Censuur in Nederland 1996-2014 ©. Databank met gratis informatie over overheid, bedrijfsleven, jeugdzorg, gemeente, milieu, onderwijs, rechtspraak, media, verkiezingen en politiek. Het doel van de website is kennis in gratis informatie en gratis informatie in kennis om te zetten. Lees eerst de uitgangsformule van mijn websites, daarna over het complot tegen politicus redacteur Hop 1996-2014. Denk eens na over de (voorspelbare) manier waarop de deskundige en daardoor lastige politiek actieve Hop door (rancuneuze) medewerkers van rechtbanken en bestuursorganen steeds opnieuw wordt aangepakt. (547) Denk verder na over wat er om u heen gebeurt en bespreek de inhoud van mijn websites binnen uw netwerk. Veel leesplezier. J. Hop Ermelo.

Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Referentie 2: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Referentie 3: Bron advocaat jeugdzorg op hoorzitting Hof van Discipline 150304: "Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X .

Vraag iedereen die u kent in gemeenten waar Groep Hop © meedoet aan verkiezingen gemeenteraad 2014 vooral Groep Hop te stemmen.

Censuur in Nederland ©
Groep Hop ©

 

Zicht op onderaannemers in de jeugdzorg


Gezocht namen bestuurders van stichtingen die verborgen zitten achter onderaannemers in de jeugdzorg?
Gezocht jaaromzet per stichting, aantal werknemers en aantal plaatsen voor kinderen dat ieder jaar gevuld moet worden?

Stichting Lindenhout

(s41052011)
Indien bovengenoemde namen juridisch niet kloppen informeer de redacteur onverwijld over de juridisch juiste gegevens!
Indien u op de website Censuur in Nederland websites van onderaannemers in de jeugdzorg tegen komt die nog niet in bovenstaand overzicht staan mail de redacteur het nummer en dan wordt die website onverwijld nagekeken en in overzicht opgenomen om het beeld zo snel mogelijk optimaal geactualiseerd te maken. J. Hop

 

 

 

s41052011Stichting Lindenhout, Heijenoordseweg 1, 6813GG Arnhem

Bron Stichting Lindenhout: Bij Lindenhout werken ruim 650 medewerkers, verdeeld over de vijf regio's. Bron: Stichting Lindenhout 6 september 2006. 10 februari 2006. Wijziging statuten Stichting Lindenhout. DOEL Artikel 2.1 De Stichting stelt zich ten doel het oprichten, instandhouden en verstrekken van voorzieningen op het gebied van jeugdhulpverlening, en het verrichten van activiteiten gericht op het jeugdigen voorkomen, verminderen of opheffen van problemen of stoornissen van lichamelijke, geestelijke, sociale of pedagogische aard die hun ontwikkeling naar volwassenheid ongunstig kunnen beÔnvloeden.

 

 

Aandachtsvestiging voor burgers die met Stichting Lindenhout te maken krijgen!

Bij Lindenhout werken dus tenminste 650 medewerkers die aan het werk gehouden moeten worden dus moeten er ieder jaar voldoende kinderen gevonden worden om tenminste 650 medewerkers aan het werk te houden en daar bovenop komen dus nog allerlei andere stichtingen die kindertehuizen exploiteren voor Stichting Lindenhout en ook al die kindertehuizen moeten ieder jaar van voldoende kinderen worden voorzien.

Stichting Lindenhout creŽert dus problemen met kinderen om vervolgens jeugdhulpverlening in stand te kunnen houden door de gesubsidieerde oplossing steeds opnieuw weer te kunnen blijven verkopen. Dat betekent dus in de praktijksituatie dat als je Stichting Lindenhout steeds meer geld en woonruimte geeft om kinderen in te huisvesten des meer kinderen in Nederland allerlei problemen zullen gaan krijgen waarvoor Stichting Lindenhout de gesubsidieerde oplossing gaat leveren des te meer kinderen er uit huis worden geplaatst, bijvoorbeeld in kamertjes van een paar vierkante meter zonder raam, om maar zoveel mogelijk kinderen te kunnen huisvesten.

