SLAVERNIJ IN NEDERLAND & POM ©
Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Informant jeugdzorg advocaat: Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen van ouders (met Hop) te onderdrukken.

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

 

Politicus J. Hop: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is (financiŽle) fraude. U kunt hiervan aangifte doen.

Politicus J. Hop Ermelo: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is (financiŽle) fraude. U kunt hiervan aangifte doen.
Bekijk eerst mijn website over gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.
Uw BSN-nummer is uw BurgerSlavenNummer! Veel succes toegewenst in een voor u wellicht emotioneel moeilijke en lastige situatie.

De CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat: Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

(609) Voorbeeld Wob verzoek om de namen van meer dan 800 Officieren van Justitie die werken voor het Openbaar Ministerie te verkrijgen
(566) Voorbeeld Wob verzoek om de naam, titel, initialen, afschrift Koninklijk Besluit en nevenfuncties van de officier van justitie in uw zaak te verkrijgen

Stem Groep Hop in 2018.
U kunt iedereen die u kent in  de gemeenten waar Groep Hop mee doet aan verkiezingen vragen Groep Hop te stemmen. Dank u wel.

 

 

 

Politicus J. Hop Ermelo vroeg bij de rechtbank Zutphen in de 90er jaren een omgangsregeling met zijn drie dochters. Hij kreeg vervolgens een verbod omgang met zijn kinderen opgelegd door kinderrechter Mw. R.A.J. Mees tevens President van de Soroptemistenclub. Het enige wat Hop had gedaan was een beschikking omgangsregeling met zijn drie dochters vragen en omdat hij om een rechterlijke beschikking vroeg werd omgang met zijn kinderen verboden.

Hebben jullie dat allemaal heel goed begrepen?

 

 

Klop klop!!!!

Een bericht om nooit te vergeten hoe vaders in Nederland na een echtscheiding door "overheidsambtenaren" met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking" bejegend werden om kinderen hun vader af te kunnen pakken. Een waarschuwing tegen de praktijken van "overheidsambtenaren" werkzaam voor de Raad voor de Kinderbescherming Directie Oost en de rechtbank in Zutphen die met 20 jaar "christelijke Staatsterreur" tegen Hop de publicatie van  "Klop klop" nog niet vergeten waren.

Zaak 1

Klop, klop!
Wie is daar?
De Kinderbescherming.
Wat komt u doen.
Uw kinderen weghalen.
Waarom dan?
- U hebt als vader een liedje gezongen met uw kind.
- U hebt als vader met uw dochter door de stad gefietst.  
Mag dat dan niet.
Nee dat mag niet.
U moet daarvoor in therapie gaan bij het RIAGG.
De kinderbescherming vindt u voor deze feiten ongeschikt om omgang met uw kind te hebben.
Het kind is haar vader kwijt


 
Zaak 2

Klop, klop!
Wie is daar?
De Kinderbescherming.
Wat komt u doen.
Uw kinderen weghalen.
Waarom dan?
- U hebt als vader uw kinderen brieven aan u laten schrijven.
- Uw kinderen komen met een vriendinnetje bij u aan de deur.
- Uw kinderen sturen u Valentijnskaartjes.
- Uw kinderen gaan met u mee naar het ziekenhuis
- Uw kinderen gaan met u mee naar de dokter.
- Uw kinderen hebben een barbecue bij u samen met oma en opa.
- Uw kinderen hebben u een briefje geschreven hoe hun vakantie is geweest.
- U hebt bij school uw kinderen hun naam op een kaartje laten zetten, oma ligt in het ziekenhuis 
- U bent bij de manege geweest omdat uw kinderen daar wedstrijden hadden.  
Mag dat dan niet?
Nee dat mag niet!
U moet daarvoor hulp zoeken bij een hulpverlener; de Kinderbescherming wil u daarbij helpen.
De kinderbescherming vindt u voor deze feiten ongeschikt om omgang met uw kind te hebben.
Drie kinderen zijn hun vader kwijt


 
Zaak 1 en 2 komen terecht bij dezelfde kinderrechter. Ze heet Grietje.

Kinderrechter Grietje is een mevrouw en zij heeft de ambtseed afgelegd. Zij heeft beloofd dat zij zich onpartijdig, niet vooringenomen en als een brave burger zal gedragen...............


 

Behandeling van zaak 2 voor de zitting buiten partijen om

Een half uur voor de zitting komt de vertegenwoordiger van de Kinderbescherming al gezellig bij de kinderrechter zitten, naast haar en aan dezelfde tafel voor overleg achter gesloten deuren. 

