Verkiezingen gemeenteraad 2018

De politieke groepering Groep Hop doet in 2018 weer mee aan de verkiezingen gemeenteraad in Ermelo, Oldambten  Purmerend. Kent u iemand in Ermelo, Oldambt of Purmerend vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door deze gemeentehuizen te laten waaien.

 

Hoe stom moet je zijn als bestuurder, advocaat of ambtenaar van de gemeente Ermelo om Hop van Groep Hop te naaien met "gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen" om plaatsing van Groep Hop Verkiezingsborden om lantaarnpalen te gaan verbieden.................... Goede middag, Bij de bezwaarschriftencommissie Ermelo kreeg Hop gelijk en het bezwaarschrift van Hop tegen VERBOD plaatsing Groep Hop verkiezingsborden werd gegrond verklaard. De gemeente VERBOOD opnieuw plaatsing van de borden met een BESLUIT en kreeg vervolgens ook bij de voorlopige voorzieningen rechter haar zin met een VERBOD voor Hop. Dit werkt alleen maar averecht. Vanaf zaterdag 9 maart tot en met 21 maart zullen iedere dag, behalve op zondag, de onderhavige Groep Hop Verkiezingsborden overal in Ermelo blijven opduiken. Je kunt als gemeente Ermelo wel het maatje van een rechter zijn, met succesvolle tegenwerking en verzonnen verhalen, maar dat werkt alleen maar averechts, Overal worden foto's van gemaakt voor t.b.v. publicaties en de "succesvolle tegenwerking" met "verzonnen verhalen" dat Hop geen vergunning had in 2010 maar dat werkt alleen maar averecht. Ik houd u op de hoogte waar de Groep Hop verkiezingsborden gestaan hebben en die geweldige bestuurders met hun MACHTSMISBRUIK in het gemeentehuis van Ermelo krijgen alleen maar meer last van de Groep Hop Verkiezingsborden die nu overal in Ermelo iedere dag blijven opduiken. Meneer Hop heeft MALING aan het VERBOD om verkiezingsborden om lantaarnpalen te plaatsen want deze verkiezingsborden gaan nu overal en iedere dag in Ermelo opduiken. Het machtsmisbruik van het College van B&W Ermelo werkt totaal averechts. Veel kijkplezier aan de foto's die overal gemaakt gaan worden. Met plezier verwijs ik u naar de Groep Hop bijdrage in de verkiezingskrant van de gemeente Ermelo. Dat is in ieder geval alvast wel goed gegaan. Hoe stom moet je zijn als bestuurder, advocaat of ambtenaar van de gemeente Ermelo om Hop van Groep Hop te naaien met "gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen" om plaatsing van Groep Hop Verkiezingsborden om lantaarnpalen te gaan verbieden.................... Met hartelijke groet en veel kijkplezier................................., J. Hop Groep Hop Ermelo.

 

 

728 Groep Hop doet NIET mee aan politieke markt 17 maart 2018 op het Pauwenplein gemeente Ermelo

J. Hop 10:26 (0 minuten geleden) 7 februari 2018.

aan Raadsgriffie

Raadsgriffie gemeente Ermelo,

T.a.v. de griffier.

Op 6 februari 2018 kreeg ik uw emailbericht met uitnodiging voor de politieke markt op het Pauwenplein van de gemeente Ermelo. Verheugd opende ik de uitnodiging en schrok me helemaal wild over de voorwaarden die de gemeente Ermelo stelt aan zo'n klein evenement een politieke markt op het Pauwenplein. De financiŽle consequenties om mee te doen aan een Ermelose politieke markt op het Pauwenplein joegen mij nog veel meer angst aan want ik ken (teveel) verhalen van burgers die met ambtenaren van de gemeente Ermelo te maken kregen. Een bejaarde vrouw van 70+ die moest rondkomen van ca. 25 euro per maand omdat de gemeente Ermelo haar AOW bijna een half jaar in beslag had genomen kreeg van de ambtenaren van Ermelo te horen dat zij maar moest gaan werken. Een ander bejaarde kreeg tonnen aan dwangsommen omdat hij voor 1996 in de door hem zelf afgebouwde recreatiewoning woonde.

Geschrokken van de voorwaarden en financiŽle consequenties informeer ik u dat Groep Hop in geen geval hieraan meedoet.

Ik hou het liever bij mijn duurzaam gefabriceerde Groep Hop verkiezingsborden en wacht al bijna drie maanden op een besluit.

Hoe lang moest u (raadsgriffie) eigenlijk wachten op het onderhavige besluit op uw verzoek om vergunning voor een klein politiek evenement?

Met vriendelijke groet,

J. Hop
Groep Hop Ermelo

 

 

 

 

Visie & programmapunten Groep Hop Ermelo. Een uitnodiging om over na te denken

- Groep Hop is TEGEN de sleepwet om burgers ongelimiteerd af te luisteren

- Groep Hop wil wel de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders aanpakken!

