GROEP HOP ERMELO ©

2006-2018 Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

Christelijk vuilnis uit Ermelo wint met "doodzwijgen" (Groep) Hop bij Christelijk College Groevenbeek, Bedrijvenkring Ermelo, CDA debatten, Buurtvereniging Speuld en de krantjes Stentor, Ermelo Weekblad en hun vriendinnen bij locale internetkrantjes. HET CDA KAN ALLEEN GROEP HOP NIET CONTROLEREN want alleen Groep Hop met Hop weigerde vanaf 2006 losgeld te betalen voor debat aan de CDA PR commissie in Ermelo. Het betalen van losgeld aan de CDA PR commissie per gekozen raadslid zoals dat in de gemeente Ermelo gebruikelijk is in strijd met wetgeving dat je voor de verkiezingen geen geld moet aanbieden als je gekozen wordt.

Groep Hop won van christelijk vuilnis uit Ermelo dat sportverenigingen wilde verplaatsen naar natuur- en agrarisch gebied. Ging niet door!

Groep Hop gaat winnen tegen het Ermelose christelijk vuilnis dat Nederlanders blijft discrimineren tov van buitenlanders mbt wonen in (recreatie)woningen. Voorbeeld 1 discriminatie Voorbeeld 2 discriminatie

Groep Hop gaat winnen tegen het christelijk vuilnis en het wonen in recreatiewoningen door jongeren gaat gelegaliseerd worden De WALGING van Ermeloers tegen christelijk vuilnis in het gemeentehuis van Ermelo wordt steeds erger. Christelijk vuilnis in het gemeentehuis van Ermelo en hun meelopers gaan zich steeds meer zorgen maken omdat zij merken op straat uitgekotst te worden door burgers.

Maar laten we reŽel zijn christelijk vuilnis uit Ermelo gaat inmiddels huis aan huis de deuren langs tijdens buurtonderzoeken om bewoners te vragen waar Hop mee bezig is en wie er allemaal bij Hop over de vloer komen. Het Ermelose christelijk vuilnis blijft dan ook gevaarlijk met het "fabriceren van bewijs" en "succesvolle tegenwerking". Christelijk vuilnis uit Ermelo fraudeert ongehinderd met GBA gegevens en/of verkiezingsformulieren om kost wat kost Groep Hop buiten het gemeentehuis te houden. Na 12 jaar Ermelose politiek heb ik alleen maar minachting voor christelijk vuilnis dat in Ermelo ouderen terroriseert en de armoede injaagt. Verkiezingen niet wint maar steelt!

Denk eens na?
1 Een sfeerverslag over rechtspraak tegen Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter I
80 Een sfeerverslag over rechtspraak tegen Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter IV

 

Wilt u zelf meedoen aan de verkiezingen gemeenteraad in uw gemeente?

Contact: lees verder

 

 

Succesvolle tegenwerking van de politieke groepering Groep Hop door De Stemwijzer door onderscheidende programmapunten van Groep Hop niet in De Stemwijzer op te nemen bijvoorbeeld Groep Hop wil de provincies als bestuurslaag afschaffen

Hoe betrouwbaar is de StemWijzer tijdens verkiezingen gemeenteraad 3 maart 2010 en Provinciale Verkiezingen Gelderland 2007? Uw uitnodiging om na te denken over de ROL van GROEP HOP in deze CAMPAGNES met een STIMULANS voor een EDUCATIEF DEBAT

19-01-10 Groep Hop doet weer niet mee met de StemWijzer omdat het IPP de programmapunten van Groep Hop die zeer onderscheidend zijn van alle andere partijen niet opneemt in de stellingenlijst die de burgers na de lancering kunnen gaan invullen. Hierdoor is een ReŽle uitkomst van de stellingen niet aan de orde. Hetzelfde gebeurde ook al bij de verkiezingen Provinciale Staten. Hier werd het programmapunt "opheffen van de provincies als bestuurslaag" door het IPP niet in de StemWijzer  opgenomen . Groep Hop nodigt de kiezers uit NA TE DENKEN over wat er om hen heen gebeurt. Menselijke conditionering in marketing en de waarde die eraan gehecht wordt als een illusie: " Hoe betrouwbaar is de StemWijzer tijdens de Verkiezingen in Nederland? Uw uitnodiging om na te denken over de ROL van GROEP HOP in deze CAMPAGNES met een STIMULANS voor een EDUCATIEF DEBAT.