De raadsmedewerker: Wat zit je haar mooi ben je gisteren bij de kapper geweest?
De kinderrechter: O vind je? Ja,  ik moest naar een bijeenkomst van de Soroptemistenclub, je weet toch dat ik daarvan de President ben?
De raadsmedewerker: O ja?
De kinderrechter: Ja, we hadden daar een bijeenkomst hoe we de belangen van vrouwen nog meer kunnen bevorderen en bevoordelen.
De raadsmedewerker: Laten we de komende zaken alvast bespreken.
Zaak 2 is een verzoek om een omgangsregeling tussen vader en zijn kinderen
De kinderrechter: "Die vaders toch, die vechten ook altijd om hun kinderen en nu zitten wij er weer mee. Hoe hebt u deze zaak weer kunnen oplossen meneer van de Kinderbescherming?"
De raadsmedewerker: "Nou we hebben gesjoemeld in onze raadsrapporten en onjuiste gegevens en uitingen gebruikt. Beweerd dat de kinderen tussen oktober 1993 en november 1994 niets meer met vader te maken willen hebben met allerlei laster en smaad. Voor alle zekerheid hebben we tijdens onderzoek 2 niet met vader gesproken. In rapport 2 staat ook niets over een gesprek tijdens onderzoek 2 tussen de Raad voor de kinderbescherming en de vader maar dat helpt niet in deze zaak."
De kinderrechter: "Waarom niet?"
De raadsmedewerker: "De vader heeft klachten tegen de Raad ingediend."
De kinderrechter: "Ik zal dat gelijk even geel aanstrepen. "Vader heeft klachten tegen de Raad van de Kinderbescherming ingediend". "Wat hebt u nog meer gedaan?"
De raadsmedewerker: "Onze directeur heeft vader geschreven dat de (klacht)gesprekken en de (klacht)correspondentie contraproductief werken m.b.t. het gewenste herstel contact van vader met zijn kinderen".
Ook heeft onze directeur bij de Klachtencommissie II voor de Raad voor de Kinderbescherming directie oost, u kent de voorzitter toch een rechtercollega van u uit ditzelfde arrondissement, tegen vader gezegd: "Dat klagen over de Kinderbescherming slecht is voor de rust van de Kinderbescherming en derhalve slecht voor de rust van de kinderen."
De kinderrechter: "En toen?"
De raadsmedewerker: "Vader is toen naar de Nationale Ombudsman gegaan".
De kinderrechter: "En toen?"
De raadsmedewerker: "U weet toch dat de Substituut Nationale Ombudsman ook drie rechterfuncties heeft !"
De kinderrechter: "Dan moet dat toch geen probleem zijn, want die mag toch geen kritiek op het onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming hebben."
De raadsmedewerker: "Nou we hadden toch wel even een probleem."
De kinderrechter: "Wat dan?"
De raadsmedewerker:"De Nationale Ombudsman vroeg ons hoe het mogelijk was dat wij beweerden dat er geen omgang was geweest tussen vader en kinderen tussen oktober 1993 en november 1994, omdat vader bewijzen had overlegd van omgang met zijn kinderen in die periode, het zijn de stukken NO30-52."
De kinderrechter: "En toen?"
De raadsmedewerker: "Nou toen zijn we bijna door de mand gevallen en was ons gesjoemel met deze gegevens opgemerkt".
De kinderrechter: "En toen?"
De raadsmedewerker: "Nou toen heeft onze directeur de Nationale Ombudsman een brief geschreven dat de klachtbehandeling de directeur en zijn organisatie te veel tijd kost".
De kinderrechter: "En toen?"
De raadsmedewerker: "Nou we hebben de klachtprocedure bij de Nationale Ombudsman anderhalf jaar kunnen rekken."
De kinderrechter: "En toen?"
De raadsmedewerker: "Toen hebben we de Nationale Ombudsman geschreven dat we de bewijsstukken van vader NO30-52 wel kenden, maar dat deze stukken alleen bewijzen dat er omgang met de kinderen heeft plaatsgehad tussen oktober 1993 en november 1994."
De kinderrechter: "En toen?"
De raadsmedewerker: "Nou toen hebben we de Nationale Ombudsman geschreven dat deze stukken juist bewijzen dat vader ongeschikt is om met zijn kinderen om te gaan."
De kinderrechter: "Welke bewijzen zijn er tussen oktober 1993 en november 1994?"
De raadsmedewerker: "Ze zitten in uw dossier."
- Brieven met data die de kinderen aan vader hebben geschreven.
- Brieven die bewijzen dat de kinderen bij vader met een vriendinnetje aan de deur komen.
- Valentijnskaartjes die de kinderen naar vader stuurden.
- Bewijzen dat de kinderen met vader meegingen op ziekenhuisbezoek.
- Bewijzen dat de kinderen met vader mee gingen naar de dokter.
- Foto's van een barbecue bij vader samen met oma en opa.
- Brieven die de kinderen aan vader hebben geschreven hoe hun vakantie is geweest.
