Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Hop geeft u op onnavolgbare wijze inzicht in de jeugdzorg mentaliteit.
Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school. Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat jeugdzorg op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

 

 

Openbaar register nevenfuncties bestuurders gemeenten, leden bezwaarcommissie op internet

Beginletter V BSC, 147=A, 190=B, 207=C, 243=D, 248=E, 287=F, 295=G, 304=H, 313=I, 315=J, 396=K, 405=L, 493=M, 494=N, 495=O, 496=P en Q, 501=R, 503=S, 507=T, 553=U, 554=V, 570=W, 571=X, 589=Y, 675=Z, Griffier, Gemeentesecretaris.
L.A.J.Veth,  VVD Raadslid gemeente Nieuw-Lekkerland
Commissaris Woningbouwvereniging
Bestuurslid gastouderbureau
Voorzitter NLTC
Penningmeester KNLTB
BBC Hop 2006-2010

Dhr. drs. R.L.T. van Loo (Niet partij gebonden) Burgemeester gemeente Vaals
Voorzitter Wereld Muziek Concours (WMC)
Voorzitter Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (276 verenigingen, 3O.OOO leden)
Lid Raad van Advies Nationaal Landschap Zuid-Limburg op de kaart
Lid stichting Symphonische Blaasmuziek
Namens de OSB lid van de Stuurgroep Retour {parkstad}
Lid klankbordgroep dienst Kerk en Samenleving Bisdom Roermond
Lid deelnemersraad Centrum voor Amateurkunsten Limburg
Lid Raad van Advies Sociaal Historisch Centrum voor Limburg
Lid bestuur Federatie Katholieke Muziekbonden Nederland
Lid landelijke Unisono commissie vernieuwing concoursreglement
Lid Lions Kerkrade
Bron 01-09-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Mevrouw drs. M.J.I. Quint-Maagdenberg burgemeester gemeente Vaals GOG01-09-2010 Mevrouw Quint was van 1969-1987 docente geschiedenis en staatsinrichting aan verschillende onderwijsinstellingen voor voortgezet en hoger onderwijs. Van 1987-1989 was zij lid van Provinciale Staten van Limburg en van 1989-1994 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA.
Voorzitter DB en aansluitend als plaatsvervangend portefeuillehouder een bestuurlijke voortrekkersrol vervuld in de totstandkoming van de organisatie Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Zuid-Limburg
Bestuurslid van de Stedelijke Stichting voor Sociaal Cultureel Werk in Geleen
Voorzitter van het schoolbestuur Stichting St. Marcellinus en Petrus basisonderwijs in Geleen
Bestuurslid en aansluitend lid van de raad van toezicht van de Stichting Kinderopvang Humanitas
Lid van de raad van toezicht van het academisch ziekenhuis Maastricht
Lid van het dagelijks bestuur van de provinciale VVV
Voorzitter van het Monumentenhuis Limburg (1998-2004)
Lid van het dagelijks bestuur van het Sociaal Historisch Centrum Limburg
Bestuurslid van het Deutsch Niederlšndische Gesellschaft
Lid van de raad van toezicht van het Arcus-college
Ambassadeur van Slagen voor Veiligheid regio Limburg
Lid van het Algemeen Veiligheidsbestuur
Lid van het dagelijks bestuur van de VLG

M.P.A. Damen PvdA-burgemeester gemeente Vaals (1985-1991
Secretaris streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg
vice-voorzitter van de raad van bestuur Academisch Ziekenhuis Maastricht daarna tot 1996 secretaris streekgewest Breda
Lid reizend golfbaancircuit
Bestuurslid Bouwfonds Limburgse Gemeenten
Commissaris wegenbouwer Van de Kreeke
Lid Lions Club-Valkenburg
In opspraak in Baars-affaire

Dhr. M.J.A. Eurlings (CDA) burgemeester gemeente Valkenburg aan de Geul
Commissaris ICT-Poket, Nieuw Eyckholt 290a, 6419 DJ Heerlen
Commissaris Industriebank LIOF, Boschstraat 76, 6201 BH Maastricht
Voorzitter Bevrijdingscomitť Valkenburg aan de Geul, Broekhem 6, 6301 HH Valkenburg aan de Geul
Voorzitter Knowhouse, Dr. Droesenweg 11, 5964 NC Horst
Voorzitter Stichting "'t Kruus op d'n Toore", Broekhem 6, 6301 HH Valkenburg aan de Geul
Lidmaatschap Raad van Advies Hotellotop, Ezelmarkt 5, 6211 LJ Maastricht
Lidmaatschap Raad van Advies Hogeschool E3, Oranjeplein 97-106, 6224 KV Maastricht
Bestuurder Regiobranding Zuid-Limburg, Limburglaan 10, 6229 GA Maastricht
Lid Raad van Toezicht van Orbis Medisch en zorgconcern
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid van het college van Gedeputeerde Staten in de provincie Limburg
NETWERK
Eurlings, dhr. mr. drs. M.J., lid
BSC gemeenten Helden/Kessel/Maasbree/Meijel
Eurlings, dhr. C.M.P.S., lid
Tweede Kamer der Staten-Generaal Camiel Martinus Petrus Stephanus (Camiel) Eurlings (CDA)(Valkenburg, 16 september 1973) is een Nederlands bestuurder en voormalig politicus. Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal Lid Europees Parlement. 2007-2010 Minister van Verkeer en Waterstaat kabinet-Balkenende IV 2011 werkzaam KLM, 07-2013-10-2014 president-directeur. September 2013 lid Internationaal Olympisch Comitť.

Dhr. A.B.A.M. Ederveen (CDA)burgemeester gemeente Valkenswaard
Trainer EduardoFrei Stichting (internationale politiek-bestuurlijke vorming) envSteenkampinstituu(t bestuurlijke en politieke vaardigheden)
Lid Raad van Advies lSO, het Interstedelijk Studentenoverleg
Lid Comitťv an AanbevelingS tichtingD e Brug in Amsterdam-Geuzenveld/Slotermeetr. b.v. oprichting Indisch Herdenkingsmonument
Lid collegev an advies scholengemeenschVarp'e reDi
Lid comitť van aanbeveling Phil Fonds Valkenswaard
Lid SRE-Regioraad
Lid Regionaal College
Lid Dagelijks Bestuur en lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio
Lid Driehoek Valkenswaard/Waalre
Voorzitter Stuurgroep A2-gemeenten
Vice-voorzitter CDA bestuurdersverenigingB rabant
Bron 16-08-2011 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
vanaf 1994 bestuur Waterschap de Dommel
vanaf 2000 bezorger maaltijden 'tafeltje dekje'
vanaf 1 april 2002 voorzitter Stichting Beheer Corsogelden Valkenswaard
vanaf 09/2005 voorzitter auditcommissie gemeente Valkenswaard

Dhr. A. Meijerman (PvdA) burgemeester gemeente Veendam
Lid Dagelijks bestuurslid Eems-Dollard Regio
Lid Algemeen bestuur H&OG lid DB portefeuille brandweer
Lid bestuurscommissie Brandweer (v.a. 1980)
Lid AB en DB Streekraad
Lid Raad van Commissarissen Waterbedrijf Groningen
Plaatsvervangend vertegenwoordiger vereniging van aandeelhouders Essent
Bestuurslid Platform Criminaliteitsbeheersing
Lid regionaal college
Vice-voorzitter Agenda voor de VeenkoloniŽn
Lid stuurgroep gebiedsuitwerking regio Oost (POP)
Secretaris/Penningmeester college van vereffenaars CEVAN
Lid platform 33
Lid bestuur Oostboog
Voorzitter LAG Leader Action Groep
Voorzitter deelgebiedcommissie herinrichting
Voorzitter leader Steungroep Veenkolonien
Voorzitter jury Tine Cleveringhprijs
President Commissaris Rail Service Center RSCG
Voorzitter Raad van Toezicht Noorderbrug (v.a. 1998)
Voorzitter Stichting DAGIN Centraal (v.a. 2000)
Zelfstandig Organisatieadviseur (VOF Ab Meijerman Management Consulting (v.a. 1997)
Voorzitter LIGA’ 68 (v.a. 2000)
Commissaris BV Groninger Monumentenfonds i.o.)
Bestuurslid Stichting Toevluchtsoord
Bestuurslid PeerGroep
Bron 27-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid RAP Oost-Groningen
Voorzitter stuurgroep Masterplan
Lid RvT Museum De Buitenplaats
Plaatsvervangend vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering NV Waterbedrijf Groningen
Lid Raad van Toezicht Groninger Monumentenfonds (v.a.2001)

