STEM WIJZER! STEM GROEP HOP TILBURG ©

1. Inwoners van Tilburg waarschuwen voor de huidige jeugdzorgwerkwijze.

2. Groep Hop vindt een voedselbank abnormaal.

3. Falende scholen waar kinderen gepest worden sluiten!

Kent u iemand in Tilburg? Vraag of hij/zij Groep Hop wil stemmen bij de verkiezingen gemeenteraad 2018?

 

Contact met Groep Hop Tilburg

Lees verder

 

 

Een uitnodiging om na te denken

1. Inwoners van Tilburg waarschuwen voor de huidige jeugdzorgwerkwijze.

2. Groep Hop vindt een voedselbank abnormaal.

3. Falende scholen waar kinderen gepest worden sluiten!

Bent u het ook zat om uitgemolken te worden door gemeente en rechtspraak?
Vindt u ook dat (rechterlijke) ambtenaren betrokken bij "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking" van burgers ontslagen moeten worden?
Heeft u ook genoeg van improductieve bureaucratie?
Heeft u ook genoeg van bezuinigingen op ouderenzorg en WMO?
Wilt u ook dat alle belastingen centraal worden geÔnd door de belastingdienst?
Wilt u ook geen enkele belasting op water als eerste levensbehoefte?
Wilt u ook gratis reizen met openbaar vervoer voor 50+?
Wilt u gratis schoolzwemmen en diploma's behalen in basisonderwijs?
Wilt u het theorie bromfietscertificaat en theorie rijbewijs auto gratis behalen in voortgezet onderwijs?
Heeft u ook genoeg van discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders?
Wilt u ook wonen in recreatiewoningen legaliseren?
Wilt u ook de voor burgers contraproductieve procedures bij de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie (BSC) afschaffen?
Dus echt veel minder regels en wetjes en flink besparen op administratie en papier?
Wilt u de pensioengerechtigde leeftijd ook verlagen naar 60 jaar?
Wilt u ook een gratis ID kaart conform de uitspraak van de Hoge Raad?
Vindt u ook dat kinderbeschermingsmaatregelen na "gefabriceerd bewijs" als fraude dient te worden aangemerkt? Ontvangen gelden als heling worden aangemerkt?
Wilt u ook de nieuwjaarsrecepties in de gemeentehuizen afschaffen en vervangen door een jaarlijkse verkiezing van sportvrouw, sportman, sportploeg van het jaar?
Bent u het ook eens met de meeste van onze andere programmapunten?
Dan rest u maar een keuze.
Doe zelf ook mee met Groep Hop aan de verkiezingen gemeenteraad 2018 in uw gemeente.
Stem Groep Hop en vraag de kiezers in uw netwerk hetzelfde te doen.
Met onze mensen voor de mensen. Stem Wijzer Stem Groep Hop Tilburg.

 

 

Groep Hop publiceert model brieven op internet om u weerbaar te maken tegen de huidige jeugdzorg

1. Inwoners van Tilburg waarschuwen voor de huidige jeugdzorgwerkwijze.

(7)Weerbaar worden tegen de huidige jeugdzorg begint met procedureel en systematisch werken
(10) Weerbaar worden tegen "kinderbescherming" is weten hoe een raadsrapport wordt geschreven
(11) Weerbaar worden tegen "kinderbescherming" is weten dat wanneer een rapport niet deugt, kinderbeschermers toch blijven doorgaan

2. Groep Hop vindt een voedselbank abnormaal.

3. Falende scholen waar kinderen gepest worden sluiten!

 

 

 

