GROEP HOP ERMELO ©

2006-2018 Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

Christelijk vuilnis uit Ermelo wint met "doodzwijgen" (Groep) Hop bij Christelijk College Groevenbeek, Bedrijvenkring Ermelo, CDA debatten, Buurtvereniging Speuld en de krantjes Stentor, Ermelo Weekblad en hun vriendinnen bij locale internetkrantjes. HET CDA KAN ALLEEN GROEP HOP NIET CONTROLEREN want alleen Groep Hop met Hop weigerde vanaf 2006 losgeld te betalen voor debat aan de CDA PR commissie in Ermelo. Het betalen van losgeld aan de CDA PR commissie per gekozen raadslid zoals dat in de gemeente Ermelo gebruikelijk is in strijd met wetgeving dat je voor de verkiezingen geen geld moet aanbieden als je gekozen wordt.

Groep Hop won van christelijk vuilnis uit Ermelo dat sportverenigingen wilde verplaatsen naar natuur- en agrarisch gebied. Ging niet door!

Groep Hop gaat winnen tegen het Ermelose christelijk vuilnis dat Nederlanders blijft discrimineren tov van buitenlanders mbt wonen in (recreatie)woningen. Voorbeeld 1 discriminatie Voorbeeld 2 discriminatie

Groep Hop gaat winnen tegen het christelijk vuilnis en het wonen in recreatiewoningen door jongeren gaat gelegaliseerd worden De WALGING van Ermeloers tegen christelijk vuilnis in het gemeentehuis van Ermelo wordt steeds erger. Christelijk vuilnis in het gemeentehuis van Ermelo en hun meelopers gaan zich steeds meer zorgen maken omdat zij merken op straat uitgekotst te worden door burgers.

Maar laten we reŽel zijn christelijk vuilnis uit Ermelo gaat inmiddels huis aan huis de deuren langs tijdens buurtonderzoeken om bewoners te vragen waar Hop mee bezig is en wie er allemaal bij Hop over de vloer komen. Het Ermelose christelijk vuilnis blijft dan ook gevaarlijk met het "fabriceren van bewijs" en "succesvolle tegenwerking". Christelijk vuilnis uit Ermelo fraudeert ongehinderd met GBA gegevens en/of verkiezingsformulieren om kost wat kost Groep Hop buiten het gemeentehuis te houden. Na 12 jaar Ermelose politiek heb ik alleen maar minachting voor christelijk vuilnis dat in Ermelo ouderen terroriseert en de armoede injaagt. Verkiezingen niet wint maar steelt!

Denk eens na?
1 Een sfeerverslag over rechtspraak tegen Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter I
80 Een sfeerverslag over rechtspraak tegen Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter IV

 

Wilt u zelf meedoen aan de verkiezingen gemeenteraad in uw gemeente Ermelo?

Contact: lees verder

 

 

Groep Hop Ermelo wil uitsluitend bouwen tbv Ermelose jongeren zodat zij in Ermelo kunnen blijven wonen!
Zie ook de verkiezingsprogramma's van Groep Hop Harderwijk en Groep Hop Putten alsmede Project 31 Groep Hop wil wonen in recreatiewoningen legaliseren!

Troonrede 2014 Citaat: "discriminatie van bevolkingsgroepen zal onder geen enkele omstandigheid worden getolereerd"