- Kaartje waarop de kinderen bij school hun naam hebben gezet omdat oma in het ziekenhuis ligt.
- Foto's bij de manege waar vader samen met zijn kinderen opstaat toen zij een wedstrijd hadden
De kinderrechter: "En toen?"
De raadsmedewerker: "Nou we hebben gezegd dat vader voor deze feiten naar een hulpverlener moet gaan en dat hij hiervoor volgens de Raad voor de Kinderbescherming ongeschikt is om met kinderen om te gaan."
De kinderrechter: "En toen?"
De raadsmedewerker: "De Nationale Ombudsman heeft ons verhaal keurig netjes overgenomen. U weet toch dat de Nationale Ombudsman zich moet onthouden van kritiek op datgene waarop de beslissing van een rechter steunt!?"
De kinderrechter: "Dat hebben jullie goed gedaan zo. Ik zal jullie verder helpen en in alle stukken van de moeder en de kinderbescherming ongeveer driehonderd maal passages en zinsneden geel aanstrepen, om aan te geven waarom vader ongeschikt is om met zijn kinderen om te gaan. De vader komt daar toch nooit achter, want ik heb hem een week geleden al bij de rechtbank weg laten sturen omdat hij inzage wilde hebben in zijn dossier. Wat een dwingende houding heeft deze vader toch. Waarom wil hij perse zijn recht halen?"
De raadsmedewerker: "In rapport 2 hebben we voor alle zekerheid ook geschreven dat vader ongeschikt is voor omgang met zijn kinderen omdat hij omgang met zijn kinderen met een rechterlijke beschikking wilde afdwingen" Dat klopt dus aardig met uw ervaringen met deze vader.
De raadsmedewerker: "Vader moet maar een advocaat nemen om zich te verdedigen, wij zijn er voor de kinderen."
De kinderrechter: "Wat zegt moeder van al die bewijsstukken van vader over oktober 1993 t/m november 1994?"
De raadsmedewerker: "Tijdens de zitting van de klachtencommissie is dit ook al aan de orde geweest."
De kinderrechter: "O ja?"
De raadsmedewerker: "Ja, uw griffier mevrouw Hoefijzer die naast u zit kan dat bevestigen want zij was namelijk ook de secretaris van de Klachtencommissie II Raad voor de Kinderbescherming Directie Oost."
De kinderrechter: "En toen?"
De raadsmedewerker: "Onze directeur heeft eerst gezegd dat de raadsmedewerker contact met moeder had opgenomen over de bewijsstukken NO30-52. Bij de zitting van de Klachtencommissie heeft onze directeur toen gezegd dat volgens moeder deze stukken NO30-52 bewijzen waren van illegale contacten tussen de kinderen en hun vader die de moeder hen had verboden."
De kinderrechter: "En toen?"
De raadsmedewerker: "Toen begonnen alle aanwezigen te lachen, omdat mijn directeur had gezegd dat deze contacten tussen de kinderen en hun vader illegaal waren omdat de moeder die had verboden."
De raadsmedewerker: "Later bleek dat een "misverstand" tussen de raadsmedewerker en de moeder te zijn."
De kinderrechter: "O ja?"
De raadsmedewerker: "Ja, moeder beweerde toen dat alle brieven na april 1995 geschreven waren op verzoek van de kinderrechter."
De kinderrechter: "Maar de kinderen wilden toch helemaal niets meer met vader te maken hebben. U hebt als raadsmedewerker toch gerapporteerd "dat de kinderen al volkomen overstuur raakten als er over vader werd gesproken, en dat daarom zelfs het brieven schrijven onmogelijk was! En hoe zit het met de data op de brieven?"
De raadsmedewerker: "Ach daar let toch niemand op en een rechter is ook niet verplicht om gegevens op juistheid te controleren of na te gaan of de moeder iets te verwijten valt."
De kinderrechter: "Nee dat is zo. Maar kan ik misschien toch nog iets voor die vader doen, anders heeft hij helemaal niets en hij raakt al tienduizenden guldens kwijt aan proceskosten voor een omgangsregeling"
De raadsmedewerker:
"Nou wij hebben in rapport 1 toch geadviseerd dat hij een prima vader was en dat er onmiddellijk een omgangsregeling moest worden opgelegd."
De kinderrechter: "O Ja, maar rapport 2 dan?"
De raadsmedewerker:
"In rapport 2 staat dat hij volkomen ongeschikt is als vader met ontzegginggrond B omdat hij met uw rechterlijke beschikking omgang (proefcontacten) met zijn kinderen wilde afdwingen.
De kinderrechter: "O ja? Nou weet je wat, dan maak ik er ontzegginggrond D van, geen omgang vanwege zwaarwegende belangen voor de kinderen, daar kunnen ze me ook nooit op pakken."
De raadsmedewerker: "Dan is dat weer prima geregeld zo."
De kinderrechter: "Omgang afwijzen ontzegginggrond D."
De kinderrechter: "Bode laat de partijen maar binnen komen."