Stem Wijzer! Stem Groep Hop! Landelijk Verkiezingsprogrammapolitieke groepering Groep Hop
Stemwijzer 2007 Groep Hop deed niet mee aan de Stemwijzer provinciale verkiezingen Gelderland omdat het belangrijkste verschil Groep Hop met alle andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de Stemwijzer werd opgenomen. Het niet opnemen van programma verschillen is een stemwijzer truc t.b.v. de gevestigde politieke partijen als opdrachtgever van die stemwijzer.
mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"
DIS Hoe gezellig is het wonen in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
partijdigheid POM Politie gelijk partijdig voor CDA gemeente Ermelo tijdens Ermelose verkiezingen gemeenteraad!
CHR Ermelo Hop mag van CDA niet meedoen aan politiek debat Christelijk College Groevenbeek
Aangifte POM & dossier Politie weigert Hop dossier! Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(2) Voorbeeldbrief Heeft u al een kopietje van Suwinet Inkijk over u ontvangen?
(3) De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt burgers in iedere procedure tegen de overheid
(4) Wraking kinderrechter mevrouw mr. A.E.H. Sutorius-Joekes door heer P. Struyk
(5) De uitgesproken tekst van K.H. de Werd. Persconferentie Wittebergen Laren d.d. 25 maart 2007
(6) Hop bezit NEDERLANDS RECORD klagen tegen kinderbescherming bij klachtencommissie (kinderbescherming Zuid) 14 klachten GEGROND!
(8) Verwijs steeds naar jurisprudentie en kamervragen over "dubbele petten" in de Nederlandse rechtspraak!
(9) Het complot! kinderbescherming/Kinderrechter weigert (verplichte) waarheidsvinding na "kinderbescherming verzonnen verhalen" in de zaak Hop
(12) Het complot! kinderbescherming en KIR overleggen over Hop voor, na en tijdens schorsing hoorzitting kinderrechter
(13) Het complot! Vereniging rechters ASZM probeert onderzoek Hop tegen te werken
(14) Resultaat: kinderbescherming maakt einde aan (geheim) overleg voor, na, en tijdens schorsing hoorzitting rechter
(15) Bijlmerramp I CDA rechter Rein Jan Hoekstra kan vrachtbrieven en mannen in witte pakken niet vinden
(16) SOGM publicatie over Hop. "Mede door Hop werd internetsite soort rebellenclub"
(17) Kamerlid Hendriks: Hop ga zo door! Oorkonde voor Kamerlid Hendriks voor open democratie
(18) Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 8 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
(19) Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 6 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
(20) Ermelo. WOB werkt niet. Macht is recht! Wie meer macht heeft heeft meer rechten!

Publicatie bijbanenregisters rechters & Officieren van Justitie door Hop sloeg in als een bom
(210) CDA Minister van Justitie adviseerde Hop om tegen rechters te procederen om bijbanenwetgeving te handhaven
(21) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter A
(22) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter B
(23) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter C
(24) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter D
(25) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter E
(26) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter F
(27) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter G
(28) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter H
(29) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter I
(30) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter J
(31) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter K
(32) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter L
(33) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter M
(34) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter N
(35) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter O
(36) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter P
(37) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Q
(38) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter R
(39) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter S
(40) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter T
(41) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter U
(42) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter V
(43) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter W
(45) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Y
(46) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Z
(Contact) Hop per E-mail voor verbetering van onjuiste gegevens van ťťn vermelding

