STOP POLITIEGEWELD EN ONBETROUWBAAR OPENBAAR MINISTERIE ©

1997-2015+ Structureel probleem Nederlandse rechtspraak is de weerzinwekkende partijdigheid voor overheid en publieke organisaties.

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Gevoelige Zaken Overleg: "Frontale opsporingsactie op Hop en doen bekennen"?
Ik beken geen letter!
Ik lees ook memo's over "succesvolle tegenwerking" van Hop.
OM-GZO bedankt. Steeds meer burgers verbazen zich erover dat ik OM-GZO memo's over Hop te pakken heb gekregen.

Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

President rechtbank Zutphen: "Lachwekkend om de vertegenwoordiger RvdK telkens de zaal te doen verlaten en bij de volgende zaak weer te zien terugkeren

11 juni 1997 President rechtbank Zutphen mr. J.J. Oostveen schrijft in brief over J. Hop Ermelo aan Procureur-generaal Hoge Raad citaat:
"Partijen gaan en komen in de zittingzaal, maar de vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming treedt in iedere zaak
weer op als adviseur;
het komt niet efficiŽnt en ook overigens niet opportuun voor, ZELFS WELLICHT ENIGSZINS LACHWEKKEND om de
betreffende vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming telkens de zaal te doen verlaten en bij de volgende zaak weer te
zien terugkeren. Hoogachtend, Mr. J.J. van Oostveen." (President rechtbank Zutphen)

Reactie Hop: Lachwekkend dat echtscheiding aanleiding was voor Justitie:kinderrechter/RvdK om onderzoek te doen naar de vader of die wel omgang mag hebben met zijn kinderen, terwijl voor die tijd niemand zich daar druk over maakte, vervolgens omgang wordt afgewezen omdat omgang niet met een rechterlijke beschikking kan worden afgedwongen in onderonsjes RvdK/KIR achter gesloten deuren en aan dezelfde tafel bij die kinderrechter. Lees verder.

 

 

Mw. Annemiek Bevaart kun jij (Hop) aan het einde van deze beladen dag de zaal aan het lachen maken?

In de periode rondom 1997 was Hop donateur van Stichting Dwaze Vaders. Hop kende ook veel mensen uit die periode en dus ook bestuurders van Stichting Dwaze Vaders. Annemiek Bevaart, bestuurder van Stichting Dwaze Vaders, vroeg Hop of hij aan het einde van de landelijke bijeenkomst met als beladen onderwerp "de valse incest aanklacht tegen vaders" iedereen aan het lachen kon maken zodat de dag op een leuke manier afgesloten kon worden. Hop bedacht en schreef Klop klop!!!! Tijdens deze landelijke bijeenkomst was Hop e.a. verbijsterd hoeveel vaders met een valse incest aanklachten te maken hadden in die periode. Wat er ook van zij aan het einde van deze landelijke en drukbezochte bijeenkomst werd Klop Klop!!!! voorgedragen en herkenbaar voor velen met een enorm applaus beantwoord.

 

 

President rechtbank Zutphen: Desgevraagd heeft u (Hop) inzage gehad in het register van nevenfuncties van de leden van mijn rechtbank. Daarmee is in feite uw recht terzake "uitgewerkt". Het is dus niet aan u (Hop) om kritiek in algemene zin op dat register te uiten dan wel beleidsmatige vragen ter beantwoording voor te leggen.