 

De hoorzitting in zaak 2
De kinderrechter in het midden, de griffier rechts en de raadsmedewerker links aan dezelfde tafel.
De zitting was een schijnvertoning. Alles was al voor de zitting geregeld. Een paar vervelende uitspraken heeft de griffier per ongeluk in de notulen opgeschreven, maar die werden later verdraaid weergegeven in het proces verbaal en/of helemaal weggelaten. Vervelend is dat de vader zowel een kopie van de geschreven notulen als van het uitgetypte proces verbaal bezit. Dit foutje zal door andere collega justitiemedewerkers wel weer worden weggepoetst.

 

De behandeling van zaak 1 voor de zitting buiten partijen om
De kinderrechter: "Bode wilt u onmiddellijk de deur dicht doen want de volgende partijen proberen al binnen te komen en we moeten eerst nog even over deze zaak overleggen."
De raadsmedewerker: "Wat hoor ik nu dan?"
De kinderrechter: "O dat zijn de partijen van deze zaak die tegen elkaar aan botsen vanwege de deur die door de bode wordt dichtgeslagen. Dat gebeurt wel vaker."
De raadsmedewerker: "Laten we ter zake komen."
De kinderrechter: "Wat lees ik nu dan?"
"Zingt deze vader liedjes met zijn kind en fiets hij met zijn kind door de stad?"
"Maar dat kan toch helemaal niet !!"
De raadsmedewerker: "Nee dat hebben we hem ook gezegd en in ons rapport staat dan ook dat hij voor deze feiten in therapie moet gaan bij het RIAGG."
De kinderrechter: "Kan vader niet uit zichzelf begrijpen dat hij geen liedjes moet zingen of met zijn kind door de stad moet gaan fietsen?"
De raadsmedewerker: "Nee dat kan hij niet, hij heeft ook klachten tegen de Raad voor de Kinderbescherming ingediend."
De kinderrechter: "Al die vaders toch, die vechten maar om hun kinderen."
De kinderrechter: "Omgang afwijzen! Laat partijen nu maar binnenkomen".

 

 

Opstand Openbaar Ministerie tegen de rechtstaat! De moord op Pim kost Nederlanders veel vrijheid (van meningsuiting) en een Fortuyn

1. Pim Fortuyn over Openbaar Ministerie: "Ik zal mij na 15 mei 2002 zeker ook inspannen om het OM een halt toe te roepen en zo mogelijk op de terugweg te dwingen"

2. Ministerie van Justitie: Toch wist justitie zo ongeveer een uur na de moord al te melden, dat Folkert van der G. in zijn eentje opereerde.

3. Openbaar Ministerie: Politie en de voormalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) hebben een zeer vergevorderd onderzoek naar links-radicale dierenactivisten moeten staken omdat het openbaar ministerie de geldkraan vorig jaar pardoes dichtdraaide.