(LINKE)N JEUGDZORG, RBIW/JJI. Dat betekent dus dat Stichting Lindenhout er een financieel belang bij heeft om kinderen NIET voor hun achttiende levensjaar voor zichzelf te kunnen laten zorgen. Stichting Lindenhout heeft dus belang bij steeds meer woonruimte om ook volwassenen te kunnen huisvesten want de geldkraan die moet wel blijven stromen. Dat betekent dus dat FALENDE JEUGDHULPVERLENING door Stichting Lindenhout c.s. wordt opgelost door kinderen en/of jong volwassenen in een JustitiŽle Inrichting op te sluiten. Want zo makkelijk werkt dat natuurlijk in Nederland met raadsheren zoals ene van den Dungen. Geen spat commentaar op jeugdzorg zelf en het ligt altijd aan de kinderen of hun ouders. Van den Dungen die kent Hop nog vanuit Lelystad. Van den Dungen was een rechter MET STRONT IN ZIJN OGEN en met al ZIJN STRONT IN ZIJN OGEN censureerde hij Hop met als grondslag Amerikaanse websites die NIET van Hop waren. Deze van den Dungen die wist dat natuurlijk ook want hij had de producties ook voor zich liggen waaruit onomstotelijk bleek dat die Amerikaanse websites NIET van Hop waren! Maar van van den Dungen krijgt de jeugdzorg gewoon gelijk want Hop moest bloeden schreef de advocaat van de jeugdzorg en van den Dungen was niet te beroerd, voor een promotie naar het Gerechtshof Arnhem, de jeugdzorg ook hier een handje te helpen. Voor ouders is het dus heel belangrijk om te weten dat ook al liggen de bewijzen op elkaar gestapeld voor een rechter dat je iets NIET GEDAAN hebt dan nog liep je in Nederland een hoog risico dat je een rechter MET STRONT IN ZIJN OGEN treft en zo'n rechter geeft de jeugdzorg altijd gelijk wat er ook gebeurt en die mentaliteit die heerst bij het rechtersleger zorgt er natuurlijk voor dat de jeugdzorg gewoon alles maar op kan schrijven over ouders en kinderen om kinderen uithuis te plaatsen. Deze raadsheer van den Dungen  kan dus GELINKT WORDEN aan Stichting Lindenhout en hij kan GELINKT WORDEN aan het naaien van burgers MET STRONT IN ZIJN OGEN om de jeugdzorg gelijk te geven terwijl de documentatie waaruit bleek dat die Amerikaanse websites NIET van Hop waren voor zijn neus lagen. Kennelijk moet je als lagere rechter eerst een aantal burgers die commentaar geven op jeugdzorg flink naaien voordat je een promotie naar een Gerechtshof krijgt. Wat er ook van zij als burger bent u nu nadrukkelijk voor deze mentaliteit in de rechtspraak gewaarschuwd en al wordt alles aan elkaar gelogen en bedrogen door de jeugdzorg en al kunt u de bewijzen opstapelen dan nog wordt u in Nederland door het rechtersleger genaaid om maar steeds meer kindertehuizen, zorgboerderijen, pleeggezinnen enz. ieder jaar opnieuw te vullen met kinderen door ouders vals te beschuldigen van kindermishandeling. O ja raadsheer van den Dungen als u dit een keer leest u weet dat ik in gedachte een zaak altijd probeer om te draaien om te kijken wat er dan gebeurt. (LINKE)N JEUGDZORG!!!!!!!!!!!!

Dat betekent dus als ouders acht jaar keurig netjes meewerken met jeugdzorg omdat er inderdaad problemen zijn met een kind uit het gezin en die jeugdzorg FAALT en kan de problemen niet oplossen dat worden ALLE KINDEREN UIT DAT GEZIN WEGGEHAALD want de problemen liggen altijd aan de kinderen en de ouders en dat wordt dan in Nederland opgelost door alle kinderen uit dat gezin weg te halen om de aandacht af te leiden van FALENDE JEUGZORG. Je ziet deze verrotte jeugdzorg mentaliteit ook in andere zaken waar ouders stevig weerwerk proberen te leveren terug maar ja dat is zinloos al je kinder(bestuurs)rechters met STRONT IN HUN OGEN treft en/of onomstotelijk een duidelijke voorkeur hebben voor allerlei gesubsidieerde hulpverleners gesubsidieerd door provincies.

Dat betekent dus dat kinderrechters BUITEN DE HOORZITTING OM met de jeugdzorg overleggen hoe kinderen bij Stichting Lindenhout geplaatst kunnen worden en OVERLEGGEN JEUGDZORG EN KINDERRECHTER hoe het beste op verweerschriften van ouders beslist kan worden.

