Verkiezingen gemeenteraad 2018

De politieke groepering Groep Hop doet in 2018 weer mee aan de verkiezingen gemeenteraad in Ermelo, Tilburg, Oldambten  Purmerend. Kent u iemand in Ermelo, Oldambt, Tilburg of Purmerend vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door deze gemeentehuizen te laten waaien.

Stem TEGEN het DOODZWIJGEN van Groep Hop in Ermelo
(694) Griffie gemeente Ermelo 23-01-2018 citaat: "Het lijsttrekkersdebat 2014 is door het CDA zelfstandig georganiseerd. De deelnemende partijen aan het debat (zonder Groep Hop) ZIJN DOOR HET CDA ZELF GESELECTEERD EN UITGENODIGD!

FEITEN! J. Hop: De griffie gemeente Ermelo en alle partijen in de Ermelose gemeenteraad wisten dat het grote CDA lijsttrekkers debat 2014 werd gehouden ZONDER GROEP HOP om Groep Hop DOOD TE ZWIJGEN. Iedereen wist ervan -ook de griffie van de gemeenteraad van Ermelo- en zij hebben allemaal meegewerkt aan het DOODZWIJGEN van Groep Hop in 2014 tijdens meerdere verkiezingsdebatten in 2014.

(655) 2018 (cda) bestuurders gemeente Ermelo weigeren Groep Hop toestemming voor plaatsen verkiezingsborden tijdens verkiezingen gemeenteraad 2018. Iedereen weet ervan dat Groep Hop geen verkiezingsborden mag plaatsen tijdens de verkiezingen gemeenteraad 2018!
(216) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de cda/cda-PR en Communicatie
(90) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Buurtvereniging Speuld en Omstreken
(215) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de ErmeloNieuws.nl
(103) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelose Jongerenraad
(75) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelo's Weekblad
(199) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Christelijk College Groevenbeek
(128) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Bedrijvenkring Ermelo (BKE)
(DIS) Groep Hop wil de
DISCRIMINATIE van Nederlanders tov buitenlanders wel aanpakken! Groep Hop wil wonen in recreatiewoningen door Ermelose jongeren legaliseren!

 

Oneerlijke verkiezingen in de gemeente Ermelo. Uitnodiging voor bijwonen openbare hoorzitting Commissie bezwaarschriften gemeente Ermelo 1 februari 2018 om 14:50 uur

DE NORM! In de gemeente Purmerend kunnen politieke partijen zes weken voor de verkiezingen en twee dagen na de verkiezingen dubbele verkiezingsborden plaatsen in het kader van democratische verkiezingen. HET GEVAAR! Het kliekje CDA Terroristen in de gemeente Ermelo hebben geweigerd Groep Hop toestemming te geven dubbele verkiezingsborden te plaatsen om lantaarnpalen zoals dat regelrechte TERRORISTEN betaamt om hun politieke tegenstanders dood te zwijgen.

J. Hop (Groep Hop Ermelo heeft twee verzoeken primair en secundair ingediend bij de gemeente Ermelo om dubbele Groep Hop verkiezingsborden te plaatsen om lantaarnpalen in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2018 en het Sleepwet referendum. De gemeente Ermelo weigert toestemming om Groep Hop verkiezingsborden te plaatsen en handelt daarmee volgens Hop in strijd met het gelijkheidbeginsel, eerlijke democratische verkiezingen en vrijheid van meningsuiting. Opvallend is dat de CBS Ermelo in de uitnodiging aan Hop "Bij verwijzing naar stukken die zich niet in het procesdossier bevinden dient u een kopie van die stukken mee te nemen." heeft vermeld. Deze zin ziet Hop voor het eerst in zo'n uitnodiging staan. De hoorzitting is openbaar dus u kunt komen kijken hoe deze zaak wordt behandeld/afgehandeld. Lees verder

 

 

 

 

Het vernielen van Groep Hop verkiezingsposters om Groep Hop dood te zwijgen is weerzinwekkend

Bekijk de foto's over de werkwijze van het CDA om Groep Hop verkiezingsposters overal in Gelderland te vernielen? Hop heeft in alle 55 gemeenten van de provincie Gelderland als een van de eerste partijen met een goede voorbereiding overal posters geplakt. Posters en benzine betaalde Hop zelf. Vervolgens werden de Groep Hop posters overal vernield en overplakt, representatief voor de totaal verrotte christelijke CDA mentaliteit die heerst in gemeentehuizen om burgers te naaien, uit te buiten en te terroriseren.

CDAers winnen geen verkiezingen maar stelen verkiezingen. Overal in Gelderland werden de Groep Hop posters van de borden gerukt en/of overplakt. Dat klemt des te meer omdat het belangrijkste verschilpunt tussen Groep Hop en de andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de stemwijzer mocht worden opgenomen. Dan win je als CDA en de andere partijen die hieraan meededen geen verkiezingen maar je steelt verkiezingen door als (CDA) bestuurders/opdrachtgever van de Stemwijzer de belangrijkste verschilpunten van Groep Hop met andere partijen uit de stemwijzer te houden.

CDAers winnen geen verkiezingen maar stelen verkiezingen en dat klemt des te meer omdat Groep Hop als enigste politieke partij in Ermelo GEEN LOSGELD aan de CDA PR commissie heeft betaald.

Heeft u dat goed begrepen? Alleen Groep Hop weigerde om LOSGELD aan de CDA PR commissie te betalen!

Doe de groeten aan jullie CDA burgemeester want die is goed in het toestaan van knippen en plakken in de Ermelose VVD verkiezingsformulieren om ook op die manier verkiezingen te stelen. Wat zou er met u gebeuren als u een pagina in uw paspoort zou overplakken met de door u gewenste informatie...............

CDA-ers donder op met jullie totaal verrotte christelijke mentaliteit om gewone burgers te terroriseren, uit te zuigen en uit te buiten door het stelen van verkiezingen. Donder op met jullie CDA rotsmoelen uit de stembureaus waarin jullie met jullie bijbaantjes zitten als kandidaten die ook meedoen aan verkiezingen om reclame te maken voor jullie verrotte CDA mentaliteit om de stemmen op Groep Hop vervolgens op de stapeltjes van andere partijen te leggen om verkiezingen niet te winnen maar te stelen.

Tenslotte. Alleen Hop van Groep Hop Ermelo maakte bezwaar tegen de nevenfunctie van de CDA burgemeester. Voorzitter van de Stichting Ermelose schaapskudde om geldstromen van de gemeente Ermelo buiten de gemeenteraad om naar deze schaapskudde te loodsen alweer een voorbeeld van de heersende totaal verrotte CDA mentaliteit.

CDA-ers en hun maatjes winnen geen verkiezingen maar stelen verkiezingen.

 

 

 

 

 

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.