GROEP HOP ERMELO ©

2006-2018 Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

Christelijk vuilnis uit Ermelo wint met "doodzwijgen" (Groep) Hop bij Christelijk College Groevenbeek, Bedrijvenkring Ermelo, CDA debatten, Buurtvereniging Speuld en de krantjes Stentor, Ermelo Weekblad en hun vriendinnen bij locale internetkrantjes. HET CDA KAN ALLEEN GROEP HOP NIET CONTROLEREN want alleen Groep Hop met Hop weigerde vanaf 2006 losgeld te betalen voor debat aan de CDA PR commissie in Ermelo. Het betalen van losgeld aan de CDA PR commissie per gekozen raadslid zoals dat in de gemeente Ermelo gebruikelijk is in strijd met wetgeving dat je voor de verkiezingen geen geld moet aanbieden als je gekozen wordt.

Groep Hop won van christelijk vuilnis uit Ermelo dat sportverenigingen wilde verplaatsen naar natuur- en agrarisch gebied. Ging niet door!

Groep Hop gaat winnen tegen het Ermelose christelijk vuilnis dat Nederlanders blijft discrimineren tov van buitenlanders mbt wonen in (recreatie)woningen. Voorbeeld 1 discriminatie Voorbeeld 2 discriminatie

Groep Hop gaat winnen tegen het christelijk vuilnis en het wonen in recreatiewoningen door jongeren gaat gelegaliseerd worden De WALGING van Ermeloers tegen christelijk vuilnis in het gemeentehuis van Ermelo wordt steeds erger. Christelijk vuilnis in het gemeentehuis van Ermelo en hun meelopers gaan zich steeds meer zorgen maken omdat zij merken op straat uitgekotst te worden door burgers.

Maar laten we reŽel zijn christelijk vuilnis uit Ermelo gaat inmiddels huis aan huis de deuren langs tijdens buurtonderzoeken om bewoners te vragen waar Hop mee bezig is en wie er allemaal bij Hop over de vloer komen. Het Ermelose christelijk vuilnis blijft dan ook gevaarlijk met het "fabriceren van bewijs" en "succesvolle tegenwerking". Christelijk vuilnis uit Ermelo fraudeert ongehinderd met GBA gegevens en/of verkiezingsformulieren om kost wat kost Groep Hop buiten het gemeentehuis te houden. Na 12 jaar Ermelose politiek heb ik alleen maar minachting voor christelijk vuilnis dat in Ermelo ouderen terroriseert en de armoede injaagt. Verkiezingen niet wint maar steelt!

Denk eens na?
1 Een sfeerverslag over rechtspraak tegen Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter I
80 Een sfeerverslag over rechtspraak tegen Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter IV

 

Wilt u zelf meedoen aan de verkiezingen gemeenteraad in uw gemeente?

Contact: lees verder

 

Maar hoe verlopen de verkiezingen in zo'n "christelijk?" dorpje op de Veluwe de gemeente Ermelo?

Antwoord: GROEP HOP ERMELO VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD 19 MAART 2014

 

 

Met groot materieel wordt op 19 maart 2014 in Ermelo uitgerukt om een paar Groep Hop verkiezingsborden weg te halen

WAARSCHUWING! Dit is geen grapje maar keiharde realiteit tijdens de verkiezingen gemeenteraad Ermelo zichtbaar gemaakt met foto's van lijsttrekker Groep Hop Ermelo J. Hop.