Desgevraagd heeft u inzage gehad in het register van nevenfuncties van de leden van mijn rechtbank. Daarmee is in feite uw recht terzake "uitgewerkt". Het is dus niet aan u om kritiek in algemene zin op dat register te uiten. Mr. J.J. van Oostveen. Lees verder

 

 

Ministerie van Justitie: "Hop (ik durf de rechters niet aan te pakken) maar zou jij tegen rechters willen procederen om hun bijbanen

De Minister van Justitie die durfde zelf de rechters niet aan te pakken. In heel Nederland schreef Hop met het handje bijbanenregisters van rechters over. Maar er waren hier en daar wat probleemgevallen die flink tegenwerkten. Lees verder

 

 

Openbaar Ministerie Team gevoelige zaken: "Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken

Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

2010-2011-2012-2013-2014(tot vandaag) Lees verder OM tegen Hop vervolg bij de rechtbank Assen

 

 

Bron advocaat jeugdzorg op hoorzitting Hof van Discipline 150304: "Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen

Bron advocaat jeugdzorg op hoorzitting Hof van Discipline 150304: "Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X .

 

 

Klagen met Hop tegen de Raad voor de Kinderbescherming. Uitzonderingen bevestigen de regel


6     2014- NEDERLANDS RECORD! Klagen met Hop tegen RvdK. Veertien klachten GEGROND bij klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming
85   2006 Procederen met Hop tegen RvdK zet kinderen tegen ouders op "conflict over naleven van leeftijdsadequate regels"
357 Negen klachten gegrond! Moeder X met Hop als gemachtigde tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Zuid-West
667 Teveel klachten gegrond! Moeder X met Hop als gemachtigde tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord-West
666 Klacht gegrond! Vader X met Hop als gemachtigde RvdK Lelystad verzoekt huisarts zijn informantenverklaring te wijzigen
168 Klacht gegrond! Hop dient 19 klachten in tegen de Raad voor de Kinderbescherming! Alle 19 klachten gegrond verklaard
298 Klacht gegrond! De zaak P. en perfecte klachtafhandeling door de directeur van de Raad voor de Kinderbescherming
209 Klacht gegrond! Raadonderzoeker vervangen na klacht over partijdigheid voor de moeder
208 Klacht gegrond! Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming bij het MŁnchhausen syndroom by proxy
325 Klacht gegrond! Raadsrapport ten onrechte na een gegrond verklaarde klachtzaak niet vernietigd
606 Acht Klachten gegrond! Vader X met Hop als gemachtigde tegen Raad voor de Kinderbescherming Noord-West
321 Klacht gegrond! Raadsonderzoeker Raad voor de Kinderbescherming directie Oost partijdig tijdens raadsonderzoek
673 Klacht gegrond! Moeder X met Hop als gemachtigde tegen RvdK inzake "verificatie informantenverklaringen"
672 Klacht gegrond! Moeder X met Hop als gemachtigde. Gebezigde kwalificaties in schrijven aan rechtbank te veel toonzettend
85 OTS en UHP afgewezen! Verzoek RVDK door kinderrechter afgewezen. Procederen met Hop na conflicten over leeftijdsadequate regels

 

 

Oud-lid Tweede Kamer der Staten-Generaal Th.J.M. Hendriks wenst Hop succes met zijn strijd om regelgeving te verbeteren en aan de bewustwording van Nederlandse politici bij te dragen


s-Gravenhage, 16 april 1998.
Geachte heer Hop,
Hierbij bericht ik u de goede ontvangst van uw belangrijke 'Zwartboek Kinderbescherming' Het is erg rijk aan informatie en daardoor een onmisbaar werk voor alle betrokkenen bij de problematiek van de kinderbescherming. Hopelijk zal het Zwartboek bijdragen tot de bewustwording van de Nederlandse politici van de vele wantoestanden en kan het zo bijdragen tot de verbetering van de regelgeving. Ik wens u van harte nog veel succes met uw strijd. Met vriendelijke groeten, Th.J.M. Hendriks

 

 

Directie en bestuur Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland: "Ons beleid is om niet te veel aandacht te besteden aan internetsites, persberichten en acties als het uitdelen van flyers onder aanvoering van J. Hop"