Dhr. mr. T. Elzenga CDA burgemeester gemeente Veenendaal
NEVENFUNCTIES
Commissaris OVO Beheer B.V.
Lid van regionaal college politie Utrecht
Lid van het presidium van het regionaal college politie Utrecht
Lid AB en DB Veiligheidsregio Utrecht
Voorzitter Districtscollege brandweer/politie Heuvelrug
Plv. lid bestuur Food Valley
Beschermheer harmonie Caecilia
Voorzitter Stichting De Bonnen Composteringsbedrijf Zuid-Holland
Voorzitter Best. Platform Zuid-Oost Utrecht
Voorzitter NBBE BZK
lid Cie van beroep VO/HBO-PCO
lid Cie BIBOB Justitie
Voorzitter Stichting HALT Utrecht
Voorzitter CDA-bestuurdersvereniging Utrecht
Voorzitter stichtingsraad Hidde Nijlandmuseum
Bron 30-06-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Commissaris Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal Oost
Lid van het AB BRUL
Lid van het DB BRUL
lid Kiesraad
vz Nbbe Zbo BZK
vz RvT Zorgkring Westland
lid St. Delfwater vh Raadschap Delfland
lid Referendumcommissie Europese Grondwet BZK

Dhr. drs. R.J. van der Zwaag  (CDA) Burgemeester gemeente Veere
Lid Regionaal College Politie Zeeland
Lid AB Veiligheidsregio Zeeland
Voorzitter Stichting Westhove
Voorzitter pc. KNRM Veere
Voorzitter Vereniging Van Zeeuwse Gemeenten ( VZG )
Voorzitter portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Ordening van de VZG
Voorzitter Stichting Zeeuwse Ombudsman (vanuit VZG)
Voorzitter Het Zeeuws Gezicht
Lid van Nationaal Park Oosterschelde
Lid bestuur Stichting Advisering Landelijk Gebied Zeeland
Lid Raad van Advies Pieken in de Delta
Voorzitter reddingstation Westkapelle van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij
Comitť van Aanbeveling
Stichting Art and Performance
Stichting Voedselbank Walcheren
Stichting 400 jaar Michiel de Ruyter
Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld
Stichting Behoud Veerse Stadhuisbeelden
Stichting Veere
Voor de film over het ringrijden in Zeeland, ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Zeeuwse Ringrijders Vereniging in 2010
Ambassadeur Stichting Dagopvang Weeskinderen Kisumu Kenia
Beschermheer Vereniging Vrienden van Veere
Beschermheer Shantykoor Het Veerse Scheepstuig
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Voorzitter Stichting Vebenabos
Lid Raad van Advies Pieken in de Delta
Comitť van Aanbeveling tentoonstelling (16 mei t/m 23 juli 2008) Sculptuur & PoŽzie 2008 van de Stichting Grote Kerk Veere

Mw. mr. I.R. Adema  (VVD) burgemeester gemeente Veghel
Nevenfuncties
VNG cie. Ruimte en Wonen
Voorzitter VNG cie. Water
Agendalid Raad voor Deltaonderzoek
Ad-hoc cie. Water en Ruimte
Nationale Reisopera
Voorzitter Overlegorgaan Water en Noordzee
VNG, Prijs der gemeenten
Bron 17-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. drs. J.M.L.N. Mikkers (VVD) Burgemeester gemeente Veldhoven
voorzitter Ergon
bestuurslid Stichting Brainport Regio Eindhoven
lid SRE Regioraad
lid Algemeen Bestuur SRE
lid AB Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant
lid Comitť van Aanbeveling Stichting Leergeld
lid Commissie van Aanbeveling Stichting Matthšus Passion
voorzitter Bestuurscommissie Stedelijk Gebied Regio Eindhoven
voorzitter Streekplatform Boven-Dommel
Bron 26-05-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Voorzitter AB en DB Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen de Run (SBBR)
Voorzitter gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (Ergon)

Dhr. F.M. Weerwind  (D66) burgemeester gemeente Velsen
Lid Regionaal College
Lid DagelÕks Bestuur Veiligheidsregio Kennemerland
Lid Dagelijks Bestuur Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten (VNHG)
Lid van de Programmaraad Operationeel Leiderschap Publiek Domein / Universiteit van Utrecht
Lid Comitť van Toezicht Leader (Noord-Holland en Flevoland)
Voorzitter Stichting Vriendschapsbanden Nederland Suriname
Voorzitter Stichting 'De Kunst' (stimuleren, faciliteren van de amateurkunstbeoefening provincie Noord-Holland)
Voozitter Regiobestuur D66 Provincie Noord-Holland
Bestuurslid Landgoed 'De Nollen' te Den Helder
Bron 26-05-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. mr. P.A.G. Cammaert(CDA) burgemeester gemeente Velsen GOG 26-08-2010
Lid Regionaal College
Lid Algemeen Bestuur Hulpverleningsdienst Kennemerland
Vice Voorzitter Dagelijks Bestuur Hulpverleningsdienst Kennemerland
Lid Commissie Veiligheid en Algemeen Bestuur VNG
Bestuurscommissie Regio IJmond
Adviserend lid van het Stichtingsbestuur Radboud Universiteit Nijmegen
Lid Bestuur Sail Amsterdam
Beschermheer Historische Kring Velsen
Lid Commissie van toezicht Centrum Criminaliteit Preventie
Jurylid Veiligheidsprijs Nederland
GOG 26-08-2010

Dhr. drs. H.M.F. Bruls  (CDA) burgemeester gemeente Venlo
Nevenfuncties
Lid DB euregio rijn-maas-noord
Voorzitter bestuurdersoverleg Regio Venlo
Voorzitter Stichting Greenport Venlo i.o.
Lid Overleg Venlo met Straelen/Nettetal
Voorzitter dagelijks bestuur van de G32
Voorzitter werkgroep Veiligheid van de G32
Lid Overleg CvdK – B4 Limburg
Plv voorzitter VLG
Lid Brabantstad-B5 overleg
Lid Overleg Venlo-NRWF-Brabantstad
Lid Burgemeestersoverleg Venlo-Helmond
Lid bestuurlijke stuurgroep Brabantstad en Floriade (i.o)
Lid Greenport Nederland
Voorzitter Veiligheidsregio Limburg Noord
Korpsbeheerder Politie-regio Limburg-Noord
Voorzitter Stichting Gemeente-Spaarbank Venlo
Voorzitter Bestuur Stichting Bevordering Cultuurbezit gemeente Venlo
Lid Burgemeesterskring N-M Limburg
Lid Raad van Toezicht Nicis
Lid Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) Limburg-Noord
Lid Raad van Toezicht van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
Lid Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing
Lid bestuur Korpsbeheerdersberaad
Voorzitter stuurgroep Veiligheidshuis
Lid commissie Experimenten Arbeidsparticipatie ministerie van Sociale Zaken
Voorzitter van de stichting Normering Arbeid
Lid Taskforce Mantelzorg
Comite’s van aanbevelingen
Beschermheerschappen
Bron 17-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Voorzitter Euregio Rijn-Maas-Noord
Voorzitter werkgroep Veiligheid van de G27
Commissaris van de Raad van Commissarissen van de RGV Holding. RGV Holding is een geprivatiseerd recreatiebedrijf, voortkomend uit en gelieerd met enkele recreatieschappen in Gelderland. De RGV beheert een groot aantal recreatieparken in Gelderland
Voorzitter van de Stichting Normering Arbeid

Dhr. dr. J.J.P.M. Gilissen (PvdA) burgemeester gemeente Venray (554)
Lid Algemeen bestuur Veiligheidsregio
Lid Dagelijks bestuur Veiligheidsregio
Voorzitter stuurgroep regionalisering Brandweer, district Venray
Lid Regionaal College (politie)
Lid DB Regionaal College
Voorzitter Auditcommissie Regionaal College
Voorzitter a.i. driehoek district Venlo-Venray
Voorzitter regionale stuurgroep implementatie Burgernet
Lid Commissie Fraudebestrijding Zuid-Oost Nederland
Lid Landelijke stuurgroep Informatievoorziening (adviesgroep Nationaal Veiligheidsberaad)
Voorzitter landelijke stuurgroep Invoering Digitale Bereikbaarheidskaart
Lid jury Ondenemersprijs Venray
Lid Tagesvorstand (DB) Euregio Rhein Maas Nord
Lid Euregioraad Rhein Maas Nord
Voorzitter Euregionale commissie Interreg.
Lid bestuurdersoverleg Regio Venlo
Lid bestuur Nederlands Genootschap van Burgemeesters.
Bestuurslid stichting Dialectwoordenboek gemeente Gennep
Beschermheer Venrays Mannenkoor
Ere-commissaris koninklijke harmonie O&U, Beek en Donk
Lid Raad van Toezicht, De Combinatie Eindhoven (jeugdzorg) (http://www.burojeugdzorg.nl/722.htm)
Bestuurslid Beurzenstichting Venray
Bron Hop e.a. 07-11-2011 www.burojeugdzorg.nl/722.htm
WAARSCHUWING!
Lid Raad van Toezicht, De Combinatie Eindhoven (jeugdzorg)

Betrokken bij de EXPLOITATIE van de kinderen Maria Hop en Maxim Hop!
Lees de publicaties van J. Hop inzake Maria Hop en Maxim Hop!

