris a.i. mr. B.P.H. van Els wordt ingehuurd?  

Ondergetekende verzoekt om toezending van het totaalbedrag dat de gemeente Ermelo vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 heeft uitgegeven aan INHUUR PERSONEEL?

 

Met vriendelijke groet,  

J. Hop  

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

 

 

College van Burgemeester & Wethouders Ermelo

te

Ermelo

 

Ermelo, 23 december 2009.  

Betreft: Verzoek V251209

 

Geacht College,  

WOORD VOORAF.  

Een PLUIM voor ambtenaren en bestuurders gemeente Ermelo voor de weigering voorcontrole kandidaatstelling Groep Hop 15-17-23+ december 2009=9 dagen+.

Goed gedaan.  

Zijn jullie "een beetje boos" dat Groep Hop NIET meedoet aan het CDA lijsttrekkersdebat? Zijn jullie "een beetje boos" dat ik WEIGER om een eenentwintigste deel van de (onbekend hoge rekening van het CDA lijsttrekkersdebat) na mijn eventuele verkiezing aan de CDA PR commissie te betalen?  

Zijn jullie "een beetje boos" dat ik WEIGER om een eenentwintigste deel van de (onbekend hoge rekening) na hun eventuele verkiezing als VERKAPTE SUBSIDIE aan de al zwaar gesubsidieerde dialoog te betalen?  

Het interesseert me ook helemaal niets als jullie uit RANCUNE zitten te treiteren en de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO blijven weigeren net zo lang tot ook ik de CDA PR commissie ga verrijken. 

NUTS!

 

 

Verzoek V251209

Ondergetekende verzoekt om toezending van afschriften van alle rekeningen die De DIALOOG heeft gestuurd aan de gemeente Ermelo voor zaalhuur en consumpties bij vergaderingen van de gemeenteraad vanaf 1 januari 2009 tot heden?  

Met vriendelijke groet,

 

J. Hop  

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

 

 

College van Burgemeester & Wethouders Ermelo

te

Ermelo

 

Ermelo, 23 december 2009.  

Betreft: Verzoek V261209

 

Geacht College,  

WOORD VOORAF.  

Een PLUIM voor ambtenaren en bestuurders gemeente Ermelo voor de weigering voorcontrole kandidaatstelling Groep Hop 15-17-23+ december 2009=9 dagen+.

Goed gedaan.  

Zijn jullie "een beetje boos" dat Groep Hop NIET meedoet aan het CDA lijsttrekkersdebat? Zijn jullie "een beetje boos" dat ik WEIGER om een eenentwintigste deel van de (onbekend hoge rekening van het CDA lijsttrekkersdebat) na mijn eventuele verkiezing aan de CDA PR commissie te betalen?  

Zijn jullie "een beetje boos" dat ik WEIGER om een eenentwintigste deel van de (onbekend hoge rekening) na hun eventuele verkiezing als VERKAPTE SUBSIDIE aan de al zwaar gesubsidieerde dialoog te betalen?  

Het interesseert me ook helemaal niets als jullie uit RANCUNE zitten te treiteren en de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO blijven weigeren net zo lang tot ook ik de CDA PR commissie ga verrijken.  

NUTS!

 

 

Verzoek V261209

Ondergetekende verzoekt om toezending van afschriften van alle rekeningen die aan de gemeente Ermelo zijn gestuurd die betrekking hebben op “Open huis” gemeente Ermelo 1 december 2009?  

Ondergetekende verzoekt om toezending van afschrift BEGROTING kosten “Open huis” gemeente Ermelo 1 december 2009?  

 

Met vriendelijke groet,  

J. Hop  

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

 

 

College van Burgemeester & Wethouders Ermelo

te

Ermelo

 

Ermelo, 23 december 2009.  

Betreft: Verzoek V271209

 

Geacht College,  

WOORD VOORAF.  

Een PLUIM voor ambtenaren en bestuurders gemeente Ermelo voor de weigering voorcontrole kandidaatstelling Groep Hop 15-17-23+ december 2009=9 dagen+.

Goed gedaan.  

Zijn jullie "een beetje boos" dat Groep Hop NIET meedoet aan het CDA lijsttrekkersdebat? Zijn jullie "een beetje boos" dat ik WEIGER om een eenentwintigste deel van de (onbekend hoge rekening van het CDA lijsttrekkersdebat) na mijn eventuele verkiezing aan de CDA PR commissie te betalen?  

Zijn jullie "een beetje boos" dat ik WEIGER om een eenentwintigste deel van de (onbekend hoge rekening) na hun eventuele verkiezing als VERKAPTE SUBSIDIE aan de al zwaar gesubsidieerde dialoog te betalen?  

Het interesseert me ook helemaal niets als jullie uit RANCUNE zitten te treiteren en de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO blijven weigeren net zo lang tot ook ik de CDA PR commissie ga verrijken.  

