CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

2013. De NIEUWE uitgangsformule website Censuur in Nederland kort samengevat: "Uw BSN-nummer is uw BurgerSlavenNummer"

In Nederland worden onafhankelijke producerende bedrijven en personen financieel uitgekleed en kapot gemaakt om de gesubsidieerde hulpverlening en de elite steeds verder te verrijken". Met een verborgen agenda kan een kleine groep van voorname mensen (elite) burgers in dit land hun wil opleggen. Zij maken door het onder elkaar verdelen van vrijwel alle belangrijke posities overheid, bedrijfsleven, jeugdzorg, milieu, onderwijs, rechtspraak, media en politiek hier feitelijk de dienst uit. "Uw BSN-nummer is uw BurgerSlavenNummer". Dit machtsblok is onaantastbaar geworden, heeft  maling aan burgers, democratie en democratisch bestuur. Enerzijds omdat de Hoge Raad overheden met de Pikmeer arresten heeft gevrijwaard om ongestoord wetten te overtreden. Anderzijds hebben zij berichtgeving (op internet) bijna onder controle. Berichtgeving hen niet welgevallig worden met de meest "smerige praktijken" door "maatjes" bij advocatuur, rechtersleger en Raad voor de Journalistiek gecensureerd. Dit is mogelijk omdat als norm voor de denk- en  werkwijze van deze beroepsgroepen het ongestoord gebruik van pertinente leugens is vastgesteld. Hierdoor ontbreekt het volgens mij niet alleen de jongere maar ook de oudere generaties aan het vermogen om nog kritisch te (kunnen) denken en aan ieder historisch besef. De corruptie van de coalities is een machtig vergif binnen de samenleving. Het beschadigt de reputatie van advocatuur, kinderbescherming, rechterlijke macht en politiek. Het lukt mij niet alleen om hier effectief weerwerk tegen te leveren.

Om deze praktijken aan te pakken kunnen burgers hun pijlen richten op (door de koningin benoemde) PERSONEN die werken voor overheden als overheidsdienaar. Welke kenmerken van organisatiecriminaliteit zijn van toepassing op die PERSONEN en wissel informatie uit met andere burgers. Ga samenwerken om die PERSONEN aan te spreken op hun gedrag en kenmerken van organisatiecriminaliteit, ambtsverzuim enz.

Mijn integriteit is dan ook een eerste vereiste om gegevens te verzamelen en zo goed mogelijk te beheren om over bepaalde zaken op mijn website te publiceren. Hervormingen zullen dan ook alleen langdurige effecten hebben wanneer deze gepaard gaan met effectieve strategieŽn op basis van een verplichte toepassing. Op mijn site geef ik door het rechtersleger gecensureerd, gratis informatie en nodig ik burgers uit na te denken over wat er om u heen gebeurt. Wat probeert de overheid u te laten geloven?

De Ardenne-van der Hoeve-norm. Van de subsidieontvanger wordt verwacht rekening te houden met het beleid van de Minister. Ik wil overleg over initiatieven waarvan u kunt aannemen dat deze zich als onverenigbaar met mijn beleid kunnen worden aangemerkt. (M.a.w. jullie mogen mijn geld niet gebruiken om mijn beleid aan te vallen. Je mag alleen iets zeggen als je het met mij eens bent.) Bron: Minister van Ontwikkelingssamenwerking Ardenne-van der Hoeve 10 maart 2005.

De politie-norm. De politie geeft alleen toestemming voor gebruik van politielogo's in TV-series als die TVserie bijdraagt aan het imago van de politie. Er zijn meerdere series die geen gebruik mogen maken van de politie huisstijl. De politie wil zich steeds vaker gaan bemoeien met de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid. In Ermelo zijn problemen geweest tijdens de verkiezingen gemeenteraad. De politie wilde dat Groep Hop verkiezingsborden ging weghalen. www.groephop.nl/partijdigheid.htm  In Lelystad bemoeide de politie zich met een klachtzaak tegen de gemeente Lelystad die door Hop op internet was gezet. www.groephop.nl/aangifte.htm De bemoeienis van de politie met de vrijheid van meningsuiting is zorgwekkend. Dezelfde mentaliteit zag je ook terug bij de jeugdzorg industrie toen Hop landelijk succesvol ging klagen tegen de jeugdzorg - DE UITZONDERING BEVESTIGD DE REGEL - en daarmee de mentaliteit die heerst in de jeugdzorg blootlegde werd op verzoek van de jeugdzorg met spoed klachtwetgeving uitgehold en aangepast.

Ik wijs er expliciet op dat deze sites er niet zouden zijn geweest zonder de hulp en steun van lezers die het ook belangrijk vinden om burgers bewust te maken van wat er in Nederland (is) gebeurt. Het wordt dan ook bijzonder op prijs gesteld indien u wilt meehelpen aan de verbetering en ontwikkeling van kwaliteit en inhoud van deze sites door (taal)fouten, foutieve en aanvullende informatie zo snel mogelijk aan mij kenbaar te maken om kennis in informatie en informatie in kennis om te zetten.

