Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Hop geeft u op onnavolgbare wijze inzicht in de jeugdzorg mentaliteit.
Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school. Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat jeugdzorg op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

 

 

Openbaar register nevenfuncties bestuurders gemeenten, leden bezwaarcommissie op internet

Griffier BSC, 147=A, 190=B, 207=C, 243=D, 248=E, 287=F, 295=G, 304=H, 313=I, 315=J, 396=K, 405=L, 493=M, 494=N, 495=O, 496=P en Q, 501=R, 503=S, 507=T, 553=U, 554=V, 570=W, 571=X, 589=Y, 675=Z, Griffier, Gemeentesecretaris.

Mutaties in Reiderland, Scheemda, Winschoten 

Dhr. drs. P. Norder raadsgriffier gemeente Slochteren GOG 29-06-2010
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Slochteren 21 november 2008 

Pieter Norder is vanaf 1 januari aanstaande griffier van de nieuwe gemeente Oldambt. De fractievoorzitters van de drie gemeenteraden van Reiderland, Scheemda en Winschoten besloten tot de benoeming van Norder in de regiegroepvergadering. Kwartiermaker Na de definitieve benoeming door de nieuwe raad, treedt hij per 1 januari 2010 in dienst als raadsgriffier van de nieuwe gemeente Oldambt. Hij zal vanaf 1 oktober als kwartiermaker met zijn werkzaamheden starten. Norder is 41 jaar en tot zijn aantreden in de nieuwe gemeente griffier in de gemeente Slochteren. Daarvoor werkte hij bij de provincie Groningen als interim-griffier en daarvoor als kwartiermaker griffier in de gemeente Vlagtwedde. Norder was na de invoering van het dualisme ťťn van de eerste griffiers in Nederland. Dhr. drs. P. Norderraadsgriffier gemeente Slochteren tot 1 oktober 2009? GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Slochteren 21 november 2008 Pieter Norder is vanaf 1 januari aanstaande griffier van de nieuwe gemeente Oldambt. De fractievoorzitters van de drie gemeenteraden van Reiderland, Scheemda en Winschoten besloten tot de benoeming van Norder in de regiegroepvergadering. Kwartiermaker Na de definitieve benoeming door de nieuwe raad, treedt hij per 1 januari 2010 in dienst als raadsgriffier van de Vijf nieuwe gemeenten gemeente Oldambt. Hij zal vanaf 1 oktober als kwartiermaker met zijn werkzaamheden starten. Norder is 41 jaar en tot zijn aantreden in de nieuwe gemeente griffier in de gemeente Slochteren. Daarvoor werkte hij bij de provincie Groningen als interim-griffier en daarvoor als kwartiermaker griffier in de gemeente Vlagtwedde. Norder was na de invoering van het dualisme ťťn van de eerste griffiers in Nederland. 

CHECK!!!!!!!!!!!!!!!!

Reiderland, Scheemda en Winschoten

Reiderland, Mw. J.P.I.M. Flooren raadsgriffier gemeente Reiderland

CHECK!!!!!!!!!!!!!!!!

Reiderland, Scheemda en Winschoten

Scheemda, Mw. C.M.I. Kramer raadsgriffier gemeente Scheemda

CHECK!!!!!!!!!!!!!!!!

Reiderland, Scheemda en Winschoten

Winschoten, Mw. mr. E.P. (Pascal) van Corbach raadsgriffier gemeente Winschoten

 

 

 

 

Rotterdam, Dhr. drs. J.G.A. (Jaap) Paans raadsgriffier gemeente Dordrecht miv 010109
Dordrecht, Dhr. drs. J.G.A. (Jaap) Paans raadsgriffier gemeente Dordrecht tot 010109
NEVENFUNCTIES
Hoofdfunctie:
- Griffier van de Gemeente Dordrecht (vanaf 14-10-2002)
40 uur per week - Bezoldigd - Datum ingang 14-10-2002

Nevenfunctie(s)
- Lid van de VVG-Commissie Professionalisering (vanaf 1 januari 2004)
Ca. 8 per maand - Onbezoldigd - Datum ingang 1-1-2004
- Voorzitter van de Vereniging van Griffiers
Ca. 12 per week - Onbezoldigd - Datum ingang 09-03-2007
-CoŲrdinerend griffier Drechtsteden
ca.4 per week- Onbezoldigd-Datum ingang 01-12-2004
Bron gemeente Dordrecht 24 november 2008

Dordrecht, mw. mr. Merel van Hall raadsgriffier gemeente Dordrecht miv 010609
NEVENFUNCTIES?

Haaren, VACANT raadsgriffier gemeente Haaren
NEVENFUNCTIES?

 

 

 

De norm! De raadsgriffier!
Bij een
KLANT-vriendelijke gemeente zijn (bestuurlijke) nevenfuncties raadsgriffier zonder identificatieplicht gelijk beschikbaar!

De raadsgriffier
Vanuit een politiek onafhankelijke positie is hij de schakel tussen de gemeenteraad, het college van B&W
en de ambtelijke organisatie. Daarnaast heeft de raadsgriffier ook een rol naar de burger. Vanuit dezelfde
onafhankelijke positie geeft hij ondersteuning bij vragen en initiatieven die een burger heeft
m.b.t.
de politiek van de betreffende gemeente.

Bevindingen Hop: 

Simpelveld, was nog 2 van 441 op 4 september 2009Onder verwijzing naar geschiedenis in veldslagen gaat Hop met een boog om het STERK VERDEDIGDE BASTION gemeente Simpelveld heen door met een eenvoudiger oplossing te komen dan een bezwaarschriftenprocedure tegen BESLUIT 270809 met een "BSC maatje van Jetten" in de BSC gemeente Simpelveld

Verwacht!

 

 

 

De raadsgriffier

Jan Hop: "Wat gaat er WEL goed in Nederland?"

Positieve lijst 441 van de 441 Nederlandse gemeentes WEL TRANSPARANT met informatie nevenfuncties raadsgriffier op internet

Nederland telt per 1 januari 2009 441 gemeenten. In Nederland werken dus tenminste 441 raadsgriffiers plus 441+ plv./wnd./loco raadsgriffiers.

 

 

 

Vijf fouten in de eerste twee regels van de "VNG helpdesk voor gemeentes" die met J. Hop Ermelo te maken kregen...........

 

 

 

 

De norm

De griffier is een functie waarvoor openbaarmaking nevenwerkzaamheden ter bevordering van transparantie en integriteit noodzakelijk is

Melding nevenfuncties. Inleiding. Het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) heeft nu in een ledenbrief van 6 december 2006 aangegeven dat gemeenten de Centrale Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) moeten wijzigen om dit te implementeren. Beschrijving. In 2003 heeft de Ambtenarenwet het mogelijk gemaakt ambtenaren te verplichten tot openbaarmaking van hun nevenfuncties. Dit ter bevordering van de transparantie en de integriteit. Ten aanzien van de griffiers schrijft het LOGA het volgende:Advies ten aanzien van de griffier. Geadviseerd wordt om ook de functie griffier aan te wijzen als functie waarvoor openbaarmaking van nevenwerkzaamheden in verband met de integriteit noodzakelijk is. Het is de raad die hiertoe bevoegd is. Bron: LOGA

In de onderstaande Nederlandse gemeentes kunt u de nevenfuncties van de raadsgriffier snel en gemakkelijk op de Groep Hop website bekijken omdat de bestuurders en raadsgriffier van de onderstaande gemeentes geen problemen maken over de openbaarheid (bestuurlijke) nevenfuncties raadsgriffier. Indien de (bestuurlijke) gegevens over de raadsgriffier niet (meer) kloppen laat het de redacteur onverwijld weten middels een recent afschrift opgave nevenfuncties van die (plv) raadsgriffier? J. Hop bedankt ook alle bestuurders en alle raadsgriffiers van gemeenten voor hun medewerking en "uiteenlopende belevenissen" die hebben bijgedragen aan dit overzicht. J. Hop bedankt in het bijzonder de familie Nienhuis/Leenders uit Dieren, gemeente Rheden (3) (664) (226) (101) voor het toesturen van informatie over nevenfuncties raadsgriffier in de gemeentes Ermelo, Weesp, Graafstroom, Nieuw-Lekkerland e.a. nevenfuncties, meerdere andere burger en "meneer google" voor het verkrijgen van openbare informatie over nevenfuncties raadsgriffier. Zonder hun hulp bij het verkrijgen van (bestuurlijke) nevenfuncties raadsgriffier was dit overzicht niet mogelijk geweest.

Aa en Hunze, Dhr. T. Santes, raadsgriffier gemeente AA en Hunze

Aalburg, E.W. Kooi, raadsgriffier gemeente Aalburg

Aalsmeer, VACANT bron gemeente Aalsmeer 20 november 2008, raadsgriffier gemeente Aalsmeer

Aalten, M.A.J.B. Fiering , raadsgriffier gemeente Aalten

Abcoude, Mw. T. (Tanja) Poorthuis, raadsgriffier gemeente Abcoude
Plaatsvervangend raadsgriffier gemeente Breukelen Bron: Gemeente Abcoude 11 november 2008-150909 Tanja Poorthuis 

Abcoude, Mw. G.J. Schouten-Buijs raadsgriffier gemeente Breukelen
NEVENFUNCTIES

- Lid cie. bezwaarschriften gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel

- Lid cie. bezwaarschriften gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle

- Waarnemend griffier gemeente Abcoude

Bron gemeente Breukelen 11 november 2008

 

Achtkarspelen, Mw R. van der Tempel, raadsgriffier gemeente Achtkarspelen 

Alblasserdam, Dhr. J.J. ’t Lam raadsgriffier gemeente Alblasserdam

Albrandswaard, Dhr. A. Aarssen, raadsgriffier gemeente Albrandswaard

Alkmaar, Dhr. drs. A.P.A. (Sander) Koolen raadsgriffier gemeente Alkmaar  

Almelo, Mw. drs. C.M. (Corrie) Steenbergen raadsgriffier gemeente Almelo

Almere, Dhr. J.D. Pruim raadsgriffier gemeente Almere

Alphen aan den Rijn, Dhr. E.J. de Gruijter raadsgriffier gemeente Alphen aan den Rijn
Mw. A. le Duc is loco-griffier gemeente Alphen aan den Rijn en raadsadviseur secretaris van de raadscommissie.
Dhr. A.J. van Putten is loco-griffier
gemeente Alphen aan den Rijn, raadsadviseur en secretaris van zowel de raadscommissie als de rekenkamercommissie

Alphen-Chaam, Dhr. M.J.A. Luijben raadsgriffier gemeente Alphen-Chaam

Ameland, Mw. J.M.J. Metz raadsgriffier gemeente Ameland

Amersfoort, Mw. mr. A.M. van Omme raadsgriffier gemeente Amersfoort

Amstelveen, mevrouw Pascale Georgopoulou raadsgriffier gemeente Amstelveen

Amsterdam, Mw. mr. M. Pe  raadsgriffier gemeente Amsterdam

Andijk, Mw. C.J.E. Holtslag raadsgriffier gemeente Andijk

Anna Paulowna, Dhr. H.J.C. Daalmeijer raadsgriffier gemeente Anna Paulowna

Apeldoorn, Dhr. drs. A. Oudbier raadsgriffier gemeente Apeldoorn

Appingedam, Mw. E.P. Faber raadsgriffier gemeente Appingedam

Arcen en Velden, Mw. drs. J.H.M. (Josephien) Tullemans-Geuns raadsgriffier gemeente Arcen en Velden

Arnhem, Dhr. E.R.M. Hesen raadsgriffier gemeente Arnhem

Assen, Dhr. T.H. Vlieger raadsgriffier gemeente Assen

Asten, Dhr. ir. C.W.J.B. Verborg raadsgriffier gemeente Asten

Baarle-Nassau, Dhr. H.H. Dame raadsgriffier gemeente Baarle-Nassau

Baarn, Mw. mr. J.G.S. Pijnenborg raadsgriffier gemeente Baarn 

Barendrecht, Mw. mr. G.E. Figge raadsgriffier gemeente Barendrecht

Barneveld, Dhr. H.F.B. van Steden, raadsgriffier gemeente Barneveld

Bedum, Dhr. H.P. Reijsoo raadsgriffier gemeente Bedum

Beek, G.H.M. Erven raadsgriffier gemeente Beek

Beemster, Dhr. C.J. Jonges raadsgriffier gemeente Beemster

BeeselMw. E.J.C. Apeldoorn-Feijts raadsgriffier gemeente Beesel
GOG 2009

Beesel, Mw. M. (Manuela) Jenniskens-Derks van de Ven raadsgriffier gemeente
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Beesel 17 november 200810

Bellingwedde, H. G. Stoel-Snater, raadsgriffier gemeente Bellingwedde<

Bergambacht, Mw. mr. drs. E.J. Karman-Moerman raadsgriffier gemeente Bergambacht

Bergeijk, Mw. A. Cardinaals-Noz raadsgriffier gemeente Bergeijk

Bergen, Limburg, Dhr. W.P.G.M. Scheepens raadsgriffier gemeente Bergen (Limburg)

Bergen, Noord-Holland, Dhr. T. Kooiman raadsgriffier gemeente Bergen (Noord-Holland)

Bergen op Zoom, F.P. de Vos, raadsgriffier gemeente Bergen op Zoom

Berkelland raadsgriffier gemeente Berkelland mevrouw H.E. Tiessens-van Dijk en de heer W. Kok. Eerstgenoemde heeft naast haar taken als ambtenaar geen nevenfuncties. De heer Kok is naast zijn ambtelijke werkzaamheden bestuurslid van de PvdA gewest Gelderland en secretaris van de PvdA regio Oost Gelderland. Dhr. J.H.M. (Jan) van den Oever raadsgriffier gemeente Bernheze

NEVENFUNCTIES
Jeugdleider bij de voetbalverening VOW in Zijtaart (gemeente Veghel) en als sportleider vande veteranensportclub Zijtaart.
Bron: Gemeente Bernheze Wednesday, December 03, 2008 11:57 AM

Bernisse, Mw. J.A. (Jantien) FrŲling-Kok CU/SGP raadsgriffier gemeente Bernisse

Best, Dhr. M.J.H.J. Baijens raadsgriffier gemeente Best

Beuningen, dhr. drs. R. Gerritsen INTERIM RAADSGRIFFIER per 010909

Beverwijk, Dhr. H. Rengers raadsgriffier gemeente Beverwijk  

Binnenmaas, Dhr. M.J.W. Tobeas raadsgriffier gemeente Binnenmaas

Bladel, Dhr. L.A.J. Dirks, raadsgriffier gemeente Bladel

Blaricum, Dhr. P.C.M. de Groot, raadsgriffier gemeente Blaricum miv 16 juli 2007

Bloemendaal, Mw. K.A. (Karin) van der Pas, raadsgriffier gemeente Bloemendaal miv 1 juni 2008

Boarnsterhim, Dhr. drs. A.G.M. Rutten raadsgriffier gemeente Boarnsterhim

Bodegraven, Dhr. drs. A.A. van Alten raadsgriffier gemeente Bodegraven

Boekel, Mw. M.R.P. Philipse, raadsgriffier gemeente Boekel

Bolsward, mevrouw G. (GRIET) Heeg, raadsgriffier gemeente Bolsward (0.5 fte)
mevrouw G. (GRIET) Heeg, raadsgriffier gemeente Wunseradiel (0.5 fte)

Borger-Odoorn, Dhr. L.F. van Ameijden Zandstra raadsgriffier gemeente Borger-Odoorn

Borne, Dhr. G.J. Rozendom raadsgriffier gemeente Borne

Borsele, Dhr. K. van Poppel raadsgriffier gemeente Borsele

Boskoop, Mevrouw J.A.M. Timmerman, raadsgriffier gemeente Boskoop

Boxmeer, Dhr. A.W.J.M. Cornelissen, raadsgriffier gemeente Boxmeer

Boxtel, Mw V.M.E. van den Broek, raadsgriffier gemeente Boxtel miv 010609

Breda, Dhr. dr. A.A.B. Theunis raadsgriffier gemeente Breda

Breukelen, Mw. G.J. Schouten-Buijs raadsgriffier gemeente Breukelen

Brielle, Dhr. J.J.H. Verloop raadsgriffier gemeente Brielle

Bronckhorst, dhr. G.J. Mugge raadsgriffier gemeente Bronckhorst
NEVENFUNCTIES
secretaris van atletiekvereniging Atletico '73
penningmeester van Griffierskring Achterhoek
24 augustus 2009

Brummen, Mw. mr. M. (Miranda) Veenbergen raadsgriffier gemeente Brummen

Bunnik, Dhr. B. van Asperdt raadsgriffier gemeente Bunnik, nevenfuncties ontvangen na teldatum 150109 was nog 21 bron Nienhuis/Leenders (3)

Brunssum, Dhr. P. Peeters, raadsgriffier gemeente Brunssum

Bunschoten-Spakenburg, Dhr. drs. A.S. Dijkstra raadsgriffier gemeente Bunschoten-Spakenburg

Buren, Dhr. G. van Droffelaar raadsgriffier gemeente Buren

Bussum, mr. L.A. Lars Wieringa, VVD raadsgriffier gemeente Bussum

Capelle aan den IJssel, Mw. drs. T.A. de Mik raadsgriffier gemeente Capelle aan den IJssel

Castricum, Mw. mr. V.H. Hornstra raadsgriffier gemeente Castricum
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Castricum 15 januari 2009

Coevorden, Dhr. B. Kunnen raadsgriffier gemeente Coevorden

Cranendonck, Dhr. P.J.F. Bemelmans raadsgriffier gemeente Cranendonck

Cranendonck, Dhr. mr. S.B.J. Backus raadsgriffier gemeente Cranendonck

Cromstrijen, Dhr. Tj. Teijema raadsgriffier gemeente Comstrijen

Cuijk, Mw. drs. C.G.W.M. Selman, raadsgriffier gemeente Cuijk

Culemborg, Dhr. P.J. (Patrick) Peters raadsgriffier gemeente Culemborg

Dalfsen, Dhr. H.C. Lankman raadsgriffier gemeente Dalfsen sinds 6 januari 2003

Dantumadeel, Dhr. C. Vos raadsgriffier gemeente Dantumadeel

Delft, Dhr. L. van Luyk raadsgriffier gemeente Delft

Delfzijl, Dhr. O. Rijkens, raadsgriffier gemeente Delfzijl

Den Haag, Mw. M.F. Stein raadsgriffier gemeente Den Haag

Deurne,  Dhr. R.J.C.M. (Roger) Rutten raadsgriffier gemeente Deurne per 1 oktober 2008

Deventer,  Dhr. drs. A.G.M. Dashorst raadsgriffier gemeente Deventer

De Bilt, Mw. mr. drs. J.L. van Berkel-Vissers, raadsgriffier gemeente De Bilt De Marne, mevrouw M. (Marike) Hegeman-van Eisden, wnd raadsgriffier gemeente De Marne
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente De Marne
December 15, 2008 10:56 AM

De Ronde Venen, dhr. M. (Martin) de Graaf raadsgriffier gemeente De Ronde Venen 

De Wolden, Mw. drs. I.J. Gehrke raadsgriffier gemeente De Wolden

Dhr. Mr Drs.M.E. Huisman raadsgriffier gemeente Den Helder GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Den Helder Wednesday, December 17, 2008 11:50 AM

Diemen, Mw. G. (Gritta) Nottelman, raadsgriffier gemeente Diemen

Dinkelland, Dhr. mr. O.J.R.J. Huitema, raadsgriffier gemeente Dinkelland

Dirksland, Dhr. P.J. de Pagter raadsgriffier gemeente Dirksland

Doesburg,  Dhr. W. Stoppels raadsgriffier gemeente Doesburg

Dhr. mr. A.C. van der Haar† () Raadsgriffier gemeente Doetinchem raadsgriffier gemeente Doetinchem NEVENFUNCTIES
Huisartsenpost Oude IJssel Protestantse gemeente Doetinchem
Hogeschool Iselinge
voorzitter college van beroep
Stichting Kerkconcerten Achterhoek
bestuurslid
Hulpverlening Gelderland Midden
voorzitter klachtencommissie Gemeente Aalten
plaatsvervangend lid bezwarencommissie

Dhr. drs. W. Vulto raadsgriffier gemeente Dongen

Dongeradeel,  Dhr. A.J. Folbert raadsgriffier gemeente Dongeradeel

Dordrecht, mw. mr. Merel van Hall raadsgriffier gemeente Dordrecht miv 010609
NEVENFUNCTIES?