Woensdagmorgen 19 maart, weitje muziektent gemeente Ermelo.
Om 06.00 uur stond Hop al met verkiezingsborden op het weitje rondom de muziektent. Om 08.00 uur beginnen de ambtenaren van de gemeente Ermelo met hun werk en omstreeks 08.30 arriveerde de eerste auto MET ZWAAILICHTEN van de gemeente Ermelo bij het muziektentweitje om de verkiezingsborden van Groep Hop in te laden. "Wat kom je doen vroeg Hop aan de chauffeur van de gemeente Ermelo?" Ik kom jouw borden weghalen antwoordde deze slimmerik die op de verkiezingsdag kennelijk de opdracht had alle kandidaten die meededen aan de verkiezingen met hun bijbaantjes in de stemburo's van eten en drank te voorzien. "Nou dat gaat niet gebeuren" antwoordde Hop en deze ambtenaar begon foto's te maken van de verkiezingsborden die Hop daar om 06.00 uur had neergezet. Op zo'n antwoord had deze slimmerik niet gerekend en hij zette zijn gemeente Ermelo auto om de hoek om eerst versterkingen op te roepen. In recordtijd arriveerde zijn chefje die dit zaakje wel even zou opknappen en ook de EERSTE POLITIEAUTO verscheen op het toneel. Het werd steeds drukker op straat en alle aandacht van passanten was nu gevestigd op de inzet van groot materieel en versterkingen om een paar Groep Hop verkiezingsborden weg te halen op de verkiezingsdag. Hop maakte gelijk foto's van de gebeurtenissen en daar arriveerde ook de TWEEDE POLITIEAUTO op het toneel maar die reed snel verder toen gezien werd dat Hop gelijk van de TWEEDE POLITIEAUTO foto's begon te maken. Het chefje had een grote mond en vertelde de politie dat Hop OP GEMEENTEGROND een aantal verkiezingsborden had neergezet en dat was verboden. Hop antwoordde dat dit niet verboden was en dat dit gewoon incidentele politieke activiteiten waren tijdens verkiezingen. Zoals dat gebruikelijk is in zaakjes tussen burgers en overheid koos de politie (rechtspraak) gelijk partij voor de (overheid) gemeente Ermelo en Hop werd verzocht zijn verkiezingsborden gelijk weg te halen. Ik haal helemaal niets weg was het repliek van Hop. De gemeente Ermelo moet die borden maar in BESLAG NEMEN en dan komt er vanzelf een (openbare) rechtszaak en dan stel ik HEM (chefje) persoonlijk verantwoordelijk. Ik wil ook nu gelijk een afspraak maken om aangifte tegen HEM te doen wegens belemmering van politieke activiteiten. De politie probeerde de zaak te sussen en niet te laten escaleren en vroeg Hop opnieuw de borden gewoon weg te halen. Hop antwoordde neem ze maar in beslag. De politie antwoordde dat gaan wij niet doen. U doet niets en u valt ook niemand lastig. Het chefje van de gemeente Ermelo was kennelijk verrast dat hij nu iemand tegenkwam waar hij GEEN GEZAG OVER KON UITOEFENEN en zijn hersenpan begon te werken. Hop ging op een afstandje staan om te kijken wat er ging gebeuren klaar om hiervan foto's te maken. De politieman kwam bij Hop staan en Hop vertelde hem ik doe nu voor de derde keer mee met verkiezingen en doe niets wat strafbaar of in strijd met regeltjes is. Het duurde even en daar kwam het chefje aangelopen. Hij vertelde tegen de politie dat hij contact had gehad met HET (CDA) BESTUUR van de gemeente Ermelo en die hadden hem verteld dat Hop inderdaad daar met zijn verkiezingsborden mocht staan in het kader van vrijheid van meningsuiting/verkiezingen. Dat is dus duidelijk antwoordde de politieman de borden blijven staan.

Het chefje was echter niet tevreden, hij vertelde dat Hop hem had bedreigd met een aangifte en een rechtszaak tegen hem. Hop antwoordde GA MAAR LEKKER KLAGEN BIJ JE (CDA) BURGEMEESTER. Hop draaide zich om en liep weg. Wat is nu de moraal van deze gebeurtenis. De ambtenarij in Ermelo is helemaal gefixeerd op het onderdrukken van (Groep) Hop en daarmee zo ver doorgeslagen dat ze zelfs verkiezingsborden tijdens verkiezingsactiviteiten met inzet van politie willen weghalen. De politie is in beginsel altijd op de hand van de overheid in zaakjes tussen overheid en burger en ik heb die morgen nog nooit zoveel politieauto's gezien die langs mijn verkiezingsborden reden. Ieder moment verwachtte ik dat er eentje zou stoppen om mij EEN WAARSCHUWING VAN DE (CDA) BURGEMEESTER UIT TE REIKEN omdat ik een van zijn ambtenaartje had aangezegd aangifte tegen hem te doen en een rechtszaak tegen hem te starten als hij het lef had om mijn verkiezingsborden weg te halen.