Alle door mij gepubliceerde informatie op internet met mijn 17+ jaar praktijkervaring staat u GRATIS ter beschikking om informatie in kennis en kennis in informatie om te zetten. Het in stand houden en onderhoud van mijn "onafhankelijke" websites betaal en doe ik zelf. Mijn politieke activiteiten in 2006, 2007 en 2014 betaalde ik allemaal zelf. Ik kan en wil geen geld uitgeven aan telefoonkosten door burgers op hun verzoek te bellen/terug te bellen.  Emailberichten met verzoeken om te bellen of terug te bellen worden onbeantwoord gelijk gedeletet.

Eerbetoon. Ik bedank alle KANDIDATEN en KIEZERS die tijdens verkiezingen actief waren voor Groep Hop, ons ondersteunden met ondersteuningsverklaringen en door Groep Hop te stemmen. Dank u wel.

(Dhr. J. Hop)

 

 

 

De oude uitgangsformule website Censuur in Nederland. In Nederland worden onafhankelijke producerende bedrijven en personen financieel uitgekleed en kapot gemaakt om de gesubsidieerde hulpverlening en de elite steeds verder te verrijken". Met een verborgen agenda kan een kleine groep van voorname mensen (elite) burgers in dit land hun wil opleggen. Zij maken door het onder elkaar verdelen van vrijwel alle belangrijke posities overheid, bedrijfsleven, jeugdzorg, milieu, onderwijs, rechtspraak, media en politiek hier feitelijk de dienst uit. Dit is de oude uitgangsformule van de website Censuur in Nederland. Dit machtsblok is onaantastbaar geworden, heeft  maling aan burgers, democratie en democratisch bestuur. Enerzijds omdat de Hoge Raad overheden met de Pikmeer arresten heeft gevrijwaard om ongestoord wetten te overtreden. Anderzijds hebben zij berichtgeving (op internet) bijna onder controle. Berichtgeving hen niet welgevallig worden met de meest "smerige praktijken" door "maatjes" bij advocatuur, rechtersleger en Raad voor de Journalistiek gecensureerd. Dit is mogelijk omdat als norm voor de denk- en  werkwijze van deze beroepsgroepen het ongestoord gebruik van pertinente leugens is vastgesteld. Hierdoor ontbreekt het volgens mij niet alleen de jongere maar ook de oudere generaties aan het vermogen om nog kritisch te (kunnen) denken en aan ieder historisch besef. De corruptie van de coalities is een machtig vergif binnen de samenleving. Het beschadigt de reputatie van advocatuur, kinderbescherming, rechterlijke macht en politiek. Het lukt mij niet alleen om hier effectief weerwerk tegen te leveren. Om deze praktijken aan te pakken is de hulp nodig van alle partijen in de samenleving. Mijn integriteit is dan ook een eerste vereiste om gegevens te verzamelen en zo goed mogelijk te beheren om over bepaalde zaken op mijn website te publiceren. Hervormingen zullen dan ook alleen langdurige effecten hebben wanneer deze gepaard gaan met effectieve strategieŽn op basis van een verplichte toepassing. Op mijn site geef ik door het rechtersleger gecensureerd, gratis informatie en nodig ik burgers uit na te denken over wat er om u heen gebeurt. Wat probeert de overheid u te laten geloven?

De Ardenne-van der Hoeve-norm. Van de subsidieontvanger wordt verwacht rekening te houden met het beleid van de Minister. Ik wil overleg over initiatieven waarvan u kunt aannemen dat deze zich als onverenigbaar met mijn beleid kunnen worden aangemerkt. (M.a.w. jullie mogen mijn geld niet gebruiken om mijn beleid aan te vallen. Je mag alleen iets zeggen als je het met mij eens bent.) Bron: Minister van Ontwikkelingssamenwerking Ardenne-van der Hoeve 10 maart 2005.

Het in stand houden en onderhoud van mijn "onafhankelijke" websites betaal en doe ik zelf. Ik wijs er expliciet op dat deze sites er niet zouden zijn geweest zonder de hulp en steun van lezers die het ook belangrijk vinden om burgers bewust te maken van wat er in Nederland (is) gebeurt. Het wordt dan ook bijzonder op prijs gesteld indien u wilt meehelpen aan de verbetering en ontwikkeling van kwaliteit en inhoud van deze sites door (taal)fouten, foutieve en aanvullende informatie zo snel mogelijk aan mij kenbaar te maken om kennis in informatie en informatie in kennis om te zetten.

 

 

top
Groep Hop ©
Censuur en organisatiecriminaliteit in Nederland ©
De website www.groephop.nl is het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op alle websites van Groep Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.