Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Hop geeft u op onnavolgbare wijze inzicht in de jeugdzorg mentaliteit.
Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school. Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat jeugdzorg op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

 

 

Openbaar register nevenfuncties bestuurders gemeenten, leden bezwaarcommissie op internet

Beginletter C BSC, 147=A, 190=B, 207=C, 243=D, 248=E, 287=F, 295=G, 304=H, 313=I, 315=J, 396=K, 405=L, 493=M, 494=N, 495=O, 496=P en Q, 501=R, 503=S, 507=T, 553=U, 554=V, 570=W, 571=X, 589=Y, 675=Z, Griffier, Gemeentesecretaris.
(207) Beginletter C

Dhr. J.F. Koen (CDA) burgemeester Cappelle aan de IJssel
Lid Regioraad Stadsregio Rotterdam
Lid Raad van Toezicht CVO-groep – Driebergen
Lid Algemeen Bestuur Vereniging Deltametropool – Delft
Voorzitter Algemeen Bestuur (AB) en Dagelijks Bestuur (DB) Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten - Portefeuille Bestuurlijke Zaken
Voorzitter van de Raad van Advies van de Segment Academy - Leusden
Vice-voorzitter Stichting De Regenboog – hulpverlening Oekraine
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Mw. J.J. van Doorne (PvdA) burgemeester gemeente Capelle aan de IJssel GOG12-05-2010
Db-en ab-lid Stadsregio Rotterdam
Ab-lid en secretaris Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam-Rijnmond
Db-en ab-lid Interregionale Brandweersamenwerking Oost (totdat regeling overgaat in Veiligheidsregio)
Db-en ab-lid Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Ab-lid Halt Rotterdam-Rijnmond
Ab-lid Voorzieningen Gezondheidszorg rotterdam & Omstreken
Lid exploitatie-commissie Stichting Exploitatie Golf & Country Club Capelle a/d IJssel
Lid Commissie van Aanbeveling Stichting Leergeld Capelle aan den IJssel
President ENTP (European New Town Platform
Voorzitter Raad van Toezicht RO-theater
Lid van het Bouwfonds Cultuurfonds
Beschermvrouwe van Muziekvereniging Eendracht Maakt Macht
Beschermvrouwe van de Stichting Pallieter
Beschermvrouwe van de Stichting tot Behoud van het J.A. Beijerinckgemaal
Lid van het Comitť van Aanbeveling van de Landelijke Stichting tegen Zinloos Geweld
Lid van het Comitť van Aanbeveling van de Stichting Pallieter
Lid van het Comitť van Aanbeveling van de Stichting Vrienden van het IJssellandziekenhuis
Lid van het Comite van Aanbeveling van de Stichting Hospice IJsselThuis
GOG12-05-2010

Dhr. drs. A. Mans (VVD) burgemeester gemeente Castricum miv 01-09-2011
Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord
Lid afdeling Driehoek Duinstreek Bergen/Heiloo/Castricum (OM, politie en gemeente)
Plv lid algemeen bestuur Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Plv lid algemeen bestuur Regiohuis Noord-Kennemerland
Plv lid Regiegroep PONK
Plv vertegenwoordiger gemeente in aandeelhoudersvergadering Eneco
Plv vertegenwoordiger gemeente in aandeelhoudersvergadering BNG
voorzitter raad van toezicht Schorer Stichting
lid raad van toezicht Stichting Het Raamwerk
Dhr. drs. A. Mans (VVD) burgemeester gemeente Hillegom GOG 01-09-2011
Lid Algemeen Bestuur Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Lid Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands-Midden
plv lid Algemeen Bestuur Intergemeentelijke Sociale Dienst
plv lid Algemeen Bestuur Regeling Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek
Bron 18-02-2012 Hop www.burojeugdzorg.nl/1000.htm

Mw. A. Emmens-Knol, PvdA burgemeester gemeente Castricum PENSIOEN miv 01-05-2011
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Raad van Advies Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Voorzitter E-Quality (kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit)
AB Raad der Europese Gemeenten en Regio’s, sectie Nederland
Dagelijks bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord
Algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord
Driehoeksoverleg Zuidkust; Regionaal College (politie)
Plv. Algemeen bestuur GGD
Plv. Dagelijks bestuur WNK
Lid VNG adviescommissie internationale samenwerking
Lid Bestuurlijk platform Europa
Bron 24-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. B.J. Bouwmeester (D66) burgemeester gemeente Coevorden
lid Algemeen Bestuur Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR)
lid Bestuur Regionale Brandweer Drenthe (RBD)
lid Algemeen Bestuur Euregio Enschede/Gronau
lid Mosercommissie Euregio
vice-voorzitter Aufsichtsrat Europark Coevorden/Emlichheim Entwicklungsgesellschaft GmbH
voorzitter Gesellschafterversammlung Europark Coevorden/Emlichheim Entwicklungsgesellschaft GmbH
lid Dagelijks Bestuur Openbaar lichaam Eems Dollard Regio (EDR)
lid Stuurgroep Interreg EDR
lid Comitť van Toezicht Interreg EDR
voorzitter Raad van Toezicht Stichting TORECO
bestuurslid VDG (afdeling Drenthe van de Vereniging Nederlandse Gemeenten: VNG)
lid stuurgroep Stedenkring/ Stšdtering Zwolle-Emsland
lid Regionaal College politie Drenthe
voorzitter commissie nevenwerkzaamheden
bestuurslid Stedelijk Netwerk
gemeentelijk vertegenwoordiger algemene vergadering: Aandeelhouders NV Waterleidingmij. Drenthe, Essent NV, NV Area reiniging, NV BNG, VEGANN (Vereniging aandeelhouders binnen Noord-Nederland Essent)
lid Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost
lid CoŲrdinating Council Trans Siberian Trainway
lid bestuur Stichting Brandweer Opleidingen Noord
lid Raad van Commissarissen NV Rendo Netbeheer
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Promotie Coevorden
Lid Vereniging van Nederlandse Gemeenten commissie Locale economie & werkgelegenheid
Lid Vereniging van Nederlandse Gemeenten projectcommissie Water
Voorzitter portefeuillehoudersoverleg Milieu, Verkeer & Vervoer
Lid bestuur Stichting Brandweer Opleidingen Noord
Lid Regionaal College politie Drenthe
Bestuurslid Stedelijk Netwerk
Voorzitter Stuurgroep Centrum Coevorden
Bron 01-10-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. B.P. Meinema (CDA) burgemeester gemeente Cranendonk
NEVENFUNCTIES
Lid DB samenwerkingsverband regio Eindhoven
Voorzitter Raad van Toezicht Bosgroep Zuid-Nederland
Lid bestuur instandhouding protestants kerkje Budel
Bron 19-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Onderstaande nevenfuncties van 1-12-2007 NIET meer gevonden op 19-08-2010:
lid DB SRE
poho-houder Adviescie. VI (Gezondheidszorg, onderwijs, cultuur,cultuurhistorie, financiŽn, personeels- en interne zaken)
lid Portefeuillehoudersoverleg SRE bestuurlijke aangelegenheden,
Lid Algemeen Bestuur Hulpverleningsregio Zuid-Oost Noord- Brabant.
Lid Algemeen Bestuur HNG
Plv. voorzitter Land van Weert & Cranendonck (Port.E.Z.)
Voorzitter DIC (Duurzaam Industrieterrein Cranendonck)
Plv. voorzitter Land van Weert & Cranendonck
ZOEK
Dhr. J.J. Luteijn (Jan)(SGP) burgemeester gemeente Cromstrijen. Hij is sinds 1999 wethouder in de gemeente Werkendam. Daarnaast was hij vanaf 2003 tot 2007 lid van Provinciale Staten in Noord-Brabant en van 1994 tot 1999 raadslid in de gemeente Werkendam.

Dhr. P. Mengde  (PvdA) waarnemend burgemeester gemeente Cuijk
Lid AB GGD Hart voor Brabant
Lid AB Ambulancevoorzien Brabant Midden, West Noord
Lid Euregioraad Rijn-Waal
Lid AB Veiligheidsregio Brabant Noord
Lid AB Brandweer Land van Cuijk
Lid Regionaal College Politieregio Brabant Noord
Lid Driehoeksoverleg Maas en Leijgraaf
Lid Stuurgroep Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf
Lid Bestuurlijke Regiegroep Samenwerking Noord-OostBrabant
Lid platform Noordelijke Maasvallei
Voorzitter Raad van Toezicht La providence
Lid Ledenraad Univť-VGZ-lZA-Trias
Bron 16-09-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. L.M. Schoots  (PvdA) burgemeester gemeente Cuijk GOG 16-09-2010
PvdA-Kamerlid
Zwemonderwijzer en directeur van sportaccommodaties
Wethouder gemeente Ridderkerk
adjunct-directeur gemeentelijke dienst sportzaken gemeente Ridderkerk
lid gemeenteraad Ridderkerk
waarnemend burgemeester van Zevenhuizen/Moerkapelle
burgemeester gemeente Zevenhuizen/Moerkapelle
lid bestuur PvdA afdeling Ridderkerk
voorzitter bestuur PvdA afdeling Ridderkerk
lid bestuur PvdA gewest Zuid-Holland
voorzitter PvdA gewest Zuid-Holland
lid algemeen bestuur stichting vormingswerk PvdA
secretaris stichting vormingswerk PvdA
lijsttrekker PvdA gemeenteraadsverkiezingen Ridderkerk, 1986
lid partijraad PvdA
lid partijbestuur PvdA, vanaf november 1989
voorzitter COA (Centraal Opvang Orgaan Asielzoekers) Rijndelta
voorzitter RIAGG Rotterdam-Zuid e.o.
lid regionaal bestuurarbeidsvoorziening i.o. Drechtsteden
lid bestuur CoŲperatieve Vereniging Obema BA te Vianen
voorzitter RDC-Drechtstede
lid bestuur CoŲperatieve vereniging Intres BA te Hoevelaken
Woordvoerder binnenlandse zaken, politie en sociale zaken van de PvdA-Tweede-Kamerfractie
Lid Euregioraad
Lid DB Veiligheidsregio w.o. Politie, Brandweer en Hulpverleningsdienst
Lid DB Veiligheidshuis MLC
(Vice)voorzitter Nederlandse Sport Alliantie
Lid Bondsbestuur Nederlandse Cult. Sportbond
Voorzitter Vereniging Sport en Gemeente Zuid
Lid Adviesraad Vereniging Sport en Gemeente
Lid Platform Integraal Overleg

Dhr. R. van Schelven (D66)burgemeester gemeente Culemborg
Politie Regio Gelderland-Zuid en G.R. Hulpverlening en Veiligheid Gelderland-Zuid
DB en AB lid
CV Ontwikkelings- maatschappij Parijsch Voorzitter Stichtingsbestuur
Algemeen Bestuur intergemeentelijk samenwerkings-verband Regio Rivierenland AB Lid
Landelijke Stichting Open Monumentendag ecr./Penningm
Beheerstichting Begraafplaatsen Bestuurslid
Stichting Vrienden vd St. VTZC – Vrijwilligers Terminale Zorg Culemborg Voorzitter
Nederlandse Stichting Jan van Riebeeckhuis Voorzitter
Commissie professionalisering Burgemeesters NGB Lid
Stichting Garantie Inst.Woningbouw Bestuurslid
Comitť van aanbeveling Stichting Gispen Collectie Lid
Comitť van aanbeveling Theater de Fransche School Voorzitter
Comitť van Aanbeveling Betuws Symfonie Orkest Lid
Comitť van Aanbeveling Werk aan het Spoel
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Stuurgroep Visie Veiligheid Voorop in Gelderland-Zuid Lid
Comitť van aanbeveling Stichting Gispencollectie Lid
Stichting FinanciŽle Ondersteuning Bihat Gouda Voorzitter XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Boxmeer moet nog naar B
A.G. (Andrť) Hengeveld RA CMC
Voorzitter rekenkamercommissie gemeente Veldhoven
Voorzitter raad van toezicht ziekenhuis Bernhoven (regio Oss-Uden-Veghel
Lid raad van commissarissen Woonmaatschappij Maasland.

mr. H.H.G. (Bert) van der Linden
Nevenfuncties:
Secretaris jury Brabantse Monumentenprijs
Lid regiocommissie waterschap Brabantse Delta.
Vice-voorzitter CDA Loon op Zand/Kaatsheuvel

C.W. (Kees) de Zeeuw MSM
Hoofdfunctie
Directeur IGI adviesgroep – adviesgroep voor strategie en ontwikkeling
Raadslid gemeente Waalre
Voorzitter fusiebegeleidingscommissie algemeen ziekenhuis/verpleeghuizen
Lid begeleidingscommissie reorganisatie categoraal ziekenhuis.

mr. N.C. (Tet) Rost van Tonningen Medewerker Rekenkamercommissie
Geen nevenfuncties opgegeven 17 maart 2008

drs. ir. H.P.M. van de Loo, gemeentesecretaris gemeente Boxmeer
GEEN NEVENFUNCTIES 
Bron: Gemeente Boxmeer
 

A.W.J.M. Cornelissen, raadsgriffier gemeente Boxmeer
NEVENFUNCTIES
Vereniging van griffiers: lid commissie belangenbehartiging en vertrouwenspersoon.
Koninklijke Toeristenbond ANWB: consul voor recreatie en Toerisme.
ABVAKABO: lid Landelijke Advies Commissie gemeenten.
Ministerie van Buitenlandse zaken: internationaal verkiezingswaarnemer EU/OESO.
Stichting Wandelsport Boxmeer: bestuurslid
Bron: Gemeente Boxmeer

J.A. de Graaf (CDA) Wethouder
1e loco-burgemeester
Nevenfunctie:
Voorzitter Scouting Zuid Oost Nederland
Lid Dagelijks Bestuur welstand Noord-Oost Brabant
Penningmeester besturudersvereniging CDA Noord-Brabant
Lid werkgroep PIO “in het dorp” 


Voorzitter “vrienden van het Heilig Bloedgilde” 

 

 

 

B.C.M. Moeskops (SP)

 

mso-list:l10 level1 lfo8;tab-stops:list 36.0pt">gemeente Tiel
Lid klachtencommissie gemeente Tiel
Lid commissie bezwaar en beroep gemeenten Mill, St. Hubert en Grave
Secretaris stichting "vrienden van het Schaartven"

 

Z. (Sohťla) Hosseini Ghreani
Raadslid gemeente Boxmeer SP (Socialistische Partij)
Nevenfunctie:
Trajectbegeleider Radius afd. vluchtingenwerk
Lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant/SP

 

W.C.M.M. (Winfried) Bosters
Raadslid gemeente Boxmeer SP (Socialistische Partij)
Nevenfunctie:
Verkoper/projectleider EVAC BV Schijndel

 

A.S.A.H. (Stephan) Schaminťe
Raadslid gemeente Boxmeer SP (Socialistische Partij)
Nevenfunctie:
Plaatsvervangend voorzitter Politieke avond
Integral planner NXP Semiconductors Nijmegen
Penningmeester SP Boxmeer
(adviserend) Lid ANV Groen Boxmeer

 

E.P. (Edson) Manuel Verdana">
Raadslid gemeente Boxmeer SP (Socialistische Partij)
Nevenfunctie:
Vrijwilliger St. VONK
Vrijwilliger Madeleine

 

H.A.G. (Erik) Ronnes Verdana">
Fractievoorzitter CDA (Christen Democratisch AppŤl)
Raadslid gemeente Boxmeer CDA (Christen Democratisch AppŤl)
Nevenfunctie:
Lid algemeen bestuur Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten (HNG)
Plaatsvervangend lid Euregioraad Rijn-Waal
Manager Accounts Payable - Xerox Venray

 

P.I.M.H. (Peter) Stevens
Raadslid gemeente Boxmeer CDA (Christen Democratisch AppŤl)
Nevenfunctie:
Ondernemer
Algemeen Bestuur Waterschap AA en Maas
Bestuurslid vakgroep akkerbouw Z.L.T.O.
Lid raad Rabo LvCM
Voorzitter volleybalclub Vc Avance

 

J.W.M. (Jan) Stoffelen Verdana">
Raadslid gemeente Boxmeer CDA (Christen Democratisch AppŤl)
Nevenfunctie:
Lid Euregioraad Rijn-Waal
CoŲrdinator nieuwe werken waterschap Peel en Maasvallei Venlo
Secretaris harmonie De Herleving
Collectant kerk Vierlingsbeek
Collectant Astmafonds
Secretaris CDA fractie

 

F.G.C. (Frans) Wouters Verdana">
Raadslid gemeente Boxmeer CDA (Christen Democratisch AppŤl)
Nevenfunctie:
Presidium- en raadslid
Groepsleider Omnizorg Apeldoorn
Bestuurslid Sportivo Overloon
Voorzitter KRO afdelingsraad Den Bosch

 

J.L.A. (Johan) Hermanussen
Fractievoorzitter
Raadslid gemeente Boxmeer VDB (Vijf Dorpen Belang)
Nevenfunctie:
Eigenaar handelskwekerij
Lid carnavalsvereniging Maashees

 

M.P.M. (Marc) Oudenhoven
Raadslid gemeente Boxmeer VDB (Vijf Dorpen Belang)
Nevenfunctie:
Lid Euregioraad Rijn-Waal
Directeur/eigenaar Olie Weert BV
Voorzitter ZVV Concordia
Voorzitter JOC

 

W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
Fractievoorzitter Partij: Dorpslijst Oeffelt
Presidium- en raadslid gemeente Boxmeer Dorpslijst Oeffelt
Nevenfunctie:
Voorzitter VV  "de Zwaluw" Oeffelt

 

G.H.J. (Gťrard) Kusters
Raadslid gemeente Boxmeer Dorpslijst Oeffelt
Nevenfunctie:
Werknemer gemeente Meerlo-Wanssum

 

P.M.J.M. (Peter) Arts Verdana">
Fractievoorzitter Lijst Overloon
Raadslid gemeente Boxmeer Lijst Overloon
Nevenfunctie:
Production manager Institut de Sťlection Animal BV Boxmeer

 

H.R. (Harrie) Raaijmakers
Raadslid gemeente Boxmeer Lijst Overloon
Nevenfunctie:
Deze heeft in strijd met wetgeving geen informatie over zijn nevenfuncties gegeven!

 

A.G.M. (Twan) Stiphout Verdana">
Fractievoorzitter BB '86 (BurgerBelang '86)
Raadslid gemeente Boxmeer BB '86 (BurgerBelang '86)
Nevenfunctie:
Agrarisch ondernemer
Voorzitter bestuur Pony Club Remonte
Sponsor/publiciteit en wedstrijd commissie ver. "De Metworst"
Voorzitter bestuur stichting "Samen zien we los"

 

M.O. (Maarten) Wiggers de Vries
Fractievoorzitter PK (Progressieve Kombinatie)
Nevenfunctie:
Manager Dichterbij Specialistische Zorg
Bestuursvoorzitter Jenaplanonderwijs Boxmeer

 

M.G.M. (Maria) van Ammers-van Duijnhoven
Fractievoorzitter en raadslid gemeente Boxmeer Belangengroep Rijkevoort
Nevenfunctie:
Teamleider facilitair bedrijf UMC St. Radboud Nijmegen

 

P.F. (Frans) van der Zande Fractievoorzitter Politiek Beugen
Raadslid gemeente Boxmeer Politiek Beugen
Nevenfunctie:
Lid Algemeen Bestuur Welstandszorg Noord-Brabant
Manager Site Services Intervet International B.V.
Bestuurslid Stichting DBO Boxmeer en commissies DBO
Voorzitter Stichting expl. sportaccom. Olympia '18
Voorzitter Stichting gemeenschapshuis "Wapen van Beugen"
Voorzitter buurttoernooi Beugen
Voorzitter Olympia's oliebollenomloop
Wethouder J.P. Kroet
Lid van de Adviesraad SVB WWB65+
Lid van het AB en DB van het Werkvoorzieningschap Noordoost-
Brabant.
Lid van het AB van Welstand Noord-Brabant
Lid van de Raad van Commissarissen van IBN
Let op! www.burojeugdzorg.nl/685.htm weigering (bestuurlijke nevenfuncties) vanaf mei - augustus 2010!
H.J. (Herman Jan) van Cuijk Verdana">

Functie: Raadslid
Partij: VVD Fractievoorzitter
Nevenfuncties:

Medevennoot VanTienen vof Boxmeer (Medisch Therapeutische Elastische Kousen & Bandages)
Voorzitter Historische Kring Land van Cuijk.
Redactielid kwartaalblad "Merlet" (van de Historische Kring).
Lid S.A.T.-commissie Kring Gilden Land van Cuijk.
Jurylid Kring Gilden Land van Cuijk.
Lid "Stichting Vrienden van het H. BloedsGilde".
Lid/broeder van het H. Bloedsgilde.
Penningmeester Stichting Karel Thiery.
Behoud Cultureel Erfgoed Boxmeer.
Redactielid Parochienieuws Boxmeer. Beverwijk moet nog naar B

Voorzitter :
Drs. Ing. G.J. Braas

Ambtelijk secretaris :
Drs. A.B.H. Blakborn
 

Leden :
Dr. R. Elte (plaatsvervangend voorzitter)
Dr. H.J.M. Fenger
Dhr. B. Gezer (raadslid)
Mw. drs. M.G. Hopman-Verbrug (raadslid)

