CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

Op de website "startraadvoordekinderbescherming" vindt u het overzicht van mijn websites gelinkt aan de Raad voor de Kinderbescherming

WAARSCHUWING!
Alle RvdK websites zijn aan de onderkant gelinkt naar de website "startraadvoordekinderbescherming". Komt u een website RvdK tegen die van mij is en die nog niet linkt naar deze startpagina mail me gelijk even zodat ik dit onverwijld voor u kan bijwerken? Dank u wel. J. Hop.

 

 

457 Startpagina wraking met aanvullende informatie voor burger en Parlement


N.a.v. onderstaande gebeurtenissen bij de rechtbank Assen wordt het wrakingsblok aangepast. Indien u wraking websites van mij tegenkomt die niet in dit blok staan mail me even dan corrigeer ik gelijk even.
457 Wraking GEGROND met Zijlstra rechter die naam niet wil zeggen
124 Bijzondere wraking GEGROND met Hop te weten wraking van de Kamer van Toezicht notarissen Zwolle
80   Wraking ONGEGROND als kenmerk van organisatiecriminaliteit rechtbank Assen Onderbouwing 1. Bij de informatiebalie werd de naam van de rechter, OvJ andere belanghebbenden en de naam van de zittingzaal waar de hoorzitting zal gaan plaatsvinden geweigerd! (Check altijd op onderonsjes tussen rechter en OvJ/RvdK buiten hoorzitting om.) Onderbouwing 2. Geen uitstel hoorzitting om onderzoek te doen naar de rechter (en de andere belanghebbenden) Onderbouwing 3. De rechter op de hoorzitting had twee petten op te weten rechter en Officier van Justitie Onderbouwing 4. De Officier van Justitie mocht van alles inleveren, de burger had niets ingeleverd maar mocht op de hoorzitting zijn pleitnotitie van een paar pagina's MET VOORVRAGEN niet nauwgezet voorlezen. Onderbouwing 5. a. PV hoorzitting klopte niet. b. Gebakkelei op de hoorzitting over PV. c. Knippen en plakken in PV hoorzitting bleek vervolgens op de hoorzitting van de wrakingskamer. REACTIE BURGER: Wraking rechter. Mededeling aan de wrakingskamer KOM NIET MEER TERUG als deze wraking ONGEGROND wordt verklaard. REACTIE WRAKINGSKAMER: Wraking ongegrond. REACTIE BURGER: Ben NIET meer teruggegaan! Ze zoeken het maar uit met dat zooitje. Niet mijn ingediende klachtzaak tegen de bode hoort in de vuilnisbak maar het vuilnis in de zittingzaal de rechter met twee petten op rechter en OvJ van welke rechter de OvJ van alles mocht inleveren op geen letter had deze partijdige rechter commentaar. De burger had niets ingeleverd en wilde stevig weerwerk voeren met pleitnotities van een paar pagina's, de OvJ=eiser was er niet, en dat mocht niet!
679 Model verzoek wraking, op uw verzoek kijk ik dit verzoek nog even snel actueel voor u na

 

457 Startpagina Proces-verbaal (PV) Heeft u een ondertekent Proces-verbaal ontvangen van de hoorzitting? Welke uitspraken ter zitting zijn verdraaid of weggelaten om toe te schrijven naar de gewenste conclusie?


7 Werk altijd procedureel en systematisch met bijgewerkte internetformulieren
263 Verzoek toezending Proces-verbaal van de hoorzitting
384 Klacht naar President rechtbank over weigering afschrift proces-verbaal
435 Kent u het doel, de eisen, functie van het proces-verbaal? Klopt de feitelijke chronologische weergave in het proces-verbaal?
106 Informant Hop: Kinderrechter mevrouw R.A.J. Mees had veel geel gestreepte passages te verbergen, weigerde inzage dossier
117 Informant Hop: Klacht gegrond bij gerechtshof Arnhem over inzage dossier, griffier hoort wet te kennen!
363 Informant Hop: Reclame Code Commissie probeert vitale uitspraak Rijksmuseum Amsterdam "Moeders zijn beter geschikt om leuke dingen met kinderen te doen dan vaders" (dossiernummer 05.0149) te verzwijgen om klacht van Hop ongegrond te kunnen verklaren.
78 Informant Burhoven Jaspers. Rechtbank kan proces-verbaal hoorzitting Burhoven Jaspers niet vinden!
267 Het verdwenen strafdossier in de zaak Khan bij de rechtbank Amsterdam
587 Informant Leenders/Nienhuis: " Gaarne ontvangen wij PV hoorzitting zodat wij EXACT weten wat er op de hoorzitting is gezegd"