Drechterland, Dhr. W.G. Westhoff raadsgriffier gemeente Drechterland

Drimmelen, Mw. mr. M. Schetters-Schuurbiers, raadsgriffier gemeente Drimmelen

Dronten, Dhr. D. Petrusma raadsgriffier gemeente Dronten

Druten, VACANT op 10 november 2008 raadsgriffier gemeente Druten

Duiven, Dhr. M.P.M. Gijsbers raadsgriffier gemeente Duiven

Echt-Susteren, Mw. mr. M.M.W.H.Y. Hermans raadsgriffier gemeente Echt-Susteren

Edam-Volendam, Mw. mr. M. van Essen-de Boer raadsgriffier gemeente Edam-Volendam

Ede,  Dhr. G.H. Hagelstein raadsgriffier gemeente Ede
Dhr. G.H. Hagelstein raadsgriffier gemeente Ede
NEVENFUNCTIES Nevenfuncties griffier gem. Ede (d.d. 25-11-2008)
voorzitter rekenkamercie. Noordoostpolder
voorzitter rekenkamercie. Veenendaal
lid Algemeen Bestuur waterschap Vallei en Eem
bestuurslid Ned. Ver. voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies
gastdocent Universiteit Utrecht en Bestuursacademie Zuid-Nederland
bestuurslid Christelijk Primair Onderwijs Veenendaal (CPOV)
bestuurslid Rotary Club Veenendaal Regio
koster PKN-gemeente De Goede Reede Veenendaal
voorzitter Projectgroep Avond van de Mantelzorg Veenendaal
vervoer van gehandicapte sporters voor Stichting Bewegingsrecreatie Veenendaal
columnist Bestuursforum
Bron gemeente Ede Monday, December 01, 2008 1:35 PM

Eemnes, Dhr. J.A. de Bruijn raadsgriffier gemeente Eemnes, nevenfuncties ontvangen na teldatum 150109 was nog 22 bron Nienhuis/Leenders (3)

Eemsmond, Mevrouw ir H. Hoekstra, raadsgriffier gemeente Eemsmond

Eersel, Mw. drs. C.P.M. Haumann raadsgriffier gemeente Eersel

Eijsden, Dhr. J.G.C.A. (John) Lahaye BA, raadsgriffier gemeente Eijsden

Eindhoven,  Dhr. drs. J.A.P. (Jan) Verheugt raadsgriffier gemeente Eindhoven

Elburg, Mw. mr. ir. M.C. Luiting-Kamminga raadsgriffier gemeente Elburg

Emmen, Dhr. mr. H.D. Werkman, raadsgriffier gemeente Emmen

Enkhuizen, Dhr. F.W. Baan raadsgriffier gemeente Enkhuizen
NEVENFUNCTIES
secretaris van de Stichting sportservice Enkhuizen.
Bron gemeente Enkhuizen 11 november 2008

Enschede, Dhr. drs. R.M. (Rolf) Jongedijk raadsgriffier gemeente Enschede

Epe, Dhr. V.J.S.M. Smit raadsgriffier gemeente Epe

Ermelo, mw. mr. J.A. (Hanneke) Zuidema raadsgriffier gemeente Ermelo

Etten-Leur, Dhr. drs. W.C.M. Voeten raadsgriffier gemeente Etten-Leur

Ferwerderadeel, Dhr. C.J. CorsŤl raadsgriffier gemeente Ferwerderadeel

Franekeradeel, Dhr. B. Tolman raadsgriffier gemeente Franekeradeel
Dhr. R.M. Koster (ChristenUnie) wethouder gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland

Dhr. R. M. Koster raadsgriffier gemeente Gaasterland-Sloten
NEVENFUNCTIES
Lid Alg. Bestuur GGD Frysl‚n
Bestuurslid adviescie Monumentenstichting Kollumerland c.a.
Voorzitter werkgroep Bijzonder Onderzoek NOF (Sociale Recherche)
Bestuurslid van het Intergemeentelijk Breedtesportproject Geef me de 5
Waarnemend voorzitter van de Stichting Openlucht zwembad “’ t Paradyske”
Plv voorzitter IJswegencentrale NoordOost Fryslan
VFG portefeuillehoudersoverleg Zorg en Welzijn
Lid stuurgroep VFG WMO (Klein Bestuurlijk Overleg)
fung. voorzitter pfo Zorg/Welzijn en Onderwijs NOFA, met inbegrip van coŲrdinatie beleidsontwikkeling Centrum Jeugd en Gezin.
Voorzitter van de Raad van Bestuur Zorg op Maat te Leeuwarden (speciale thuiszorg voor verstandelijk gehandicapten) Bron gemeente Kollumerland augustus 2007

Geertruidenberg, drs. K.M.C. (Karen) Millenaar-Rammelaere, raadsgriffier gemeente Geertruidenberg

Geldermalsen,  Dhr. M. Vermeulen raadsgriffier gemeente Geldermalsen

Geldrop-Mierlo, Dhr. ir. G.A.A. van Luijn PVDA/PK raadsgriffier gemeente Geldrop-Mierlo

Gemert-Bakel, Dhr. P.J.M. van der Burgt raadsgriffier gemeente Gemert-Bakel

Gennep,  Dhr. drs. J.J. van Gemeren raadsgriffier gemeente Gennep

Giessenlanden, Mw. N.C. Both raadsgriffier gemeente Giessenlanden

Dhr. mr.J.W. Timmermans raadsgriffier gemeente Gilze en Rijen
NEVENFUNCTIES
lid commissie ondersteuning clubbesturen KNVB district Zuid I
Bron: Gemeente Gilze en Rijen November 26, 2008 12:10 PM

Goedereede, Dhr. D.A. Koppenol raadsgriffier gemeente Goedereede

Goes, Dhr. drs. J.W. Scherpenzeel raadsgriffier gemeente Goes

>Dhr. H.M. van 't Westeinderaadsgriffier gemeente Goirle
NEVENFUNCTIES
Secretaris van de stichting Kinderopvang Paraplu, Waalwijk
Bron gemeente Goirle November 26, 2008 1:58 PM

Gorinchem, Dhr. H. (Hans) Andeweg raadsgriffier gemeente Gorinchem

Gouda, Mw. drs. B. Lubbers raadsgriffier gemeente Gouda

Graafstroom, Mw. T.W. (Noortje) Kanters, raadsgriffier gemeente Graafstroom, nevenfuncties ontvangen na teldatum 150109 was nog 24 bron Nienhuis/Leenders (3)

Graft-De Rijp, Dhr. B.A.F.M. (Ben) Meijland, raadsgriffier gemeente Graft de Rijp
Dhr. J.A.M. Roelofs raadsgriffier gemeente Grave
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Grave 17 november 2008

Groesbeek, Dhr. J. van Workum raadsgriffier gemeente Groesbeek

Groningen, Dhr. D.H. Vrieling raadsgriffier gemeente Groningen

Grootegast, Dhr. drs. H.R. Kastermans raadsgriffier gemeente Grootegast

Gulpen-Wittem, Mw. F.G.J.M. van der Walle raadsgriffier gemeente Gulpen-Wittem

Haaksbergen,  Dhr. mr. G. Raaben, raadsgriffier gemeente Haaksbergen

Haaren, VACANT raadsgriffier gemeente Haaren
NEVENFUNCTIES?

Haarlem, Dhr. mr. B. Nijman raadsgriffier gemeente Haarlem

Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Mw. A.J. Kuijper raadsgriffier gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Haarlemmermeer,  raadsgriffier gemeente Haarlemmermeer Dhr. J. van der Rhee en  Dhr. drs. J.A. Baars 

Halderberge, Dhr. Drs. A (Arie) Koenen INHUUR raadsgriffier gemeente Halderberge, was nog 1 van de 441 op 4 september 2009

Hardenberg, Mw. J.M.G. Waaijer raadsgriffier gemeente Hardenberg


Harderwijk, Dhr. drs. H.R.
(Erik) Lanning raadsgriffier gemeente Wierden wordt per 010409 raadsgriffier Harderwijk?
Wierden, Dhr. drs. H.R.
(Erik) Lanning raadsgriffier gemeente Wierden wordt per 010409 raadsgriffier Harderwijk?
NEVENFUNCTIES
1. lid van de Raad van Toezicht van een zorginstelling in Zwolle
2. bestuurslid van een voetbalvereniging in Zwolle
Bron gemeente Wierden 11 november 2008
Gegevens uit het verleden
Werkzaam voor de gemeente Zwolle

Mw. A. van Vliet-van der Ploeg raadsgriffier gemeente Hardinxveld-Giessendam

Haren, Mw. P.A. Lambeck raadsgriffier gemeente Haren

Harenkarspel, Dhr. R.H. Mulder raadsgriffier gemeente Harenkarspel

Harlingen,  Dhr. drs. G. Helder raadsgriffier gemeente Harlingen 

Hattem, Dhr. A. Berends raadsgriffier gemeente Hattem

Heemskerk, Dhr. H.N. de Groot raadsgriffier gemeente Heemskerk

Heemstede, Mw. drs. I.C.M. Hesp, raadsgriffier gemeente Heemstede

Heerde, Dhr. mr. O. Schuwer raadsgriffier gemeente Heerde VERTROKKEN op of voor 210109
Op 21 januari 2009 nam de gemeente Heerde een BESLUIT op het VERZOEK van J. Hop d.d. 11 november 2008 met kenmerk BV/BOA/PP
Het BESLUIT wordt als bijlage 2 meegestuurd naar de Vereniging van Nederlandse Gemeentes.
Citaat: "Momenteel is er in de gemeente Heerde geen raadsgriffier, zodat derhalve de door u gewenste informatie niet bestaat"
Citaat: "Daarom kan uw verzoek niet gehonoreerd worden, zodat wij uw bezwaar daarom alleen maar kunnen afwijzen."
Citaat: Daarom zien wij op grond van 7:3 van de Awb tevens af van de hoorplicht."
HET BESLUIT IS ONDERTEKEND DOOR DE BURGEMEESTER van de gemeente Heerde en de gemeentesecretaris van de gemeente Heerde

Heerenveen, Dhr. drs. J. van Leeuwestijn raadsgriffier gemeente Heerenveen

Heerhugowaard, Dhr. J.M. Hoogland, raadsgriffier gemeente Heerhugowaard, was nog 3 van de 441 op 3 september 2009

Heerlen, Dhr. mr. J.H.M. Martens raadsgriffier gemeente Heerlen
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Heerlen November 25, 2008 5:09 PM

Heeze-Leende,  Mw. mr. S.F. Barakť raadsgriffier gemeente Heeze-Leende

Heiloo, Mw. drs. E. van der Voorde raadsgriffier gemeente Heiloo

Helden,  Mw. T.E. Borsboom-Hoekstra , raadsgriffier gemeente Helden

Hellendoorn, Dhr. mr. W.J.C. Knopper raadsgriffier gemeente Hellendoorn

Hellevoetsluis, Dhr. H.J. van der Wel raadsgriffier gemeente Hellevoetsluis

HelmondMw. W. Bethlehem-Spoormakers raadsgriffier gemeente Helmond en welke (bestuurlijke) nevenfuncties heeft deze TOPambtenaar?

HelmondDhr. mr. J.T.P.M. Jaspers  raadsgriffier gemeente Helmond
NEVENFUNCTIES

secretaris van Helmonds Muziek Corps

secretaris van Rotary Helmond

lid van Hockey Club Helmond

lid van CV Oranjebuurt

Bron gemeente Helmond 11 november 2008

Hendrik-Ido-Ambacht, Dhr. drs. B.C.A.M. (Ben) Poiesz PVDA raadsgriffier gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Hengelo, Dhr. drs. G.J. (Gerrit-Jan) Eeftink raadsgriffier gemeente Hengelo
Hengelo, Anke Haarhuis-Oude Luttikhuis, adjunct raadsgriffier gemeente Hengelo

's-Hertogenbosch, Dhr. A. van der Jagt, raadsgriffier gemeente ’s-Hertogenbosch

Het Bildt, Dhr. P. Haagsma raadsgriffier gemeente Het Bildt

Heumen, Dhr. L.J. Bosland raadsgriffier gemeente Heumen

Heusden, Mw. drs E.J.M. (Elly) de Graaf raadsgriffier gemeente Heusden 
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Heusden 19 november 2008-augustus 2009 

Hillegom,  Mw. drs. P.M. Hulspas-Jordaan raadsgriffier gemeente Hillegom

Hilvarenbeek,  Dhr. drs. G.J. de Ruiter raadsgriffier gemeente Hilvarenbeek

Hilversum,  Dhr. K.E. Driehuijs raadsgriffier gemeente Hilversum

Hof van Twente, Dhr. A.W. Averink raadsgriffier gemeente Hof van Twente

Dhr. mr. J.P. (Jan Pieter) Wind raadsgriffier gemeente Hoogeveen
NEVENFUNCTIES
Auteur van het boek Enige bestuursrechtelijke begrippen en de Algemene wet bestuursrecht (uitgever SDU)
Voorzitter van de ambtenarenkamer van de bezwaarschriftencommissie van de provincie Friesland.
Lid van de bezwarencommissie van het werkvoorzieningschap Alescon
Voorzitter van de klachtencommissie van de Woonzorggroep te Steenwijk
Lid van de werkgroep ouderbelangen van de Stichting Kind en Toekomst
Voorzitter redactie website Vereniging van Griffiers
Plaatsvervangend bestuurslid van de Vereniging van Drentse Gemeenten
Oude nevenfuncties
1990+s rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Groningen
vicevoorzitter St. Milieufederatie Drenthe
vicevoorzitter bestuurscommissie van de Boerhaaveschool in Groningen

Lid van deadviesraad bestuursacademie Nederland (Bestuursacademie Nederland wil graag samen met griffiers discussiŽren over het aanbod van de Bestuursacademie)
Bron Hop/gemeente Hoogeveen/meneer google" 2008-3 september 2009

Hoogezand-Sappemeer, Mw. mr. C.A.M. Bodewes raadsgriffier gemeente Hoogezand-Sappemeer

Hoorn,  Dhr. M. Horjus raadsgriffier gemeente Hoorn

Horst aan de Maas, Dhr. mr. R.J.M. Poels raadsgriffier gemeente Horst aan de Maas

Houten, Dhr. mr. P.M.H. van Ruitenbeek raadsgriffier gemeente Houten

Huizen, Dhr. J. Veenstra raadsgriffier gemeente Huizen

Hulst, Dhr. drs. D.R.M. van Bunder raadsgriffier gemeente Hulst

IJsselstein,  Dhr. J.A.M. Kleene, raadsgriffier gemeente IJsselstein

Kaag en Braassem, mw. I. Romijn-Speekenbrink plv. raadsgriffier gemeente Alkemade en Jacobswoude in 2008, beoogd griffier gemeente Kaag en Braassem tot 010109
mw. I. Romijn-Speekenbrink  raadsgriffier gemeente Kaag en Braassem,
nevenfuncties ontvangen na teldatum 150109 was nog 16 op 100209

Kampen, Dhr. drs. H.A. van der Meulen raadsgriffier gemeente Kampen

Katwijk, Dhr. drs. H. Kruijt raadsgriffier gemeente Katwijk

Kapelle, Mw. J.J.M.M. Chamalaun raadsgriffier gemeente Kapelle

Kerkrade, Mw. mr. drs. B. Jacobs-van Dongen raadsgriffier gemeente Kerkrade

Kessel, Dhr. A.J.E.M. Houwen raadsgriffier gemeente Kessel

Koggenland,  Mw. P.M. Tromp raadsgriffier gemeente Koggenland

Kollumerland en Nieuwkruisland, Mw. drs. M.J. Slopsema-Terpstra raadsgriffier gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland sinds 1 maart 2004

Korendijk,  Mw. drs. A. van Walsum-Goslings raadsgriffier gemeente Korendijk

Krimpen aan den IJssel, Mw. mr. M. Verhoev raadsgriffier gemeente Krimpen aan de IJssel