Beverwijk, mw. A.L. SchŲlvinck gemeentesecretaris gemeente Beverwijk miv 010909
NEVENFUNCTIES
Extern lid Audit Comittee Tweede Kamer der Staten-Generaal tav de uitvoering van de Tweede Kamer in breede zin
Bron gemeente Beverwijk
Dhr. F. Claasen, gemeentesecretaris gemeente Beverwijk 110709-GOG190809
Beverwijk, Dhr. ing. D.H.J. Hulskes gemeentesecretaris gemeente Beverwijk GOG 190809
NEVENFUNCTIES
Raadslid PvdA gemeente Alkmaar
Afdelingshoofd wijkzaken gemeente Beverwijk
Bron gemeentes Alkmaar en Beverwijk 2009 CHop
Beverwijk, Dhr. drs. A.L.C.S. Lantain a.i. gemeentesecretaris gemeente Beverwijk
NEVENFUNCTIES
Directeur van een lege gas N.V., te weten de N.V.Maaslandgas te Oss
Bron gemeente Beverwijk
ARCHIEF
Nummer:2006-051 Gorinchem, 18 oktober 2006 Benoeming van de heer drs. A.L.C.S. Lantain als interim-griffier wegesn ziekte griffier mevrouw drs. A.R. Visser
Lantain Coaching & Interim Management B.V. Kleibergsestraat 26 A 4266GC Eethen
Beverwijk, Dhr. H. Rengers raadsgriffier gemeente Beverwijk
NEVENFUNCTIES
secretaris van de Beverwijkse harddraverijstichting Prins Bernhard.
Bron gemeente Beverwijk Monday, December 08, 2008 11:36 AM

 

 

Wethouder W.A.Spruit
Waarnemend voorzitter van de Stichting stedenband Beverwijk-Wronki/ Stichting medische hulp IJmond-Wronki
Bestuurslid van het prentekabinet Van der Linden
Voor de vermelde functies worden geen vergoedingen ontvangen
De wethouders F.J.A.Frowijn, F.Mosk en M.Dijkshoorn bekleden geen nevenfuncties
 J.A.L.Backer
KAM-regeltaakhouder
Kwaliteit Arbo Milieu
Presentator/bestuurslid
Medewerker Koninginnedag
Corus
Corus
Stg. Prentenkabinet v.d.Linden
Wielerrronde Beverwijk
 C.C.Bilars-Don
Bestuurslid
Voorzitter
Parttime medewerker
Bestuurslid Nat.Bond van Oranjeverenigingen
Zonnebloem afd. Beverwijk-Breestraat
Sportfondsenbad Beverwijk-Horeca
4 meicomitť
 C.J.M.Bodewes
Zelfstandig ondernemer
Aandeelhouder (minderheidsbelang)
Administratiekantoor
Beleggingsmij. Wijk aan Zee B.V.
 R.J.J.Boer
Directeur
Directeur
Voorzitter
Denbo projectinrichting B.V.
Denbo Beheer B.V.
BVV De Kennemers
 J.Dorenbos-de Hen
Docent Nederlands
Mediatheekmedewerker (vrijwilliger)
Kennemer College BŁllerlaan
Kennemer College v.Riemsdijklaan
 C.J.N.Duin
Docent
Trainer/docent
NOVA College Haarlem
NCOT
 H.A.Duin
Docent
Corus
 H.Erol
Databaseconsultant
CBS
 D.Fekkes-Sikma
Bestuurslid
Bestuurslid kerkelijke organisatie 
CDAV Beverwijk
PKN
 B.Gezer
Sectiecontroller
Secretaris
Corus
Aksemseddinmoskee Zweedselaan
 A.E.M.Gouma-Bervoets
Bestuurslid 
OBS De Sterrekijker 
 A.P.M.van Groeningen-RŁhl
Manager dienstverlening
Ned.Mij.ter bevordering Tandheelkunde 
 M.G.Hopman-Verburg
Docent
Secretaris
Secretaris 
NOVAcollege
Stg.Ashan Development Center
Stg.Wereldwinkel Beverwijk
 M.B.Joosten
PatiŽntenvoorlichter
Zelfstandig ondernemer 
RKZ te Beverwijk
Joosten cs communicatie- en adviesbureau
 M.Karatas
Parttime verkoper
Student 
BCC Beverwijk
VU Amsterdam 
 B.Kat
Accountmanager
Bestuurslid projectintegratie VVD 
Amsterdamse Technische Unie B.V.
VVD Den Haag
 V.Kellenaar
Juridisch adviseur
Vos abb te Woerden 
 K.Kiers
Trainer/coach
Bouwplanadv. Keurmerk Veilig Won.
Atletiekver. Suomi te Velsen
Centr. v.Beveilig. en Veiligheid, Wageningen 
 F.Koster
Directeur
Directeur
Directeur
Master metals B.V.
F.H.J.Koster Holdings B.V.
F.H.J.Koster Pensioen B.V. 
 P.N.M.Meiland
Voorzitter
K.H.N. afd. Beverwijk e.o. 
 M.K.Pfeiffer 
Voorzitter 
COAV-IJmond Chr. Democr. Vrouwenberaad 
 L.G.M.van Roermund
Leerkracht 
OBS De Zeester 
 K.Vos
Bestuurslid
Stadswerk Nederland Prov. N.H.
 H.A.M. Witte
Vrijwilliger
Belangenbehartiger
Voorzitter
Voorzitter
RK Regionaal Diaconaal Centr. IJmond noord
Ypsilon Midden Kennemerland
Hoedencomitť ASCOT Beverwijk
VVDvrouwen Midden-Kennemerland
 B.Wolf
Zelfstandig ondernemer
Ben Wolf administratiekantoor

Gemeente Capelle aan de IJssel
Raadsgriffier
drs.T.A.deMik=Mw. drs. T.A. de Mik  ()
Raadslid
drs.N.H.vanBuren=Dhr. drs. N.H. van Buren  (CDA)
T.Keuzenkamp-vanEmmerik=Mw. T. Keuzenkamp-van Emmerik  (CDA)
drs.J.F.Breedveld=Mw. drs. J.F. Breedveld  (CDA)
A.C.Lange=Dhr. A.C. Lange  (Capels Belang)
C.A.J.Schaatsbergen=Dhr. C.A.J. Schaatsbergen  (Capels Belang)
ing.J.T.vanZwienen=Dhr. ing. J.T. van Zwienen  (Capels Belang)
drs.M.K.A.Grauss=Dhr. drs. M.K.A. Grauss  (ChristenUnie)
M.Harmsen-Spruijt=Mw. M. Harmsen-Spruijt  (ChristenUnie)
A.vanMourik=Dhr. A. van Mourik  (GroenLinks)
ir.I.B.Verweijen-Steenaart=Mw. ir. I.B. Verweijen-Steenaart  (GroenLinks)
C.A.Santman=Dhr. C.A. Santman  (Leefbaar Capelle)
C.F.J.deJong=Dhr. C.F.J. de Jong  (Leefbaar Capelle)
J.A.A.Meuldijk=Dhr. J.A.A. Meuldijk  (Leefbaar Capelle)
M.E.Wilson=Dhr. M.E. Wilson  (Leefbaar Capelle)
A.J.Hartnagel=Mw. A.J. Hartnagel  (Leefbaar Capelle)
drs.I.M.Camijn-vanKuler=Mw. drs. I.M. Camijn- van Kuler  (Leefbaar Capelle)
drs.M.J.vanCappelle-KonijnenbergRA=Mw. drs. M.J. van Cappelle-Konijnenberg RA  (Liberaal Capelle)
mr.A.S.vanderKlauw-Cornet=Mw. mr. A.S. van der Klauw-Cornet  (Liberaal Capelle)
A.denOuter=Dhr. A. den Outer  (PvdA)
H.S.Saritas=Dhr. H.S. Saritas  (PvdA)
dr.M.J.vanDuin=Dhr. dr. M.J. van Duin  (PvdA)
ing.R.A.M.Heuvelsland=Dhr. ing. R.A.M. Heuvelsland  (PvdA)
ing.R.J.Hagman=Dhr. ing. R.J. Hagman  (PvdA)
G.Sivas=Mw. G. Sivas  (PvdA)
M.O.Pengel=Mw. M.O. Pengel  (PvdA)
S.Verhart-Leentvaar=Mw. S. Verhart-Leentvaar  (PvdA)
drs.M.C.MonteiroLima=Mw. drs. M.C. Monteiro Lima  (PvdA)
P.S.Mulder=Dhr. P.S. Mulder  (SGP)
mr.A.Weggeman=Dhr. mr. A. Weggeman  (SGP)
D.A.deLange=Dhr. D.A. de Lange  (VVD)
E.M.C.Faassen=Dhr. E.M.C. Faassen  (VVD)
P.vanderLinden=Dhr. P. van der Linden  (VVD)
mr.L.H.vanHouten=Dhr. mr. L.H. van Houten  (VVD)
Gemeentesecretaris
G.Kruijt=Dhr. G. Kruijt  ()
Wethouder
C.vandenHeuvel=Dhr. C. van den Heuvel  (Capels Belang)
A.J.Moerkerke=Dhr. A.J. Moerkerke  (Leefbaar Capelle)
drs.M.Ponte=Dhr. drs. M. Ponte  (PvdA)
drs.M.G.Jaliens=Dhr. drs. M.G. Jaliens  (PvdA)

font-family:
 
class="subkop">Capelle aan den IJssel, Dhr. G. Kruijt gemeentesecretaris gemeente Capelle aan de IJssel
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Capelle aan de IJssel Sent: Tuesday, February 24, 2009 7:51 PM

 

Nevenfuncties afdelingshoofden

Beer, T. de
1e loco-secretaris/plv. alg. directeur


Nevenfuncties: mso-list:l81 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter Vereniging van Eigenaren "Van Duvenvoorde", Capelle aan den IJssel mso-list:l81 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt">Lid Bezwarencommissie functiewaardering Gemeente Bergambacht mso-list:l81 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt">Lid bezwarencommissie functiewaardering Gemeente Goirle
 
 

Boskamp, P.
Hoofd Facilitaire Diensten


Nevenfuncties:
Lid Adviescommissie Facilitaire kengetallen gemeenten, Capgemini, Utrecht
Lid Adviescommissie Kwaliteit en kosten facilitaire activiteiten, Capgemini, Utrecht
 
 

Fousert, A.S.E.
Hoofd Stedelijke Ontwikkeling


Nevenfunctie: mso-list:l71 level1 lfo3;tab-stops:list 36.0pt">Lid van beroepsveldcommissie HES Rotterdam, richting makelaardij en vastgoed
 
 

Huizinga, S.L.C.
Hoofd Beheer


Nevenfunctie: mso-list:l75 level1 lfo4;tab-stops:list 36.0pt">Penningmeester/ledenadministrateur Eerste Rijsoordse Hengelsport Vereniging (ERHV) "De Waal", Ridderkerk
 
 

Tooten-Laar van de, H.J.W.M.
Directiesecretaris


Nevenfuncties: mso-list:l89 level1 lfo5;tab-stops:list 36.0pt">Raadslid gemeente Rijnwoude mso-list:l89 level1 lfo5;tab-stops:list 36.0pt">Lid algemeen bestuur Intergemeentelijke Sociale Dienst Rijnstreek
 
 

Schouten, S.G.V.
Hoofd Administratie

Nevenfunctie: mso-list:l88 level1 lfo6;tab-stops:list 36.0pt">Bestuurslid IJsclub Sleeuwijk
 
 

Tuinier, R.
Hoofd ConcernfinanciŽn


Nevenfuncties: mso-list:l46 level1 lfo7;tab-stops:list 36.0pt">Advies en administratie Tuinier Finance Service, Krimpen aan den IJssel mso-list:l46 level1 lfo7;tab-stops:list 36.0pt">Penningmeester Stichting Hope en Healing, Krimpen aan den IJssel
 

Mw. drs. T.A. de Mik raadsgriffier gemeente Capelle aan den IJssel en welke (bestuurlijke) nevenfuncties heeft deze TOPambtenaar?
Worden de (bestuurlijke) nevenfuncties van de raadsgriffier geweigerd? Indien ja, waarom dan?
NEVENFUNCTIES
Lid Adviescollege studie Bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 
Secretaris Commissie Professionalisering Vereniging van Griffiers  

NEVENFUNCTIES GELINKT AAN "JEUGDZORG" en/of ELEKTRONISCH KINDDOSSIER?

 

Dhr. F. de Kok (Plaatsvervangend griffier)
Adviseur in opdracht van Adviesbureau Consort B.V. te Zeist )

 

 

Mw. drs. J.F. Breedveld (CDA) mso-list:l73 level1 lfo8;tab-stops:list 36.0pt">Erasmus Universiteit Rotterdam, program manager postinitiŽle masteropleiding Internal/Operational auditing en IT-auditing ) mso-list:l73 level1 lfo8;tab-stops:list 36.0pt">Extern lid rekenkamercommissie gemeente Papendrecht ) mso-list:l73 level1 lfo8;tab-stops:list 36.0pt">Lid Rabobank ledenraad mso-list:l73 level1 lfo8;tab-stops:list 36.0pt">Redactielid van Audit Magazine
 

Dhr. dr. N.H. van Buren MCD (CDA) mso-list:l44 level1 lfo9;tab-stops:list 36.0pt">Directeur Kennisalliantie Zuid-Holland ) mso-list:l44 level1 lfo9;tab-stops:list 36.0pt">Lid Algemeen bestuur Stadsregio Rotterdam mso-list:l44 level1 lfo9;tab-stops:list 36.0pt">Lid Commissie Beroep en Bezwaar Stadsregio Rotterdam mso-list:l44 level1 lfo9;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter CDA dertigers Rotterdam mso-list:l44 level1 lfo9;tab-stops:list 36.0pt"> Trainer Eduardo Frei Stichting mso-list:l44 level1 lfo9;tab-stops:list 36.0pt">Lid Raad Advies Stichting Letteren & Samenleving Rotterdam mso-list:l44 level1 lfo9;tab-stops:list 36.0pt">Plv. lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Hitlandbos
 

Mw. drs. I.M. Camijn-Van Kuler (Leefbaar Capelle) mso-list:l49 level1 lfo10;tab-stops:list 36.0pt">Docent 2e fase, plv. teamleider H5, Comenius Capelle a/d IJssel )
 

Mw. drs. M.J. van Cappelle-Konijnenberg RA (VVD) mso-list:l0 level1 lfo11;tab-stops:list 36.0pt">Erasmus Universiteit Rotterdam, program manager programma voor

 

 


programma voor commissarissen )
Lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Hitlandbos
Lid ledenraad Rabobank Rotterdam
Lid medezeggenschapsraad OBS-West
Lid van de Raad van Toezicht Stichting Kinderopvang Maassluis )
 

Dhr. dr. M.J. van Duin (PvdA)
Wetenschappelijk docent Erasmus Universiteit Rotterdam )
Dga M.J. van Duin Beheer B.V. )
Decaan Master of Crisis and Disaster Management, Netherlands Instituut Fysieke Veiligheid, Nibra )
Lid gezamelijke rekenkamercommissie de Triangel, Lopik/Oudewater/Montfoort )
Senior-onderzoeker COT instituut voor veiligheids- en crisismanagement )
Redactielid Journal of Contingencies and Crisis Management
Redactielid Recht, Bestuur, Organisatie van Hulpdiensten
Redactielid tijdschrift Alert
 

Dhr. E.M.C. Faassen (VVD) mso-list:l100 level1 lfo14;tab-stops:list 36.0pt">Sectorhoofd Welzijn, Bestuursdienst Rotterdam ) mso-list:l100 level1 lfo14;tab-stops:list 36.0pt">Adviseur BMC (Bestuur- en Management Consultants) divisie maatschappelijke ontwikkeling Randstad-West )
 

Dhr. drs. M.K.A. Grauss (ChristenUnie) mso-list:l24 level1 lfo15;tab-stops:list 36.0pt">Ambtenaar gemeente Rotterdam ) mso-list:l24 level1 lfo15;tab-stops:list 36.0pt">Lid Stadsregio mso-list:l24 level1 lfo15;tab-stops:list 36.0pt">Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke stand mso-list:l24 level1 lfo15;tab-stops:list 36.0pt">Lid van het comitť van aanbeveling voor het kinderhospice in Capelle e.o.
 

Dhr. drs. ing. R.J. Hagman (PvdA) mso-list:l63 level1 lfo16;tab-stops:list 36.0pt">Ministerie van Verkeer & Waterstaat Rijkswaterstaat Dienst Zuid-Holland ) mso-list:l63 level1 lfo16;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter zeemachtkorps Rotterdam mso-list:l63 level1 lfo16;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter stichting Betelgeuze
 

Mw. M. Harmsen-Spruijt (ChristenUnie) mso-list:l33 level1 lfo17;tab-stops:list 36.0pt">O.K. assistent ErasmusMC Rotterdam ) mso-list:l33 level1 lfo17;tab-stops:list 36.0pt">Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke stand )
 

Mw. A. J. Hartnagel (Leefbaar Capelle) mso-list:l93 level1 lfo18;tab-stops:list 36.0pt">Plaatsvervangend lid Stadsregio
 

Dhr. ing. R.A.M. Heuvelsland (PvdA) mso-list:l122 level1 lfo19;tab-stops:list 36.0pt">Directeur eigen B.V. zakelijke dienstverlening ) mso-list:l122 level1 lfo19;tab-stops:list 36.0pt">Interim- en projectmanagement ) mso-list:l122 level1 lfo19;tab-stops:list 36.0pt">Lid oudergeleding Medezeggenschapsraad IJsselcollege
 

Mw. M. de Hoog-Paling (Leefbaar Capelle) mso-list:l39 level1 lfo20;tab-stops:list 36.0pt">Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke stand )
 

Dhr. mr. L.H. van Houten (VVD) mso-list:l115 level1 lfo21;tab-stops:list 36.0pt">Directeur Praktijkvennootschap L.H. van Houten BV II te Rotterdam ) mso-list:l115 level1 lfo21;tab-stops:list 36.0pt">Advocaat/procureur lid van de maatschap Van Harmelen Beijneveld Van Houten te Rotterdam ) mso-list:l115 level1 lfo21;tab-stops:list 36.0pt">Directeur Praktijkvennootschap L.H. van Houten BV te Rotterdam mso-list:l115 level1 lfo21;tab-stops:list 36.0pt">Directeur mr. L.H. van Houten Holding BV te Rotterdam mso-list:l115 level1 lfo21;tab-stops:list 36.0pt">Directeur BV Pensioenfonds mr. L.H. van Houten te Rotterdam mso-list:l115 level1 lfo21;tab-stops:list 36.0pt">Bestuurslid St. Pensioenfonds mr. H. van der Wiel te Rotterdam
 

Dhr. C.F.J. de Jong (Leefbaar Capelle) mso-list:l52 level1 lfo22;tab-stops:list 36.0pt">Eťnmansbedrijf decorateur/schilder sinds 1985 )
 

Mw. T. Keuzenkamp-Van Emmerik (CDA)
Bureauhoofd Economische Zaken Groenservice Zuid Holland, Schiedam )
Lid bestuur IJsselzicht
Voorzitter Capelse afdeling KWF Kankerbestrijding
Lid clientenraad IJsselland ziekenhuis
Lid Curatorium Comenius College
 

Mw. mr. A.S. van der Klauw-Cornet
Voorzitter medezeggenschapsraad Capelse Schoolvereniging
Algemeen bestuurslid Stichting Beijerinck gemaal
 

Dhr. A.C. Lange (Capels Belang)
Voorzitter Stichting Tileng
Lid Dagelijks Bestuur Recreatieschap Hitlandbos
 

Dhr. D.A. de Lange (VVD)
Lid cliŽntenraad Fokus
 

Dhr. P. van der Linden (VVD)
Voorzitter Capelse Kunstkring
Algemeen bestuurslid Recreatieschap Hitland
Verenigingsbegeleider KNVB

Dhr. A. van Mourik (Groen Links)
Voorzitter Stichting Capelle helpt Pakistan
Secretaris penningmeester St. Bureau Schrijfwerk
Docent Heerenlandencollege )
Secretaris Stichting Beheer Fractiegelden GroenLinks
Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke stand )

Dhr. P.S. Mulder (SGP)
Hoofd Administratie Cyclus N.V. )
Leider (voorzitter) +12/+14 jeugdvereniging "Bid en Werk"
Plv. lid Algemeen Bestuur Stadsregio Rotterdam
Lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Hitlandbos
 

Dhr. ir. A. den Outer (PvdA) mso-list:l47 level1 lfo30;tab-stops:list 36.0pt">Ambtenaar gemeente Rotterdam )
 

Mw. M.O. Pengel (PvdA) mso-list:l4 level1 lfo31;tab-stops:list 36.0pt">Ambtenaar gemeente Rotterdam )
 

Dhr. C.A. Santman (Leefbaar Capelle) mso-list:l112 level1 lfo32;tab-stops:list 36.0pt">Medewerker receptie Stichting Humanitas ) mso-list:l112 level1 lfo32;tab-stops:list 36.0pt">Eigenaar Britishtreats.nl ) mso-list:l112 level1 lfo32;tab-stops:list 36.0pt">Demonstratie schilder Lilliput Lane ) mso-list:l112 level1 lfo32;tab-stops:list 36.0pt">Plv. lid Recreatieschap Hitlandbos
 

Dhr. H.S. Saritas (PvdA) mso-list:l111 level1 lfo33;tab-stops:list 36.0pt">ICT medewerker R.E.T. N.V.) mso-list:l111 level1 lfo33;tab-stops:list 36.0pt">CoŲrdinator F.N.V. Belastingservice
 