DIS Hoe gezellig is het wonen in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters? PAR Hoe verlopen verkiezingen gemeenteraad in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters? CHR Hoe verloopt een verkiezingsdebat in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters? De gemeente Ermelo is met het huidige CDA-regime een ASOCIAAL zorgdorp! Schadevergoeding aan geterroriseerde bewoners recreatiewoningen vanaf 1996 Groep Hop Ermelo wil dat de CDA burgemeesters opdonderen om een einde te maken aan de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders en een einde te maken aan de CDA terreur jegens bejaarden met tonnen aan dwangsommen en het uitbuiten en leegzuigen van AOWers en de Ermelose CDA burgemeester een regelrechte CDA terrorist krijgt dan geen zak geld mee maar Groep Hop wil dat de Ermelose CDA burgemeester moet worden opgesloten. Moet worden ontslagen omdat al tientallen jaren Nederlanders in Ermelo worden gediscrimineerd tov buitenlanders mbt wonen in recreatiewoningen. Groep Hop Ermelo wil van het ASOCIALE zorgdorp gemeente Ermelo een sociaal zorgdorp maken door alle CDA burgemeesters het dorp uit te donderen en met kracht de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders te bestrijden. Wat voor totaal gestoorde CDA mentaliteit moet je als CDA (plv) burgemeester hebben om een bejaarde mevrouw bijna een half jaar lang haar complete AOW te jatten zodat een bejaarde mevrouw bijna een half jaar geen geld had om van te leven. OPGEDONDERD MET AL DIE CDA TERRORISTEN zonder zak geld maar gewoon opsluiten! Groep Hop wil een schadevergoeding van 1 miljoen euro per persoon voor iedere Nederlander die vanaf 1996 werd/wordt gediscrimineerd/geterroriseerd door personeel van de gemeente Ermelo m.b.t. wonen in recreatiewoningen. In de gemeente Ermelo werden/worden Nederlanders altijd al gediscrimineerd t.o.v. buitenlanders en/of EU ingezetenen m.b.t. wonen in recreatiewoningen. Groep Hop wil dat de huidige niet gekozen CDA burgemeester met zijn enorme zak geld om Nederlanders te discrimineren/terroriseren zo snel mogelijk opdondert uit Ermelo om plaats te maken voor een betere niet discriminerende burgemeester maar in geen geval een CDA-er. Uw stem voor Groep Hop Ermelo is een stem voor het opdonderen van alle (plv) CDA burgemeesters uit de gemeente Ermelo Bestrijding discriminatie Nederlanders tov buitenlanders en andere EU-ingezeten. Teveel Ermelose kiezers kozen VOOR discriminatie van Nederlanders tov van buitenlanders bij de verkiezingen gemeenteraad 2014 Om discriminatie van Nederlanders en organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo effectief te bestrijden kunnen (ambtelijke) taken overgenomen worden door andere gemeenten. Om discriminatie van Nederlanders en organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo effectief te bestrijden kan het bestuurlijk apparaat van Ermelo opgeheven worden. Milieu, natuurbescherming en verkeer. Wij zijn tegen (iedere bespreking van) een rondweg om Ermelo. Wij zijn tegen iedere aanpak van wegen t.b.v. een rondweg om Ermelo. Wij zijn TEGEN een rondweg langs de Groevenbeekse Heide en TEGEN de Groevenbeekse WEIDE die al wordt gecreŽerd om daar een rondweg aan te kunnen leggen. Groep Hop wil industrieterrein Kerkdennen sluiten en daar woningen bouwen voor starters t.b.v. een veilig en bereikbaar Ermelo. De Ermelose Heide is NIET nutteloos! Groep Hop Ermelo wil de Ermelose Heide herstellen en uitbreiden! Weidestroken weer omzetten in HEIDE! Bomenrij langs het spoor weer omzetten in Heide. Het leefgebied van reptielen en amfibieŽn verbeteren en uitbreiden. De Groevenbeekse Heide ook als uitlaatgebied voor huisdieren behouden zodat uw hondje niet onder een auto rent die over de rondweg raast welke rondweg de huidige bestuurders van Ermelo langs de Groevenbeekse HEIDE tegen iedere huis-, tuin