Laarbeek,  Dhr. mr. M.H.C.M. van der Aa raadsgriffier gemeente Laarbeek

Landerd, Dhr. J.A.G. Huijs raadsgriffier gemeente Landerd

Landgraaf,  Dhr. F.H.T.M. Aerts raadsgriffier gemeente Landgraaf

Landsmeer, Dhr. R. Band, raadsgriffier gemeente Landsmeer

Langedijk,  Mw. G.C.I. (Guda) Kager, interim- raadsgriffier gemeente Langedijk

Laren,  Dhr. drs. T.W. Zwemmer raadsgriffier gemeente Laren

Lansingerland,  Dhr. C.J. van 't Hart raadsgriffier gemeente Lansingerland

Dhr. W. (Wessel) Loonstra raadsgriffier gemeente Leek
NEVENFUNCTIES
Secretaris van de Stichting Groningen-Friesland-Drenthe voor RoemeniŽ C200507 J. Hop
Geen wijzigingen in de eerdere opgave. Verzonden: maandag 28 juni 2010 10:00:20 Wessel Loonstra Gemeente Leek
DOORLOOPTIJD VERZOEK maandag 28 juni 2010 9:07:41 MINDER DAN 1 UUR dus perfecte afhandeling van het verzoek

Dhr. H. Brinks raadsgriffier gemeente Leerdam

Leeuwarden,  Dhr. mr. B. Franssen raadsgriffier gemeente Leeuwarden

Leeuwarderadeel, Mw. Mr. G. J. Olthof raadsgriffier gemeente Leeuwarderadeel

Leiden, Mw. E.H.T. van der Vlist raadsgriffier gemeente Leiden 

Leiderdorp, Mw. J.C. Zantingh raadsgriffier gemeente Leiderdorp

Leidschendam-Voorburg,  Dhr. mr. G.A. van Egmond, raadsgriffier gemeente Leidschendam-Voorburg

Lelystad, Dhr. ir. J. Woltjer raadsgriffier gemeente Lelystad

Lemsterland, Mw. H.A. van Dijk-Beekman raadsgriffier gemeente Lemsterland 

Leudal,  Dhr. drs. W.A.L.M. Cornelissen, raadsgriffier gemeente Leudal

Leusden,  Dhr. ir. T. Rolle raadsgriffier gemeente Leusden

Liesveld,  Dhr. A.J.P. (Ad) Saes raadsgriffier gemeente Liesveld
NEVENFUNCTIES
Directeur/eigenaar van MCI-A.Saes, Bureau voor Management, Consultancy en Interimwerk
Bron: gemeente Liesveld Tuesday, December 09, 2008 4:46 PM

Lingewaal, Dhr. H.H. Dame raadsgriffier gemeente Lingewaal

Lingewaard, Dhr. Th.G.L. Greep raadsgriffier gemeente Lingewaard, info over nevenfuncties ontvangen was nummer 14 op 14 maart 2009

Lisse, Dhr. B. Blonk, raadsgriffier gemeente Lisse

Lith,  Mw. mr. L.J.W. Leupers raadsgriffier gemeente Lith

Littenseradiel, Dhr. J.H. de Jong raadsgriffier gemeente Littenseradiel  

Lochem, Dhr. J.P. Stegeman gemeente Lochem

Loenen, Mw. J.M. Willenborg raadsgriffier gemeente Loenen

Loon op Zand, Mw. drs. C. Miedema raadsgriffier gemeente Loon op Zand

Lopik, Mw. mr. G.M.G. Dolders raadsgriffier gemeente Lopik

Dhr. B.H. Pikula raadsgriffier gemeente Losser

Maarssen, Mw. M. de Jong-Veltema raadsgriffier gemeente Maarssen

Maasbree, Dhr. A. Knevel raadsgriffier gemeente Maasbree

Maasdonk, Mevrouw drs. M.J.H.N. (Nicole) Collombon raadsgriffier gemeente Maasdonk miv 010308  

Maasdriel, Mw. drs. J.F. van Zutphen raadsgriffier gemeente Maasdriel

Maasgouw,  Dhr. mr. R.L.M.M. (Roger) Huntjens raadsgriffier gemeente Maasgouw

Maassluis, Dhr. R. (Renť) van der Hoek raadsgriffier gemeente Maassluis

Maastricht,  Dhr. drs. E.H.A. Willems, raadsgriffier gemeente Maastricht

Margraten,  Dhr. T.H.M. (Theo) Theeven raadsgriffier

Geen nevenfuncties. Bron gemeente Margraten 24 november 2008

Marum, Mw. mr. A.M. Sijperda raadsgriffier gemeente Marum

Medemblik,  Dhr. N.L. van Wijk raadsgriffier gemeente Medemblik

Meerlo-Wanssum, Dhr. R.M. van der Weegen raadsgriffier gemeente Meerlo-Wanssum

Meerssen, Dhr. P.H. Vossen raadsgriffier gemeente Meerssen

Meijel,  Dhr. J.P.J.M. Rademakers raadsgriffier gemeente Meijel

Menaldumadeel, Mw. W. Bruinsma-Wijmenga raadsgriffier Menaldumadeel

Menterwolde, Mw. drs. F.A.P. Grit raadsgriffier gemeente Menterwolde

Meppel, Mw. A. ten Hoff raadsgriffier gemeente Meppel

Middelburg,  Dhr. E.T. IsraŽl raadsgriffier gemeente Middelburg

Middelharnis, Mw. P.W. Berrevoets-Ringelberg raadsgriffier gemeente Middelharnis

Midden-Delfland, Dhr. A. de Vos, raadsgriffier gemeente Midden-Delfland

Midden-Drenthe, Dhr. J. Pit raadsgriffier gemeente Midden-Drenthe

Mill en Sint Hubert, Mw. S.A. de Best-Boere raadsgriffier gemeente Mill en Sint Hubert

Millingen aan de Rijn, Dhr. C. Waterlander (Cor) raadsgriffier gemeente Millingen aan de Rijn

Moerdijk, J.A.M. (Jos) Hereijgers, raadsgriffier gemeente Moerdijk

Montferland, Mw. mr. M. van der Leur (Marielle) raadsgriffier gemeente Montferland

Montfoort, Mw. D.E. van der Kamp raadsgriffier gemeente Montfoort

Mook en Middelaar W.D. Derksen, raadsgriffier gemeente Mook en Middelaar

Moordrecht, dhr. L. (Bert) Floor INTERIM raadsgriffier gemeente Moordrecht

Muiden, Dhr. W.J. (Willem) Kaarsgaren raadsgriffier gemeente Muiden

Naarden, Mw. drs. M.G. (Minke) Knibbe raadsgriffier gemeente Naarden

Neder-Betuwe, dhr. mr. J. (Jan) Bouwman, INTERIM RAADSGRIFFIER gemeente Neder-Betuwe
NEVENFUNCTIES
Raadslid Bernheze
Partime docent bestuursacademie Zuid-Nederland BAZN Tilburg
2006- C250809
Afdelingshoofd bestuur- en managementondersteuning gemeente Rhenen
Docent aan de bestuursacademie Zuid-Nederland, Tilburg
Lid van de raad van toezicht Stichting Berne Zorg, Heeswijk-Dinther

Dhr. mr.J.C. Bouwman (OPG)Raadslid gemeente Bernhezeek

Nederlek Mw. drs. T.B.W.M. van der Torre-Eilert, raadsgriffier gemeente Nederlek

Nederweert , Mw. drs. E.G. Schrier raadsgriffier gemeente Nederweert

Neerijnen,  dhr. K.G. (Koen) Steenbergen raadsgriffier gemeente Neerijnen

Niedorp, Dhr. mr. drs. M. Louwe , raadsgriffier gemeente Niedorp

Nieuw-Lekkerland, Mw. T.W. (Noortje) Kanters, raadsgriffier gemeente Nieuw-Lekkerland, nevenfuncties ontvangen na teldatum 150109 was nog 23 bron Nienhuis/Leenders (3)

Nieuwegein, Dhr. T.J. Laponder, raadsgriffier gemeente Nieuwegein

Nieuwerkerk aan de IJssel, Dhr. J.J. Mulder raadsgriffier gemeente Nieuwerkerk aan de IJssel

Nijefurd,  Mw. drs. J.F. te Biesebeek raadsgriffier gemeente Nijefurd

Nijkerk, Dhr. F.E. Contant raadsgriffier gemeente Nijkerk

Nijmegen, Mw. M.M.V. Mientjes, raadsgriffier gemeente Nijmegen

Dhr. J.L. van de Velde raadsgriffier gemeente Noord-Beveland  
GEEN NEVENFUNCTIES
Gemeente Noord-Beveland November 26, 2008 11:18 AM

Noordenveld, Dhr. W.F.C. Damman raadsgriffier gemeente Noordenveld

Noordoostpolder, Dhr. mr. J.M. Even raadsgriffier gemeente Noordoostpolder 

Noordwijk, Dhr. H.C.A. Kolen raadsgriffier gemeente Noordwijk

Noordwijkerhout, Dhr. drs. E.A. Jellema raadsgriffier gemeente Noordwijkerhout

Nuenen, Gerwen en Nederwetten, H.A.J.P. Duijmelinck raadsgriffier gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten miv 070909  
NEVENFUNCTIES?

Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Mw. mr. M.F. de Boer raadsgriffier gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Nunspeet, Dhr. J.L. van den Broek en  Dhr. mr. A. Heijkamp raadsgriffier gemeente Nunspeet

Nuth, Dhr. P.J.M. Boyen raadsgriffier gemeente Nuth

Oegstgeest, Dhr. drs. F. Kromhout raadsgriffier gemeente Oegstgeest, was 19 op 31 januari 2009

Oirschot, Dhr. H. Struijs raadsgriffier gemeente Oirschot 

Oisterwijk, Mw. P.G. van Wijk raadsgriffier gemeente Oisterwijk

Oldebroek, Dhr. J. Tabak raadsgriffier gemeente Oldebroek

Oldenzaal Dhr J.H. Brokers, raadsgriffier gemeente Oldenzaal

Olst-Wijhe, Dhr. B.A. Duursema raadsgriffier gemeente Olst-Wijhe

Ommen,  Dhr. J.A.R Tenkink raadsgriffier gemeente Ommen

Oost-Gelre, Mw. drs. M.A.H. Heffels raadsgriffier gemeente Oost-Gelre

Oosterhout, Dhr. J.M. (Jan) Frankevijle raadsgriffier gemeente Oosterhout, was nummer 4 van de 441 op 3 september 2009
NEVENFUNCTIES
Lid van de adviesraad bestuursacademie Nederland (Bestuursacademie Nederland wil graag samen met griffiers discussiŽren over het aanbod van de Bestuursacademie) 
Bron: Hop/gemeente Oosterhout met 35 ontvangstbevestigingen met postzegels voor verzoekje nevenfuncties en "meneer google" 2008-3 september 2009 

Oostflakkee,  Mw. drs. J.P.T. van Eerten-van Kempen raadsgriffier gemeente Oostflakkee

Ooststellingwerf, Mw. drs. K.R. Schraagen raadsgriffier gemeente Ooststellingwerf

Oostzaan, Mw. drs. A.E. (Anne) Makenbach-Borgsteede raadsgriffier gemeente Oostzaan
Mevr. W.A.T. ( Wilma) Grooteman plv. raadsgriffier gemeente Oostzaan

Opmeer,  Mw. M.C.G.M. de Vree- Bekker raadsgriffier gemeente Opmeer

Oss,  Mw. J.J. Braam raadsgriffier gemeente Oss

Oud-Beijerland, Dhr. E. Bunt raadsgriffier gemeente Oud-Beijerland

Oude IJsselstreek, Dhr. J. van Urk raadsgriffier gemeente Oude IJsselstreek

Ouder-Amstel, Dhr. drs. L.J. Heijlman raadsgriffier gemeente Ouder-Amstel

Ouderkerk, Mw. mr. M. Metz, raadsgriffier gemeente Ouderkerk

Oudewater,  Dhr. mr. R.P.A. van Aalst raadsgriffier gemeente Oudewater

Onderbanken,  Dhr. mr. M.M.G.M. Richter raadsgriffier gemeente Onderbanken

Opsterland,  Mw. I.R. Zwart raadsgriffier gemeente Opsterland

Overbetuwe,  Dhr. drs. A.J. van den Brink raadsgriffier gemeente Overbetuwe

Papendrecht, Dhr. mr. A.P.M.A.F. Bergmans raadsgriffier gemeente Papendrecht

Pekela, Dhr. G. Wijers raadsgriffier gemeente Pekela

Pijnacker-Nootdorp, Dhr. drs. H.J. van der Graaff raadsgriffier gemeente Pijnacker-Nootdorp

Purmerend, Mw. drs. J.F. Kamminga raadsgriffier gemeente Purmerend

Putten,  Mw. dr. ir. M.J. (Marieke) Florijn-Bonhof raadsgriffier gemeente Putten

Raalte, Dhr. drs. J.B. Zijlstra raadsgriffier gemeente Raalte

Reeuwijk, Dhr. H. Rijs raadsgriffier gemeente Reeuwijk, was 12 op 25 maart 2009

Reiderland, Mw. J.P.I.M. Flooren raadsgriffier gemeente Reiderland

Dhr. T. Jansen (Tycho) raadsgriffier gemeente Reimerswaal  
NEVENFUNCTIES
voorzitter ben van het district Oosterschelde van het Nederlandse Rode Kruis

Pastoraal ouderling zitting mag nemen in de kerkeraad van de PKN-gemeente "Bethlehemkerk" te Papendrecht
Secretaris Lid Rekenkamercommissie Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal.

Bron gemeente Reimerswaal November 26, 2008 5:53 PM

Renkum , Mw. mr. J.I.M. le Comte raadsgriffier gemeente Renkum

Renswoude Dhr. M.H.T. Jansen, raadsgriffier gemeente Renswoude

Mw. M.G.J.L. Kateman, Raadsgriffier gemeente Rheden
Aandachtsvestiging: 23-11-2010

Dhr. mr. L.J.J. ten Horn Raadsgriffier gemeente Rheden GOG 23-11-2010
NEVENFUNCTIES
Secretaris Lionsclub Rheden
Bron: Gemeente Rheden 10 november 2008

Dhr. G.F.H. van Ham raadsgriffier gemeente Reusel-De Mierden

Ridderkerk, Dhr. mr. J.G. van Straalen raadsgriffier gemeente Ridderkerk

Rijnwaarden, dhr. Th.H.J. (John) Bartels, Raadsgriffier gemeente Rijnwaarden

Rijnwoude,  Dhr. J.A.A. Augustinus raadsgriffier gemeente Rijnwoude

Rijssen-Holten, Dhr. drs. H.A.J. van de Vliert raadsgriffier gemeente Rijssen-Holten

Rijswijk, Dhr. mr. M. Vonk raadsgriffier gemeente Rijswijk

Rhenen,  Dhr. J.H. van Beem raadsgriffier gemeente Rhenen

Roerdalen,  Dhr. R.J.J. Notermans raadsgriffier gemeente Roerdalen

Roermond, Dhr. H.J.B. Vervuurt raadsgriffier gemeente Roermond

Roosendaal, Mw. E.M.J. van Straaten-Noyons raadsgriffier gemeente Roosendaal

Rotterdam, Dhr. drs. J.G.A. (Jaap) Paans raadsgriffier gemeente Dordrecht miv 010109

RozenburgDhr. drs. L.M. (Mark) Jongsma raadsgriffier gemeente Rozenburg  

Rozendaal, Dhr. K.M. Schaap raadsgriffier gemeente Rozendaal

Rucphen, Dhr. drs. R.A.F. van Pareren, raadsgriffier gemeente Rucphen

Schagen, Dhr. N.S. Voogd raadsgriffier gemeente Schagen

Scheemda, Mw. C.M.I. Kramer raadsgriffier gemeente Scheemda

Scherpenzeel, mw. drs. E. Hoogstraten (Esther), raadsgriffier gemeente Scherpenzeel

Schermer, Dhr. L. Blaauw raadsgriffier gemeente Schermer

Schiedam, Dhr. J. Gordijn, raadsgriffier gemeente Schiedam 

Schiermonnikoog, De heer S.T.  van der Zwaag, raadsgriffier gemeente Schiermonnikoog

Schijndel, Mw. F.G.T.W. van Kessel-van Erp raadsgriffier gemeente Schijndel

Schinnen,  Dhr. W.A.J.M. Huisinga raadsgriffier gemeente Schinnen

Schoonhoven, Mw. M. de Greef raadsgriffier gemeente Schoonhoven

Schouwen-Duiveland, Dhr. T. van Oostenbrugge, raadsgriffier gemeente Schouwen-Duiveland

Sevenum,  Mw. mr. C.A. van Lieshout raadsgriffier gemeente Sevenum

Simpelveld, Dhr. mr. J.J.A. Jetten raadsgriffier gemeente Simpelveld was nog 2 van de 441 op 4 september 2009

Sint Anthonis, Dhr. mr. A.P.J.L. Keijzers raadsgriffier gemeente Sint Anthonis

Sint-Michielsgestel, Mw. N.A. Hoogerbrug-van der Ven raadsgriffier Sint-Michielsgestel

Sint-Oedenrode, mr. M.H.J. (Maarten) van Els, raadsgriffier gemeente Sint-Oedenrode 28-02-2010
mr. M.H.J. van Els lid BSC gemeente Aalburg/lid BSC BSC gemeente Eindhoven/lid BSC gemeente Overbetuwe/Secretaris BSC gemeente Simpelveld/lid BSC gemeente Zaltbommel Nevenfuncties Juridisch Adviesbureau mr. M.H.J. van Els Akkerstraat 7, 5482 HJ  Schijndel, KlachtcoŲrdinator gemeente Sint Oedenrode ALERT contact J. Hop u hem in een andere functies tegenkomt?

