GROEP HOP RHEDEN 2018 ©

De politieke groepering Groep Hop Rheden wil in 2018 weer meedoen aan de verkiezingen gemeenteraad met steeds grotere netwerken.

 

 

 

AANDACHTSVESTIGING

POM tegen Ron Nienhuis: Uitnodiging voor TWEEDE openbare hoorzitting politierechter dhr. mr. D.R. Sonneveldt 23 februari 2017 om 12:15 uur

Bekijk en deel de onderstaande opnamen in deze zaak met iedereen die u kent.
www.nicovandenham2.blogspot.nl/2017/12/getransformeerd-van-slachtoffer-naar.html beeldopnamen 1e hoorzitting Pom tegen Nienhuis
www.vitalifeiten.nl/justitie-verward-slachtoffer-dader/  Beeldopnames reactie Ron Nienhuis na 1e hoorzitting

Eerste openbare hoorzitting politierechter dhr. mr. D.R. Sonneveldt 14 december 2017 om 14:25 uur. Hop was bij deze openbare hoorzitting POM tegen Ron Nienhuis. Na wat juridisch gehakketak tussen Nienhuis/rechter/OvJ ging de inhoudelijke behandeling niet door omdat door Nienhuis aangetoond werd dat Nienhuis -met mijn voorbeeld verzoeken afschrift onderliggende dossiers bij politie, OM en rechtbank- alle dossiers wel had opgevraagd bij deze organisaties maar (nog) niet had gekregen. Na ontvangst kopie rechtbankdossier ter plekke werd een nieuwe datum voor een hoorzitting aan Nienhuis AANGEZEGD. Dat betekent dat Nienhuis geen nieuwe oproep krijgt maar dat hij door deze aanzegging deze nieuwe datum behoort te weten. Ron nu wel de tijd en faciliteiten krijgt om zijn verdediging tegen GEFABRICEERD BEWIJS EN VERZONNEN VERHALEN van POM tegen Nienhuis zo goed mogelijk voor te bereiden. Hop nodigt iedereen uit deze zaak verder te volgen en iedereen die u kent op deze zaak attent te maken hoe POM van een slachtoffer (wederom) een dader maakt.

AANDACHTSVESTIGING!
De informatie op deze website en de onderliggende websites in deze zaak worden zo zorgvuldig mogelijk actueel bijgewerkt om kennis in informatie en informatie in kennis (voor andere burgers) om te zetten.
De gepubliceerde informatie is (nog) NIET COMPLEET omdat de inhoudelijke behandeling van de zaak POM tegen Nienhuis nog niet aan de orde is geweest
ONDERZOEKSVRAGEN t.b.v. waarheidsvinding en publicaties op internet.
1. Hoe hard moet die auto op Nienhuis hebben ingereden als er kennelijk barsten in de voorruit van die auto zijn gekomen op de plek van die voorruit wanneer de hand van Nienhuis op die plaats op de voorruit wordt geraakt?
2. Met hoeveel kracht moet je met je blote hand op een voorruit van een auto slaan zodat er op die plaats op die voorruit allerlei barsten in de voorruit zijn ontstaan?

Contact Ron Nienhuis voor meer informatie
(367) POM & verhoor De Velpse verhoormethode! Respectloze behandeling van een slachtoffer door politie en OM
(206) POM & dossier politie. Voorbeeldbrief verzoek aan politie om afschrift dossier door verdachte
(690) Voorbeeld bezwaarschrift 690 tegen brief politie inzake Wet politiegegevens (wpg) Artikel 26 kopie Id kaart met onleesbaar gemaakt BSN-nummer is geen deugdelijke vaststelling identiteit van een burger
(343) POM & dossier OM. Voorbeeldbrief verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
(548) POM & dossier rechtbank. Voorbeeldbrief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
(609) Voorbeeld Wob verzoek om de namen van meer dan 800 Officieren van Justitie die werken voor het Openbaar Ministerie te verkrijgen
(566) Voorbeeld Wob verzoek om de naam, titel, initialen, afschrift Koninklijk Besluit en nevenfuncties van de Officier van Justitie in uw zaak te verkrijgen
Stem Groep Hop Rheden in 2018
Stem Groep Hop Rheden in 2014

 

 

Kent u iemand in Rheden, vraag of hij/zij Groep Hop wil stemmen?


Contact: Judith Leenders 06-18427354 Facebook: https://www.facebook.com/judith.leenders.7  
 Contact Ron Nienhuis 06-14518868 Facebook: https://www.facebook.com/raketron
 E-mail: groephoprheden@gmail.com

 

 

 

Vier kandidaten Groep Hop verkiezingen gemeenteraad Rheden 2014

1. Dhr. Ron Nienhuis

2. Mw. Judith Leenders

3. Dhr. Jimmy Nienhuis

4. Mw. Ineke van Wetten

 

 

 

Belangrijkste programmaonderdelen Groep Hop Rheden

1. De discriminatie van Nederlanders t.o.v. buitenlanders mbt wonen in recreatiewoningen aanpakken. Sneller woonruimte voor de jongeren uit Rheden. Het legaliseren van permanent bewonen van recreatiewoningen door jongeren.