cc Parlement met een openbaar verzoek Laat u niet NAAIEN door de rechtspraak met verdere uitholling wetgeving wraking tbv bescherming burgers op verzoek van rechtersleger! Komt het rechtersleger met nieuwe voorstellen uitholling wraking wetgeving door burgers, verbied afhandeling wraking door rechters van dezelfde rechtbank. Geen naam rechter in de oproep een schadevergoeding van 1000 euro voor de betrokken burger en irrelevant of iemand anders daarbij een fout heeft gemaakt de rechter is hiervoor zelf verantwoordelijk. De betrokken rechter moet dat bedrag binnen de termijn van 30 dagen uit zijn/haar eigen zak aan de burger betalen. Geen correcte opgave nevenfuncties op internet een schadevergoeding van 10.000,-- euro te betalen aan de betrokken burger door de betrokken rechter en irrelevant of iemand anders daarbij een fout heeft gemaakt. De rechter is altijd zelf verantwoordelijk voor een correcte opgave nevenfuncties op internet. De betrokken rechter moet dat bedrag binnen de termijn van 30 dagen uit zijn/haar eigen zak aan de burger betalen. Bij geen betaling wordt het door die rechter aan de burger te betalen bedrag iedere maand verdubbeld. Als die rechter na een jaar nog niet heeft betaald ONEERVOL ONTSLAG uit de rechtspraak en een verbod om ooit nog voor de overheid of in het onderwijs te werken. Weigert een bode informatiebalie de naam van de rechter, OvJ andere belanghebbenden en de naam van de zittingzaal. Trap zo'n klootzak gelijk uit de rechtspraak met een VERBOD om ooit nog voor de overheid te werken.

Bekijk dan ook eens de WRAKING GEGROND met Hop van de Kamer van toezicht notarissen Zwolle. Waarom staan de namen van rechters en OvJ nog steeds niet in de oproepen hoorzitting vermeld? Waarom nog steeds weerzinwekkende doorlooptijden bij een industrie die rechtspraak heet met peperdure rechters die als papegaaien de overheid blijven napraten. Als in het bedrijfsleven burgers zolang moeten wachten als in de rechtspraak dan was het management er al lang uitgetrapt. (721)Lees het verzoek van Hop aan de (partijdige smeerlappen van de) rechtbank Gelderland om terugbetaling griffierecht aan Hop in meerdere zaken? Stoort mijn taalgebruik u? Mag ik u fijntjes wijzen aan het falende Parlement dat op verzoek van de jeugdzorg met spoed klachtwetgeving ging wijzigen om het succesvol indienen van klachten tegen jeugdzorg met Hop te onderdrukken. Al decennia wordt wetgeving voor bescherming van burgers door Parlement uitgehold op verzoek van rechterleger, Openbaar Ministerie, jeugdzorg, RvdK, gemeenten. Onderbouwing: Alle troonredes die ik op internet heb gezet.

 

 

Ouders boycot de Raad voor de Kinderbescherming en houdt hun personeel buiten de deur


349 Ouders boycot Raad voor de Kinderbescherming, hou hun personeel buiten de deur
Uitnodiging U kunt uitnodigingen uitdelen bij de ingang van scholen en bij u in de buurt
232 Bestuursorgaan RvdK WEIGERT waarheidsvinding hetgeen in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur!
849 Stockholmsyndroom, na contact met jeugdzorg zien ouders hun kind niet meer terug!
Referenties Uitzonderingen bevestigen de regel
Satire van Hop: "Welk woord krijg je als je drie letters aanvult aan de initialen van de Arnhemse kinderrechter Cools-Weber?"

 

Informanten geven zicht op de werk- en denkwijze personeel Raad voor de Kinderbescherming