Even later zag ik de plv. CDA burgemeester die zich bezig houdt met discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders mbt wonen in recreatiewoningen met aanhang mijn verkiezingsborden bekijken. Wie doet hen wat? Met al hun  (CDA) maatjes/kandidaten die meedoen aan verkiezingen gemeenteraad en met al hun baantjes in de stembureaus om zelf als kandidaat ook de stemmen te tellen was de uitslag in Ermelo van tevoren al bekend. Maar hoe stom moet je eigenlijk zijn om als chefje bij de gemeente Ermelo te werken om met groot materieel uit te rukken en ook de politie te waarschuwen om op een verkiezingsdag een paar Groep Hop verkiezingsborden weg te laten halen. Kennelijk waande dit chefje zich nog in 2006 toen van alle kanten berichten kwamen dat Groep Hop moet worden doodgezwegen

Chefje bedankt voor jouw medewerking aan deze prachtige publicatie.

Veel leesplezier en zeg het voort.

 

 

 
Van harte gefeliciteerd "overheidsambtenaren" van de Raad voor de Kinderbescherming en "rechtbank Zutphen" met het behaalde resultaat verkregen met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking". Een rechterlijke beschikking "geen omgang meer tussen vader en zijn drie kinderen"

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"


3 De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt voor burgers in iedere procedure tegen "overheidsambtenaren"
1 Hop bijt flink terug met satire op internet naar kinderrechter en RvdK in de zaak Hop
16 SOGM publicatie over Hop. "Mede door Hop werd internetsite soort rebellenclub"
177 President rechtbank Zutphen: "Lachwekkend om de vertegenwoordiger RvdK telkens de zaal te doen verlaten en bij de volgende zaak weer te zien terugkeren
81 Hop bijt terug: Klop Klop werd gepresenteerd op een landelijke bijeenkomst Stichting Dwaze Vaders
547 Hop bijt terug: "Het was lachwekkend te lezen dat Meesje maatregelen eiste tegen Hop na publicatie Klop Klop!"
17 Kamerlid Hendriks: Hop ga zo door! Oorkonde voor Kamerlid Hendriks voor open democratie
184 Het complot! Kinderrechter ook President Soroptemistenclub om belangen van vrouwen te bevorderen
Hop bijt terug: Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Kinderrechters op hun congres verbijsterd achterlatend..... (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (Y) (Z)
327 Hop bij terug:Lachwekkend President Mr. J.J. van Oostveen: "na inzage in ons bijbanenregister is het recht van Hop om kritiek te geven uitgewerkt"
143 Het complot! Voorgedrukte griffieformulieren Voogdij: De moeder
302 Het complot! Referteverklaring rechtbank Zwolle alweer representatief voorbeeld partijdigheid voor de moeder
363 Het complot! Arnhemse rechter namens Rijksmuseum Amsterdam: "Moeders zijn beter geschikt dan vaders om leuke dingen met hun kinderen te doen"
8 Het complot! Griffier kinderrechter is dezelfde persoon als secretaris klachtencommissie RvdK
12 Het complot! RvdK en KIR overleggen over Hop voor, na en tijdens schorsing hoorzitting kinderrechter
142 Het complot! Gebruik voornamen kinderrechter en RvdK medewerker bij rechtbank Utrecht voortaan taboe
14 Resultaat: RvdK maakt einde aan (geheim) overleg voor, na, en tijdens schorsing hoorzitting rechter
83 Resultaat: Landelijk directeur RvdK Hooymans schrijft brief aan de gerechten mbt belangenverstrengeling
13 Het complot! Vereniging rechters ASZM probeert onderzoek Hop tegen te werken
148 Het complot! RvdK: Indienen klachten tegen RvdK werkt contraproductief mbt gevraagde omgangsregeling
106 Het complot! Kinderrechter weigert vader meermalig inzage dossier bij de rechtbank
112 Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
289 Het complot! Gelderse Verhoormethode! Een vader mag minderjarige niet bijstaan bij verhoor door politie
9 Het complot! RvdK/Kinderrechter weigert (verplichte) waarheidsvinding na "RvdK verzonnen verhalen" in de zaak Hop
10 Het complot! Hoe schrijft de raadsmedewerker het raadsrapport? Gegevens verzwijgen, toeschrijven naar conclusie!
11 Het complot! Competentieprofiel praktijkleider: Als raadsrapport niet deugt gaan we toch lekker door!
93 Het complot! RvdK laat belang moeder zwaarder wegen dan belang vader
136 Het complot! RvdK: Omgangsregeling afwijzen omdat omgang niet met een rechterlijke beschikking kan worden afgedwongen
139 Het complot! Vraag Hop in Justitiekrant: "Is het gewenst dat de Raad zelf onderzoek mag verrichten als belanghebbende bij de uitslag"
445 Resultaat: Analyse klachtafhandeling kinderbescherming 2000 citaat:"Dhr Hop vanwege groot aantal apart vermeld"
18 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 8 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
19 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 6 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
337 Het complot! PvdA Kamervoorzitter Deetman bleef Kamerlid Hendriks in kwaad daglicht plaatsen
459 - 218 Het complot! Denk eens na over geschiedenis (gefiscaliseerde) omroepbijdrage en censuur gesubsidieerde media
137 Stiekem overleg (overheid) over Hop in een achterkamertje van de Vereniging Directeuren Gezinsvoogdij-instellingen.
80 Twintig jaar later er is nog niets veranderd! Hop krijgt Openbaar Ministerie Gevoelige Zaken Overleg MEMO'S OVER HOP te pakken.
574 De eerste kinderrechter springt voor de trein na het wederom naaien van Hop met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking"