Dhr. drs. J.F.H.A.B. Waals (CDA)burgemeester gemeente Venray GOG12-05-2010
Lid van het Dagelijks Bestuur en van het Regionale College van de Regionale Politie Limburg-Noord
Voorzitter van de Districtelijke Driehoek Venray
Lid DB Euregio Rijn-Maas-Noord
Lid Comitť EPD Toezicht Zuid-Nederland
Lid Stuurgroep CERES
Voorzitter Klankbordgroep Bestuurskrachtmonitor
Beschermheer Venray’s Mannenkoor
GOG12-05-2010

Mw. drs. D.A.M. Koreman (PvdA)burgemeester gemeente Vianen
Lid van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel, departement Utrecht
Voorzittervan de Stichting Beveiliging Bedrijventerrein Vianen
Lid Klachtencommissie PolitŪe Regio utrecht
Lid Regionaal Platform Criminaliteitspreventie;
Lid bestuur Halt Utrecht
Voorzitter Raad van Toezicht Kunst Centraal
Bron 22-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
1990 PvdA-wethouder gemeente Zeist
De afgelopen jaren lag Koreman als voorvechter van inlijving van Vianen bij Utrecht en deelname van de gemeente in het Bestuur Regio Utrecht (BRU) herhaaldelijk onder vuur.

Dhr. T.P.J. Bruinsma (PvdA) burgemeester gemeente Vlaardingen
Voorzitter BAN Personeelsdiensten
Voorzitter Begeleidingscommissie Integrale Veiligheid (regio Rotterdam)
Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur Veiligheids Regio Rotterdam
Portefeuillehouder Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)
Portefeuillehouder Ambulance Zorg Rotterdam Rijnmond (AZRR)
Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur Regionaal College Politie Rijnmond
Lid Dagelijks Bestuur Zeehavenpolitie Rotterdam Rijnmond
Voorzitter Curatorium masteropleiding Master of Crisis and Disaster Management,Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid, Academie voor CrisisbeheersingMDCM
Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur Stadsregio Rotterdam
Bron 20-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Mw. L. Kompier (PvdA) burgemeester gemeente Vlagtwedde
Bestuurslid van het Hesse cultuurfonds
lid Commissie Meijerrnan (integraal veiligheidsbeleid in (Groningen)
lid adviescommissie Asielbeleid Vereniging van Nederlandse Gemeenten
lid stuurgroep Veiligheidshuis Groningen
Bron 07-09-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
J. Broertjes ??? burgemeester gemeente Vlagtwedde GOG 07-09-2010

Vice-voorzitter van de "Regeling Brandweerorganisatie Zuid-Groningen"

Lid Dagelijks Bestuur van de "Streekraad Oost-Groningen"

Lid Algemeen Bestuur van de "Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg"

Lid Dagelijks Bestuur Eems-Dollard Regio (EDR)

Voorzitter Stichting Bedrijvenpark Zuid-Groningen

Plv. lid Algemeen Bestuur van de "Algemene Muziekschool Zuid-Groningen"

Vice-voorzitter Deelgebiedscommissie Westerwolde

Bestuurslid Stichting Gebroeders Hesse Fonds

Lid Algemeen Bestuur van het "Werkvoorzieningschap De Kanaalstreek"

Lid bestuurscommissie GGD

Lid bestuurscommissie Brandweer

Lid Regionaal College Politie

Lid VNG platform asiel

Lid Stuurgroep Agenda voor de VeenkoloniŽn

Penningmeester burgemeesterskring Groningen

Lid commissie Toezicht Penitiaire Inrichting Ter Apel (EDR)
GOG 07-09-2010

Dhr. G. Oosting  (PvdA)Burgemeester waarnemend gemeente Vlagtwedde

Mw. P. Schadd-de Boer (PvdA)burgemeester gemeente Vlieland GOG 26-08-2010

Baukje Galama VVD burgemeester gemeente Vlieland GOG 26-08-2010

Dhr. Y.J. Haan () burgemeester gemeente Vlieland
lid DB Gemeenschappelijke Regeling VAST
lid bestuur Vereniging van Friese Gemeenten
Voorzitter KNRM station Vlieland
Voorzitter stuurgroep grafische industrie en verpakkingsdrukkerijen
Voorzitter overleggroep metalectro industrie
Bron 26-085-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. drs. W.J.A. Dijkstra (PvdA) waarnemend burgemeester Gemeente Vlissingen
Veiligheidsregio Zeeland Lid AB, toehoorder DB
Stadsgewestelijke Brandweer Voorzitter
Bestuurlijke Begeleidingscommissie Kwaliteitsverbetering Regionale
Brandweerzorg Lid
Commissie Aansturing Politie Lid
Stuurgroep i.o. Jeugd en Alcohol  Lid
Havendriehoek  Lid
Vereniging Zeeuwse Gemeenten  Lid AB
Burgemeesterskring  Lid
Regionaal College  Lid
22 Antillianen Gemeenten  Lid
Comitť H.M. van Randwijklezing  Voorzitter
Oranjefonds Adviseur
VCK Voorzitter Vlaams Cultureel kwartier te Nijmegen
Louis Paul Boon Genootschap Ondervoorzitter Nederland
XONAR Vice-voorzitter van de Raad van Toezicht bij Xonar, organisatie voor jeugdzorg, minderjarige asielzoekers, vrouwenopvang en hulpverlening in Zuid Limburg
StichtingIK  Lid aanbevelingscomitť
Bron 19-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid AB Centrale Post Ambulancevervoer Zeeland
Lid Raad van Toezicht Stichting Regionale Ambulance Voorziening Zeeland RAVZ
140507 waarnemend burgemeester gemeente Zaanstad
1992-1996 burgemeester van Udenhout
1996- 2001 burgemeester van Oss
2001-011205 burgemeester Sittard-Geleen
011205 gebruik gemaakt van de FPU-regeling
010206-011006 waarnemend burgemeester Doetinchem
011106-120407 gedeputeerde provincie Gelderland

Mw. A.Z. Evenhuis-Meppelink (VVD) burgemeester gemeente Vlist
Lid Portefeuiullehouders overleg middelen(K5)
Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Openbare Orde en Veiligheid (K5)
Lid K5-Bestuur
Lid AB en DB ISMH te Gouda
Lid AB Veiligheidsregio (overkoepelend)
Lid Districtscollege Politie Gouwe-IJssel
Bron 02-09-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Voorzitter Pfo OO&V (K5)
Aandeelhouder ROM-K

Dhr. drs. E.A.J. Sprokkel(PvdA) burgemeester Gemeente Voerendaal
ParkstadLid dagelijks bestuur portefeuille toerisme
TROM Lid toeristische ontwikkelingsmaatschappij
GGD Zuid-Limburg Lid algemeen bestuur
Veiligheidsbestuur Lid algemeen bestuur
VVV Lid algemeen bestuur
Districtelijk Veiligheidsbestuur Lid
LimAnt,beroepsvereniging voor antiquairs uit beide Limburgen
Lid commissie van aanbeveling
Bron 18-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
OUD
Wethoudergemeente Valkenburg aan de Geul
Raadslid gemeente Valkenburg aan de Geul
Directeur faculteit der psychologie aan de Universiteit van Maastricht
Lid van Raad van Toezicht stichting Consent te Heerlen
President-commissaris NV Ontwikkelingsmaatschappij Valkenburg aan de Geul

Dhr. drs. J.M. Staatsen (VVD) burgemeester gemeente Voorschoten
Comite van Aanbevelinq van de Landelijke Stichting Tegen Zinloos Ceweld (LSTZC)
Comite van Aanbeveling ten behoeve van de Stichting Kunstkring Duivenvoorde
Comite van Aanbeveling Stichting De Nolten
Voorzitter Raad van commissarissen van de AWV Eigen Haard
Ljd Algemeen Eestuur Veiligheidsregio
Lid Dagelijks Bestuur Veiligheidgregio
Lid Regionaal College politie
Lid Dagelijks Bestuur Regionaal College politie
Lid Algemeen Bestuur Regionale Brandweer en CHOR
Lid Dagelijks Bestuur Regionale Brandweer en CHOR I
Lid Stuurgroep Regionalisering Brandweer Hollands-Midden
lid Algemeen Bestuur van HollandRijnland
Lid Vereniging van Burgemeesters van Gemeenten in Zuid-Holland
Buitengewoon lid van de Voorschotense Heren SocŪeteit
Bron 20-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. drs. J.T.H.M. Penninx  (PvdA) burgemeester gemeente Voorst
Voorzitter Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in Tiel i.o.v. Gelders Genootschap te Arnhem
Lid comitť van aanbeveling Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst
Voorzitter Jeugd Sportfonds Gelderland
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Voorzitter Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Tiel
Voorzitter (welstands)commissie Gelders Genootschap Arnhem