Dhr. C.A.J. Schaatsbergen (Capels Belang) mso-list:l97 level1 lfo34;tab-stops:list 36.0pt">Directeur/eigenaar praktijk voor alternatieve gezondheidsbehandeling ) mso-list:l97 level1 lfo34;tab-stops:list 36.0pt">Ambtenaar defensie ) mso-list:l97 level1 lfo34;tab-stops:list 36.0pt">Vice-voorzitter ondernemersraad Ministerie van Defensie Amerikaanse onderdelen Capelle aan den IJssel mso-list:l97 level1 lfo34;tab-stops:list 36.0pt">Plaatsvervangend lid Stadsregio
 

Mw. G. Sivas (PvdA) mso-list:l72 level1 lfo35;tab-stops:list 36.0pt">Docent MBO Zadkine College )
 

Mw. ir. I.B. Verweijen-Steenaart (Groen Links)
Landschapsarchitect als vrij beroep )
Eindredacteur van boek "Capelle van dijkdorp tot woonstad: een eeuw wonen in Capelle aan den IJssel" Historische Vereniging Capelle
Vrijwilligerswerk
Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Stadsregio
 

Dhr. mr. A. Weggeman (SGP) mso-list:l77 level1 lfo37;tab-stops:list 36.0pt">Adjunct directeur Wetgeving Raad van State ) mso-list:l77 level1 lfo37;tab-stops:list 36.0pt">Lid van de bezwaarschriftencommissie in de gemeente Rozenburg ) mso-list:l77 level1 lfo37;tab-stops:list 36.0pt">Medewerker van het Nederlandse tijdschrift voor bestuursrecht ) mso-list:l77 level1 lfo37;tab-stops:list 36.0pt">Lid van de klachtencommissie van het Lodensteincollege (VO) te Amersfoort mso-list:l77 level1 lfo37;tab-stops:list 36.0pt">Bestuurslid van de Stichting tot verzorging van verstandelijke gehandicapten De Schutse mso-list:l77 level1 lfo37;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter hoofdbestuur NPV (Nederlandse PatiŽntenvereniging) mso-list:l77 level1 lfo37;tab-stops:list 36.0pt">Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Gereformeerde Geestelijke gezondheidszorg (Stg. Eleos)
 

Dhr. M.E. Wilson (Leefbaar Capelle) mso-list:l30 level1 lfo38;tab-stops:list 36.0pt">Fysiotherapeut )
 

Dhr. ing. J.T. van Zwienen (Capels Belang) mso-list:l21 level1 lfo39;tab-stops:list 36.0pt">Hoofd Vastgoed Ontwikkeling de Nieuwe Unie Rotterdam ) mso-list:l21 level1 lfo39;tab-stops:list 36.0pt">Secretaris Postduivenvereniging PV De Snelvlieger Capelle a/d IJssel mso-list:l21 level1 lfo39;tab-stops:list 36.0pt">Bestuurslid Volkstuin Vereniging Dier en Tuin Capelle a/d IJssel

 

Overzicht nevenfuncties burgerleden terug

 

Dhr. G.J.M. van den Akker (Capels Belang) mso-list:l114 level1 lfo40;tab-stops:list 36.0pt">Beleidsmedewerker ROC Albeda ) mso-list:l114 level1 lfo40;tab-stops:list 36.0pt">Directeur/eigenaar praktijk voor alternatieve gezondheid en masssage ) mso-list:l114 level1 lfo40;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter Capels Belang mso-list:l114 level1 lfo40;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter Gereformeerde Algemene Kerkenraad
 

Mw. E.J.M. van Dongen-Van der Meer (CDA) mso-list:l23 level1 lfo41;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitterschap van de Stichting Capelse kerken in Actie mso-list:l23 level1 lfo41;tab-stops:list 36.0pt">CliŽntenraad SZ Capelle mso-list:l23 level1 lfo41;tab-stops:list 36.0pt">Vrijwilligerswerk in RK parochie Capelle
 

Dhr. B.C. Alblas RA (Groen Links) mso-list:l134 level1 lfo42;tab-stops:list 36.0pt">Medewerker administratieve organisatie/Interne controle Stichting Pameijer GZ ) mso-list:l134 level1 lfo42;tab-stops:list 36.0pt">Bestuurslid Stichting Beheer Fractiegelden Groen Links Capelle aan den IJssel mso-list:l134 level1 lfo42;tab-stops:list 36.0pt">Redactielid Groen Links Zuid-Holland
 

 

Dhr. J.P.A.A. Meuldijk (Leefbaar Capelle) mso-list:l133 level1 lfo43;tab-stops:list 36.0pt">Ambtenaar gemeente Krimpen a/d IJssel ) mso-list:l133 level1 lfo43;tab-stops:list 36.0pt">Ondernemer horeca Capelle a/d IJssel ) mso-list:l133 level1 lfo43;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter OR gemeente Krimpen a/d IJssel
 

Dhr. J. van Winden (ChristenUnie) mso-list:l1 level1 lfo44;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter vereniging van eigenaren Van Maerlantpark mso-list:l1 level1 lfo44;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter CliŽntenraad IJsselland Ziekenhuis Capelle a/d IJssel mso-list:l1 level1 lfo44;tab-stops:list 36.0pt">Tweede preses kerkenraad Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)
 

Dhr. dr. M.W. van Buuren (SGP) mso-list:l6 level1 lfo45;tab-stops:list 36.0pt">Universitair docent Bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam ) mso-list:l6 level1 lfo45;tab-stops:list 36.0pt">Lid wetenschappelijke schaduwraad Raad voor Ruimtelijk Natuur en Milieu (RMNO) mso-list:l6 level1 lfo45;tab-stops:list 36.0pt">Secundus-lid Deputaatschap voor Studerenden der Gereformeerde Gemeenten mso-list:l6 level1 lfo45;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter +16 jeugdvereniging "Onderzoek der schriften" mso-list:l6 level1 lfo45;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag Capelle a/d IJssel

 

Overzicht nevenfuncties rekenkamer leden terug

 

Dhr. drs. J.G.L. Benner RE RA, voorzitter mso-list:l28 level1 lfo46;tab-stops:list 36.0pt">Projectleider Algemene Rekenkamer te Den Haag ) mso-list:l28 level1 lfo46;tab-stops:list 36.0pt">Lid Rekenkamer Gouda ) mso-list:l28 level1 lfo46;tab-stops:list 36.0pt">Corrector / examinator Erasmus School of Accounting and Assurance (ESAA) )
 

Dhr. dr. J.L.M. Hakvoort mso-list:l128 level1 lfo47;tab-stops:list 36.0pt">Verbonden als hoofddocent aan de opleiding Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit ) mso-list:l128 level1 lfo47;tab-stops:list 36.0pt">Verbonden als docent aan de post-initiёle Master Public Finance Management ) mso-list:l128 level1 lfo47;tab-stops:list 36.0pt">CoŲrdinator en docent van de cursus Rekenkameronderzoek van de NVRR/EUR ) mso-list:l128 level1 lfo47;tab-stops:list 36.0pt">Lid van de Academic Board en tevens kerndocent van de Mastercourse Beleidsonderzoek van Erasmusacademie ) mso-list:l128 level1 lfo47;tab-stops:list 36.0pt">Adviseur van de Randstedelijke Rekenkamer te Amsterdam )
 

Dhr. mr. P. de Vries mso-list:l70 level1 lfo48;tab-stops:list 36.0pt">Jurist/procesmanager bij Sight Adviseurs voor Milieu en Landschap B.V. ) mso-list:l70 level1 lfo48;tab-stops:list 36.0pt">Directeur/grootaandeelhandel V&S consult B.V. ) mso-list:l70 level1 lfo48;tab-stops:list 36.0pt">Lid van raad van Toezicht KICI Kledinginzameling )
 

 

Mw. drs. N. Schuring
Adviesbureau: Nicole Schuring, regisseur bij organisatie-ontwikkeling )
Secretaris bestuur Leer- en Ontmoetingsproject voor Vrouwen, Rotterdam
Geregistreerd Mediator NMI )


Overzicht nevenfuncties
griffier en plaatsvervangend griffier terug

 

Mw. drs. T.A. de Mik (Griffier) mso-list:l117 level1 lfo50;tab-stops:list 36.0pt">Lid Adviescollege studie Bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam mso-list:l117 level1 lfo50;tab-stops:list 36.0pt">Secretaris Commissie Professionalisering Vereniging van Griffiers (onbetaald qq-functie)
 

Dhr. F. de Kok (Plaatsvervangend griffier) mso-list:l105 level1 lfo51;tab-stops:list 36.0pt">Adviseur in opdracht van Adviesbureau Consort B.V. te Zeist

R.P. Binnendijk
PvdA / 13-04-07

Nevenfuncties ambtshalve: mso-list:l86 level1 lfo55;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter Raad van Toezicht CWI (Capelle/Krimpen) mso-list:l86 level1 lfo55;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter (plv.) Ab en Db Werkvoorzieningschap Promen mso-list:l86 level1 lfo55;tab-stops:list 36.0pt">Ab-lid financieel koepelschap buitenstedelijke openluchtrecreatie mso-list:l86 level1 lfo55;tab-stops:list 36.0pt">Ab- en Db-lid Recreatieschap Hitlandbos mso-list:l86 level1 lfo55;tab-stops:list 36.0pt">Vice voorzitter Ab en Db Openbaar lichaam volwasseneneducatie Rijnmond (Oliver)

Overige nevenfuncties: mso-list:l38 level1 lfo56;tab-stops:list 36.0pt">Lid Stichting Rawi mso-list:l38 level1 lfo56;tab-stops:list 36.0pt">Lid Raad van Toezicht RIAGG-Noordwest ) mso-list:l38 level1 lfo56;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter stichting MARE mso-list:l38 level1 lfo56;tab-stops:list 36.0pt">Commissaris Evides ) mso-list:l38 level1 lfo56;tab-stops:list 36.0pt">Zeffiro (eenmanszaak / slapend) mso-list:l38 level1 lfo56;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter bestuur Stichting Sorghdrager mso-list:l38 level1 lfo56;tab-stops:list 36.0pt">Secretaris International Huscie Foundation mso-list:l38 level1 lfo56;tab-stops:list 36.0pt">Lid Steering committee European Fundraising association (EFA)

M .G. Jaliens
PvdA / 13-07-06

Nevenfuncties ambtshalve: mso-list:l40 level1 lfo57;tab-stops:list 36.0pt">Afgevaardigde N.V. Eneco mso-list:l40 level1 lfo57;tab-stops:list 36.0pt">Afgevaardigde Gemeenschappelijk bezit EVIDES mso-list:l40 level1 lfo57;tab-stops:list 36.0pt">Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering N.V. MAC

Overige nevenfuncties: mso-list:l118 level1 lfo58;tab-stops:list 36.0pt">Lid Algemene Bezwaarschriftencommissie gemeente Rotterdam Betaald (onkosten-vergoeding) mso-list:l118 level1 lfo58;tab-stops:list 36.0pt">Lid Geschillencommissie gemeente Rotterdam Betaald (onkosten-vergoeding)

J.W.G.M. Jacobs
VVD / 13-07-06

Nevenfuncties ambtshalve: mso-list:l124 level1 lfo59;tab-stops:list 36.0pt">Ab-lid DCMR Milieudienst Rijnmond mso-list:l124 level1 lfo59;tab-stops:list 36.0pt">Llid adviesraad Artery project

Overige nevenfuncties: mso-list:l5 level1 lfo60;tab-stops:list 36.0pt">Geen

A.J. Moerkerke
Leefbaar Capelle / 13-07-06

Nevenfuncties ambtshalve: mso-list:l37 level1 lfo61;tab-stops:list 36.0pt">Ab-lid Stadsregio rotterdam mso-list:l37 level1 lfo61;tab-stops:list 36.0pt">Ab-lid Recreatieschap Hitlandbos mso-list:l37 level1 lfo61;tab-stops:list 36.0pt">VNG lid commissie bestuur en veiligheid

Overige nevenfuncties: mso-list:l11 level1 lfo62;tab-stops:list 36.0pt">Lid VNG-commissie Veiligheid Onbetaald

 

 

Overzicht nevenfuncties raadsleden

Drs. J.F. Breedveld (CDA) mso-list:l34 level1 lfo63;tab-stops:list 36.0pt">Erasmus Universiteit Rotterdam, program manager postinitiŽle opleiding mso-list:l34 level1 lfo63;tab-stops:list 36.0pt">Internal/Operational auditing en EDP-auditing ) mso-list:l34 level1 lfo63;tab-stops:list 36.0pt">Extern lid rekenkamercommissie gemeente Papendrecht ) mso-list:l34 level1 lfo63;tab-stops:list 36.0pt">Lid Rabobank ledenraad

Drs. N.H. van Buren MCD (CDA) mso-list:l119 level1 lfo64;tab-stops:list 36.0pt">Regiomanager Kamer van Koophandel Rivierenland ) mso-list:l119 level1 lfo64;tab-stops:list 36.0pt">Lid Algemeen bestuur Stadsregio Rotterdam mso-list:l119 level1 lfo64;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter CDA dertigers Rotterdam mso-list:l119 level1 lfo64;tab-stops:list 36.0pt">Trainer Eduardo Frei Stichting mso-list:l119 level1 lfo64;tab-stops:list 36.0pt">Lid Raad Advies Stichting Letteren & Samenleving Rotterdam mso-list:l119 level1 lfo64;tab-stops:list 36.0pt">Plv. lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Hitlandbos

Mw. drs. I.M. Camijn-Van Kuler (Leefbaar Capelle) mso-list:l55 level1 lfo65;tab-stops:list 36.0pt">Docent 2e fase, plv. teamleider H5, Comenius Capelle a/d IJssel )

Drs. M.J. van Capelle-Konijnenberg RA (VVD) mso-list:l94 level1 lfo66;tab-stops:list 36.0pt">Erasmus Universiteit Rotterdam, program manager programma voor commissarissen ) mso-list:l94 level1 lfo66;tab-stops:list 36.0pt">lid ledenraad Rabobank Rotterdam mso-list:l94 level1 lfo66;tab-stops:list 36.0pt">lid medezeggenschapsraad OBS-West

Dr. M.J. van Duin (PvdA) mso-list:l107 level1 lfo67;tab-stops:list 36.0pt">Wetenschappelijk docent Erasmus Universiteit Rotterdam ) mso-list:l107 level1 lfo67;tab-stops:list 36.0pt">Dga M.J. van Duin Beheer B.V. ) mso-list:l107 level1 lfo67;tab-stops:list 36.0pt">Decaan Master of Crisis and Disaster Management, Netherlands Instituut Fysieke Veiligheid, Nibra ) mso-list:l107 level1 lfo67;tab-stops:list 36.0pt">Lid gezamelijke rekenkamercommissie de Triangel, Lopik/Oudewater/Montfoort ) mso-list:l107 level1 lfo67;tab-stops:list 36.0pt">Senior-onderzoeker COT instituut voor veiligheids- en crisismanagement ) mso-list:l107 level1 lfo67;tab-stops:list 36.0pt">Redactielid Journal of Contingencies and Crisis Management mso-list:l107 level1 lfo67;tab-stops:list 36.0pt">Redactielid Recht, Bestuur, Organisatie van Hulpdiensten mso-list:l107 level1 lfo67;tab-stops:list 36.0pt">Redactielid tijdschrift Alert

E.M.C. Faassen (VVD) mso-list:l12 level1 lfo68;tab-stops:list 36.0pt">Sectorhoofd Welzijn, Bestuursdienst Rotterdam )

Drs. M.K.A. Grauss (ChristenUnie) mso-list:l26 level1 lfo69;tab-stops:list 36.0pt">Ambtenaar gemeente Rotterdam ) mso-list:l26 level1 lfo69;tab-stops:list 36.0pt">Bestuurslid J.V. de Schakel mso-list:l26 level1 lfo69;tab-stops:list 36.0pt">Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke stand mso-list:l26 level1 lfo69;tab-stops:list 36.0pt">Lid van het comite van aanbeveling voor het kinderhospice in Capelle e.o.

Dhr. drs. ing. R.J. Hagman (PvdA) mso-list:l53 level1 lfo70;tab-stops:list 36.0pt">Ministerie van Verkeer & Waterstaat Rijkswaterstaat Dienst Zuid-Holland ) mso-list:l53 level1 lfo70;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter zeemachtkorps Rotterdam mso-list:l53 level1 lfo70;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter stichting Betelgeuze

M. Harmsen-Spruijt (ChristenUnie) mso-list:l32 level1 lfo71;tab-stops:list 36.0pt">O.K. assistent ErasmusMC Rotterdam ) mso-list:l32 level1 lfo71;tab-stops:list 36.0pt">Bestuurslid Senioren Residentie IJsselzicht

Ing. R.A.M. Heuvelsland (PvdA) mso-list:l80 level1 lfo72;tab-stops:list 36.0pt">Directeur eigen B.V. zakelijke dienstverlening ) mso-list:l80 level1 lfo72;tab-stops:list 36.0pt">Interim- en projectmanagement )

M. de Hoog-Paling (Leefbaar Capelle) mso-list:l92 level1 lfo73;tab-stops:list 36.0pt">Buitengewoon Ambtenaar van de Burgelijke stand )

Mr. L.H. van Houten (VVD) mso-list:l79 level1 lfo74;tab-stops:list 36.0pt">Directeur Praktijkvennootschap L.H. van Houten BV II te Rotterdam ) mso-list:l79 level1 lfo74;tab-stops:list 36.0pt">Advocaat/procureur lid van de maatschap Van Harmelen Beijneveld Van Houten te Rotterdam )
Directeur Praktijkvennootschap L.H. van Houten BV te Rotterdam
Directeur mr. L.H. van Houten Holding BV te Rotterdam
Directeur BV Pensioenfonds mr. L.H. van Houten te Rotterdam
Bestuurslid St. Pensioenfonds mr. H. van der Wiel te Rotterdam

C.F.J. de Jong (Leefbaar Capelle) mso-list:l102 level1 lfo75;tab-stops:list 36.0pt">Eťnmansbedrijf decorateur/schilder sinds 1985 )

T. Keuzenkamp-Van Emmerik (CDA) mso-list:l22 level1 lfo76;tab-stops:list 36.0pt">Bureauhoofd Economische Zaken Groenservice Zuid Holland, Schiedam ) mso-list:l22 level1 lfo76;tab-stops:list 36.0pt">Lid bestuur IJsselzicht mso-list:l22 level1 lfo76;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter Capelse afdeling KWF Kankerbestrijding mso-list:l22 level1 lfo76;tab-stops:list 36.0pt">Lid clientenraad IJsselland ziekenhuis mso-list:l22 level1 lfo76;tab-stops:list 36.0pt">Lid Curatorium Comenius College  

Mr. A.S. van der Klauw-Cornet mso-list:l68 level1 lfo77;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter medezeggenschapsraad Capelse Schoolvereniging mso-list:l68 level1 lfo77;tab-stops:list 36.0pt">Algemeen bestuurslid Stichting Beijerinck gemaal

A.C. Lange (Capels Belang) mso-list:l123 level1 lfo78;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter Stichting Tileng

P. van der Linden (VVD) mso-list:l116 level1 lfo79;tab-stops:list 36.0pt">Bestuursvoorzitter Lokale Omroep Capelle mso-list:l116 level1 lfo79;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter Capelse Kunstkring

H.A. Mourik (VVD) mso-list:l83 level1 lfo80;tab-stops:list 36.0pt">Zelfstandig ondernemer ) mso-list:l83 level1 lfo80;tab-stops:list 36.0pt">Fysiotherapeut ) mso-list:l83 level1 lfo80;tab-stops:list 36.0pt">Ortopedisch manueel therapeut )

A. van Mourik (Groen Links) mso-list:l29 level1 lfo81;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter Stichting Capelle helpt Pakistan mso-list:l29 level1 lfo81;tab-stops:list 36.0pt">Secretaris penningmeester St. Bureau Schrijfwerk mso-list:l29 level1 lfo81;tab-stops:list 36.0pt">Secretaris VVE Schouten mso-list:l29 level1 lfo81;tab-stops:list 36.0pt">Secretaris Stichting Beheer Fractiegelden GroenLinks 

P.S. Mulder (SGP) mso-list:l136 level1 lfo82;tab-stops:list 36.0pt">Relatiebeheerder Visser & Visser Registeraccountant ) mso-list:l136 level1 lfo82;tab-stops:list 36.0pt">Leider +12/+14 jeugdvereniging mso-list:l136 level1 lfo82;tab-stops:list 36.0pt">Plv. lid Algemeen Bestuur Stadsregio Rotterdam mso-list:l136 level1 lfo82;tab-stops:list 36.0pt">Lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Hitlandbos 

Ir. A. den Outer (PvdA) mso-list:l101 level1 lfo83;tab-stops:list 36.0pt">Ambtenaar gemeente Rotterdam )

M.O. Pengel (PvdA) mso-list:l135 level1 lfo84;tab-stops:list 36.0pt">Ambtenaar gemeente Rotterdam )

Drs. M. Ponte (PvdA) mso-list:l58 level1 lfo85;tab-stops:list 36.0pt">Directeur/eigenaar Ponte B.V. )

C.A. Santman (Leefbaar Capelle) mso-list:l126 level1 lfo86;tab-stops:list 36.0pt">Medewerker receptie Stichting Humanitas ) mso-list:l126 level1 lfo86;tab-stops:list 36.0pt">Eigenaar Britisch Treats.nl ) mso-list:l126 level1 lfo86;tab-stops:list 36.0pt">Demonstratie schilder Lilliput Lane ) mso-list:l126 level1 lfo86;tab-stops:list 36.0pt">Plv. lid Recreatieschap Hitlandbos

