GROEP HOP RHEDEN 2018 ©

De politieke groepering Groep Hop Rheden wil in 2018 weer meedoen aan de verkiezingen gemeenteraad met steeds grotere netwerken.

 

 

AANDACHTSVESTIGING

POM tegen Ron Nienhuis: Uitnodiging voor TWEEDE openbare hoorzitting politierechter dhr. mr. D.R. Sonneveldt 23 februari 2017 om 12:15 uur

Bekijk en deel de onderstaande opnamen in deze zaak met iedereen die u kent.
www.nicovandenham2.blogspot.nl/2017/12/getransformeerd-van-slachtoffer-naar.html beeldopnamen 1e hoorzitting Pom tegen Nienhuis
www.vitalifeiten.nl/justitie-verward-slachtoffer-dader/  Beeldopnames reactie Ron Nienhuis na 1e hoorzitting

Eerste openbare hoorzitting politierechter dhr. mr. D.R. Sonneveldt 14 december 2017 om 14:25 uur. Hop was bij deze openbare hoorzitting POM tegen Ron Nienhuis. Na wat juridisch gehakketak tussen Nienhuis/rechter/OvJ ging de inhoudelijke behandeling niet door omdat door Nienhuis aangetoond werd dat Nienhuis -met mijn voorbeeld verzoeken afschrift onderliggende dossiers bij politie, OM en rechtbank- alle dossiers wel had opgevraagd bij deze organisaties maar (nog) niet had gekregen. Na ontvangst kopie rechtbankdossier ter plekke werd een nieuwe datum voor een hoorzitting aan Nienhuis AANGEZEGD. Dat betekent dat Nienhuis geen nieuwe oproep krijgt maar dat hij door deze aanzegging deze nieuwe datum behoort te weten. Ron nu wel de tijd en faciliteiten krijgt om zijn verdediging tegen GEFABRICEERD BEWIJS EN VERZONNEN VERHALEN van POM tegen Nienhuis zo goed mogelijk voor te bereiden. Hop nodigt iedereen uit deze zaak verder te volgen en iedereen die u kent op deze zaak attent te maken hoe POM van een slachtoffer (wederom) een dader maakt.

AANDACHTSVESTIGING!
De informatie op deze website en de onderliggende websites in deze zaak worden zo zorgvuldig mogelijk actueel bijgewerkt om kennis in informatie en informatie in kennis (voor andere burgers) om te zetten.
De gepubliceerde informatie is (nog) NIET COMPLEET omdat de inhoudelijke behandeling van de zaak POM tegen Nienhuis nog niet aan de orde is geweest
ONDERZOEKSVRAGEN t.b.v. waarheidsvinding en publicaties op internet.
1. Hoe hard moet die auto op Nienhuis hebben ingereden als er kennelijk barsten in de voorruit van die auto zijn gekomen op de plek van die voorruit wanneer de hand van Nienhuis op die plaats op de voorruit wordt geraakt?
2. Met hoeveel kracht moet je met je blote hand op een voorruit van een auto slaan zodat er op die plaats op die voorruit allerlei barsten in de voorruit zijn ontstaan?

Contact Ron Nienhuis voor meer informatie
(367) POM & verhoor De Velpse verhoormethode! Respectloze behandeling van een slachtoffer door politie en OM
(206) POM & dossier politie. Voorbeeldbrief verzoek aan politie om afschrift dossier door verdachte
(690) Voorbeeld bezwaarschrift 690 tegen brief politie inzake Wet politiegegevens (wpg) Artikel 26 kopie Id kaart met onleesbaar gemaakt BSN-nummer is geen deugdelijke vaststelling identiteit van een burger
(343) POM & dossier OM. Voorbeeldbrief verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
(548) POM & dossier rechtbank. Voorbeeldbrief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
(609) Voorbeeld Wob verzoek om de namen van meer dan 800 Officieren van Justitie die werken voor het Openbaar Ministerie te verkrijgen
(566) Voorbeeld Wob verzoek om de naam, titel, initialen, afschrift Koninklijk Besluit en nevenfuncties van de Officier van Justitie in uw zaak te verkrijgen
Stem Groep Hop Rheden in 2018
Stem Groep Hop Rheden in 2014

 

 

Kent u iemand in Rheden, vraag of hij/zij Groep Hop wil stemmen?


