Censuur in Nederland 1996-2014 ©. Databank met gratis informatie over overheid, bedrijfsleven, jeugdzorg, gemeente, milieu, onderwijs, rechtspraak, media, verkiezingen en politiek. Het doel van de website is kennis in gratis informatie en gratis informatie in kennis om te zetten. Lees eerst de uitgangsformule van mijn websites, daarna over het complot tegen politicus redacteur Hop 1996-2014. Denk eens na over de (voorspelbare) manier waarop de deskundige en daardoor lastige politiek actieve Hop door (rancuneuze) medewerkers van rechtbanken en bestuursorganen steeds opnieuw wordt aangepakt. (547) Denk verder na over wat er om u heen gebeurt en bespreek de inhoud van mijn websites binnen uw netwerk. Veel leesplezier. J. Hop Ermelo.

Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Referentie 2: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Referentie 3: Bron advocaat jeugdzorg op hoorzitting Hof van Discipline 150304: "Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X .

Vraag iedereen die u kent in gemeenten waar Groep Hop © meedoet aan verkiezingen gemeenteraad 2014 vooral Groep Hop te stemmen.

Censuur in Nederland ©
Groep Hop ©

 

Stichting Zuidzorg

Wie heeft er problemen (gehad) met het verkrijgen van (elektronische) dossiers van uw kinderen van Stichting Zuidzorg
Wie heeft er problemen (gehad) met de hulpverleningsplannen van Stichting De Zuidzorg
Wie heeft problemen gehad met het verkrijgen van indicatiebesluiten van Stichting Zuidzorg?
Wordt vervolgd

 

 

 

Het terughalen van zorgverleningsmappen door Zuidzorg personeel bij UHP van kinderen


WAARSCHUWING!
Ouders zorg ervoor dat u steeds kopietjes maakt van de aantekeningen van Zuidzorg personeel in een zorgverlenersmap.
Het maakt namelijk GEEN DONDER uit of u wel of niet meewerkt aan gezinsondersteuning door Zuidzorg personeel
Uitstekende rapportages van "professioneel" Zuidzorg personeel zijn onderschikt aan valse rancuneuze meldingen tegen ouders.
In Noord-Brabant gaat het er alleen maar om om informatie te verzamelen over een gezin voor een gezinsvoogd en als die informatie
alleen maar positief is probeert ZuidZorg personeel de zorgverlenersmap op slinkse wijze terug te eisen omdat positieve rapportages
van Zuidzorg personeel niet passen in het afhandig maken van kinderen door Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant.
Personeel voor intensieve thuiszorg van ZuidZorg dient u met de grootst mogelijke argwaan te benaderen simpelweg omdat afschrift
dossier over ouder en kind op verzoek van een ouder wordt geweigerd.
Het is dus slimmer om met een andere zorgverlener in zee te gaan die u wel afschrift ouder/kind dossier geeft op uw verzoek.

 

 

 

 

Raad van Toezicht en Bestuur ZuidZorg Eindhoven/Veldhoven

De Raad van Bestuur leidt het gehele ZuidZorg-concern en bestaat uit

Voorzitter dhr. Ing. C.P.J. Verouden
Lid College Arbeidszaken ActiZ
Lid onderhandelingscommissie Arbeidsvoorwaarden namens het College Arbeidszaken ActiZ
Lid Raad van Advies van het PFZW
Lid Bestuur Stichting Dr. Swaakprijs
Lid Raad van Commissarissen Woningstichting De Zaligheden
Voorzitter Stichting Vrienden van Harmonie Sub Umbra te Veldhoven
Voorzitter Afdeling Veldhoven van het Nederlandse Rode Kruis
Lid Bestuur Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT)
Lid Ledenraad RABOBANK Eindhoven-Veldhoven
Lid Sociaal Overleg Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (SOVV&T)

Lid dhr. H. van der Reijden
Lid-geneeskundige Centraal Tucht College Gezondheidszorg
Bestuurslid Stichting CoŲrdinatie Gezondheidszorg Suriname (COGESUR)
Lid NEN normcommissie Informatiebeveiliging in de gezondheidszorg (tot 1-7-2009)

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken en bestaat

Voorzitter dhr. drs. F.W.M. Kaptein
Directeur / Bestuurder Intrakoop te Waardenburg
Voorzitter Stichting Genneper Parken Bulls

Lid Mevrouw drs. U.M. Aalbers (vice-voorzitter)
OBU
(3) Lid Raad van Toezicht Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland
Lid Raad van Toezicht Stichting Aanzet

Lid dhr. P.T.H. Geboers RA
Registeraccountant directeur Kantoor Lindenhof Accountants en Belastingadviseurs te Eersel