Sittard-Geleen,  Dhr. drs. F.T.H.A. Coenen raadsgriffier gemeente Sittard-Geleen

Skarsterl‚n, Dhr. B. Keulen, raadsgriffier gemeente Skarsterlan

Dhr. A. Overbeek PVDA raadsgriffier gemeente Sliedrecht per 1 januari 2009

Dhr. S van der Veen†Raadsgriffier gemeente Slochteren
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron verzoek J. Hop 13-09-2010 BESLUIT 14-09-2010 DOORLOOPTIJD 1 DAG

Dhr. mr. P.T.G. Claeijs raadsgriffier gemeente Sluis

Dhr. drs. E.W.K. (Eric) Meurs, raadsgriffier gemeente Smallingerland

Dhr. P.H. de Jong raadsgriffier gemeente Sneek

Dhr. M. van Vliet raadsgriffier gemeente Soest 

Someren, Mw. J. Laurens Janse-Oostdijk raadsgriffier gemeente Someren

Son en Breugel, Dhr. mr. F. den Hengst raadsgriffier gemeente Son en Breugel

Spijkenisse, Dhr. mr. H.C. Landheer raadsgriffier gemeente Spijkenisse

Stadskanaal, Dhr. K. Willems, raadsgriffier gemeente Stadskanaal

Staphorst, Mw. J.W. van Hoppe, raadsgriffier gemeente Staphorst

Stede Broec, Dhr. J. de Jong raadsgriffier gemeente Stede Broec

Steenbergen, Dhr. C.H.H. (Chrit) Franssen raadsgriffier gemeente Steenbergen

Steenwijkerland, Dhr. R.G.H.P. Moonen raadsgriffier gemeente Steenwijkerland

Stein,  Dhr. T. Pierik raadsgriffier gemeente Stein

Strijen,  Dhr. M.A. Bourdrez raadsgriffier gemeente Strijen

Dhr. R.S. (Roelof)Bosma raadsgriffier gemeente Ten Boer voor 18 uur

Dhr. R.S. (Roelof)Bosma raadsgriffier gemeente Loppersum voor 22 uur
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron 28 juni 2010 12:16:43 gemeente Ten Boer
OUD:
Wnd griffier gemeente Haren, Mw. P.A. Lambeck raadsgriffier gemeente Haren ivm zwangerschapsverlof wordt tijdelijk waargenomen door Roelof Bosma raadsgriffier gemeente Ten Boer)
Lid bestuur buurtvereniging Vogelbuurt Grijpskerk
Lid gemeenteraad Zuidhorn
Lid activiteitencommissie Humanitas

Mw. drs. M.E. Greven raadsgriffier gemeente Loppersum GOG28-06-2010
NEVENFUNCTIES
Nevenfuncties ontvangen moeten nog op internet worden gezet
Bron gemeente Loppersum 11 december 2008

Terneuzen, Dhr. mr. A.W. de Feijter raadsgriffier gemeente Terneuzen

Terschelling,  Mw. B. Wiener raadsgriffier gemeente Terschelling

Texel,  Mw. M. de Porto raadsgriffier gemeente Texel

Teylingen,  Dhr. R. van Dijk raadsgriffier gemeente Teylingen

Tholen,  Mw. mr. W.C. Antes raadsgriffier gemeente Tholen

Tietjerksteradeel,  Dhr. mr. S.K. Dijkstra raadsgriffier gemeente Tietjerksteradeel

Tilburg, Dhr. mr. G.J.C.M. Vrenken raadsgriffier gemeente Tilburg

Tiel, Dhr. J.W. Westerholt, raadsgriffier gemeente Tiel, was 13 op 21 maart 2009

Tubbergen, Dhr. F.G.S. Droste raadsgriffier gemeente Tubbergen

Twenterand,  Dhr. drs. R.J.M. Ros raadsgriffier gemeente Twenterand

Tynaarlo, Dhr. J.L. de Jong raadsgriffier gemeente Tynaarlo

Ubbergen, Dhr. H.W.G.M. Vreman raadsgriffier gemeente Ubbergen

Uden, C.J. Baten raadsgriffier gemeente Uden

Uitgeest,  Dhr. W. Zoetelief raadsgriffier gemeente Uitgeest

Uithoorn, Dhr. J.A. Pot raadsgriffier gemeente Uithoorn

Urk, Dhr. G.J.B. Pruim raadsgriffier gemeente Urk

Utrecht, Dhr. drs. A.A.H. Smits raadsgriffier gemeente Utrecht

Utrechtse Heuvelrug, Dhr. drs. W. Hooghiemstra raadsgriffier gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vaals, Dhr. E.N.H. Ummels raadsgriffier gemeente Vaals

Valkenburg aan de Geul, Dhr. A.M. Hoeberigs raadsgriffier gemeente Valkenburg aan de Geul

Valkenswaard, Dhr. mr. C.J. Dorsman raadsgriffier gemeente Valkenswaard 

Veendam, Dhr. J.B. Wassink, raadsgriffier gemeente Veendam

Veenendaal, Dhr. drs. P.W. (Pim) Bannink raadsgriffier gemeente Veenendaal
NEVENFUNCTIES
lid van de commissie Belangenbehartiging van de Vereniging van Griffiers
lid van de Regiegroep Integriteit van de Vereniging van Griffiers
Bron gemeente Veenendaal 25 november 2008

Veere, Dhr. mr. J.C. Waverijn, raadsgriffier gemeente Veere

Veghel, Dhr. dr. W. Oosten raadsgriffier gemeente Veghel

Veldhoven,  Dhr. mr. G.M.W.M. Wasser raadsgriffier gemeente Veldhoven

Velsen, Mw. mr. J.P.E.M. Huijs raadsgriffier gemeente Velsen

Venlo, Dhr. drs. G.J.P. van Soest raadsgriffier gemeente Venlo

Venray,  Dhr. mr. J.H.G.M. van Eekeren raadsgriffier gemeente Venray

Vianen,  Dhr. C.J. Steehouwer raadsgriffier gemeente Vianen

Vlaardingen, Dhr. drs. W.G. Amesz raadsgriffier gemeente Vlaardingen

Vlagtwedde,  Mw. J. van den Berg raadsgriffier gemeente Vlagtwedde

Vlieland,  Dhr. mr. R.A. (Robert) Lanting raadsgriffier gemeente Vlieland 

Vlissingen, Mevr. F. (Floor) Vermeulen, raadsgriffier gemeente Vlissingen
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Vlissingen Monday, December 01, 2008 11:42 AM

Vlist,  Mw. Mr. M.C. (Christine) Bellaart , raadsgriffier gemeente Vlist

Voerendaal, Mw. B. van der Wijst-Triepels, raadsgriffier gemeente Voerendaal

Voorschoten,  Dhr. J. van der Does raadsgriffier gemeente Voorschoten

Voorst, Dhr. drs. S.J. (Hans) Peet raadsgriffier gemeente Voorst

Vught, Dhr. drs. H.C. de Visch Eijbergen raadsgriffier gemeente Vught

Waalre,  Dhr. J.A.J. Claessen raadsgriffier gemeente Waalre

Waalwijk, Dhr. G.H. (Guus) Kocken  raadsgriffier gemeente Waalwijk

Waddinxveen,  Dhr. mr. F.W. (Frederik) van der Dussen raadsgriffier gemeente Waddinxveen

Wageningen, NIEUW: Mw. E.J.G.A.  Speet, raadgriffier gemeente Wageningen

Wassenaar,  Mw. drs. H.G. Stradmeijer raadsgriffier gemeente Wassenaar

Waterland,  Dhr. drs. E.G.H. van Dijk raadsgriffier gemeente Waterland

Weert, Mw. mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten, raadsgriffier gemeente Weert

Weesp,  Mw. M. (Margreet) Walrave raadsgriffier gemeente Weesp, nevenfuncties ontvangen na teldatum 150109 was nog 25 bron Nienhuis/Leenders (3)

Werkendam,  Dhr. mr. I. (Iede) Bakker raadsgriffier gemeente Werkendam

Wervershoof,  Dhr. C.W. Zwakman raadsgriffier gemeente Wervershoof

West, Maas en Waal, Dhr. A.W.A. (Anton) Janssen a.i. raadsgriffier gemeente West, Maas en Waal miv 280908, was nog 11 op 120609

Westerveld, Dhr. S.J. Ronda raadsgriffier gemeente Westerveld

Westervoort, Dhr. ing. J.A.M.G. van Bodegom raadsgriffier gemeente Westervoort

Westland, Dhr. drs. N. Broekema raadsgriffier gemeente Westland

Weststellingwerf, Mw. drs. I.L. Rozemeijer raadsgriffier gemeente Weststellingwerf

Westvoorne,  Dhr. drs. R. de Vries raadsgriffier gemeente Westvoorne

Wierden, Walter Wienk raadsgriffier gemeente Wierden miv 020709

Wieringen, Dhr. H.J.G. Leenders raadsgriffier gemeente Wieringen

Wieringermeer, Mevrouw S. Kromkamp raadsgriffier gemeente Wieringermeer

Wijchen, Dhr. drs. P. van Vugt raadsgriffier gemeente Wijchen

Wijdemeren,  Dhr. J. van Ditmarsch raadsgriffier gemeente Wijdemeren

Mw. Marcella van Esterik raadsgriffier gemeente Wijk bij Duurstede
NEVENFUNCTIES

Secretaris rekenkamercommissie gemeente Wijk bij Duurstede 

Lid ben van het wijkbeheerteam gemeente Wijk bij Duurstede

Bron: gemeente Wijk bij Duurstede 24 november 2008

NIEUW: Mw. E.J.G.A. Speet, raadsgriffier gemeente Wageningen per 1 juli 2008
NEVENFUNCTIES
Lid webredactie Vereniging van Griffiers (VVG)
Bron gemeente Wageningen 2008
Mevrouw Speet is nu raadsgriffier bij de gemeente Wijk bij Duurstede. Zij vervangt de heer W(ill) Scheepens uit Arcen die de functie sedert maart 2007 waarneemt.

Winschoten, Mw. mr. E.P. (Pascal) van Corbach raadsgriffier gemeente Winschoten

Dhr. J. van der Meer raadsgriffier gemeente Winsum
secretaris rekenkamercommissie Franekeradeel
eigenaar MR.JuridischAdviesKollum
Bron gemeente Winsum 28 juni 2010 15:20:49 PERFECTE DOORLOOPTIJD -1 DAG

Dhr. mr. J. Eppinga raadsgriffier gemeente Winterswijk

Dhr. ing. D.C. Rijk raadsgriffier gemeente Woensdrecht

Woerden, Dhr. G.A. Karssenberg en  VACANT raadsgriffier gemeente Woerden

Wormerland, Mw. mr. I.P. (Irene) Vrolijk raadsgriffier gemeente Wormerland

Woudenberg,  Dhr. K. Wiesenekker raadsgriffier gemeente Woudenberg

Woudrichem,  Mw. mr. M.C. (Marijke) van de Plasse raadsgriffier a.i gemeente Woudrichem

Wunseradiel,  mevrouw G. (GRIET) Heeg, raadsgriffier gemeente Bolsward (0.5 fte)
mevrouw G. (GRIET) Heeg, raadsgriffier gemeente Wunseradiel (0.5 fte)

Wymbritseradiel, Dhr. R. (Roelf) van der Woude raadsgriffier gemeente Wymbritseradiel

Zaanstad, Mw. drs. L. (Lia) Randsdorp raadsgriffier gemeente Zaanstad

Zaltbommel, Mw. drs. M.S.P. Muurling-van Rosendaal raadsgriffier gemeente Zaltbommel

Zandvoort, Dhr. drs. H.M. van Steveninck raadsgriffier gemeente Zandvoort

Zederik, Dhr. F. (Floor) de Lange raadsgriffier gemeente Zederik

Zeevang, Mw. G.C.I. (Guda) Kager, raadsgriffier gemeente Zeevang

Zeewolde, B.J. Schouten, raadsgriffier gemeente Zeewolde

Zeist, Dhr. mr. J. Janssen raadsgriffier gemeente Zeist

Zevenaar, Dhr. mr. H.R. Westra raadsgriffier gemeente Zevenaar

Zevenhuizen-Moerkapelle, Dhr. H. Sterken raadsgriffier gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle

Zijpe, Dhr. J.F. (Co) de Bakker raadsgriffier gemeente Zijpe Zoetermeer,  Dhr. drs. J.J. Rochat raadsgriffier gemeente Zoetermeer

Zoeterwoude, Mw. A.J. (Addie) Niesthoven raadsgriffier gemeente Zoeterwoude
NEVENFUNCTIES

lid webredactie Vereniging van griffiers (onbezoldigd)

lid griffierspool Gemeenteraad.nl (bezoldigd)

Bron Hop/Informant (165) 11-2008-090909 Cor Strijk, medewerker personeel en organisatie 

Zwartewaterland, Mw. A.J. Kastelein- Renkema raadsgriffier gemeente Zwartewaterland per 1 mei 2006

Zwijndrecht, Mw. ir. T.E. van Ditmars raadsgriffier gemeente Zwijndrecht

Zuidhorn,  Mw. F. Franssen-Eikema raadsgriffier gemeente Zuidhorn

Zundert,  Dhr. A. van der Veen en  Dhr. G.L. van Haaren raadsgriffier gemeente Zundert

Zutphen, Dhr. K. (Krijn) van der Heijden, raadsgriffier gemeente Zutphen

Zwolle, Dhr. drs. M. Frensel raadsgriffier gemeente Zwolle

 

Sint-Oedenrode, Dhr. H.A.M. Hendriks raadsgriffier gemeente Sint-Oedenrode tot 01-03-2010-ZOEK?

 

 

 

Plaatsvervangend raadsgriffier met (bestuurlijke) nevenfuncties

West Maas en Waal mw. E. Jonkman plaatsvervangend raadsgriffier gemeente West Maas en Waal
VERZOEK: 24 augustus 2009
Ontvangstbevestiging: 24 augustus 2009
GEEN VERDAGING BESLUIT met 14 dagen
BESLUIT NEVENFUNCTIES
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron Hop/Informant 2008-040909 GabriŽlle Gieling

Haarlemmerliede en Spaarnwoude, we hebben geen wnd en loco-griffier
VERZOEK: 24 augustus 2009
BESLUIT NEVENFUNCTIES
we hebben geen wnd en loco-griffier
Bron Hop/Informant 2008-040909 Hopman

Cranendonck, mw. P.T.M. Hoffman-Vermeulen loco raadsgriffier gemeente Cranendonck
VERZOEK: 24 augustus 2009
Ontvangstbevestiging: 25 augustus 2009
BESLUIT NEVENFUNCTIES
GEEN (BESTUURLIJKE) NEVENFUNCTIES
Bron Hop/Informant 2008-040409 F. Spaan

Vught, R.M.A.P. Wouters plaatsvervangend raadsgriffier gemeente Vught
VERZOEK: 24 augustus 2009
BESLUIT NEVENFUNCTIES
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron Hop/Informant 2008-260809 Bob Appeldooren

Westerveld,
VERZOEK: 24 augustus 2009
dhr. R. van der Veen   plaatsvervangend raadsgriffier gemeente
Bestuurslid comitť 4 mei Vledder
Secretaris Historische vereniging ’T Fledder Kerspel  
mw. A. Elshout plaatsvervangend raadsgriffier gemeente
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron Hop/Informant 2008-040909 Bertha Rozeboom-Nijstad afd. Ondersteuning team BMO (P&O)

Hardinxveld-Giessendam, H.C.J. van Etten plaatsvervangend raadsgriffier gemeente Hardinxveld-Giessendam
VERZOEK: 24 augustus 2009
GEEN VERDAGING BESLUIT met 14 dagen
BESLUIT NEVENFUNCTIES
Geen nevenfuncties bekend
Bron Hop/Informant 2008-040909 Bart Leeuwen coŲrdinator van de cluster Juridische Zaken en Ondersteuning

Ten Boer, VACANT plaatsvervangend raadsgriffier gemeente Ten Boer
VERZOEK: 24 augustus 2009
BESLUIT
Bron Hop/Informant 2008-260809 Dhr. R.Sj.  (Roelof) Bosma raadsgriffier gemeente Ten Boer

Haren, mw Mr. Diane Groeneweg plaatsvervangend raadsgriffier gemeente Haren
VERZOEK: 24 augustus 2009
BESLUIT NEVENFUNCTIES
Hoofd afdeling Bestuur- en Management Ondersteuning bestuursdienst gemeente Haren.
Bron Hop/Informant 2008-260809 Mr. E.M. van Koldam gemeentesecretaris

Maarssen, mw. E.H.-M. Leito plaatsvervangend raadsgriffier gemeente Maarssen
VERZOEK: 24 augustus 2009
Ontvangstbevestiging: 24 augustus 2009 Jos.Spijkerman
GEEN VERDAGING BESLUIT met 14 dagen
BESLUIT NEVENFUNCTIES
Geen nevenfuncties
Bron Hop/Informant 2008-250809

De Bilt, mevrouw drs F.A. van Hooijdonk plaatsvervangend raadsgriffier gemeente De Bilt
VERZOEK: 24 augustus 2009
GEEN NEVENFUNCTIES
Hier komen de nevenfuncties
Bron Hop/Informant 2008-250809 C. Brouwers-van Os raadsgriffie

Neerijnen, mevrouw J.W. Vonk - van Meteren loco raadsgriffier gemeente Neerijnen
VERZOEK: 24 augustus 2009
Ontvangstbevestiging: 250809 Griffie wil toelichting
GEEN  VERDAGING BESLUIT met 14 dagen:
BESLUIT NEVENFUNCTIES
Geen (bestuurlijke) nevenfuncties
Bron Hop/Informant 2008-090909 K.G. Steenbergen griffier

Oude IJsselstreek, M.B.J. Looman, plaatsvervangend raadsgriffier gemeente Oude-IJsselstreek
VERZOEK: 24 augustus 2009
Ontvangstbevestiging: 260809
GEEN VERDAGING BESLUIT met 14 dagen
BESLUIT NEVENFUNCTIES
Lid raadscommissie gemeente Millingen aan de Rijn
Bron Hop/Informant 2008-080909 Josť Vos-Roes

Abcoude, Mw. G.J. (Gerrie) Schouten-Buijs wnd raadsgriffier gemeente Abcoude
VERZOEK: 24 augustus 2009
NEVENFUNCTIES
Lid cie. bezwaarschriften gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel
Lid cie. bezwaarschriften gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle
Waarnemend griffier gemeente Abcoude
Interim-commissiegriffier in gemeente De Bilt vanaf december 2008
Bron gemeente Breukelen 11 november 2008 
Bron Hop 2008-

Zoeterwoude, Ronald Hockx (RJP) plaatsvervangend raadsgriffier gemeente Geen nevenfuncties. 
VERZOEK: 24 augustus 2009
Ontvangstbevestiging:
GEEN/WEL VERDAGING BESLUIT met 14 dagen:
JA/NEE BEZWAARSCHRIFT tegen UITBLIJVEN BESLUIT OP VERZOEK
JA/NEE BEZWAARSCHRIFT tegen BESLUIT weigering naam, titel, initialen plv. raadsgriffier
JA/NEE BEZWAARSCHRIFT tegen BESLUIT weigering nevenfuncties plv. raadsgriffier
BESLUIT NEVENFUNCTIES
Hier komen de nevenfuncties
Bron Hop/Informant 2008-090909 Cor Strijk, medewerker personeel en organisatie

