Het doel van de website is kennis in gratis informatie en gratis informatie in kennis om te zetten.

CENSUUR IN NEDERLAND ©

Stockholmsyndroom: Spoed! HULPVERLENINGSPLAN ZORGVERLENER dat niet deugt!

Bezwaarschrift 641 tegen HULPVERLENINGSPLAN ZORGVERLENER

Beroepschrift 499 bij kinder(bestuurs)rechter tegen HULPVERLENINGSPLAN ZORGVERLENER

(598) Getuigschriften HULPVERLENINGSPLAN ZORGVERLENER

 

 

Project BEZWAAR tegen HVP zorgverlener
Leer om ZELF te procederen tegen jeugdzorg!
Analyseer KNIPPEN EN PLAKKEN in BESLUIT HVP Zorgverlener
Bezwaarschrift tegen BESLUIT HVP Zorgverlener
Stichting Lindenhout
Stichting Jeugdzorg St. Joseph
Leo Stichting Groep
Stichting William Schrikker Groep
Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn
Leger des Heils
Belangrijkste conclusies

 

 

 

Leer om ZELF te procederen tegen jeugdzorg!

Conclusies Jan Hop met als grondslag praktijkervaring over de periode 1997-2010
445

BOYCOT de Raad voor de Kinderbescherming

080

Een gratis spreekbeurt voor school over de gemeentesecretaris. Dien ook zelf een paar verzoekjes in en denk na over de antwoorden

680

Burgers moeten ZELF (leren) procederen tegen jeugdzorg bij bezwaarcommissies en kinderrechters en GEEN KLACHTEN INDIENEN!

685 Leer ZELF PROCEDEREN met een eenvoudig voorbeeld op internet.  Deel 1 de (bestuurlijke) nevenfuncties van een burgemeester
514 Leer ZELF PROCEDEREN met een eenvoudig voorbeeld op internet.  Deel 2 de (bestuurlijke) nevenfuncties van een gemeentesecretaris
294 Leer ZELF PROCEDEREN met een eenvoudig voorbeeld op internet.  Deel 3, wie zitten er in een hoofdstembureau van een gemeente?
JH Problemen? Contact de redacteur van deze website
718 Doe ook eens zelf mee met provinciale verkiezingen 2011 en verkiezingen gemeenteraad 2014 en analyseer wat er om u heen gebeurt!
   

 

 

Analyseer KNIPPEN EN PLAKKEN in BESLUIT HVP Zorgverlener

Verwacht

 

 

 

Bezwaarschrift tegen BESLUIT HVP Zorgverlener

1. Hoe leer ik zelf (WOB) procederen tegen bestuursorganen?
Antwoord door het ook zelf te doen met de gratis procedures op de website Censuur in Nederland.

2. Ouders let op! Een schriftelijke aanwijzing is alleen een schriftelijke aanwijzing als die aan de NORM voor schriftelijke aanwijzing voldoet!
Bezwaarschrift 171 tegen UITBLIJVEN BESLUIT (HVP) hulpverleningsplan ZORGVERLENER!
Bezwaarschrift 641 tegen BESLUIT (HVP) hulpverleningsplan ZORGVERLENER!
Beroepschrift 499 tegen BESLUIT (HVP) hulpverleningsplan ZORGVERLENER!
VERZOEK 100 om onverwijld een "jeugdzorg"medewerker te vervangen omdat BESLUIT (CONCEPT)rapport niet deugt!

3. (605) WRAAK GELIJK de kinderrechter op de hoorzitting als die WEIGERT de VOORVRAGEN te toetsen!
Verlenging OTS/UHP? Verweerschrift 696 ingeleverd op hoorzitting KIR? Indien neen, waarom niet?
Bezwaarschrift
640 en beroepschrift 366 tegen Plan van Aanpak ingeleverd op hoorzitting KIR? Indien neen, waarom niet?
Bezwaarschrift
639 en beroepschrift 642 tegen Indicatiebesluit ingeleverd op hoorzitting KIR? Indien neen, waarom niet?
Bezwaarschrift 641 en beroepschrift 499 tegen HVP ZORGVERLENER ingeleverd op hoorzitting KIR? Indien neen, waarom niet?

