GROEP HOP ©

Sportvrouw van het jaar mw Laura Dekker zeilde in haar eentje de hele wereld rond en Hop wenst haar verder heel veel succes toe.

Laura komt door alle onvoorstelbaar corrupte dingen die de NL. overheid en AIVD met haar gedaan hebben, voor en tijdens haar reis, niet meer terug in Nederland. Zij is na haar reis op haar 16de in New Zealand gaan wonen, doet boot delivery's, haalde haar captains license en geeft presentaties. In tegenstelling tot wat de NL overheid hier (met alle mogelijke middelen) probeerde te voorkomen is Laura in New Zealand een groot voorbeeld voor de jeugd en ambassadeur voor Y for Youth. Zij woont nog steeds op haar trouwe boot Guppy.

Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

Groep Hop is ontstaan op de Veluwe en in de periode 2006 - 2018 is er nog niets veranderd en moet Groep Hop kost wat kost worden doodgezwegen. In 2006 deden we mee in Ermelo, in 2007 in de provincie Gelderland, in 2010 in Ermelo, Rheden, Zoetermeer en in 2014 in negen gemeenten, Dronten, Ermelo, Harderwijk, Putten, Lelystad, Zoetermeer, Oldambt, Rheden en Purmerend.

Bedankt alle kandidaten voor uw inzet.
Bedankt alle kiezers die op ons gestemd hebben en/of geholpen hebben met het verkrijgen van de benodigde ondersteuningsverklaringen.
Bedankt alle sponsors van Groep Hop.

 

 

Voorwoord met uitnodiging om na te denken over 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop

Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Referentie 2: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Referentie 3: Bron advocaat jeugdzorg op hoorzitting Hof van Discipline 150304: "Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X .

Referentie 4: Sportvrouw van het jaar Laura Dekker zeilde in haar eentje de hele wereld rond en Hop wenst haar verder heel veel succes toe.Laura komt door alle onvoorstelbaar corrupte dingen die de NL. overheid en AIVD met haar gedaan hebben, voor en tijdens haar reis, niet meer terug in Nederland. Zij is na haar reis op haar 16de in New Zealand gaan wonen, doet boot delivery's, haalde haar captains license en geeft presentaties. In tegenstelling tot wat de NL overheid hier (met alle mogelijke middelen) probeerde te voorkomen is Laura in New Zealand een groot voorbeeld voor de jeugd en ambassadeur voor Y for Youth. Zij woont nog steeds op haar trouwe boot Guppy.

 

 

Hop moet bloeden schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever de jeugdzorg

Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan..........

 

Met gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en spoedwetgeving (tegen Hop) in het (NEP)Parlement proberen tegenstanders van Hop -al 20 jaar- alles uit de kast te halen om de deskundige en lastige tegenstander Hop aan te pakken en dood te zwijgen. Hop moet bloeden schrijft de CHRISTELIJKE advocaat met baantjes bij kerk en school aan zijn opdrachtgever de jeugdzorg om vervolgens vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan. Een CHRISTELIJKE schooldirecteur probeerde Hop de mond te snoeren tijdens een bedrijvendebat. Van een CHRISTELIJKE school in het voortgezet onderwijs Christelijk College Groevenbeek mocht Hop niet meedoen aan het door het CDA georganiseerd schoolverkiezingsdebat. Groep Hop verkiezingsposters werden overal in Gelderland van de verkiezingsborden gerukt. Ministerie van Justitie en Veiligheid Openbaar Ministerie Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Een verrotte CHRISTELIJKE (CDA) mentaliteit die -na de middeleeuwen en Piet Hein- nog steeds heerst in Nederland om gewone burgers te naaien, uit te zuigen en te terroriseren en tot het christendom te bekeren. De CDA journalist en gespreksleider van het CDA debat in Ermelo waarvoor Hop weigerde LOSGELD te betalen aan de CDA PR commissie schreef het vervolgens op onnavolgbare wijze aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen". Met veel ambtelijk geweld werd geprobeerd Groep Hop verkiezingsborden te verwijderen en politicus Hop moest van de CDA burgemeester zijn mond houden tijdens een officieel gesprek tussen de CDA burgemeester, de gemeentesecretaris, Hop en een gepensioneerde burger die al twintig jaar geterroriseerd wordt (CDA) personeel van het Ermelose gemeentehuis dat kennelijk aan de verkeerde kant van de spoorlijn Amersfoort-Zwolle is gebouwd. Het wegkijken van de misdaden die bestuurders en ambtenaren van de gemeente Ermelo plegen jegens ouderen in de gemeente Ermelo met een recreatiewoning is nog veel erger dan die misdaden zelf plegen. Inmiddels heeft de gemeente Ermelo ook schriftelijk bevestigd dat CHRISTELIJK VUILNIS deur aan deur aanbelt om tijdens buurtonderzoeken informatie over Hop te vragen en wie er allemaal bij Hop komen en gaan. Toen Hop fraude ontdekte in verkiezingsformulieren gaf de CDA burgemeester gaf toestemming om te knippen en te plakken in verkiezingsdocumenten en zitten de kandidaten die meedoen aan verkiezingen ook zelf met bijbaantjes in de stembureaus om de stemmen op Groep Hop op de stapeltjes van de andere partijen te leggen. CDA-ers winnen geen verkiezingen maar stelen verkiezingen. En nu denkt u natuurlijk dat kan toch allemaal niet waar zijn..............