Wageningen, Naam, dhr./mw, titel, initialen plaatsvervangend raadsgriffier gemeente
VERZOEK: 24 augustus 2009
Verhoeven, drs. J.A.I. plaatsvervangend raadsgriffier gemeente Wageningen
Commissiegriffier Commissie Samenleving Voorzitter ouderraad Basisschool Panta Rhei te Ede  
Lid Medezeggenschapsraad Basisschool Panta Rhei te Ede  

Sonneveld-van Dijk, ir. S.G. plaatsvervangend raadsgriffier gemeente Wageningen
Commissiegriffier Commissie Stad  
BESLUIT NEVENFUNCTIES
Bron Hop/Informant 2008-140909 Joke Noppert medewerker raadsgriffie

Amsterdam, mr. Thomas P.P. Blokhuis wnd. plaatsvervangend raadsgriffier gemeente Amsterdam miv 010709
VERZOEK: 24 augustus 2009
GEEN VERDAGING BESLUIT met 14 dagen
BESLUIT NEVENFUNCTIES
Geen (bestuurlijke) nevenfuncties
Bron Hop/Informant 2008-140
909 mr. Thomas P.P. Blokhuis

Tholen, dhr. L. (Leen) Vermeij wnd raadsgriffier gemeente Tholen
VERZOEK: 24 augustus 2009
Ontvangstbevestiging: 25 augustus 2009 
BESLUIT NEVENFUNCTIES
Secretaris BSC gemeente Tholen
Senior Beleidsmedewerker Bestuurlijke en Juridische Zaken Afdeling Concernzaken
Bron Hop/Informant 2008- 25 augustus 2009 

Winterswijk, dhr. M.J. (Martin) Meinema, plv. raadsgriffier gemeente Winterswijk
VERZOEK: 24 augustus 2009
Ontvangstbevestiging: 24 augustus 2009 
BESLUIT NEVENFUNCTIES
S
ecretaris
rekenkamercommissie gemeente Aalten,Oost-Gelre en Winterswijk afgekort RC AOGW.
Bron Hop/Informant 2008- 25 augustus 2009 Martin Meinema

Grootegast, dhr. W. Pijl, plaatsvervangend raadsgriffier gemeente Grootegast
VERZOEK: 24 augustus 2009
BESLUIT NEVENFUNCTIES
Geen (bestuurlijke) nevenfuncties Hans.Kastermans
Bron Hop/Informant 2008-25 augustus 2009

Leek, de heer J.A. Oosting, plv. raadsgriffier gemeente Leek
Geen (bestuurlijke) nevenfuncties
VERZOEK: 24 augustus 2009
Bron Hop/Informant 2008- BESLUIT 25 augustus 2009

Overbetuwe, mevrouw Marloes van Dal plv.raadsgriffier
master in political science
GEEN NEVENFUNCTIES
VERZOEK: 24 augustus 2009
Bron Hop/Informant 2008-BESLUIT 25 augustus 2009 drs. A.J. van den Brink MBA

Rozendaal, dhr. J.van Rooij plv. raadsgriffier gemeente Rozendaal
NEVENFUNCTIES
Senior medewerker financiŽn gemeente Rozendaal
VERZOEK: 24 augustus 2009
Bron Hop/Informant 2008-BESLUIT 24 augustus 2009 Willeke Pieterse

Ubbergen, dhr. mr. A.G.M.van Swam plv. raadsgriffier gemeente Ubbergen
NEVENFUNCTIES
medewerker Algemeen Juridische Zaken gemeente Ubbergen
VERZOEK: 24 augustus 2009
Bron Hop/Informant 2008-BESLUIT 25 augustus 2009

Duiven,
mevrouw mr. J.J.F.M. Kersten plv. raadsgriffier
NEVENFUNCTIES
Afdelingshoofd Algemene Zaken gemeente Duiven
VERZOEK: 24 augustus 2009
Bron Hop/Informant 2008-BESLUIT 250809 Simone Berendsen

Renkum, mr. O.J.M. Bender plv. raadsgriffier gemeente Renkum
NEVENFUNCTIES
Lid klachtencommissie Atlantzorggroep Apeldoorn.
VERZOEK: 24 augustus 2009
Bron Hop/Informant 2008-BESLUIT 24 augustus 2009

Bronckhorst, mevrouw A.R.M. Nengerman-Bovenlander plv. griffier
GEEN NEVENFUNCTIES.
VERZOEK: 24 augustus 2009
Bron Hop/Informant 2008- BESLUIT 24 augustus 2009 M. Nengerman

Marum, dhr. K.G. (Klaas) Beekman wnd. griffier
NEVENFUNCTIES
Controller en auditor gemeente Marum
VERZOEK: 24 augustus 2009
Bron Hop/Informant 2008-BESLUIT 24 augustus 2009 dhr. K.G. (Klaas) Beekman

Nijkerk, mevrouw J.G. Maarleveld-Krommendijk plv.griffier
NEVENFUNCTIES
Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) bij de gemeente Baarn.
VERZOEK: 24 augustus 2009
Bron Hop/Informant 2008-BESLUIT 24 augustus 2009 F. Contant

Westervoort, Dhr. mr. E.W.B. Wilting plv. raadsgriffier
Nevenfuncties:
Juridisch beleidsmedewerker gemeente Westervoort.
VERZOEK: 24 augustus 2009
Bron Hop/Informant 2008-BESLUIT 24 augustus 2009 Ger van Bodegom

Eemsmond, Mevrouw I. van der Molen, loco griffier gemeente Eemsmond
NEVENFUNCTIES
RvC Wierden en Borgen en bestuurslid Oranjevereniging Uithuizermeeden
VERZOEK: 24 augustus 2009
Bron Hop/Informant 2008-BESLUIT 24 augustus 2009

Breukelen, Plaatsvervangend raadsgriffier gemeente Breukelen Bron: Gemeente Abcoude 11 november 2008-150909 Tanja Poorthuis
Breukelen heeft GEEN loco raadsgriffier Gerrie Schouten gemeente Breukelen. Zij geeft ONJUISTE INFORMATIE AAN BURGERS!
VERZOEK: 24 augustus 2009
Bron Hop/Informant 2008-BESLUIT 24 augustus 2009 en
150909 Tanja Poorthuis

Loenen, J.M. (Jacqueline) Willenborg wnd raadsgriffier gemeente Loenen
NEVENFUNCTIES
lid klachtencommissie woningbouwvereniging de Alliantie Hilversum.
VERZOEK: 24 augustus 2009
Bron Hop/Informant 2008-24 augustus 2009

Doetinchem, mw. E.A.M. Bolten, locogriffier gemeente Doetinchem
VERZOEK: 24 augustus 2009
Ontvangstbevestiging: 24 augustus 2009
BESLUIT NEVENFUNCTIES
GEEN (BESTUURLIJKE) NEVENFUNCTIES
Bron Hop/Informant 2008-25 augustus 2009

Heusden, mr. M.C. Van Dijk, plaatsvervangend raadsgriffier gemeente Heusden
VERZOEK: 24 augustus 2009
Ontvangstbevestiging: 25 augustus 2009
BESLUIT NEVENFUNCTIES
GEEN (BESTUURLIJKE) NEVENFUNCTIES
Bron Hop/Informant 2008-25 augustus 2009 ANONIEM

Heumen, VACANT plaatsvervangend raadsgriffier gemeente Heumen
VERZOEK: 24 augustus 2009
Ontvangstbevestiging: 4 september 2009
Bron Hop/Informant 2008-4 september 2009 Gerard Janssen

Voorst,
1. mw. D. Vriezekolk-Groenewold, loco-griffier gemeente Voorst
Geen bestuurlijke nevenfuncties
2. dhr.mr E. Gerrits, loco-griffier gemeente Voorst
Secretaris EHBO vereniging
Secretaris Federatie Amateurvoetbalverenigingen Deventer e.o.
3. De heer G.J. Bokdam, loco-griffier gemeente Voorst
Penningmeester Diaconie PKN Kruispuntgemeente Twello
VERZOEK: 24 augustus 2009
Bron Hop/Informant 2008-25 augustus 2009 gemeente Voorst

Noord-Beveland, C.H. Poortvliet plaatsvervangend raadsgriffier gemeente Noord-Beveland
VERZOEK: 24 augustus 2009
Ontvangstbevestiging: 25 augustus 2009 
BESLUIT GEEN (BESTUURLIJKE) NEVENFUNCTIES 
Bron Hop/Informant 2008-25 augustus 2009 E. Ruissen

Den Helder, F.V.A. Hoogervorst loco-griffier gemeente Den Helder
VERZOEK: 24 augustus 2009
Ontvangstbevestiging: 25 augustus 2009
BESLUIT GEEN (BESTUURLIJKE) NEVENFUNCTIES
Bron Hop/Informant 2008-25 augustus 2009 Yvonne Permentier

Zaltbommel,
mw. mr. E.A. Kooijman plv raadsgriffier gemeente Zaltbommel
Geen (bestuurlijke) nevenfuncties
dhr. A. Sybesma plv raadsgriffier gemeente Zaltbommel
Geen (bestuurlijke) nevenfuncties
VERZOEK: 24 augustus 2009
Ontvangstbevestiging: 24 augustus 2009
Bron Hop/Informant 2008- 250809 gemeente Zaltbommel

Noordenveld, mw. T. Peper plaatsvervangend raadsgriffier gemeente Noordenveld
VERZOEK: 24 augustus 2009
Ontvangstbevestiging: 25 augustus 2009 Griffie wil toelichting verzoek op 250809
GEEN VERDAGING BESLUIT met 14 dagen:
JA BEZWAARSCHRIFT tegen BESLUIT weigering nevenfuncties plv. raadsgriffier
BESLUIT NEVENFUNCTIES
mevr. T. Peper, afdelingshoofd Ruimte en Samenleving Loco secretaris en plv. raadsgriffier, Geen (bestuurlijke) nevenfuncties
Bron Hop/Informant 2008-090909 H. v.d. Berg

Gegevens uit het verleden:

Moordrecht, mw. C.P. (Petra) Verrips Wnd/plv. raadsgriffier vertrokken april 2009

Lingewaard, Herman Morsink, plv raadsgriffier gemeente Lingewaard GOG 2008

Raalte, dhr. Joop van Tol INTERIM wnd griffier gemeente Raalte vervuld
INHUUR via Leeuwendaal adviesbureau!

 

 

 

 

 

RAADSGRIFFIER DIVERSEN

Bronckhorst, Mw. K.E. Pijnenburg  raadsgriffier gemeente Bronckhorst
NEVENFUNCTIES
VERTROKKEN VOOR 10 oktober 2008?

Beuningen, Mw. mr. H. (Heidi) van Mourik raadsgriffier gemeente Beuningen GOG 010909
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Beuningen 19 november 2008 

Nuenen, Gerwen en Nederwetten, interimgriffier Marijke van de Plasse. raadsgriffier gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten  tot 070909
NEVENFUNCTIES?

Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Mw. mr. M.F. de Boer raadsgriffier gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten  GOG
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten November 27, 2008 12:53 PM 

Cranendonck, Dhr. mr. S.B.J. Backus, raadsgriffier gemeente Cranendonck  GOG090909
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Cranendonck 19 november 2008 
 

Harderwijk, de heer dr. M.J.E.M. (Marcel) van Dam raadsgriffier a.i. gemeente Harderwijk 180908-010409 Welkom op de website van Marcel van Dam Politiek-bestuurlijk advies. Vanuit mijn bureau ondersteun ik gemeenten en provincies bij politiek-bestuurlijke vraagstukken, politiek–ambtelijke betrekkingen en publieke besluitvorming. Ik verricht advieswerkzaamheden en interim management. Verder geef ik cursussen en trainingen, en publiceer ik in kranten en tijdschriften. De afgelopen vijftien jaar ben ik op veel manieren actief geweest in en rond het openbaar bestuur. Eerst als onderzoeker, vervolgens als manager en als griffier. Later was ik senior adviseur bij een adviesbureau voor gemeenten. Begin 2008 ben ik voor mijzelf begonnen. Op deze manier kan ik mijn ambities en betrokkenheid optimaal tot zijn recht laten komen. Bron: gemeente Harderwijk 11 november 2008

Rotterdam, Mw. drs. K.D. Handstede raadsgriffier gemeente Rotterdam GOG010109
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Rotterdam 12 november 2008

De Ronde Venen, Mw. drs. E. Appel raadsgriffier gemeente De Ronde Venen  GOG090909

Neerijnen,  Mw. drs. I.T. van Ierssel-Leurs raadsgriffier gemeente Neerijnen GOG 090909

Neder-Betuwe,de heer M.J. Ahne (waarnemend) raadsgriffier gemeente Neder-Betuwe GOG 250809
en welke (bestuurlijke) nevenfuncties heeft deze TOPambtenaar?
Gemeente Neder-Betuwe weigert tot 070808 (bestuurlijke) nevenfuncties raadsgriffier en gemeentesecretaris openbaar te maken!
NEVENFUNCTIES BRON ONDERZOEK HOP: website M.J. Ahne en zijn opgave als raadslid in de gemeente Deventer en verificatie met Top-ambtenaren gemeente Neder-Betuwe
de heer M.J. Ahne (waarnemend) raadsgriffier gemeente Neder-Betuwe
de heer M.J. Ahne D66 raadslid gemeente Deventer
Trainer/adviseur werkzaam voor Gemeenteraad.nl ik train en adviseer gemeenteraden en Colleges van B&W op het gebied van politiek bestuurlijke processen. Ook ben ik betrokken bij het detacheren van griffiers en griffiemedewerkers vanuit de griffierspool die Gemeenteraad.nl heeft opgezet.
Bestuurslid van de landelijke bestuurdersvereniging D66

Neder-Betuwe, de heer P.V. Guldemond (waarnemend) raadsgriffier gemeente Neder-Betuwe GOG 250809

Maasdonk, Dhr. B. Floor  raadsgriffier gemeente Maasdonk tot 010308

Boxtel, Dhr. drs. J. Vis raadsgriffier gemeente Boxtel tot 1 juni 2009 
Nevenfuncties ontvangen moeten nog op internet worden gezet
 
Bron: Gemeente Boxtel 27 november 2008

Jouke Vis is per 1 juni 2009 begonnen als nieuwe griffier van de gemeente Sittard-Geleen. Daarvoor was hij griffier van Boxtel.

Lid van de adviesraad bestuursacademie Nederland (Bestuursacademie Nederland wil graag samen met griffiers discussiŽren over het aanbod van de Bestuursacademie)  
Bron Hop/gemeente
Boxtel 2008/"meneer google" 2008-3 september 2009 
Jouke Vis - Boxtel
Marin de Zwarte - Zeeland

 

Lid van de adviesraad bestuursacademie Nederland (Bestuursacademie Nederland wil graag samen met griffiers discussiŽren over het aanbod van de Bestuursacademie)  
Bron Hop
"meneer google"  3 september 2009  
Marin de Zwarte - Zeeland

Dhr. M.J. Klep raadsgriffier a.i. gemeente Halderberge tot 1 januari 2008?
De heer Klep was onder meer na de invoering van het dualisme in 2002 plaatsvervangend griffier in Breda en vervolgens raadsadviseur bij de griffie tevens fungerend giffier van de raadscommissie Middelen,Stadsbeheer en Organisatie-ontwikkeling en fungerend griffier van de Rekeningcommissie.

Joke van der Kwast, raadsgriffier gemeente Harderwijk vertrokken 18 september 2008
NEVENFUNCTIES PERIODE HARDERWIJK NIET BEKEND
Lobbyist voor de provincie Zuid-Holland
Bron gemeente Harderwijk 180908

Dhr. drs. O.F. Matheijsen raadsgriffier gemeente Bennebroek. De gemeente Bennebroek heeft in 2008 steeds geweigerd nevenfuncties raadsgriffier op verzoek toe te sturen.  

G. de Vente, raadsgriffier gemeente Woudrichem
Opgevolgd door Mevrouw Drs. Ing. P.A. (Petra) Paulides-Ruitenberg, raadsgriffier gemeente Woudrichem per
1 februari 2009
NEVENFUNCTIES e.a.?
Is dit dezelfde persoon? Deed deze raadsgriffier met met de Provinciale verkiezingen 2007 met 19 stemmen in de gemeente Aalburg G. (Gert) de Vente, Uitwijk CU/SGP 19

Mw. T. de Wit (interim) raadsgriffier gemeente Nieuw-Lekkerland, opgevolgd door Mw. T.W. (Noortje) Kanters, raadsgriffier 

H. (Henk) van der Meulen, ad-interim raadsgriffier gemeente Bergen Noord-Holland GOG
Nevenfuncties uit andere bron door J. Hop gevonden
Deze ad-interim raadsgriffier werkt voor Gemeenteraad.nl en is in 2007 gestart met het bieden van detacheringen en begeleiding van werving & selectie.

Mw. J. van Jeessel-Leves, raadsgriffier gemeente Neerijnen GOG november 2008

L.W.A. Tinga, griffier gemeente Bedum GOG 2008

Brummen, Mw. C. van Middelkoop raadsgriffier gemeente Brummen GOG 2008

Mr. C.J.H. Mijnes-Gijzen, raadsgriffier gemeente Margraten vertrokken naar provincie Limburg

Mevrouw Drs. M. van Bergen, raadsgriffier gemeente De Marne miv juli 2003-GOG  

HelmondDhr. drs. H.A.J.P. Duijmelinck raadsgriffier gemeente Helmond GOG oktober 2009 

 

 

Vereniging Nederlandse Gemeentes

14.11.08 Groep Hop verzoekt om inzage nevenfuncties ambtenaren

Groep Hop verzoekt om inzage nevenfuncties ambtenaren

14.11.2008

Onlangs deed een persoon of bureau onder de naam “Groep Hop” een verzoek tot inzage in de nevenfuncties van gemeentesecretaris en griffier. Hop stuurde, voor zover wij kunnen nagaan, alle gemeenten een mail met deze vraag.

Een aantal gemeenten vroeg de VNG om advies hoe om te gaan met dit verzoek.