(44) Observaties Hop: Voorzitter Kamer van Toezicht koninklijke notarissen Zwolle steeds agressiever na wraking op 41 onderdelen
(47) Voeding! Waarom deed de Raad voor de Kinderbescherming niets tegen giftig afval in houten speeltoestellen?
(48) Kamervragen van Oud-Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks over de dubbelfuncties Officier van Justitie tevens rechterplaatsvervanger
(49) Brief van de Minister van Justitie m.b.t. het niet opgeven van bijbanen door rechterlijke ambtenaren
(50) De strijd van Hop, namens klagende burgers, tegen de gezinsvoogdij om afgifte van het contactjournaal gezinsvoogd
(51) Uitspraak Provinciale Klachtencommissie Jeugdzorg Noord-Brabant: "Hop ten onrechte geweigerd als belangenbehartiger klagende ouders na VEDIVO hetze op grond van Amerikaanse internetsites"
(52) J. Hop mag van Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant NIET STEEDS OPNIEUW dezelfde (gegrond verklaarde) klachten indienen waar de Stichting niets mee wil doen
(53) Vedivo opent helpdesk (mevrouw Herreveld) om de gezinsvoogdij in juridische procedures tegen Hop bij te staan om afgifte van de contactjournalen gezinsvoogd en navolgbaar en transparant werken te voorkomen
(54) Vedivo besluit tot afgifte van het contactjournaal (gezins)voogd
(55) Klacht gegrond inzake werkaantekeningen en contactjournaal
(56) Contactjournaal: Twee bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant
(57) Contactjournaal: Derde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Groningen
(58) Contactjournaal: Vierde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Zuid-Holland over werkaantekeningen, contactjournaal en inzage dossier
(59) Contactjournaal: Vijfde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Rotterdam, Haaglanden
(60) Contactjournaal: Zesde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant
(61) Op grond van Europees recht (HVRM McMichael) hebben ouders recht op alle stukken bij een kinderbeschermingsmaatregel.
(62) Jeugdzorgmentaliteit: Inzicht in netwerken van gesubsidieerde klachtondersteuners en hoe elkaar zaakjes toegespeeld worden
(63) Censuur! Hop krijgt verbod op plaatsen van foto's demonstratie gezinsvoogden met kinderrechters
(64) Oproep aan gezinsvoogden: "Ga demonstreren voor 200 miljoen! Neem je eigen kinderrechter mee!
(65) Hop deelt samen met andere burgers folders uit voor de deur van Parlement en Ministeries
(66) Alweer een beroepsverbod tegen Hop wegens aanzetten tot klagen over afgifte contactjournaal gezinsvoogd
(67) Jeugdzorgmentaliteit: Ik leefde in een hel bij Bureau Jeugdzorg Utrecht en toen ik jou (Hop) tegenkwam kwam ik in de hemel
(68) Lachwekkend! Vereniging directeuren Gezinsvoogdij-instellingen: "Het contactjournaal is dus nadrukkelijk niet bedoeld om met cliŽnten te bespreken dan wel in een procedure te gebruiken."
(69) Oneerlijk rechtsproces bij klachtafhandeling, klagers hadden geen stukken/contactjournaal
(70) Raad voor de Kinderbescherming
(71) Exploitatie van uw kinderen door de jeugdzorg
(72) Jeugdzorg
(73) Jeugdzorg
(74) POM & jeugdzorg Hop adviseert niet klagen tegen kinderbescherming! Bezwaar en beroep wordt toch onderdrukt. Dus aangifte doen!
(75) Lijsttrekker Hop weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door Ermelo's Weekblad
(76) Ouders tijdelijk geschorst uit ouderlijk gezag op verzoek Raad voor de Kinderbescherming om artsen in de gelegenheid te stellen over te gaan tot pijnbestrijding bij een kind
(77) Turkse regering komt wel op voor Turkse pleegkinderen en wil Turkse kinderen in (Nederlandse) christelijke pleeggezinnen volkomen terecht gaan terughalen
(78) Proces-verbaal Griffier Gerechtsdeurwaarder
(79) Jeugdzorg
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".
(81) Klop Klop werd gepresenteerd op een landelijke bijeenkomst Stichting Dwaze Vaders
(82) Exploitatie van uw kinderen door de jeugdzorg
(83) Resultaat: Landelijk directeur kinderbescherming Hooymans schrijft brief aan de gerechten mbt belangenverstrengeling
(84) Advocaat Stichting Jeugd en Gezin Flevoland tegen Hop op 17 april 2002: Citaat: "Ik acht het rechtvaardig dat de heer HOP MOET BLOEDEN"
(85) Raad voor de Kinderbescherming
(86) Publicatie namen medewerkers werkzaam bij de overheid met hun telefoonnummer bij de overheid is niet in strijd met de privacy
(87) Persbericht Stichting Jeugd en Gezin Flevoland over J. Hop te Ermelo inzake afgifte contactjournalen