269 Moeder zeilmeisje Laura Dekker RvdK en jeugdzorg zijn criminele organisaties
6     Moeder D. is het ook helemaal eens met de moeder van Laura Dekker heeft dochter na UHP verzonnen verhalen niet meer gezien
6     Hop: Bij de RvdK Eindhoven werken misdadigers! Nederlands record 14 klachten GEGROND bij klachtencommissie RvdK helpt niet!
800 Van leuk waterkamp naar kindergevangenis, zes jaar falende jeugdzorg mmv misdadigers bij de RvdK
95 In Memoriam. Gerrie van der V. "Pak ze maar Jan die duivels van de SGJ en de RvdK"
70   Dick Hillenius: "Achter de deur heb ik een bijl klaar staan voor als de kinderbescherming komt"
158 In Memoriam Püper tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord
333 In Memoriam Tjerk Bakker (13 juli 1953 - 12 juni 2006)
268 In Memoriam De zaak Gerben Rorije tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord
9 Weigering RvdK om aan waarheidsvinding te doen levert terecht de bijnaam Raad voor de Leugenbescherming op
156 De zaak Joep Zander (KIR Mees) tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Oost
195 De zaak Geert van Spronsen tegen Raad voor de Leugenbescherming Directie Oost
222 De zaak Oma Admiraal/Vader Vermaas tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Oost
157 De zaak Lukic (KIR Mees) tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Oost
415 Oma Sanne/Vader Jansen tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord-West
233 De zaak Willem Zweverink tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord
146 De zaak Pieter Koole tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord
231 De zaak V. tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Zuid-West Vestiging Rotterdam
320 De zaak H. tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord en AMK Assen
650 De zaak Ad Smits tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Zuid en Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant
261 Jongen in ouderlijk huis doodgemarteld na advies Raad voor de Kinderbescherming Alkmaar "Voogdij: De moeder"
166 Kinderrechter Doek in de Telegraaf: "Advocaten zijn bang voor de Raad voor de Kinderbescherming"
                   Hop: Advocaten zijn niet bang voor de RvdK maar bang voor represailles van rechters als advocaten hun maatje de RvdK hard aanpakken!
93   Vaste Kamercommissie voor Justitie: "Raad voor de Kinderbescherming laat belang moeder zwaarder wegen dan belang vader"
196 Raad voor de Kinderbescherming kan niet worden verplicht beslissingen van kinderrechters uit te voeren
249 Raad voor de Kinderbescherming faalt omdat door belangenverstrengeling ouders nergens hun recht kunnen halen
261 Professor Hoefnagels: "Alle raadsrapporten die ik onder ogen kreeg zondigden op een reeks van punten met gezond verstand
47 Bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming weigerde iets te doen tegen giftig afval in houten speeltoestellen?

 

 

 

Vragen van Hop in 1997 en de antwoorden directeur Raad voor de Kinderbescherming nog steeds actueel in 2014


149 18 oktober 1997 Raad voor de Kinderbescherming: "Wij zijn geen recherchebureau en doen dus niet aan waarheidsvinding"
150 18 oktober 1997 Raad voor de Kinderbescherming: "Gekonkel en gedraai bij onderzoek naar omgangsregelingen"
161 24 oktober 1997 RvdK: "Bij een valse incestaanklacht tegen vader is vader altijd verliezer in ons onderzoek"
153 28 oktober 1997 RvdK: "De Raad heeft een financieel belang bij creëren van conflicten tussen ouders"
148 29 oktober 1997 RvdK: "Klagen over de Kinderbescherming werkt contraproductief bij omgangsregelingen"
151 30 oktober 1997 RvdK: "Hoe kunnen wij de wensen van moeder en haar advocaat zoveel mogelijk belonen"
152 31 oktober 1997 Raad voor de Kinderbescherming: "Missie van de kinderbescherming is natuurlijk misleiding van de burgers"
165 6 december 1997 RvdK: "Willekeur is de norm voor onze werkwijze bij onderzoek naar kinderontvoering"
154 8 december 1997 Raad voor de Kinderbescherming: "Inzicht in werk- en denkwijze mishandeling van kinderen"
162 11 december 1997 RvdK: "Wordt er nu wel of niet bij de Raad gewerkt met een protocol bij incestbeschuldigingen"
141 29 maart 2000 Rvdk: "Termijnoverschrijding start onderzoek om status quo kinderen bij moeder te bevestigen

 

 

 