en keukenlogica in blijven plannen en proberen in het geniep uit te voeren bijvoorbeeld door WEIDEstroken te creŽren i.p.v. HEIDE. Groep Hop Ermelo wil wel windmolens in Ermelo door project 31 te realiseren! Groep Hop wil het agrarisch landschap behouden en weidevogels nog veel beter beschermen. Groep Hop Ermelo wil het agrarisch landschap in de buurtschappen Horst, Telgt en Speuld behouden, wij zijn TEGEN iedere functieverandering. Groep Hop Ermelo wil meer goed onderhouden fietsroutes oa op de Schaapsdijk en een fietstunnel onder spoorlijn Hamburgerweg. Groep Hop Ermelo wil uitbreiding van onderhoud aan stoepen en plantsoenen. Ipv de jacht op Nederlanders met een kilometervergoeding van 41 cent de kilometer voor ambtenaren gemeente Ermelo kan geld beter besteed worden aan herstel weggezakte bestrating en de gemeentelijke blunders met de aanleg van veel te hoge drempels en de zoveelste verbouwing van de Stationstraat terwijl er steeds minder winkeliers zullen komen. Het ontbreekt het NEP-bestuur van de gemeente Ermelo aan ieder besef van huis-, tuin en keukenlogica. Dit NEP-bestuur - waarvan de kandidaten die meededen aan verkiezingen zelf in de stembureaus zaten om reclame voor zichzelf te maken en zelf alle stemmen te tellen - van de gemeente Ermelo houdt zich liever bezig met het terroriseren, uitbuiten en uitzuigen van bejaarde burgers, knippen en plakken in verkiezingsformulieren en gesjoemel met GBA gegevens om burgers maar te kunnen naaien. Groep Hop Ermelo wil de lanen open en een einde maken aan alle afsluitingen Bouwen voor Ermelose jongeren. Groep Hop Ermelo wil dat de CDA (plv) burgemeesters opdonderen om een einde te maken aan de vergrijzing van Ermelo. Wij willen alleen maar bouwen voor Ermelose jongeren zodat Ermelose jongeren ook in Ermelo kunnen gaan wonen. Uw stem voor Groep Hop Ermelo is een stem voor het opdonderen van de CDA burgemeesters uit Ermelo. Groep Hop Ermelo wil een bouwstop op alle nieuwbouw muv van bouwen voor de Ermelose jongeren. Groep Hop Ermelo wil iedere leegstand aanpakken door op zulke plekken tbv bouwen voor Ermelose jongeren. Groep Hop Ermelo wil op Landgoed Veldwijk alleen starterswoningen bouwen tbv Ermelose jongeren. De gemeentewerf kan opgeheven worden door samen te werken met omliggende gemeenten t.b.v. een veilig en bereikbaar Ermelo. Op die plaats bouwen tbv Ermelose jongeren. Groep Hop Ermelo wil industrieterrein Kerkdennen sluiten, vrachtverkeer weren t.b.v. een veilig en bereikbaar Ermelo. Op die plaats bouwen voor Ermelose jongeren. Groep Hop Ermelo wil het Ermelose gemeentehuis afbreken. Op die plaats bouwen tbv Ermelose jongeren. Groep Hop Ermelo wil het gesloten Ermelose politiebureau afbreken. Op die plaats bouwen tbv Ermelose jongeren. Sport en Sporthal Calluna. Groep Hop Ermelo wil een nieuwe Sporthal die aan de eisen van NOC/NSF voldoet om meer evenementen naar Ermelo te halen. Groep Hop Ermelo wil een jaarlijkse verkiezing van sportman, sportvrouw, sportploeg van het jaar. Groep Hop Ermelo wil burgerzaken en een politiepost onderbrengen in een nieuw te bouwen sporthal in de gemeente Ermelo. School, debat en nog meer besparingen. Alle scholen, ook in het buitengebied dienen over voldoende computers met snel internet te beschikken. Groep Hop wil een openbare school voor voortgezet onderwijs in de gemeente Ermelo om CDA tunnelvisie onderwijs bij Christelijke College Groevenbeek Ermelo te onderdrukken. Geen enkele subsidie meer naar deze "christelijke?" school zolang de door het CDA op deze "christelijke?" school georganiseerde verkiezingsdebatten niet toegankelijk zijn voor andere partijen tbv CDA tunnelvisie onderwijs op Christelijk College Groevenbeek. Groep Hop wil een verbod op de nevenfunctie lid stembureau gemeente Ermelo voor kandidaten die zelf meedoen aan verkiezingen in Ermelo Groep Hop programma specifiek