(88) Onderaannemers in de jeugdzorg
(89) Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
(90) Lijsttrekker Hop weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door Buurtvereniging Speuld en Omstreken
(91) Bezwaar maken tegen de afname vingerafdrukken en opslag in digitale overheidsdatabank.
(92) Nadere toelichting 92 na ontvangst COMPLEET LBIO dossier inzake het ingediende BEZWAARSCHRIFT 118
(93) Het complot! kinderbescherming laat belang moeder zwaarder wegen dan belang vader
(94) Nevenfunctieoverzicht Tweede Kamer der Staten-Generaal
(95) Raad voor de Kinderbescherming
(96) Stichting William Schrikker Groep Zicht op onderaannemers in de jeugdzorg
(97) Jeugdzorg
(98) Stemfraude? Nieuwsbrief 4 verkiezingen, Ministerie van Binnenlandse Zaken roept gemeenten op fraude te plegen in vastgestelde verkiezingsformulieren
(99) Brand cellencomplex Schiphol-Oost. Falende CDA Minister wordt vice-voorzitter Raad van State
(100) Verzoek 100 "Zorg dat u iedere maand de werkwijze van de gezinsvoogd in uw zaak goed controleert!"
(101) Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking. Voorbeelden van memo's zoals die over Hop door de jeugdzorgindustrie in Nederland zijn verspreid.
(102) Jeugdzorg
(103) Lijsttrekker Hop weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door Ermelose Jongerenraad
(104) POM College van procureurs-generaal (hierna: het College) geweigerd appellant inzage te verstrekken in het rapport van de Rijksrecherche
(106) Het complot! Kinderrechter weigert vader meermalig inzage dossier bij de rechtbank
(107) Hop tegen Ermelo: "Burgers zijn geen klanten"
(108) Jeugdzorg
(109) POM Criminoloog Cyrille Fijnaut onderzocht de georganiseerde misdaad voor Van Traa
(110) Raad voor de Kinderbescherming
(111) POM Waar de overheid de enkeling niet beschermt in zijn vrijheid tegen de meerderheid of die juist zelf aantast zien we dictatuur
(112) POM Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
(114) POM De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak is de beroepsvereniging van rechters en officieren van Justitie in Nederland
(115) POM Vormverzuim onrechtmatige vrijheid ontneming verdachte door Openbaar Ministerie
(116) Bezwaren interprovinciale klachtencommissie jeugdzorg Flevoland, Overijssel en Gelderland tegen Hop als gemachtigde van klagers tegen de gezinsvoogdij
(117) Proces-verbaal Griffier
(118) Modelbezwaar en modelverzoek 118 gericht aan de Landelijk Buro Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)
(119) Een heerlijk CDA onderonsje in Den Haag bij de Raad van State met het gemeentebestuur van Den Haag
(120) Onderaannemers in de jeugdzorg
(121) bjz01099530 Beroepsverbod voor Hop. Een Stasi werkwijze in strijd met het negende gebod zonder hoor en wederhoor
(122) Jeugdzorg
(123) Geschiedenis! Politicus J. Hop deelt voor de rechtbank Den Bosch duizenden "uitnodigingen om na te denken" uit
(124) Notaris - 457 Startpagina wraking met aanvullende informatie voor burger en Parlement
(125) Voorbeeldbrief Verzoek 125 aan de gemeente om uw kind weer in te schrijven in het GBA
(126) swsg44200840 Klacht gegrond tegen Stichting William Schrikker Groep "Ouders ten onrechte geen hulpverleningsplan ontvangen"
(127) Telegraaf 251198: "Wie helpt eigenlijk ouders in nood?"
(128) Lijsttrekker Hop weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door Bedrijvenkring Ermelo (BKE)
(129) POM Veroordeling journalist Undercover in Nederland
(130) Hevig verzet klachtencommissie Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg en de Stichting zelf tegen afgifte van het contactjournaal gezinsvoogd
(131) Rechtbank Den Bosch eist juridisceh stappen tegen Hop na publicatie nevenfuncties rechters.
(132) Exploitatie van uw kinderen door de jeugdzorg
(133) Jeugdzorg - Openbaar Ministerie
(134) POM jeugdzorg Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent, ook in uw contacten met "jeugdzorg"
(135) "De regter moet volgens de wet regt spreken; hij mag in geen geval de innerlijke waarde of billijkheid der wet beoordelen"
(136) Het complot! kinderbescherming: Omgangsregeling afwijzen omdat omgang niet met een rechterlijke beschikking kan worden afgedwongen
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat hielp natuurlijk niet!
(138) Verzoek 138 aan de Raad voor de Kinderbescherming afschrift compleet dossier met genummerde pagina's