- Groep Hop wil het uitzuigen en uitbuiten van burgers door de bestuurders van de gemeente Ermelo concreet aanpakken. De gemeentelijke kosten voor een begraafplaats op de Varenhof zijn buiten iedere proportie en ethisch verwerpelijk. Groep Hop wil de gemeentelijke kosten voor een begrafenis op de Varenhof halveren.

- "Natuurterreur" in Ermelo. Groep Hop wil de Groevenbeekse Heide uitbreiden tot de spoorlijn (zoals het vroeger ook zo was) en tot de bebouwde kom Ermelo Zuid (zoals het vroeger ook zo was). De Groevenbeekse Weide vervangen door herstel van de heide. Toelichting. Project 31 uitvoeren om het leefgebied van weidevogels in de gemeente Ermelo nog veel beter te kunnen beschermen.
 

- Groep Hop Ermelo wil onder andere meer uitgaans- en ontmoetingsmogelijkheden en woonruimte voor jongeren in Ermelo. Ook dient er een discotheek of dancing in Ermelo te komen. “De oude Albert Heijn was voor ons een prima locatie geweest. Maar op industrieterrein Kerkdennen kan het ook prima wat ons betreft.”
 

- Groep Hop wil een nieuwe sporthal bouwen bij Calluna die aan de eisen voor grote sportevenementen voldoet.
 

- Verder mag het cafť op zondagmorgen open, om oud en jong (na kerkbezoek) de gelegenheid te geven gezellig iets te eten en te drinken.
 

- Slavernij in Nederland. Groep Hop wil geen cda burgemeester in de gemeente Ermelo om een einde te maken aan de cda (gemeentelijke) terreur tegen bejaarde inwoners met tonnen aan dwangsommen die zij van hun AOW natuurlijk onmogelijk kunnen betalen. De gemeentelijke terreur tegen bewoners van recreatiewoningen de kop indrukken door iedere ambtenaar die daarbij betrokken is (geweest) een ander soort baantje (elders) te geven.
 

- Burgers zijn geen klanten Groep Hop wil het woord "klanten" dat door bestuurders en ambtenaren van de gemeente Ermelo wordt gehanteerd overal vervangen door burgers.
 

- Visie. Project 31. Groep Hop wil uitsluitend vracht- en bestelauto's toelaten tot de Stationstraat en Industrieterrein Kerkdennen die rijden op elektriciteit of waterstof.
 

- Groep Hop wil het wonen in recreatiewoningen legaliseren en Project 31. doorvoeren in het buitengebied om snel woonruimte te creŽren voor Ermelose jongeren.
 

- Slavernij in Nederland. Groep Hop wil geen (0-uren) arbeidscontracten voor werknemers met concurrentie-, relatie- en boetebedingen met direct opeisbare boetes van duizenden euro's per dag die een werknemer met geen salaris per dag of een paar tientjes salaris per dag natuurlijk onmogelijk kan betalen. Groep Hop wil de eigenaren van bedrijven die dit soort arbeidscontracten hanteren opsluiten als misdadigers om de slavernij in Nederland te bestrijden. Visie: Iedere ambtenaar die daarbij betrokken is (geweest) een ander soort baantje (elders) te geven. De gemeente Ermelo geeft geen vergunningen aan en/of doet geen zaken met organisaties en bedrijven die met dit soort contracten werken en/of personeel inhuren welke met dit soort contracten moeten werken.Toelichting.

 

 

Een uitnodiging om na te denken

Bent u het ook zat om uitgemolken te worden door gemeente en rechtspraak?
Vindt u ook dat (rechterlijke) ambtenaren betrokken bij "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking" van burgers ontslagen moeten worden?
Heeft u ook genoeg van improductieve bureaucratie?
Heeft u ook genoeg van bezuinigingen op ouderenzorg en WMO?
Wilt u ook dat alle belastingen centraal worden geÔnd door de belastingdienst?
Wilt u ook geen enkele belasting op water als eerste levensbehoefte?
Wilt u ook gratis reizen met openbaar vervoer voor 50+?
Wilt u gratis schoolzwemmen en diploma's behalen in basisonderwijs?
Wilt u het theorie bromfietscertificaat en theorie rijbewijs auto gratis behalen in voortgezet onderwijs?
Heeft u ook genoeg van discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders?
Wilt u ook wonen in recreatiewoningen legaliseren?
Wilt u ook de voor burgers contraproductieve procedures bij de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie (BSC) afschaffen?
Dus echt veel minder regels en wetjes en flink besparen op administratie en papier?
Wilt u de pensioengerechtigde leeftijd ook verlagen naar 60 jaar?
Wilt u ook een gratis ID kaart conform de uitspraak van de Hoge Raad?
Vindt u ook dat kinderbeschermingsmaatregelen na "gefabriceerd bewijs" als fraude dient te worden aangemerkt? Ontvangen gelden als heling worden aangemerkt?
Wilt u ook de nieuwjaarsrecepties in de gemeentehuizen afschaffen en vervangen door een jaarlijkse verkiezing van sportvrouw, sportman, sportploeg van het jaar?
Bent u het ook eens met de meeste van onze andere programmapunten?
Dan rest u maar een keuze.
Doe zelf ook mee met Groep Hop aan de verkiezingen gemeenteraad 2018 in uw gemeente.
Stem Groep Hop en vraag de kiezers in uw netwerk hetzelfde te doen.
Met onze mensen voor de mensen. Stem Wijzer Stem Groep Hop.