2007 Groep Hop doet niet mee met de StemWijzer tijdens de provinciale verkiezingen Gelderland maart 2007 omdat het Groep Hop programmapunt "opheffen van de provincies als bestuurslaag" niet in de StemWijzer voor de provincie Gelderland opgenomen mocht worden. Groep Hop nodigt de kiezers uit NA TE DENKEN over wat er om hen heen gebeurt. Menselijke conditionering in marketing en de waarde die eraan gehecht wordt als een illusie: " Hoe betrouwbaar is de StemWijzer tijdens de provinciale verkiezingen 2007 in Nederland als het tegengestelde programmapunt Groep Hop wil de provincie als bestuurslaag opheffen niet in de Stemwijzer opgenomen wordt. Uw uitnodiging om na te denken over de ROL van GROEP HOP in deze CAMPAGNES met een STIMULANS voor een EDUCATIEF DEBAT.

 

 

Hoe betrouwbaar is de StemWijzer tijdens verkiezingen gemeenteraad 3 maart 2010 en Provinciale Verkiezingen Gelderland 2007?

Uw uitnodiging om na te denken over de ROL van GROEP HOP in deze CAMPAGNES met een STIMULANS voor een EDUCATIEF DEBAT

19-01-10 Groep Hop doet weer niet mee met de StemWijzer omdat het IPP de programmapunten van Groep Hop die zeer onderscheidend zijn van alle andere partijen niet opneemt in de stellingenlijst die de burgers na de lancering kunnen gaan invullen. Hierdoor is een ReŽle uitkomst van de stellingen niet aan de orde. Hetzelfde gebeurde ook al bij de verkiezingen Provinciale Staten. Hier werd het programmapunt "opheffen van de provincies als bestuurslaag" door het IPP niet in de StemWijzer  opgenomen . Groep Hop nodigt de kiezers uit NA TE DENKEN over wat er om hen heen gebeurt. Menselijke conditionering in marketing en de waarde die eraan gehecht wordt als een illusie: " Hoe betrouwbaar is de StemWijzer tijdens de Verkiezingen in Nederland? Uw uitnodiging om na te denken over de ROL van GROEP HOP in deze CAMPAGNES met een STIMULANS voor een EDUCATIEF DEBAT.

2007 Groep Hop doet niet mee met de StemWijzer tijdens de provinciale verkiezingen Gelderland maart 2007 omdat het Groep Hop programmapunt "opheffen van de provincies als bestuurslaag" niet in de StemWijzer voor de provincie Gelderland opgenomen mocht worden. Groep Hop nodigt de kiezers uit NA TE DENKEN over wat er om hen heen gebeurt. Menselijke conditionering in marketing en de waarde die eraan gehecht wordt als een illusie: " Hoe betrouwbaar is de StemWijzer tijdens de provinciale verkiezingen 2007 in Nederland als het tegengestelde programmapunt Groep Hop wil de provincie als bestuurslaag opheffen niet in de Stemwijzer opgenomen wordt. Uw uitnodiging om na te denken over de ROL van GROEP HOP in deze CAMPAGNES met een STIMULANS voor een EDUCATIEF DEBAT.

 

 

28 februari 2007 Uitzending TV Gelderland elk uur na het nieuws vanaf 18:00 uur Actueel Portret van Jan Hop (Groep Hop) op de zeepkist,  gemaakt door Sandrina Hadderingh en Petra Engelfriet. 

Dertig seconden tekst van Jan Hop op de zeepkist: "Mijn naam is Jan Hop van Groep Hop en sta hier op de zeepkist om mijn mogelijk toekomstige baan om zeep te helpen. Wij willen de provincie als bestuurslaag opheffen. Dertig procent van de burgers zijn het met ons eens maar zullen nooit via de StemWijzer bij Groep Hop uitkomen omdat dit programmapunt buiten de StemWijzer werd gehouden, waardoor wij wegens deze censuur niet mee doen met de StemWijzer. Deze achterkamertjes politiek staat in contrast tot het openlijk onderdrukken van Groep Hop door het overplakken en verwijderen van onze verkiezingsposters door het CDA. Programma www.groephop.nl  

Hierna een interview met Jan Hop waarbij vervolgens over de deelname van Groep Hop vragen werden gesteld aan de Commissaris van de Koningin. Hoor en wederhoor toelichting Jan Hop op internet op vraaggesprek Erik van de Pol (TV Gelderland) met de Commissaris van de Koningin over de deelname van Groep Hop. Groep Hop wil de provincie als bestuurslaag opheffen. In de Eerste en Tweede Kamer Staten-Generaal wordt wetgeving veranderd. Om in de Eerste Kamer te komen moet je meedoen met provinciale verkiezingen. Het opheffen van de provincie als bestuurslaag is sowieso een provinciaal onderwerp waar, blijkens onderzoek van TV Gelderland, tenminste 30 % van de kiezers het mee eens zijn.