(139) Het complot! Vraag Hop in Justitiekrant: "Is het gewenst dat de Raad zelf onderzoek mag verrichten als belanghebbende bij de uitslag"
(140) Novacap Tulpenfraude, de extra betaling van Novacap aan SBC
(141) Raad voor de Kinderbescherming
(142) Het complot! Gebruik voornamen kinderrechter en kinderbescherming medewerker bij rechtbank Utrecht voortaan taboe
(143) Het complot! Voorgedrukte griffieformulieren Voogdij: De moeder
(144) De Hooymans-van Oerle norm. Een kinderrechter behandelt zelf de zaken van het bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming waarvan haar echtgenoot de algemeen directeur is
(145) Ermelo. Een lawine aan onjuiste ontvangstbevestigingen gemeente Ermelo richting Hop
(146) Raad voor de Kinderbescherming
147=A Hop publiceert nevenfuncties bestuurders en topambtenaren van uw gemeente met beginletter A
(148) Het complot! kinderbescherming: Indienen klachten tegen kinderbescherming werkt contraproductief mbt gevraagde omgangsregeling
(149) Raad voor de Kinderbescherming
(150) Raad voor de Kinderbescherming
(151) Raad voor de Kinderbescherming
(152) PR-campagne van de Kinderbescherming met "De Raad stelt zich open op" blijkt misleiding van de burger
(153) Raad voor de Kinderbescherming
(154) Raad voor de Kinderbescherming
(155) Raad voor de rechtspraak Den Haag Het voornemen is om in het jaar 2004 de gehele organisatie met het baten en lastenstelsel te laten proefdraaien
(156) Raad voor de Kinderbescherming
(157) Raad voor de Kinderbescherming
(158) Raad voor de Kinderbescherming
(159) Verzoek (159) aan LBIO inning (met) terugwerkende kracht te stoppen. Gewijzigde omstandigheden!
(160) Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
(161) Raad voor de Kinderbescherming
(162) Raad voor de Kinderbescherming
(163) De belangrijkste taak van de Hoge Raad is burgers geen recht geven op rechtseenheid en rechtsbescherming
(164) Notaris
(165) Raad voor de Kinderbescherming
(166) Raad voor de Kinderbescherming
(168) Raad voor de Kinderbescherming
(169) Selectiecriteria pleegouders! Niet zeuren en klagen bij RTL en SBS als een pleegkind wordt weggehaald, wurgcontracten zijn representatief voor de pleegzorg
(170) Jeugdzorg
(172) Rietveld Lyceum Doetinchem en omgeving ONVEILIG voor meisje A. Dit vrolijke meisje zit nu opgesloten in KINDERGEVANGENIS
(173) Jeugdzorg
(174) Jeugdzorg
(175) Hop tegen Ermelo: Hop ontdekt dat de Ermelose gemeente ambtenaar een natuurlijk gezag moet kunnen uitoefenen over burgers en bestuurders
(177) President rechtbank Zutphen: "Lachwekkend om de vertegenwoordiger kinderbescherming telkens de zaal te doen verlaten en bij de volgende zaak weer te zien terugkeren
(180) Notaris
(181) Voeding! Ethische ondernemingen met smerige streken, "schone schijn" achter PR?
(184) Het complot! Kinderrechter ook President Soroptemistenclub om belangen van vrouwen te bevorderen
Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Kinderrechters op hun congres verbijsterd achterlatend.....
(185) De positie van de vader na echtscheiding in de rechtspraak
(186) Gewijzigde vaststelling van de rijksbijdragen en terugvordering van de ten onrechte aan de stichting betaalde bedragen
(187) CDA: De Staat heeft er een groot belang bij dat burgers niet zelf mogen procederen maar dat het procesmonopolie bij de NOvA blijft.
(189) Jeugdzorg
190=B Hop publiceert nevenfuncties bestuurders en topambtenaren van uw gemeente met beginletter B
(192) Een klacht indienen tegen een psycholoog bij het Medisch Tuchtcollege met als grondslag de beroepscode voor psychologen 2007
(194) POM en afhandeling strafzaken tegen CDA elite "achter gesloten deuren"..... Fotomodel tegen CDA-er Eurlings. Welke bijbaantjes met VOG heeft deze Eurlings?
(195) Raad voor de Kinderbescherming
(194) OM Openbaar Ministerie en afhandeling strafzaken tegen de elite. Fotomodel tegen CDAer Eurlings
(196) Raad voor de Kinderbescherming
(197)
(198)
(199) Lijsttrekker Hop weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door Christelijk College Groevenbeek
(200)
(201) POM Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van Ermelose CDA burgemeester
(202)
(203) POM Politie wil identificatieplicht op anoniem communiceren De politie wil dat anoniem internetten en het anoniem kopen van prepaid telefoonkaarten verboden wordt
(204)
(208) Raad voor de Kinderbescherming
(209) Raad voor de Kinderbescherming