H.S. Saritas (PvdA) mso-list:l20 level1 lfo87;tab-stops:list 36.0pt">Ambtenaar gemeente Rotterdam ) mso-list:l20 level1 lfo87;tab-stops:list 36.0pt">CoŲrdinator F.N.V. Belastingservice

Dhr. C.A.J. Schaatsbergen (Capels Belang) mso-list:l18 level1 lfo88;tab-stops:list 36.0pt">Directeur/eigenaar praktijk voor alternatieve gezondheidsbehandeling ) mso-list:l18 level1 lfo88;tab-stops:list 36.0pt">Ambtenaar defensie )

G. Sivas (PvdA) mso-list:l121 level1 lfo89;tab-stops:list 36.0pt">Docent MBO Zadkine College )

Ir. I.B. Verweijen-Steenaart (Groen Links) mso-list:l61 level1 lfo90;tab-stops:list 36.0pt">Landschapsarchitect als vrij beroep ) mso-list:l61 level1 lfo90;tab-stops:list 36.0pt">Vrijwilligerswerk

Mr A. Weggeman (SGP) mso-list:l62 level1 lfo91;tab-stops:list 36.0pt">Adjunct directeur Wetgeving Raad van State ) mso-list:l62 level1 lfo91;tab-stops:list 36.0pt">Lid van de bezwaarschriftencommissie in de gemeente Rozenburg ) mso-list:l62 level1 lfo91;tab-stops:list 36.0pt">Medewerker van het Nederlandse tijdschrift voor bestuursrecht ) mso-list:l62 level1 lfo91;tab-stops:list 36.0pt">Lid van de klachtencommissie van het Lodensteincollege (VO) te Amersfoort mso-list:l62 level1 lfo91;tab-stops:list 36.0pt">Bestuurslid van de Stichting tot verzorging van verstandelijke gehandicapten De Schutse mso-list:l62 level1 lfo91;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter hoofdbestuur NPV (Nederlandse PatiŽntenvereniging) mso-list:l62 level1 lfo91;tab-stops:list 36.0pt">Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Gereformeerde Geestelijke gezondheidszorg (Stg. Eleos)

M.E. Wilson (Leefbaar Capelle) mso-list:l13 level1 lfo92;tab-stops:list 36.0pt">Fysiotherapeut )

Ing. J.T. van Zwienen (Capels Belang) mso-list:l91 level1 lfo93;tab-stops:list 36.0pt">Hoofd Vastgoed Ontwikkeling de Nieuwe Unie Rotterdam ) mso-list:l91 level1 lfo93;tab-stops:list 36.0pt">Secretaris Postduivenvereniging PV De Snelvlieger Capelle a/d IJssel mso-list:l91 level1 lfo93;tab-stops:list 36.0pt">Bestuurslid Volkstuin Vereniging Dier en Tuin Capelle a/d IJssel

Overzicht nevenfuncties burgerleden

Dhr. G.J.M. van den Akker (Capels Belang) mso-list:l48 level1 lfo94;tab-stops:list 36.0pt">Beleidsmedewerker ROC Albeda ) mso-list:l48 level1 lfo94;tab-stops:list 36.0pt">Directeur/eigenaar praktijk voor alternatieve gezondheid en masssage ) mso-list:l48 level1 lfo94;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter Capels Belang mso-list:l48 level1 lfo94;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter Gereformeerde Algemene Kerkenraad

Mw. E.J.M. van Dongen-Van der Meer (CDA) mso-list:l109 level1 lfo95;tab-stops:list 36.0pt">Onderneming als marketing coach en verkoop div. producten aan consumenten ) mso-list:l109 level1 lfo95;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitterschap van de Stichting Capelse kerken in Actie ) mso-list:l109 level1 lfo95;tab-stops:list 36.0pt">CliŽntenraad SZ Capelle mso-list:l109 level1 lfo95;tab-stops:list 36.0pt">Vrijwilligerswerk in RK parochie Capelle

Dhr. B.C. Alblas RA (Groen Links) mso-list:l54 level1 lfo96;tab-stops:list 36.0pt">Medewerker administratieve organisatie/Interne controle Stichting Pameijer GZ  ) mso-list:l54 level1 lfo96;tab-stops:list 36.0pt">Bestuurslid Stichting Beheer Fractiegelden Groen Links Capelle aan den IJssel mso-list:l54 level1 lfo96;tab-stops:list 36.0pt">Redactielid Groen Links Zuid-Holland

Dhr. D.A. de Lange (VVD) mso-list:l57 level1 lfo97;tab-stops:list 36.0pt">Lid cliŽntenraad Fokus

Dhr. J.P.A.A. Meuldijk (Leefbaar Capelle) mso-list:l90 level1 lfo98;tab-stops:list 36.0pt">Ambtenaar gemeente Krimpen a/d IJssel ) mso-list:l90 level1 lfo98;tab-stops:list 36.0pt">Ondernemer horeca Capelle a/d IJssel ) mso-list:l90 level1 lfo98;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter OR gemeente Krimpen a/d IJssel

Dhr. J. van Winden (ChristenUnie) mso-list:l130 level1 lfo99;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter vereniging van eigenaren Van Maerlantpark

Dhr. drs. M.W. van Buuren (SGP) mso-list:l95 level1 lfo100;tab-stops:list 36.0pt">Medewerker Erasmus Universiteit Rotterdam ) mso-list:l95 level1 lfo100;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter +16 jeugdvereniging "Onderzoek der schriften" mso-list:l95 level1 lfo100;tab-stops:list 36.0pt">Gereformeerde gemeente Capelle a/d IJssel

mso-list:l137 level1 lfo101;tab-stops:list 36.0pt">programma voor commissarissen ) mso-list:l137 level1 lfo101;tab-stops:list 36.0pt">Lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Hitlandbos mso-list:l137 level1 lfo101;tab-stops:list 36.0pt">Lid ledenraad Rabobank Rotterdam mso-list:l137 level1 lfo101;tab-stops:list 36.0pt">Lid medezeggenschapsraad OBS-West
 

Dhr. dr. M.J. van Duin (PvdA) mso-list:l14 level1 lfo102;tab-stops:list 36.0pt">Wetenschappelijk docent Erasmus Universiteit Rotterdam ) mso-list:l14 level1 lfo102;tab-stops:list 36.0pt">Dga M.J. van Duin Beheer B.V. ) mso-list:l14 level1 lfo102;tab-stops:list 36.0pt">Decaan Master of Crisis and Disaster Management, Netherlands Instituut Fysieke Veiligheid, Nibra ) mso-list:l14 level1 lfo102;tab-stops:list 36.0pt">Lid gezamelijke rekenkamercommissie de Triangel, Lopik/Oudewater/Montfoort ) mso-list:l14 level1 lfo102;tab-stops:list 36.0pt">Senior-onderzoeker COT instituut voor veiligheids- en crisismanagement ) mso-list:l14 level1 lfo102;tab-stops:list 36.0pt">Redactielid Journal of Contingencies and Crisis Management mso-list:l14 level1 lfo102;tab-stops:list 36.0pt">Redactielid Recht, Bestuur, Organisatie van Hulpdiensten mso-list:l14 level1 lfo102;tab-stops:list 36.0pt">Redactielid tijdschrift Alert
 

Dhr. E.M.C. Faassen (VVD) mso-list:l84 level1 lfo103;tab-stops:list 36.0pt">Sectorhoofd Welzijn, Bestuursdienst Rotterdam ) mso-list:l84 level1 lfo103;tab-stops:list 36.0pt">Adviseur BMC (Bestuur- en Management Consultants) divisie maatschappelijke ontwikkeling Randstad-West )
 

Dhr. drs. M.K.A. Grauss (ChristenUnie) mso-list:l110 level1 lfo104;tab-stops:list 36.0pt">Ambtenaar gemeente Rotterdam ) mso-list:l110 level1 lfo104;tab-stops:list 36.0pt">Lid Stadsregio mso-list:l110 level1 lfo104;tab-stops:list 36.0pt">Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke stand mso-list:l110 level1 lfo104;tab-stops:list 36.0pt">Lid van het comitť van aanbeveling voor het kinderhospice in Capelle e.o.
 

Dhr. drs. ing. R.J. Hagman (PvdA) mso-list:l42 level1 lfo105;tab-stops:list 36.0pt">Ministerie van Verkeer & Waterstaat Rijkswaterstaat Dienst Zuid-Holland ) mso-list:l42 level1 lfo105;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter zeemachtkorps Rotterdam mso-list:l42 level1 lfo105;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter stichting Betelgeuze
 

Mw. M. Harmsen-Spruijt (ChristenUnie) mso-list:l15 level1 lfo106;tab-stops:list 36.0pt">O.K. assistent ErasmusMC Rotterdam ) mso-list:l15 level1 lfo106;tab-stops:list 36.0pt">Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke stand )
 

Mw. A. J. Hartnagel (Leefbaar Capelle) mso-list:l131 level1 lfo107;tab-stops:list 36.0pt">Plaatsvervangend lid Stadsregio
 

Dhr. ing. R.A.M. Heuvelsland (PvdA) mso-list:l76 level1 lfo108;tab-stops:list 36.0pt">Directeur eigen B.V. zakelijke dienstverlening ) mso-list:l76 level1 lfo108;tab-stops:list 36.0pt">Interim- en projectmanagement ) mso-list:l76 level1 lfo108;tab-stops:list 36.0pt">Lid oudergeleding Medezeggenschapsraad IJsselcollege
 

Mw. M. de Hoog-Paling (Leefbaar Capelle) mso-list:l45 level1 lfo109;tab-stops:list 36.0pt">Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke stand )
 

Dhr. mr. L.H. van Houten (VVD) mso-list:l35 level1 lfo110;tab-stops:list 36.0pt">Directeur Praktijkvennootschap L.H. van Houten BV II te Rotterdam ) mso-list:l35 level1 lfo110;tab-stops:list 36.0pt">Advocaat/procureur lid van de maatschap Van Harmelen Beijneveld Van Houten te Rotterdam ) mso-list:l35 level1 lfo110;tab-stops:list 36.0pt">Directeur Praktijkvennootschap L.H. van Houten BV te Rotterdam mso-list:l35 level1 lfo110;tab-stops:list 36.0pt">Directeur mr. L.H. van Houten Holding BV te Rotterdam mso-list:l35 level1 lfo110;tab-stops:list 36.0pt">Directeur BV Pensioenfonds mr. L.H. van Houten te Rotterdam mso-list:l35 level1 lfo110;tab-stops:list 36.0pt">Bestuurslid St. Pensioenfonds mr. H. van der Wiel te Rotterdam
 

Dhr. C.F.J. de Jong (Leefbaar Capelle) mso-list:l8 level1 lfo111;tab-stops:list 36.0pt">Eťnmansbedrijf decorateur/schilder sinds 1985 )
 

Mw. T. Keuzenkamp-Van Emmerik (CDA) mso-list:l10 level1 lfo112;tab-stops:list 36.0pt">Bureauhoofd Economische Zaken Groenservice Zuid Holland, Schiedam ) mso-list:l10 level1 lfo112;tab-stops:list 36.0pt">Lid bestuur IJsselzicht mso-list:l10 level1 lfo112;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter Capelse afdeling KWF Kankerbestrijding mso-list:l10 level1 lfo112;tab-stops:list 36.0pt">Lid clientenraad IJsselland ziekenhuis mso-list:l10 level1 lfo112;tab-stops:list 36.0pt">Lid Curatorium Comenius College
 

Mw. mr. A.S. van der Klauw-Cornet mso-list:l104 level1 lfo113;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter medezeggenschapsraad Capelse Schoolvereniging mso-list:l104 level1 lfo113;tab-stops:list 36.0pt">Algemeen bestuurslid Stichting Beijerinck gemaal
 

Dhr. A.C. Lange (Capels Belang) mso-list:l16 level1 lfo114;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter Stichting Tileng mso-list:l16 level1 lfo114;tab-stops:list 36.0pt">Lid Dagelijks Bestuur Recreatieschap Hitlandbos
 

Dhr. D.A. de Lange (VVD) mso-list:l17 level1 lfo115;tab-stops:list 36.0pt">Lid cliŽntenraad Fokus
 

Dhr. P. van der Linden (VVD) mso-list:l27 level1 lfo116;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter Capelse Kunstkring mso-list:l27 level1 lfo116;tab-stops:list 36.0pt">Algemeen bestuurslid Recreatieschap Hitland mso-list:l27 level1 lfo116;tab-stops:list 36.0pt">Verenigingsbegeleider KNVB )
 

Dhr. A. van Mourik (Groen Links) mso-list:l41 level1 lfo117;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter Stichting Capelle helpt Pakistan mso-list:l41 level1 lfo117;tab-stops:list 36.0pt">Secretaris penningmeester St. Bureau Schrijfwerk mso-list:l41 level1 lfo117;tab-stops:list 36.0pt">Secretaris VVE Schouten mso-list:l41 level1 lfo117;tab-stops:list 36.0pt">Secretaris Stichting Beheer Fractiegelden GroenLinks mso-list:l41 level1 lfo117;tab-stops:list 36.0pt">Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke stand ) mso-list:l41 level1 lfo117;tab-stops:list 36.0pt">Vrijwilliger Roparun inloophuis De Boei
 

Dhr. P.S. Mulder (SGP) mso-list:l43 level1 lfo118;tab-stops:list 36.0pt">Hoofd Administratie Cyclus N.V. ) mso-list:l43 level1 lfo118;tab-stops:list 36.0pt">Leider (voorzitter) +12/+14 jeugdvereniging "Bid en Werk" mso-list:l43 level1 lfo118;tab-stops:list 36.0pt">Plv. lid Algemeen Bestuur Stadsregio Rotterdam mso-list:l43 level1 lfo118;tab-stops:list 36.0pt">Lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Hitlandbos
 

Dhr. ir. A. den Outer (PvdA) mso-list:l65 level1 lfo119;tab-stops:list 36.0pt">Ambtenaar gemeente Rotterdam )
 

Mw. M.O. Pengel (PvdA) mso-list:l50 level1 lfo120;tab-stops:list 36.0pt">Ambtenaar gemeente Rotterdam )
 

Dhr. C.A. Santman (Leefbaar Capelle) mso-list:l36 level1 lfo121;tab-stops:list 36.0pt">Medewerker receptie Stichting Humanitas ) mso-list:l36 level1 lfo121;tab-stops:list 36.0pt">Eigenaar Britishtreats.nl ) mso-list:l36 level1 lfo121;tab-stops:list 36.0pt">Demonstratie schilder Lilliput Lane ) mso-list:l36 level1 lfo121;tab-stops:list 36.0pt">Plv. lid Recreatieschap Hitlandbos
 

Dhr. H.S. Saritas (PvdA) mso-list:l125 level1 lfo122;tab-stops:list 36.0pt">ICT medewerker R.E.T. N.V.) mso-list:l125 level1 lfo122;tab-stops:list 36.0pt">CoŲrdinator F.N.V. Belastingservice
 

Dhr. C.A.J. Schaatsbergen (Capels Belang) mso-list:l106 level1 lfo123;tab-stops:list 36.0pt">Directeur/eigenaar praktijk voor alternatieve gezondheidsbehandeling ) mso-list:l106 level1 lfo123;tab-stops:list 36.0pt">Ambtenaar defensie ) mso-list:l106 level1 lfo123;tab-stops:list 36.0pt">Vice-voorzitter ondernemersraad Ministerie van Defensie Amerikaanse onderdelen Capelle aan den IJssel mso-list:l106 level1 lfo123;tab-stops:list 36.0pt">Plaatsvervangend lid Stadsregio
 

Mw. G. Sivas (PvdA) mso-list:l99 level1 lfo124;tab-stops:list 36.0pt">Docent MBO Zadkine College )
 

Mw. ir. I.B. Verweijen-Steenaart (Groen Links) mso-list:l19 level1 lfo125;tab-stops:list 36.0pt">Landschapsarchitect als vrij beroep ) mso-list:l19 level1 lfo125;tab-stops:list 36.0pt">Eindredacteur van boek "Capelle van dijkdorp tot woonstad: een eeuw wonen in Capelle aan den IJssel" Historische Vereniging Capelle mso-list:l19 level1 lfo125;tab-stops:list 36.0pt">Vrijwilligerswerk
 

Dhr. mr. A. Weggeman (SGP) mso-list:l120 level1 lfo126;tab-stops:list 36.0pt">Adjunct directeur Wetgeving Raad van State ) mso-list:l120 level1 lfo126;tab-stops:list 36.0pt">Lid van de bezwaarschriftencommissie in de gemeente Rozenburg ) mso-list:l120 level1 lfo126;tab-stops:list 36.0pt">Medewerker van het Nederlandse tijdschrift voor bestuursrecht ) mso-list:l120 level1 lfo126;tab-stops:list 36.0pt">Lid van de klachtencommissie van het Lodensteincollege (VO) te Amersfoort mso-list:l120 level1 lfo126;tab-stops:list 36.0pt">Bestuurslid van de Stichting tot verzorging van verstandelijke gehandicapten De Schutse mso-list:l120 level1 lfo126;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter hoofdbestuur NPV (Nederlandse PatiŽntenvereniging) mso-list:l120 level1 lfo126;tab-stops:list 36.0pt">Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Gereformeerde Geestelijke gezondheidszorg (Stg. Eleos)
 

Dhr. M.E. Wilson (Leefbaar Capelle) mso-list:l132 level1 lfo127;tab-stops:list 36.0pt">Fysiotherapeut )
 

Dhr. ing. J.T. van Zwienen (Capels Belang) mso-list:l7 level1 lfo128;tab-stops:list 36.0pt">Hoofd Vastgoed Ontwikkeling de Nieuwe Unie Rotterdam ) mso-list:l7 level1 lfo128;tab-stops:list 36.0pt">Secretaris Postduivenvereniging PV De Snelvlieger Capelle a/d IJssel mso-list:l7 level1 lfo128;tab-stops:list 36.0pt">Bestuurslid Volkstuin Vereniging Dier en Tuin Capelle a/d IJssel

 

Overzicht nevenfuncties burgerleden terug


 

Dhr. G.J.M. van den Akker (Capels Belang) mso-list:l67 level1 lfo129;tab-stops:list 36.0pt">Beleidsmedewerker ROC Albeda ) mso-list:l67 level1 lfo129;tab-stops:list 36.0pt">Directeur/eigenaar praktijk voor alternatieve gezondheid en masssage ) mso-list:l67 level1 lfo129;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter Capels Belang mso-list:l67 level1 lfo129;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter Gereformeerde Algemene Kerkenraad
 

Mw. E.J.M. van Dongen-Van der Meer (CDA) mso-list:l78 level1 lfo130;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitterschap van de Stichting Capelse kerken in Actie mso-list:l78 level1 lfo130;tab-stops:list 36.0pt">CliŽntenraad SZ Capelle mso-list:l78 level1 lfo130;tab-stops:list 36.0pt">Vrijwilligerswerk in RK parochie Capelle
 

Dhr. B.C. Alblas RA (Groen Links) mso-list:l9 level1 lfo131;tab-stops:list 36.0pt">Medewerker administratieve organisatie/Interne controle Stichting Pameijer GZ ) mso-list:l9 level1 lfo131;tab-stops:list 36.0pt">Bestuurslid Stichting Beheer Fractiegelden Groen Links Capelle aan den IJssel mso-list:l9 level1 lfo131;tab-stops:list 36.0pt">Redactielid Groen Links Zuid-Holland
 

 

Dhr. J.P.A.A. Meuldijk (Leefbaar Capelle) mso-list:l87 level1 lfo132;tab-stops:list 36.0pt">Ambtenaar gemeente Krimpen a/d IJssel ) mso-list:l87 level1 lfo132;tab-stops:list 36.0pt">Ondernemer horeca Capelle a/d IJssel ) mso-list:l87 level1 lfo132;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter OR gemeente Krimpen a/d IJssel
 

Dhr. J. van Winden (ChristenUnie) mso-list:l64 level1 lfo133;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter vereniging van eigenaren Van Maerlantpark mso-list:l64 level1 lfo133;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter CliŽntenraad IJsselland Ziekenhuis Capelle a/d IJssel mso-list:l64 level1 lfo133;tab-stops:list 36.0pt">Tweede preses kerkenraad Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)
 

Dhr. dr. M.W. van Buuren (SGP) mso-list:l74 level1 lfo134;tab-stops:list 36.0pt">Universitair docent Bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam ) mso-list:l74 level1 lfo134;tab-stops:list 36.0pt">Lid wetenschappelijke schaduwraad Raad voor Ruimtelijk Natuur en Milieu (RMNO) mso-list:l74 level1 lfo134;tab-stops:list 36.0pt">Secundus-lid Deputaatschap voor Studerenden der Gereformeerde Gemeenten mso-list:l74 level1 lfo134;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter +16 jeugdvereniging "Onderzoek der schriften" mso-list:l74 level1 lfo134;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag Capelle a/d IJssel

 

Overzicht nevenfuncties rekenkamer leden terug 

Dhr. drs. J.G.L. Benner RE RA, voorzitter mso-list:l108 level1 lfo135;tab-stops:list 36.0pt">Dhr. dr. J.L.M. Hakvoort
Verbonden als hoofddocent aan de opleiding Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit )
Verbonden als docent aan de post-initiёle Master Public Finance Management )
CoŲrdinator en docent van de cursus Rekenkameronderzoek van de NVRR/EUR )
Lid van de Academic Board en tevens kerndocent van de Mastercourse Beleidsonderzoek van Erasmusacademie )
Adviseur van de Randstedelijke Rekenkamer te Amsterdam )
 