Dat betekent dus ook dat personeel bij ziekenhuizen bijvoorbeeld het Radbout Ziekenhuis Nijmegen een bijbaantje heeft bij Stichting Lindenhout zodat ouders, na een ongeval van een kind en/of bij een ernstige ziekte van een kind, ouders nog veel sneller uit het gezag gezet kunnen worden om kinderen nog sneller aan Stichting Lindenhout c.s. uit te leveren. Hoeveel kinderen zijn er de afgelopen decennia uithuis geplaatst? Hoeveel ouders zijn veroordeeld voor kindermishandeling? BIJ HOEVEEL PLEEGOUDERS WORDEN UITHUIS GEPLAATSTE KINDEREN JAARLIJKS WEGGEHAALD door de jeugdzorg omdat die pleegouders volgens de jeugdzorg niet deugen. Is dit een reden om steeds meer gezinshuizen met jeugdzorg personeel te realiseren. Personeel is natuurlijk ook wat makkelijker hun mond te laten houden anders zijn ze hun goedbetaalde baantje kwijt. Pleegouders laten zich vaak wat moeilijker censureren over wat er helemaal mis is met de jeugdzorg in Nederland. Sowieso dient een Nederlands ziekenhuis natuurlijk als een levensgevaarlijke plek voor ouders en kinderen die met jeugdzorg te maken hebben te worden aangemerkt want ARTSEN ZIJN DE VAZALLEN VAN DE JEUGDZORG EN RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING en als je kind een ongeval krijgt dan worden de ouders uit het gezag gezet natuurlijk wel in een onderonsje tussen Raad voor de Kinderbescherming en kinderrechter VOORDAT DE RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING zo'n verzoek indient want ons kent ons en bij Justitie schrijven ze met zijn allen natuurlijk toe naar de conclusie of het nu een raadsrapport is of een beschikking een ding weet je al zeker als ouders van een kind wordt je genaaid.

Dat betekent dus ook personeel zoals gedragsdeskundigen van Stichting Lindenhout en gezinsvoogdij-instellingen met elkaar in onderonsjes zitten te overleggen hoe ze het beste in rapporten kunnen TOESCHRIJVEN NAAR DE CONCLUSIE want de OTS en UHP moeten wel blijven want anders wordt hier omzet misgelopen en is immers de bedoeling dat de jeugdzorg van Lindenhout NIET KINDGERICHT is maar WEL GERICHT IS op schaalvergroting.

Dat betekent dus dat prima lopende omgangsregelingen tussen ouders en kinderen worden stopgezet indien ouders NIET AKKOORD GAAN met uithuisplaatsing van kinderen in de kindertehuizen van Stichting Lindenhout c.s.

Dat betekent dus dat gezinsvoogden zich ten onrechte voor voogden van kinderen uitgeven en als papegaaien rondkrijsen dat de ouders van een kind uit het gezag zijn gezet en alle papegaaien bij scholen, onderzoekers, rechtbanken, politie, gemeente, ziekenhuizen die krijsen in een koor met elkaar mee!

Nou denkt u als burger misschien maar die Hop is ook veel te negatief over de jeugdzorg dat kan toch allemaal niet in Nederland.
Precies dan hopen ze natuurlijk ook bij Stichting Lindenhout en met mooie PR praatjes wordt uw kind afgepakt.
Daarom nodigt Hop u uit de zaak Nienhuis/Leenders tegen SBJG en Stichting Lindenhout begrijpend te lezen.

Bron: J. Hop

 

(LINKE)N JEUGDZORG!!!!!!!!!!!!

s41052011 Stichting Lindenhout, Heijenoordseweg 1, 6813GG Arnhem

AANDACHTSVESTIGING!
Aan ALLE burgemeesters, gemeentesecretarissen, raadsgriffiers en ambtenaren gemeente of provincie in Nederland
Aan ALLE rechters in Nederland
Aan ALLE
pleegouders in Nederland
Aan ALLE medewerkers van scholen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van ziekenhuizen in Nederland
Aan ALLE gedragsdeskundigen en psychologen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van verzekeringsmaatschappijen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van kindertehuizen, kindergevangenissen of andere instellingen actief in de jeugdzorg
Aan ALLE politie agenten en hun leidinggevenden in Nederland
COMPETENTIE! Indien u personen tegen komt bij OTS of VOTS die zich ten onrechte uitgeven voor de VOOGD wordt u vriendelijk verzocht deze persoon GELIJK AAN TE HOUDEN en over te dragen aan het BEVOEGD GEZAG voor een WAARHEIDSVINDING ONDERZOEK. Indien deze persoon zich inderdaad ten onrechte heeft uitgegeven voor een VOOGD bij OTS of VOTS aangifte tegen deze persoon te doen wegens "het vervullen van een beroep in valse hoedanigheid" met het verzoek aan het BEVOEGD GEZAG deze persoon onverwijld een BEROEPSVERBOD op te leggen om ooit nog met kinderen te werken om jeugdzorg voor kinderen en hun OUDERS BELAST MET HET GEZAG VEILIGER te maken! (575) (581) (101) (124)

 

 

 

(LINKE)N JEUGDZORG!!!!!!!!!!!!

s41052011 Stichting Lindenhout, Heijenoordseweg 1, 6813GG Arnhem

Het gevaar! De jeugdzorg in Nederland is NIET KINDGERICHT maar gericht op schaalvergroting

Wat is Care4 en welke rol speelt Care4 in de organisatie van Lindenhout?