NUTS!

 

 

VERZOEK

Ondergetekende verzoekt om afschrift van de rekening die het College van Burgemeester & Wethouders heeft gestuurd voor ZAALHUUR gebruik gemeentehuis dinsdag 24 november aan de Rotaryclub Ermelo-Putten inzake informatieavond “Diversiteit op de werkvloer”  

 

Met vriendelijke groet,  

J. Hop  

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

 

 

College van Burgemeester & Wethouders Ermelo

te

Ermelo

 

Ermelo, 23 december 2009.  

Betreft: Verzoek V281209

 

Geacht College,  

WOORD VOORAF.  

Een PLUIM voor ambtenaren en bestuurders gemeente Ermelo voor de weigering voorcontrole kandidaatstelling Groep Hop 15-17-23+ december 2009=9 dagen+.

Goed gedaan.  

Zijn jullie "een beetje boos" dat Groep Hop NIET meedoet aan het CDA lijsttrekkersdebat? Zijn jullie "een beetje boos" dat ik WEIGER om een eenentwintigste deel van de (onbekend hoge rekening van het CDA lijsttrekkersdebat) na mijn eventuele verkiezing aan de CDA PR commissie te betalen?  

Zijn jullie "een beetje boos" dat ik WEIGER om een eenentwintigste deel van de (onbekend hoge rekening) na hun eventuele verkiezing als VERKAPTE SUBSIDIE aan de al zwaar gesubsidieerde dialoog te betalen?  

Het interesseert me ook helemaal niets als jullie uit RANCUNE zitten te treiteren en de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO blijven weigeren net zo lang tot ook ik de CDA PR commissie ga verrijken.  

NUTS!

 

 

Verzoek V281209

Ondergetekende verzoekt om toezending afschrift van alle declaraties van de burgemeester van Ermelo over de periode 1 januari 2009 tot en met heden.

 

Met vriendelijke groet,  

J. Hop  

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

 

 

College van Burgemeester & Wethouders Ermelo

te

Ermelo

 

Ermelo, 23 december 2009.  

Betreft: Verzoek V291209

 

Geacht College,  

WOORD VOORAF.  

Een PLUIM voor ambtenaren en bestuurders gemeente Ermelo voor de weigering voorcontrole kandidaatstelling Groep Hop 15-17-23+ december 2009=9 dagen+.

Goed gedaan.  

Zijn jullie "een beetje boos" dat Groep Hop NIET meedoet aan het CDA lijsttrekkersdebat? Zijn jullie "een beetje boos" dat ik WEIGER om een eenentwintigste deel van de (onbekend hoge rekening van het CDA lijsttrekkersdebat) na mijn eventuele verkiezing aan de CDA PR commissie te betalen?  

Zijn jullie "een beetje boos" dat ik WEIGER om een eenentwintigste deel van de (onbekend hoge rekening) na hun eventuele verkiezing als VERKAPTE SUBSIDIE aan de al zwaar gesubsidieerde dialoog te betalen?  

Het interesseert me ook helemaal niets als jullie uit RANCUNE zitten te treiteren en de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO blijven weigeren net zo lang tot ook ik de CDA PR commissie ga verrijken. 

NUTS!

 

 

VERZOEK

Ondergetekende verzoekt om toezending afschriften  

VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING CDA Ermelo

VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING ChristenUnie Ermelo

VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING VVD Ermelo

VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING Gemeentebelang Ermelo

VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING Dorpspartij Ermelo

VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING Progressief Ermelo

VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GDU Ermelo

De datum dat de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING van ieder van deze partijen werd ingeleverd?

De datum dat de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING van ieder van deze partijen werd nagekeken?

De datum dat de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING van ieder van deze partijen werd teruggegeven/teruggestuurd?  

 

Met vriendelijke groet,  

J. Hop  

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

 

 

College van Burgemeester & Wethouders Ermelo

te

Ermelo

 

Ermelo, 23 december 2009.  

Betreft: Verzoek V301209

 

Geacht College,  

WOORD VOORAF.  

Een PLUIM voor ambtenaren en bestuurders gemeente Ermelo voor de weigering voorcontrole kandidaatstelling Groep Hop 15-17-23+ december 2009=9 dagen+.

Goed gedaan.  

Zijn jullie "een beetje boos" dat Groep Hop NIET meedoet aan het CDA lijsttrekkersdebat? Zijn jullie "een beetje boos" dat ik WEIGER om een eenentwintigste deel van de (onbekend hoge rekening van het CDA lijsttrekkersdebat) na mijn eventuele verkiezing aan de CDA PR commissie te betalen?  