Voor de secretaris geldt op grond van de lokale arbeidsvoorwaarden- regeling een plicht tot openbaarmaking van de nevenfuncties. De vraag of ook de nevenfuncties van de griffier openbaar moeten worden gemaakt verschilt per gemeente: het kan dus zijn dat de verplichte melding niet geldt voor de griffier.

Meer informatie
Meer informatie treft u aan in bijgaand advies.


   

   

   Samenstelling bestuur VNG op 18 november 2008

   Mw. Jorritsma-Lebbink  (voorzitter), Burgemeester Almere POSITIEVE LIJST NEDERLANDSE GEMEENTES!

   Dhr. Lamers (vicevoorzitter), Burgemeester Houten POSITIEVE LIJST NEDERLANDSE GEMEENTES!

   Dhr. Eigeman, Wethouder ‘s-Hertogenbosch POSITIEVE LIJST NEDERLANDSE GEMEENTES!

   Dhr. Bleker, Wethouder Enschede POSITIEVE LIJST NEDERLANDSE GEMEENTES!

   Dhr. Spigt, Wethouder Dordrecht POSITIEVE LIJST NEDERLANDSE GEMEENTES!

   Dhr. Buddenberg (penningmeester) Burgemeester Pijnacker-Nootdorp POSITIEVE LIJST NEDERLANDSE GEMEENTES!

   Dhr. Verkerk Burgemeester Delft POSITIEVE LIJST NEDERLANDSE GEMEENTES!

   Dhr. Buijtels Secretaris Haarlemmermeer POSITIEVE LIJST NEDERLANDSE GEMEENTES!

   Dhr. Nuis, Burgemeester Tholen POSITIEVE LIJST NEDERLANDSE GEMEENTES!

   Dhr. Westmaas, Burgemeester Meppel POSITIEVE LIJST NEDERLANDSE GEMEENTES!

   Dhr. Van der Tak, Burgemeester Westland POSITIEVE LIJST NEDERLANDSE GEMEENTES!

   Mw. de Wit - Romans, Wethouder Heerlen POSITIEVE LIJST NEDERLANDSE GEMEENTES!

   Mw. Wagenaar-Kroon (secretaris) Wethouder Drechterland POSITIEVE LIJST NEDERLANDSE GEMEENTES!

   Mw. Gehrels, Wethouder Amsterdam POSITIEVE LIJST NEDERLANDSE GEMEENTES!

   Dhr. Lutterop, Raadslid Veendam POSITIEVE LIJST NEDERLANDSE GEMEENTES!

   Dhr. Krol, Wethouder Leeuwarden POSITIEVE LIJST NEDERLANDSE GEMEENTES!

   Mw. Schraagen, Griffier Ooststellingwerf POSITIEVE LIJST NEDERLANDSE GEMEENTES!

   Dhr. FinkenflŁgel, Raadslid Oude IJsselstreek POSITIEVE LIJST NEDERLANDSE GEMEENTES!

   Dhr. Aalderink, Burgemeester Bronckhorst POSITIEVE LIJST NEDERLANDSE GEMEENTES!

   Mw. Miete, Raadslid Purmerend POSITIEVE LIJST NEDERLANDSE GEMEENTES!

   Dhr. Kortmann (adviseur), Burgemeester Oisterwijk POSITIEVE LIJST NEDERLANDSE GEMEENTES!

   

  Artikel 3 De Griffier


    De griffier is in elke vergadering van de raad aanwezig.

    Bij zijn verhindering of afwezigheid wordt de griffier vervangen door een door de raad daartoe aangewezen ambtenaar.

   Hij kan, indien hij daartoe door de voorzitter wordt uitgenodigd, aan de beraadslagingen als bedoeld in dit reglement deelnemen

  Toelichting:

  De Gemeentewet eist dat de raad de vervanging van de griffier regelt (artikel 107d, eerste lid). In het tweede lid is daarover een bepaling opgenomen. In verband met artikel 22 Gemeentewet (verschoningsrecht) is in het derde lid een bepaling opgenomen met betrekking tot het deelnemen van de griffier aan de beraadslaging. Rechtspositionele bepalingen omtrent de beŽdiging, woonplaats etc.  zijn niet in dit reglement opgenomen, aangezien dat beter geregeld kan worden in de ambtsinstructie voor de griffier, die de raad vaststelt.

   

   

   

   

   

  De eerste ronde. Verzoek Hop nevenfuncties bestuurders gemeentes

  Van alle 402 (2008) gemeentes heeft J. Hop de opgave nevenfuncties bestuurders gemeentes ontvangen!

   

  De tweede ronde. Verzoek Hop (bestuurlijke) nevenfuncties raadsgriffier

  Het eenvoudige verzoek van J. Hop d.d. 10 november 2008 per e-mail om toezending afschrift opgave
  (bestuurlijke) nevenfuncties raadsgriffier geeft op een onnavolgbare wijze weer zicht op de denk- en
  werkwijze van het bestuurlijk- en ambtenarenapparaat jegens burgers die een eenvoudig verzoek indienen
  door publicatie van BESLUITEN van VNG gemeentes op de ingediende verzoeken en vervolgtraject(en)
  en/of door publicatie over de verbijsterende doorlooptijden na het indienen van een bezwaarschrift!

  Voor 12 gemeentes is toesturen van een opgave (bestuurlijke) nevenfuncties raadsgriffier tot 190309 problematisch!
  Communicatie tussen Hop en deze 12 gemeentes verloopt moeizaam door "hebzucht" en/of ambtelijke en bestuurlijke onmacht!
  Vanaf 19 maart 2009 is daarom een nieuw traject met " een andere manier van communiceren" ingeslagen om een
  een einde te maken aan de "hebzucht" en/of ambtelijke en bestuurlijke onmacht die kennelijk heerst in deze 12 gemeentes.

  Verwacht samenvatting en conclusies J. Hop n.a.v. het eenvoudige verzoek toezending nevenfuncties raadsgriffier.

   

  De derde ronde. Verzoek Hop (bestuurlijke) nevenfuncties gemeentesecretaris

  Met de door Hop zelf aangeleerde (juridische praktijkkennis) door indiening van zulke eenvoudige verzoekjes worden
  in een derde ronde eenvoudige verzoeken nevenfuncties gemeentesecretaris ingediend bij 440 (2009) VNG-gemeentes
  waarin de praktijkervaring uit eerdere rondes eenvoudige verzoeken toezending nevenfuncties zijn verwerkt!
  Hop verwacht dat het aantal NIET "TE KLANTVRIENDELIJKE GEMEENTES" zal verdubbelen omdat het nu gaat om
  de gemeentesecretaris, de hoogste ambtenaar van een gemeente. Ernstige problemen worden verwacht bij de
  zogenaamde "INHUUR a.i. gemeentesecretarissen" en bij PROBLEEM gemeentesecretarissen die tijd nodig hebben om
  hun bijbanenactiviteiten op te schonen. Kenmerk hiervoor is een bekend ambtelijk trucje NIET "TE KLANTVRIENDELIJK"
  en een "TOP-AMBTENBAAR" dient "GEZAG UIT TE OEFENEN" over gewone burgers en gekozen bestuurders.......

  Voor 25 gemeentes is toesturen van een opgave (bestuurlijke) nevenfuncties gemeentesecretaris tot 190309 problematisch!
  Communicatie tussen Hop en deze 25 gemeentes verloopt moeizaam door "hebzucht" en/of ambtelijke en bestuurlijke onmacht!
  Vanaf 19 maart 2009 is daarom een nieuw traject met " een andere manier van communiceren" ingeslagen om een
  een einde te maken aan de "hebzucht" en/of ambtelijke en bestuurlijke onmacht die kennelijk heerst in deze 25 gemeentes.

  Verwacht samenvatting en conclusies J. Hop n.a.v. het eenvoudige verzoek toezending nevenfuncties gemeentesecretaris.

   

   

   

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
  T.a.v. de directieraad en het bestuur,
  Postbus 30435
  2500 GK Den Haag

  Ermelo, 1 februari 2009 (Sent: Sunday, February 01, 2009 7:13 PM)

  Onderwerp: Brief 3 J. Hop aan VNG inzake de bejegening van J. Hop door gemeentes na indiening van zijn VERZOEK toezending (bestuurlijke) nevenfuncties raadsgriffier 111108.

  Geachte heer/mevrouw,

  Op Sent: Friday, January 30, 2009 2:22 PM heb ik de gemeente Hellendoorn per e-mail een VOORBERICHT gestuurd over deze brief 3 J. Hop aan VNG.

  Op 20 januari 2009 schreef ik de VNG citaat: "Er moet wat aan de hand zijn met die (bestuurlijke) nevenfuncties van de raadsgriffier
  anders wordt er geen "VNG helpdesk voor gemeentes" voor geopend.
  " Deze brief staat op de website www.burojeugdzorg.nl/janhop12.htm

  Bij de wijziging van de Ambtenarenwet in 2003 is geadviseerd om tevens ook de functie van griffier aan te wijzen
  als functie waarvoor openbaarmaking van nevenfuncties in verband met de integriteit noodzakelijk is! Bron: www.burojeugdzorg.nl/griffier.htm 

  In de Ambtenarenwet 2006 is opgenomen dat werkgevers in de overheid verplicht zijn een integriteitsbeleid te voeren. Het openbaar bestuur draagt daarmee zelf de verantwoordelijkheid voor het nemen van integriteitsbevorderende maatregelen. Bron: www.burojeugdzorg.nl/griffier.htm Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995,24023, nr. 3 Datum 1 oktober 2006.

  Hierbij geef ik de Vereniging van Nederlandse Gemeentes een voorbeeld van integriteit en verplichte integriteitsbevorderende maatregelen van "de gemeente" met als grondslag communicatie J. Hop met gemeente Hellendoorn. Dit voorbeeld zal ik gaan gebruiken als toelichting 2 op verzoeken, bezwaar- en beroepschriften GELINKT aan de functie raadsgriffier. Deze brief aan de Nederlandse Vereniging van Gemeentes publiceer ik op de website www.burojeugdzorg.nl/janhop25.htm Toelichting 3 op verzoeken, bezwaar- en beroepschriften GELINKT aan de functie raadsgriffier

   

   

   

  Er moet wat aan de hand zijn met die (bestuurlijke) nevenfuncties van de raadsgriffier
  anders wordt door een aantal raadsgriffiers niet zo op de persoon J. Hop gespeeld in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en beleid!

  Op 10 november 2008 stuurde J. Hop een verzoek om toezending afschrift opgave (bestuurlijke) nevenfuncties raadsgriffier.

   

  ----- Original Message -----
  From: J. Hop
  Sent: Monday, November 10, 2008 10:58 AM

  Geachte heer/mevrouw,
   
  Onderwerp: Verzoek toezending nevenfuncties raadsgriffier
   
  Hierbij verzoek ik beleefd om toezending afschrift opgave (bestuurlijke) nevenfuncties
   
  raadsgriffier van uw gemeente.
   
  Toelichting verzoek.
  De gemeente is verplicht om nevenfuncties van de gemeentesecretaris, afdelingsmanagers en raadsgriffier openbaar te maken. Zo kan een burger zien welke werkzaamheden het management van de gemeente heeft, naast hun taken als ambtenaar.
   
  Met vriendelijke groet,
   
  J. Hop

   

   

  Op 19 november 2008 stuurde J. Hop een verzoek om toezending afschrift opgave (bestuurlijke) nevenfuncties raadsgriffier.

  ----- Original Message -----
  From: J. Hop
  Sent: Wednesday, November 19, 2008 11:01 AM

  Betreft: Herhaald verzoek om toezending afschrift opgave nevenfuncties raadsgriffier,
   
  Kenmerk 1 van 224
   
  Geachte heer/mevrouw,
   
  Beleefd verzoek ik om toezending afschrift opgave nevenfuncties raadsgriffier?
   
  Met vriendelijke groet,
   
  J. Hop
   
  Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

   

   

   

  Sent: Wednesday, November 19, 2008 2:27 PM nam de raadsgriffier - ALS BELANGHEBBENDE - een BESLUIT op het VERZOEK namens het bestuursorgaan de gemeente Hellendoorn. Toezending afschrift opgave nevenfuncties raadsgriffier werd geweigerd!

   

  ----- Original Message -----
  From: Pim Knopper
  To: J. Hop
  Sent: Wednesday, November 19, 2008 2:27 PM
  Subject: Betr.: Nevenfuncties raadsgriffier

  Geachte heer Hop,
   
  Bij mail van 10 november jl. vroeg u het gemeentebestuur om toezending van de (bestuurlijke) nevenfuncties van de raadsgriffier. Uw vraag is aan mij doorgezonden ter beantwoording. In de toelichting op uw vraag geeft u aan dat de gemeente verplicht is om nevenfuncties van o.a. de raadsgriffier openbaar te maken.  
   
  Wij zijn dat niet met u eens. Blijkens art. 125 quinquies Ambtenarenwet behoeven alleen nevenfuncties openbaar te worden gemaakt als dat noodzakelijk is met het oog op de integriteit van de openbare dienst. De functie van griffier is niet als een gevoelige functie aangewezen.
   
  Wij voldoen dus niet aan uw verzoek.
   
  Met vriendelijke groeten,


   
   
  Mr W.J.C. Knopper
  Raadsgriffier gemeente Hellendoorn
  Postbus 200  7440 AE Nijverdal
  Bezoekadres:
  Willem-Alexanderstraat 7  7442 MA Nijverdal
  www.hellendoorn.nl
  Tel.:  0548 - 630 208
  Fax:  0548 - 610 505
  Mobiel: 06 - 25 03 73 95
  E-mail:  griffier@hellendoorn.nl


  >>> "J. Hop" <j.hop3@chello.nl> 10-11-2008 10:58 >>>
  Geachte heer/mevrouw,
   
  Onderwerp: Verzoek toezending nevenfuncties raadsgriffier
   
  Hierbij verzoek ik beleefd om toezending afschrift opgave (bestuurlijke) nevenfuncties
   
  raadsgriffier van uw gemeente.
   
  Toelichting verzoek.
  De gemeente is verplicht om nevenfuncties van de gemeentesecretaris, afdelingsmanagers en raadsgriffier openbaar te maken. Zo kan een burger zien welke werkzaamheden het management van de gemeente heeft, naast hun taken als ambtenaar.
   
  Met vriendelijke groet,
   
  J. Hop

   

   

   

  Sent: Wednesday, November 19, 2008 5:57 PM J. Hop Ermelo diende gelijk een bezwaarschrift in tegen het BESLUIT weigering nevenfuncties raadsgriffier van de gemeente Hellendoorn en het bezwaarschrift van J. Hop werd ook snel door de commissie bezwaarschriften van de gemeente Hellendoorn

  Bezwaarschrift J. Hop tegen besluit weigering afschrift opgave nevenfuncties raadsgriffier gemeente Hellendoorn
   
  ----- Original Message -----
  From: J. Hop
  Sent: Wednesday, November 19, 2008 5:57 PM
  Subject: Re: Betr.: Nevenfuncties raadsgriffier

  Aan de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Hellendoorn,

   

  Geachte heer/mevrouw,

   

  Ondergetekende dient bezwaar tegen besluit 19 november 2008 om 14:27 uur

  waarbij afschrift opgave nevenfuncties raadsgriffier wordt geweigerd.

   

  Toelichting.

  Ambtenaren van de gemeente Hellendoorn dienen de WET te kennen

  Jurisprudentie www.burojeugdzorg.nl/117.htm.

   

  Verzocht wordt om de namen van de leden en secretarissen van de bezwaarschriften commissie gemeente Hellendoorn

   

  BESLISTERMIJN EN DWANGSOM BIJ NIET TIJDIG BESLISSEN. Ondergetekende in overweging heeft genomen hebben, dat het wenselijk is belanghebbenden doeltreffendere rechtsmiddelen te bieden tegen het niet tijdig nemen van een besluit door een bestuursorgaan stelt ondergetekende hierbij het betreffende bestuursorgaan in gebreke en zal de rechter verzoeken een schadevergoeding toe te kennen als ware de wet dwangsom bij niet tijdig beslissen van kracht. Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/92.htm 

   

  Het verzoek, besluit en bezwaarschrift wordt gepubliceerd op www.groephop.nl/hellendoorn.htm

   

  Met vriendelijke groet,

   

  J. Hop.

   

  Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo


   

  No virus found in this incoming message.
  Checked by AVG.
  Version: 7.5.549 / Virus Database: 270.9.7/1798 - Release Date: 18-11-2008 20:59
   
   

   

  Ik nodig de Vereniging van Nederlandse Gemeentes NIET uit een onderzoek in te stellen naar de tegenstelling tussen J. Hop en de gemeente Hellendoorn of de functie raadsgriffier WEL of NIET als een GEVOELIGE FUNCTIE is aangewezen

  Grondrecht op behoorlijke rechtspraak 6 EVRM, artikel 14 Bupoverdrag en het Seveso-arrest (710)
  Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en beleid.
  Een bestuursorgaan moet bij het uitoefenen van bevoegdheden een vaste lijn volgen. 
  Een bestuursorgaan moet duidelijk maken aan de hand van welke criteria de correcte beslissingen zullen worden genomen.

  Het gaat NIET om een ONDERZOEK naar de tegenstelling tussen J. Hop en de gemeente Hellendoorn 

  J. Hop:

  De gemeente is verplicht om nevenfuncties van de gemeentesecretaris, afdelingsmanagers en raadsgriffier openbaar te maken. Zo kan een burger zien welke werkzaamheden het management van de gemeente heeft, naast hun taken als ambtenaar.

  Bij de wijziging van de Ambtenarenwet in 2003 is geadviseerd om tevens ook de functie van griffier aan te wijzen
  als functie waarvoor openbaarmaking van nevenfuncties in verband met de integriteit noodzakelijk is! Bron: www.burojeugdzorg.nl/griffier.htm 

  In de Ambtenarenwet 2006 is opgenomen dat werkgevers in de overheid verplicht zijn een integriteitsbeleid te voeren. Het openbaar bestuur draagt daarmee zelf de verantwoordelijkheid voor het nemen van integriteitsbevorderende maatregelen. Bron: www.burojeugdzorg.nl/griffier.htm Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995,24023, nr. 3 Datum 1 oktober 2006.

  TEGEN

  Gemeente Hellendoorn

  Wij zijn dat niet met u eens. Blijkens art. 125 quinquies Ambtenarenwet behoeven alleen nevenfuncties openbaar te worden gemaakt als dat noodzakelijk is met het oog op de integriteit van de openbare dienst. De functie van griffier is niet als een gevoelige functie aangewezen.