Een groep Deense jeugdzorgmanagers heeft onlangs een kleine rondgang  door Nederland gemaakt om kennis te nemen van de ontwikkelingen in de Nederlandse jeugdzorg. Maandag 24 april deden zij daarbij Lindenhout aan, als eerste organisatie in een reeks van vier. John Goessens (regiomanager Arnhem Stad) had een programma voor hen samengesteld dat zich voornamelijk oriŽnteerde op ambulante hulpvormen. ResidentiŽle en semi-residentiŽle modules zouden door collega's elders in het land worden besproken.

Hoewel het toch jarenlang de gewoonte is geweest om vanuit Nederland in Denemarken te kijken 'hoever ze daar al waren', viel het op dat het Deense jeugdzorglandschap er uit ziet zoals het onze in het begin van de jaren negentig. Veel kleine instellingen, met bijvoorbeeld 24 bedden of 20 stoelen.
De ambulante hulp valt onder verantwoordelijkheid van het Deense equivalent van Bureau Jeugdzorg. Bij de schaalgrootte van Lindenhout hadden onze Deense gasten wat gemengde gevoelens, maar zij zagen veel voordeel in het zelf uitvoeren van ambulante hulp. Ze hebben geÔnteresseerd geluisterd naar Tom Tubbing en Jose Koster, die zich hadden voorbereid op een uiteenzetting over het WIG (Uncalled for intervene: community based intensive youthsupport) en naar Rene Goedhart die recht vanuit de praktijk onze 'emergency care' in het spotlicht zette. In de middag wist Chantal Traa in rap Engels uit te leggen welke rol Care4 speelt in onze organisatie.

John Goessens, die de dag had ingeleid met een uitleg over het zorgstelsel en de Denen verder door de dag had geloodst, sloot af met een geanimeerde discussie over verschillen en overeenkomsten tussen de Deense en Nederlandse jeugdzorg. Hierbij bleek dat de Denen een kindgerichte oriŽntatie op zorg hebben, terwijl in Nederland een gezinsgerichte oriŽntatie meer aan de orde is.

(LINKE)N JEUGDZORG!!!!!!!!!!!! De jeugdzorg in Nederland is NIET KINDGERICHT maar gericht op schaalvergroting

 

 

 

(LINKE)N JEUGDZORG!!!!!!!!!!!!

Het gevaar! De jeugdzorg in Nederland is NIET KINDGERICHT maar gericht op schaalvergroting

De jeugdzorg in Nederland heeft dus enorme financiŽle belangen bij het steeds sneller uithuis plaatsen van kinderen om steeds meer onroerend goed te kunnen kopen en/of steeds meer kindertehuizen te openen waar jeugdzorgpersoneel tegen gigantische bedragen (€ 2.882,28 bruto per maand) kinderen mag gaan "opvoeden".

Advertentie gevonden 5 april 2008:

Het team 6-12 jaar van de Regio Arnhem Stad biedt hulp aan jongeren tussen 6 en 12 jaar en hun opvoeders. Hulpverleningsvarianten die ingezet kunnen worden zijn vormen van intensief ambulante gezinshulp, pleegzorg en zelfstandigheidtraining.

In verband met uitbreiding van het budget kunnen we in dit team een nieuw huis openen voor opvang van jongeren. Daarom zoeken wij per zo spoedig mogelijk een:

GEZINSHUISOUDER VERVANGEND WONEN m/v

voor 36 uur per week, standplaats Arnhem

Wat houdt de functie in?

De gezinshuisouder treedt in een 24-uurssituatie, zeven dagen per week, op als plaatsvervangend opvoeder/ouder. De gezinshuisouder biedt aan ťťn of twee kinderen hulpverlening in een zo alledaags mogelijke leefsituatie. De gezinshuisouder woont daartoe samen met de eigen gezinsleden ťn de kinderen in een (gezins)huis, dat door Lindenhout ter beschikking wordt gesteld.

Wat zijn de taken?

