CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

Paranoïde personeel Stichting Blanco vernietigt cadeaus van ouders aan kinderen (VLINDER/digitaal fotolijstje) omdat ze denken dat er misschien een geheim zendertje in een cadeautje zit


Bij Stichting Blanco is het de normaalste zaak van de wereld dat cadeaus van ouders die niet meewerken worden vernietigd en/of cadeaus voor kinderen die opgesloten zitten bij deze stichting niet bereiken.

Ook worden bij Stichting Blanco opgesloten kinderen gedwongen verklaringen te ondertekenen dat ze niet naar de kinderrechter willen om gehoord te worden en dat deze kinderen het eens zijn met de gang van zaken bij stichting Blanco.

Als ouders niet meewerken wordt de omgangsregeling vanzelfsprekend stopgezet en kinderen worden gedwongen om verklaringen af te leggen dat ze geen contact willen hebben met hun ouders. Vanzelfsprekend kunnen deze wantoestanden bij Stichting Blanco ongestoord doorgaan omdat door de Koningin benoemde ernstig gedragsgestoorde voor jeugdzorg partijdige INTEELT kinderrechters als een papegaai de jeugdzorg en Stichting blanco personeel blijven napraten.

Het is belangrijk dat kinderen die opgesloten hebben gezeten bij Stichting Blanco contact met elkaar gaan leggen om gezamenlijk hun ervaringen op papier te zetten en de kampbewaarders van Stichting Blanco adequaat gaan aanklagen.

 

Paranoïde personeel Stichting Blanco bekijkt met verrekijkers kinderen op het terrein van stichting Blanco en bekijkt wat er op de weg gebeurt. Van onbekende auto's worden gelijk de kenteken gegevens opgevraagd bij hun politie maatjes


Bent u wel eens in de buurt van Stichting Blanco Zelhem geweest, grote kans dat uw kenteken en NAW gegevens bij Stichting zijn opgeslagen op verzoek van de kampbewaarders. Onderdanen wordt geadviseerd een verzoek in te dienen bij politie en stichting Blanco om deze opgeslagen gegevens onverwijld te vernietigen.

 

Stichting Blanco, Bielemansdijk 5 a, 7021HT Zelhem, gemeente Bronckhorst (088)(810)(3)

Gezocht namen bestuurders van stichtingen die verborgen zitten achter onderaannemers in de jeugdzorg? Gezocht namen bestuurders van stichtingen die verborgen zitten achter onderaannemers in de jeugdzorg?
Gezocht jaaromzet per stichting, aantal werknemers en aantal plaatsen voor kinderen dat ieder jaar gevuld moet worden?


Geselecteerde inschrijving Kamer van Koophandel
Naam: Blanco Woonzorgvoorziening Jeugdzorg
Vestigingsadres: Bielemansdijk 5 a
Vestigingsplaats: 7021HT Zelhem, gemeente Bronckhorst
KvK-nummer: 09172543
Vestigingsnummer: 000004024230
Soort Inschrijving: Hoofdvestiging
Indien bovengenoemde namen juridisch niet kloppen informeer de redacteur onverwijld over de juridisch juiste gegevens!
Indien u op de website Censuur in Nederland websites van onderaannemers in de jeugdzorg tegen komt die nog niet in bovenstaand overzicht staan mail de redacteur het nummer en dan wordt die website onverwijld nagekeken en in overzicht opgenomen om het beeld zo snel mogelijk optimaal geactualiseerd te maken. J. Hop

POR De Pleegouderraad Gelderland (POR)is een advies- en overlegvorm van pleegouders; een vorm van medezeggenschap.
In Gelderland gaat het om afdelingen pleegzorg van Entréa, Pactum en Lindenhout. De POR bestaat uit: Marieke Frickel, voorzitter (pleegouder Entréa) Carin Schrader, secretaris Maria van Toor, lid( pleegouder Lindenhout) Marthin Heetkamp (088) , lid (pleegouder Lindenhout) Henk Westra, lid (pleegouder Lindenhout) Annemieke Mulders, lid (pleegouder Entrea) Cora Schippers, lid (pleegouder Pactum)

ABC Bessels uitgevoerde werkzaamheden op Landgoed Obbinkmark Object gegevens: Type: Landhuis Adres: Bielemansdijk Plaats: Zelhem Uitgevoerde werkzaamheden: - Beglazing - Schilderwerk - Spackspuitwerkzaamheden Opdrachtgever: T2 Bouw BV Kruisbergseweg 9 7255 ZG HENGELO (Gld)

http://www.abcbessels.nl/project/Nieuwbouw/1/4/landgoed-obbinkmark.html

 

 

In welke scoutingclubs zitten groepsleiders met dezelfde achternaam als de kampbewaarders van Stichting Stichting Blanco te Zelhem


Ouders let op:
Sowieso moet je natuurlijk uit de buurt blijven van Scouting Nederland, zij leveren kinderen uit aan de jeugdzorg, bijvoorbeeld VLINDER. Het staat u natuurlijk vrij om deze waarschuwing te negeren maar wellicht bent u wel geïnteresseerd of de naam van de groepsleider van uw kind dezelfde is als die van kampbewaarders bij kindertehuizen in Nederland. In de jeugdzorg worden de baantjes onder elkaar verdeeld en het kan zo maar zijn dat uw kind als onderdaan van de koningin geselecteerd wordt voor exploitatie door de jeugdzorg. U bent in ieder geval gewaarschuwd!