voor Horst, Telgt en Speuld Groep Hop wil woonruimte in Horst en Telgt creŽren voor de Ermelose jongeren door boerderijen op te kopen t.b.v. "Project 31". Groep Hop acht functieverandering voor het agrarisch gebied Horst en Telgt ONGEWENST! "Niets is dodelijker voor een politicus/politieke partij als een gebrek aan visie. Al decennia bakken gevestigde Ermelose politieke partijen niets van creŽren woonruimte voor jongeren, nieuwbouw buurtschool met snel internet voor alle computers en het tegengaan functieverandering gekoppeld aan het behoud van het agrarisch landschap. De ernstig falende bestuurders in het Ermelose gemeentehuis maken zich veel drukker over het weigeren van een wormenkwekerij in een agrarisch gebied (Hop bezocht de hoorzitting BSC in deze zaak) dan over een snelle internetverbinding voor de buurtschool zodat op alle schoolcomputers gelijktijdig met internet kan worden gewerkt. Het behoud van agrarisch landschap is niet alleen van belang voor behoud van weidevogels maar ook van belang voor de voedselproductie in Nederland met korte aanrijtijden van pluimvee en/of rose kalveren naar slachterijen. De afname van eendenboeren in de nabijheid van de twee Nederlandse eendenslachterijen met korte aanrijtijden van pluimvee naar slachterijen dient als zorgelijk te worden aangemerkt en is ook in strijd met cultuurbehoud van het gebied omdat na sluiting van de Zuiderzee in dit gebied eendenboeren hun centjes met het opfokken van eenden konden verdienen. Het aantal eenden(pluimvee)boeren kan worden uitgebreid door snel voor deze activiteiten in agrarisch gebied vergunningen te geven met een korte aanrijtijd naar slachterijen. De pluimveeslachterijen in Ermelo, Harderwijk, Putten ook voor werkgelegenheid zorgen. Wie ontbreekt het hier aan VISIE en wie hebben hier hun huiswerk niet gedaan? De besluiteloosheid van de Ermelose bestuurders t.a.v. een snelle internetverbinding voor alle schoolcomputers voor de buurtschool in Horst en Telgt is nog zorgwekkender omdat kapitalen worden uitgegeven aan het achtervolgen van burgers in recreatiewoningen door gemeentelijke handhavers met een kilometervergoeding van 41 cent de kilometer. De bestuurders van de gemeente Ermelo betalen liever veel geld aan kilometervergoeding (41 cent per kilometer) voor handhavers dan voor een snelle internetverbinding voor een school in het buitengebied. Groep Hop wil niet alleen een nieuwe snelle internetverbinding voor de buurtschool maar ook snijden in het aantal gemeentelijke handhavers. Met huis, tuin en keukenlogica gelijk gratis internet voor de gemeente Ermelo dus ook de buurtschappen Horst en Telgt financieren en wonen in recreatiewoning legaliseren. Groep Hop wil woonruimte in Speuld creŽren voor de Ermelose jongeren door boerderijen op te kopen t.b.v. "Project 31". Groep Hop wil gratis snel internet in de hele gemeente Ermelo dus ook in buurtschap Speuld. Wij zijn tegen het naar beneden blijven bijstellen van de norm voor de Speulderbrink ten koste van andere Ermelose scholen en willen met snelle woningbouw voor jongeren een buurtschool in Speuld ook op langere termijn behouden. Wij zijn tegen uitbreiding van bedrijven in de natuurregio Speuld/Staverden. Bedrijven uit Speuld/Staverden die willen uitbreiden kunnen beter naar het industrieterrein van Ermelo, Harderwijk of Putten verhuizen met een prima aansluiting op de snelwegen om met minder vrachtverkeer de veiligheid en bereikbaarheid van Ermelo te vergroten. Hessenmeer (Speuld): Verbod auto's muv bestemmingsverkeer met aanleg van een heidestrook langs deze zandweg om (fijn)stofwolken richting omwonenden aan te pakken. Een uitnodiging om na te denken Bent u het ook zat om uitgemolken te worden door de gemeente en de rechtspraak? Heeft u ook genoeg van improductieve bureaucratie? Heeft u ook genoeg van bezuinigingen op ouderenzorg en WMO? Wilt