 
Wie weet namen van ZORGVERLENERS in Nederland die BESLUITEN nemen als bestuursorgaan over pleeggezinnen?
169 Niet zeuren en klagen bij RTL en SBS als uw pleegkind wordt weggehaald, wurgcontracten zijn representatief voor pleegzorg
700 Klacht GEGROND tegen klacht pleegouder niet-ontvankelijk bij interne klachtencommissie Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn
204 Geschiedenis! Klacht gegrond met Hop, Voorziening Pleegzorg Flevoland had twee na wetgeving geen interne klachtencommissie
312 Grootvader Visscher: "Als ik mag kiezen tussen de GESTAPO of de Raad voor de Kinderbescherming dan kies ik de GESTAPO"
691 Geschiedenis! Klacht gegrond met Hop tegen Stichting Centrum voor Pleegzorg Rotterdam
509 UHP kind in instelling! Briefadres bij ouders! Bezwaarschrift tegen BESLUIT gemeente om uw kind uit te schrijven uit de gemeente
125 UHP kind in instelling! Briefadres bij ouders! Verzoek aan gemeente om uw kind in te schrijven in de gemeente
214 Wie weet namen van ZORGVERLENERS in Nederland die BESLUITEN nemen als bestuursorgaan over pleeggezinnen?
HVP Heeft u een BEZWAARSCHRIFT ingediend tegen ieder (CONCEPT) DEFINITIEF BESLUIT HVP Zorgverlener?
004 Waarom wil de Centrale Raad van Beroep Utrecht het hoger beroep Struyk tegen SGJ nog steeds niet behandelen?
467 LBIO en wat iedereen behoort te weten over de mentaliteit bij het LBIO
   

top

 

 

 

Stichting Lindenhout

s41052011 Stichting Lindenhout, Heijenoordseweg 1, 6813GG Arnhem
003 Nienhuis/Leenders tegen Stichting Lindenhout geeft zicht op denk- en werkwijze die heerst bij de Stichting Lindenhout
598 Getuigschrift ouder(s) over medewerkers ZORGVERLENER inzake uitvoering van hulpverleningsdoelen in een HVP ZORGVERLENER
HVP Startpagina HVP ZORGVERLENER
641 Bezwaarschrift tegen HVP Zorgverlener
499 Beroepschrift tegen BESLUIT NIET-ONTVANKELIJK bezwaarschrift HVP Zorgverlener
177 Woonruimte! Na uithuisplaatsing worden kinderen opgeslagen in kamertjes van paar vierkante meter zonder raam (Cel 12)
585 Woonruimte! Om nieuwe kindertehuizen snel te vullen met de benodigde kinderen wordt toegeschreven naar de conclusie
424 Woonruimte! Het schetsen van een beeld is een door de overheid aangereikte onorthodoxe methode is om een einde te maken aan de bewoning van recreatiewoningen blijkt als men de notitie onorthodoxe methodes van VROM leest. Het beeld hoeft niet te beantwoorden aan de werkelijkheid, het is al voldoende als men dit beeld uitdraagt.
602 Woonruimte! Jeugdzorg mag ouders VALS beschuldigen van ernstige kindermishandeling om kindertehuizen met kinderen te vullen
NBG Nevenfuncties bestuurders gemeenten, commissies bezwaarschriften en leden van stembureaus
380 Het is organen van de overheid niet toegestaan leiding te geven aan verboden gedragingen!
381 Modelklacht tegen politie bij weigering om uw aangifte op te nemen met een verzoek om rechtsbescherming bij de burgemeester
288 Geld is Macht! Professor Daud: "De regentenstand speelt elkaar baantjes toe, parlement oefent nauwelijks controle uit
217 Geld is Macht! Geef mij de controle over de valuta van een natie en het maakt me niet meer uit wie de wetten maakt
365 De grootste grondtransactie in Nederland! Wie verdient hier het meeste geld aan en wie betaald hiervoor de rekening?
400 Geld is Macht! Is voedsel opgewarmd in een magnetron gezond? Indien ja, waarom babymelk niet opwarmen in een magnetron?
544 Geld is Macht! Beslissing op "bedenkingen" Hop tegen nieuwe milieuvergunning voor witvleeskalveren levert meer "bedenkingen" op
375 Geld is Macht! Welke familie(s) en bedrijven beheersen met hoeveel subsidies de markt rondom vleeskalveren in Nederland?
401 Geld is Macht! Waarom mogen boeren in Nederland geen gratis melk geven aan arme kinderen en moeten ze boetes betalen?
253 Geld is Macht! Is gentechnologie gevaarlijk voor kleine winkeliers/bakkers en boeren in arme landen die zelf hun voedsel verbouwen?
181 Geld is Macht! Ethische ondernemingen met smerige streken, denk eens na over "schone schijn" achter de PR?
047 Geld is Macht! Waarom deed de Raad voor de Kinderbescherming niets tegen giftig afval in houten speeltoestellen?
282 Geld is Macht! Systemen moet  je altijd van binnenuit aanvallen! Henk Westbroek: "Een kleine druppel voel je niet"
267 Geld is Macht! CDA Minister Donner: "Iedere kritiek afzonderlijk is NIET gevaarlijk"!
383 Stemwijzer! Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! STEM NIET OP CDA, Christen-Unie, SGP en VVD! Stem WEL op andere partij!
290 Drukwerk! Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Stuur al uw ongevraagd drukwerk DIRECT geweigerd retour!
290 Goede doelen! Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Geef geen geld aan collectes, andere (gesubsidieerde) goede doelen!
070 Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Weiger onderzoek door Raad voor de Kinderbescherming, hou ze buiten de deur!
445 Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Weiger onderzoek door Raad voor de Kinderbescherming, ga ook niet naar de RvdK!
445 Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Weiger telefoongesprekken met personeel RvdK! Gooi gelijk de hoorn op de haak!
633 Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Dien tegen ieder RvdK BESLUIT gelijk een bezwaarschrift in!
459 Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Annuleer uw abonnement op uw (gesubsidieerde) krant! Plaats ook GEEN advertenties!
445 Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Publiceer uw praktijkervaringen met personeel van de RvdK ook op internet!
091 Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Verzoek om gemeentegarantie vingerafdrukken bij nieuw paspoort of identiteitskaart!
445 Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Doe zelf mee met provinciale verkiezingen 2011 en verkiezingen gemeenteraad 2014!
PRO De Raad voor de Kinderbescherming is een overbodig bestuursorgaan want er zijn nu ook Centra voor Jeugd en Gezin!
   