Lid dhr. dr. mr. S.F.H. Jellinghaus
Advocaat en mediator partner De Voort Hermes De Bont advocaten en mediators te Tilburg
Universitair docent arbeidsrecht en sportrecht Universiteit van Tilburg
Redacteur Rechtspraak voor Medezeggenschap
Redacteur Tijdschrift voor Sport en Recht
Redactie International Encyclopedia of Sports Law
Lid reglementencommissie KNVB
Lid klachten- en geschillencommissie Rode Kruis Nederland
Lid klachtencommissie UPC
Lid Raad van Toezicht Stichting Buitengewoon leren en werken
Ad hoc lid advies-, begeleidings- en arbitragecommissies
Diverse (gast)docentschappen

Lid dhr. H.M. Don
Gezocht nevenfuncties van H.M. Don
(248) Is dit dezelfde persoon als H.M. Don SP wethouder gemeente Eindhoven?

Lid De heer dr. R.W. Welschen (lid t/m 19-05-2009)
Lid Raad van Commissarissen BVR Roosendaal
Lid Commissie FMO Breda
Lid Raad van Toezicht Stichting Valkenhorst

(406) Joop Sistermans
Voorzitter Raad van Toezicht ZuidZorg Eindhoven/Veldhoven GOG 01-02-2011

 

 

COMPLOT tegen Hop, represaillemaatregelen jeugdzorg Noord-Brabant, RvdK en rechtbanken Den Bosch tegen Hop 

bjz17151696 Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant , Gabriel Metsulaan 1F, 5613 LC Eindhoven
bjz17151696 Advies & Meldpunt Kindermishandeling West- en Midden-Brabant, Fellenoordstraat 52, 4811 TJ Breda
bjz17151696 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Oost-Brabant De Callenburgh 2, 5701 PA Helmond
UITNODIGING U kunt GRATIS meehelpen door uitnodigingen te verspreiden om te beginnen in uw eigen netwerk, in flatgebouwen
met veel brievenbussen, in wachtkamers, voor de ingang van scholen, kinderdagverblijven, rechtbanken of buro jeugdzorg enz.
PERS Persberichten en aandachtsvestigingen! Wilt u meehelpen om aan deze informatie zoveel mogelijk bekendheid te geven?
123 Hop deelt folders uit voor de ingang van de rechtbanken in Den Bosch
574 COMPLOT tegen Hop, de betekenis van het woord COMPLOT
075 COMPLOT tegen Hop, represaillemaatregelen jeugdzorg Noord-Brabant, RvdK en rechtbanken Den Bosch tegen Hop
012 COMPLOT tegen Hop, rechtbank Den Bosch eist juridische stappen tegen Hop na publicaties op internet
134 Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent en steeds adequaat toepast in communicatie met "jeugdzorg"
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant
720 Trucje 1 van Poes "de Rat" *, weigering ontvangstbevestiging bij inleveren van procedures/stukken door ouder op kantoor jeugdzorg
720 Trucje 2 van Poes "de Rat" *, weigering inleveren van procedures/stukken door ouder op kantoor jeugdzorg
055 bjz17151696 Klacht gegrond tegen SBJNB verklaard door Provinciale Klachtencommissie wegens intimidatie van tienermoeder
055 bjz17151696 Contactjournaal: Eerste bonafide uitspraak door College Advies JustitiŽle Kinderbescherming?
056 bjz17151696 Contactjournaal: Tweede bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant
060 bjz17151696 Contactjournaal: Zesde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant
198 13 klachten gegrond tegen SBJNB in eerste klachtronde bij de interne klachtencommissie met Hop als gemachtigde van klagers
674 19 klachten gegrond tegen SBJNB in twee klachtrondes bij interne en prov. klachtencommissie met Hop als gemachtigde van klagers
670 Opnieuw veel klachten gegrond tegen SBJNB in drie klachtrondes met Hop als gemachtigde van klagers
137 COMPLOT tegen Hop SBJNB tegen Hop bewijst werk jeugdzorg in Noord-Brabant is gebaseerd op verzonnen verhalen
680 COMPLOT tegen Hop Inzicht in de geheime VEDIVO onderonsjes over deskundige en lastige tegenstander Hop
052 COMPLOT tegen Hop Directeur SBJNB eist van Hop censuur op het indienen van klachten
051 COMPLOT tegen Hop Hop ten onrechte geweigerd als belangenbehartiger na VEDIVO COMPLOT tegen Hop
650 Vader Ad Smits: SBJNB presenteerde beleid aan de rechter terwijl SBJNB met mij nog moest kennismaken
505 Onderaannemers in de jeugdzorg
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant
* Poes "de Rat" is een gefingeerde naam!

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Disclaimer 2013 en vrijwaring. Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2013 disclaimer" van toepassing. Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. J. Hop streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. J. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan J. Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. J. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.