Dhr. R.J. van de Mortel (VVD) burgemeester Gemeente Vught
NEVENFUNCTIES
LidAlgemeen Bestuur Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Plaatsvervangendlid Algemeen Bestuur Werkvoorzieningschap De Dommel.
LidAlgemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord
LidAlgemeen Bestuur Stadsgewest ’s-Hertogenbosch.
Vertegenwoordigerin de Algemene Vergadering VNG.
LidRegionaal Portefeuillehoudersoverleg Regiozaken
DeelnemerBestuurlijk Regionaal Handhavingsoverleg Servicepunt Handhaving
VoorzitterCommissie Straatnaamgeving
VoorzitterRaad van Toezicht Stichting Huyzinghe de Loet.
LidRaad van Advies OMO Scholen Sint Jans Lyceum en Jeroen Bosch College te’s-Hertogenbosch.
VoorzitterStichting Model European Parliament Brabant
LidBestuur Stichting Vrienden Koninklijke Harmonie ’s-Hertogenbosch
LidAlgemeen Bestuur Vereniging Brabantse Gemeenten
LidBestuur Stichting Herdenking Oktober 1944
Deken van Eer van het Gilde de Oude Schuts ’s-Hertogenbosch
Lid bestuur van het Internationale Vocalistenconcours
Voorzitter Stichting Vrienden Hospice Duinsche Hoeve Rosmalen
Vice-voorzitter Stichting Landgoed Baest
Lid bestuur Stichting Museum Het Zwanenbroedershuis
Bron 18-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Gemeente Vaals
Raadsgriffier
E.N.H.Ummels=Dhr. E.N.H. Ummels Raadslid
H.H.Kleikers=Dhr. H.H. Kleikers  (Burgerbelang)
R.P.M.Delnoije=Dhr. R.P.M. Delnoije  (Burgerbelang)
O.L.D.Claessen-Jolic=Mw. O.L.D. Claessen-Jolic  (Burgerbelang)
G.C.H.vanVliet=Dhr. G.C.H. van Vliet  (CDA)
J.Coenen=Dhr. J. Coenen  (CDA)
J.vanderMeij=Dhr. J. van der Meij  (CDA)
drs.E.C.J.Jaegers=Mw. drs. E.C.J. Jaegers  (CDA)
drs.J.H.J.Wilms-Hofman=Mw. drs. J.H.J. Wilms-Hofman  (CDA)
drs.B.C.A.GŲttgens-Pelzer=Mw. drs. B.C.A. GŲttgens-Pelzer  (Fractie Vrij en Onafhankelijk)
drs.L.vandenAkker=Mw. drs. L. van den Akker  (Fractie Vrij en Onafhankelijk)
dr.G.K.E.GŲtz=Dhr. dr. G.K.E. GŲtz  (Lijst Gotz)
P.J.H.Baltus=Dhr. P.J.H. Baltus  (PG Baltus)
R.J.E.Verbeek=Dhr. R.J.E. Verbeek  (PvdA)
drs.J.P.Verbeek-Benink=Mw. drs. J.P. Verbeek-Benink  (PvdA)
J.W.M.Rijnders=Dhr. J.W.M. Rijnders Wethouder
H.W.H.Sterck=Dhr. H.W.H. Sterck  (Burgerbelang)
L.Jaegers=Dhr. L. Jaegers  (CDA)
J.H.J.Lux=Dhr. J.H.J. Rekenkamer
Voorzitter:
drs. A.J.H. (Ton) Hintzen (extern)
 

Leden:
ing. R. (Roel) Bindels (extern)
drs. J.M.M.G. (Judith) Brans RC (extern)
mr. J.P.M.H. (Jean-Paul) Kompier
Dhr. mr. J.P.M.H. Kompier  (VVD) Gemeentesecretaris gemeente Vaals
drs. J.P. (Juliette) Verbeek-Benink

 

 

Dhr. J.W.M. (Hans) Rijnders gemeentesecretaris gemeente Vaals miv 231006
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Vaals 18 februari 2009

Was bij gemeente Landgraaf hoofd Welzijn.

Dhr. E.N.H. Ummelsraadsgriffier gemeente Vaals 
GEEN NEVENFUNCTIES bron gemeente Vaals 20 november 2008

Overzicht nevenfuncties wethouders gemeente Vaals
 
Dhr. L. Jaegers
Nevenfuncties anders dan uit hoofde van de functie
∑  Manager stafondersteuning UWV (bezoldigd)
∑Voorzitter Stichting Gezond en Wel
 
 
 
Dhr. J. Lux
 
Nevenfuncties uit hoofde van de functie
 
∑  Lid DB/AB Pentasz
∑Lid DB/AB Licom
∑Lid Velia (Licom)
∑Bestuurslid Gevawo
 
Nevenfuncties anders dan uit hoofde van de functie
 
∑  Docent Arcus College (bezoldigd)
∑Eigenaar Internet Development Succes (bezoldigd)
 
 
 
Dhr. H. Sterck
 
Nevenfuncties anders dan uit hoofde van de functie
 
∑  Medewerker Aachener Zeitungsverlag (bezoldigd)
∑Vrijwilliger Sevagram
∑Lid Heemkundevereniging
∑Lid Gehandicaptenplatform

 

 
OVERZICHT FUNCTIES/NEVENFUNCTIES
CDA
de heer mr. R.F.E.M. Velraad Otten Gerechtsdeurwaarders Heerlen - -
functie: kandidaat gerechtsdeurwaarder
de heer G.C.H. van Vliet Scotts International - Rood Groen LVC'01
functie: Distribution CoŲrdinator functie: penningmeester
CV De Grenschiebere
bestuurslid
Pentasz Mergelland
functie: plv. lid AB (vanuit raad)
mevrouw drs. E.C.J. Jaegers Trajekt - KVW Lemiers
functie: trajektbegeleider functie: secretaris
de heer drs. W.J.H. de Regt - - -
mevrouw drs. J.H.J. Wilms-Hofman Getronics PinkRoccade Pentasz Mergelland
Senior Application Engineer - functie: lid AB (vanuit raad)
Jong Nederland Lemiers
bestuurslid
de heer J.C. Coenen Sophianum (Gulpen) schutterij Vijlen
T.O.A./praktijkinstructeur 2e secretaris
RKVV Vijlen
bestuurslid
NAAM WERKZAAM BIJ NEVENFUNCTIE BEZOLDIGD NEVENFUNCTIE ONBEZOLDIGD
BURGERBELANG
de heer dr. G.K.E. GŲtz Zelfstandig ondernemer. - Spaarclub Trammalantas
GAIA's Spirit QSHE Management functie: secretaris
Services
functie: directeur Fractie Burgerbelang
functie: penningmeester
mevrouw O.L.D. Claessen-Jolic - - WOZL
functie: plv. lid AB (vanuit raad)
de heer R.P.M. Delnoije Rentokil Initial (Pest Control) - GGD
servicemedewerker functie: plv. lid AB (vanuit raad)
NAAM WERKZAAM BIJ NEVENFUNCTIE BEZOLDIGD NEVENFUNCTIE ONBEZOLDIGD
PVDA
mevrouw drs. J.P. Verbeek-Benink J. Kompier-Drielandenpunt S.C.A. Basisschool De Kleine Wereld
functie: gastvrouw functie: lid MR
Brede School De Tamboerijn
functie: lid klankbordgroep
Rekenkamercommissie
lid (vanuit raad)
de heer R.J.E. Verbeek bba bic LOYALIS - Pentasz Mergelland
functie: projectmanager functie: plv. lid AB (vanuit raad)
de heer P.J.H. Baltus - Bouwkundige werkzaamheden Bouwkundige werkzaamheden
Schietclub "Gunrunner"
functie: bestuurslid
NAAM WERKZAAM BIJ NEVENFUNCTIE BEZOLDIGD NEVENFUNCTIE ONBEZOLDIGD
V&O
mevrouw drs. L.B. van den Akker Wohnwelt Pallen - -
functie: vertaler
mevrouw drs. B. GŲttgens-Pelzer - - GGD
functie: lid AB (vanuit raad)
WOZL
functie: lid AB (vanuit raad)
NAAM WERKZAAM BIJ NEVENFUNCTIE BEZOLDIGD NEVENFUNCTIE ONBEZOLDIGD
VVD
de heer mr. J.P.M.H. Kompier J. Kompier-Drielandenpunt S.C.A. - Office du Tourisme Commune
functie: directeur Plombieres
functie: bestuurslid
Rekenkamercommissie
lid (vanuit raad)
 
Hieronder maakt u kennis met de hoofdrolspelers uit De Vriendenrepubliek.
 