Dhr. mr. P. de Vries
Jurist/procesmanager bij Sight Adviseurs voor Milieu en Landschap B.V. )
Directeur/grootaandeelhandel V&S consult B.V. )
Lid van raad van Toezicht KICI Kledinginzameling )
 

 

Mw. drs. N. Schuring
Adviesbureau: Nicole Schuring, regisseur bij organisatie-ontwikkeling )
Secretaris bestuur Leer- en Ontmoetingsproject voor Vrouwen, Rotterdam
Geregistreerd Mediator NMI

Gemeente Castricum BBC Hop 2006-2010
Dhr. F.R. de Haan  (VVD) Raadslid gemeente Castricum
Nevenfunctie
Beleidsmedewerker kabinet commissaris van de Koningin Noord-Holland Provincie Noord-Holland 
 
Dhr. M.K. Haga  (VVD) Raadslid gemeente Castricum
Geen nevenfunctie
 
Dhr. M.J.J. Jansen  (VVD) Raadslid gemeente Castricum
Nevenfunctie
Tot 1-1 2008 Hoofdofficier, Per 1-1 2008 gepensioneerd
officier Koninklijke Landmacht  macht 
Na 1-1 2008: Leerlingbegeleider Cognovi instituut voor huiswerkbegeleiding
 
Dhr. R. Rommel  (VVD) Raadslid gemeente Castricum
Nevenfunctie
Werknemer Yaght 
 
Dhr. M.J. Sluijter  (VVD) Raadslid gemeente Castricum
Nevenfunctie
Lid Regionaal Historisch Centrum Nee
 
Mw. J.I. Ruijmgaart  (VVD) Raadslid gemeente Castricum
Nevenfunctie
Ondernemer Kapsalon in Bakkum 
 
Mw. J. Mooij  (PvdA) Raadslid gemeente Castricum
Nevenfunctie
Beleidsmedewerker AWBZ Zorgkantoor Univť
 
Dhr. P.J. Verduin  (PvdA) Raadslid gemeente Castricum
Nevenfunctie
Hoofdafdeling beleid en advies Milieudienst Regio Alkmaar
 
Dhr. R. Glass  (Fractie Glass) Raadslid gemeente Castricum
Geen Nevenfuncties
 
Mw. P. Nordholt  (PvdA) Raadslid gemeente Castricum
Nevenfunctie
Ondernemer PNO Dienstverlening 
 
Dhr. M.A. Netiv  (PvdA) Raadslid gemeente Castricum
Nevenfunctie
Medewerker IBM 
Waarnemend Lid Regionaal Historisch centrum 
 
Mw. I.G. Bouman  (GDB (Gemeente- en Dorpsbelang)) Raadslid gemeente Castricum
Geen nevenfunctie
 
Dhr. R.C.A. Schijf  (GDB (Gemeente- en Dorpsbelang)) Raadslid gemeente Castricum
Nevenfunctie
Ambtenaar Gemeente Heemskerk 
 
Dhr. F.J.S. Weda  (GDB (Gemeente- en Dorpsbelang)) Raadslid gemeente Castricum
Geen nevenfunctie
 
Dhr. C.J. Hollenberg  (GDB (Gemeente- en Dorpsbelang)) Raadslid gemeente Castricum
Nevenfunctie
Docent Clusius college 
 
Mw. M.A.C. Zonjee- Zonneveld  (CDA) Raadslid gemeente Castricum
Nevenfunctie
CoŲrdinator Stg CDA Noord-Holland 
Bestuurslid VVE De Wieken Alkmaar
Bestuurslid Alkmaarse Molenstichting  

Dhr. W.S. Swart  (CDA) Raadslid gemeente Castricum
Nevenfunctie
Commissaris SecomCT
Freelance docent
Freelance trainer
 
Mw. M.T. Overtoom  (CDA) Raadslid gemeente Castricum
Nevenfunctie
Vicevoorzitter Politiek Scholingscentrum 
Secretaris CDA Bestuurdersvereniging NoordHolland 
 
Dhr. W.G.M. Veldt  (Castricum Kern(en) Gezond) Raadslid gemeente Castricum
Nevenfunctie
Ondernemer Veldts Toko 
 
Dhr. E.F.G. Meijer  (Castricum Kern(en) Gezond) Raadslid gemeente Castricum
Nevenfunctie
Interim-manager 
Voorzitter VVV Castricum 
Ambtenaar Gemeente Amsterdam, stadsdeel Slotervaart
Lid Werkgroep kunstgrasveld FC Castricum 
 
Dhr. A.B. Visser  (Castricum Kern(en) Gezond) Raadslid gemeente Castricum
Nevenfunctie
Secretaris Werkgroep Pastoraal Protestantse gemeente Castricum
 
Mw. J.M. Cornel- Draijer  (GroenLinks) Raadslid gemeente Castricum
Nevenfunctie
Docent Hogeschool Inholland 
Lid GGD 
 
P.A.M. KŲnst GroenLinks Raadslid gemeente Castricum
Nevenfunctie
Secretaris Stichting Ronde van Limmen 
 
Mw. M.A.T. Bleijendaal  (De VrijeLijst) Raadslid gemeente Castricum
Nevenfunctie
Doktersassistent Huisartsenpost Alkmaar 
 
Dhr. R.A. de Haan  (De VrijeLijst) Raadslid gemeente Castricum
Nevenfunctie
Voorzitter Vereniging Kennemer IJsbaan 
Hoofdredacteur Noord-Holland Uitbureau

Dhr. H.A. Waterman (GroenLinks) Raadslid gemeente Castricum
Geen opgave nevenfuncties gevonden

Dhr. A.C.M. Hes (GDB) Wethouder Castricum
Bestuurslid St. Martinus Begrafenisvereniging Limmen
Lid PONK: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Lid AB WNK
Lid AB VVI – Alkmaar en Omstreken
Voorzitter KRW – Regiostuurgroep voor Noord-Kennemerland
Lid Stuurgroep Waterplan Bergen – Heiloo – Castricum
Lid ISOB – Raad (Onderwijsraad)

Dhr. mr. J.G. Hommes (PvdA)Wethouder Castricum
Lid AB Regiohuis
Vertegenwoordiger Castricum BNG
Voorzitter PONK: Zorg/WMO
Lid AB GGD
Aandeelhoudervertegenwoordiging NV ENECO


Mw. drs. C. Portegies (VVD)Wethouder Castricum
Stichting STUDIO noordholland (platform voor amateurtoneel)
Lid DB Milieudienst regio Alkmaar
Lid DB Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Lid AB Stichting Nationaal Landschap Laag Holland
Lid AB Schadeschap Schiphol
Lid AB Stivaseo (Stichting ter verbetering agrarische structuur regio Egmond en omgeving)

Nevenfunctiesbestuurders provincie Noord-Holland op internet.

A. Oortgiesen, PvdAgemeentesecretarisgemeenteAndijkVerdana;color:red">en welke (bestuurlijke) nevenfunctiesheeft deze TOPambtenaar?
Worden de (bestuurlijke) nevenfuncties van de gemeentesecretarisgeweigerd? Indien ja, waarom dan?Verdana; color:black">
NEVENFUNCTIES
PvdA Lid vanprovincialestatenNoord-Holland sinds 2007
NEVENFUNCTIES GELINKT AAN"JEUGDZORG"en/of ELEKTRONISCHKINDDOSSIER?
NevenfunctiesCK enstatenleden Noord-Holland

H.C.J.L. Borghouts
H.C.J.L. BorghoutsMr. H.C.J.L. Borghouts (GroenLinks) is sinds juni 2002commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland. De commissarisvan de Koningin is de voorzitter van zowel provinciale staten alsgedeputeerde staten. Hij wordt op voordracht van provinciale statenbenoemd door de Kroon ( de Koningin en de ministers). Een commissariswordt voor een periode van zes jaar benoemd. De periode wordt normaalgesproken steeds met zes jaar verlengd. Als de commissaris 65 jaar wordtmoet hij met pensioen.

 


LidRaad van Advies Intercoach

 
Voorzitterevaluatiecommissie Algemene Wet GelijkeBehandeling (AWGB)
Presentiegeld:€ 175,50 per vergaderin Verdana">g
VoorzitterCommissie Evaluatie Toepassing MilitairStrafprocesrecht bij uitzendingen
Presentiegeld:€200,-per vergadering
VoorzitterKlankbordgroep Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)

 
Lidcommissie ongewenst gedrag Defensie
Presentiegeld:€200,-per vergadering


Overige functies:

Voorzitterbestuur Stichting Administratiekantoor Transcoop

 


Voorzitterbestuur van de Stichting Geuzenverzet 1940-1945

 


VoorzitterRaad van Toezicht IJsselmeerziekenhuizen

In2005: € 7.500,-

Lidbestuur van de INK

 


ProvincieNoord-Holland/Politiek en Bestuur/Gedeputeerde Staten/Rinske Kruisinga
Rinske KruisingaRinske Kruisinga begonhaar loopbaan in 1969 in het bedrijfsleven. Zij heeft gewerkt bij eenreclamebureau en bij technologieconcern Stork. In 1972 heeft zij eentime-out genomen en werkte zij gedurende ťťn jaar als vrijwilligsterop het platteland van Bangladesh.
Rinske Kruisinga heeft haar doctoraal Bestuurskunde enPolitieke Wetenschappen in 1995 aan de Vrije Universiteit behaald. Haarscriptie ging over het instrument outputfinanciering voor non-profitorganisaties. Daarnaast heeft zij in 1992 de opleiding Bedrijfskundevoor senior managers en ondernemers aan de Hoge School te Utrechtafgerond en in 1988 de Managementopleiding Hogeschool Nijmegen. In 1987heeft zij de MO akte Sociale Pedagogiek gericht op Organisatieontwikkeling en verandering behaald. Daarvoor heeft zij diversemarketingopleidingen gehaald.

Nevenfuncties*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
Provincie Noord-Holland/Politiek en Bestuur/Gedeputeerde Staten/AlbertMoens
Albert Moens
Albert Moens is 30 juni1952 geboren in Heerlen als jongste van vier kinderen van eenpredikantengezin. Thuis waren geloof en politiek belangrijke onderwerpenvan gesprek en discussie. Hierdoor geÔnspireerd werd hij in 1973 lidvan de PPR, mede door zijn toedoen als bestuurslid later opgegaan inGroen Links.
Eind jaren ’60 so lliciteerde Albert Moens na zijn studiesociaal-educatief werk ooit bij een clubhuis maar kreeg het advies eenbeleidsbaan te zoeken bij de overheid.
Hij heeft ruim 17 jaar gewerkt voor gemeenten, achtereenvolgensEnschede, Haskerland, Achtkarspelen, Almere en Leusden. Daarna volgde deoverstap naar het bedrijfsleven als organisatieadviseur. In die tijd wasAlbert Moens ook raadslid voor GroenLinks in Leusden. In 1998 werd hijbenoemd tot burgemeester van Oostzaan. Sinds mei 2003 is gedeputeerdevan Noord-Holland voor o.a. milieu, natuur, volkshuisvesting, gemeenten,onderwijs en regionale media.
Functies aan het ambtverbonden:
Namens de provincie aandeelhouder NUON en NV afvalzorg
Lid Raad van Toezicht vanLimor: landelijke organisatie voor opvang van dak- en thuislozen.
Onkostenvergoeding: Verdana; mso-bidi-font-family:€ 2.500,- per jaar
Oproepbaar als waarnemer verkiezingen namens de Organisatie voor Vredeen Veiligheid in Europa.
Provincie Noord-HollandCV en nevenfuncties
CV

Werkzaamheden
1973- 1976
Kandidaatsassistent UVA
1976 - 1985
Wetenschappelijk medewerker UVA
Politieke functies

1982 - 1998
Lid gemeenteraad Haarlem (w.v. fractievoorzitter 1984-1985 en1986-1990)
1985 - 1986
Wethouder Haarlem(Volkshuisvesting/Nutsbedrijven/Reiniging/Personeelszaken)
1987 - 1990
Lid Provinciale Staten NH
1990 - 1998
Wethouder Haarlem (Personeelszaken/Milieu/ Reiniging/Onderwijs) enloco-burgemeester
1999 - 2003
Idem fractievoorzitter
2003 - heden
Gedeputeerde Wegen,Verkeer en Vervoer; ZeehavensFuncties niet aan het ambtverbonden: Bestuurslid Onderwijswinkel

Bestuurslid Stichting Vrienden van de Archiefdienst voor Kennemerland

Lid Hoofd- en Centraal Stembureau

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
Provincie Noord-Holland/Politiek en Bestuur/Gedeputeerde Staten/PatrickPoelmann
Patrick Poelmann
Naam
Poelmann, Patrick Joseph Maria
Opleidingen
Gymnasium Ŗ (1972),
Nijenrode, Instituut voor Bedrijfskunde (1976)
Missie
Een brug slaan tussen economie&werkgelegenheid en natuur, milieu&landschap.
Functie aan het ambtverbondenFunctie niet aan het ambtverbondenNevenfuncties voorheen

Reguliere carriŤrePolitieke carriŤre
Lid D66 sinds 1976
Vele functies in D66, waaronder:

*Secretaris en voorzitter van D66 afdeling Amsterdam
* Lid en voorzitter van de landelijke Adviesraad
* Lid van campagne permanente in Amsterdam van 1978tot 1991
* Lid van Provinciale Staten (1991-2003)
* Voorzitter statenfractie D66 (1991-2003)
* Lijsttrekker D66 in 1999 en in 2003
* Lid drie adviescommissies van het IPO

Gedeputeerde (sinds 2003)Provincie Noord-HollandCV en nevenfuncties
Hans Schipper (1947) werd in januari 2002 gekozen als lid vanGedeputeerde Staten. Daarvoor was hij sinds 1995 statenlid voor het CDAen vanaf 1999 fractievoorzitter van die partij.

Werkzaamheden:Politieke werkzaamheden;Opleidingen:journalistiek, PR en VoorlichtingFuncties aan het ambtverbonden’s in deVerdana; color:black">Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland/West -Friesland, IJmond.
* Voorzitter recreatieschappen Geestermerambacht,Spaarnwoude, Twiske, Waterland, Alkmaarder- en Uitgeestermeer,Amstelland, Plassengebied Loosdrecht.
*Voorzitter Stichting Orgeltochten Noord-Holland
* Voorzitter van de Stichting Oosterkerk in Hoorn
Provincie Noord-HollandHaro Oppenhuis de Jong
H.W.M. Oppenhuis de JongHaro W.M. Oppenhuis de Jong is sinds maart 2004provinciesecretaris van de provincie Noord-Holland. Naastprovinciesecretaris is hij tevens hoofd van de directie van deprovinciale organisatie. Als algemeen directeur is hij verantwoordelijkvoor:
Provincie Noord-HollandVVDStatenlid sinds 1999Nevenfuncties:
Bestuurslid Architectuur- en Bouwhistorisch Centrum Haarlem; BestuurslidSt. Haarlem Promotie
ProvincieNoord-Holland/Politiek en Bestuur/Provinciale Staten/Statenleden
Statenleden
Rotgans, H.M.M. (Harry) (VVD)
lid provinciale staten, fractiesecretaris/penningmeester


Rotgans, H.M.M.
Beroep: Unitmanager bij de divisie Vervoer van de Inspectie Verkeer enWaterstaat
Lid statencommissie:
Investeringsbudget Landelijk Gebied
Natuur, Landschap, Water en Milieu

Nevenfuncties:
Secretaris afdelingsbestuur VVD Purmerend,

**********************************************************************************************Statenlid sinds 2003Nevenfuncties:
Voorzitter VVD-fractie gemeenteraad Ouder-Amstel
Algemeen lid AM-werkgroep
ProvincieNoord-Holland/Politiek en Bestuur/Provinciale Staten/Statenleden
Statenleden
Bouma, Ing. E.G. (Erwin) (VVD)

lid provinciale staten


Bouma, Ing. E.G.
Opleiding: HTS-WTB / Bedrijfskunde / Politicologie
Beroep: Hoofd financiŽn stadsdeel Bos en Lommer
Lid statencommissie:
FinanciŽn en Bestuurlijke Organisatie

**********************************************************************************************

Statenlid sinds 2003

Nevenfuncties:
Voorzitter Stichting Ondernemersgala

**********************************************************************************************

Statenlid sinds 2003(In de VVD-fractieaanspreekpunt voor de regio Noord-Kennemerland)**********************************************************************************************Statenlid sinds 2003

Hoor- en AdviescommissieProvincieNoord-Holland/Politiek en Bestuur/Provinciale Staten/Statenleden
Statenleden
Driessen-Jansen, L.M. (Laila) (VVD)

lid provinciale staten


Driessen-Jansen, L.M.
Opleiding: Gymnasium-A; geschiedenis en kunstgeschiedenisRijksuniversiteit Leiden
Beroep: Organisatieadviseur
Lid statencommissie:
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

(In de VVD-fractieaanspreekpunt voor Zuid-Kennemerland)**********************************************************************************************

Statenlid: sinds 26september 2005**********************************************************************************************

Statenlid sinds 2003

Nevenfuncties:
Lid algemeen bestuur Gooisch Natuur Reservaat
Voorzitter planten en vogeltuin Thijsse font-family:color:black">’s Hof
Voorzitter provinciaal overleg Flora&Fauna (POFF)**********************************************************************************************

Statenlid sinds 1999Nevenfuncties:
Lid Raad van Toezicht Slotervaartziekenhuis;
Lid Raad van Toezicht Stichting Kinderopvang Leiderdorp;
Lid Raad van Advies Espeq opleidingscentrum voor de bouw (bouwbreed) inHeerhugowaard
Lid Raad van Commissarissen Rabo-bank Zuid-Kennemerland
ProvincieNoord-Holland/Politiek en Bestuur/Provinciale Staten/Statenleden
Statenleden
Koster, mr. F.H.J. (Frans) (VVD)

lid provinciale staten


Koster, mr. F.H.J.
Opleiding: Doctoraal Nederlands recht
Beroep: Directeur
Lid statencommissie:
Economie, Landbouw en Europa (plv. voorzitter)

**********************************************************************************************Statenlid sinds 1999Nevenfuncties:
Bestuurslid Architectuur- en Bouwhistorisch Centrum Haarlem; BestuurslidSt. Haarlem Promotie
ProvincieNoord-Holland/Politiek en Bestuur/Provinciale Staten/Statenleden
Statenleden
Opmeer, drs. W (Willem) (VVD)

lid provinciale staten


Willem Opmeer
Opleiding: Doctoraal economie
Beroep: Docent Hogeschool InHolland

Statenlid sinds 31 januari2005Sociale InfrastructuurProvincieNoord-Holland/Politiek en Bestuur/Provinciale Staten/Statenleden
Statenleden
Peper, L.P.H. (Lťon) (VVD)

lid provinciale staten


L.P. Peper
Opleiding: HBS A
Statenlid sinds 29 mei2006Nevenfuncties:
Fractievoorzitter Bedrijfsgebouwd Hoogheemraadschap AGV:
Lid Ontslag adviescommissie N.W. Nederland
Vice-voorzitter Dagelijks Bestuur Wijkopbouwcentrum Buitenveldert
ProvincieNoord-Holland/Politiek en Bestuur/Provinciale Staten/Statenleden
Statenleden
Raasveld, drs. J.R.A. (Jeroen) (VVD)

lid provinciale statenRaasveld, drs. J.R.A.
Opleiding: Doctoraal geneeskunde
Beroep: Bedrijfsarts
Lid statencommissie:
FinanciŽn en Bestuurlijke Organisatie;
Hoor- en adviescommissie
**********************************************************************************************Statenlid sinds 2003

Nevenfuncties:
Secretaris afdelingsbestuur VVD Purmerend,

**********************************************************************************************Statenlid sinds 1999

Nevenfuncties:
Lid Raad van Commissarissen van N.V. Afvalzorg HoldingProvincieNoord-Holland/Politiek en Bestuur/Provinciale Staten/Statenleden
Statenleden
Veenis-Kaak, mw. E.A. (VVD) (Els)

lid provinciale staten


Veenis-Kaak, mw. E.A.
Opleiding: MMS
Lid statencommissie:
Economie, Landbouw en Europa;
Hoor- en adviescommissie
**********************************************************************************************Statenlid sinds: 1999Nevenfuncties:
Bestuurslid v.d. Blink de Hart Emanuel Stichting;
Fronika Sandersfonds;
Lid comitť van aanbeveling monument ondergedoken kind en redder;
Bestuurslid Centraal Joods Overleg;
Lid Interkerkelijk overleg overheidszaken CIO;
Lid Raad van Advies International Network against Cyberhate.
Provincie Noord-Holland
Provincie Noord-Holland/Politiek en Bestuur/ProvincialeStaten/Statenleden
Statenleden
Akkaya, S. (Songul) (PvdA)

lid van provinciale staten


Akkaya
Opleiding: HBO
Beroep: Beleidsadviseur

Statenlid sinds 2003

Lid statencommissie:
Sociale Infrastructuur

Nevenfuncties:
Bestuurslid Stadsregiobestuur PvdA-Amsterdam


Provincie Noord-Holland/Politiek en Bestuur/ProvincialeStaten/Statenleden
Statenleden
Bloembergen, E.R. (Eric) (PvdA)

lid van provinciale staten


Eric Bloembergen
Beroep: Directeur Amsterdamse Compagnie

Statenlid sinds 24 april2006

Lid statencommissie:
Wegen, Verkeer en Vervoer
Hoor- en Adviescommissie

**********************************************************************************************


Provincie Noord-Holland/Politiek en Bestuur/ProvincialeStaten/Statenleden
Statenleden
Blokker, G. (Greet) (PvdA)

lid provinciale staten


Blokker, G.
Opleiding: MO-A Engels
Beroep: Docent Engels gemeente Zaanstad

Statenlid: sinds 20oktober 2003

Lid statencommissie:
Sociale Infrastructuur

Nevenfuncties:
Vice-voorzitter Stichting Gemaal 1879

**********************************************************************************************


Provincie Noord-Holland/Politiek en Bestuur/ProvincialeStaten/Statenleden
Statenleden
Baggerman, drs. S. (Sascha) (PvdA)

lid provinciale staten


Van den Brakel-Baggerman, drs. S.
Opleiding: Doctoraal Bestuurskunde
Beroep: Beleidsmedewerker gemeente Texel