Zicht op exploitatie van uw kinderen door jeugdzorg


Ouders volg het jeugdzorg geld in uw zaak? Dien Wob verzoeken in en vraag jaarverslagen op!
082 Exploitatie kinderen! Ouders volg het jeugdzorg geld in uw zaak?
071 Exploitatie kinderen! Ouders dien een verzoek in hoeveel geld verborgen zit achter ieder indicatiebesluit in uw zaak
867 Exploitatie kinderen! VLINDER zat opgesloten in een kamertje van een paar vierkante meter zonder raam
132 Exploitatie kinderen! Inkomsten en arbeidsvoorwaarden voor jeugdbeschermer met eindejaarsuitkering vast deel 5,15% resultaatafhankelijk deel 3,15%.
(s41052011) Exploitatie kinderen! Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op SCHAALVERGROTING!

 

 

(505) Zicht op onderaannemers in de jeugdzorg


Gezocht namen bestuurders van stichtingen die verborgen zitten achter onderaannemers in de jeugdzorg?
Gezocht jaaromzet per stichting, aantal werknemers en aantal plaatsen voor kinderen dat ieder jaar gevuld moet worden?
Vitree, check juridisch juiste naam (521)
Stichting Blanco (088)
Stichting de Combinatie (722)
Stichting Gereformeerde Jeugdhulphulpverlening (sgj41025318)
Stichting de Hoenderloo Groep (310)
Stichting Stichting Joseph (s41076982)
Stichting Leger des Heils Welzijn en Gezondheidszorg (s41208154)
Stichting Lindenhout (s41052011)
Stichting Pactum (460)
Stichting Rentray (386)
Stichting Tender (120)
Stichting William Schrikker Groep (swsg44200840)
 

CHECK ONDERSTAANDE NAMEN!
Stichting Trias Jeugdhulp Adios Holanda Adoptievoorzieningen Almata Jeugdzorg Plus Altra Avenier Cardea Jeugdzorg Cluster Collegio BV Combinatie Jeugdzorg CWZW Gelderland CWZW Noord CWZW Overijssel De Bascule De Boei De Kern De Lindenhorst De Rading De Werkwijzer De Zuidwester Elker Entréa FCB FlexusJeugdplein Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag Het Poortje Horizon HVO - Querido Jarabee Jeugd Zorgvragers Limburg Joods Welzijn JSO Juvent K2, Brabants Kennisctr. Jeugd Kabouterhuis Kindercentrum Olivo Kinderpostzegels Nederland Kinderzorg Zwolle Klaverblad Zeeland Kompaan en De Bocht Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering Leger des Heils Midden-Nederland Lijn5 Maashorst Mutsaersstichting Nationaal Fonds Kinderhulp Nederlands Jeugdinstituut Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen OCK het Spalier Oosterpoort P.M.Z. Boerderijen Pactum Parlan Partoer POC Drenthe Prokino Reinaerde Rivas Zorggroep Rubicon Jeugdzorg Service.JZ SOVEE Spectrum Spirit! Stek Jeugdhulp STHL Stichting Eigen Kracht Centrale Stichting Jade Stichting Jeugdformaat Stichting Jeugdhulp Friesland Stichting OGH Stichting Teylingereind Stichting Timon Stichting Triade Stichting Welzijn Lelystad Stimulans Welzijn SWS Welzijn TeleTrust Tender Tiskidz Topaze BV Trajectum TriviumLindenhof Voor School Welzijn Meppel Westerveld Welzijn Tubbergen Welzijn West Z-Vlaanderen Welzijnsonderneming Divers XONAR Yorneo Zandbergen Jeugd & Opvoedhulp Zorgbelang Fryslân Zorgbelang Gelderland Indien bovengenoemde namen juridisch niet kloppen informeer de redacteur onverwijld over de juridisch juiste gegevens! Indien u op de website Censuur in Nederland websites van onderaannemers in de jeugdzorg tegen komt die nog niet in bovenstaand overzicht staan mail de redacteur het nummer en dan wordt die website onverwijld nagekeken en in overzicht opgenomen om het beeld zo snel mogelijk optimaal geactualiseerd te maken. J. Hop

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Disclaimer 2013 en vrijwaring. Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2013 disclaimer" van toepassing. Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. J. Hop streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. J. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan J. Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. J. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.