Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Netwerk Rheden

 

 

POM De Velpse verhoormethode! Nienhuis ging niet naar de TOM zitting, hij is slachtoffer en geen dader.

Nienhuis ging niet naar de TOM zitting want hij is een slachtoffer en geen dader. Ga je wel naar de TOM zitting en je gaat akkoord met voorstel OM dan kun je niet meer verder procederen. Je hebt 14 dagen de tijd om de op de TOM zitting gemaakte afspraak in te trekken. Dat heet verzet.

 

 

Waarschuwing voor de TOM zitting. TOM staat voor Taakstraf Openbaar Ministerie. Accepteren taakstraf betekent erkenning schuld en u heeft dan een strafblad

TOM-zitting.
Een TOM-zitting is weer iets anders dan een OM-zitting. TOM staat voor Taakstraf Openbaar Ministerie. De insteek van de TOM-zitting is dus het opleggen van een taakstraf. De officier van justitie kan tijdens zo'n TOM-zitting een taakstraf opleggen van maximaal 120 uren.

Verloop TOM-zitting. De TOM-zittingen vinden meestal plaats op het parket van de officier van justitie. U wordt naar een kamer gebracht waar u de officier van justitie of een gemandateerde parket-secretaris met u de zaak gaat bespreken. Eerst zal de officier van justitie met u bespreken waarvan u wordt verdacht. Dit leest u ook op de oproeping voor de TOM-zitting die u hebt ontvangen. Daarna zal de officier van justitie vragen stellen over uw persoonlijke omstandigheden. Aan het eind van de TOM-zitting zal de officier van justitie aan u een voorstel doen voor de afdoening van de strafzaak.

Straffen TOM-zitting De TOM-zitting is in het leven geroepen om de officier van justitie de mogelijkheid te bieden om een verdachte te kunnen straffen zonder dat er een rechter aan te pas zou komen. Aan u mag een taakstraf worden opgelegd van maximaal 120 uren. Een taakstraf kan bestaan uit een werkstraf en/of een leerstraf. Indien u akkoord gaat met het voorstel van de officier van justitie, dient u hier tijdens de TOM-zitting mee in te stemmen. Daartoe ondertekent u een instemmingsformulier. Vervolgens heeft u in principe 6 maanden de tijd om de taakstraf uit te voeren.

De reclassering draagt zorg voor de tenuitvoerlegging van de taakstraf. Na afloop van de TOM-zitting hebt u daarom nog vaak een gesprek met de reclassering voor de verdere invulling van de taakstraf. In overleg met de reclassering bepaalt u waar, wanneer en voor hoeveel uren per dag u de taakstraf gaat verrichten.

Naast een taakstraf kunnen ook voorwaarden worden gesteld om voor een taakstraf in aanmerking te komen. Die voorwaarden kunnen zijn het vergoeden van de aangerichte schade, dan wel het meewerken aan schadebemiddeling het doen van afstand van inbeslaggenomen goederen

Registratie strafblad U dient er rekening mee te houden dat de acceptatie van een taakstraf tevens een erkenning van schuld inhoudt, ook al bent u niet bij een rechter geweest. Het feit komt daardoor ook als 'een veroordeling' op uw justitiŽle documentatie (= vroegere strafblad) te staan. Dit zal dus ook gevolgen kunnen hebben bij de aanvraag van een VOG.
Advocaat nodig bij TOM-zitting Op zich zijn de straffen die bij een TOM-zitting opgelegd kunnen worden niet heel erg hoog (maximaal 120 uren werkstraf). Toch adviseren wij cliŽnten vaak wel om een advocaat mee te nemen naar een TOM-zitting. U zit immers tegenover de tegenpartij (de officier van justitie) zonder enige verdere rechtsbescherming. Wanneer u zich tijdens de TOM-zitting niet laat bijstaan door een advocaat loopt u het risico dat u onterecht wordt 'veroordeeld' of een te hoge straf accepteert.