u ook dat alle belastingen centraal worden geÔnd door de belastingdienst? Wilt u u ook gratis reizen met openbaar vervoer voor 50+? Wilt u gratis schoolzwemmen en diploma's behalen in basisonderwijs? Wilt u het theorie bromfietscertificaat en theorie rijbewijs auto gratis behalen in voortgezet onderwijs? Heeft u genoeg van discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders? Wilt u ook wonen in recreatiewoningen legaliseren? Wilt u ook de voor burgers contraproductieve procedures bij de bezwaarschriftencommissie afschaffen? Dus echt veel minder regels en wetjes en flink besparen op administratie en papier? Wilt u de pensioengerechtigde leeftijd ook verlagen naar 60 jaar? Wilt u ook een gratis ID kaart conform de uitspraak van de Hoge Raad? Vindt u ook dat kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen als fraude dient te worden aangemerkt? Ontvangen gelden als heling worden aangemerkt? Wilt u ook de nieuwjaarsrecepties in de gemeentehuizen afschaffen en vervangen door een jaarlijkse verkiezing van sportvrouw, sportman, sportploeg van het jaar? Bent u het ook eens met de meeste van onze andere programmapunten? Dan rest u maar een keuze. Doe zelf ook mee met Groep Hop aan de verkiezingen gemeenteraad 2018 in uw gemeente. Stem Groep Hop en vraag de kiezers in uw netwerk hetzelfde te doen. Onze mensen voor de mensen. Stem Wijzer Stem Groep Hop. Besparingen. Groep Hop Ermelo wil de afdeling handhaving opheffen en daarmee flink besparen op onnodige overheidsdienaren oa door te beginnen de mentaliteit en werkwijze van ambtenaren van de afdeling handhaving tegen het licht te houden. Onnodig procederen gemeente Ermelo tegen burgers adequaat te onderdrukken door overheidsdienaren onverwijld uit het ambtenarenapparaat te verwijderen. Een advocaat in eigen dienst heeft de gemeente Ermelo sowieso niet nodig door meer als burgerdienaar te gaan werken. Groep Hop wil de (onnodige) functie hoofd afdeling burgerlijke zaken gelijk opheffen om nieuw gesjoemel met verkiezingsformulieren bij verkiezingen en/of geknoei van GBA gegevens van burgers adequater te onderdrukken. Iedere overheidsdienaar betrokken bij knippen en plakken in verkiezingsformulieren en/of geknoei in GBA gegevens van burgers op staande voet ontslag geven. Om nieuw gesjoemel zoals knippen en plakken in verkiezingsformulieren en/of geknoei met GBA gegevens van burgers te onderdrukken dient vanzelfsprekend ook de hoogste ambtenaar de gemeentesecretaris het gemeentehuis dient te worden uitgetrapt. De Ermelose gemeentesecretaris is sowieso ONGESCHIKT voor zijn functie omdat hij geen verslagen maakt/wil maken van officiŽle gesprekken tussen de CDA burgemeester, gemeentesecretaris en Ermelose burgers waarbij de eerste twee Ipads hadden aanstaan om gesprekken op te kunnen nemen. Een nieuwe gemeentesecretaris hebben we niet nodig om verder in (overbodig) management te snijden en nog veel meer te besparen. INHUUR van peperdure ambtenaren/adviseurs dient als ongewenst te worden aangemerkt. Het woord KLANT dat de gemeente Ermelo hanteert voor burgers te worden vervangen door BURGER en het KLANTcontactcentrum dient gewijzigd te worden in BURGERcontactcentrum. De burgerbalie is iedere dag open van 08.30 tot 17.00 uur om onnodig en lang wachten van burgers tot het absolute minimum te beperken. De commissie bezwaarschriften kan worden afgeschaft door effectiever te gaan werken voordat besluiten worden genomen. Burgers van de gemeente als burgerdienaar snellere beslissingen krijgen op hun verzoeken en bezwaarschriften met een extra schadevergoeding van 5000 euro per zaak voor iedere burger die het lukt om in beroep of hoger beroep van de gemeente te winnen welke schade voor de gemeente dient te worden verhaald op de afdeling juridische zaken en het salaris van de betrokken wethouder e.e.a. conform de ZES WETTEN VAN HOP.

