Censuur in Nederland 1996-2014 ©. Databank met gratis informatie over overheid, bedrijfsleven, jeugdzorg, gemeente, milieu, onderwijs, rechtspraak, media, verkiezingen en politiek. Het doel van de website is kennis in gratis informatie en gratis informatie in kennis om te zetten. Lees eerst de uitgangsformule van mijn websites, daarna over het complot tegen politicus redacteur Hop 1996-2014. Denk eens na over de (voorspelbare) manier waarop de deskundige en daardoor lastige politiek actieve Hop door (rancuneuze) medewerkers van rechtbanken en bestuursorganen steeds opnieuw wordt aangepakt. (547) Denk verder na over wat er om u heen gebeurt en bespreek de inhoud van mijn websites binnen uw netwerk. Veel leesplezier. J. Hop Ermelo.

Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Referentie 2: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Referentie 3: Bron advocaat jeugdzorg op hoorzitting Hof van Discipline 150304: "Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X .

Vraag iedereen die u kent in gemeenten waar Groep Hop © meedoet aan verkiezingen gemeenteraad 2014 vooral Groep Hop te stemmen.

Censuur in Nederland ©
Groep Hop ©

 

Zicht op onderaannemers in de jeugdzorg


Gezocht namen bestuurders van stichtingen die verborgen zitten achter onderaannemers in de jeugdzorg?
Gezocht jaaromzet per stichting, aantal werknemers en aantal plaatsen voor kinderen dat ieder jaar gevuld moet worden?

Stichting De Combinatie (722)


Indien bovengenoemde namen juridisch niet kloppen informeer de redacteur onverwijld over de juridisch juiste gegevens!
Indien u op de website Censuur in Nederland websites van onderaannemers in de jeugdzorg tegen komt die nog niet in bovenstaand overzicht staan mail de redacteur het nummer en dan wordt die website onverwijld nagekeken en in overzicht opgenomen om het beeld zo snel mogelijk optimaal geactualiseerd te maken. J. Hop

 

 

Stichting De Combinatie

Wie heeft er problemen (gehad) met het verkrijgen van (elektronische) dossiers van uw kinderen van Stichting De Combinatie
Wie heeft er problemen (gehad) met de hulpverleningsplannen van Stichting De Combinatie
Heeft u BEZWAAR gemaakt tegen besluiten van het bestuursorgaan Stichting De Combinatie
Wordt vervolgd

 

 

 

De nevenfunctie "casemanager" bij Stichting De Combinatie door SBJNB gezinsvoogden


Wie heeft namen van SBJNB gezinsvoogden die bij Stichting De Combinatie de nevenfuncties "casemanager" vervullen?
Heeft u bezwaar gemaakt tegen dit soort nevenfuncties van gezinsvoogden bij Stichting De Combinatie in uw bezwaarschrift?
J. Hop zou graag afschrift van hulpverleningsplannen van Stichting de Combinatie ontvangen waarin deze nevenfunctie van SBJNB
gezinsvoogden staat vermeld om de namen van SBJNB gezinsvoogden met deze nevenfunctie op internet te zetten.

 

 

 

Burgemeester Gilissen van Venray betrokken bij EXPLOITATIE kinderen M1 en M2 en de zeer ernstige mishandeling van moeder bij Stichting de Combinatie waarbij gemaakte afspraken met De Combinatie door de Combinatie niet werden nagekomen!

Dhr. dr. J.J.P.M. Gilissen†(PvdA) burgemeester gemeente Venray (554)
Lid Algemeen bestuur Veiligheidsregio
Lid Dagelijks bestuur Veiligheidsregio
Voorzitter stuurgroep regionalisering Brandweer, district Venray
Lid Regionaal College (politie)
Lid DB Regionaal College
Voorzitter Auditcommissie Regionaal College
Voorzitter a.i. driehoek district Venlo-Venray
Voorzitter regionale stuurgroep implementatie Burgernet
Lid Commissie Fraudebestrijding Zuid-Oost Nederland
Lid Landelijke stuurgroep Informatievoorziening (adviesgroep Nationaal Veiligheidsberaad)
Voorzitter landelijke stuurgroep Invoering Digitale Bereikbaarheidskaart
Lid jury Ondenemersprijs Venray
Lid Tagesvorstand (DB) Euregio Rhein Maas Nord
Lid Euregioraad Rhein Maas Nord
Voorzitter Euregionale commissie Interreg.
Lid bestuurdersoverleg Regio Venlo
Lid bestuur Nederlands Genootschap van Burgemeesters.
Bestuurslid stichting Dialectwoordenboek gemeente Gennep
Beschermheer Venrays Mannenkoor
Ere-commissaris koninklijke harmonie O&U, Beek en Donk
Lid Raad van Toezicht, De Combinatie Eindhoven (jeugdzorg) (http://www.burojeugdzorg.nl/722.htm)
Bestuurslid Beurzenstichting Venray
Bron Hop e.a. 07-11-2011 www.burojeugdzorg.nl/722.htm
WAARSCHUWING!
Lid Raad van Toezicht, De Combinatie Eindhoven (jeugdzorg)

Betrokken bij de EXPLOITATIE van de kinderen M1 en M2!
 