332 POM & Fortuyn Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"
193 POM & Fortuyn Toeschrijven naar conclusie bekende truc overheid om de aandacht af te leiden van zaken waar het werkelijk om gaat
482 POM & Fortuyn Confrontatie LPF met CDA Minister van Justitie Donner over norm voor meenemen of wepmeppen van winkeldief
487 POM & Fortuyn Hans Smolders: "Als je er zelf inzit dan zie je pas hoe de mensen door Den Haag belazerd worden"
183 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie III, Vetorecht CDA/VVD over LPF'ers
182 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie II, Lijst Pim Fortuyn razendsnel ingepolderd
288 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie I, waarschuwing voor kamerleden/onderhandelaars LPF
178 POM & Fortuyn De kunst van het liegen, tevens waarschuwing voor Hoekstra in onderzoekscommissie Haak 
281 POM & Fortuyn Hetze en taalgebruik tegen Fortuyn. Partij van de Arbeid krijgt pak slaag van kiezers
280 POM & Fortuyn Informatie over de commissie en het (overheid)onderzoek naar de beveiliging rond Pim Fortuyn
282 POM & Fortuyn Westbroek: …ťn mistdruppel voel je niet, maar komt het van alle kanten dan zorgt dat voor een ander politiek klimaat 
275 POM & Fortuyn Demmink zou LPF-minister Nawijn hebben gewaarschuwd geen lijsttrekker te worden omdat LPF uit criminelen zou bestaan
485 POM & Fortuyn Rene Diekstra op zoek waarom gevestigde politiek geen afdoende antwoord had op Fortuyn
486 POM & Fortuyn Pim Fortuyn van Nederlandse Le Pen tot Kennedy 
286 POM & Fortuyn Volkert leek vooral berekenend. Klacht Milieu-Offensief bij Raad voor de Journalistiek ongegrond
391 POM & Fortuyn Openbaar Ministerie: "Van der G. is een calculerende dader" 
105 POM & Fortuyn Toelichting officier ter terechtzitting Amsterdam in strafzaak verdachte moord Fortuyn
483 POM & Fortuyn Schending ambtsgeheim ex art. 272.1 Sr door loco-burgemeester op de avond van de moordaanslag op Pim Fortuyn

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hijheeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!


PAR POM Met groot materieel en politie wordt op 19 maart 2014 in Ermelo uitgerukt om een paar Groep Hop verkiezingsborden weg te halen
(562) POM Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!
(224) POM Groep Hop is tegen De Sleepwet om iedere burger ongecontroleerd af te kunnen luisteren
(114) POM De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak is de beroepsvereniging van rechters en officieren van Justitie in Nederland
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(305) POM Hoofdofficier van Justitie van Gend weigert strafvervolging in te stellen tegen het feit dat 200 rechters van de rechtbank Den Haag nevenfuncties niet hebben opgegeven
(306) POM Op 27 januari 1998 stelt Hop de vraag in een persbericht: Is er een complot van het Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht tegen de democratische rechtsstaat?
(323) POM Bolkenstein: "Het ziet er echter naar uit dat het OM, gesteund door de rechters, verenigd in de belangenvereniging NVvR (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak), zich en bloc tegen de minister en de Tweede Kamer keren"
(307) POM Persverklaring College van Procureurs-generaal: Reorganisatie Openbaar Ministerie is een onomkeerbaar proces dat hoe langer hoe meer op de parketten gestalte krijgt
(188) POM Opslaan internetsporen 'erger dan de Stasi, Met EU richtlijn om op grote schaal verkeersgegevens op te slaan is Europa een grote politiestaat geworden
(273) POM Mobiele telefoon. Wetsvoorstel en besluit vorderen gegevens telecommunicatie
(292) POM Iemand die 'foute' denkbeelden of activiteiten heeft of 'foute' mensen kent, loopt de grootste kans om door de overheid afgeluisterd te worden. Afhankelijk van de overheid kan 'fout' crimineel, te sociaal, te kritisch, te nieuwsgierig, buitenlands of simpelweg 'politiek anders georiŽnteerd' betekenen,
(334) POM Misbruik van bevoegdheden door de overheid en Justitie is van alle tijden. Wie zich niet coŲperatief opstelt, kan door een overheid als geestesziek worden aangemerkt
(370) POM Het Openbaar Ministerie, de politie en de veiligheidsdiensten willen wetten aanpassen en oprekken om het opslaan en uitwisselen van gegevens, die op geen enkele manier op onjuistheid getoetst zullen worden, over niet-verdachte burgers mogelijk te maken
(414) POM Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden 27 mei 1997 geeft inzicht in werkwijze openbaar ministerie en politie en het opslaan van gegevens over burgers in allerlei geheime dossiers
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
(475) POM Politie en camera's: Verkeerscamera's kunnen ook mooi gebruikt worden om te bepalen welke voertuigen zich waar in het land bevinden
(508) POM & Sleepwet VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(622) POM VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(623) POM Van alle elektronische akten burgerlijke stand kan direct een dubbel worden gestuurd naar JustitiŽle Informatiedienst (JustID) Almelo
(624) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil de vrijheid om het doen en laten van de hele bevolking vast te leggen"
(626) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil dat de politie gegevens opslaat over alle burgers ook die niet worden verdacht worden van strafbaar feit
(627) POM Nederlanders worden massaal afgeluisterd met keur aan middelen voor politie en Justitie om mobiele telefoons af te tappen
(628) POM De 'geheime' internet tapkamer van de overheid. Hoe weet je als burger dat je internetverkeer afgetapt wordt?
(629) POM Verdrag Draft Convention on Cybercrime voor betere wetgeving vooral goed voor politie en justitie maar niet voor de industrie en de samenleving
(630) POM Nieuwe ontwikkelingen in Amerika tonen aan hoe burgers nog verder in de gaten gehouden gaan worden door overheden
(631) POM Echelon, Amerika luistert mee ook met de meest geheime bedrijfseconomische informatie.
(688) POM Hop: Koopkracht burgers daalt opnieuw bij invoering kilometerheffing voor vrachtverkeer! De Staat wil burgers nog beter dan in de DDR in de gaten kunnen houden door invoering van kilometerheffing
(239) POM De staat mag complete woonwijk afluisteren, communicatie gegevens van alle bewoners opslaan en uitwisselen met buitenlandse veiligheidsdiensten.
(203) POM Politie wil identificatieplicht op anoniem communiceren De politie wil dat anoniem internetten en het anoniem kopen van prepaid telefoonkaarten verboden wordt
(609) POM Transparant Openbaar Ministerie: "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(332) POM Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