Zijn jullie "een beetje boos" dat ik WEIGER om een eenentwintigste deel van de (onbekend hoge rekening) na hun eventuele verkiezing als VERKAPTE SUBSIDIE aan de al zwaar gesubsidieerde dialoog te betalen?  

Het interesseert me ook helemaal niets als jullie uit RANCUNE zitten te treiteren en de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO blijven weigeren net zo lang tot ook ik de CDA PR commissie ga verrijken.  

NUTS!

 

 

Verzoek V301209

Waarom staat Groep Hop NIET als politieke groepering vermeld op de website van de gemeente Ermelo vanaf 2006 tot 8 december 2009?  

Waarom staat Socialistische partij WEL op 8 december 2009 als politieke groepering vermeld op de website van de gemeente Ermelo vanaf 2006 tot 8 december 2009 terwijl de socialistische partij niet heeft meegedaan aan de verkiezingen gemeenteraad 2006?  

Waarom staat Groep Hop niet in de gemeentegidsen van de gemeente Ermelo vermeld vanaf 2006 tot en met 3 maart 2010?  

Waarom mocht Groep Hop in 2006 geen programma neerleggen in het gemeentehuis van Ermelo en nu wel?  

Met vriendelijke groet,

 

J. Hop  

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

 

 

College van Burgemeester & Wethouders Ermelo

te

Ermelo

 

Ermelo, 23 december 2009.  

Betreft: Verzoek V311209

 

Geacht College,  

WOORD VOORAF.  

Een PLUIM voor ambtenaren en bestuurders gemeente Ermelo voor de weigering voorcontrole kandidaatstelling Groep Hop 15-17-23+ december 2009=9 dagen+.

Goed gedaan.  

Zijn jullie "een beetje boos" dat Groep Hop NIET meedoet aan het CDA lijsttrekkersdebat? Zijn jullie "een beetje boos" dat ik WEIGER om een eenentwintigste deel van de (onbekend hoge rekening van het CDA lijsttrekkersdebat) na mijn eventuele verkiezing aan de CDA PR commissie te betalen?  

Zijn jullie "een beetje boos" dat ik WEIGER om een eenentwintigste deel van de (onbekend hoge rekening) na hun eventuele verkiezing als VERKAPTE SUBSIDIE aan de al zwaar gesubsidieerde dialoog te betalen?  

Het interesseert me ook helemaal niets als jullie uit RANCUNE zitten te treiteren en de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO blijven weigeren net zo lang tot ook ik de CDA PR commissie ga verrijken.  

NUTS!

 

 

Verzoek V311209

Ondergetekende verzoekt om toezending van de begroting van de Nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis van Ermelo 4 januari 2010?

Ondergetekende verzoekt om afschrift van alle verzoeken van het College van Ermelo om SPONSORBIJDRAGEN voor de Nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis van Ermelo 4 januari 2010?

 

 

Met vriendelijke groet,  

J. Hop  

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

 

 

 