 

Teveel Ermelose kiezers kozen VOOR discriminatie van Nederlanders tov van buitenlanders bij de verkiezingen gemeenteraad 2014

 

Klacht Hop tegen gemeente Ermelo wegens discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders Perfect! Ontvangstbevestiging binnen 3 dagen na verzending brief 11 oktober 2013 op 14 oktober 2013. Uiterlijk binnen 4 weken bericht over de verdere behandeling van deze zaak. R. Geldman, secretariaat.

College voor de Rechten van de Mens Commissie Gelijke Behandeling (CGB), Kleinesingel 1, 3572CG UTRECHT, Postbus 16001, 3500DA UTRECHT. Ermelo, 11 oktober 2013. Geachte heer/mevrouw, Hierbij dien ik een klacht in tegen de (medewerkers) gemeente Ermelo wegens discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders in het bijzonder Polen en Roemenen c.q. migranten uit Midden en Oost Europa. De discriminatie kort samengevat. 1.1 Nederlanders worden door de (medewerkers) gemeente Ermelo van de gemeente Ermelo vanaf 1996 met een schrikbewind kost wat kost hun recreatiewoningen en caravans (recreatieparken) uitgejaagd. 1.2 Als Nederlanders zich inschrijven in het GBA dan start gelijk een schrikbewind jegens die Nederlander met een mensenjacht, gigantische dwangsommen en stalking door een leger aan handhavers. Kost wat kost worden zij het GBA uitgejaagd op dat adres. 1.3. Er zijn afspraken tussen de gemeente Ermelo en Uwoon dat Nederlanders in recreatiewoningen geen kans maken op een woning in Ermelo. 2.1 Polen en Roemenen c.q. migranten uit Midden en Oost Europa worden uitgenodigd om te gaan wonen recreatiewoningen en caravans (recreatieparken). Er is zelfs negen ton subsidie beschikbaar gesteld om die parken om te bouwen voor bewoning door Polen en Roemenen c.q. migranten uit Midden en Oost Europa. 2.2 Polen en Roemenen c.q. migranten uit Midden en Oost Europa worden uitgenodigd om zich in te schrijven in het GBA. 2.3. Polen en Roemenen c.q. migranten uit Midden en Oost Europa die zich hebben ingeschreven als wonend in een caravan of recreatiewoning in het GBA maken daarbij kans op een reguliere woning citaat CDA wethouder Jan van den Bosch "kunnen we mogelijk ook huisvesting aanbieden". Bron: Ermelo van Nu, nieuws dat je pakt donderdag 12 september 2013. Aanvulling nadere gegevens: Op 1 oktober 2013 heb ik een Wobverzoek ingediend bij de gemeente Ermelo. Zodra daarop is beslist wil ik deze klacht nader toelichten en onderbouwen. Als praktijkvoorbeeld van de hierboven genoemde mensenjacht door de gemeente Ermelo op Nederlanders noem ik de zaak Elsing. Op uw hoorzitting wil ik deze klacht sowieso nader toelichten en uw vragen beantwoorden. Verzocht wordt de klacht GEGROND te verklaren. Hoogachtend, Dhr. J. Hop. Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