(211) Jeugdzorgmentaliteit: Vedivo terreur tegen Hop betekende ook het einde van alle Provinciale Klachtencommissies in Nederland
(212) Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
(213)
(214)
(217) Geld! Koop niets op krediet! Maak geen schulden! Geef geen geld aan gesubsidieerde goede doelen!
(218) Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen
(219) Jeugdzorg
(220)
(222) Raad voor de Kinderbescherming
(226) Jeugdzorg
(227) Jeugdzorg
(228)
(229) POM & Jeugdzorg Korpschef Nationale politie niet goed genoeg voor de politie en wordt daarom directeur bij de jeugdzorg
(231) Raad voor de Kinderbescherming
(233) Raad voor de Kinderbescherming
(236)
(237)
(238)
(245)
(246) POM & jeugdzorg maatje CDA-er Donner: "Het is misplaatst en onverantwoord te zoeken naar de schuldigen in de zaak Savannah. We moeten ons verzetten tegen negatieve beeldvorming over de gezinsvoogdij!"
248=E Hop publiceert nevenfuncties bestuurders en topambtenaren van uw gemeente met beginletter E
(249) Raad voor de Kinderbescherming
(250)
(251)
(252)
(253) Voeding! Is gentechnologie gevaarlijk voor kleine winkeliers/bakkers en boeren in arme landen die zelf hun voedsel verbouwen?
(255) Jeugdzorg
(256)
(257)
(258) Notaris
(259)
(261) Raad voor de Kinderbescherming
(262)
(264)
(267) POM CDA Minister van Justitie: Een druppel is niet gevaarlijk maar een stroom holt de steen uit
(268) Raad voor de Kinderbescherming
(269) POM & jeugdzorg & Kinderbescherming De moeder van zeilmeisje Laura Dekker heeft de jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming in het Algemeen Dagblad criminele organisaties genoemd
(270) POM & Jeugdzorgmentaliteit: Klager moet hetzelfde klachttraject overnieuw doen als de jeugdzorg niets heeft gedaan met gegrond verklaarde klachten. Dus aangifte doen!
(271) Startpagina huiselijk geweld
(277)
(279)
(283)
(285) Mr. Moszkowicz: Hijheeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
(289) POM & verhoor De Gelderse Verhoormethode! Een vader mocht een minderjarige niet bijstaan bij verhoor door de politie
(290)
(291)
(297)
(298) Raad voor de Kinderbescherming
(299)
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
(302) Het complot! Referteverklaring rechtbank Zwolle alweer representatief voorbeeld partijdigheid voor de moeder
(310) Onderaannemers in de jeugdzorg
(311) Jeugdzorg
(312)
(316)
(317)
(318)
(319) Voeding! Waarom is gebruik medicatie voor ADHD onder CDA Balkenende en ChristenUnie Roevoet explosief gestegen?
(320) Raad voor de Kinderbescherming
(321) Raad voor de Kinderbescherming
(322) Klacht gegrond
(325) Raad voor de Kinderbescherming
(326)
(328)
(329)
(333) Raad voor de Kinderbescherming
(335) Jeugdzorgmentaliteit: Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht weigerde afgifte contactjournaal
(338) Laura Dekker zeilt de wereld rond en Hop wenst haar heel veel succes toe
(339) Raad voor de Kinderbescherming - Jeugdzorg
(344)
(345)
(346)
(349)
(350)
(352)
(353)
(354) POM U kunt bij de politie alleen nog maar met DigiD aangifte doen via internet en inloggen op Mijn Politie.
(355) Jeugdzorg
(356) Notaris
(357) Raad voor de Kinderbescherming
(359) Notaris
(360) VERWEERSCHRIFT 360 tegen het verzoekschrift "Raad voor de Kinderbescherming" om ondertoezichtstelling bovengenoemde minderjarige.
(361) Jeugdzorg
(363) Het complot! Arnhemse rechter namens Rijksmuseum Amsterdam: "Moeders zijn beter geschikt dan vaders om leuke dingen met hun kinderen te doen"
(364) POM Voorbeeld beroepschrift 364 verkeersboete inzake "verkeersboete voetganger (voornemens) op voetgangersoversteekplaats (over te steken) niet voor laten gaan, feitcode R482
(366) Jeugdzorg
(368)
(371)
(374)
(376)
(382)
(383) Jeugdzorg heeft een commercieel belang bij het handhaven van kinderbeschermingsmaatregelen.
(384) Jeugdzorg Proces-verbaal Griffier
(385) Jeugdzorg
(386) Onderaannemers in de jeugdzorg
(387)
(388) Jeugdzorg
(390)
(392) Voeding! Wie controleren media en jeugdzorg met berichtgeving over ADHD en toedienen van kindercocaÔne?
(393)
(394)
(395)
(397) Jeugdzorgmentaliteit: Record aantal klachten gegrond verklaart na intimidatie van klaagster door medewerker Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht
(398) Jeugdzorgmentaliteit: Klacht gegrond tegen Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht na klagen over gebruik van een juridisch onjuiste naam
(399)
(400) Voeding! Is voedsel opgewarmd in een magnetron gezond? Indien ja, waarom babymelk niet opwarmen in een magnetron?