Aan platform SCJF
t.a.v. mevrouw T.P. Barendse-Cornelissen, p/a Koninginneweg 90 2012 GR HAARLEM
Lelystad, 14 september 2000
Uw kenmerk 0403-2000/pht/mhs betreft bijgaand persbericht
Geachte mevrouw Barendse,
Via internetsites, persberichten en acties als het uitdelen van flyers probeert een aantal (ex) cliŽnten van de kinderbescherming, waaronder ook cliŽnten van onze Stichting, onder aanvoering van de heer J. Hop uit Ermelo, onze Stichting in diskrediet te brengen, waarbij zij het nogal op de man spelen. Hun Hoofddoel is het openbaar maken van contactjournaals / werkaantekeningen. Ons beleid is om er niet te veel aandacht aan te besteden. De door hen gekozen actievormen kunnen echter ook in uw organisatie tot vragen leiden. Voor de beantwoording van deze vragen hebben wij bijgaand persbericht opgesteld. Als directie en bestuur van de Stichting Jeugd en Gezin Flevoland hopen wij u hiermee voldoende te hebben geÔnformeerd. Met vriendelijke groet,
P.J.M. Hilhorst Directeur

COMPLOT TEGEN HOP Alweer een beroepsverbod voor Hop tijdens strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd bij de provinciale klachtencommissie Flevoland, Overijssel en Gelderland omdat Hop blijft weigeren klachten tegen jeugdzorg op maximaal een A4-tje in te dienen. De voorzitters van deze commissie waren kinderrechters. Lees verder 220

COMPLOT TEGEN HOP Alweer beroepsverbod in Noord-Brabant voor Hop tijdens strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd omdat Hop steeds opnieuw dezelfde klachten (GEGROND) indient waar de jeugdzorg niets mee doet. 51

COMPLOT TEGEN HOP Alweer beroepsverbod voor Hop in Utrecht tijdens strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd omdat Hop weigert eerst te bemiddelen maar altijd gelijk naar de klachtencommissie wil 397

COMPLOT TEGEN HOP Landelijk beroepsverbod Vereniging Directeuren Voogdij-instellingen voor Hop in een Vedivo achterkamertje zonder hoor en wederhoor met als grondslag Amerikaanse websites die niet van Hop. 137

COMPLOT TEGEN HOP Het complot van de jeugdzorg tegen de geduchte en lastige tegenstander Hop betekende ook het einde van de provinciale klachtencommissie en met spoed werd op verzoek van de jeugdzorg wetgeving veranderd om het indienen van klachten tegen de jeugdzorg te onderdrukken.

Bijna 20 jaar praktijkervaring. Hop: Nederland blijft een land waar niet de problemen maar de geduchte en lastige tegenstander wordt aangepakt om kritiek op overheid en rechtspraak te onderdrukken met een FRONTALE OPSPORINGSACTIE TEGEN HOP EN DOEN BEKENNEN. Precies hetzelfde mentaliteit zie je jaren later ook weer terug in twee zaken die niet deugen en waar burgers worden genaaid door overheid en rechtspraak. De zaak Elsing, Hop tegen Ermelo waar de rechtbank Gelderland beroepschriften van Hop oa tegen beroepsverbod Hop in de zaak Elsing een jaar laat liggen. De rechtspraak in Gelderland weigerde te kijken tegen welk BESLUIT van de gemeente Ermelo Hop beroep had ingesteld waar de bekende partijdige rechterlijke smeerlappen voor de overheid c.q. partijdig voor de gemeente Ermelo dit bestuursorgaan kritiekloos en klakkeloos bleven napraten en het "smerige jeugdzorg zaakje" bij de rechtbank Den Bosch met een OM vervolg bij de rechtbank Assen FRONTALE OPSPORINGSACTIE TEGEN HOP EN DOEN BEKENNEN.

Het is van tevoren vrijwel altijd voorspelbaar hoe overheid en rechtersleger tegen kritische burgers reageren als zaakjes niet deugen. Rechters geven in de meest weerzinwekkende zaakjes de overheid vrijwel altijd gelijk en de kritische en oplettende burger wordt door de rechtspraak steevast genaaid. Onderbouwing: (246) (80)(20) (104)(278) (231) (240)(334) en op mijn websites staan er nog veel meer.