 • Begeleiden en coachen van de opgenomen kinderen;
 • signaleren van kansen en knelpunten in de ontwikkeling van de kinderen en deze vertalen naar het hulpverleningsplan;
 • organiseren en begeleiden van activiteiten ter bevordering van het behandelklimaat in het gezin en de individuele ontwikkeling van de kinderen;
 • onderhouden van contacten met ouders/het gezinssysteem en andere bij de kinderen betrokken organisaties.

Wat vragen wij?

Wij vinden het belangrijk dat medewerkers van Lindenhout vraaggericht, innovatief en ontwikkelingsgericht, resultaatgericht en samenwerkingsgericht zijn. Daarnaast vragen wij:

 • MBO werk- en denkniveau;
 • sociale vaardigheden voor het onderhouden van informatieve contacten met (pleeg)ouders, familie, scholen, externe instanties en dergelijke;
 • communicatieve vaardigheden voor het in een gezinssituatie begeleiden van jeugdigen (met een gedragsproblematiek), waarbij gedragscorrigerend en –controlerend optreden van belang is;
 • probleemoplossend vermogen;
 • een duidelijke, consequente pedagogische structuur kunnen realiseren en daarbinnen op een creatieve manier kunnen werken;
 • mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • kennis van en inzicht in opvoedingstheorieŽn, gedragstherapeutische technieken en de gangbare gedragsbeÔnvloedinginstrumenten;
 • ervaring in soortgelijk werk strekt tot aanbeveling.

Wat bieden wij?

 • Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Jeugdzorg. SalariŽring conform schaal 8 van de salarisregeling (minimaal € 1.940,94 en maximaal € 2.882,28 bruto per maand bij een fulltime dienstverband);
 • Lindenhout biedt onder andere een eindejaarsuitkering van 8,3% (deels resultaatafhankelijk), een spaarloonregeling, een levensloopregeling, studiefaciliteiten en aantrekkelijke collectieve verzekeringen;
 • voor de functie gezinshuisouder geldt daarnaast 14% onregelmatigheidstoeslag, slaapdienstvergoeding en een verhuiskostenvergoeding.

Informatie en sollicitatie:

Informatie over de functie kunt u op maandag tot en met donderdag verkrijgen bij Peter Bosma, teamleider, telefoonnummer (026) 372 41 33.

Uw sollicitatie met curriculum vitae kunt u tot 15 april 2008, onder vermelding van referentienummer
AS-GZHSVW-01042008, mailen naar: arnhemstad@remove-this.lindenhout.nl, t.a.v. mevrouw W. Conijn, regiosecretaresse.

Solliciteren per post kan ook. Stuur uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae, onder vermelding van referentienummer AS-GZHSVW-01042008, naar:
Lindenhout, Regio Arnhem Stad / T.a.v. mevrouw W. Conijn/ Heijenoordseweg 1 / 6813 GG / Arnhem.

Interne kandidaten hebben in de procedure voorrang boven externe sollicitanten.
Externe kandidaten krijgen bij aanstelling in eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst aangeboden.

 

 

 

(LINKE)N JEUGDZORG!!!!!!!!!!!!

Ontwerp-Besluit tot wijziging van het tijdelijk besluit uitkeringen jeugdzorg

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Jeugd en Gezin van ………, nr. ………, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;

Gelet op artikel 39, eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg;

De Raad van State gehoord (advies van ………, nummer ………);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Jeugd en Gezin van ………, uitgebracht mede namens

Onze Minister van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

Het Tijdelijk besluit uitkeringen jeugdzorg wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2

1. De uitkering bureau jeugdzorg bestaat uit de som van de volgende bedragen:

a. een bedrag voor de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder a tot en met d, van de wet, op basis van het aantal minderjarigen waarvoor de stichting deze taken heeft uitgevoerd in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor uitkering wordt verstrekt door vermenigvuldiging met de daartoe vastgestelde normbedragen, en

b. een bedrag voor de uitvoering van de overige wettelijke taken, dat overeenkomt met het verschil tussen het bedrag dat de provincies in het jaar voorafgaande aan de inwerkingtreding van de wet ontvingen op grond van artikel 13 van de Wet op de jeugdhulpverlening en het bedrag, bedoeld in artikel 4, waarbij eerstbedoeld bedrag wordt vermeerderd met een door Onze Ministers vast te stellen bedrag, dat is gerelateerd aan de uitvoering door de stichting van de taak, bedoeld in artikel 5, tweede lid, onder b, van de wet, en de uitvoering door de stichting van de taak, bedoeld in artikel 5 van de wet, voor zover deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wet werd uitgevoerd door de raad voor de kinderbescherming.

2. De normbedragen worden terzake van het eerste lid, onder a, per onderscheiden taak vastgesteld bij regeling van Onze Ministers.