Statenlid sinds 2003

Lid statencommissie:
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting


**********************************************************************************************


Provincie Noord-Holland/Politiek en Bestuur/ProvincialeStaten/Statenleden
Statenleden
Bruijn, H.B. (Bert) (PvdA)

lid provinciale staten


Bert Bruijn
Opleiding: HBO
Beroep: Eigenaar/direkteur Bureau Scheepsexpertise

Statenlid sinds 30-01-2006(eerder van 1995 tot 2005)

Lid statencommissie:
Sociale Infrastructuur


**********************************************************************************************

ProvincieNoord-Holland/Politiek en Bestuur/Provinciale Staten/Statenleden
Statenleden
Dam, H.A. van (Ton) (PvdA)

lid provinciale staten


Ton van Dam
Opleiding: HEAO Economisch-juridische richting
Beroep: Inspecteur arbeidsfraude bij de Arbeidsinspectie

Statenlid sinds 31 januari2005

Lid statencommissie:
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

**********************************************************************************************

ProvincieNoord-Holland/Politiek en Bestuur/Provinciale Staten/Statenleden
Statenleden
Dekker, M.G. (Marian) (PvdA)

lid provinciale staten


Dekker, M.G.
Opleiding: MO-A Nederlands; Sociale Academie post-HBO Beleid enManagement
Beroep: Algemeen Directeur Dienst Stedelijk Onderwijs Rotterdam

Statenlid sinds 1999

Lid statencommissie:
Financien en Bestuurlijke Organisatie

**********************************************************************************************

ProvincieNoord-Holland/Politiek en Bestuur/Provinciale Staten/Statenleden
Statenleden
Domselaar, H.G. van (HarriŽt) (PvdA)

lid provinciale staten


H.G. van Domselaar
Opleiding: Rijkskweekschool te Haarlem; Diverse bijscholingen

Beroep:
Lid begeleidingsgroep in een omganghuis

**********************************************************************************************


Provincie Noord-Holland/Politiek en Bestuur/ProvincialeStaten/Statenleden
Statenleden
Haan, W. de (Wiebe) (PvdA)

lid provinciale staten


Haan, W. de
Opleiding: HBS-B
Beroep: Projectmanager Ocť-Nederland BV

Statenlid sinds 2003

Lid statencommissie:
Wegen, Verkeer en Vervoer;
Nieuwbouw Dreefcomplex en huisvesting provinciale organisatie

**********************************************************************************************


Provincie Noord-Holland/Politiek en Bestuur/ProvincialeStaten/Statenleden
Statenleden
Heijde, M.H.J. van der (Manfred) (PvdA)

lid provinciale staten


Heijde, M.H.J.
Opleiding: Gymnasium B; Doctoraal Sociale Geografie
Beroep: manager en senior beleidsadviseur bij UWV Amsterdam

Statenlid sinds 2003

Lid statencommissie:
Natuur, Landschap, Water en Milieu;
Investeringsbudget Landelijk Gebied

Nevenfunctie:

Adviseur Stichting Emplooi

**********************************************************************************************

ProvincieNoord-Holland/Politiek en Bestuur/Provinciale Staten/Statenleden
Statenleden
van der Paard, W.F.H. (Willem) (PvdA)

lid provinciale staten


Paard, W.F.H. van der
Opleiding: Pedagogische Academie

Statenlid sinds 1993

Lid statencommissie:
Economie, Landbouw en Europa;
Rekeningencommissie

Nevenfuncties:
Lid statencommissie:
FinanciŽn en Bestuurlijke Organisatie

Nevenfuncties:
Voorzitter Intercultureel Beraad;
Bestuurslid Stichting HŲbProvincieNoord-Holland/Politiek en Bestuur/Provinciale Staten/Statenleden
Statenleden
Beemsterboer, J.N.J.J. (Jos) (CDA)

lid provinciale staten


Beemsterboer, J.N.J.J.
Opleiding: HBO Economie
Beroep: Docent Horizon College

Lid statencommissie:
Economie, Landbouw en Europa (voorzitter)
Financien en Bestuurlijke Organisatie
Nieuwbouw Dreefcomplex en huisvesting provinciale organisatieNevenfuncties:
Debattainer;
Bedrijfsadviseur MKB;
Volleybaltrainer;
Penningmeester Stichting CDA-fractieondersteuning staten N-H;
2de Penningmeester Stichting CDA-bureau N-H
ProvincieNoord-Holland/Politiek en Bestuur/Provinciale Staten/Statenleden
Statenleden
Bond, J.H.M. (Jaap) (CDA)

lid provinciale staten, fractievoorzitter


Bond, J.H.M.
Opleiding: HAVO; HBO Management
Statenlid sinds 1999Nevenfuncties:
Voorzitter Stichting CDA-fractieondersteuning staten N-H;
Vice-voorzitter Stichting CDA-bureau N-H

**********************************************************************************************Beroep: Gepensioneerddirecteur Rabobank HaarlemmermeerLid statencommissie:
Economie, Landbouw en Europa;
Investeringsbudget Landelijk Gebied
Rekeningencommissie

Bestuurslid VNO/NCW Amstel en Meerlanden;
Vice-voorzitter Industriele Club Haarlemmermeer (ICH);
Voorzitter Zakenband (10 ondern. verenigingen tussen Uithoorn enHaarlem);
Voorzitter Centrum voor Bedrijf en Samenleving Haarlemmermeer (CBSH);
Voorzitter kring van 100 Spaarneziekenhuis Hoofddorp;
**********************************************************************************************Statenlid sinds 2003

Nevenfuncties:
Voorzitter Raad van Toezicht St. Woonzorggroep Wilgaerden te Hoorn
Lid RvC E.F.M. onderlinge schepenverzekering u.a. te MeppelProvincieNoord-Holland/Politiek en Bestuur/Provinciale Staten/Statenleden
Statenleden
van Diest, Ing. C.P.J. (Cornelis) (CDA)

lid provinciale staten


van Diest, Ing. C.P.J.
Opleiding: VWO, Hogere Landbouwschool
Beroep: Melkveehouder
Lid statencommissie:
Investeringsbudget Landelijk Gebied (plv. voorzitter)
Natuur, Landschap, Water en Milieu;
Economie, Landbouw en Europa

**********************************************************************************************Lid statencommissie:
Wegen, Verkeer en Vervoer

**********************************************************************************************Statenlid sinds: 2003

Nevenfuncties:
Voorzitter Woonbouwstichting"Op Eigen Wieken", Heemstede
Lid Raad van Toezicht Stichting Sint Jacob te HaarlemProvincieNoord-Holland/Politiek en Bestuur/Provinciale Staten/Statenleden
Statenleden
Montfort, prof. dr. C.A.G.M. van (Kees) (CDA)

lid provinciale staten


Montfort, dr. ir. C.A.G.M. van
Opleiding: Doctoraal Technische Universiteit
Beroep: Universitair hoofddocent Vrije Universiteit; hoogleraarUniversiteit Nyenrode
Lid statencommissie:
Natuur, Landschap, Water en Milieu

**********************************************************************************************Statenlid sinds 1999Nevenfuncties:
Lid bestuur Rabobank Abcoude Ouder-Amstel;
Secretaris Stichting CDA-fractieondersteuning staten N-H;
Secretaris Stichting CDA-bureau N-H

**********************************************************************************************Statenlid sinds 3 juli2006**********************************************************************************************Statenlid sinds 2003**********************************************************************************************Statenlid sinds 2003Nevenfuncties:
Lid Begeleidingscommissie Tegoeden WO II t.n.v. Homo-gemeenschap i.o.v.Staatssecretaris VWS:
Lid bestuur van het Verzetmuseum te Amsterdam
ProvincieNoord-Holland/Politiek en Bestuur/Provinciale Staten/Statenleden
Statenleden
Stevens, mr. C.C.L.M. (Casper) (CDA)

lid provinciale staten


Casper Stevens
Opleiding: Gymnasium alfa; Doctoraal Nederlandse recht
Beroep: Zelfstandig adviseur
Lid statencommissie:
Natuur, Landschap, Water en Milieu;
Wegen, Verkeer en Vervoer

**********************************************************************************************Statencommissie: SocialeInfrastructuur (SI)ProvincieNoord-Holland/Politiek en Bestuur/Provinciale Staten/Statenleden
Statenleden
Walch, H.J. (Hajť) (CDA)

lid provinciale statenWalch, H.J.
Beroep: Directeur Twijnstra Gudde Interim Management (TGIM)
Lid statencommissie:
FinanciŽn en Bestuurlijke Organisatie;

**********************************************************************************************Statenlid sinds 2003Nevenfuncties:
Lid RvC van de Wooncompagnie Hoorn;
Lid/voorzitter van een drie-tal klachtencommissies Provincie Noord-HollandGroen Links

Binnema, drs. H.A.(Harmen)
Braam, C. (Cheryl) #
Breunissen, drs. K.W.C. (Klaas)
Heller, drs. B (Bart) *
Kastje, J. (Jan)
Tjon-Fo, I.R. (Imelda)
Trautwein-de Wit, C.H.E. (Connie)

ProvincieNoord-Holland/Politiek en Bestuur/Provinciale Staten/Statenleden
Statenleden
Binnema, drs. H.A. (Harmen) (GroenLinks)

lid provinciale staten


Binnema, drs. H.A.
Opleiding: Doctoraal Politicologie
Beroep/ambt: Promovendus politicologie VU Amsterdam

Statenlid sinds 2003

Lid statencommissie:
Wegen, Verkeer en Vervoer

Nevenfuncties:
Voorzitter afdelingsbestuur GroenLinks Amsterdam Bos en Lommer;
Lid landelijke partijraad GroenLinks;
Bestuurslid Nederlandse Kring voor de Wetenschap der Politiek


Provincie Noord-Holland/Politiek en Bestuur/ProvincialeStaten/Statenleden
Statenleden
Braam, C (Cheryl) (GroenLinks)

Lid van provinciale staten, fractiesecretaris


Cheryl Braam
Beroep: ICT project/procesmanager

Statenlid sinds 31 januari2005 (Voorheen duo-commissielid)

Lid statencommissie:
Investeringsbudget Landelijk Gebied
Wegen, Verkeer en Vervoer;
Rekeningencommissie

ProvincieNoord-Holland/Politiek en Bestuur/Provinciale Staten/Statenleden
Statenleden
Breunissen, drs. K.W.C. (Klaas) (GroenLinks)

lid provinciale staten


Breunissen, drs. K.W.C.
Opleiding: Doctoraal niet-westerse Sociologie
Beroep: Beleidsmedewerker Milieudefensie

Statenlid sinds 1999

Lid statencommissie:
Investeringsbudget Landelijk Gebied
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting;
Natuur, Landschap, Water en Milieu.

ProvincieNoord-Holland/Politiek en Bestuur/Provinciale Staten/Statenleden
Statenleden
Heller, drs. B. (Bart) (GroenLinks)

lid provinciale staten, fractievoorzitter


Heller, drs. B.
Opleiding: Doctoraal Politicologie
Beroep: Hoofd Beleid Regionale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

Statenlid sinds 2003<

Lid statencommissie:
FinanciŽn en Bestuurlijke Organisatie (plv. voorzitter);
Lid van het PresidiumLid statencommissie:
Economie, Landbouw en Europa;
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

Nevenfuncties: geen


Provincie Noord-Holland/Politiek en Bestuur/ProvincialeStaten/Statenleden
Statenleden
Tjon-Fo, I.R. (Imelda) (GroenLinks)

lid provinciale staten


Tjon-Fo, I.R.
Opleiding: HBO Personeelswerk
Beroep: Adviseur Centrum Werk en Inkomen

Statenlid sinda 2003

Lid statencommissie:
Sociale Infrastructuur:
Economie, Landbouw en Europa

ProvincieNoord-Holland/Politiek en Bestuur/Provinciale Staten/Statenleden
Statenleden
Trautwein-de Wit, C.H.E. (Connie) (GroenLinks)

lid provinciale staten


Connie Trautwein
Opleiding: MMS; Kweekschool/pedagogische academie

Statenlid sinds 3 juli2006

Lid statencommissie:
Natuur, Landschap, Water en Milieu
Sociale Infrastructuur
Nieuwbouw Dreefcomplex en huisvesting provinciale organisatie

Provincie Noord-HollandD66

Belle, G.J.M.A. Le(Gerard)
Berkhout, H.W. (Hans) #
Boltaringen, C.F.H. van (Casper)
Cornelissen, L.M. (Leo)
Geldhof, ing. J. (Joke) *

ProvincieNoord-Holland/Politiek en Bestuur/Provinciale Staten/Statenleden
Statenleden
Le Belle, G.J.M.A. (Gerard) (D66)

lid provinciale statenLe Belle, G.J.M.A.
Opleiding: HBS-A

Statenlid sinds 1991

Lid statencommissie:
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (plv. voorzitter);
Natuur, Landschap, Water en Milieu


Provincie Noord-Holland/Politiek en Bestuur/ProvincialeStaten/Statenleden
Statenleden
Berkhout, H.W (Hans) (D66)

lid provinciale staten, fractiesecretaris


Berkhout, H.W (Hans)
Opleiding: HBO-MW; HBA
Beroep: ambtenaar gemeente Leiden

Statenlid sinds 1991 metonderbreking

Lid statencommissie:
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting;
Wegen, Verkeer en Vervoer;
Nieuwbouw Dreefcomplex en huisvesting provinciale organisatie.

ProvincieNoord-Holland/Politiek en Bestuur/Provinciale Staten/Statenleden
Statenleden
Boltaringen, C.F.H. van (Casper) (D66)

lid provinciale staten


Boltaringen, C.F.H.
Beroep: Expert luchtverkeersleidingzaken

Statenlid sinds 2003

Lid statencommissie:
FinanciŽn en Bestuurlijke Organisatie;
Investeringsbudget Landelijk Gebied
Natuur, Landschap, Water en Milieu
Sociale Infrastructuur;
Rekeningencommissie;
Hoor- en adviescommissie

Nevenfuncties:Kerkrentmeester EV. Lutherse Gemeente Haarlem

ProvincieNoord-Holland/Politiek en Bestuur/Provinciale Staten/Statenleden
Statenleden
Cornelissen, L.M. (Leo) (D66)

lid provinciale staten


Cornelissen, L.M.
Opleiding: HBS; NOIB-Nijenrode

Beroep: zelfstandigmanagementadviseur

Statenlid sinds 2003

Lid statencommissie:
Investeringsbudget Landelijk Gebied (voorzitter)
Natuur, Landschap, Water en Milieu (voorzitter);
Economie, Landbouw en Europa;
Wegen, Verkeer en Vervoer

Nevenfuncties:
President-Commissaris PinkRoccade Civility Amsterdam B.V.;
Voorzitter Raad van Toezicht St. Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost(GAZO);
Penningmeester St. Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond te Amsterdam;
Bestuurslid St. Herbouw Jordaanpanden (Ned. Openluchtmuseum, Arnhem);
Recensent opera Ned. openbare bibliotheken;
Algemeen bestuurslid STIVAS-NH en de regionale Stivassen Midden-NH enAltonstichting


Provincie Noord-Holland/Politiek en Bestuur/ProvincialeStaten/Statenleden
Statenleden
Geldhof, ing. J. (Joke) (D66)

lid provinciale staten, fractievoorziter


Joke Geldhof
Opleiding: HTS confectietechniek

Beroep: export encommunicatie adviseur
Statenlid sinds 1999

Lid statencommissie:
FinanciŽn en Bestuurlijke Organisatie;
Investeringsbudget Landelijk Gebied
Sociale Infrastructuur;
Lid van het presidium<

Nevenfuncties:
Voorzitter Stichting Fractieondersteuning D66 Noord-Holland

Provincie Noord-Holland SP

Boelhouwer, C. (Carlien)
Graatsma, D. (Mienk) *
Jankie, C (Chandra)
Putters, H (Bert)
Vries, A.A. de (Ake)<

ProvincieNoord-Holland/Politiek en Bestuur/Provinciale Staten/Statenleden
Statenleden
Boelhouwer, C. (Carlien) (SP)

lid provinciale staten


Boelhouwer, C.
Opleiding: Nederlands en Russisch
Beroep:Medewerker SP-fractie Amsterdam<

Statenlid sinds 1999

Lid statencommissie:
FinanciŽn en Bestuurlijke Organisatie;
Sociale Infrastructuur


Provincie Noord-Holland/Politiek en Bestuur/ProvincialeStaten/Statenleden
Statenleden
Graatsma, D. (Mienk) (SP)

lid provinciale staten, fractievoorzitter


Graatsma, D.
Beroep: Buschauffeur Connexxion

Statenlid sinds 1999

Lid statencommissie:
FinanciŽn en Bestuurlijke Organisatie;
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting;
Wegen, Verkeer en Vervoer
Nieuwbouw Dreefcomplex en huisvesting provinciale organisatie
Lid van het presidium

Nevenfuncties: VoorzitterStichting Onderling Hulpfonds CN/NZH

ProvincieNoord-Holland/Politiek en Bestuur/Provinciale Staten/Statenleden
Statenleden
Jankie, mr. C (Chandra) (SP)

lid van provinciale staten


Jankie, mr. C
Opleiding: doctoraal rechten
Beroep: Kandidaat-notaris

Statenlid sinds 19 januari2004

Lid statencommissie:
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

Nevenfuncties:
Lid adviesraad VVR (Vereniging van Reizigers)

ProvincieNoord-Holland/Politiek en Bestuur/Provinciale Staten/Statenleden
Statenleden
Putters, H. (Bert) SP

lid provinciale staten


Putters, H.
Opleiding: MBO
Beroep: Machinist NSR

Statenlid: sinds 17 mei2004Nevenfunctie:
Kaderlid FNV bondgenoten (Spoor)

**********************************************************************************************

Statenlid sinds 2003Nevenfuncties:
Vakbondskaderlid Unie bve-vo
Bestuurslid FSKL
SP partijbestuurder
SP regiobestuurder NH-Noord
**********************************************************************************************
De met * aangegeven lid is fractievoorzitter
De met # aangegeven lid is fractiesecretaris
**********************************************************************************************

**********************************************************************************************Statenlid sinds 1999Nevenfuncties:
Voorzitter van de Stichting fractieondersteuning ChrstenUnie-SGPNoord-Holland;
Lid hoofdbestuur/penningmeester Vastgoed Belang, Nederlandse Verenigingvan Eigenaren en Beleggers in vastgoed en voorzitter afdelingWest-Noord;
Lid bestuur van de ChristenUnie-Amsterdam, politiek secretaris
**********************************************************************************************
De met * aangegeven lid is fractievoorzitter
De met # aangegeven lid is fractiesecretaris
**********************************************************************************************

**********************************************************************************************Statenlid sinds 1995Provincie Noord-HollandFractie AgemaAgema, ma M. (Fleur)Fractie Agema*ProvincieNoord-Holland/Politiek en Bestuur/Provinciale Staten/Statenleden
Statenleden
Agema, ma. M. (Fleur) (Fractie Agema)

lid provinciale staten, fractievoorzitter


Fleur Agema
Opleiding: HAVO; HBO Master ri. MAID; HBO Master ri. architectuur 2dejrs.; HBO Bachelor ri. architectuur; HTS cursus MBD.
Beroep: Ontwerper, Ruimtelijk analist

Statenlid sinds 2003Provincie Noord-HollandFractie PrinsPrins, P.A. (Peter)Fractie Prins *Statenlid sinds 1999Nevenfuncties:
Lid personeelskamer gemeente Texel;
Voorzitter Vereniging Initiatief voor Ontwikkelingssamenwerking Diemen;
Lid bestuur Stichting Herstelling Gooi-Vechtstreek
**********************************************************************************************
De met * aangegeven lid is fractievoorzitter
De met # aangegeven lid is fractiesecretaris
**********************************************************************************************


**********************************************************************************************
Provincie Noord-Holland/Politiek en Bestuur/ProvincialeStaten/Statenleden
Statenleden
Remak, mr. P.J.D. (Patricia) (Fractie Remak)

lid provinciale staten, fractievoorzitter


Remak, mr. P.J.D.
Opleiding: Nederlands recht; Fiscaal recht
Beroep: BelastinginspecteurLid statencommissie:
FinanciŽn en Bestuurlijke Organisatie;
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting;
Wegen, Verkeer en Vervoer;
Hoor- en adviescommissie;
Lid van het presidium.
Provincie Noord-HollandFractie TalensProvincieNoord-Holland/Politiek en Bestuur/Provinciale Staten/Statenleden
Statenleden
Talens, GC (George) (Fractie Talens)