 

 

Alleen de Provinciale klachtencommissie Noord-Brabant zat wel op te letten en deed wel aan waarheidsvinding in de jeugdzorg hetze tegen Hop tijdens de felle strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders

Lees verder: Klachtzaak Hop tegen beroepsverbod GEGROND maar dat hielp natuurlijk niet als je te maken hebt met "jeugdzorg"....... De jeugdzorg mentaliteit is kost wat kost gewoon doorgaan ook al worden de grootste blunders gemaakt zoals het blijven aanpakken van Hop met als grondslag Amerikaanse websites die niet van Hop zijn.

 

 

Platform SCJF Mevrouw T.P. Barendse-Cornelissen

Op uw internetsite lazen wij de uitspraak (51) van de provinciale klachtencommissie jeugdhulpverlening Noord-Brabant onder voorzitterschap van mr P.A.J.Th. van Teeffelen d.d. 6 maart 2001, waarin deze commissie o.a. zegt van mening te zijn dat u door een gezinsvoogdij-instelling ten onrechte geweigerd bent als klachtondersteuner/gemachtigde. Deze uitspraak verheugt ons zeer: hij is een stap op de weg die u aflegt naar een betere jeugdhulpverlening/-bescherming. Vedivo heeft toegezegd dat de gvi het contactjournaal uniform zullen inrichten en vanaf 1 juni aan ouders zullen verstrekken. Wij hopen dat u de volharding zult hebben u te blijven inzetten voor klagers en het publiek van informatie te blijven voorzien.

 

 

Wraking in zaak W. met Hop GEGROND van Kamer van Toezicht voor notarissen en kandidaat-notarissen Zwolle


Lees verder

 

 

Tot uw dienst. J. Hop Ermelo publiceert alle troonredes 1900-2015 gratis voor u op internet!


DIS Hoe gezellig is het wonen in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
PAR Hoe verlopen verkiezingen gemeenteraad in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
CHR Hoe verloopt een verkiezingsdebat in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
514 Troonrede 2015 koopkracht daalt!
247 Troonrede 2014 koopkracht daalt!
567 Troonrede 2013 koopkracht daalt!
254 Troonrede 2012 koopkracht daalt!
477 Troonrede 2011 koopkracht daalt!
660 Troonrede 2010 Koopkracht daalt!
616 Troonrede 2009 Koopkracht daalt!
662 Troonrede 2008 Koopkracht daalt!
Troonrede 2007
Troonrede 2006
Troonrede 2005
Troonrede 2004
Troonrede 2003
Troonrede 2002
Troonrede 2001
Troonrede 2000
Troonrede 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991,1990
Troonrede 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980
Troonrede 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970
Troonrede 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960
Troonrede 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950
Troonrede 1949, 1948, 1947 1946, 1945, geschiedenis omroepbijdrage
Troonrede 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930
Troonrede 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920
Troonrede 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910
Troonrede 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900

 

 

 

Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"
Groep Hop is ontstaan op de Veluwe en in de periode 2006 - 2018 is er nog niets veranderd en moet Groep Hop kost wat kost worden doodgezwegen. In 2006 deden we mee in Ermelo, in 2007 in de provincie Gelderland, in 2010 in Ermelo, Rheden, Zoetermeer en in 2014 in negen gemeenten, Dronten, Ermelo, Harderwijk, Putten, Lelystad, Zoetermeer, Oldambt, Rheden en Purmerend.
Bedankt alle kandidaten voor uw inzet.
Bedankt alle kiezers die op ons gestemd hebben en/of geholpen hebben met het verkrijgen van de benodigde ondersteuningsverklaringen.
Bedankt alle sponsors van Groep Hop.

top
STEM WIJZER! STEM GROEP HOP IN 2018©
Met onze mensen, voor de mensen.