(401) Voeding! Waarom mogen boeren in Nederland geen gratis melk geven aan arme kinderen en moeten ze boetes betalen?
(403) Geld school en Dienst Uitvoering Onderwijs DUO, geheime onderonsjes over ouders tussen schoolen jeugdzorg
(404)
405=L Hop publiceert nevenfuncties bestuurders en topambtenaren van uw gemeente met beginletter L
(406) Voeding! Wie hebben belangen bij arbeidsproductiviteit (BurgerSlavenNummer) om burgers in de gaten te houden?
(407)
(408)
(409) Voorbeeld verzoek burger bij aanhouding en/of na een staande houding
(410)
(411)
(413) Jeugdzorgmentaliteit: Ten einde tot overeenstemming te komen over de wijze waarop u bijstand verleent in zaken van onze cliŽnten
(415) Raad voor de Kinderbescherming
(416)
(419)
(422)
(426)
(427)
(430)
(436) Jeugdzorg
(437) Jeugdzorg
(438)
(440)
(441) Voorbeeld aangifte tegen jeugdzorg medewerkers inzake een jeugdzorgrapportage
(442) Voorbeeld aangifte tegen psycholoog jeugdzorg inzake psychologenrapportage
(443) Jeugdzorg
(444)
(445) Resultaat: Analyse klachtafhandeling kinderbescherming 2000 citaat:"Dhr Hop vanwege groot aantal apart vermeld"
(446)
(447)
(448)
(450)
(452) CDA-ers betrapt op vernielen van Groep Hop verkiezingsposters
(453)
(454)
(455)
(456)
(457) 457 Startpagina wraking met aanvullende informatie voor burger en Parlement
(458) Modelklacht tegen deurwaarder
(459) Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
(460) Onderaannemers in de jeugdzorg De zaak Logtenberg
(461) SGJ Klacht gegrond
(462) Voorbeeld aangifte tegen medewerker kinderbescherming inzake kinderbeschermingrapportage
(463) Verzoek vrijstelling griffierecht
(464) Jeugdzorg
(465) Jeugdzorg
(466) Notaris
(467)
(469)
(470) Voorbeeldbrief Klacht GEGROND n.a.v. modelklacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(471)
(472)
(473)
(474) Jeugdzorg Amsterdam
(476)
(478)
(479) Modelklacht tegen deurwaarder
(480)
(481) Jeugdzorg
(484)
(488)
(489) Notaris
(490)
(491)
(492) Modelklacht tegen deurwaarder
(497) Jeugdzorg
(498)
(499) Jeugdzorg
(500)
(504) Klacht tegen gemeente Ermelo is bekend bij de Europese Commissie
(505) Onderaannemers in de jeugdzorg
(506) Ermelose commissie bezwaarschriften gaat gewoon door na wraking Hop van weerzinwekkend partijdige BSC
(509) Jeugdzorg
(511) Een sfeerverslag uit Ermelo. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
(513) ZWIJGRECHT! Aangifte tegen politie medewerkers wegens bedreigen en intimideren van burgers die van het ZWIJGRECHT gebruik willen maken
(516) Voorbeeld aangifte tegen griffier rechtbank inzake rechtbankgriffier-PV
(517)
(518)
(519)
(521) Onderaannemers in de jeugdzorg
(522)
(523)
(524)
(525)
(526)
(527)
(528)
(529)
(530)
(531)
(532)
(533)
(534)
(535)
(536)
(537)
(538)
(539)
(540)
(542)
(543)
(545) Jeugdzorg
(546)
(547) Het was lachwekkend te lezen dat Meesje maatregelen eiste tegen Hop na publicatie Klop Klop!!!!!!!!
(548) POM & dossier rechtbank. Voorbeeldbrief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
(549) Jeugdzorg
(550) POM Onschuldig geboren maar jouw gegevens worden door de gemeente gelijk naar het Justitieel Documentatiecentrum gestuurd
(551) Proces-verbaal Griffier Gerechtsdeurwaarder
(552) Nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht Spectrum CMO Gelderland
(555) Voorbeeld aangifte tegen gerechtsdeurwaarder
(556)
(559) Actie vaders tegen kinderbescherming in Zutphen! Medewerkers kinderbescherming onderworpen aan "verhoor" door vaders. Politie greep niet in!
(563)
(566) POM Voorbeeld Wob verzoek om de naam, titel, initialen, afschrift Koninklijk Besluit en nevenfuncties van de officier van justitie in uw zaak te verkrijgen
(569)
(572)
(573)
(575) Jeugdzorg
(577)
(578)
(582)
(583)
(584) POM/rechtersleger/advocaat. Openbaar Ministerie en rechtspraak irriteren zich aan het gebruik maken van zwijgrecht (Bandidos) in ieder geval zolang er geen bijstand van een advocaat is.
(585) Woonruimte! Om nieuwe kindertehuizen te vullen met kinderen word toegeschreven naar de gewenste conclusie
(586)
(587) Proces-verbaal Griffier
(591)
(592)
(593)
(596) POM Hoeveel personen zijn inmiddels betrokken bij een eenvoudig zaak dat escaleert door politiegeweld uit de polder?
(597) POM Waarom werd de witte Iphone van Weber in beslag genomen voor NFI onderzoek omdat Weber het politieoptreden gelijk filmde?
(599) Ermeloer George Elsing: Ik begrijp het (CDA)niet zo goed..........
