GROEP HOP PURMEREND ©

De politieke groepering Groep Hop Purmerend wil in 2018 weer meedoen aan de verkiezingen gemeenteraad in Purmerend. Kent u iemand in Purmerend vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door het gemeentehuis te laten waaien.

 

Wilt u zelf meedoen aan de verkiezingen gemeenteraad in uw gemeente Purmerend en/of helpen met het snel verkrijgen van het wettelijk aantal benodigde ondersteuningsverklaringen om mee te mogen doen met de verkiezingen in Purmerend?

Contact:
Andre Fleere.
E-mail: afleere@hotmail.com
Website: https://stemgroephoppurmerend.wordpress.com/

 

 

CONCEPT/WERKAANTEKENINGEN Visie & programmapunten Groep Hop Purmerend 2018

Groep Hop....... Onmogelijk bestaat niet!

De politieke beweging Groep Hop is 9 jaar geleden ontstaan op de Veluwe. In 2014 Groep Hop vertegenwoordigd in 9 gemeenten te weten Dronten, Ermelo, Harderwijk, Lelystad, Oldambt, Putten, Purmerend, Rheden en Zoetermeer. Op politiek gebied hopen wij zowel landelijk als in de diverse gemeentes aan de weg te kunnen timmeren.

Graag zouden wij veranderingen en verbeteringen doorvoeren in de gemeenten en provinciën waarvan wij en vooral de burgers al sinds jaar en dag aangeven dat deze noodzakelijk zijn maar bij de gevestigde orde geen luisterend oor vinden.

De belangrijkste speerpunten van Groep Hop Purmerend: - Het bestrijden van fraude n.a.v. kinderbeschermingmaatregelen na verzonnen verhalen, “regie Jeugdzorg meteen ontnemen!” - Het verbeteren en aanleggen van veilige fietspaden en verkeerssituaties zeker gezien de vele schoolgaande jeugd en ouderen in onze stad. - Verwijdering van asbest uit gebouwen m.n. scholen, gezondheidscentra, sportverenigingen en jeugdinstellingen. - Betere opvang en begeleiding van jongeren, b.v.aanleg jeugdhonken, recreatie- en uitgaansmogelijkheden. - Gratis parkeren, e.e.a. ten behoeve van de plaatselijke economie - Het tegengaan van het bouwen van scholen bij drukke verkeerspunten i.v.m. fijnstof - Aanpassen spoorovergang “Overwhere” - Handen af van onze gezondheidszorg en ouderenzorg!

Kandidaten van Groep Hop Purmerend: 1 André Fleere 2 Arjan Joosten 3 Albert Balsemhof 4 Marlon Crudo 5 Marieka Koch 1e lijsttrekker: A. Fleeré Foto reeds in bezit! Naam: André Fleeré Leeftijd: 47 Beroep : Centralist in de beveiliging Politiek actief sinds: Landelijk sinds 2006 voor lijst 14 Lijsttrekker omdat: De onvrede onder de burgers steeds groter wordt Purmerend is mijn stad: Omdat ik er woon, leef, ben opgegroeid en mijn kinderen hier ook groot zullen worden. Politiek voorbeeld: Heb ik niet echt en probeer juist veranderingen door te voeren op het gebied waar de gevestigde orde tekort schiet. Persoonlijk motto: Geef nooit op en zoals de partijslogan luidt: Onmogelijk bestaat niet! Mijn naam is André Fleeré, 1ste lijststrekker van Groep Hop Purmerend.

Wij geloven dat veranderingen in de politiek niet alleen nodig maar ook noodzakelijk zijn zowel landelijk als in ónze stad Purmerend. Voor deze veranderingen maken wij ons graag sterk maar hebben daarvoor wel Uw steun nodig! Bent U het ook zo zat om b.v. uitgemolken te worden door gemeente en provincie om onder andere de bureaucratie te financiëren, maar te blijven inleveren op gezondheidszorg en ouderenzorg en tegen de enorme blunders van en door Jeugdzorg?? Bent U, net als wij, vóór bescherming van onze kinderen door scholen zonder asbest en in fijnstof-loze omgevingen? Gratis parkeren ter bevordering van de plaatselijke economie, gratis openbaar vervoer, met name voor ouderen en het aanpassen van obstakels t.b.v. vlotte doorgang van ambulance, politie en brandweer, bijvoorbeeld bij de spoorwegovergang Wheermolen. Door realisering van een tunnel onder dit spoor door, zullen hulpverlenende diensten ten alle tijden vrije doorgang hebben waar levens mee gered zullen worden. Het redden van levens, de detailhandel, horeca, gezondheidszorg, ouderenzorg en economie willen wij ook ónze zorg maken!

Wij hebben hier, zoals U zult begrijpen, wel Uw steun én stem voor nodig! Wij beloven ons in te zetten voor de burgers van Purmerend.... Kunnen wij op Uw stem rekenen?

 

 

Een uitnodiging om na te denken

Bent u het ook zat om uitgemolken te worden door gemeente en rechtspraak?
Vindt u ook dat (rechterlijke) ambtenaren betrokken bij "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking" van burgers ontslagen moeten worden?
Heeft u ook genoeg van improductieve bureaucratie?
Heeft u ook genoeg van bezuinigingen op ouderenzorg en WMO?
Wilt u ook dat alle belastingen centraal worden geïnd door de belastingdienst?
Wilt u ook geen enkele belasting op water als eerste levensbehoefte?
Wilt u ook gratis reizen met openbaar vervoer voor 50+?
Wilt u gratis schoolzwemmen en diploma's behalen in basisonderwijs?
Wilt u het theorie bromfietscertificaat en theorie rijbewijs auto gratis behalen in voortgezet onderwijs?
Heeft u ook genoeg van discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders?
Wilt u ook wonen in recreatiewoningen legaliseren?
Wilt u ook de voor burgers contraproductieve procedures bij de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie (BSC) afschaffen?
Dus echt veel minder regels en wetjes en flink besparen op administratie en papier?
Wilt u de pensioengerechtigde leeftijd ook verlagen naar 60 jaar?
Wilt u ook een gratis ID kaart conform de uitspraak van de Hoge Raad?
Vindt u ook dat kinderbeschermingsmaatregelen na "gefabriceerd bewijs" als fraude dient te worden aangemerkt? Ontvangen gelden als heling worden aangemerkt?
Wilt u ook de nieuwjaarsrecepties in de gemeentehuizen afschaffen en vervangen door een jaarlijkse verkiezing van sportvrouw, sportman, sportploeg van het jaar?
Bent u het ook eens met de meeste van onze andere programmapunten?
Dan rest u maar een keuze.
Doe zelf ook mee met Groep Hop aan de verkiezingen gemeenteraad 2018 in uw gemeente.
Stem Groep Hop en vraag de kiezers in uw netwerk hetzelfde te doen.
Met onze mensen voor de mensen. Stem Wijzer Stem Groep Hop.

 

 

 

 

 

Troonrede 19 september 2017
Groep Hop Purmerend 2014

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.