Lid provinciale staten, fractievoorzitter


George Talens
Opleiding: H.B.O.
Beroep: Gep. leraar in het HBO-onderwijs

Statenlid sinds 6 december2004Coevorden, Dhr. mr. M.N.J. Broers gemeentesecretaris gemeente Coevorden  
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Coevorden 6 maart 2009  
 

Dhr. B. Kunnen raadsgriffier gemeente Coevorden  
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Coevorden 20 november 2008  
class="ck">Griffiemedewerkers Frank Lucassen (Commissiegriffier en waarnemend griffier) en Astrid Gerrits (administratief medewerker)


T. Pot-Eland, wethouder gemeente Coevorden
Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling WVS EMCO-Groep
Lid Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regelin WVS EMCO-Groep
Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Drenthe
Lid Raad van Commissarissen Rendo
Lid Raad van Toezicht Europark G.m.b.H.
Lid Algemeen Bestuur S.B. School Stichting De Vonder
Raad van Toezicht Promotie Coevorden
Lid Algemeen Bestuur RPA
Lid Algemeen Bestuur RAP

Functies en nevenfuncties van de raadsleden.
De heer G. Roeles, raadslid gemeente Coevorden
Lid Provinciale Staten Drenthe ;VVD
PvdA
font-family:
Mevrouw M.J.G. Besselink-Eeftink, raadslid gemeente Coevorden

geen

De heer G.H. Braam, raadslid gemeente Coevorden
Directeur personeel, financiŽn en beheer en plv. algemeen directeur van het Esdal College Emmen 
Penningmeester Noordelijke Scholen Vereniging 

De heer H. Buitenhuis, raadslid gemeente Coevorden
Zelfstandig Freelance adviseur-projectleider informatievoorziening 


De heer K. Kuipers, raadslid gemeente Coevorden
Projectmanager Hummel Installatietechniek 
Kaderlid Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) 
Voorzitter Muziek commissie ‘Blaas-op-Maat’ (B.O.M.) Zweeloo  mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> 


De heer F. Ronda, raadslid gemeente Coevorden
Leerkracht Basisonderwijs 
Lid Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad-Coevorden 

De heer H. Schut, raadslid gemeente Coevorden
Penningmeester Huurdersvereniging Coevorden 
Lid Bestuur Huurdersfederatie Emmen 
Penningmeester PvdA-Fractie Coevorden 

De heer J.T. Westerhof, raadslid gemeente Coevorden
Voorzitter Commissie Vaktechniek Oost van Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie (NLTO) (v)
Voorzitter Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Zuidenveld 
Commissie Vaktechniek Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) van uit Commissie Vaktechniek Oost van NLTO (v)

 
color:black">CDA

De heer H.M. Blaauwgeers, raadslid gemeente Coevorden
Lid Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie (NLTO) - Werkgroep Waterwinning 
Vrijwiller Stichting Welzijn 2000 (maaltijden rijden) 
Vrijwilliger R.K.-Kerk 

De heer R. Frensen, raadslid gemeente Coevorden
Lid Bestuur marktcommissie Zweeloo 
Lid Bestuur beleggingsclub ‘De Gouden Greep
De heer J.J. Geertsema, raadslid gemeente Coevorden
Auditor, consultant en productmanager bij KEMA te Arnhem 

Mevrouw A. Kramer-van Os, raadslid gemeente Coevorden
geen

De heer R. Wilting, raadslid gemeente Coevorden
Lid Sponsorcommissie Rabobank Klenckeland 
Administrateur G.J. Ophof B.V. 

De heer A.C. Vianen, raadslid gemeente Coevorden
Veldadviseur bouwtechniek Instituut Leerplan Ontwikkeling (SLO) Enschede. (inzake leerplanproducten en onderwijsvernieuwing i.c. de Wet- en regelgeving VO 1 en 2, van het Min. OC&W) (v)
Adviseur onderwijszaken BouwNed, afd. Drenthe/NW-Overijssel, t.b.v. samenwerkings- en aansluitingsprojecten vmbo/mbo en bouwbedrijfsleven 
Lid Raad voor Onderwijsbetrekkingen/ Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving (CUR), Gouda. (inzake Bouw- en Civieltechnische opleidingen, voor alle niveaus en functies) 
Lid/adviseur Paritaire Commissie SBW/Beroepsopleidingen wegenbouw (SBW)), Grond-, weg- en waterbouwsector. i.c. Infratechniek, voor het secundair (mbo) beroepsonderwijs te Harderwijk (v)
Adviseur en/of auteur/recensent diverse branches in de bouwnijverheid en toeleveringsbedrijven 
Adviseur Platform VMBO Bouwtechniek, samenwerking onderwijs en bedrijfsleven, secretaris: Savantis, Waddingsveen, namens belanghebbende Landelijke Organen voor Beroepsonderwijs (Bouwradius en SBW) (v)
Bedrijfsadviseur Piron advies te Doetinchem. Beleidszaken en intermediair externe betrekkingen zoals brancheorganisaties technische sector, opleidingsinstellingen, onderzoeksinstituten, educatieve uitgeverijen, kenniscentra beroepsopleidingen bedrijfsleven (KBB

VVD

De heer A.H. Jansen 


De heer L. Zwaan, raadslid gemeente Coevorden
Voorzitter Handbal Vereniging Zweeloo (HVZ) Vivendi 
Hoofd Bestuurslid Boermarke Drenthe-Assen 
Jeugdleider Voetbal Club Geesbrug (V.C.G.) 
Kassavrijwilliger Bosbad Zwinderen
Scheidsrechter Nederlandse Handbal Verbond

PAC / GROENLINKS
Mevrouw C. Bosman-Geurts, raadslid gemeente Coevorden<
Ziekenverzorgster 

Mevrouw E. van der Scheer, raadslid gemeente Coevorden
Bejaardenverzorging bij Woon- en Zorgcentrum ‘Oldersheem’ te Nieuw-Amsterdam 

Mevrouw F.C. Stoffels-Boersma, raadslid gemeente Coevorden
Lid Landelijke organisatie afdeling Zuid-Oost Drenthe van de Algemene Nederlandse Fietsersbond 
Lid milieugroep (onderafdeling Milieudefensie) Oosterhesselen-Coevorden 
Lid Vlinderwerkgroep Natuur- en milieuvereniging ‘Het Stroomdal’

GEMEENTEBELANGEN

Mevrouw Z. Hadderingh-Willems, raadslid gemeente Coevorden
KAM-coŲrdinator Asfalt Centrale Twente, BAM Wegen Regio Noord, Regio Oost en Geleiderail 
Secretaris / penningmeester Jeugdcombinatie voetbalvereniging Kiel-Schoonoord-Combinatie (KSC) Schoonoord 
Voorzitter en secretaris activiteitencommissievoetbalvereniging Kiel-Schoonoord-Combinatie (KSC) Schoonoord 

De heer F. Klasen, raadslid gemeente Coevorden
Voorzitter Ondernemingsraad Koninklijke Bataafse Aanneming Maatschappij (BAM) infratechniek Noord-Oost 
Vice-voorzitter Ondernemingsraad BAM-infratechniek 
Lid Centrale Ondernemingsraad Koninklijke BAM-Groep 
Secretaris buurtvereniging ‘Onderlinge Hulp Dalerpeel
Mevrouw L. Scheperkeuter-Minkes, raadslid gemeente Coevorden
Lerares Openbaar Basisonderwijs ‘Burg. Van Royenschool ’ te Schoonoord
Lid Bestuur Uitvaartvereniging ‘DeVerdana; laatste Eer ’ te Oosterhesselen 

 

 

Gemeente Cranendonck
Raadsgriffier
P.J.F.Bemelmans=Dhr. P.J.F. Bemelmans  ()
Raadslid
A.vanderWeiden=Dhr. A. van der Weiden  (CDA)
J.Welters=Dhr. J. Welters  (CDA)
J.D.A.vanDeurzen=Dhr. J.D.A. van Deurzen  (CDA)
J.M.deWerdt=Dhr. J.M. de Werdt  (CDA)
A.C.P.Balk-Lampe=Mw. A.C.P. Balk-Lampe  (Cranendonck Actief!)
G.H.A.M.Deurzen-vanRiswick=Mw. G.H.A.M. Deurzen-van Riswick  (Cranendonck Actief!)
M.A.J.Doezť=Mw. M.A.J. Doezť  (Cranendonck Actief!)
P.C.A.M.VanBreugel=Dhr. P.C.A.M. Van Breugel  (ELAN)
ing.J.P.Derks=Dhr. ing. J.P. Derks  (ELAN)
ing.P.J.Beerten=Dhr. ing. P.J. Beerten  (ELAN)
L.Bruggink-v.d.Steen=Mw. L. Bruggink-v.d. Steen  (ELAN)
mr.P.J.vanTulden=Dhr. mr. P.J. van Tulden  (Nieuw Cranendonck)
A.G.Rijnbeek=Dhr. A.G. Rijnbeek  (PvdA)
F.F.M.vanderWiel=Dhr. F.F.M. van der Wiel  (PvdA)
A.S.vanderBurgt=Mw. A.S. van der Burgt  (PvdA)
C.F.Mathijssen-Brugmans=Mw. C.F. Mathijssen-Brugmans  (PvdA)
M.C.G.Beenackers-vanPoppel=Mw. M.C.G. Beenackers-van Poppel  (PvdA)
A.A.Gerritsen=Dhr. A.A. Gerritsen  (VVD)
S.denBreejen=Dhr. S. den Breejen  (VVD)
Gemeentesecretaris
drs.P.A.G.Machielsen=Dhr. drs. P.A.G. Machielsen  ()
Wethouder
F.W.P.Strik=Dhr. F.W.P. Strik  (CDA)
ing.P.J.Beerten=Dhr. ing. P.J. Beerten  (ELAN)
F.J.P.H.Walkate=Dhr. F.J.P.H. Walkate  (VVD)

Cranendonck, dhr. drs. P.A.G. Machielsen, gemeentesecretaris gemeente Cranendonck Verdana"> 
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid van een gilde
Lid medezeggenschapsraad school buiten de gemeente Cranendonck

Cranendonck, Dhr. P.J.F. Bemelmans raadsgriffier gemeente Cranendonck
Haaren, Dhr. P.J.F. Bemelmans raadsgriffier gemeente Haaren
NEVENFUNCTIES
Hoofdbrandwacht gemeentelijke brandweer Geldrop-Mierlo
Voorzitter Brandweervereniging Geldrop
Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand gemeente Haaren
Secretaris Rekenkamercommissie gemeente Haaren
Bron gemeente Haaren Wednesday, December 17, 2008 10:18 AM  


 
A.E.T.Kuiper wethouder Lid algemeen bestuur de Risse
Niet (wordt
door de Risse
ingehouden)
naam functie nevenfunctie Nevenfunctie uit hoofde van het ambt bezoldiging
R.Snel wethouder DGA Organisatie Konsult BV te
Veldhoven
Voorzitter Federatie Ondernemers
Veldhoven.
Lid wijkplatform Veldhoven Dorp
Bestuurslid Ondernemersvereniging
Veldhoven Dorp
Bestuurslid Stichting Vastgoed Monitor,
namens gemeente land van Horne &
Cranendonck
Lid dagelijks- en algemeenbestuur van de Risse.

 
naam functie nevenfunctie Nevenfunctie uit hoofde van het ambt bezoldiging
F.J.Ph.Walkate
wethouder Penningmeester vluchtelingenwerk
Cranendonck
Regioraadslid SRE
Vice Voorzitter Reconstructie Boven
Dommel

 
naam functie nevenfunctie Nevenfunctie uit hoofde van het ambt bezoldiging
F.W.P.Strik wethouder Lid Algemeen Bestuur G.G.D
Poho-overleg SRE

 

 


Nevenfuncties raadsleden gemeente Cranendonck maart 2007
PvdA
F. van der Wiel
Bestuurslid stichting station
Maarheeze
Senior Beleidsmedewerker
VROM gemeente Someren
Lid provinciale MOLO-A
werkgroep Veehouderij en
Milieu
Lid diverse ambtelijke
werkgroepen
Samenwerkingsverband
Regio Eindhoven (SRE)
Projectorganisator
Meezingspektakel
Cranendonck
Mw. T. van de Burgt
Senior consultant in een
adviesbureau: Aranea
consulting
T. Rijnbeek
Voorzitter zangvereniging

“Kempengalm”
Mw. R. Mathijssen -
Brugmans
Geen
Mw. M. Beenackers – van
Poppel
Mantelzorgster
Bestuurslid
oudercommissie Philips van
Horne Scholengemeenschap
Weert
Ouderafgevaardigde in de
commissie buitenschoolse
activiteiten
I.v.n schoolgids
- Collectecontactpersoon
nierstichting NL
Mede initiatiefneemster
werkgroep Chijnsgoed – in -
gevaa r
CDA
J. de Werdt
Voorzitter TC de Braken
J. Welters
Geen
A. van der Weiden
lid CDA Cranendonck
voorzitter
Jubileumcommissie 75 jaar
V.V. Maarheeze
commissielid c.v. de
Muuzevangers
secretaris blaaskapel de
leste aojem
J. van Deurzen
Geen
ELAN
P. Beerten
-Hoofd Kwaliteitszorg ITM
Eindhoven
-Secretaris politieke
vereniging ELAN
-Secretaris KPJ Budel/ CV de
GŤlbuk
P. van Breugel
Examinator Kenniscentrum
technisch Vakmanschap
Kenteq
Voorzitter
Postduivenvereniging De
Grenspost Budel
Lid werkgroep Buurtbeheer
Dorplein Uniek
Free Lance duivensport
journalist
Mw. L. Bruggink – van der
Steen
Lid Algemeen Bestuur
Waterschap De Dommel
Voorzitter
Afdelingscommissie
Cranendonck van de
ledenraad Rabobank
Weerterland en
Cranendonck
Secretaris
Gymnastiekvereniging
Turnlust Budel
Secretaris
Gymnastiekvereniging Vlug
en Vrij Budel - Dorplein
Landelijk coŲrdinator

“Waterlelie”; Netwerk voor
vrouwen in
waterschapsbesturen.
J. Derks
Zelfstandig ondernemer
(levensmiddelen
detailhandel)
Cranendonck Actief!
Mw. H. Balk - Lampe
lid van de raad van toezicht
van het Riwo
voorzitter Big Band Budel
lid bestuur Vereniging
Brabantse Gemeenten
voorzitter van de
Adviesraad Sociale
voorzieningen in de
gemeente Best.
Mw. R. Doezť
Geen
Mw. G. van Deurzen -
Riswick
inval leerkracht basisschool
mede onderneemster eigen
bedrijf
lid Milieu Overleg Raad,
namens
vrouwenverenigingen van
Cranendonck
bestuurslid
gemeenschapshuis 'de
Schakel"
ledenraadslid Rabobank
Weerterland en
Cranendonck
VVD
H. van den Boogaard
Vice President Philips
Lighting
Voorzitter stichting Lightrec
NL
Vice voorzitter FOEGIN
Bestuurslid EPRODIN
Lid werkadviesraad AVANS
HS MER opleiding
Extern deskundige Fontys HS
Marketing Management
Eindhoven
A. Gerritsen
Embedded Software
Ontwikkelaar NXP
Semiconductors
Bestuurslid VVD
Cranendonck
Penningmeester Vereniging
Van Eigenaren
Luxemburgsestraat
Nieuw Cranendonck
H. Hoeben
taxateur / landbouwer/
loonspuiter
voorzitter zuidelijke land
en tuinbouw organisatie
(ZLTO) afd. Cranendonck
voorzitter lokaal
toeristische adviesraad (LTA)
afd. Cranendonck
afgevaardigde LTA voor
gebiedsgerichte marketing
adviesraad (GMA)
voorzitter GMA (Hierin zijn
(bijna) alle 21 sre gemeentes
via de lta’s
vertegenwoordigd)
afgevaardigde GMA naar
toeristisch huis (onder
portefeuille recreatie en
toerisme van het sre)
lid werkgroep regiodag
midden Brabant v.d. ZLTO
vervangend lid ABdK
(actief bodembeheer de
kempen) (agrarische
belangen)
vervangend lid "schoon
water"
importeur Zweedse
landbouwtechniek voor west
europa.

Comstrijen
Raadsgriffier
Tj.Teijema=Dhr. Tj. Teijema  ()
Raadslid
P.vanderMeer=Dhr. P. van der Meer  (CDA)
P.L.Paans=Dhr. P.L. Paans  (CDA)
W.vanWijngaarden=Dhr. W. van Wijngaarden  (CDA)
D.L.Polderdijk=Dhr. D.L. Polderdijk  (Cromstrijen '98)
R.Tamerius=Dhr. R. Tamerius  (Cromstrijen '98)
Ch.I.Korbijn-Schop=Mw. Ch.I. Korbijn-Schop  (Cromstrijen '98)
P.R.Riedijk=Dhr. P.R. Riedijk  (D66)
L.A.R.J.vanKaam=Dhr. L.A.R.J. van Kaam  (GroenLinks)
C.Knetemann=Dhr. C. Knetemann  (PvdA)
F.Tuinder=Dhr. F. Tuinder  (PvdA)
G.Noordhoek-vanDijk=Mw. G. Noordhoek-van Dijk  (PvdA)
ing.J.Oudeman=Dhr. ing. J. Oudeman  (SGP)
O.Kwak=Dhr. O. Kwak  (VVD)
R.Heij=Dhr. R. Heij  (VVD)
H.vanPutten-Richard=Mw. H. van Putten-Richard  (VVD)
Gemeentesecretaris
G.P.Boluijt=Dhr. G.P. Boluijt  ()
Wethouder
P.deRegt=Dhr. P. de Regt  (CDA)
M.Honders=Dhr. M. Honders  (PvdA)
H.J.Flieringa=Dhr. H.J. Flieringa  (VVD)
 

LET OP! Artikel 13 van de gemeentewet! Een raadslid kan geen lid van de rekenkamer zijn!
Welke personen zijn lid van de rekenkamercommissie van uw gemeente met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?
Welke personen zijn griffier/secretaris van de rekenkamercommissie met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?

Voorzitter:
prof. dr. M.P. (Peter) van der Hoek

Ambtelijk Secretaris:
T.J. (Tjeert) Teijema

Onderzoeker:
ir. W. (Wouter) Joosten

Secretaresse:
G. (Gerda) 't Noordende-IJtsma

Leden:
drs. B.M.J (Ben) Hennekam
M. (Marko) van Sluis
J. (Jan) van Etten (raadslid Strijen)
P.L. (Pieter) Paans (raadslid cromstrijen)
A.D. (Adriaan) van der Wulp (raadslid Binnenmaas)
J.K. (Johan) Matze (raadslid Korendijk)
drs. P.J. (Piet) van Leenen (raadslid Oud-Bijerland)
 
 

G.P. Boluijt, gemeentesecretaris gemeente Cromstrijen Dhr. Tj. Teijema raadsgriffier gemeente Comstrijen
NEVENFUNCTIES
Lid van de ledenraad Rabobank Schiedam/Vlaardingen
(+ Secretaris rekenkamercommissie Hoeksche Waard niet opgegeven door de gemeente Comstrijen maar als bron deze rekenkamercommissie op 130109)
Bron gemeente Cromstrijen Tuesday, January 13, 2009 4:46 PM Cromstrijen

G.P. Boluijt
Gemeentesecretaris
Nevenfunties: Geen

 

 

P.A. de Regt
Wethouder
CDA
Nevenfunties:
Beleidsmedewerker gemeente Barendrecht
Lid algemeen en dagelijksbestuur van RAD en WHW
Lid algemeen bestuur van GGD

 

 

L.P.T. Honders
Wethouder
PvdA
Nevenfunties: Geen

H.J. Flieringa
Wethouder
VVD
Recreatie en toerisme
Financien en belastingen
Economische zaken
Project Numansdorp Zuid
Informatisering
Nevenfunties:
Account Director Aon Private Clients
Vice voorzitter Ver. Veldtoezicht Hoeksche Waard
AB-lid, Steekmuseum Hoeksche Waard
Gecommitteerde Gors en Ambachtsheerlijkheid van Zuid Beijerland
Penningmeester Natuur en Recreatieschap Haringvliet
Lid adviescommissie Economische zaken van de cie Hoeksche Waard
Vice voorzitter WBE Hoeksche Waard
Voorzitter adviescommissie Landschap Recreatie en Toerisme van de Cie Hoeksche Waard
DB lid Commissie Hoeksche Waard
Lid Stuurgroep Delta Natuur
Commissaris bedrijfspark Hoeksche Waard
Vice voorzitter inkoopbureau West Brabant

 

 

 

 

CDA

EN-GB">Manager Finance & Administration Sony Logistics Europe BV
Nevenfuncties:
Lid Rekenkamercommissie Hoeksche Waard

 

 

W. van Wijngaarden
Raadslid en commissielid RBZ
CDA
Nevenfuncties: Geen

 

 

A. de Jongh
Raadslid en commissielid MZ
Cromstrijen '98
Docent Wiskunde Wellantcollege
Nevenfuncties:
Lid ledenraad RABO bak Hoeksche Waard

 

 

D.L. Polderdijk
Raadslid en commissielid RBZ

EN-GB">Cromstrijen '98

EN-GB">Unit Manager Industrial Automation SAG Controlec Automation B.V.
Nevenfuncties:

Geen nevenfuncties opgegeven 14 maart 2008

 

 