J.J.G. Aarts, CDA-Statenlid (1983-1987). Oud-wethouder in Born.
Bestuurslid van groot aantal instellingen en stichtingen op gebied volkshuisvesting, o.a. stichting Woningbeheer Limburg
(WBL) en vereniging Ons Limburg. Bestuurslid omroepstichting srol. Vriend van Schepers.
 
 
ing. A.G.J. Albertz, architect in Maastricht (CDA). Als secretaris van stichting Civitas betrokken bij ophalen donaties voor
CDA-Maastricht bij bedrijven. Lid Lions Club-Maastricht. Albertz was tot 1992 een van de geselecteerde architecten die
opdrachten kregen van gemeente.
 
 
J. Baars, gepensioneerd. Aandeelhouder en voorheen directeur Wegenbouwbedrijf Baars in Klimmen en later Landgraaf.
Deed bij FIOD boekje open over smeergelden. Bedrijf dat drie ton steekpenningen per jaar betaalde, is uiteindelijk alleen
schuldig bevonden wegens verboden prijsafspraken met andere wegenbouwers. Ontving strategische informatie van
onder meer Dohmen, Riem en In de Braekt. Bedrijf maakte in 1996 opnieuw verboden prijsafspraken met andere
wegenbouwers voorafgaand aan aanbesteding in Valkenburg.

A.M.A.A. de Baedts, gepensioneerd hoofd afdeling financiŽn provincie Limburg en waarnemend griffier (CDA). Als
penningmeester van de stichting Civitas betrokken bij het werven van fondsen bij bedrijven voor het CDA-Maastricht. Lid
Lions Club-Maastricht.
 
 
drs. H.J.G. Becker, zelfstandig bedrijfsadviseur in Maastricht. Werkte tussen 1993 en 1995 als interimmanager bij
aardewerkfabriek Sphinx en wegenbouwer Lieben. Tot 1993 registeraccountant- vennoot maatschap Moret, Ernst &
Young in Maastricht. Als accountant betrokken bij groot aantal bedrijven en personen die in opspraak kwamen. Lid van
Ruijterscircuit, Lions Club-Valkenbrug, TAEK-sociŽteit en Pro-Team. Commissaris bij beheersmaatschappij drs. Ruijters
B.V. en Xelat Groep van zakenman Wesly. Jarenlang persoonlijk adviseur Melchior. Vriend van Wesly, Hoen en Ruijters.

T. en J. van den Biggelaar, vader en zoon, directeuren van de Van den Biggelaar-groep uit het Gelderse Kerkdriel.
Aannemersbedrijven in Limburg: BLM Weg- en Waterbouw B.V., ABL B.V., GID B.V. en BCM B.V.. Burgemeesters
Vossen en Hoogland werden veroordeeld wegens aannemen van giften van het concern. Verdacht in corruptiezaak
Riem en in omkoopaffaire MVV. ABL B.V. werd in 1995 door de raadkamer van de Maastrichtse rechtbank buiten
strafvervolging gesteld na de vrijspraak van Riem. BLM respectievelijk de directeur van BLM betaalden justitiŽle
schikkingen in affaires Vossen en MVV. Van den Biggelaar betaalde bovendien schikking om vervolging te voorkomen in
affaire-Hoogland.
 
 
P. Bijsmans, directeur gelijknamig schildersbedrijf in Heerlen. Vice-voorzitter CDA-Presidium Limburg en vice-voorzitter
dagelijks bestuur CDA-Limburg in de jaren tachtig. Voorzitter CDA-afdeling Heerlen. Betrokken bij het spekken van de
kas van het CDA-Limburg als bestuurslid van de stichting Dr. Nolensfonds. Kwam in opspraak bij aanbestedingen in
gemeente Heerlen.
 
 
J.H.G. In de Braekt, directeur bureau Omega Consultancy voor het verstrekken van economische adviezen en voor
De Vriendenrepubliek
http://www.vriendenrepubliek.nl Powered by Joomla! Gegenereerd: 5 October, 2007, 11:49
zaakwaarnemingen. Van 25 april 1990 tot 19 februari 1993 CDA-wethouder van publieke werken en Nutsbedrijven in
Maastricht. Daarvoor hoofd interne zaken van de provincie Limburg. Op 25 juni 1995 veroordeeld tot een maand
voorwaardelijk en tienduizend gulden boete wegens aannemen steekpenningen van wegenbouwer Baars, aannemer
Tillie, loodgietersbedrijf Hogenboom, aannemer Laeven en medeplegen van valsheid in geschrifte. Is in hoger beroep.
Vriend van Baars.
 
 
W.G. Bremen, gepensioneerd. Tweede-Kamerlid KVP/CDA (1971-1981). Wethouder in Kerkrade (1964-1972).
Burgemeester van Geulle, na plotse vertrek Galiart (1981-1982). President-commissaris vliegveld Beek (1983-1994),
commissaris Vissers’ Wegenbouw (1978-1991), oud-commissaris bouwbedrijf Foeckert.
 
 
drs. K.W. Buck, gepensioneerd. Gedeputeerde van onder meer economische zaken en financiŽn namens KVP en CDA
(1974-1987). Staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (1971-1973) en wethouder in Kerkrade
(1958-1970). Machtig in periode na de mijnsluitingen. Lid oude CDA-garde, in 1986 aan de kant geschoven door
vernieuwers. Was als gedeputeerde bestuurslid van stichtingen van wegenbouwer Baars. Was volgens Baars achter de
schermen betrokken bij werven opdrachten. Als bestuurslid van de stichting Dr. Nolensfonds betrokken bij het ophalen
van donaties voor het CDA-Limburg bij bedrijven. Ondernam actie tegen benoeming Van der Linden tot gouverneur. Lid
TAEK-sociŽteit. Vader van Yvonne Timmerman-Buck, sinds 17 juni 2003 namens het CDA voorzitter van de Eerste
Kamer.
 
 
H. Coenders, gepensioneerd CDA-burgemeester van Landgraaf (1982-1992). Reisde op kosten aannemers mee met
golfbaancircuit.
 
 
G. Craenen, ex-wethouder uit Echt (VVD). Op 7 april 1992 door rechtbank veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijk
wegens aannemen van een gift (een lening van 75.000 gulden) van wegenbouwer Baars. Kreeg in hoger beroep op 11
november 1993 dezelfde straf.
 
 
A.J.H. Cremers, directeur M&M Bouw Maastricht; tot eind 1996 directeur Bouw Combinatie Maastricht (BCM).
Bestuurslid van Maastrichtse voetbalclub MVV (1989-1992). Zat enkele dagen in de cel in verband met justitieel
onderzoek naar fraude en omkoping bij MVV.
 
 
J.A.M. Dams, tot 1988 in directeur van N.V.Pensioen Verzekeringsmaatschappij van het DSM-concern. Bestuurslid van
stichtingen van het Baars-concern (1976-1990).
 
 
H.G.M.L. Damoiseaux, oud-directeur Transcarbo B.V. in Heerlen. Bedrijf leverde voor 60.000 gulden gratis
kunststofkozijnen in woning burgemeester Vossen. Kreeg tevens opdracht in gemeente Gulpen.
 
 
drs. W.J.H. Derks, gepensioneerd. Voorzitter KVP-Limburg in jaren zeventig. Oprichter stichting SBDI en Stichting Oos
Hoes, adviseur Ruijtersgroep tot 1981. Kwam in opspraak in SBDI-affaire. Lid TAEK-sociŽteit en Ruijters-circuit. Vriend
van Ruijters.
 
 
De Vriendenrepubliek
http://www.vriendenrepubliek.nl Powered by Joomla! Gegenereerd: 5 October, 2007, 11:49
J. Diederen, voormalig directeur failliete aannemersbedrijf Diederen. Verdacht van fraude en betalen steekpenningen.
 
 
mr. P.H. Diederen, ex-hoofd bureau arbeidsmarkt en werkgelegenheid van de provincie Limburg, bestuurslid Limburgse
Monumentenstichting en voorzitter van de woningstichting Hoensbroeck. Nauwe relatie met aannemersbedrijf Hobru.
Stond voor tien mille op de loonlijst wegenbouwer De Bont. Hielp wegens corruptie ontslagen ABP-ambtenaar Kerkhoff
aan baan bij woningstichting. Lid Lions Club Hoensbroek-Brunssum. Vriend van Van ’t Hoofd en Kerkhoff.
 