CENSUUR IN NEDERLAND ©    Groep Hop ©    Boycot RvdK    NBG    BSC    Modelbrief 91    Modelbrief 465    Oorlog op de Veluwe: (340) (425) (459) (379)    Farizeeërs gesignaleerd!
Het verzet op internet begon op de Veluwe in 1997 (1) (16) en daar waren ze bij de rechtbank Zutphen niet zo blij mee. (12) (95) (710)
(Wraking, naam en nevenfuncties rechters)

top

 

 

 

Stichting Jeugdzorg St. Joseph

s41076982 Stichting Jeugdzorg St. Joseph, Pater Kustersweg 8, 6267 NL Cadier en Keer
Wat gebeurt is met de gegevens en foto's van UHP kinderen in Nederland? 

 

 

 

Leo Stichting Groep

Leo Stichting Groep, 08 FAAS, M. Maarten (8),
Nevenfuncties uit het verleden:
Lid bestuur Provinciale Stichting Samenwerking Jeugdzorg Utrecht S41183065 gezamenlijk bevoegd vanaf 010798 Bron: CKvK140200
Voor het Nederlands Tijdschrift voor de Jeugdzorg, van februari 2005, schreef Maarten Faas, tot 1 april 2006 algemeen directeur van Trajectum, het artikel 'De wankele wetenschappelijke basis van de jeugdzorg'.
(Neven)functies
Klinisch en orthopedagoog
Lid bestuur van de brancheorganisatie voor de jeugdzorg MOgroep
Secretaris van het College van toezicht van de NVO, de beroepsorganisatie van pedagogen en onderwijskundigen
Directeur bestuurder Leo Stichting Groep, Postbus 35, 7300 AA Apeldoorn Bron: C20071016 19:23 uur (De Leo Stichting Groep beheert organisaties voor jeugdzorg en amaopvang in de provincies Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht. Nieuw Veldzicht (jeugdzorg, provincie Flevoland), Bredervoort (jeugdzorg, provincie Gelderland, Commujon (jeugdzorg, provincie Overijssel), Valkenheide (jeugdzorg, provincie Utrecht) Kionda (opvang van ama's in Flevoland, Gelderland en Overijssel)
C1998-20071016 19:23 uur Email M. Faas aan J. Hop

 

 

 

Stichting William Schrikker Groep

Informanten:

