Verkiezingen gemeenteraad 2018

De politieke groepering Groep Hop doet in 2018 weer mee aan de verkiezingen gemeenteraad in Ermelo, Oldambten  Purmerend. Kent u iemand in Ermelo, Oldambt of Purmerend vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door deze gemeentehuizen te laten waaien.

Groep Hop is tegen toeristenbelasting, is tegen hondenbelasting en tegen iedere vorm van huisdierenbelasting.

 

Groep Hop is tegen hondenbelasting en tegen iedere vorm van huisdierenbelasting

In Ermelo Zuid-West wonen veel hondenbezitters. Omdat de uitlaatstroken de laatste tijd steeds meer worden 'ingekort' door oa. fietspaden, bouwketen en binnen een half jaar door parkeerplaatsen wil Groep Hop uitlaatgebied dat door de gemeente Ermelo wordt ingepikt compenseren door meer uitlaatgebied voor honden en andere huisdieren.

Waarom moeten hondenbezitters eigenlijk hondenbelasting betalen? Er is immers geen belasting katten en paarden? Betalen boeren hondenbelasting voor de bewaking van hun erf?

Het verlengde stukje aan de Oude Nijkerkerweg, tussen de Westerkerk en de Lange Haeg, is officieel geen hondenuitlaatgebied heeft een hondenbezitster vorig jaar vernomen. Toen haar hond hier gebruik van maakte kreeg deze mevrouw een boete. Het is totaal niet duidelijk wat wel en geen hondenuitlaatgebied is. Het stuk hondenuitlaatgebied naast de huidige parkeerplaats van de Westerkerk is officieel hondenuitlaatgebied. Dit stuk grond is echter aan de kerk verkocht om daar parkeerplaatsen van te maken. Waar kunnen hondenbezitters een vervangende hondenuitlaatstrook vinden? Nergens! Bovendien is deze uitlaatstrook nu al in beslag genomen als opslagruimte voor de materialen die gebruikt worden bij de aanleg van de nieuwe rotonde. Vervangende hondenuitlaatstroken zijn op de plannen NERGENS te vinden. De uitlaatstrook tegenover de Tuinfluiterstraat/Arendlaan/Volenbekerweg is nu hondenuitlaatgebied. Echter, hier komt het nieuw aan te leggen fietspad op.

Nog een punt. In de Valkenhof is een uitlaatstrook. De honden mogen hier niet los lopen, maar het is aan de riem onmogelijk om je hond hier fatsoenlijk uit te laten. De begroeiing is te wild en daardoor raken de riemen in de knoop met de beplanting. Waarom wordt hier niet een mogelijkheid gemaakt zodat je je hond hier los kunt laten? In de gemeente Harderwijk zijn deze mogelijkheden wél gerealiseerd.

Ook is het een ergernis dat de honden zeer gemakkelijk het speelveld(Haegeveld) op kunnen rennen. Niet elke baas let daarop en het lijkt me daarom dé oplossing dat er een hekwerk om het hondenpad komt zodat de speelplaats schoon blijft en de bazen de mogelijkheid hebben om hun hond even los te laten. Er zijn andere losloopgebieden, maar in deze wijk wonen ook (oudere) mensen die niet in de gelegenheid zijn om naar deze gebieden te gaan. Dit uitlaatgebied zou met een paar aanpassingen wél geschikt gemaakt kunnen worden. We betalen er immers belasting voor!!

De bestuurders van de gemeente Ermelo willen wel hondenbelasting innen, maar maken het leven leven van (honden)bezitters zo moeilijk mogelijk om boetes uit te kunnen delen.

Wie (welke ambtenaren) gaan er over deze vorm van belasting en wie (welke ambtenaren) geven invulling aan het hondenbeleid in de gemeente Ermelo? Wellicht weet u wie of wat?

Groep Hop is tegen hondenbelasting.

Groep Hop wil compensatie voor honden uitlaatgebieden die door de gemeente zijn ingepikt.

Groep Hop komt voor elke ‘hond en bezitter ‘ op dus niet alleen voor wijk West. Omdat er nu problemen in wijk West zijn, die de gemeente stellig zal ontkennen , heeft dat nu extra aandacht van Groep Hop maar mochten er in andere wijken problemen zijn dat groep Hop daar ook graag van in kennis wordt gesteld.

Stem wijzer! Stem Groep Hop! Zeg het voort als u andere hondenbezitters ontmoet en wijs hen op deze website.

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.