3. Het bedrag voor de uitvoering van de taken, bedoeld in het eerste lid, onder a, kan worden verminderd indien het derde lid van artikel 2a van toepassing is.

B

Na artikel 2 wordt een artikel ingevoegd,

luidende:

Artikel 2a

1. Onze Ministers stellen het bedrag voor de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder

a, als volgt vast:

a. de voorlopige vaststelling door vermenigvuldiging van het aantal minderjarigen waarvoor de stichting in het tweede jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de uitkering wordt verstrekt, de taken, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, heeft uitgevoerd, met de vastgestelde normbedragen, en b. de definitieve vaststelling door vermenigvuldiging van het aantal minderjarigen waarvoor de stichting in het eerste jaar, voorafgaand aan het jaar waarvoor de uitkering wordt verstrekt, de taken als bedoeld in artikel

2, eerste lid, onder a, heeft uitgevoerd, met de vastgestelde normbedragen.

2. Het aantal minderjarigen, bedoeld in artikel 2, eerste lid onder a, is het gemiddelde van het aantal minderjarigen op de eerste dag van elke kalendermaand met uitsluiting van het aantal minderjarigen voor wie een persoon in dienst van een landelijke instelling als bedoeld in artikel 104, eerste lid, van de wet, de taak uitoefent, tenzij de regeling waarbij het normbedrag of de normbedragen worden vastgesteld anders bepaalt.

3. Indien blijkt dat bij de definitieve vaststelling, bedoeld in het eerste lid, onder b, het aantal minderjarigen zoals opgenomen in het begrotingsdeel van het uitvoeringsjaar uit het ontwerp van het uitvoeringsprogramma lager is dan de in het eerste lid onder b genoemde aantallen, vindt de definitieve vaststelling plaats op basis van de aantallen zoals opgenomen in het ontwerp van het uitvoeringsprogramma.

C

Artikel 8 komt te luiden:

1. Onze Ministers stellen de uitkering bureau jeugdzorg, bedoeld in artikel 2, eerste lid, behoudens voorzover deze betrekking heeft op het bedrag bedoeld in artikel 4, voorlopig vast uiterlijk dertien weken na ontvangst van de aanvraag. De definitieve vaststelling van de uitkering is uiterlijk dertien weken nadat de provincie de gegevens als genoemd in artikel 2a, tweede lid, heeft overgelegd. De provincie overlegt de gegevens uiterlijk vůůr 1 juni van het uitvoeringsjaar.

2. Onze Ministers stellen de uitkering zorgaanbod als bedoeld in artikel 4 vast binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag.

3. De uitkeringen worden betaald in termijnen, volgens bij regeling van Onze Ministers vast te stellen schema.

Uit: Staatscourant 7 augustus 2007, nr. 150 / pag. 9 1

VWS

Ontwerp-besluit wijziging Tijdelijk besluit uitkeringen jeugdzorg

D

In artikel 14 wordt “1 januari 2008” vervangen door: 1 januari 2009.

Artikel II

Indien het bij koninklijke boodschap van 22 juli 2004 ingediende voorstel van wet tot Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht) ( 29 702) tot wet wordt verheven en in werking treedt, vervalt artikel 12 van het Tijdelijk besluit uitkeringen jeugdzorg.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

….