Uitzonderingen bevestigen de regel


136 1997 Eerste klachtzaak Hop (zonder proceservaring) tegen RvdK ongegrond! Omgangsregeling vader en kinderen kan niet met beschikking worden afgedwongen
6     2014- NEDERLANDS RECORD! Klagen met Hop tegen RvdK. Veertien klachten GEGROND bij klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming
85   2006 Procederen met Hop tegen RvdK zet kinderen tegen ouders op "conflict over naleven van leeftijdsadequate regels"
357 Negen klachten gegrond! Moeder X met Hop als gemachtigde tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Zuid-West
667 Teveel klachten gegrond! Moeder X met Hop als gemachtigde tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord-West
666 Klacht gegrond! Vader X met Hop als gemachtigde RvdK Lelystad verzoekt huisarts zijn informantenverklaring te wijzigen
168 Klacht gegrond! Hop dient 19 klachten in tegen de Raad voor de Kinderbescherming! Alle 19 klachten gegrond verklaard
298 Klacht gegrond! De zaak P. en perfecte klachtafhandeling door de directeur van de Raad voor de Kinderbescherming
209 Klacht gegrond! Raadonderzoeker vervangen na klacht over partijdigheid voor de moeder
208 Klacht gegrond! Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming bij het Münchhausen syndroom by proxy
325 Klacht gegrond! Raadsrapport ten onrechte na een gegrond verklaarde klachtzaak niet vernietigd
606 Acht Klachten gegrond! Vader X met Hop als gemachtigde tegen Raad voor de Kinderbescherming Noord-West
321 Klacht gegrond! Raadsonderzoeker Raad voor de Kinderbescherming directie Oost partijdig tijdens raadsonderzoek
673 Klacht gegrond! Moeder X met Hop als gemachtigde tegen RvdK inzake "verificatie informantenverklaringen"
672 Klacht gegrond! Moeder X met Hop als gemachtigde. Gebezigde kwalificaties in schrijven aan rechtbank te veel toonzettend
85  OTS en UHP afgewezen! Verzoek RVDK door kinderrechter afgewezen. Procederen met Hop na conflicten over leeftijdsadequate regels

 

 

Hop geeft de burgers inzicht in de werk- en denkwijze van personeel van de Raad voor de Kinderbescherming


70 Het artikel "kinderdieven" is de grondslag voor adequaat weerwerk (door Hop) tegen "kinderdieven"
139 Vraag Hop in Justitiekrant: "Is het gewenst dat de Raad zelf onderzoek mag verrichten als belanghebbende bij de uitslag"
10Hoe schrijft een raadsmedewerker zijn rapport? Door zaken te verzwijgen en toe te schrijven naar de conclusie
11 Ook als RvdK onderzoek niet deugt zal de RvdK bij de kinderrechter proberen een verzoek te handhaven
142 Gebruik voornaam raadsmedewerkers door kinderrechters op hoorzitting na klacht Hop bij de rechtbank Utrecht taboe
14 LMT RvdK is het met Hop eens dat vertegenwoordigers van de RvdK de zaal betreden en verlaten tegelijk met partijen
83 Brief RvdK aan alle gerechten dat vertegenwoordigers van de RvdK de zaal betreden en verlaten tegelijk met partijen
72 "Het geheime blad Raadsnieuws" van de Raad voor de Kinderbescherming"
354 Het gevaar! De jeugdzorg (RvdK) in Nederland is NIET KINDGERICHT maar gericht op schaalvergroting
339 Kinderrechters hebben afspraken met jeugdzorg en RvdK gemaakt over de INHOUD van VERZOEKSCHRIFTEN
357 Normen 2000, versie 2, beleidsregels met betrekking tot de werkwijze van de Raad voor de Kinderbescherming

 

 

Ongelijke behandeling vader tov moeder bij de Raad voor de Kinderbescherming en rechtersleger kenmerk van organisatiecriminaliteit