(600) Jeugdzorg
(601) Ermelo CDA "In de raadsvergadering is er geen mogelijkheid tot inspreken van burgers en andere betrokkenen"
(602) Jeugdzorg
(605)
(606) Raad voor de Kinderbescherming
(607)
(610) Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hop ontdekt dat ambtenaren GEZAG over inwoners en politici moeten uitoefenen
(613)
(615) Ermelo Hop voorspelt: "Wet dwangsom wordt uitgehold om burgers te naaien en uit te zuigen"
(617) Jeugdzorg
(618)
(620)
(621)
(632)
(633)
(632)
(635)
(636) Jeugdzorg
(637) Jeugdzorg
(639) Jeugdzorg
(640) Jeugdzorg
(641) Jeugdzorg
(642) Jeugdzorg
(643)
(644)
(645)
(647)
(650) Raad voor de Kinderbescherming
(651)
(652) Uitspraak Raad van State wraking commissie bezwaarschriften
(653)
(654)
(657) Jeugdzorg
(658) Jeugdzorg
(659)
(661)
(663) Jeugdzorg
(664) Voorbeeldbrief klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(666) Raad voor de Kinderbescherming
(667) Raad voor de Kinderbescherming
(668)
(669)
(670)
(671)
(672) Raad voor de Kinderbescherming
(673) Raad voor de Kinderbescherming
(674)
(676)
(677)
(678)
(679) 457 Startpagina wraking met aanvullende informatie voor burger en Parlement
(680) Jeugdzorgmentaliteit: NEP Parlement in Den Haag veranderd klachtwetgeving tegen jeugdzorg om effectief klagen te onderdrukken
(682)
(683)
(684)
(689) Jeugdzorg Amsterdam
(691)
(692)
(693)
(696)
(699)
(700)
(701)
(702)
(703)
(704)
(705)
(706)
(707)
(708)
(709)
(710)
(711)
(712)
(713)
(714)
(715)
(716)
(717)
(719)
(720)
(721) Raad voor de Kinderbescherming
(722) Onderaannemers in de jeugdzorg? Stichting De Combinatie
(723) Onderaannemers in de jeugdzorg? Stichting Zuidzorg
(724)
(726)
729 Felle succesvolle campagnes tegen vernietiging natuur door CDA-ers leverde Hop de bijnaam natuurterrorist op
(741)
(742) Ermelo Alleen Groep Hop wil kwaliteitshandvest voor ambtenarij gemeente Ermelo invoeren
(756) Jeugdzorg
(780)
(800)
(801)
(802)
(803)
(804)
(805)
(806)
(808)
(810)
(811)
(812)
(815)
(816)
(817)
(818) POM & jeugdzorg Jeugdige daders die "Vlinder" zeer ernstig met lichamelijk letsel mishandelden worden niet vervolgd omdat die vervolging niet past in de Gelderland jeugdzorg conclusies
(819)
(820)
(822)
(827)
(831)
(838)
(839)
(840)
(841)
(842)
(843)
(844)
(845)
(846)
(848)
(849) Stockholmsyndroom in de jeugdzorg
(851)
(854)
(855)
(856)
(864)
(878)
(879)
(880)
(882)
(883)
(886)
(888)
(Referenties) Referenties J. Hop Ermelo
(Start kinderbescherming) Overzicht van al mijn websites gelinkt aan de Raad voor de Kinderbescherming
Uitnodiging Voorwoord met uitnodiging om na te denken over 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop
PERS Persberichten van Hop over de jeugdzorgmentaliteit in Nederland doodgezwegen door het NEP Parlement in Den Haag
(Jeugdzorg Groningen) Groningen Onderaannemers in de jeugdzorg
(Jeugdzorg Friesland) Friesland Onderaannemers in de jeugdzorg
(Jeugdzorg Drenthe) Drenthe Onderaannemers in de jeugdzorg
(Jeugdzorg Overijssel) Overijssel Onderaannemers in de jeugdzorg
(Jeugdzorg Gelderland) Gelderland Onderaannemers in de jeugdzorg
(Jeugdzorg Utrecht) Utrecht Onderaannemers in de jeugdzorg
(Jeugdzorg Noord-Holland) Noord-Holland Onderaannemers in de jeugdzorg
(bjz34185945) Amsterdam Onderaannemers in de jeugdzorg
(Jeugdzorg Zuid-Holland) Zuid-Holland Onderaannemers in de jeugdzorg
(Jeugdzorg Zeeland) Zeeland Onderaannemers in de jeugdzorg
(Geen jeugdzorg in Noord-Brabant) Noord-Brabant Onderaannemers in de jeugdzorg
(Jeugdzorg Limburg) Limburg Onderaannemers in de jeugdzorg
(Stichting Gereformeerde Jeugdhulpverlening) Onderaannemers in de jeugdzorg
(Stichting William Schrikker Groep) Onderaannemers in de jeugdzorg
(s41076982) Onderaannemers in de jeugdzorg
(s41208154) Onderaannemers in de jeugdzorg
(s41052011) Onderaannemers in de jeugdzorg
(BSN) Uw BSN nummer is uw burgerslavennummer
(Oude uitgangsformule) De oude uitgangsformule
Aangifte Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
partijdigheid Zicht op verkiezingen in de gemeente Ermelo
christelijk Zicht op CDA onderwijs Christelijk College Groevenbeek Ermelo
CBS J. Hop ontvangt graag reacties BSC op uw Wobverzoek 687 voor publicatie op internet?

bjz41177220 Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht, Nijenoord 2-4, 3552 AS UTRECHT
CBS Ermelo. Commissie bezwaarschriften Ermelo weigert nevenfuncties openbaar te maken

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.