De Minister voor Jeugd en Gezin,

Nota van Toelichting

1. Algemeen

Met de invoering van de Wet op de jeugdzorg is voor de uitkering bureau jeugdzorg voor het gedeelte van de uitvoering van de taken als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder a tot en met d, van de Wet op de jeugdzorg tevens een financieringssystematiek tussen het rijk en de provincies ingevoerd, die voorzag in een t-2 financiering waarbij de uitwerking voor een jaar werd bepaald door de aantallen in het tweede jaar voorafgaand aan de uitkering. Vanaf het moment van invoering van de Wet op de jeugdzorg kent de jeugdsector periodes van groei. Hierdoor werd van de provincies gevraagd om tijdelijk een verschil in financiering te overbruggen. Het kritiekpunt op deze wijze van financiering is dat de provincies onvoldoende financieel in staat zouden worden gesteld de Bureaus jeugdzorg adequaat te subsidiŽren bij aanhoudende groei. Bovengenoemde berekeningswijze is in verband met de groei nimmer toegepast. In de afgelopen 2 jaren is de financiering gebaseerd op het daaraan voorafgaande jaar en niet aan het tweede jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de uitkering wordt verzocht. In verband met de aanhoudende groei in de jeugdzorg is besloten de financieringswijze in overeenstemming te brengen met de wijze waarop de provincies in de 2 voorafgaande jaren van middelen zijn voorzien. In het bestuurlijk overleg van 19 mei 2006 is besloten om de wettelijke t-2 systematiek structureel te wijzigen naar een systematiek van t-1 financiering. In onderhavige regeling wordt deze financieringswijze neergelegd. Opgemerkt wordt dat deze wijze van financieren alleen betrekking heeft op de uitkering bureau jeugdzorg voor het gedeelte van de uitvoering van de taken als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder a tot en met d, van de Wet op de jeugdzorg. De wijze van financiering van de overige wettelijke taken van het bureau jeugdzorg en de wijze van financiering van het zorgaanbod blijft ongewijzigd. Bovenstaande laat een beroep op het in artikel 3 van het Tijdelijk besluit uitkeringen jeugdzorg genoemde hardheidsclausule onverlet. In het Bestuurlijk overleg van 6 september 2006 is overeenstemming bereikt over de criteria waarop een beroep op de hardheidsclausule moet voldoen alvorens het rijk deze in behandeling kan nemen. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de uitkering bureau jeugdzorg geen subsidie is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Uitkeringen aan overheden zijn immers uitgezonderd van het subsidiebegrip. In artikel 9 van het Tijdelijk besluit uitkeringen jeugdzorg zijn enkele bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing verklaard.

2. Artikelen

Artikel I

Artikel 2a, lid 1

De doeluitkering wordt in twee trappen vastgesteld, namelijk door een voorlopige en een definitieve vaststelling. De voorlopige vaststelling vindt uiterlijk dertien weken na 1 oktober t-1 (artikel 8) plaats op basis het in het tweede jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de uitkering wordt verstrekt (t-2) gerealiseerde volume. De definitieve vaststelling vindt in de loop van het uitvoeringsjaar (dus het jaar t) plaats op basis van de gerealiseerde productie t-1 (voorzien van accountantsverklaring). Bij de beschikking betreffende de voorlopige vaststelling zal ten behoeve van de door de provincies aan te leveren twaalfmaandsgemiddelden (t-1) een format worden meegezonden.

Artikel 2a, lid 3

De provincies dienen in hun uitvoeringsprogramma, in het begrotingsdeel (artikel 32, lid 2, onder c, Wet op de jeugdzorg), aan te geven welk volume zij in het uitvoeringsjaar (t) aan het bureau jeugdzorg zullen subsidiŽren. De bureaus jeugdzorg kunnen aanspraak ontlenen aan de in de uitvoeringsprogramma’s, in het begrotingsdeel, opgenomen aantallen. Hierdoor worden de provincies gestimuleerd zich een oordeel te vormen over de te subsidiŽren capaciteit op basis waarvan vooraf duidelijkheid kan worden gegeven aan het bureau jeugdzorg over het subsidieniveau. De aanpassing in het uitvoeringsjaar (t) kan nooit hoger zijn dan het volume dat door provincies in het uitvoeringsprogramma, in het begrotingsdeel, is opgenomen.

Artikel 8, lid 1

Binnen 13 weken na ontvangst van het uitvoeringsprogramma – de aanvraag – zal de doeluitkering voorlopig bepaald worden op basis van de aantallen t-2 voor wat betreft de maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het 12-maandsgemiddelde t-1 wordt als bijlage met de provinciale jaarrekening ingediend in de loop van het uitvoeringsjaar. Vervolgens zal uiterlijk 13 weken na ontvangst van deze stukken de doeluitkering definitief worden vastgesteld. Zoals in artikel 2a, lid 3 is aangegeven zal hierbij het volume worden betrokken dat de provincies in hun uitvoeringsprogramma’s hebben opgenomen.

Artikel 14

Ingevolge artikel 14 van het Tijdelijk besluit uitkeringen jeugdzorg vervalt dat besluit met ingang van 1 januari 2008. Onderhavige wijziging voorziet in een verlenging van de werking van het Tijdelijk besluit uitkeringen jeugdzorg door vaststelling van de vervaldatum op 1 januari 2009. Deze verlenging is noodzakelijk omdat er

Uit: Staatscourant 7 augustus 2007, nr. 150 / pag. 9 2

meer tijd nodig is dan voorzien voor de uitwerking van de nieuwe financieringssystematiek die gericht is op de uitkering zorgaanbod als genoemd in artikel 2, eerste lid, onder b. Onder begeleiding van een onafhankelijke adviseur en in samenwerking met het Inter-Provinciaal Overleg zijn de contouren van een nieuwe financieringssystematiek inmiddels uitgedacht. De verwachting is dat de nieuwe financieringssystematiek per 1-1-2009 daadwerkelijk kan worden ingevoerd.