 

 

 

 

cda terroristen gesignaleerd: "Politicus meneer Hop moet zijn mond houden!"

Inleiding. cda burgemeester Ermelo: Ik ben cdaer en ik ben de burgemeester van Ermelo en ik heb een flinke zak geld om een 71-jarige gehandicapte burger uit te zuigen en uit te buiten om zijn voor 1996 zelf (af)gebouwde recreatiewoning te kunnen jatten. Natuurlijk in prima samenwerking met mijn maatjes bij het rechtersleger en de Raad van State waar met mijn cda maatje vice-voorzitter bij de Raad van State wordt toch nergens naar wordt gekeken en ik sowieso gelijk ga krijgen. De cda burgemeester was niet zo blij dat Hop er bij was. De cda burgemeester ging ter plekke over zijn nek toen politicus Hop met burger Elsing meekwam. Hop had zijn Groep Hop kleding aangetrokken en zat als politicus bij dit gesprek. De cda burgemeester van Ermelo bepaalde vervolgens "De Ermelose politicus meneer Hop moet zijn mond houden!". Veel leesplezier............

894 cda burgemeester Ermelo: "Politicus meneer Hop moet zijn mond houden!"
(304) cda burgemeester gemeente Harderwijk: "Meneer Hop moet zijn mond houden tijdens verkiezingen gemeenteraad"
(655) Verkiezingen! Twee bezwaarschrift Hop tegen wederom "doodzwijgen Groep Hop" tijdens verkiezingen gemeenteraad Ermelo 2018
(216) Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de cda/cda-PR en Communicatie
(90) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Buurtvereniging Speuld en Omstreken
(215) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de ErmeloNieuws.nl
(103) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelose Jongerenraad
(75) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelo's Weekblad
(199) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Christelijk College Groevenbeek
(128) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Bedrijvenkring Ermelo (BKE)
(665) Ermelose cda bestuurders laten Hop met buurtonderzoeken in de gaten houden!
(686) Honden van Dutroux kregen meer te vreten dan Ermelose 70+ mevrouw na weerzinwekkende cda (bestuurders) terreur
(599) Ermeloer George Elsing: Ik begrijp het (cda)niet zo goed..........
(303) Ermelo Krijgt u dezelfde kilometervergoeding als ambtenaren van de cda gemeente Ermelo?
(PAR) Ermelo Hop tegen chefje gemeente Ermelo: Ga jij maar lekker klagen bij je cda burgemeester"
(CHR) Ermelo Hop mag van cda niet meedoen aan politiek debat Christelijk College Groevenbeek
mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"
Stemwijzer Groep Hop deed niet mee aan de Stemwijzer provinciale verkiezingen Gelderland omdat het belangrijkste verschil Groep Hop met alle andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de Stemwijzer werd opgenomen. Het niet opnemen van programma verschillen is een stemwijzer truc t.b.v. cda en andere gevestigde politieke partijen als opdrachtgever van die stemwijzer.
(175) Hop tegen Ermelo: Hop ontdekt dat de Ermelose gemeente ambtenaar een natuurlijk gezag moet kunnen uitoefenen over burgers en bestuurders
(265) Hop tegen Ermelo. Competentie ambtenaar die GEZAG over Hop wilde uitoefenen in de gemeente Ermelo
(512) Stemfraude? Dubbelfunctie lid stembureau en kandidaat raadslid bij Ermelose verkiezingen mag wel van cda burgemeester
(648) Stemfraude? Strijd Hop met Ermelose ambtenaren levert bewijs op dat alleen originele formulieren ingeleverd mogen worden
(201) Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van de Ermelose cda burgemeester
(98)   Stemfraude? Nieuwsbrief 4 verkiezingen, Ministerie van Binnenlandse Zaken roept gemeenten op fraude te plegen in vastgestelde verkiezingsformulieren
(340) cda medewerkers vernielen overal in Gelderland de verkiezingsposters van Groep Hop
(362) Alleen Groep Hop weigerde losgeld te betalen aan cda-PRcommissie voor debat
(379) cda kan alleen Groep Hop niet controleren. Hop weigert betaling losgeld aan cda PR-commissie
(425) "Groep Hop wil agrarisch landschap behouden". cda vernield overal de Groep Hop verkiezingsposters
(638) Bedrijvenkring Ermelo doet ook mee aan doodzwijgen Hop. Het bedrijf Navobi valt hierbij zeer negatief op
(544) Ermelo. Beslissing op "bedenkingen" Hop tegen nieuwe milieuvergunning voor witvleeskalveren levert meer "bedenkingen" op
(375) Welke familie(s) en bedrijven beheersen met hoeveel subsidies de markt rondom vleeskalveren in Nederland?
(781) Bedenkingen na speeddaten met Ermelose Jongerenraad. Voorstel Hop om vaker te speeddaten wordt door cda-ers doodgezwegen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum levert meer bedenkingen op
(511) Een sfeerverslag uit Ermelo. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
(541) Doodzwijgen Groep Hop op de Veluwe IV, Verkiezingsposters Groep Hop worden overal vernield en overplakt
(452) cda-ers betrapt op vernielen van Groep Hop verkiezingsposters
(561) "Groep Hop wil de jeugdzorg echt aanpakken". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door cda
(646) Groep Hop deed in alle 55 gemeenten mee aan provinciale verkiezingen Gelderland 2007
(459) Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
(218) Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen
(601) Ermelo cda "In de raadsvergadering is er geen mogelijkheid tot inspreken van burgers en andere betrokkenen"
(729) Felle succesvolle campagnes tegen vernietiging natuur door cda-ers leverde Hop de bijnaam natuurterrorist op
(718) Stemfraude? Ermelo bezwaarschrift Hop tegen uitslag verkiezingen in Ermelo waarbij Hop verkiezingsfraude in stemlokaal bewijst
(894) Ermelo cda burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden".