 
J.F.J. van Dijk, zelfstandig ondernemer. Wethouder in Vaals namens lokale politieke groepering (2002-2006). Manager
voetbalclub Roda JC (1995-1999). Burgemeester (PvdA) van Vaals (1992-1995). Wethouder van openbare werken in
Brunssum (1986-1992). Tevens directeur Openbare Golf Brunssummerheide B.V.. Lid van het reizende golfbaancircuit.
Vriend van Hoogland en L. Dohmen. Rotary club Hoensbroeck.
 
 
dr. K.L.L.M. Dittrich, (PvdA). Voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). De NVAO is een
publieke instelling die in Nederland en Vlaanderen de kwaliteit van het hoger onderwijs waarborgt. Lid van het college
van bestuur van de Universiteit Maastricht, voorheen Rijksuniversiteit Limburg (1986-2002). Voorzitter van het bestuur
van Maastrichtse voetbalclub MVV (1989-1995). Zat twee dagen in de cel in justitieel onderzoek naar fraude en
omkoping bij MVV. Deze kwestie leidde in 2001 tot terugtreden van Dittrich als kandidaat-burgemeester in Maastricht.
Was adviseur bij aannemersbedrijf BCM (Cremers, medebestuurder MVV) dat zonder concurrentie opdracht van ťťn
miljoen gulden (447.000 euro) kreeg van de universiteit toen Dittrich in bestuur zat.
 
 
A. van Doezelaar, directeur Essent Milieu B.V.. Oud-directeur Wegenbouw Van Doezelaar B.V. in Beek. Oud-voorzitter
CDA-afdeling Nuth. Kwam in opspraak door betalen snoepreisje voor wethouders uit Landgraaf. Lid Lions Club-Beek.
Verkocht zijn bedrijf aan Vissers’ Wegenbouw. Vriend van Van der Linden.
 
 
P.J. Dohmen, directeur eenmanszaak Trichter Vastgoed sinds augustus 1993. Tot 1991 hoofd bureau Economische
Infrastructuur en Bedrijven van de provincie Limburg, in jaren tachtig bestuurslid van het CDA-Limburg. Op 7 april 1992
veroordeeld door rechtbank in Maastricht tot negen maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk en 500 gulden boete
wegens aannemen gift van wegenbouwer Baars. In hoger beroep op 2 februari 1994 veroordeeld tot tachtig uur
onbetaalde arbeid, zes maanden voorwaardelijk en 10.000 gulden boete.
 
 
L.H. Dohmen, directeur installatiebedrijven van Van den Biggelaargroep. CDA-wethouder voor openbare werken in
Onderbanken (1976-1990). Lid van reizende Golfbaancircuit. Vriend van Hoogland, Van Dijk en Van Goethem.
 
 
J. van Dongen, ontslagen hoofd bedrijfsbureau van aannemer Smeets Bouw B.V. in Meerssen. Liep naar justitie met
beschuldigingen over smeergeldpraktijken en opzetgelden waaraan zijn voormalige werkgever zich schuldig gemaakt
zou hebben. Kreeg tien mille van Smeets en zweeg nadien.
 
 
A.J.L. Dumoulin, directeur aannemersbedrijf Xhonneux-Dumoulin uit Wahlwiller. Betrokken bij corruptie-affaire Vossen.
Bouwde huis burgemeester te goedkoop.
 
 
L.J.P.M. Frissen, commissaris van de koningin in Limburg. (sinds 2005). Burgemeester van Arcen en Velden (1994 -
2005). Tweede-Kamerlid namens CDA (1986-1994). Lid dagelijks bestuur CDA-Limburg en directeur CDA-bureau
Limburg (1979-1986). Gemeentesecretaris in Onderbanken (1972-1979). Reisde in 1990 op kosten van aannemer
Laeven. Lid Pro-Team. Vriend van Van der Linden en Pleumeekers.
 
 
De Vriendenrepubliek
http://www.vriendenrepubliek.nl Powered by Joomla! Gegenereerd: 5 October, 2007, 11:49
J. Galiart, overleden. Burgemeester (KVP) van Geulle tot 1980. Daarvoor wethouder in Stevensweert. Veroordeeld
wegens belastingfraude in 1980. Stond op loonlijst van baggeraar.
 
 
dr. ir. J. Geerards, gepensioneerd. Directeur DSM-Limburg B.V. (1983-1992). Kwam in opspraak als bestuurslid van een
stichting van wegenbouwer Baars. Baars werkte voor DSM. Geerards, sinds 1987 bestuurslid bij Baars, was volgens
wegenbouwer achter de schermen betrokken bij werven opdrachten. Geerards stapte in 1992 op bij Baars.
 
 
A.G.J. van Goethem, oud-CDA-burgemeester van Beek. Directeur GB Consultancy B.V.. In 1969 op 29-jarige leeftijd
burgemeester van Roosteren. Sinds 1982 in Beek. In opspraak met nevenfuncties, goedkope hypotheek, reizen op
kosten bedrijven. Volgens parlementaire commissie handelde hij laakbaar als WBL-bestuurder, inde hij hoge
vergoedingen via zijn besloten vennootschap en omzeilde hij de wet met een ‘schijnconstructie’ om de inkomsten uit een
nevenfunctie te kunnen behouden. Vanwege deze feiten door commissaris der koningin op het matje geroepen in
opdracht van minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken. Is lid van reizende golfbaancircuit, Lions Club Sittard-Geleen en
Ruijters-circuit. Vriend van L. Dohmen, Hoogland en Van Dijk.

drs. P.E.M.A. Haane, oud-algemeen secretaris Kamer van Koophandel Zuid-Limburg. Oprichter stichting Meuse. Als
bestuurslid van stichting Civitas tot april 1994 betrokken bij het ophalen van donaties voor het CDA-Maastricht bij
bedrijven. CDA-lijstduwer bij raadsverkiezingen 1985. Lid Rotary-Maastricht en TAEK-sociŽteit.
 
 
H. Haenen, overleden. Was ondernemer in Heerlen (CDA). Plaatsvervangend lid van het landelijk partijbestuur in de
jaren tachtig. Bestuurder stichting beheer aandelen hp Projectpromotie (zie Hoefnagels). Als voorzitter van de stichting
Dr. Schaepmanfonds betrokken bij financiering van landelijk CDA. Secretaris van de stichting fonds Wetenschappelijk
Instituut voor het CDA. Commissaris aannemersbedrijf Van Zandvoort. Lid Ruijters-circuit.
 
 
G.J. Heiligers, gepensioneerd. KVP-gedeputeerde in Limburg (1966-1972). Algemeen directeur zwakzinnigenzorg
stichting St. Anna in Heel, Maastricht en Schimmert (1972-1989). Gaf als gedeputeerde Baars opdrachten en was
bestuurslid van stichting van Baars.
 
 
W. Heinrichs, was voorzitter CDA-fractie in de gemeenteraad van Landgraaf en wethouder. Moest aftreden in 1992.
Verdacht van aannemen steekpenningen van aannemers en wegenbouwers. Wegens lange wachttijd op rechtszaak in
1996 door rechtbank ontslagen van rechtsvervolging. Lokale machtspositie. Was bestuurslid samenwerkingsverband
sanering mijnterreinen. Lid reizend golfbaancircuit.
 
 
F. Heuts, makelaar in Nuth. Voorheen CDA-wethouder in Nuth. Statenlid (1987-1990). Betrokken in bouwfraudezaak met
aannemer Habets. Betaalde schikkingsbedrag aan justitie.
 
 
ir. A.L.G. Hoefnagels, oud-aandeelhouder/directeur HP Project-promotie. Oud-directeur gemeentebedrijven Heerlen.
Kreeg via via aanstelling als extern adviseur voor sanering mijnterreinen. Kwam in opspraak met ongecontroleerde
declaraties in Rekenkameronderzoek naar mijnsanering.
 
 
J.G.H. Hoen, directeur adviesbureau Jan Hoen Consultancy B.V. en gemeenteraadslid voor het CDA in Maastricht.
Directeur voetbalclub MVV (1996). Voorzitter van MVV-bestuur (1995-1996). CDA-wethouder in Maastricht (1978-1994).
Spil in relatienetwerk in Maastricht en omgeving. Medeverantwoordelijk voor protectie wegenbouwers. Bij een van die
bedrijven, BLM, was hij aandeelhouder. Accepteerde renteloze leningen van Wesly en BLM, en gift van Ruijtersconcern.
Voorzitter Toda Rabba. Corruptie-onderzoek tegen hem werd tegengehouden. Betrokken bij oprichting omroep SROL.
Bestuurslid stichting Zesdaagse Maastricht. Lid Ruijters-circuit. Vriend van Wesly, Lieben en Kaptein.
De Vriendenrepubliek
http://www.vriendenrepubliek.nl Powered by Joomla! Gegenereerd: 5 October, 2007, 11:49
 
 
J.P. Hogenboom, directeur gelijknamig Maastrichts loodgietersbedrijf. Betrokken in corruptieschandalen rond
Maastrichtse wethouders Neus en In de Braekt. Bedrijf verstrekte giften. Gemeente gaf opdrachten.
 