 

 

Inleiding voorbeeld brieven

Succesvol weerwerk tegen jeugdzorg bemoeienis begint met zicht krijgen op de denk- en werkwijze van jeugdzorg personeel
(732) RT. PROACTIEF systematisch leren denken en werken. Dien een Wob verzoek in.
(10) Weerbaar worden tegen Raad voor de Kinderbescherming is weten hoe een raadsrapport wordt geschreven
(11) Weerbaar worden tegen Raad voor de Kinderbescherming is weten dat wanneer een raadsrapport niet deugt, "kinderbeschermers" toch blijven doorgaan
(137) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is weten hoe beslissingen in de jeugdzorg in achterkamertjes genomen worden
(50) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is eerbetoon voor ouders die in een emotioneel vaak moeilijke en lastige situatie meededen aan de strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd
(80) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is weten dat rechters meestal partijdig zijn voor overheidsdienaren
(338) Laura Dekker zeilt -na contact met "jeugdzorg"- de wereld rond en veel Nederlanders wensen haar veel succes toe
(804) Voorbeeld geheim overleg om toe te kunnen blijven schrijven naar steeds meer omzet in de jeugdzorgindustrie
(521) Aapjes kijken in een jeugdzorgkooi om toe te kunnen schrijven naar de door jeugdzorg gewenste conclusie
 

 

U begint met procedureel en systematisch leren denken en werken

(7) U begint met ieder document systematisch en chronologisch in een word document vast te leggen
(134) POM Leer de omschrijving van een verdachte zoals in de wet omschreven uit uw hoofd
(367) U zorgt dat u eerst over complete dossiers beschikt. U bestudeert "De Velpse Verhoormethode"
(123) Kinderbeschermingsmaatregelen na gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen is fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt
(276) U begrijpt hoe u als burger kan worden genaaid door een rechter die ook advocaat is
(815) Hoger beroep met Hop tegen beschikking rechtbank Arnhem inzake niet-ontvankelijk Wob-verzoek gegrond
(50) Hop moet bloeden schrijft een CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met bijbaantjes bij kerk en school na strijd om afgifte contactjournaal
(1000) Netwerken in Nederland om informatie in kennis en kennis in informatie om te zetten
 

 

Voorbeeld brieven

(465) Voorbeeld brief 465 school inzake afschrift complete dossiers
(464) Voorbeeld brief 464 school inzake welzijn en ontwikkeling minderjarige
(173) Voorbeeld brief 173 school na jeugdzorg bemoeienis met de minderjarige

(206) Voorbeeld brief 206 verzoek aan politie om afschrift alle dossiers
(343) Voorbeeld brief 343 verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
(548) Voorbeeld 548 brief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte

(102) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier jeugdzorg
(110) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier gemeente
(575) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier Voorziening voor Pleegzorg
 

 

Zicht op de exploitatie van kinderen door de jeugdzorg industrie

Lees verder.........

 

 

Na contact met politie of Openbaar Ministerie als verdachte begint u gelijk met procedureel en systematisch leren denken en werken

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.

(367) POM Vrijspraak Nienhuis! Bestudeer de zaak Nienhuis wanneer u onverhoopt met politie of OM in aanraking komt!
(206) POM Voorbeeld brief 206 verzoek aan politie om afschrift alle dossiers
(134) POM Leer de omschrijving van een verdachte zoals in de wet omschreven uit uw hoofd
(690) POM Na contact met politie of Openbaar Ministerie als verdachte begint u gelijk PROACTIEF met procedureel en systematisch leren denken en werken
(343) POM Voorbeeld brief verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
(733) POM Voorbeeld brief verzoek aan Openbaar Ministerie inzake uitnodiging voor een TOM zitting
(548) POM Voorbeeld brief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
(609) POM & Wob & RT. PROACTIEF leren denken en werken. U verzoekt om alle namen van de 800+ Officieren van Justitie die werken voor het Openbaar Ministerie
(566) POM & Wob & RT. PROACTIEF leren denken en werken. U verzoekt om naam, titel, initialen, afschrift Koninklijk Besluit en nevenfuncties van de Officier van Justitie in uw zaak
(732) RT. PROACTIEF systematisch leren denken en werken. Dien een Wob verzoek in.

 


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 2018 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.