Twee leden Raad van Bestuur Stichting de Combinatie
Ben van Bruxvoort
Gerda Huijbregts
Nevenfuncties
Clustermanager Stichting de Combinatie

De Combinatie Jeugdzorg brengt al haar voordeuractiviteiten onder in het Servicebureau waarvan Marisa Nijkamp manager is. Binnen het Servicebureau functioneren o.a. het CliŽntenbureau (toegang tot de geÔndiceerde en de vrij toegankelijke hulp) en de Triangel (Centrum voor Pleeggezinnen). Het Servicebureau is gehuisvest op onze hoofdlocatie aan de Nuenenseweg in Eindhoven.

Marjo Crijns manager onderwijs Cluster Economie, Administratie , ICT at ROC Eindhoven
Actueel manager onderwijs Cluster Economie, Administratie ICT at ROC Eindhoven
Raad van Toezicht at de combinatie jeugdzorg
VERLEDEN
adjunct-directer at ROC Eindhoven
teamleider at Drenthe College Emmen
directeur at Stichitng Kinderopvang Coevorden
Education Fontys Hogescholen

Zicht op exploitatie van uw kinderen door jeugdzorg


Ouders volg het jeugdzorg geld in uw zaak? Dien Wob verzoeken in en vraag jaarverslagen op!
082 Exploitatie kinderen! Ouders volg het jeugdzorg geld in uw zaak?
071 Exploitatie kinderen! Ouders dien een verzoek in hoeveel geld verborgen zit achter ieder indicatiebesluit in uw zaak
867 Exploitatie kinderen! VLINDER zat opgesloten in een kamertje van een paar vierkante meter zonder raam
132 Exploitatie kinderen! Inkomsten en arbeidsvoorwaarden voor jeugdbeschermer met eindejaarsuitkering vast deel 5,15% resultaatafhankelijk deel 3,15%.
(s41052011) Exploitatie kinderen! Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op SCHAALVERGROTING!

 

 

(505) Zicht op onderaannemers in de jeugdzorg


Gezocht namen bestuurders van stichtingen die verborgen zitten achter onderaannemers in de jeugdzorg?
Gezocht jaaromzet per stichting, aantal werknemers en aantal plaatsen voor kinderen dat ieder jaar gevuld moet worden?
Vitree, check juridisch juiste naam (521)
Stichting Blanco (088)
Stichting de Combinatie (722)
Stichting Gereformeerde Jeugdhulphulpverlening (sgj41025318)
Stichting de Hoenderloo Groep (310)
Stichting Stichting Joseph (s41076982)
Stichting Leger des Heils Welzijn en Gezondheidszorg (s41208154)
Stichting Lindenhout (s41052011)
Stichting Pactum (460)
Stichting Rentray (386)
Stichting Tender (120)
Stichting William Schrikker Groep (swsg44200840)
 

CHECK ONDERSTAANDE NAMEN!
Stichting Trias Jeugdhulp Adios Holanda Adoptievoorzieningen Almata Jeugdzorg Plus Altra Avenier Cardea Jeugdzorg Cluster Collegio BV Combinatie Jeugdzorg CWZW Gelderland CWZW Noord CWZW Overijssel De Bascule De Boei De Kern De Lindenhorst De Rading De Werkwijzer De Zuidwester Elker Entrťa FCB FlexusJeugdplein Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag Het Poortje Horizon HVO - Querido Jarabee Jeugd Zorgvragers Limburg Joods Welzijn JSO Juvent K2, Brabants Kennisctr. Jeugd Kabouterhuis Kindercentrum Olivo Kinderpostzegels Nederland Kinderzorg Zwolle Klaverblad Zeeland Kompaan en De Bocht Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering Leger des Heils Midden-Nederland Lijn5 Maashorst Mutsaersstichting Nationaal Fonds Kinderhulp Nederlands Jeugdinstituut Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen OCK het Spalier Oosterpoort P.M.Z. Boerderijen Pactum Parlan Partoer POC Drenthe Prokino Reinaerde Rivas Zorggroep Rubicon Jeugdzorg Service.JZ SOVEE Spectrum Spirit! Stek Jeugdhulp STHL Stichting Eigen Kracht Centrale Stichting Jade Stichting Jeugdformaat Stichting Jeugdhulp Friesland Stichting OGH Stichting Teylingereind Stichting Timon Stichting Triade Stichting Welzijn Lelystad Stimulans Welzijn SWS Welzijn TeleTrust Tender Tiskidz Topaze BV Trajectum TriviumLindenhof Voor School Welzijn Meppel Westerveld Welzijn Tubbergen Welzijn West Z-Vlaanderen Welzijnsonderneming Divers XONAR Yorneo Zandbergen Jeugd & Opvoedhulp Zorgbelang Frysl‚n Zorgbelang Gelderland Indien bovengenoemde namen juridisch niet kloppen informeer de redacteur onverwijld over de juridisch juiste gegevens! Indien u op de website Censuur in Nederland websites van onderaannemers in de jeugdzorg tegen komt die nog niet in bovenstaand overzicht staan mail de redacteur het nummer en dan wordt die website onverwijld nagekeken en in overzicht opgenomen om het beeld zo snel mogelijk optimaal geactualiseerd te maken. J. Hop

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Disclaimer 2013 en vrijwaring. Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2013 disclaimer" van toepassing. Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. J. Hop streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. J. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan J. Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. J. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.