 
H.C. van ’t Hoofd, oud-directeur aannemersbedrijf Hobru uit Hoensbroek. Exclusieve relatie met woningstichting
Hoensbroeck (zie P. Diederen). Hobru was betrokken bij grootschalige bouwfraude. Betaalde schikking van 20.000
gulden. Bedrijf mocht in ‘pool’ met andere aannemers gemeente-opdrachten verdelen in Maastricht. Lid reizend
golfbaancircuit en Lions Club Hoensbroek-Brunssum.
 
 
L.J. Hoogland, gepensioneerd. PvdA-burgemeester van Brunssum (1975-1991). Bestuurder golfbaan Brunssum.
Veroordeeld door de rechtbank op 21 mei 1996 tot drie maanden voorwaardelijk en 25.000 gulden boete wegens het
aannemen van steekpenningen van het Van den Biggelaarconcern en verboden wapenbezit. Had machtspositie in Zuid-
Oost-Limburg. Was bestuurslid van het Samenwerkingsverband Sanering Mijnterreinen en initiatiefnemer van de
omroepstichting srol. Spil in het reizende golfbaancircuit. Vriend van Van Dijk, L. Dohmen, Van Goethem.
 
 
drs. L.J.C. Horbach, freelance bedrijfsadviseur. Als voorzitter van de stichting Dr. Nolensfonds betrokken bij het ophalen
van donaties voor het CDA-Limburg bij bedrijven. Secretaris katholieke Limburgse werkgeversvereniging (1959). Eerste-
Kamerlid namens KVP (1969-1980). Algemeen secretaris Kamer van Koophandel voor Maastricht (1968-1989).
Bestuurslid stichting Zesdaagse Maastricht. Commissaris bij bouwbedrijf Vic Laudy. Adviseur wegenbouw Kunicon.
Ondernam actie tegen benoeming Van der Linden tot gouverneur. Lid Ruijters-circuit en TAEK-sociŽteit.
 
 
mr. Ph.J.I.M. Houben, gepensioneerd. CDA-burgemeester van Maastricht (1985-2002). Algemeen gezien als toonbeeld
van onkreukbaarheid. Maakte samen met echtgenote reisje naar IsraŽl zonder dat hij wist dat dat op kosten was van
bedrijf van Benoit Wesly, een zakenrelatie van gemeente.
 
 
mr. S.J.H. Huijben, overleden. Directeur van de concerndienst personeels- en algemene zaken van DSM (1963-1985).
Vanaf 1981 lid van het presidium van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond. Bestuurslid van drie stichtingen
binnen Baars-concern. Lid Rotary.
 
 
R. Hummel, eigenaar administratiekantoor, Raadslid lokale partij in Heerlen. Was Statenlid namens de Partij Nieuw
Limburg. Oud-Tweede-Kamerlid voor de PvdA. Raakte in onmin met Limburgse partijtop na affaire rond betaling
uniformenfonds harmonie Ster der Toekomst. Regelde sponsorbetalingen namens wegenbouwer Baars.
 
 
drs. A.A.M. Jacobs, gepensioneerd. CDA-burgemeester van Brunssum (1994-2002). Daarvoor burgemeester
Nederweert (1986-1994) en hoofdingenieur-directeur van de volkshuisvesting in Limburg (1981-1986). Speelde rol in
WBL- en SBDI-affaire. In opspraak met adviseurschap Bouwgroep Nelissen van Egteren B.V.. Accepteerde gunst van
stichting Oos Hoes. Lid Ruijters-circuit en Rotary-Weert.
 
 
ir. A.J.F. Janken, oud-centrummanager gemeente Heerlen. Directeur openbare werken (1982-1993). In opspraak met
smeerreisje naar VS in 1989 en wegenbouwcontacten.
 
 
J.M.W. Jongen, directeur Jongen bouwbedrijven. Inmiddels dochterbedrijf Volker Wessels groep. Betrokken in
corruptiezaken Riem en Vossen en bij grootschalige bouwfraude in Zuid-Limburg. Later opnieuw betrokken bij illegale
prijsafspraken. Lid Lions Club-Heerlen.
 
De Vriendenrepubliek
http://www.vriendenrepubliek.nl Powered by Joomla! Gegenereerd: 5 October, 2007, 11:49
 
J.P.H.M. Joosten, gepensioneerd, ex-manager Sphinx-aardewerkfabriek in Maastricht. Tot 1987 directeur financiŽn van
de gemeente Maastricht (CDA). Had met Hoen gedurende twintig jaar machtspositie in Maastricht. Bestuurslid bij
stichting van Baars-concern, waarmee hij zakelijk van doen had. Bestuurslid stichting Zesdaagse Maastricht. Lid Ruijterscircuit.
Vriend van Hoen.
 
 
G. Kaptein, directeur Kaptein Consultancy B.V. in Maastricht. Directeur aardewerkfabriek N.V.Koninklijke Sphinx (1983-
1989). Commissaris Teikyo Europe B.V. en commissaris Xelat Holding B.V. (Wesly). Lid Rotary-Maastricht. Drager
ereteken van verdienste van stad Maastricht. Ere-bestuurslid MVV. Vriend van Wesly, Becker, Lieben en Hoen.
 
 
ing. A.M.W. Kerkhoff, gepensioneerd. Directeur woningstichting Hoensbroeck, later Woonpunt (1993-2005). Manager
ABP. In augustus 1993 wegens corruptie ontslagen bij het pensioenfonds. Nam volgens het ABP giften aan van Hobru,
Roderland, architect Wauben, Bruynzeel Keukens en Stienstra. Justitie kreeg dossier van ABP maar liet het jaren liggen
en vervolgde hem niet. In opspraak met dubieuze winstdelingsregeling bij woningstichting. Kreeg bij zijn pensionering
van woonstichting 116.765 euro mee als ‘afscheidsuitkering’. Lid Lions Club Hoensbroek-Brunssum.
 
 
drs. J.G.J. Knapen, oud-adjunct-griffier der Staten. Als directeur provinciale dienst Welzijn verantwoordelijk voor onder
meer de bouw van bejaardenoorden en subsidie restauratieproject aannemer Knops. Reisde in 1989 op kosten van
aannemersbedrijf Knops naar IsraŽl. Vriend van Knops.
 
 
K.F.W.H. Knops, directeur M&M Bouw Maastricht; tot eind 1996 directeur Aannemingsmaatschappij K. Knops B.V. in
Maastricht. In de jaren tachtig onderdeel van Ruijters- en later Muyresgroep. Betaalde 25.250 gulden voor reisjes politici
en ambtenaren. Knops is vriend van Ruijters en Knapen.
 
 
A. Kraayeveld, directeur Dekker Bedrijven uit IJzendoorn. Betrokken in corruptie-affaire Riem. Betaalde oudgedeputeerde
gift van 120.000 gulden. Riem was adviseur van Dekker en sluisde vertrouwelijke provinciale informatie
door naar grindsector. Dekker is in 1995 door de raadkamer van de Maastrichtse rechtbank buiten strafrechtelijke
vervolging gesteld wegens vrijspraak Riem.
 
 
drs. Th.F. Krans, oud-directeur van Panheel Groep (1990-1998). Consortium van baggeraars in Limburg. Betrokken in
corruptie-affaire Riem. Krans is uiteindelijk niet vervolgd. Panheel Groep is in 1995 door de raadkamer van de
Maastrichtse rechtbank buiten strafrechtelijke vervolging gesteld wegens vrijspraak Riem.
 
 
dr. J. Kremers, gepensioneerd. Vice-voorzitter Robeco-groep (1990-1997). Commissaris der koningin in Limburg (1978-
1990). Geroemd als ‘Macher’ die Zuid-Limburg er weer bovenop hielp na mijnsluitingen. Rijksrecherche onderzocht ook
zijn rol bij Teikyo. In opspraak met te dure ambtswoning en record aantal commissariaten. Reisde op kosten van bedrijf
Xelat naar IsraŽl.
 
 
ing. J.A.H.M. Kuijpers, gepensioneerd. Oud-VVD-raadslid in Valkenburg. Directeur van wegenbouw Kunicon (1979-
2000). Een van de zes bedrijven van verboden kartel in Maastricht. Wilde in 1985 geen smeergeld betalen en werd
uitgesloten van opdrachten in Zuid-Limburg en ging failliet. In 1996 ontmaskerd als spijtoptant die De Limburger
informeerde. Lid Rotary Maastricht-Geuldal.
 
 
drs. F.W.G. Laarakker, voorzitter Waterschap Roer- en Overmaas (tot 2005). Lid reizend golfbaancircuit en reisde op
kosten van aannemer Van den Biggelaar, aan wie waterschap opdrachten gaf, naar Spanje.
 