Contact: Judith Leenders 06-18427354 Facebook: https://www.facebook.com/judith.leenders.7  
 Contact Ron Nienhuis 06-14518868 Facebook: https://www.facebook.com/raketron
 E-mail: groephoprheden@gmail.com

 

 

 

POM De Velpse verhoormethode! Nienhuis ging niet naar de TOM zitting, hij is slachtoffer en geen dader

Nienhuis ging niet naar de TOM zitting want hij is een slachtoffer en geen dader. Ga je wel naar de TOM zitting en je gaat akkoord met voorstel OM dan kun je niet meer procederen. Je hebt 14 dagen de tijd om de op de TOM zitting gemaakte afspraak in te trekken. Dat heeft verzet.

 

 

 

 

Waarschuwing voor de TOM zitting. TOM staat voor Taakstraf Openbaar Ministerie. Accepteren taakstraf betekent erkenning schuld en u heeft dan een strafblad

TOM-zitting.
Een TOM-zitting is weer iets anders dan een OM-zitting. TOM staat voor Taakstraf Openbaar Ministerie. De insteek van de TOM-zitting is dus het opleggen van een taakstraf. De officier van justitie kan tijdens zo'n TOM-zitting een taakstraf opleggen van maximaal 120 uren.

Verloop TOM-zitting. De TOM-zittingen vinden meestal plaats op het parket van de officier van justitie. U wordt naar een kamer gebracht waar u de officier van justitie of een gemandateerde parket-secretaris met u de zaak gaat bespreken. Eerst zal de officier van justitie met u bespreken waarvan u wordt verdacht. Dit leest u ook op de oproeping voor de TOM-zitting die u hebt ontvangen. Daarna zal de officier van justitie vragen stellen over uw persoonlijke omstandigheden. Aan het eind van de TOM-zitting zal de officier van justitie aan u een voorstel doen voor de afdoening van de strafzaak.

Straffen TOM-zitting De TOM-zitting is in het leven geroepen om de officier van justitie de mogelijkheid te bieden om een verdachte te kunnen straffen zonder dat er een rechter aan te pas zou komen. Aan u mag een taakstraf worden opgelegd van maximaal 120 uren. Een taakstraf kan bestaan uit een werkstraf en/of een leerstraf. Indien u akkoord gaat met het voorstel van de officier van justitie, dient u hier tijdens de TOM-zitting mee in te stemmen. Daartoe ondertekent u een instemmingsformulier. Vervolgens heeft u in principe 6 maanden de tijd om de taakstraf uit te voeren.

De reclassering draagt zorg voor de tenuitvoerlegging van de taakstraf. Na afloop van de TOM-zitting hebt u daarom nog vaak een gesprek met de reclassering voor de verdere invulling van de taakstraf. In overleg met de reclassering bepaalt u waar, wanneer en voor hoeveel uren per dag u de taakstraf gaat verrichten.

Naast een taakstraf kunnen ook voorwaarden worden gesteld om voor een taakstraf in aanmerking te komen. Die voorwaarden kunnen zijn het vergoeden van de aangerichte schade, dan wel het meewerken aan schadebemiddeling het doen van afstand van inbeslaggenomen goederen

Registratie strafblad U dient er rekening mee te houden dat de acceptatie van een taakstraf tevens een erkenning van schuld inhoudt, ook al bent u niet bij een rechter geweest. Het feit komt daardoor ook als 'een veroordeling' op uw justitiŽle documentatie (= vroegere strafblad) te staan. Dit zal dus ook gevolgen kunnen hebben bij de aanvraag van een VOG.
Advocaat nodig bij TOM-zitting Op zich zijn de straffen die bij een TOM-zitting opgelegd kunnen worden niet heel erg hoog (maximaal 120 uren werkstraf). Toch adviseren wij cliŽnten vaak wel om een advocaat mee te nemen naar een TOM-zitting. U zit immers tegenover de tegenpartij (de officier van justitie) zonder enige verdere rechtsbescherming. Wanneer u zich tijdens de TOM-zitting niet laat bijstaan door een advocaat loopt u het risico dat u onterecht wordt 'veroordeeld' of een te hoge straf accepteert.

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.