Veel leesplezier en niet vergeten en begon allemaal met Klop Klop......

 

 

 
Van harte gefeliciteerd "overheidsambtenaren" van de Raad voor de Kinderbescherming en "rechtbank Zutphen" met het behaalde resultaat verkregen met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking". Een rechterlijke beschikking "geen omgang meer tussen vader en zijn drie kinderen"

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"


3 De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt voor burgers in iedere procedure tegen "overheidsambtenaren"
1 Hop bijt flink terug met satire op internet naar kinderrechter en RvdK in de zaak Hop
16 SOGM publicatie over Hop. "Mede door Hop werd internetsite soort rebellenclub"
177 President rechtbank Zutphen: "Lachwekkend om de vertegenwoordiger RvdK telkens de zaal te doen verlaten en bij de volgende zaak weer te zien terugkeren
81 Hop bijt terug: Klop Klop werd gepresenteerd op een landelijke bijeenkomst Stichting Dwaze Vaders
547 Hop bijt terug: "Het was lachwekkend te lezen dat Meesje maatregelen eiste tegen Hop na publicatie Klop Klop!"
17 Kamerlid Hendriks: Hop ga zo door! Oorkonde voor Kamerlid Hendriks voor open democratie
184 Het complot! Kinderrechter ook President Soroptemistenclub om belangen van vrouwen te bevorderen
Hop bijt terug: Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Kinderrechters op hun congres verbijsterd achterlatend..... (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (Y) (Z)
327 Hop bij terug:Lachwekkend President Mr. J.J. van Oostveen: "na inzage in ons bijbanenregister is het recht van Hop om kritiek te geven uitgewerkt"
143 Het complot! Voorgedrukte griffieformulieren Voogdij: De moeder
302 Het complot! Referteverklaring rechtbank Zwolle alweer representatief voorbeeld partijdigheid voor de moeder
363 Het complot! Arnhemse rechter namens Rijksmuseum Amsterdam: "Moeders zijn beter geschikt dan vaders om leuke dingen met hun kinderen te doen"
8 Het complot! Griffier kinderrechter is dezelfde persoon als secretaris klachtencommissie RvdK
12 Het complot! RvdK en KIR overleggen over Hop voor, na en tijdens schorsing hoorzitting kinderrechter
142 Het complot! Gebruik voornamen kinderrechter en RvdK medewerker bij rechtbank Utrecht voortaan taboe
14 Resultaat: RvdK maakt einde aan (geheim) overleg voor, na, en tijdens schorsing hoorzitting rechter
83 Resultaat: Landelijk directeur RvdK Hooymans schrijft brief aan de gerechten mbt belangenverstrengeling
13 Het complot! Vereniging rechters ASZM probeert onderzoek Hop tegen te werken
148 Het complot! RvdK: Indienen klachten tegen RvdK werkt contraproductief mbt gevraagde omgangsregeling
106 Het complot! Kinderrechter weigert vader meermalig inzage dossier bij de rechtbank
112 Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
289 Het complot! Gelderse Verhoormethode! Een vader mag minderjarige niet bijstaan bij verhoor door politie
9 Het complot! RvdK/Kinderrechter weigert (verplichte) waarheidsvinding na "RvdK verzonnen verhalen" in de zaak Hop
10 Het complot! Hoe schrijft de raadsmedewerker het raadsrapport? Gegevens verzwijgen, toeschrijven naar conclusie!
11 Het complot! Competentieprofiel praktijkleider: Als raadsrapport niet deugt gaan we toch lekker door!
93 Het complot! RvdK laat belang moeder zwaarder wegen dan belang vader
136 Het complot! RvdK: Omgangsregeling afwijzen omdat omgang niet met een rechterlijke beschikking kan worden afgedwongen
139 Het complot! Vraag Hop in Justitiekrant: "Is het gewenst dat de Raad zelf onderzoek mag verrichten als belanghebbende bij de uitslag"
445 Resultaat: Analyse klachtafhandeling kinderbescherming 2000 citaat:"Dhr Hop vanwege groot aantal apart vermeld"
18 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 8 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
19 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 6 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
337 Het complot! PvdA Kamervoorzitter Deetman bleef Kamerlid Hendriks in kwaad daglicht plaatsen
459 - 218 Het complot! Denk eens na over geschiedenis (gefiscaliseerde) omroepbijdrage en censuur gesubsidieerde media
137 Stiekem overleg (overheid) over Hop in een achterkamertje van de Vereniging Directeuren Gezinsvoogdij-instellingen.
80 Twintig jaar later er is nog niets veranderd! Hop krijgt Openbaar Ministerie Gevoelige Zaken Overleg MEMO'S OVER HOP te pakken.
574 De eerste kinderrechter springt voor de trein na het wederom naaien van Hop met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking"

Citaat raadsrapport in de zaak: De vader (Hop) wil dat de uitspraak van de rechter inzake de omgangsregeling wordt uitgevoerd.

TEGEN

Raad voor de Kinderbescherming: "Een omgang tussen vader en kinderen, kan niet op deze wijze (met een beschikking van de kinderrechter) worden afgedwongen".

Beschikking kinderrechter/President Soroptemistenclub R.A.J. Mees: Geen omgang meer tussen vader en zijn kinderen.

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"

top
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
Stem wijzer! Stem Groep Hop ©
Referenties J. Hop
Activiteiten