2. Onderwijs en veiligheid.
Schoolzwemmen terug in basisonderwijs
Behalen theorie bromfietscertificaat in het voortgezet onderwijs

3. Thuiszorg/WMO.
Geen bezuinigen op de thuiszorg. Een loket voor ouderen van 65+ waar alle zaken afgehandeld kunnen worden.

4. Het bestrijden van improductieve bureaucratie en daardoor flink besparen op het Rhedense ambtenarenapparaat. Ambtenaren dienen niet te denken in systemen of onmogelijkheden maar dienen alleen maar te kijken hoe zij burgers van dienst kunnen zijn met oplossingen op maat en met persoonlijke service.

Horecabeleid, alcohol en openbare orde. Groep Hop is tegen een toegangsverbod voor burgers onder de 18 jaar aan de horeca. Wij zijn tegen het inzetten van gemeentelijke HANDHAVERS met een kilometervergoeding van 41 cent de kilometer om dit te gaan controleren. We willen immers minder gemeenteambtenaren. De horecabedrijven/ondernemers moeten dit zelf ieder voor zich gaan regelen. Als horecabedrijven geen alcohol mogen verkopen aan burgers onder de 18 jaar dan moeten ze dat niet doen. Thuis zijn je ouders de baas. Wat er thuis gebeurt heeft de overheid niets mee te maken. Je ouders moeten je goed voorlichten. Als je dronken op school komt komt de jeugdzorg vanzelf aan de deur. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) is bevoegd horecagelegenheden te controleren. Kampen voorbeeld. Als je als moeder met een klein kind boodschappen doet in een supermarkt en je krijgt geen bierblikje mee al je boodschappen op de band laten staan en gewoon weglopen en ergens anders boodschappen gaan doen. Bron toevoeging programma onderdeel "horecabeleid". Antwoorden Jan Hop tijdens speeddaten met Ermelose jongerenraad 13 januari 2014, vervolgens overgenomen tijdens lijsttrekkeroverleg m.b.t. verkiezingen gemeenteraad 19 maart 2014. Café kan ook op zondagmorgen open zijn wat ons betreft.

Het realiseren van een postagentschap en geldautomaat in Dieren Zuid

Geen lokale en provinciale belastingen maar een centrale inning van alle belastingen door de belastingdienst. Voordelen voor de burgers. Minder ambtenaren, minder regels, minder bureaucratie dus minder kosten aan het ambtenarenapparaat. Minder betalingsverkeer en minder hieraan verbonden administratieve rompslomp voor (de minima) burgers. Meer koopkracht voor burgers dus goed voor de economie en vervolgens hogere opbrengsten bij de omzetbelastingen.

Verkeer & vervoer. Traverse Dieren. Al sinds de jaren '70 wordt Dieren geplaagd door verkeersproblemen. Een drukke provinciale weg én een spoorlijn doorsnijden het dorp. Opstoppingen, overlast, gevaarlijke situaties zijn het gevolg van een falende gemeente Rheden en provincie Gelderland. Groep Hop geeft in de gemeente Rheden de allerhoogste prioriteit aan het oplossen van deze verkeersproblemen in Dieren door de aanleg van twee Noord-Zuid tunnels. Traverse Dieren. Vast staat dat andere politieke partijen er al veertig jaar niets van bakken en miljoenen over de balk zijn gesmeten. Alle reden dus om Groep Hop te stemmen bij de komende verkiezingen gemeenteraad 2014.

Groep Hop wil goede accommodatie voor stalling van fietsen en de beste fietspaden bevorderen. De gemeente moet een snelfietspad (vrij liggend fietspad) aanleggen tussen Velp en Dieren

Jeugdzorg. Het bestrijden van fraude n.a.v. kinderbeschermingmaatregelen na verzonnen verhalen." Regie jeugdzorg meteen ontnemen!

Groep Hop Rheden wil een door burgers gekozen burgemeester te kiezen uit de Rhedense bevolking.

Invoering "Kwaliteitshandvest met servicenormen over de dienstverlening van de gemeente Rheden". Toelichting:Toelichting en onderbouwing

Afschaffing bezwaarschriftencommissie Rheden. Besluiten op bezwaarschriften altijd binnen zes weken! Immers bij de rechtbank moet je vervolgens ook een jaar wachten. Bron: 4 zaken Hop tegen Ermelo.

 

top
Groep Hop Rheden 2018
Groep Hop Rheden 2014
Programma
Activiteiten