136 De zaak Hop: Omgangsregeling tussen vader en zijn kinderen kan niet met een rechterlijke beschikking worden afgedwongen!
143 Griffieformulier "Voogdij: De Moeder" op verzoek van Hop bij de griffie van de rechtbank Arnhem weggehaald
467 LBIO gaat er stelselmatig vanuit dat de kinderen naar moeder gaan en de vader betaald
259 Citaat: "De wetenschappelijke commissie van de NVvR en het landelijk overleg van sectorvoorzitters van familiesectoren van de rechtbanken (LVO) hebben gezamenlijk dit advies opgesteld. Als in dit advies wordt gesproken over alimentatieverplichtingen, wordt ervan uitgegaan dat de man alimentatie betaalt en dat de vrouw alimentatie ontvangt"
222 De 1-ste Pot-norm. Citaat: "De rechter is van oordeel, dat als uitgangspunt geldt dat een moeder het gezag heeft over een kind."
302 Referteformulieren van de rechtbank Zwolle zo partijdig als de pest voor moeder
399 De rechter bepaald/beslist of u alleen of gezamenlijk met uw ex-echtgenoot het gezag over het kind hebt
213 Ministerie van Justitie, Haags kinderontvoeringsverdrag is opgesteld om westerse moeders te beschermen!
163 Affectieschade heeft symbolische werking! Niet duurzaam samenwonende partner heeft geen rechten
411 Als ouders met gezamenlijk gezag het met elkaar niet eens zijn dan hakt de rechter de knoop ten gunste van moeder door
229 Vanaf 1 januari 2007 gaat de *Wet Maatschappelijke Ondersteuning* in. Wat al direct opvalt is de financiële ondersteuning voor vrouwen opvang. Mannen opvang? Niet nodig zo meent deze discriminatoire wetgeving.
410 RVDK doet alleen onderzoek naar achtergronden van de man, met name de huidige woon en leef/werk-situatie van de man
133 De mw. mr. E.A.A. van Kalveen-norm. De rechtbank is, in tegenstelling tot de bijzonder curator, van oordeel dat een minderjarige gebaat is bij een juridische vader, zelfs als die geen contact met hem wil. Het juridisch vaderschap ziet immers onder meer ook op financiële verplichtingen.
197 De Roelvink-norm. Ook met opgelegde dwangsommen van DM 50.000,-- en dwangsommen van DM 2000,-- per overtreding van het niet nakomen van een omgangsregeling kan de moeder in Nederland ongestoord wegkomen
228 De Neleman-norm. De rechtbank heeft tussen partijen weliswaar een omgangsregeling bepaald, maar een dergelijke regeling levert, hoe zeer de moeder ook gehouden is deze uit te voeren, nog geen voldoende aanknopingspunt voor een dwangsom op als bedoeld in artikel 1 Eenvormige Wet betreffende de dwangsom. De omstandigheid dat de moeder zich tot nu toe weinig gelegen heeft laten liggen aan de eerder vastgestelde omgangsregeling, maakt dat niet anders
236 De Rijksen-norm. Kind gaat naar school dus minder omgang met vader is het oordeel van de rechtbank Zwolle
257 De Schoemaker-norm. De rechtbank rekent verdachte (vader) zwaar aan dat hij halsstarrig blijft weigeren mee te werken aan een terugkeer van de minderjarige, blijft weigeren openheid van zaken te geven en dat hij er blijk van geeft de belangen van de moeder en het kind ernstig te minachten en dat hij een arrest van het Gerechtshof Leeuwarden van 20 september 2000 naast zich neerlegt. Verklaart verdachte (vader) tot een gevangenisstraf voor de tijd van zes jaren.
264 De Numann-norm. Bij beschikking van 29 februari 2000 heeft de rechtbank Raad voor de kinderbescherming verzocht gedurende het onderzoek van het PAR twee contacten tussen de vader en het kind op het Bureau van de Raad te laten plaatsvinden. Bij beschikking van 5 september 2000 heeft de rechtbank beslist dat, voor het geval de vader niet meewerkt aan het door de Raad voor de kinderbescherming geadviseerde traject van het Ambulant Bureau Jeugdwelzijnszorg (het ABJ-traject), het verzoek tot het vaststellen van een omgangsregeling zal worden afgewezen
277 De van Holten norm. Als vader de kinderen ontvoert, zal de vader ook alle kosten moeten betalen die de moeder moet maken om de kinderen weer terug te krijgen
338 2009 Nederland Kinderbescherming eist dat ervaren zeezeilster Laura Dekker bij haar vader moet worden weggehaald om opgesloten te worden in een kindertehuis of bij haar moeder moet gaan wonen!

 

 

top
Activiteiten
Startpagina Raad voor de Kinderbescherming
Censuur en organisatiecriminaliteit in Nederland ©
De website(s) www.burojeugdzorg.nl (org, net, com) www.bureaujeugdzorg.nl (org, net, com) zijn het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op al deze websites van Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland (dan weet ik immers van tevoren dat ik vrijwel zeker wordt genaaid zoals bijvoorbeeld ook weer in 2014 met het een jaar lang onbehandeld laten liggen van mijn beroepschriften Hop tegen de gemeente Ermelo waarbij de partijdige smeerlappen van die rechtbank Gelderland niet eens gekeken hebben tegen welk besluit ik beroep instelde maar weerzinwekkend partijdig als papegaaien de gemeente Ermelo bleven napraten. Ik heb mijn beroepschriften vervolgens na een jaar ingetrokken. IK WIL HET DOOR MIJ BETAALDE GRIFFIEGELD (721) HOP TEGEN ERMELO VAN DIE RECHTBANK GELDERLAND TERUG) met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.