Ch.I. Korbijn-Schop
Raadslid, commissielid ABZ en commissielid RBZ
Cromstrijen '98
Nevenfuncties: Geen

 

 

P.R. Riedijk
Raadslid, commissielid ABZ en commissielid MZ

EN-GB">D66

EN-GB">Nevenfuncties:

EN-GB">Salesmanager Femco,penningm. SSS, Penningm. OVK, Penningm. ST. BZK

 

 

L.A.R.J. van Kaam
Raadslid, commissielid ABZ, commissielid MZ, commissielid RBZ
GroenLinks
Ambtenaar Spijkenisse
Nevenfuncties:

Geen nevenfuncties opgegeven 14 maart 2008

 

 

C.J. Knetemann
Raadslid en commissielid ABZ
PvdA
Docent LO, Acsi campinginspecteur, voorzitter Coop. Ver. Marco Polo
Nevenfuncties:
Docent LO, Acsi campinginspecteur, voorzitter Coop. Ver. Marco Polo

 

 

G. Noordhoek-van Dijk
Raadslid, commissielid ABZ en commissielid MZ
PvdA
Sociaal Verpleegkundige Vangnet en Advies GGD Zuid-Holland Zuid
Nevenfuncties:

Geen nevenfuncties opgegeven 14 maart 2008

 

 

F.M.P. Tuinder
Raadslid en commissielid RBZ
PvdA
Nevenfuncties:
Firmant FMO, Beheer Vastgoed

 

 

J. Oudeman
Raadslid en commissielid ABZ
SGP
Nevenfuncties:
Sectorhoofd Binnenmaas, Directeur Oudeman Management & Advies, Vertrouwenspersoon Groen van Prinsterer School

 

 

O.A. Kwak
Raadslid, commissielid ABZ
VVD
Nevenfuncties:
Voorzitter Vifia, Juryvoorz. Kivi/ Niria

 

 

R.S. Heij
Raadslid, commissielid ABZ en commissielid RBZ
VVD
er Consultancy en MT-lid Isah ERP Software
Manager Consulancy Isah ERP Software

H. van Putten-Richard
Raadslid, commissielid MZ en commissielid RBZ
VVD
Medewerker financiele administratie NIB BV

Gemeente Cuijk
Raadsgriffier
drs.C.G.W.M.Selman=Mw. drs. C.G.W.M. Selman  ()
Raadslid
G.M.P.Stoffels=Dhr. G.M.P. Stoffels  (ABC)
W.H.M.Pluk=Dhr. W.H.M. Pluk  (ABC)
C.C.P.J.Arts=Dhr. C.C.P.J. Arts  (CDA)
J.H.L.M.Nielen=Dhr. J.H.L.M. Nielen  (CDA)
M.A.Sahinturk=Dhr. M.A. Sahinturk  (CDA)
G.E.Weijers=Mw. G.E. Weijers  (CDA)
J.P.G.Kerskes=Dhr. J.P.G. Kerskes  (D66)
F.J.H.M.vanDiemen-Vereijken=Mw. F.J.H.M. van Diemen-Vereijken  (GroenLinks)
N.A.J.teVelde-Hofhuizen=Mw. N.A.J. te Velde-Hofhuizen  (GroenLinks)
H.P.J.M.Siroen=Dhr. H.P.J.M. Siroen  (Progressief Leefbaar Cuijk)
M.G.T.vanHeumen-Janssen=Mw. M.G.T. van Heumen-Janssen  (Progressief Leefbaar Cuijk)
J.Oosterwijk=Dhr. J. Oosterwijk  (PvdA)
R.G.Poel=Dhr. R.G. Poel  (PvdA)
N.Ririmasse-Otler=Mw. N. Ririmasse-Otler  (PvdA)
S.M.Derks=Mw. S.M. Derks  (PvdA)
M.S.vanVeen=Dhr. M.S. van Veen  (VVD)
C.M.Angevaren=Mw. C.M. Angevaren  (VVD)
Gemeentesecretaris
P.M.vandeKoolwijk=Dhr. P.M. van de Koolwijk  ()
Wethouder
J.W.Donkers=Dhr. J.W. Donkers  (CDA)
T.C.Blokland=Dhr. T.C. Blokland  (CDA)
drs.G.P.M.Peeters=Dhr. drs. G.P.M. Peeters  (PvdA

 

color:black">Het RMB is een adviesdienst voor gemeenten op het gebied van Ruimte, Milieu en Bouwen. color:black">In het AB van het RMB zitten 14 bestuurders uit de gemeenten in Noordoost-Brabant. Zij kiezen 3 vertegenwoordigers voor het DB. Het DB houdt toezicht op de dagelijkse gang van zaken; het AB bepaalt het beleid. De directeur van het RMB is ing. J.J.T. (Jan) Cremers. Hij is secretaris van zowel het DB als het AB.
Het dagelijkse bestuur bestaat uit:
dhr. F.M. van de Ven (gemeente Bernheze)
dhr. C.J.M. van Genugten (gemeente Mill en Sint Hubert)
dhr. P. Hooiveld (gemeente Veghel)
Het algemeen bestuur bestaat uit:
dhr. F.M. van de Ven (gemeente Bernheze)
dhr. P.C.M. Ketelaars (gemeente Boekel)
dhr. G.A.M. Everink (gemeente Boxmeer)
dhr. J.J.P. Janssen (gemeente Cuijk)
dhr. H. Opsteegh (gemeente Grave)
dhr. C.C.M. School (gemeente Landerd)
dhr. G.P.M. Peeters (gemeente Lith)
dhr. J.T.M. van Hoek (gemeente Maasdonk)
dhr. C.J.M. van Genugten (gemeente Mill en Sint Hubert )
dhr. H.G. Hoeksema (gemeente Oss)
mw. H. van den Berk (gemeente Sint-Oedenrode)
dhr. J. Willems (gemeente Sint Anthonis)
dhr. R.P.J.M. Peerenboom (gemeente Uden)
dhr. P. Hooiveld (gemeente Veghel)   Verdana">
 

font-family:Verdana; color:black">Cuijk, Dhr. P.M. van de Koolwijk gemeentesecretaris gemeente Cuijk Verdana;color:black"> Verdana;color:black">
NEVENFUNCTIES
font-family:Arial;color:black">1. Voorzitter Kring Gemeentesecretarissen N.O. Brabant;
font-family:Arial;color:black">2. Vice-voorzitter R.K. Kerkbestuur Sint Martinus Katwijk;
font-family:Arial;color:black">3. Commissaris Regionaal Bedrijventerrein Laarakker B.V.

Bron gemeente Cuijk Sent: Thursday, February 19, 2009 3:13 PM

EN-GB"> 

EN-GB"> 

font-family:Verdana;color:black">Mw. drs. C.G.W.M. Selman, raadsgriffier gemeente Cuijk  
NEVENFUNCTIES

Lid algemeen bestuur waterschap AA en Maas

Lid bestuur Milieusteunpunt Oss
Bron Waterschap AA en Maas 2008
Wethouder Th.C. Blokland geen
Wethouder J.W.Donkers geen
Wethouder J.J.P. Janssen
Lid Platform Sportbestuurders VNG
Lid MOLO overleg Provincie Noord Brabant
Lid AB GGD Hart van Brabant
Lid AB RAV Midden west Noord Brabant
Lid PH Volksgezondheid Brabant Noord-Oost
Lid Stuurgroep Integrale gezondheidszorg
Lid regionaal Bestuurlijk overleg jeugd
Lid Stuurgroep masterplan jeugdwerkeloosheid
Lid AB Regionaal Milieubedrijf
Lid Bestuurlijk Regionaal handhavingsoverleg
Lid Stuurgroep onderwijs-arbeidsmarkt
Lid/vz Bestuurlijk overleg A73 ( openbare scholen)
Lid commissie overleg en Voorlichting MilieuhygiŽne Volkel
Lid bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk
Vz werkgroep natuur en Milieu
Vz regiegroep Jeugd gemeente Cuijk
Lid werkgroep Externe veiligheid gemeente Cuijk
Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd. Er zijn geen bezoldigde nevenfuncties.

 


Raadsleden

OVERZICHT NEVENFUNCTIES RAADSLEDEN GEMEENTE CUIJK

CDA


J.H.L.M. Nielen (Jos) Bestuurslid (tevens vice-voorzitter) ZLTO afd. Cuijk c.a.

Lid afdelingsbestuur Campina afdeling Cuijk-Wanroij

Lid Reconstructie Commissie Peel en Maas namens ZLTO

CDA


M.A. SahintŁrk (Mehmet) Voorzitter van Islamitische Stichting Ahmet Yesevi Cuijk

ABC


A.Th.P. Peeters (Arnold) Plv. lid algemeen bestuur Euregio Rijn-Waal

ABC


W.H.M. Pluk (Wiel) Lid algemeen bestuur Euregio Rijn-Waal

PvdA


J. Oosterwijk (Jan) Voorzitter vereniging Het Verrassende Platteland van Cuijk

PvdA


S.M. Derks (Silvia) Freelancer Cuijks Weekblad

Plv. lid algemeen bestuur Euregio Rijn-Waal

PLC


H.P.J.M. Siroen (Henk) Lid alg. bestuur Euregio Rijn-Waal

Voorzitter kanovereniging De Niers

Secretaris Onderwijs- en Onderzoeksgroep Abvakabo afd.
Nijmegen

 

 

J.H.L.M. Nielen (Jos) 
CDA
Nevenfunctie:
Bestuurslid (tevens vice-voorzitter) ZLTO afd. Cuijk c.a.
Lid afdelingsbestuur Campina afdeling Cuijk-Wanroij
Lid Reconstructie Commissie Peel en Maas namens ZLTO

 

M.A. SahintŁrk (Mehmet) 
CDA
Nevenfunctie:
Voorzitter van Islamitische Stichting Ahmet Yesevi Cuijk

 

 

EN-GB">A.Th.P. Peeters (Arnold) 
ABC
Nevenfunctie:

Plv. lid algemeen bestuur Euregio Rijn-Waal

 

 

 

W.H.M. Pluk (Wiel) 
ABC
Nevenfunctie:
Lid algemeen bestuur Euregio Rijn-Waal

 

 

 

J. Oosterwijk (Jan) 
PvdA
Nevenfunctie:
Voorzitter vereniging Het Verrassende Platteland van Cuijk

 

 

 

S.M. Derks (Silvia) 
PvdA
Nevenfunctie:
Freelancer Cuijks Weekblad
Plv. lid algemeen bestuur Euregio Rijn-Waal

 

 

 

H.P.J.M. Siroen (Henk) 
PLC
Nevenfunctie:
Lid alg. bestuur Euregio Rijn-Waal
Voorzitter kanovereniging De Niers
Secretaris Onderwijs- en Onderzoeksgroep Abvakabo afd. Nijmegen

 

 

 

 

 


Leden van de rekenkamercommissie:
Voorzitter:

L.H. van der Kallen
Functie: eigenaar onderzoeksbureau Geberes
Nevenfuncties:
Gemeenteraadslid Gemeente Bergen op Zoom
Voorzitter rekenkamercommissies Gemeenten Bergen (L), Cuijk, Haaren, Mook en
Middelaar, Schijndel, Sint Anthonis, Venray en Zoeterwoude
Voorzitter rekenkamercommissie Breukelen, Abcoude en Loenen
Voorzitter K5 rekenkamer (Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk a/d IJssel, Schoonhoven en
Vlist)
Vice-voorzitter rekenkamercommissies Harenkarspel, Maasgouw en Niedorp
Lid CWI ontslagcommissie district Zuid-West Nederland
Lid Algemeen Bestuur Waterschap Brabantse Delta
Lid Afdelingsbestuur Zuid Waterschap Rijn en IJssel
Vrijwilliger/gastheer Inloophuis Williamstraat te Bergen op Zoom

 

 Leden: 

mw drs. J.C.M. van den Akker 
Functie: NMI-Mediator & Coach
Nevenfuncties:
Vice-voorzitter Gemeentelijk Ombudscommissie Gemeente ’s Hertogenbosch
Lid Raad van Toezicht Stichting Zorg voor Ouderen Maasland (Oss e.o) en Stichting
Welstaete (Veghel e.o) (bestuurlijke fusie)
Lid Raad van Commissarissen Stichting Maatschappelijk Werk Dommelregio
Lid Rekenkamercommissie Gemeente Cuijk
Lid Rekenkamercommissie Gemeente Sint Anthonis
Lid Rekenkamercommissie Gemeente Venlo
Lid Rekenkamercommissie Gemeente Uden

 

J.M.G. Hermans
Functie: zelfstandig adviseur
Nevenfuncties:
Voorzitter Volksuniversiteit Venray e.o.
Secretaris IVN Maas en Niers Gennep, Bergen, Mook
Adviseur Stichting Emplooi voor begeleiding vluchtelingen naar werk
Adviseur Vereniging kleine kernen Limburg
Adviseur Stichting Maatschappelijk Kapitaal in Limburg
Lid reconstructie-commissie Maasduinen
Lid Rekenkamercommissie Gemeente Cuijk
Lid Rekenkamercommissie Gemeente Sint Anthonis
Lid Provinciale Commissie Boomfeestdag in Limburg

Gemeente Culemborg
Raadsgriffier
P.J.Peters=Dhr. P.J. Peters  ()
Raadslid
A.J.Vermet=Dhr. A.J. Vermet  (CDA)
J.Doornbos=Dhr. J. Doornbos  (CDA)
A.Sˇrensen=Mw. A. Sˇrensen  (CDA)
H.H.vanAlphen=Dhr. H.H. van Alphen  (D66)
C.B.Vaessen=Mw. C.B. Vaessen  (GroenLinks)
J.J.Visser-Vreugdenhil=Mw. J.J. Visser-Vreugdenhil  (GroenLinks)
A.Sahin=Dhr. A. Sahin  (PvdA)
C.P.Romijn=Dhr. C.P. Romijn  (PvdA)
G.vanderBijl=Dhr. G. van der Bijl  (PvdA)
J.H.Vink=Dhr. J.H. Vink  (PvdA)
M.Amidouche=Dhr. M. Amidouche  (PvdA)
C.A.Staats=Dhr. C.A. Staats  (SP)
K.G.Krist=Dhr. K.G. Krist  (SP)
P.T.M.vanDijk=Dhr. P.T.M. van Dijk  (SP)
T.J.Heemskerk=Dhr. T.J. Heemskerk  (SP)
A.J.Kakerissa=Mw. A.J. Kakerissa  (SP)
C.G.A.deRaad=Dhr. C.G.A. de Raad  (VVD)
H.J.B.Bakker=Dhr. H.J.B. Bakker  (VVD)
A.C.C.H.Pin=Mw. A.C.C.H. Pin  (VVD)
B.Vermolen=Mw. B. Vermolen  (VVD)
M.Wichgers=Mw. M. Wichgers  (VVD)
Gemeentesecretaris
P.vanderVeer=Dhr. P. van der Veer  ()
Wethouder
R.Geertzen=Dhr. R. Geertzen  (CDA)
drs.W.J.Stegeman=Dhr. drs. W.J. Stegeman  (D66)
J.H.Verbeij-Ouwerkerk=Mw. J.H. Verbeij-Ouwerkerk  (PvdA)
H.L.Wichgers=Dhr. H.L. Wichgers  (VVD)

 

font-family: Verdana;color:black">

 


P. van der Veer, gemeentesecretaris gemeente Culemborg
NEVENFUNCTIES
Milieukontakt Internationaal
Voorzitter
Debating club CZN
Lid Ned. St. Jan van Riebeeckhuis

Bron gemeente Culemborg 2008

Dhr. P.J. (Patrick) Peters raadsgriffier gemeente Culemborg Verdana">(Vertrekkende griffier, Patrick Peters gemeente Millingen aan de Rijn)
NEVENFUNCTIES
Penningmeester Stichting Nijmeegse Ziekenomroep (NZO)
Lid regionale urgentiecommissie Knooppunt Arnhem Nijmegen (KAN)
Vrijwilliger Doe Een Wens Stichting Nederland
Bron gemeente Culemborg 20 november 2008

Nevenfuncties Wichgers wethouder H.L. Wichgers
Scheidsgerecht NS
Scheidsrechter
Nee
VariŽrend
VVD Bestuurders-vereniging
Lid AB

Beheersstichting Begraafplaatsen bestuurslid
 

Wethouder Verbeij (PvdA)
Geen nevenfuncties opgegeven 171007

Geertzen nevenfuncties van wethouder R.C.J. Geertzen
NKS
Lid NKS Boymansfonds, Adviseur politieke zaken Jeugdsportfonds Nederland
Lid college van advies
Nee
4 dagdelen
Jeugdsportfonds Den Bosch
Voorzitter
NHTV Breda
Lid werkveld comitť sport

Nevenfuncties Stegeman
R.A.R.
voorzitter
qq
Onbezoldigd
1 uur per maand
bondsraad van de judobond Nederland
lid

Overzicht nevenfuncties raadsleden d.d. 18 april 2007
VVD
Bakker, H.J.B.
Zorgverzekeraars Nederland
Beleidsmedewerker
Regio Rivierenland
Lid Algemeen Bestuur
Jonker, C.F.
Adviesbureau Senpai World
directeur /eigenaar padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.0pt">padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.0pt">


Vereniging Vastgoed Belang
Secretaris padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.0pt">


Stichting Weerstandsfonds
Lid bestuur padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.0pt">


Afdeling Midden van Vereniging Vastgoed Belang
Lid bestuur padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.0pt">


Regionaal Archief Rivierenland
Led Algemeen Bestuur padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.0pt">

Pin, A.C.C.
n.v.t.
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.0pt">


Recreatieschap Rivierenland
Lid Algemeen Bestuur padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.0pt">

Raad, C.G.A. de
Veehouder
eigenaar padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.0pt">


Waterschap Rivierenland
hoofdgeŽrfde padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.0pt">

Vermolen, B.
Gemeente Leerdam
ambtenaar


Lander Groep
Lid Algemeen Bestuur
PvdA
Amidouche, M.
Berenschot
Junior consultant

Bijl, G. van der
Raad voor het Landelijk Gebied/ Min. LNV
Senior projectleider


Raad voor het Landelijk Gebied
Secretaris/bestuurslid

Romijn, C.P.
CED-groep
Onderwijsbegeleider


Lander Groep
Lid Algemeen Bestuur

Şahin, A.
Zelfstandig accountant / belastingadviseur


Spithoven, J.P.A.
organisatieadviesbureau Alertief Management BV
directeur


Regio Rivierenland
Lid Algemeen Bestuur
SP
Dijk, P.T.M. van
RIVAS Zorggroep
verpleeghuisarts

Heemskerk, T.J. mso-margin-bottom-alt:auto">Tiscali Nederland BV mso-margin-bottom-alt:auto">3rd line representative Abuse&Security-team
Recreatieschap Rivierenland Lid Algemeen Bestuur
Raay, M.H. van
autojournalist & autotechnisch vertaler
directeur


Stichting Openbaar Vervoer Culemborg
voorzitter


Busplatform Culemborg
secretaris

Sartorius-Kakerissa, A.J.
n.v.t.Regio Rivierenland
Lid Algemeen Bestuur

Staats, C.A.
Carrier Bedrijfskoeling Nederland BV
CoŲrdinator administratie afdeling Installatie


Lander Groep
Lid Algemeen Bestuur
CDA
Doornbos, J.
St. BureauMestAfzet
adviseur


Coop-Codis
lid raad van commissarissen

SÝrensen, J.H.A.
Crisisplan BV
Senior adviseur


Regio Rivierenland
Lid Algemeen Bestuur

Vermet, A.J.
Teylingen College, Oegstgeest
Directeur


Landelijke onderwijsvereniging
Lid bestuur


Beatrix Verpleeghuis
Lid Identiteitscommissie
GL
Buitenhuis, V.
Van Nimwegen en Partners Vastgoed & Finance
Consultant


Regio Rivierenland
Lid Algemeen Bestuur

Vaessen, C.B.
St. Welzijn Ouderen Buren
Sociaal cultureel werker


Lander Groep
Lid Algemeen Bestuur
D66
Alphen, H.H. van
CPS onderwijsontwikkeling en advies consultant

 

 

 

Tot uw dienst. J. Hop Ermelo publiceert alle troonredes 1900-2019 voor u op internet!

Maar heeft u inmiddels ook heel goed begrepen?
50 Hop moet bloeden schrijft een "CHRISTELIJKE" jeugdzorgadvocaat in de landelijke strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd

Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Referentie 2: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Een FRONTALE OPSPORINGSACTIE op Hop, OPHALEN, DOEN BEKENNEN EN VERVOLGEN!
Ik beken geen letter! Hebben jullie dat allemaal heel goed begrepen!

581 Troonrede 2019
579 Troonrede 2018
562 Troonrede 2017
560 Troonrede 2016
514 Troonrede 2015
247 Troonrede 2014
567 Troonrede 2013
254 Troonrede 2012
477 Troonrede 2011
660 Troonrede 2010
616 Troonrede 2009
662 Troonrede 2008
Troonrede 2007
Troonrede 2006
Troonrede 2005
Troonrede 2004
Troonrede 2003
Troonrede 2002
Troonrede 2001
Troonrede 2000
Troonrede 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991,1990
Troonrede 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980
Troonrede 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970
Troonrede 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960
Troonrede 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950
Troonrede 1949, 1948, 1947 1946, 1945, geschiedenis omroepbijdrage
Troonrede 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930
Troonrede 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920
Troonrede 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910
Troonrede 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900

 

 


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 1997-2019 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.