Artikel II

Artikel 12 wordt overbodig zodra de vierde tranche Awb in werking treedt.

De Minister voor Jeugd en Gezin,

Uit: Staatscourant 7 augustus 2007, nr. 150 / pag. 9 3

Zicht op exploitatie van uw kinderen door jeugdzorg


Ouders volg het jeugdzorg geld in uw zaak? Dien Wob verzoeken in en vraag jaarverslagen op!
082 Exploitatie kinderen! Ouders volg het jeugdzorg geld in uw zaak?
071 Exploitatie kinderen! Ouders dien een verzoek in hoeveel geld verborgen zit achter ieder indicatiebesluit in uw zaak
867 Exploitatie kinderen! VLINDER zat opgesloten in een kamertje van een paar vierkante meter zonder raam
132 Exploitatie kinderen! Inkomsten en arbeidsvoorwaarden voor jeugdbeschermer met eindejaarsuitkering vast deel 5,15% resultaatafhankelijk deel 3,15%.
(s41052011) Exploitatie kinderen! Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op SCHAALVERGROTING!

 

 

(505) Zicht op onderaannemers in de jeugdzorg


Gezocht namen bestuurders van stichtingen die verborgen zitten achter onderaannemers in de jeugdzorg?
Gezocht jaaromzet per stichting, aantal werknemers en aantal plaatsen voor kinderen dat ieder jaar gevuld moet worden?
Vitree, check juridisch juiste naam (521)
Stichting Blanco (088)
Stichting de Combinatie (722)
Stichting Gereformeerde Jeugdhulphulpverlening (sgj41025318)
Stichting de Hoenderloo Groep (310)
Stichting Stichting Joseph (s41076982)
Stichting Leger des Heils Welzijn en Gezondheidszorg (s41208154)
Stichting Lindenhout (s41052011)
Stichting Pactum (460)
Stichting Rentray (386)
Stichting Tender (120)
Stichting William Schrikker Groep (swsg44200840)
 

CHECK ONDERSTAANDE NAMEN!
Stichting Trias Jeugdhulp Adios Holanda Adoptievoorzieningen Almata Jeugdzorg Plus Altra Avenier Cardea Jeugdzorg Cluster Collegio BV Combinatie Jeugdzorg CWZW Gelderland CWZW Noord CWZW Overijssel De Bascule De Boei De Kern De Lindenhorst De Rading De Werkwijzer De Zuidwester Elker Entrťa FCB FlexusJeugdplein Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag Het Poortje Horizon HVO - Querido Jarabee Jeugd Zorgvragers Limburg Joods Welzijn JSO Juvent K2, Brabants Kennisctr. Jeugd Kabouterhuis Kindercentrum Olivo Kinderpostzegels Nederland Kinderzorg Zwolle Klaverblad Zeeland Kompaan en De Bocht Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering Leger des Heils Midden-Nederland Lijn5 Maashorst Mutsaersstichting Nationaal Fonds Kinderhulp Nederlands Jeugdinstituut Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen OCK het Spalier Oosterpoort P.M.Z. Boerderijen Pactum Parlan Partoer POC Drenthe Prokino Reinaerde Rivas Zorggroep Rubicon Jeugdzorg Service.JZ SOVEE Spectrum Spirit! Stek Jeugdhulp STHL Stichting Eigen Kracht Centrale Stichting Jade Stichting Jeugdformaat Stichting Jeugdhulp Friesland Stichting OGH Stichting Teylingereind Stichting Timon Stichting Triade Stichting Welzijn Lelystad Stimulans Welzijn SWS Welzijn TeleTrust Tender Tiskidz Topaze BV Trajectum TriviumLindenhof Voor School Welzijn Meppel Westerveld Welzijn Tubbergen Welzijn West Z-Vlaanderen Welzijnsonderneming Divers XONAR Yorneo Zandbergen Jeugd & Opvoedhulp Zorgbelang Frysl‚n Zorgbelang Gelderland Indien bovengenoemde namen juridisch niet kloppen informeer de redacteur onverwijld over de juridisch juiste gegevens! Indien u op de website Censuur in Nederland websites van onderaannemers in de jeugdzorg tegen komt die nog niet in bovenstaand overzicht staan mail de redacteur het nummer en dan wordt die website onverwijld nagekeken en in overzicht opgenomen om het beeld zo snel mogelijk optimaal geactualiseerd te maken. J. Hop

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Disclaimer 2013 en vrijwaring. Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2013 disclaimer" van toepassing. Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. J. Hop streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. J. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan J. Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. J. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.