swsg44200840 Stichting William Schrikker Groep, Dalsteindreef 69, 1112XC Diemen (Gezinsvoogdij)
swsg44200840 Stichting William Schrikker Groep, Dalsteindreef 69, 1112XC Diemen (
Voorziening voor Pleegzorg)
SWSG heeft in 2008 ruim 900 medewerkers
102 Aandachtsvestiging (Wob 102) procedures tegen SWSG
Ouders let op!
Klopt het DICTUM beschikking kinderrechter in VOTS, OTS en UHP zaken met SWSG als gezinsvoogdij-instelling?
Kloppen ondertekeningsblokken van SWSG en de juridisch juiste naam SWSG in documenten van SWSG, RVDK en BJZ?
521 Aandachtsvestiging Wob 102 procedures tegen Stichting William Schrikker Groep
Ouders let op!
(
521) GRATIS BEZWAARSCHRIFTEN tegen SWSG besluiten op ALLE Wob102 verzoeken GRATIS op internet
102 Zetel:
Mw. J. Nab directeur Jeugdbescherming
, bestuursvoorzitter SWSG (Ondertekeningsblok SWSG Wob102)
Bestuur en leden Raad van Toezicht:
Kouwenberg, dhr. F.P., voorzitter Raad van Bestuur SWSG
Meersma, dhr. K.D., lid Raad van Toezicht SWSG
Poppelaars, dhr. A.A.R. lid Raad van Toezicht SWSG
Jansen, dhr. G.P.W. lid Raad van Toezicht SWSG
Becher, dhr. J.G.S.J.S.M. lid Raad van Toezicht SWSG
Wijngaarden, mw. J. lid Raad van Toezicht SWSG
102 Ad hoc Bezwaarcommissie SWSG, t.a.v. de secretaris, Postbus 12685, 1100 AR Amsterdam
Zeegers, dhr. drs. J. voorzitter BSC SWSG, nevenfunctie staffunctionaris Expertisecentrum William Schrikker, Geen openbare nevenfuncties
Vrij, mw. mr. C., lid BSC SWSG, nevenfunctie Jurist SWSG, Geen openbare nevenfuncties
Kranenburg, mw. mr. drs M., secretaris BSC SWSG, nevenfunctie directiesecretaris, Geen openbare nevenfuncties
677 Met als directeur drs. K. Verwey MMC en voorzitter interne klachtencommissie SWSG Mevrouw M. Moons deed de Stichting William Schrikker Groep ook mee aan de Vedivo hetze tegen Hop in strijd met het negende gebod
096 Olga: "Zit je in de molen dan is er geen ontsnappen meer aan. Ze geven nooit toe dat er een fout is gemaakt."
126 Klacht gegrond tegen Stichting William Schrikker Groep  "Ouders ten onrechte geen hulpverleningsplan ontvangen"
669 Klacht gegrond familie Fleeré met Hop tegen SWSG: "ONBEGRIJPELIJK na bijna een jaar OTS nog geen Plan van Aan pak gemaakt"
Klacht Andre Fleeré: "William Schrikker gezinsvoogd kende na één jaar OTS nog steeds de achternaam van het gezin niet
   

top

 

 

 

Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

Informanten:

sgj41025318 Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn, Puntenburgerlaan 91, 3812CC Amersfoort (Gezinsvoogdij)
sgj41025318 Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn, Puntenburgerlaan 91, 3812CC Amersfoort (
Voorziening voor Pleegzorg)
(102) Aandachtsvestiging (Wob 102) procedures tegen SGJ
Ouders let op!
Klopt het DICTUM beschikking kinderrechter in VOTS, OTS en UHP zaken met
SGJ als gezinsvoogdij-instelling?
Kloppen ondertekeningsblokken van
SGJ en de juridisch juiste naam SGJ in documenten van SGJ, RVDK en BJZ?
(311) Aandachtsvestiging Wob 102 procedures tegen Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn
Ouders let op!
(311) GRATIS BEZWAARSCHRIFTEN tegen SGJ besluiten op ALLE Wob102 verzoeken GRATIS op internet
Onder Wob-102 besluiten SGJ staan juridisch juiste beroepsmogelijkheden NIET vermeld!
102 Zetel: Utrecht
Z.B. Nitrauw MLD, directeur (Ondertekeningsblok Wob102)
R.G. Dijkgraag-Kats, secr. (Ondertekeningsblok Wob102)
Toonen, dhr. G.J.A. voorzitter RvT SGJ
Pos, dhr. H.T. tweede voorzitter RvT SGJ
Dijk, mw. E.J. van, secretaris RvT SGJ
Herwig dhr. G. penningmeester RvT SGJ
Steendam, dhr. K.P. lid RvT SGJ
Hardeveld, dhr. G. van lid RvT SGJ
Oostende, dhr. W.L. van
Bron: Wob 102 procedure(s)
102 Bezwaarcommissie SGJ, Puntenburgerlaan 91, 3812 CC Amersfoort, Postbus 1564, 3800 BN Amersfoort
012 Uitzending Omroep Gelderland bewijst dat "jeugdzorg" nog steeds achter gesloten deuren bij kinderrechters blijft zitten
710 UN heeft nog geen beslissing genomen op klacht Hop tegen Nederland (Rechtbank Zutphen)
095 In memoriam. Een geweldige lieve moeder die de pech had met SGJ te maken te krijgen 
   

top

 