(3) De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt burgers in iedere procedure tegen de overheid
(742) Ermelo Alleen Groep Hop wil kwaliteitshandvest voor ambtenarij gemeente Ermelo invoeren
(623) Akten burgerlijke stand worden elektronisch opgeslagen dus kan eenvoudig een "dubbel" worden verstuurd
(145) Ermelo. Een lawine aan onjuiste ontvangstbevestigingen gemeente Ermelo richting Hop
(470) Voorbeeldbrief Klacht GEGROND n.a.v. modelklacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(664) Voorbeeldbrief klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(20) Ermelo. WOB werkt niet. Macht is recht! Wie meer macht heeft heeft meer rechten!
(615) Ermelo Hop voorspelt: "Wet dwangsom wordt uitgehold om burgers te naaien en uit te zuigen"
(504) Klacht tegen gemeente Ermelo is bekend bij de Europese Commissie
CBS Ermelo. Commissie bezwaarschriften Ermelo weigert nevenfuncties openbaar te maken
(781) BSC. Hop ontving 18 verkeerde ontvangstbevestigingen binnen 2 maanden van de gemeente Ermelo
(687) Heeft u namen en nevenfuncties leden en secretarissen commissie bezwaarschriften CBS)ontvangen?
(520) Werkt de secretaris BSC bij de gemeente? Behandeld zij ook het onderhavige dossier voor de gemeente?
(506) Ermelose commissie bezwaarschriften gaat gewoon door na wraking Hop van weerzinwekkend partijdige BSC
(86) Publicatie namen medewerkers werkzaam bij de overheid met hun telefoonnummer bij de overheid is niet in strijd met de privacy
(358) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Welke boom is hier ziek?
(424) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Christelijke (cda) terreur tegen bewoners recreatiewoningen
(698) Voorbeeldbrief bezwaarschrift tegen WOZ beschikking gemeente Ermelo
DIS Ermelo cda burgemeester discrimineerd Nederlanders tov buitenlanders
(576) Ermelo Wob van Hop mbt convenanten gemeente Ermelo met Uwoon
(125) Voorbeeldbrief Verzoek 125 aan de gemeente om uw kind weer in te schrijven in het GBA
Gemeentesecretaris Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes gemeentesecretaris
Griffier Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes griffier
Suwinet Voorbeeldbrief Heeft u al een kopietje van Suwinet Inkijk over u ontvangen?
(91) Bezwaar maken tegen de afname vingerafdrukken en opslag in digitale overheidsdatabank.
Stem Wijzer! Stem Groep Hop! Landelijk Verkiezingsprogrammapolitieke groepering Groep Hop

Hop analyseert kenmerken van cda-ers: "Geen zelflerend vermogen, fouten wegredeneren, elkaar leuke baantjes geven, werken met gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking van andere burgers en politieke tegenstanders doodzwijgen.lees verder
(194) cda Mishandeling van vriendin door een cdaer staat een minnelijke schikking en een "brede" Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) niet in de weg p> 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.