Citaat raadsrapport in de zaak: De vader (Hop) wil dat de uitspraak van de rechter inzake de omgangsregeling wordt uitgevoerd.

TEGEN

Raad voor de Kinderbescherming: "Een omgang tussen vader en kinderen, kan niet op deze wijze (met een beschikking van de kinderrechter) worden afgedwongen".

Beschikking kinderrechter/President Soroptemistenclub R.A.J. Mees: Geen omgang meer tussen vader en zijn kinderen.

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"

 

 

Doodzwijgen Groep Hop overal zichtbaar op de Veluwe met vernielen Groep Hop verkiezingsposters

Geschiedenis. Groep Hop moest kost wat kost worden doodgezwegen en daarom werden over al Gelderland de posters van Groep Hop van de borden gerukt en overplakt
1 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter I
Na indienen van klachten wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
Stemwijzer 2007 Groep Hop deed niet mee aan de Stemwijzer provinciale verkiezingen Gelderland omdat het belangrijkste verschil Groep Hop met alle andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de Stemwijzer werd opgenomen. Het niet opnemen van programma verschillen is een stemwijzer truc t.b.v. de gevestigde politieke partijen als opdrachtgever van die stemwijzer.
646 Archief Groep Hop deed mee aan provinciale verkiezingen Gelderland in 2007
340 Een sfeerverslag van Hop. Verkiezingsposters Groep Hop worden overal in Gelderland vernield en overplakt
425 "Groep Hop wil agrarisch landschap behouden". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
561 "Groep Hop wil de jeugdzorg echt aanpakken". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
541 Doodzwijgen Groep Hop op de Veluwe IV, Verkiezingsposters Groep Hop worden overal vernield en overplakt
DIS Hoe gezellig is het wonen in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
PAR Hoe verlopen verkiezingen gemeenteraad in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
CHR Hoe verloopt een verkiezingsdebat in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
362 Het is verboden om losgeld te betalen aan de CDA PR commissie per gekozen raadslid. Groep Hop weigerde!
379 CDA kan alleen Groep Hop niet controleren. Groep Hop weigert betaling losgeld aan CDA PR commissie.
610 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hop ontdekt dat ambtenaren GEZAG over inwoners en politici moeten uitoefenen
752 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hop moet zijn mond houden van Ermelose CDA burgemeester
765 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hoe JATTEN christelijke (CDA) bestuurders een woning van een oude gehandicapte burger!
766 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hoe JATTEN christelijke (CDA) bestuurders in Ermelo een auto van een burger!
265 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Competentie ambtenaar die GEZAG over Hop wilde uitoefenen in de gemeente Ermelo
201 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Knippen en plakken mag in Ermelose verkiezingsformulieren
358 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Welke boom is hier ziek?
424 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Ermelose christelijke (CDA) terreur tegen bewoners recreatiewoningen
101 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Ermelose christelijke (CDA) terreur tegen bejaarde mevrouw
145 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Lawine aan onjuiste ontvangstbevestigingen gemeente Ermelo
686 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Asielzoekers hebben voorrang bij toewijzing woningen in Ermelo
665 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met Stasi praktijken
80 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter IV
Na GBA fraude gemeente Ermelo wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
511 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
459 Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
218 Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen

top
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
Stem wijzer! Stem Groep Hop ©
Referenties J. Hop
Activiteiten