 

 

Leger des Heils

Informanten:

s41208154 Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, Spoordreef 10, 1315GN Almere (Gezinsvoogdij)
s41208154 Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, Spoordreef 10, 1315GN Almere (Voorziening voor Pleegzorg)
569 Aandachtsvestiging Wob 102 procedures tegen Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
Ouders let op!
(
569
) GRATIS BEZWAARSCHRIFTEN tegen SLDH besluiten op ALLE Wob102 verzoeken GRATIS op internet
Onder Wob-102 besluiten
SLDH staan juridisch juiste beroepsmogelijkheden NIET vermeld!
102 Zetel: ?
Dhr. G. Sprokkereef algemeen directeur (Ondertekeningsblok Wob102)
Bron: Wob 102 procedure(s)

AANDACHTSVESTIGING ONDERTEKENINGSBLOKKEN!
Op een Wob102-verzoek verzoek 14 is deze stichting niet duidelijk over de juridisch juiste naam!
In het BESLUIT staat op Wob-verzoek 102 staat citaat:
"De juiste naam is Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering te Utrecht. Dit is een werkeenheid van de
Stichting Leger des Heils Welzijns- een Gezondheidszorg. De Stichting heeft haar zetel in Amsterdam"
Hop adviseert tegen ieder besluit bezwaar te maken dat het juridisch juiste ondertekeningsblok ontbreekt!

Stichting Het Nederlandsch Leger des Heils 41009416 Curacaostraat 2 /1, 8931CV Leeuwarden Rechtspersoon
Stichting Beheer van het Nederlandsch Leger des Heils 41012425 Curacaostraat 2 /1, 8931CV Leeuwarden Rechtspersoon
Stichting Leger des Heils Fondsenwerving 41208153 Spoordreef 10, 1315GN Almere Rechtspersoon
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg 41208154 Spoordreef 10, 1315GN Almere Rechtspersoon
Stichting Leger des Heils 41208155 Spoordreef 10, 1315GN Almere Rechtspersoon
Stichting Leger des Heils Dienstverlening 39057343 Rechtspersoon

Organisatie. Het Leger des Heils kent dezelfde hiërarchische structuur als elk ander leger. Aan het hoofd van de internationale organisatie staat een generaal. De huidige generaal is John Larsson. In Nederland is de leiding momenteel in handen van commisioner
Wim van der Harst. De actieve leden van het Leger heten heilssoldaten, en dragen veelal een uniform. De leden zijn georganiseerd in "gevechtseenheden", korpsen genaamd, die meer beogen te zijn dan een kerkelijke "gemeente", namelijk in de eerste plaats een post van het Leger des Heils, opgericht ter verbreiding van het Evangelie. Verantwoordelijk voor het korps is de bevelvoerend officier.

102 Bezwaarcommissie: 
Wijk, Mw. H.W. van, voorzitter BSC SLDH, Nevenfunctie: WIJK, W.H van mw. , Advocaat beëdigd  2002 van de Stichting Leger des Heils Welzijns en Gezondheidszorg, zij doet jeugd en strafrecht. Lid klachtencommissie Stichting William Schrikker Groep 
Sprokkereef, Dhr. G.
, lid BSC SLDH, Nevenfunctie: Dhr. G. Sprokkereef algemeen directeur
Oppenraaij, Mw. W. van
, lid BSC SLDH
556 1. De leden van het Leger des Heils zijn georganiseerd in "gevechtseenheden"
2. Rechterlijke instanties Moskou weigeren Leger des Heils als religieuze beweging te erkennen en als zodanig te registreren
3. Problemen Leger des Heils Zutphen gebed zonder eind! Zaak Leger des Heils wordt wel naar andere rechtbank verwezen!
317 Klacht Leger des Heils over Hop: "Hop concentreert zich op inhoudelijke en procedurele aspecten van het werk gezinsvoogdij"
318 Hop procedeert procedureel en systematisch tegen Leger des Heils/ toegang interne klachtencommissie via verplichte bemiddeling
683 Klacht gegrond in de zaak J. met Hop als gemachtigde tegen Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
684 Klachten gegrond in de zaak Z. met Hop als gemachtigde tegen Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
685 Klachten gegrond in de zaak E. met Hop als gemachtigde tegen Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
   

top

 

 

Verkiezingen en verkiezingsformulieren in Nederland, problemen met HULPVERLENINGSPLAN ZORGVERLENER? U kunt ook meedoen met de provinciale verkiezingen 2011!

top     CENSUUR IN NEDERLAND ©