Een uitnodiging om na te denken

Bent u het ook zat om uitgemolken te worden door gemeente en rechtspraak?
Vindt u ook dat (rechterlijke) ambtenaren betrokken bij "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking" van burgers ontslagen moeten worden?
Heeft u ook genoeg van improductieve bureaucratie?
Heeft u ook genoeg van bezuinigingen op ouderenzorg en WMO?
Wilt u ook dat alle belastingen centraal worden geÔnd door de belastingdienst?
Wilt u ook geen enkele belasting op water als eerste levensbehoefte?
Wilt u ook gratis reizen met openbaar vervoer voor 50+?
Wilt u gratis schoolzwemmen en diploma's behalen in basisonderwijs?
Wilt u het theorie bromfietscertificaat en theorie rijbewijs auto gratis behalen in voortgezet onderwijs?
Heeft u ook genoeg van discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders?
Wilt u ook wonen in recreatiewoningen legaliseren?
Wilt u ook de voor burgers contraproductieve procedures bij de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie (BSC) afschaffen?
Dus echt veel minder regels en wetjes en flink besparen op administratie en papier?
Wilt u de pensioengerechtigde leeftijd ook verlagen naar 60 jaar?
Wilt u ook een gratis ID kaart conform de uitspraak van de Hoge Raad?
Vindt u ook dat kinderbeschermingsmaatregelen na "gefabriceerd bewijs" als fraude dient te worden aangemerkt? Ontvangen gelden als heling worden aangemerkt?
Wilt u ook de nieuwjaarsrecepties in de gemeentehuizen afschaffen en vervangen door een jaarlijkse verkiezing van sportvrouw, sportman, sportploeg van het jaar?
Bent u het ook eens met de meeste van onze andere programmapunten?
Dan rest u maar een keuze.
Doe zelf ook mee met Groep Hop aan de verkiezingen gemeenteraad 2018 in uw gemeente.
Stem Groep Hop en vraag de kiezers in uw netwerk hetzelfde te doen.
Met onze mensen voor de mensen. Stem Wijzer Stem Groep Hop.

 

 

 
Van harte gefeliciteerd "overheidsambtenaren" van de Raad voor de Kinderbescherming en "rechtbank Zutphen" met het behaalde resultaat verkregen met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking". Een rechterlijke beschikking "geen omgang meer tussen vader en zijn drie kinderen"

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"