 

 

Provincie Gelderland,

Aan de Commissaris van de Koningin,

Arnhem.  

Ermelo, 3 januari 2007.  

Betreft: Groep Hop doet niet mee aan de StemWijzer in de Provincie Gelderland.

 

Geachte Commissaris van de Koningin,

Hierbij berichten wij u dat Groep Hop NIET zal meedoen aan de StemWijzer in de Provincie Gelderland omdat wij er GEEN ENKEL VERTROUWEN in hebben dat de doelgroep die Groep Hop in Gelderland wil bereiken Groep Hop via de StemWijzer in Gelderland zou kunnen vinden.  

Wij verzoeken u dan ook, als financier van de StemWijzer in Gelderland, erop toe te zien dat Groep Hop NIET in de StemWijzer wordt opgenomen omdat wij zeer ernstige bezwaren hebben tegen de werkwijze van de StemWijzer. In geen geval geÔdentificeerd willen worden aan de StemWijzer in Gelderland.  

Hoe betrouwbaar is de StemWijzer tijdens de Provinciale Verkiezingen in Gelderland. Ondergetekende nodigt u uit om na te denken over de ROL van GROEP HOP in deze CAMPAGNE met een STIMULANS voor een EDUCATIEF DEBAT. 

Op 20 december 2006 had ondergetekende, J. Hop, een "workshop" voor het meedoen aan de Stemwijzer in het Provinciehuis van Gelderland. 

Hop kreeg een grafiek te zien met alle 4,7 miljoen gegeven stemadviezen tijdens de landelijke verkiezingen. Het viel Hop direct op dat er bij Lijst 14 maar 46 stemadviezen stonden. Hop wist exact wat Lijst 14 betekende en wat de bedoeling van Lijst 14(Blanco Lijst) was. Hop had immers in Ermelo Lijst 14 Andre Fleere gestemd om nieuwkomers ook kansen te geven. Hop vroeg dus: "Waarom staan er bij Lijst 14 maar 46 van de 4.7 miljoen stemadviezen?" 

Antwoord. Eerst wilden ze niet meedoen. Vervolgens wilden ze per kandidaat meedoen met de stemwijzer. Daar kunnen we niet aan beginnen werd er vervolgens door de gespreksleider gezegd op een manier waarop hij de instemming van de aanwezigen uitlokte. Daarom staat bij Lijst 14 bij ieder onderdeel geen mening 

Hop reageerde er verder niet meer op maar was dus gewaarschuwd dat er kennelijk iets aan de hand is met het maken van de Stemwijzer en dat essentiŽle en/of discriminerende verschillen met andere partijen kennelijk met opzet buiten de stemwijzer gehouden worden. 

Memo. Geschiedenis in 1989 in de Stemwijzer ontwikkeld als een psychotest op papier en internet Kamerverkiezingen 2006 4,7 miljoen adviezen. Vervolgens werd ingegaan hoe die stemadviezen gegeven worden en hoe dit vervolgens gecontroleerd wordt. De man vertelde, zonder dat hij kennelijk besefte wat hij aan het vertellen was,  dat de stemadviezen gekoppeld worden aan het IP-nummer. Ze controleren waarom vanaf een bepaald IP nummer veel stemadviezen worden gevraagd. Hij vertelde vervolgens dat bij een controle bleek dat veel adviezen vanuit een bepaald gemeentehuis werden gevraagd.

Zonder dat hij het zelf in de gaten had vertelde hij dus dat de stemadviezen gekoppeld worden aan IP nummer en dat de gebruiker van het IP-nummer door de stemwijzer getraceerd wordt.  Met andere woorden er is dus een database waar stemadviezen gekoppeld worden aan IP-nummers die kennelijk weer gekoppeld worden aan de gebruikers. Er kan vervolgens dus nagegaan worden welke IP-gebruiker welk stemadvies heeft gekregen en die informatie over burgers is in een database opgeslagen.