 

De zevende WET van Hop: Rechtersleger en POM-ambtenaren zijn partijdig voor personeel van de overheid en deinzen niet terug voor fraude

POM 1. Overheid tegen de burger:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat hielp natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

Aanhouding:
(550) POM Onschuldig geboren maar jouw gegevens worden door de gemeente gelijk naar het Justitieel Documentatiecentrum gestuurd
(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(409) Voorbeeld verzoek burger bij aanhouding en/of na een staande houding
(597) POM Waarom werd de witte Iphone van Weber in beslag genomen voor NFI onderzoek omdat Weber het politieoptreden gelijk filmde?
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
Verhoor:
(420) POM Openbare meningsvorming inzake "natuurlijk persoon"
(263) POM Hop klachten over onvolledig PV horen verdachte/hoorzitting rechter voorkomen door zelf opnames te maken
(347) POM Videoconferentie heeft ten opzichte van een directe confrontatie een geringere communicatiewaarde!
(367) POM & verhoor De Velpse verhoormethode! Respectloze behandeling van een burger door de politie
(289) POM & verhoor De Gelderse Verhoormethode! Een vader mocht een minderjarige niet bijstaan bij verhoor door de politie
PV:
(747) POM & PV Klacht tegen politie Lelystad inzake opmaken proces-verbaal
(241) POM & PV Waarom mocht Weber het door de politie Lelystad opgemaakte PV niet lezen?
(284) POM & PV Waarom weigerde de politie Lelystad Weber afschrift kopie PV met zaaknummer?
(225) POM & verhoor Politie Lelystad tegen Weber Lelystad inzake identificatieplicht
Aangifte POM & dossier Politie weigert Hop dossier! Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(596) POM Hoeveel personen zijn inmiddels betrokken bij een eenvoudig zaak dat escaleert door politiegeweld uit de polder?
(435) POM & PV Indien je als opsporingsambtenaar een strafbaar feit vaststelt, moet je een proces-verbaal opmaken
DNA:
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(560) POM Het Openbaar Ministerie probeert, na de sleepwet, ook van iedere burger DNA te verzamelen met een sponsje
Aangifte tegen ambtenaren overheid:
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie, inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie, geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren van uw aangifte
Voorbeeldbrieven dossiers
(112) POM Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
(206) POM & dossier politie. Voorbeeldbrief verzoek aan politie om afschrift dossier door verdachte
(343) POM & dossier OM. Voorbeeldbrief verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
Hoorzitting rechtbank
(205) POM Verweer Weber tegen termijnoverschrijding Openbaar Ministerie wordt genegeerd door de "onafhankelijke rechter"
(548) POM & dossier rechtbank. Voorbeeldbrief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
(510) POM & dossier Wet openbaarheid van bestuur Betreft een verzoek van een burger om overlegging van stukken welk verzoek door de Officier van Justitie is afgewezen
Vrijheid ontneming
(115) POM Vormverzuim onrechtmatige vrijheid ontneming verdachte door Openbaar Ministerie Rechtbank & Rechtbank dossier:
(242) POM Bij voortzetting van het vooronderzoek na het betekenen van de dagvaarding in eerste aanleg en na schorsing van het onderzoek ter terechtzitting, ook in geval van onderzoek onder leiding van de officier van justitie, aan de verdediging, in het belang van het onderzoek, kennisneming van processtukken kan worden onthouden.
(294) POM Openbaar ministerie niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de redelijke termijn ex artikel 6 EVRM.
Partijdigheid rechters voor ambtenaren overheid:
(210) Verwijs steeds naar jurisprudentie over "procederen" om nevenfuncties m.b.t. rechtspraak te verkrijgen!
(341) POM Voorstellen RECHTERSLEGER om tot verbetering strafproces tegen burgers in het voordeel van de Staat te komen
(179) POM & rechtersleger "Rechters deinzen er tegenwoordig niet terug voor fraude om de staat, als deze partij is in een proces, aan het langste eind te laten trekken"
partijdigheid POM Politie gelijk partijdig voor CDA gemeente Ermelo tijdens Ermelose verkiezingen gemeenteraad!
(267) POM CDA Minister van Justitie: Een druppel is niet gevaarlijk maar een stroom holt de steen uit
(246) POM & jeugdzorg maatje CDA-er Donner: "Het is misplaatst en onverantwoord te zoeken naar de schuldigen in de zaak Savannah. We moeten ons verzetten tegen negatieve beeldvorming over de gezinsvoogdij!"
(229) POM & Jeugdzorg Korpschef Nationale politie niet goed genoeg voor de politie en wordt daarom directeur bij de jeugdzorg
(557) POM De Pikmeerarresten voorbeeld van politiek gekonkel en handjeklap rechtersleger met gemeente
(417) POM Waarom worden/kunnen, onder verwijzing naar de Pikmeerarresten, het gemeentebestuur en ambtenaren (autoriteiten) kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd.
(558) POM Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in zijn vervolging van de verdachte ter zake van het primair telastegelegde bewezenverklaard in die zin dat is aangenomen dat de verdachte, als hoofd van de afdeling nieuwe werken van de gemeente Boarnsterhim feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging van die gemeente.
(201) POM Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van Ermelose CDA burgemeester
(104) POM College van procureurs-generaal (hierna: het College) geweigerd appellant inzage te verstrekken in het rapport van de Rijksrecherche
(105) POM & Fortuyn, moord op Pim kost burger veel vrijheid van meningsuiting en een Fortuyn
(109) POM Criminoloog Cyrille Fijnaut onderzocht de georganiseerde misdaad voor Van Traa
(129) POM Veroordeling journalist Undercover in Nederland
(194) POM en afhandeling strafzaken tegen CDA elite "achter gesloten deuren"..... Fotomodel tegen CDA-er Eurlings. Welke bijbaantjes met VOG heeft deze Eurlings?
(515) POM Rechtbank Den Haag: "Geen straf voor bevoorrading coffeeshop met drugs in Nederland
(309) POM Geheime brief vuurwerkramp kraakt bewijs, Mogelijk geknoei Tolteam
(278) POM IRT klokkenluiders van Belzen en Limmen tegen Justitie Haarlem
(296) POM Eindrapport Commissie Traa HOOFDSTUK 4 OBSERVATIE
(449) POM Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking kenmerk werkwijze Openbaar Ministerie in de zaak Nienke Kleiss
(260) POM & Novacap tulpenfraude 1
(274) POM & Novacap tulpenfraude 2
(221) POM & Novacap tulpenfraude 3
(223) POM & Novacap tulpenfraude 4
(314) POM & Novacap tulpenfraude 5
(402) POM & Novacap tulpenfraude 6
(421) POM & Novacap tulpenfraude 7

 

 

 