3 De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt voor burgers in iedere procedure tegen "overheidsambtenaren"
1 Hop bijt flink terug met satire op internet naar kinderrechter en RvdK in de zaak Hop
16 SOGM publicatie over Hop. "Mede door Hop werd internetsite soort rebellenclub"
177 President rechtbank Zutphen: "Lachwekkend om de vertegenwoordiger RvdK telkens de zaal te doen verlaten en bij de volgende zaak weer te zien terugkeren
81 Hop bijt terug: Klop Klop werd gepresenteerd op een landelijke bijeenkomst Stichting Dwaze Vaders
547 Hop bijt terug: "Het was lachwekkend te lezen dat Meesje maatregelen eiste tegen Hop na publicatie Klop Klop!"
17 Kamerlid Hendriks: Hop ga zo door! Oorkonde voor Kamerlid Hendriks voor open democratie
184 Het complot! Kinderrechter ook President Soroptemistenclub om belangen van vrouwen te bevorderen
Hop bijt terug: Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Kinderrechters op hun congres verbijsterd achterlatend..... (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (Y) (Z)
327 Hop bij terug:Lachwekkend President Mr. J.J. van Oostveen: "na inzage in ons bijbanenregister is het recht van Hop om kritiek te geven uitgewerkt"
143 Het complot! Voorgedrukte griffieformulieren Voogdij: De moeder
302 Het complot! Referteverklaring rechtbank Zwolle alweer representatief voorbeeld partijdigheid voor de moeder
363 Het complot! Arnhemse rechter namens Rijksmuseum Amsterdam: "Moeders zijn beter geschikt dan vaders om leuke dingen met hun kinderen te doen"
8 Het complot! Griffier kinderrechter is dezelfde persoon als secretaris klachtencommissie RvdK
12 Het complot! RvdK en KIR overleggen over Hop voor, na en tijdens schorsing hoorzitting kinderrechter
142 Het complot! Gebruik voornamen kinderrechter en RvdK medewerker bij rechtbank Utrecht voortaan taboe
14 Resultaat: RvdK maakt einde aan (geheim) overleg voor, na, en tijdens schorsing hoorzitting rechter
83 Resultaat: Landelijk directeur RvdK Hooymans schrijft brief aan de gerechten mbt belangenverstrengeling
13 Het complot! Vereniging rechters ASZM probeert onderzoek Hop tegen te werken
148 Het complot! RvdK: Indienen klachten tegen RvdK werkt contraproductief mbt gevraagde omgangsregeling
106 Het complot! Kinderrechter weigert vader meermalig inzage dossier bij de rechtbank
112 Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
289 Het complot! Gelderse Verhoormethode! Een vader mag minderjarige niet bijstaan bij verhoor door politie
9 Het complot! RvdK/Kinderrechter weigert (verplichte) waarheidsvinding na "RvdK verzonnen verhalen" in de zaak Hop
10 Het complot! Hoe schrijft de raadsmedewerker het raadsrapport? Gegevens verzwijgen, toeschrijven naar conclusie!
11 Het complot! Competentieprofiel praktijkleider: Als raadsrapport niet deugt gaan we toch lekker door!
93 Het complot! RvdK laat belang moeder zwaarder wegen dan belang vader
136 Het complot! RvdK: Omgangsregeling afwijzen omdat omgang niet met een rechterlijke beschikking kan worden afgedwongen
139 Het complot! Vraag Hop in Justitiekrant: "Is het gewenst dat de Raad zelf onderzoek mag verrichten als belanghebbende bij de uitslag"
445 Resultaat: Analyse klachtafhandeling kinderbescherming 2000 citaat:"Dhr Hop vanwege groot aantal apart vermeld"
18 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 8 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
19 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 6 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
337 Het complot! PvdA Kamervoorzitter Deetman bleef Kamerlid Hendriks in kwaad daglicht plaatsen
459 - 218 Het complot! Denk eens na over geschiedenis (gefiscaliseerde) omroepbijdrage en censuur gesubsidieerde media
137 Stiekem overleg (overheid) over Hop in een achterkamertje van de Vereniging Directeuren Gezinsvoogdij-instellingen.
80 Twintig jaar later er is nog niets veranderd! Hop krijgt Openbaar Ministerie Gevoelige Zaken Overleg MEMO'S OVER HOP te pakken.
574 De eerste kinderrechter springt voor de trein na het wederom naaien van Hop met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking"

Citaat raadsrapport in de zaak: De vader (Hop) wil dat de uitspraak van de rechter inzake de omgangsregeling wordt uitgevoerd.

TEGEN

Raad voor de Kinderbescherming: "Een omgang tussen vader en kinderen, kan niet op deze wijze (met een beschikking van de kinderrechter) worden afgedwongen".

Beschikking kinderrechter/President Soroptemistenclub R.A.J. Mees: Geen omgang meer tussen vader en zijn kinderen.

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"

top
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
Stem wijzer! Stem Groep Hop ©
Referenties J. Hop
Activiteiten