De workshop ging verder met het door partijen bepalen van de onderwerpen die een rol spelen in de Provinciale Verkiezingen 2007. 

Voor de Stemwijzer wordt uit de programma's een lijst van zogenaamde discriminerende stellingen gedestilleerd waarmee de partij zich duidelijk onderscheidt van de andere partij. Toen werd het pas echt interessant. 

Groep Hop wil de Provincie opheffen de eerste en tweede kamer samenvoegen tot een Parlement van 225 zetels met een stemcomputer. Ieder Kamerlid is dan een echte volksvertegenwoordiger. Voordeel: Meer democratie. Minder bureaucratie en minder regels en enorme geldbesparingen welke geldbesparingen aan bijvoorbeeld het oplossen van de woningnood voor starters besteed kan worden. 

De Stemwijzer in Gelderland wordt gefinancierd door de Provincie Gelderland. Een interessante situatie dus waarbij Groep Hop de financier van de stemwijzer wil opheffen. Dat gaat de Stemwijzer als direct belanghebbende dus geld en omzet kosten. 

Er bleek nog een partij aanwezig die ook de provincie wil opheffen dus het waren nu twee partijen die de provincie willen opheffen in Gelderland. 

Uit de zaal kwam nu GELIJK PROTEST. Het opheffen van de provincie is geen onderwerp voor de provinciale verkiezingen werd er geroepen. De gespreksleider van de Stemwijzer was het hier mee eens en zei dat ze inderdaad nog eens even goed over moesten nadenken of het opheffen van de provincie wel een onderwerp was tijdens de provinciale verkiezingen. 

Hop maakte gelijk bezwaar tegen de gang van zaken en was van mening dat het opheffen van de provincie een essentieel onderwerp was van nieuwkomer Groep Hop welk onderwerp essentieel verschilde van de andere partijen. Hop wilde als nieuwe partij die deelneemt aan de Provinciale Verkiezingen in Gelderland dat in ieder geval dit discriminerende verschil met de andere partijen in de stemwijzer voor de provinciale staten Gelderland zou komen.  

Het was vervolgens de enorme arrogantie van de gespreksleider waarmee het voor Hop direct duidelijk werd dat de StemWijzer niet gemaakt wordt voor een goede voorlichting over de keuzes die de kiezers in Gelderland hebben maar voor de StemWijzer zelf als exportproduct naar andere landen en het geleiden van kiezers naar een keuze voor de gevestigde politieke elite die de StemWijzer financieren. 

De gespreksleider van de Stemwijzer was al een beetje geprikkeld door mijn wat kritischer vragen maar reageerde nu als door een wesp gestoken. Wij maken de Stemwijzer en wij bepalen wat erin komt. Als u het daar niet mee eens bent meneer Hop dan moet u niet meedoen met de stemwijzer en op andere manieren maar gaan proberen om het programma onder de aandacht van de kiezers te brengen. 

Deze agressie verraste mij en bij mij begint nu de indruk te ontstaan dat de Stemwijzer een instrument is van de gevestigde politieke elite om de StemWijzer met een PR-programma aan de bevolking te presenteren om vooral van de Stemwijzer gebruik te maken. Niet bevorderlijk voor het zelfstandig denken van gewone burgers! Memo. Geschiedenis in 1989 in de Stemwijzer ontwikkeld als een psychotest. 

Dat belooft dus niet veel goeds voor Groep Hop als een wat kritischer partij in de provincie Gelderland. Welke "PSYCHO TRUCJES zal de Stemwijzer bij Groep Hop gaan uithalen om te voorkomen dat kiezers met een stemadvies bij Groep Hop terechtkomen? 

Ik heb aan deze bijeenkomst een naar gevoel over de Stemwijzer overgehouden. 

Citaat uit documentatie workshop 20 december 2006 over de StemWijzer op pagina 7":

"Rol in de campagne

- educatief

-stimulans debat  

Hoe betrouwbaar is de StemWijzer tijdens de Provinciale Verkiezingen in Gelderland. Ondergetekende nodigt u uit om na te denken over de ROL van GROEP HOP in deze CAMPAGNE met een STIMULANS voor een EDUCATIEF DEBAT.   