894 Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden!"
(665) Ermelose CDA bestuurders laten Hop met buurtonderzoeken in de gaten houden!
(686) Honden van Dutroux kregen meer te vreten dan Ermelose 70+ mevrouw na weerzinwekkende CDA (bestuurders) terreur
(599) Ermeloer George Elsing: Ik begrijp het (CDA)niet zo goed..........
(303) Ermelo Krijgt u dezelfde kilometervergoeding als ambtenaren van de CDA gemeente Ermelo?
(PAR) Ermelo Hop tegen chefje gemeente Ermelo: Ga jij maar lekker klagen bij je CDA burgemeester"
(CHR) Ermelo Hop mag van CDA niet meedoen aan politiek debat Christelijk College Groevenbeek
mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"
Stemwijzer Groep Hop deed niet mee aan de Stemwijzer provinciale verkiezingen Gelderland omdat het belangrijkste verschil Groep Hop met alle andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de Stemwijzer werd opgenomen. Het niet opnemen van programma verschillen is een stemwijzer truc t.b.v. CDA en andere gevestigde politieke partijen als opdrachtgever van die stemwijzer.
(175) Hop tegen Ermelo: Hop ontdekt dat de Ermelose gemeente ambtenaar een natuurlijk gezag moet kunnen uitoefenen over burgers en bestuurders
(265) Hop tegen Ermelo. Competentie ambtenaar die GEZAG over Hop wilde uitoefenen in de gemeente Ermelo
(512) Stemfraude? Dubbelfunctie lid stembureau en kandidaat raadslid bij Ermelose verkiezingen mag wel van CDA burgemeester
(648) Stemfraude? Strijd Hop met Ermelose ambtenaren levert bewijs op dat alleen originele formulieren ingeleverd mogen worden
(201) Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van de Ermelose CDA burgemeester
(98)   Stemfraude? Nieuwsbrief 4 verkiezingen, Ministerie van Binnenlandse Zaken roept gemeenten op fraude te plegen in vastgestelde verkiezingsformulieren
(340) CDA medewerkers vernielen overal in Gelderland de verkiezingsposters van Groep Hop
(362) Alleen Groep Hop weigerde losgeld te betalen aan CDA-PRcommissie voor debat
(379) CDA kan alleen Groep Hop niet controleren. Hop weigert betaling losgeld aan CDA PR-commissie
(425) "Groep Hop wil agrarisch landschap behouden". CDA vernield overal de Groep Hop verkiezingsposters
(638) Bedrijvenkring Ermelo doet ook mee aan doodzwijgen Hop. Het bedrijf Navobi valt hierbij zeer negatief op
(544) Ermelo. Beslissing op "bedenkingen" Hop tegen nieuwe milieuvergunning voor witvleeskalveren levert meer "bedenkingen" op
(375) Welke familie(s) en bedrijven beheersen met hoeveel subsidies de markt rondom vleeskalveren in Nederland?
(781) Bedenkingen na speeddaten met Ermelose Jongerenraad. Voorstel Hop om vaker te speeddaten wordt door CDA-ers doodgezwegen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum levert meer bedenkingen op
(511) Een sfeerverslag uit Ermelo. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
(541) Doodzwijgen Groep Hop op de Veluwe IV, Verkiezingsposters Groep Hop worden overal vernield en overplakt
(452) CDA-ers betrapt op vernielen van Groep Hop verkiezingsposters
(561) "Groep Hop wil de jeugdzorg echt aanpakken". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
(646) Groep Hop deed in alle 55 gemeenten mee aan provinciale verkiezingen Gelderland 2007
(459) Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
(218) Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen
(601) Ermelo CDA "In de raadsvergadering is er geen mogelijkheid tot inspreken van burgers en andere betrokkenen"
(729) Felle succesvolle campagnes tegen vernietiging natuur door CDA-ers leverde Hop de bijnaam natuurterrorist op
(718) Stemfraude? Ermelo bezwaarschrift Hop tegen uitslag verkiezingen in Ermelo waarbij Hop verkiezingsfraude in stemlokaal bewijst
(894) Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden".

(3) De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt burgers in iedere procedure tegen de overheid
(742) Ermelo Alleen Groep Hop wil kwaliteitshandvest voor ambtenarij gemeente Ermelo invoeren
(623) Akten burgerlijke stand worden elektronisch opgeslagen dus kan eenvoudig een "dubbel" worden verstuurd
(145) Ermelo. Een lawine aan onjuiste ontvangstbevestigingen gemeente Ermelo richting Hop
(470) Modelbrief Klacht GEGROND n.a.v. modelklacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(664) Modelbrief klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(20) Ermelo. WOB werkt niet. Macht is recht! Wie meer macht heeft heeft meer rechten!
(615) Ermelo Hop voorspelt: "Wet dwangsom wordt uitgehold om burgers te naaien en uit te zuigen"
(504) Klacht tegen gemeente Ermelo is bekend bij de Europese Commissie
CBS Ermelo. Commissie bezwaarschriften Ermelo weigert nevenfuncties openbaar te maken
(687) Heeft u namen en nevenfuncties leden en secretarissen commissie bezwaarschriften CBS)ontvangen?
(520) Werkt de secretaris BSC bij de gemeente? Behandeld zij ook het onderhavige dossier voor de gemeente?
(506) Ermelose commissie bezwaarschriften gaat gewoon door na wraking Hop van weerzinwekkend partijdige BSC
(86) Publicatie namen medewerkers werkzaam bij de overheid met hun telefoonnummer bij de overheid is niet in strijd met de privacy
(358) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Welke boom is hier ziek?
(424) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Christelijke (CDA) terreur tegen bewoners recreatiewoningen
(698) Modelbrief bezwaarschrift tegen WOZ beschikking gemeente Ermelo
DIS Ermelo CDA burgemeester discrimineerd Nederlanders tov buitenlanders
(576) Ermelo Wob van Hop mbt convenanten gemeente Ermelo met Uwoon
(125) Modelbrief Verzoek 125 aan de gemeente om uw kind weer in te schrijven in het GBA
Gemeentesecretaris Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes gemeentesecretaris
Griffier Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes griffier
Suwinet Modelbrief Heeft u al een kopietje van Suwinet Inkijk over u ontvangen?
(91) Bezwaar maken tegen de afname vingerafdrukken en opslag in digitale overheidsdatabank.
Stem Wijzer! Stem Groep Hop! Landelijk Verkiezingsprogrammapolitieke groepering Groep Hop

Hop analyseert kenmerken van CDA-ers: "Geen zelflerend vermogen, fouten wegredeneren, elkaar leuke baantjes geven, werken met gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking van andere burgers en politieke tegenstanders doodzwijgen.lees verder

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.