  Hierbij informeer ik de Vereniging van Nederlandse Gemeentes dat ik een beroepschrift ga indienen tegen het BESLUIT van de gemeente Hellendoorn "weigering nevenfuncties raadsgriffier". Het CONCEPT beroepschrift J. Hop Ermelo tegen BESLUIT weigering toezending afschrift (bestuurlijke) nevenfuncties raadsgriffier gemeente Hellendoorn kenmerk 09UIT00102 d.d. 9 januari 2009 bij de Rechtbank Almelo. www.burojeugdzorg.nl/janhop25beroepschrifthoptegenhellendoorn.htm

   

   

   

  Er moet wat aan de hand zijn met die (bestuurlijke) nevenfuncties van de raadsgriffier
  anders wordt door een aantal raadsgriffiers niet zo op de persoon J. Hop gespeeld in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en beleid!

  Ik nodig de Vereniging van Nederlandse Gemeentes WEL uit een onderzoek in te stellen naar de BEJEGENING van J. Hop door de raadsgriffier van de gemeente Hellendoorn

  Grondrecht op behoorlijke rechtspraak 6 EVRM, artikel 14 Bupoverdrag en het Seveso-arrest (710)
  Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en beleid.
  Een bestuursorgaan moet bij het uitoefenen van bevoegdheden een vaste lijn volgen. 
  Een bestuursorgaan moet duidelijk maken aan de hand van welke criteria de correcte beslissingen zullen worden genomen.

  Vraag 1.

  Heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeentes kennis genomen van het verweerschrift d.d. 16 december van de raadsgriffier van de gemeente Hellendoorn bij de commissie bezwaar- en beroepschriften d.d. 16 december 2008 tegen het verzoek van J. Hop, bijlage 2 bij brief 3 J. Hop aan VNG inzake de bejegening van J. Hop door TOP-ambtenaren namens de gemeente?

  Vraag 2.

  Heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeentes kennis genomen van de passage pagina 1 derde alinea citaat:

  "Tegen openbaarmaking heb ik geen bezwaar, maar ik constateerde dat een en ander wordt vermeld op een website met de titel www.burojeugdzorg.nl Ik heb daar geen bemoeienis mee en wil daar ook niet mee verbonden worden." 

  Vraag 3.

  Heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeentes kennis genomen van de passage pagina 1 derde alinea citaat:

  "Ik heb vervolgens contact opgenomen met de juridische afdeling. Verwezen werd o.a. naar art. 125 quinquies van de ambtenarenwet en het feit dat mijn functie niet als gevoelige functie is aangewezen."

  Vraag 4.

  Heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeentes kennis genomen van de passage pagina 1 derde alinea citaat:

  "Op mijn verdere vragen werd geantwoord: het antwoord hoeft niet via het college, er zijn geen beroepsmogelijkheden, want geen besluit (niet gericht op rechtsgevolg).

  Vraag 5.

  Heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeentes kennis genomen van de passage pagina 1 vijfde alinea citaat:

  "Op 20 november 2008 ontving ik van een collega het advies van de VNG naar aanleiding van het inzageverzoek van Groep Hop. De inhoud van dat advies stemt overeen met de eerder door mij verzonden reactie."

  Vraag 6.

  Heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeentes kennis genomen van de passage pagina 2 vijfde alinea citaat:

  Bij mail van 12 en 15 december 2008 geeft de heer Hop aan hoeveel gemeenten nog niet hebben gereageerd op zijn verzoek. In de mail van 12 december 2008 concludeert hij: "De grote lijn die war te nemen is bij die 61 gemeentes waar nog steeds problemen zijn dat de raadsgriffier kennelijk NIET ONAFHANKELIJK is maar zich actief bezig houdt met politiek- en bestuurlijke besluitvorming"

  Vraag 7.

  Onder verwijzing naar het citaat onder vraag 3 hier als herhaald en ingelast worden beschouwd:

  Onder verwijzing naar:

  Grondrecht op behoorlijke rechtspraak 6 EVRM, artikel 14 Bupoverdrag en het Seveso-arrest (710)
  Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en beleid.
  Een bestuursorgaan moet bij het uitoefenen van bevoegdheden een vaste lijn volgen. 
  Een bestuursorgaan moet duidelijk maken aan de hand van welke criteria de correcte beslissingen zullen worden genomen.

  is er in de onderhavige zaak WEL of NIET sprake van een raadsgriffier die KENNELIJK NIET ONAFHANKELIJK is maar zich actief bezig houdt met politiek- en bestuurlijke besluitvorming

  als die raadsgriffier citaat: ""Tegen openbaarmaking heb ik geen bezwaar, maar ik constateerde dat een en ander wordt vermeld op een website met de titel www.burojeugdzorg.nl Ik heb daar geen bemoeienis mee en wil daar ook niet mee verbonden worden." 

  deze raadsgriffier zich dus ACTIEF bezig houdt waar informatie over de gemeente Hellendoorn wordt gepubliceerd!!!!!!

  Vraag 8.

  Onder verwijzing naar de vragen 1 tot en met 6 welke citaten hier als herhaald en ingelast worden beschouwd:

  Onder verwijzing naar:

  Grondrecht op behoorlijke rechtspraak 6 EVRM, artikel 14 Bupoverdrag en het Seveso-arrest (710)
  Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en beleid.
  Een bestuursorgaan moet bij het uitoefenen van bevoegdheden een vaste lijn volgen. 
  Een bestuursorgaan moet duidelijk maken aan de hand van welke criteria de correcte beslissingen zullen worden genomen.

  is er in de onderhavige zaak WEL of NIET sprake van een raadsgriffier die KENNELIJK NIET ONAFHANKELIJK is maar zich actief bezig houdt met politiek- en bestuurlijke besluitvorming

  als die raadsgriffier citaat: ""Ik heb vervolgens contact opgenomen met de juridische afdeling. Verwezen werd o.a. naar art. 125 quinquies van de ambtenarenwet en het feit dat mijn functie niet als gevoelige functie is aangewezen."" 

  deze raadsgriffier vervolgens contact opneemt met de juridische afdeling van de gemeente Hellendoorn om artikel 125 van de ambtenarenwet te gebruiken om te voorkomen dat "een en ander wordt gepubliceerd op de website www.burojeugdzorg.nl"

   

  Vraag 8.

  Wat is de mening van de Vereniging van Nederlandse Gemeentes over de werkwijze van een TOP-ambtenaar van een gemeente incasu de raadsgriffier van de gemeente Hellendoorn om

  1. de juridische afdeling van een gemeente in te zetten

  2. artikel 125 van de ambtenarenwet te gebruiken

  3. het VNG advies aan gemeentes met VIJF JURIDISCHE FOUTEN in de eerste twee regels te gebruiken

  om te voorkomen dat "een en ander" op de website www.burojeugdzorg.nl wordt gepubliceerd.

  Is er in de onderhavige zaak WEL of NIET sprake van een raadsgriffier die KENNELIJK NIET ONAFHANKELIJK is maar zich actief bezig houdt met politiek- en bestuurlijke besluitvorming

  Er moet wat aan de hand zijn met die (bestuurlijke) nevenfuncties van de raadsgriffier
  anders wordt door een aantal raadsgriffiers niet zo op de persoon J. Hop gespeeld in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en beleid!

   

   

  Wervingscampagne Vereniging van Nederlandse Gemeentes en het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor nieuwe raadsleden.

  Het is mij bekend dat er binnenkort een (gesubsidieerde) wervingscampagne start van de Vereniging voor Nederlandse Gemeentes en het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor nieuwe raadsleden.

  "Gemeenten maken zich zorgen dat er voor de verkiezingen van 2010 niet genoeg raadsleden zijn" Door hoge werkdruk verlaten na vier jaar ongeveer vierduizend van de tienduizend raadsleden het stadhuis. De meeste geven aan dat het raadswerk niet te combineren is met werk en gezin. Bovendien zijn er steeds minder mensen lid van een partij" 

  Welke BESCHERMING krijgen NEDERLANDSE BURGERS die al eens meegedaan hebben met de verkiezingen gemeenteraad of provinciale verkiezingen tegen TOP-ambtenaren van een gemeente die nog steeds willen uitmaken WIE, WELKE INFORMATIE over een gemeente, WANNEER, WAAR mag publiceren "en het op de PERSOON VAN DE BURGER" spelen door sommige TOP-ambtenaren indien deze burgers geen lid zijn van een gevestigde politieke partij of wat verzoeken indienen welke verzoeken TOP-ambtenaren en zittende bestuurders van een gemeente niet welgevallig zijn? Gaat de VNG maatregelen nemen tegen zulke gemeentes en TOP-ambtenaren van die gemeentes die kennelijk een duidelijke voorkeur hebben voor GECONTROLEERDE publicaties over een gemeente via gesubsidieerde media in de aanloop naar de verkiezingen gemeenteraad in 2010? Indien neen, waarom niet?

  Is deze wervingscampagne voor nieuwe raadsleden een "VERKAPTE GESUBSIDIEERDE LEDENWERVINGSCAMPAGNE" voor gevestigde politieke partijen?

  Is deze wervingscampagne voor nieuwe raadsleden een "VERKAPTE GESUBSIDIEERDE PR-CAMPAGNE om wetgeving aan te kunnen passen om de deelname van onafhankelijke raadsleden aan de verkiezingen gemeenteraad af te schaffen in het voordeel van de gevestigde politieke partijen" zoals dat ook al met de verkiezingen waterschap 2008 is gebeurd zodat in "allerlei onderonsjes in achterkamertjes" (137) (664) (95) (JH26) de (politieke) besluiten al genomen kunnen worden?

  Er moet wat aan de hand zijn met die (bestuurlijke) nevenfuncties van de raadsgriffier
  anders wordt door een aantal raadsgriffiers niet zo op de persoon J. Hop gespeeld in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en beleid!

   

   

  Met belangstelling zie ik het antwoord van de Vereniging van Nederlandse Gemeentes op deze brief 3 van 1 februari 2009 tegemoet.

  Met vriendelijke groet,

  Dhr. J. Hop
  Redacteur website Censuur in Nederland www.burojeugdzorg.nl

  Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

   

  Bijlage 1. Op Sent: Friday, January 30, 2009 2:22 PM heb ik de gemeente Hellendoorn per e-mail een VOORBERICHT gestuurd over deze brief 3 J. Hop aan VNG.

  Bijlage 2. Verweerschrift raadsgriffier gemeente Hellendoorn bij de commissie bezwaar- en beroepschriften

   

   

   

   

   

  Afschrift "VNG helpdesk voor gemeentes" inzake VERZOEK J. Hop toezending afschrift opgave (bestuurlijke) nevenfuncties raadsgriffier
  www.burojeugdzorg.nl/griffier.htm

  Overzicht 422 Nederlandse gemeentes informatie over (bestuurlijke) nevenfuncties raadsgriffier tot teldatum 1 februari 2009 ontvangen
  www.burojeugdzorg.nl/griffier.htm

  Voorbeelden van integriteit en verplichte integriteitsbevorderende maatregelen van "de gemeente" met als grondslag communicatie J. Hop met gemeentes:
  www.burojeugdzorg.nl/janhop12.htm
  www.burojeugdzorg.nl/janhop24.htm Toelichting 1 op verzoeken, bezwaar- en beroepschriften GELINKT aan de functie raadsgriffier
  www.burojeugdzorg.nl/janhop25.htm Toelichting 2 op verzoeken, bezwaar- en beroepschriften GELINKT aan de functie raadsgriffier
  www.burojeugdzorg.nl/janhop26.htm Toelichting 3 op verzoeken, bezwaar- en beroepschriften GELINKT aan de functie raadsgriffier

   

  Brief 3 J. Hop aan VNG verzonden Sunday, February 01, 2009 7:13 PM

   
   
  ----- Original Message -----
  From: J. Hop
  Sent: Sunday, February 01, 2009 7:13 PM
  Subject: Brief 3 d.d. 1 februari 2009 J. Hop aan VNG over bejegening Hop na indiening verzoek toezending nevenfuncties raadsgriffier (Hellendoorn)

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
  T.a.v. de directieraad en het bestuur,
  Postbus 30435
  2500 GK Den Haag

  Ermelo, 1 februari 2009 en verzonden per e-mail.

  Onderwerp: Brief 3 J. Hop Ermelo aan VNG inzake bejegening van J. Hop door gemeentes na indiening van het VERZOEK toezending (bestuurlijke) nevenfuncties raadsgriffier 111108.

  Geachte heer/mevrouw,

  Hierbij doe ik u per e-mail toekomen mijn brief 3 J. Hop aan VNG 1 februari 2009.

  www.burojeugdzorg.nl/janhop25.htm

  inzake de bejegening van een gewone burger die op 11 november 2008 een verzoek toezending (bestuurlijke) nevenfuncties raadsgriffier had ingediend.

  Met vriendelijke groet,

  J. Hop

  Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

   

  Ontvangstbevestiging brief 3 J. Hop aan VNG ontvangen Sunday, February 01, 2009 7:14 PM

   
  ----- Original Message -----
  To: J. Hop
  Sent: Sunday, February 01, 2009 7:14 PM
  Subject: Uw mailbericht is in goede orde ontvangen.

  Uw mailbericht is in goede orde ontvangen.
  U ontvangt hierop binnen 5 werkdagen een reactie.

  ---------------------------------------------------------------
  Het VNG Informatiecentrum is telefonisch of per e-mail bereikbaar:

  tel.       070 373 8020
  e-mail   informatiecentrum@vng.nl


  Openingstijden van het VNG Informatiecentrum:

  op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  ------------------------------------------------------------------

   

   


   

  No virus found in this incoming message.
  Checked by AVG.
  Version: 7.5.552 / Virus Database: 270.10.16/1928 - Release Date: 31-1-2009 20:03

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  De eerste ronde. Verzoek Hop nevenfuncties bestuurders gemeentes

  Van alle 402 (2008) gemeentes heeft J. Hop de opgave nevenfuncties bestuurders gemeentes ontvangen!

   

  De tweede ronde. Verzoek Hop (bestuurlijke) nevenfuncties raadsgriffier

  Het eenvoudige verzoek van J. Hop d.d. 10 november 2008 per e-mail om toezending afschrift opgave
  (bestuurlijke) nevenfuncties raadsgriffier geeft op een onnavolgbare wijze weer zicht op de denk- en
  werkwijze van het bestuurlijk- en ambtenarenapparaat jegens burgers die een eenvoudig verzoek indienen
  door publicatie van BESLUITEN van VNG gemeentes op de ingediende verzoeken en vervolgtraject(en)
  en/of door publicatie over de verbijsterende doorlooptijden na het indienen van een bezwaarschrift!

  Voor 12 gemeentes is toesturen van een opgave (bestuurlijke) nevenfuncties raadsgriffier tot 190309 problematisch!
  Communicatie tussen Hop en deze 12 gemeentes verloopt moeizaam door "hebzucht" en/of ambtelijke en bestuurlijke onmacht!
  Vanaf 19 maart 2009 is daarom een nieuw traject met " een andere manier van communiceren" ingeslagen om een
  een einde te maken aan de "hebzucht" en/of ambtelijke en bestuurlijke onmacht die kennelijk heerst in deze 12 gemeentes.

  Verwacht samenvatting en conclusies J. Hop n.a.v. het eenvoudige verzoek toezending nevenfuncties raadsgriffier.

   

  De derde ronde. Verzoek Hop (bestuurlijke) nevenfuncties gemeentesecretaris

  Met de door Hop zelf aangeleerde (juridische praktijkkennis) door indiening van zulke eenvoudige verzoekjes worden
  in een derde ronde eenvoudige verzoeken nevenfuncties gemeentesecretaris ingediend bij 440 (2009) VNG-gemeentes
  waarin de praktijkervaring uit eerdere rondes eenvoudige verzoeken toezending nevenfuncties zijn verwerkt!
  Hop verwacht dat het aantal NIET "TE KLANTVRIENDELIJKE GEMEENTES" zal verdubbelen omdat het nu gaat om
  de gemeentesecretaris, de hoogste ambtenaar van een gemeente. Ernstige problemen worden verwacht bij de
  zogenaamde "INHUUR a.i. gemeentesecretarissen" en bij PROBLEEM gemeentesecretarissen die tijd nodig hebben om
  hun bijbanenactiviteiten op te schonen. Kenmerk hiervoor is een bekend ambtelijk trucje NIET "TE KLANTVRIENDELIJK"
  en een "TOP-AMBTENBAAR" dient "GEZAG UIT TE OEFENEN" over gewone burgers en gekozen bestuurders.......

  Voor 25 gemeentes is toesturen van een opgave (bestuurlijke) nevenfuncties gemeentesecretaris tot 190309 problematisch!
  Communicatie tussen Hop en deze 25 gemeentes verloopt moeizaam door "hebzucht" en/of ambtelijke en bestuurlijke onmacht!
  Vanaf 19 maart 2009 is daarom een nieuw traject met " een andere manier van communiceren" ingeslagen om een
  een einde te maken aan de "hebzucht" en/of ambtelijke en bestuurlijke onmacht die kennelijk heerst in deze 25 gemeentes.

  Verwacht samenvatting en conclusies J. Hop n.a.v. het eenvoudige verzoek toezending nevenfuncties gemeentesecretaris.

   

   

   

   

  Dhr. ir. J. Woltjer raadsgriffier gemeente Lelystad 

  Hoorzitting commissie bezwaarschriften Lelystad 25 februari 2009 om 09:30 uur, J. Hop is aanwezig geweest.

  www.burojeugdzorg.nl/janhop28.htm Pleitnotities J. Hop hoorzitting commissie bezwaarschriften Lelystad.

  De bezwaarcommissie Lelystad houdt het advies n.a.v. het door Hop ingediende bezwaarschrift aan tot begin april 2009.

  Gemeente Lelystad stuurt (bestuurlijke) nevenfuncties raadsgriffier eerste kwartaal 2009 naar J. Hop.

  Indien geen (bestuurlijke) nevenfuncties raadsgriffier eerste kwartaal 2009 naar J. Hop dan brengt de commissie advies uit.

   

   

   

  Pleitnotities Hop tegen gemeente Lelystad hoorzitting 25 februari 2009 om 09:30 uur

  Inzake weigering afschrift opgave (bestuurlijke)nevenfuncties raadsgriffier

   

  Commissie bezwaarschriften gemeente Lelystad,
  College van Burgemeester & Wethouders,
  Postbus 91, 8200 AB Lelystad, Stadhuisplein 2.