Groep Hop wil de Provincie opheffen de eerste en tweede kamer samenvoegen tot een Parlement van 225 zetels met een stemcomputer. Ieder Kamerlid is dan een echte volksvertegenwoordiger. Voordeel: Meer democratie. Minder bureaucratie en minder regels en enorme geldbesparingen welke geldbesparingen aan bijvoorbeeld het oplossen van de woningnood voor starters besteed kan worden.  

Met vriendelijke groet,

 

Jan Hop

Lijsttrekker Groep Hop, Provinciale Verkiezingen 7 maart 2007.

 

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.  

 

Per kopie van deze brief naar:  

Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) Makers van de Programvergelijking en de StemWijzer  

Marijnisse, Bureau voor Training en Advies, Laagstraat 41, 6611 CD Overasselt  

Berichten wij deze twee organisaties dat Groep Hop NIET GEINDENTIFICEERD wil worden met de StemWijzer en de werkwijze van het Instituut voor Publiek en Politiek IPP m.b.t. het maken van de StemWijzer en Programvergelijking. Wij volgen hiermee dus ook nadrukkelijk het advies op van de IPP gespreksleider tijdens de workshop op 20 december 2006 in het Provinciehuis Gelderland. WIJ DOEN HIER NIET AAN MEE!  

Blijkens de brief van Marijnisse van 20 december blijkt dat zij samenwerken bij het verzamelen van informatie met het IPP. Alle reden voor Groep Hop om dus ook niet aan het project van Marijnisse mee te werken.

 

 

Doodzwijgen Groep Hop overal zichtbaar op de Veluwe met vernielen Groep Hop verkiezingsposters

Geschiedenis. Groep Hop moest kost wat kost worden doodgezwegen en daarom werden over al Gelderland de posters van Groep Hop van de borden gerukt en overplakt
1 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter I
Na indienen van klachten wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
Stemwijzer 2007 Groep Hop deed niet mee aan de Stemwijzer provinciale verkiezingen Gelderland omdat het belangrijkste verschil Groep Hop met alle andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de Stemwijzer werd opgenomen. Het niet opnemen van programma verschillen is een stemwijzer truc t.b.v. de gevestigde politieke partijen als opdrachtgever van die stemwijzer.
646 Archief Groep Hop deed mee aan provinciale verkiezingen Gelderland in 2007
340 Een sfeerverslag van Hop. Verkiezingsposters Groep Hop worden overal in Gelderland vernield en overplakt
425 "Groep Hop wil agrarisch landschap behouden". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
561 "Groep Hop wil de jeugdzorg echt aanpakken". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
541 Doodzwijgen Groep Hop op de Veluwe IV, Verkiezingsposters Groep Hop worden overal vernield en overplakt
DIS Hoe gezellig is het wonen in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
PAR Hoe verlopen verkiezingen gemeenteraad in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
CHR Hoe verloopt een verkiezingsdebat in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
362 Het is verboden om losgeld te betalen aan de CDA PR commissie per gekozen raadslid. Groep Hop weigerde!
379 CDA kan alleen Groep Hop niet controleren. Groep Hop weigert betaling losgeld aan CDA PR commissie.
610 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hop ontdekt dat ambtenaren GEZAG over inwoners en politici moeten uitoefenen
752 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hop moet zijn mond houden van Ermelose CDA burgemeester
765 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hoe JATTEN christelijke (CDA) bestuurders een woning van een oude gehandicapte burger!
766 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hoe JATTEN christelijke (CDA) bestuurders in Ermelo een auto van een burger!
265 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Competentie ambtenaar die GEZAG over Hop wilde uitoefenen in de gemeente Ermelo
201 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Knippen en plakken mag in Ermelose verkiezingsformulieren
358 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Welke boom is hier ziek?
424 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Ermelose christelijke (CDA) terreur tegen bewoners recreatiewoningen
101 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Ermelose christelijke (CDA) terreur tegen bejaarde mevrouw
145 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Lawine aan onjuiste ontvangstbevestigingen gemeente Ermelo
686 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Asielzoekers hebben voorrang bij toewijzing woningen in Ermelo
665 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met Stasi praktijken
80 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter IV
Na GBA fraude gemeente Ermelo wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
511 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
459 Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
218 Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen

top
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
Stem wijzer! Stem Groep Hop ©
Referenties J. Hop
Activiteiten