POM 2. Burger tegen overheid:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat helpt natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.<
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie na geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren aangifte
(354) POM U kunt bij de politie alleen nog maar met DigiD aangifte doen via internet en inloggen op Mijn Politie.
(625) POM Checklist voor gewone Nederlander om aangifte te doen tegen personeel van de overheid
(381) POM Voorbeeldbrief klacht 381 tegen politie bij een weigering om een aangifte van een gewone Nederlander op te nemen met een verzoek om rechtsbescherming bij de burgemeester met een dwangsom van 1000 Euro per dag
(609) POM "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(377) POM De mr. T.K. Hoogslag-norm (28) inzake de pseudo-Officier van Justitie
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(74) POM & jeugdzorg Hop adviseert niet klagen tegen kinderbescherming! Bezwaar en beroep wordt toch onderdrukt. Dus aangifte doen!
(270) Jeugdzorgmentaliteit: Klager moet hetzelfde klachttraject overnieuw doen als de jeugdzorg niets heeft gedaan met gegrond verklaarde klachten. Dus aangifte doen!
(380) POM Wijziging van het Wetboek van Strafrecht strekkende tot het strafrechtelijk vervolgbaar maken van het opdracht geven tot en het feitelijke leiding geven aan verboden gedragingen van overheidsorganen
Informanten:
Aangifte POM Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(269) POM & jeugdzorg De moeder van zeilmeisje Laura Dekker heeft de jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming in het Algemeen Dagblad criminele organisaties genoemd
Na GBA fraude gemeente Ermelo wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
(818) POM & jeugdzorg Jeugdige daders die "Vlinder" zeer ernstig met lichamelijk letsel mishandelden worden niet vervolgd omdat die vervolging niet past in de Gelderland jeugdzorg conclusies
(111) POM Waar de overheid de enkeling niet beschermt in zijn vrijheid tegen de meerderheid of die juist zelf aantast zien we dictatuur
(559) Actie vaders tegen kinderbescherming in Zutphen! Medewerkers kinderbescherming onderworpen aan "verhoor" door vaders. Politie greep niet in!
Beroepschriften verkeersboetes:
(308) POM Commercieel belang bij verkeersboetes Een politiebeambte moet boeten voor te weinig bonnen!
(681) POM Agent mag bezwaar tegen zichzelf beoordelen en beslissen
(418) POM Productie 418 Jurisprudentie: Vervang parkeerbedrijf door de jeugdzorg of kinderbescherming waar u mee te maken heeft!
(232) Voorbeeldbrief bezwaar naheffingsaanslag parkeerbelasting
(191) POM Voorbeeld beroepschrift 191 tegen verkeersboete inzake "bestemmingsverkeer"
(235) POM Voorbeeld beroepschrift 235 verkeersboete inzake APK-boete inzake de overtreding voor het motorrijtuig zijn geldigheid heeft verloren
(330) POM Voorbeeld beroepschrift 330 verkeersboete inzake "gesimuleerde wegsituaties"
(331) POM Voorbeeld beroepschrift 331 tegen verkeersboete inzake "overschrijding maximum snelheid"
(364) POM Voorbeeld beroepschrift 364 verkeersboete inzake "verkeersboete voetganger (voornemens) op voetgangersoversteekplaats (over te steken) niet voor laten gaan, feitcode R482
(372) POM Voorbeeld beroepschrift 372 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) onder overlegging van aantoonbare feiten dat ik niet op die plaats geweest ben
(373) POM Voorbeeld beroepschrift 373 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) voor een verkeersovertreding inzake handmatig bellen met een mobiele telefoon
(412) POM Voorbeeld beroepschrift 412 verkeersboete inzake "identificatieplicht"
(423) POM Openbaar Ministerie blijft gebruikers van lasershield of laserecho – indien de meting daadwerkelijk wordt verstoord – vervolgen voor “het belemmeren van een opsporingshandeling”
(240) POM Strafbaarstelling van het rijden onder invloed van bepaalde drugs en geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen verminderen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum gemeente Ermelo levert nog meer bedenkingen op


Voorbeeld aangiften:
(441) Voorbeeld aangifte tegen jeugdzorg medewerkers inzake een jeugdzorgrapportage
(442) Voorbeeld aangifte tegen psycholoog jeugdzorg inzake psychologenrapportage
(513) Voorbeeld aangifte tegen politiemedewerkers inzake politie-PV
(462) Voorbeeld aangifte tegen medewerker kinderbescherming inzake kinderbeschermingrapportage
(516) Voorbeeld aangifte tegen griffier rechtbank inzake rechtbankgriffier-PV
(555) Voorbeeld aangifte tegen gerechtsdeurwaarder
(561) Voorbeeld aangifte tegen POM medewerkers, indien vervolging medewerkers overheden daadwerkelijk wordt verstoord, vervolgen voor belemmeren van een opsporingshandeling

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.