   

  Lelystad, 25 februari 2009.

   

  Pleitnotities Hop tegen gemeente Lelystad hoorzitting 25 februari 2009 om 09:30 uur.

  Inzake weigering afschrift opgave (bestuurlijke)nevenfuncties raadsgriffier.

   

  Geachte secretaris, geachte leden van de commissie bezwaarschriften.

   

   

  Sent: Friday, August 08, 2008 6:59 AM  

  Beleefd verzoek ik om toezending van de namen van de leden en secretarissen van de bezwaarcommissie met hun nevenfuncties?

  Ik heb geen namen en nevenfuncties ontvangen vanaf 8 augustus 2008-250209

   

  Ook in uitnodiging stonden geen namen leden commissie bezwaarschriften Lelystad als representatief voorbeeld van de “gesloten ambtelijke en bestuurlijke cultuur in Lelystad”.

   

   

  Norm 1, uitgangspunt verzoek Hop

  In de Ambtenarenwet is integer handelen verdeeld in: nevenwerkzaamheden, integriteit en goed ambtelijk handelen. Dit laatste houdt in dat integriteit de verantwoordelijkheid is van de ambtenaar en de werkgever. Werkgevers zijn verplicht een integriteitbeleid te voeren ter bevordering van het goed ambtelijk handelen. Het gaat daarbij om maatregelen als het opstellen van een gedragscode. Het aan de orde stellen van integriteit in functioneringsgesprekken en de melding en registratie van nevenwerkzaamheden.

   

  De norm 2, uitgangspunt verzoek Hop

  In 2003 heeft de Ambtenarenwet het mogelijk gemaakt ambtenaren te verplichten tot openbaarmaking van hun nevenfuncties. Dit ter bevordering van de transparantie en de integriteit. Ten aanzien van de griffiers schrijft het LOGA het volgende:Advies ten aanzien van de griffier. Geadviseerd wordt om ook de functie griffier aan te wijzen als functie waarvoor openbaarmaking van nevenwerkzaamheden in verband met de integriteit noodzakelijk is. Het is de raad die hiertoe bevoegd is. Bron: LOGA

   

  De norm 3, uitgangspunt verzoek Hop

  Een griffier hoort de WET te kennen.

  www.burojeugdzorg.nl/117.htm

  Jurisprudentie klacht J. Hop Ermelo GEGROND tegen griffier Gerechtshof Arnhem

   

  De norm 4 actuele situatie op 25 februari 2009.

  Van de 442 gemeentes in 2008 zijn er op 25 februari 2009 nog maar 14 gemeentes waar problemen zijn met het verkrijgen van de (bestuurlijke) nevenfuncties raadsgriffier. Alle andere gemeentes hebben norm 1 en/of norm 2 toegepast en nevenfuncties toegestuurd.

   

  Feiten.

  10 november 2008 VERZOEK (bestuurlijke) nevenfuncties raadsgriffier

  12 november 2008 02:51 PM BESLUIT J. Woltjer, griffier WEIGERING (bestuurlijke) nevenfuncties raadsgriffier

  13 november 2008 04:23 BEZWAARSCHRIFT tegen BESLUIT 12 november 2008 02:51 PM J. Woltjer, griffier WEIGERING (bestuurlijke) nevenfuncties raadsgriffier

  De norm 3, uitgangspunt verzoek Hop

  Een griffier hoort de WET te kennen.

  www.burojeugdzorg.nl/117.htm

  Jurisprudentie klacht J. Hop Ermelo GEGROND tegen griffier Gerechtshof Arnhem

   

  Gronden bezwaarschrift.

  Was de griffier BEVOEGD om een BESLUIT te nemen op het VERZOEK.

   

  1. Het antwoord is ja.

  Advies ten aanzien van de griffier. Geadviseerd wordt om ook de functie griffier aan te wijzen als functie waarvoor openbaarmaking van nevenwerkzaamheden in verband met de integriteit noodzakelijk is. Het is de raad die hiertoe bevoegd is. Bron: LOGA

  De griffier had Hop gelijk zijn nevenfuncties kunnen toesturen. De griffier behoort te weten dat zijn functie een functie is waarvoor openbaarmaking van nevenwerkzaamheden in verband met de integriteit noodzakelijk is.

   

  2. Het antwoord is ja.

  De griffier had het VERZOEK van Hop naar de Raad kunnen sturen om op het VERZOEK van Hop om openbaarmaking (bestuurlijke) nevenfuncties raadsgriffier te beslissen zodat de Raad van Lelystad een BESLUIT neemt op het VERZOEK van Hop.

   

  3. Het antwoord is ja.

  Blijkens het BESLUIT van de griffier had de griffier MANDAAT om namens het College op het VERZOEK van Hop te beslissen.

   

  4. Het gevaar!

  4.1. Is er sprake van schijn van mogelijke belangenverstrengeling?

  4.2 Het antwoord is ja, de griffier beslist op een verzoek van een burger bij welk verzoek de griffier zelf belanghebbende is.

  4.3 Het antwoord is ja, wellicht is de griffier IN GEBREKE GEBLEVEN de Raad van Lelystad te wijzen dat de Raad vanaf 2006 al een BESLUIT had moeten nemen over de nevenfuncties raadsgriffier.

  4.4 Het antwoord is ja, wellicht heeft de griffier er zelf BELANG BIJ dat zijn (bestuurlijke) nevenfuncties GEHEIM blijven. Zit de griffier in het Presidium van de gemeente Lelystad en kan de griffier (in het Presidium) GEZAG uitoefenen over de bestuurders?

  4.5 Het antwoord is ja,

  De Bestuursacademie Nederland wil graag samen met griffiers en/of vakspecialisten discussiŽren over ontwikkelingen in en rondom de griffierfunctie. Daarom is een adviesraad ingesteld, die met de Bestuursacademie twee keer per jaar overlegt over ontwikkelingen in het griffiervak, en de gevolgen die deze ontwikkelingen hebben voor het aanbod van de Bestuursacademie.

  Lid van de adviesraad bestuursacademie Nederland:

   

  Jaap Woltjer - Lelystad

   

  Welk aanbod?

  Levert de bestuursacademie “PERSONEEL of DIENSTEN” aan gemeentes?

  Indien ja, levert de bestuursacademie personeel aan de gemeente Lelystad?

  Indien ja, is de griffier van Lelystad betrokken bij de inhuur van personeel?

   

  Er is dus alle reden om de nevenfuncties van raadsgriffier Lelystad Jaap Woltjer onverwijld openbaar te maken en op verzoek toe te zenden naar J. Hop.

   

   

  Het verweerschrift 12 februari 2009 van de gemeente Lelystad tegen het bezwaarschrift van Hop kenmerk U09-03495.

   

  Citaat:”Op 16 december 2008 heeft het College overeenkomstig het advies van de VNG besloten de heer Hop mede te delen dat aan zijn VERZOEK om toezending nevenwerkzaamheden van de griffier niet wordt voldaan omdat verplichte openbaarmaking van de nevenwerkzaamheden in de gemeente Lelystad niet geldt voor de functie van de griffier.

   

  1. Het is een ONBEVOEGD GENOMEN BESLUIT!

  2. Het BESLUIT is genomen met als grondslag een VNG helpdesk geopend voor gemeentes die met Hop te maken krijgen met vijf juridische fouten in de eerste 2 regels.

  3. Geen BESLUIT op VERZOEK (bestuurlijke) nevenfuncties.

   

   

  1. Het is een ONBEVOEGD GENOMEN BESLUIT!

  Indien het gaat om de nevenfuncties van de raadsgriffier is de RAAD BEVOEGD en niet het College. Het BESLUIT klemt des te meer omdat uit het BESLUIT onomstotelijk blijkt dat de burgemeester en de gemeentesecretaris, zitten die twee ook in het Presidium?, GEZAG willen uitoefenen over de Raad. Samen met de griffier als die ook in het Presidium zit een uiterst ongewenste situatie…………….

   

   

  2. Het BESLUIT is genomen met als grondslag een VNG helpdesk geopend voor gemeentes die met Hop te maken krijgen met vijf juridische fouten in de eerste 2 regels.

   

  Het ACTUEEL informeren van gemeentes door J. Hop Ermelo was NOODZAAK omdat de VNG "helpdesk" in de eerste twee regels over J. Hop al vijf ernstige juridische fouten had gemaakt.  De gemeente Lelystad heeft deze berichten ook ontvangen blijkens het citaat uit het verweer.

   

  Onomstotelijk staat hiermee dan ook vast dat de gemeente Lelystad het ingediende verzoek van Hop d.d. 10 november 2008 ook heeft ontvangen en ook kent.

  Onomstotelijk staat hiermee ook vast dat de gemeente Lelystad de vijf juridische fouten
  ook kent die staan in de eerste twee regels van de "VNG helpdesk" en deze juridische
  fouten ook had moeten meenemen in een zorgvuldig BESLUIT:

   

  Reactie J. Hop op de "VNG helpdesk voor gemeentes" die met het eenvoudige
  VERZOEK van J. Hop Ermelo te maken kregen.

   

  Fout 1 van de "VNG helpdesk voor gemeentes" in de eerste regel van de publicatie over J. Hop. (Productie 5)
  In de eerste regel van de "VNG helpdesk voor gemeentes" staat gelijk al een enorme (juridische) blunder van de VNG. De "VNG helpdesk voor gemeentes" betreft verzoeken van J. Hop en NIET van Groep Hop. Dit is een enorme (juridische) blunder omdat juist van de Nederlandse Vereniging van Gemeentes verwacht mag worden dat de VNG eerst goed naar het ondertekeningsblok onder ieder verzoek kijkt om de juridisch juiste status van de indiener van het VERZOEK te bepalen.

   

  Fout 2 van de "VNG helpdesk voor gemeentes" in de eerste regel van de publicatie over J. Hop. (Productie 5)
  In de eerste regel van de "VNG helpdesk voor gemeentes" ook een tweede enorme (juridische) blunder van de VNG. De "VNG helpdesk voor gemeentes" vermeld foutief "INZAGEVERZOEK"! Het verzoek van J. Hop betreft een AFSCHRIFT! Dit is de tweede enorme (juridische) blunder omdat juist van de Nederlandse Vereniging van Gemeentes verwacht mag worden dat door VNG eerst goed naar INHOUD en OMSCHRIJVING van het verzoek wordt gekeken om gemeentes met een "VNG helpdesk" te ondersteunen.

  Fout 3 van de "VNG helpdesk voor gemeentes" in de tweede regel van de publicatie over J. Hop. (Productie 5)
  In de tweede regel van de "VNG helpdesk voor gemeentes" ook een derde enorme (juridische) blunder van de VNG. De "VNG helpdesk voor gemeentes" vermeld foutief "VERZOEK OPENBAARMAKING"! Het verzoek van J. Hop betreft TOEZENDING!
  Dit is de derde enorme (juridische) blunder omdat juist van de Nederlandse Vereniging van Gemeentes verwacht mag worden dat door VNG eerst goed naar INHOUD en OMSCHRIJVING van het verzoek wordt gekeken om gemeentes met een "VNG helpdesk" te ondersteunen.

   

  Fout 4 van de "VNG helpdesk voor gemeentes" in de tweede regel van de publicatie over J. Hop. (Productie 5)
  In de tweede regel van de "VNG helpdesk voor gemeentes" ook een vierde enorme (juridische) blunder van de VNG. De "VNG helpdesk voor gemeentes" vermeld foutief "NEVENFUNCTIES"! Het verzoek van Hop betreft (bestuurlijke) nevenfuncties!
  Dit is de vierde enorme (juridische) blunder omdat juist van de Nederlandse Vereniging van Gemeentes verwacht mag worden dat door VNG eerst goed naar INHOUD en OMSCHRIJVING van het verzoek wordt gekeken om gemeentes met een "VNG helpdesk" te ondersteunen. Het is een juridische blunder om het woord (bestuurlijke) weg te laten.

   

  Fout 5 van de "VNG helpdesk voor gemeentes" in de tweede regel van de publicatie over J. Hop. (Productie 5)
  In de tweede regel van de "VNG helpdesk voor gemeentes" ook een vijfde enorme (juridische) blunder van de VNG. De "VNG helpdesk voor gemeentes" vermeld foutief "POLITIEKE AMBTSDRAGERS"! Het verzoek van J. Hop betreft AMBTENAREN!
  Dit is de vijfde enorme (juridische) blunder omdat juist van de Nederlandse Vereniging van Gemeentes verwacht mag worden dat door VNG eerst goed naar INHOUD en OMSCHRIJVING van het verzoek wordt gekeken om gemeentes met een "VNG helpdesk" te ondersteunen. Van de VNG verwacht mag worden dat deze organisatie het verschil weet tussen AMBTENAREN en POLITIEKE AMBTSDRAGERS.

   

  Fout 6 van de "VNG helpdesk voor gemeentes" onder conclusie van de publicatie over J. Hop. (Productie 5)
  In de conclusie van de "VNG helpdesk voor gemeentes" ook een zesde maar tevens GROOTSTE BLUNDER van de VNG. De "VNG helpdesk voor gemeentes" vermeld foutief dat Hop eerst moet nagaan hoe een gemeente regeling luidt! Na het lezen van dit zinnetje dacht ik echt: "Bij de Vereniging van Nederlandse Gemeentes zijn ze met hun stereotiepe bureaucratische reactie op een eenvoudig verzoek van J. Hop om toezending (afschrift) opgave bestuurlijke nevenfuncties raadsgriffier STAPELGEK geworden met hun doorgeslagen AMBTENAREN MENTALITEIT als overheidsdienaar en niet als burgerdienaar. Ik was dus goed voorbereid op besluiten van een gemeente met als grondslag de VNG AMBTENAREN MENTALITEIT. Zodra ik een BESLUIT kreeg op mijn VERZOEK met als grondslag de VNG ambtenaren mentaliteit diende ik gelijk een BEZWAARSCHRIFT in tegen zo'n BESLUIT. Als motivatie voor het bezwaarschrift "dat een griffier (ambtenaar) de wet hoort te kennen" en niet een burger. Als jurisprudentie een GEGROND verklaarde klachtzaak tegen de griffier van het Gerechtshof Arnhem in de zaak Hop tegen Gerechtshof Arnhem op 9 december 1996.
  Toelichting www.burojeugdzorg.nl/117.htm en bewijs dat Hop in 1996 al een klacht GEGROND kreeg tegen een griffier van het Gerechtshof Arnhem. Het is nu 2009. Deze GEGROND verklaarde klacht uit 1996 is nog actueel!

   

  Vijf (juridische) fouten in de eerste twee regels van de "VNG helpdesk voor gemeentes" Het lijkt de "jeugdzorg"wel.............
  In de conclusie de grootste blunder van de VNG jegens Hop adequaat gepareerd met een klachtzaak uit 1996.

   

   

  Toelichting bezwaarschrift op het genomen BESLUIT
  Uit DE BESLUITVORMING van de gemeente Lelystad is een voor EISER J. Hop Ermelo, duidelijke zichtbare houding van bestuurlijke ONMACHT bij bestuurders en TOP-ambtenaren van de gemeente Lelystad is het kennelijk NIET hun doel gemeentelijke dienstverlening en de interne bedrijfsvoering te verbeteren. Kennelijk is er na het indienen van het (Wob-)VERZOEK van J. Hop Ermelo nog steeds geen onder ambtelijke en bestuurlijke verantwoordelijkheid een cultuurproject gestart waarmee de regeldruk bij de gemeente Lelystad vermindert. Er is nog steeds GEEN openheid GEEN transparantie en de begrippen ‘integriteit’ en ‘ambtelijk leiderschap’ hebben nog steeds geen nadere invulling gekregen.

   

   

  Eiser verzoekt het bezwaarschrift GEHEEL OF GEDEELTELIJK GEGROND te verklaren.

  1. Gegrond vanwege het uitblijven van een BESLUIT op verzoek toezending BESTUURLIJKE nevenfuncties raadsgriffier d.d. 10 november 2008.

  1. Gegrond vanwege het uitblijven van een BESLUIT op verzoek toezending nevenfuncties raadsgriffier d.d. 10 november 2008 met als grondslag norm 1, 3 en 4.

   

  Eiser verzoekt het bezwaarschrift GEDEELTELIJK NIET-ONTVANKELIJK te verklaren indien inderdaad zoals eiser stelt de Raad bevoegd is een BESLUIT te nemen op het VERZOEK toezending nevenfuncties raadsgriffier met een advies van de bezwaarschriftencommissie aan het College de Raad te verzoeken een BESLUIT te nemen over de nevenfuncties raadsgriffier gemeente Lelystad onder verwijzing naar norm 2.

   

   

   

  Tot uw dienst. J. Hop Ermelo publiceert alle troonredes 1900-2019 voor u op internet!

  Maar heeft u inmiddels ook heel goed begrepen?
  50 Hop moet bloeden schrijft een "CHRISTELIJKE" jeugdzorgadvocaat in de landelijke strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd

  Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

  Referentie 2: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

  Een FRONTALE OPSPORINGSACTIE op Hop, OPHALEN, DOEN BEKENNEN EN VERVOLGEN!
  Ik beken geen letter! Hebben jullie dat allemaal heel goed begrepen!

  581 Troonrede 2019
  579 Troonrede 2018
  562 Troonrede 2017
  560 Troonrede 2016
  514 Troonrede 2015
  247 Troonrede 2014
  567 Troonrede 2013
  254 Troonrede 2012
  477 Troonrede 2011
  660 Troonrede 2010
  616 Troonrede 2009
  662 Troonrede 2008
  Troonrede 2007
  Troonrede 2006
  Troonrede 2005
  Troonrede 2004
  Troonrede 2003
  Troonrede 2002
  Troonrede 2001
  Troonrede 2000
  Troonrede 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991,1990
  Troonrede 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980
  Troonrede 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970
  Troonrede 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960
  Troonrede 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950
  Troonrede 1949, 1948, 1947 1946, 1945, geschiedenis omroepbijdrage
  Troonrede 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930
  Troonrede 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920
  Troonrede 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910
  Troonrede 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900

   

   


  www.bureaujeugdzorg.nl
  www.burojeugdzorg.nl
  Referenties
  Disclaimer
  Contact
  Copyright © 1997-2019 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.