De Vriendenrepubliek
http://www.vriendenrepubliek.nl Powered by Joomla! Gegenereerd: 5 October, 2007, 11:49
 
R.H.J.C. Lancee, architectenbureau Smink-Lancee-Brouns. Betrokken in corruptie-affaire wethouder Odekerken uit
Landgraaf.
 
 
ir. J.H.A. Laudy, directeur aannemersmaatschappij Vic Laudy. Bedrijf was betrokken bij bouwfraude. Betaalde schikking
van 20.000 gulden. Lid Lions Club Sittard-Geleen.
 
 
L.A.M. Lieben, als projectontwikkelaar actief in voormalig Oost-Duitsland, directeur BLM-holding. In 1984 oprichter van
wegenbouwbedrijf BLM. Verkocht in 1988 aandelen BLM aan Van den Biggelaar. Oud-voorzitter CDA-afdeling
Maastricht, voorzitter voetbalclub MVV (1989-1992). BLM in opspraak wegens verstrekken lening aan wethouder Hoen,
gift aan burgemeester Vossen van Gulpen, en valse rekening in schandaal rond voetbalclub MVV. BLM betaalde in 1993
schikking van bijna twee ton wegens verboden kartelvorming in Maastricht. Vriend van Hoen, Van den Biggelaar, Wesly.
 
 
drs. P.R.H.M. van der Linden, voorzitter Raad van Europa (sinds 2005). Lid Eerste Kamerfractie CDA (vanaf 1999). Lid
Tweede-Kamerfractie CDA (1977-1986 en 1988-1998). Afgetreden in 1988 als staatssecretaris van Europese zaken in
Lubbers II. Door verzet PvdA in 1990 gepasseerd als gouverneur. Kwam in opspraak in affaire rond financiering CDALimburg.
Reisde op kosten van het bedrijf Xelat naar IsraŽl. Lid Lions Club Sittard-Geleen. Vriend van Pleumeekers,
Frissen en Van Doezelaar.
 
 
drs. A.G.H.M. Lohuis, stafmedewerker DSM. Hoofd afdeling economische zaken van de provincie tot 1987. Legde bij
FIOD verklaring af over nauwe banden tussen top in provinciehuis en bedrijfsleven. Zwijgt nu in alle talen.
 
 
F.W.G. LŁckers, directeur van Bouwbedrijf Moonen-LŁckers B.V. uit Heerlen. Betrokken in corruptie-affaire rond
Landgraafse wethouder Odekerken. Betaalde giften aan wethouder.
 
 
drs. L. Magielsen, oud-directeur Industriemuseum in Kerkrade. Stafmedewerker DSM-Limburg (1985-1994). Voorzitter
CDA-Limburg (1987-1995). Gaf vorm aan ingezet vernieuwingsproces binnen partij.
 
 
J. Mans, burgemeester (PvdA) van Zaanstad (2005-2006). Waarnemend burgemeester van Venlo (2005). Burgemeester
van Enschede (1994-2005). Burgemeester van Kerkrade (1986-1992), burgemeester van Meerssen (1982-1986) en
gemeentesecretaris in Maastricht. Echtpaar Mans reisde op kosten aannemer Knops en ondernemer Wesly twee keer
naar IsraŽl. Mans gaf als bestuurslid restauratiestichting Synagoge in Meerssen opdracht aan Knops.
 
 
ing. E.M. Mastenbroek, overleden. Commissaris der koningin (1990-1993). Gedeputeerde van o.m. economische zaken
namens het CDA (1978-1990). Statenlid KVP (1966-1974). Directeur staalbedrijf Demy (1953-1978).
Medeverantwoordelijk voor bekritiseerde aanbestedingsbeleid. Betrokken bij omstreden fondswerving voor
verkiezingskas CDA. Lid Lions Club Sittard-Geleen.
 
 
L.N. Melchior, zakenman en paardenfokker. Multimiljonair die in de jaren zestig fortuin maakte met bouwbedrijf. Bouwde
Limburg vol met ziekenhuizen, parkeergarages en warenhuizen. Verkocht in 1972 zijn bedrijf voor 100 miljoen gulden
aan de Steenkolen Handels Vereeniging (SHV). Omringt zich met ex-ministers en regionale grootheden. Van 1984 tot
1986 bestuurder van voetbalclub MVV. Hielp MVV er financieel weer bovenop.
 
 
P.J.G. Meijer, gepensioneerd. Hoofd stadsontwikkeling gemeente Sittard (1977-1991), tot 1994 adviseur in algemene
dienst. Oud-penningmeester CDA-afdeling Sittard. Deed namens gemeente zaken met projectontwikkelaar Ruijters en
De Vriendenrepubliek
http://www.vriendenrepubliek.nl Powered by Joomla! Gegenereerd: 5 October, 2007, 11:49
verbleef tegelijkertijd gratis in vakantieverblijf van Ruijters in Zuid-Frankrijk. Lid Lions Club Sittard-Geleen en Ruijterscircuit.
 
 
M.J.J. Muyres, gepensioneerd directeur/eigenaar aannemersbedrijf Marcel Muyres Bouw uit Sittard. Betrokken bij SBDIaffaire
en grootschalige bouwfraude. Lid relatiecircuit Ruijters en lid Rotary Geleen. Bedrijf bouwde WBL-hoofdkantoor
en gaf giften ter waarde van 30.000 gulden aan familie van WBL-bestuurder Schepers.
 
 
P.P.J. Neus, directeur van Adviesbureau Piet Neus. Van 25 april 1990 tot 2 april 1993 VVD-wethouder in Maastricht voor
grond- en aanbestedingsbeleid. Nam zelf ontslag nadat justitie corruptie-onderzoek tegen hem begon. Op 12 oktober
1994 veroordeeld tot een maand voorwaardelijk en 10.000 gulden boete wegens aannemen van 42.000 gulden aan
giften van drie lokale bedrijven en knoeien met dienstkilometers. Lid Lions Club-Maastricht. Bevriend met Tillie en
Hogenboom.
 
 
ir. P.W.A. Niessen, ondernemer. Directeur Limburgse investeringsbank LIOF (1975-1987). Directeur Daf-fabriek in Born
(1964-1975). Belast met sanering mijnterreinen. Gratis vakantie in huis adviseur Hoefnagels in Zwitserland. Commissaris
wegenbouw Lieben.
 
 
dr. H.A.C.M. Notenboom, bedrijfsadviseur in Venlo, europarlementariŽr voor het CDA (1971-1984). Voordien financieel
specialist van de CDA-Tweede Kamerfractie (1963-1979). In opspraak als bestuurslid van stichting van wegenbouwer
Baars. Was volgens Baars achter de schermen betrokken bij werven opdrachten. Notenboom studeerde in 1952 af in
Tilburg. Hij was onder meer directeur van de Katholieke Limburgse Middenstandsbond te Venlo.
 
 
N.G.J. Odekerken, werkzaam bij streekvervoerbedrijf. Voordien CDA-wethouder in Landgraaf (1991-1992). In 1995
veroordeeld tot twee maanden voorwaardelijk en 25.000 gulden boete wegens aannemen steekpenningen van
aannemer LŁckers, wegenbouwer Van Doezelaar en architect Lancee. Na uitlekken snoepreisjes tot aftreden gedwongen
door gemeenteraad. Vriend van Heinrichs.
 
 
mr. H.W.M. Oppenhuis de Jong, griffier en later provinciesecretaris van de provincie Noord-Holland (sinds 2001). Griffier
van de provincie Limburg (1991-2000). Ambtenaar ministerie van economische zaken (1977-1984). Rechterhand
Kremers. In 1992 bestuurslid stichting Teikyo Trust Holland. Rijksrecherche onderzocht ook zijn rol bij Teikyo. Bevriend
met Riem.
 
 
P. Pinxt, voormalig CDA-wethouder in Meerssen. Acquisiteur van failliete aannemer Scheurs. Lokale machtspositie. In
opspraak door rijksrecherche-onderzoek en Kunicon-affaire. Reisde op kosten van aannemer Knops naar IsraŽl.
 
 
drs. J.B.V.N. Pleumeekers, directeur SenterNovem (sinds 2000). CDA-burgemeester van Heerlen (1992-2000).
Gedeputeerde van financiŽn in de provincie Limburg (1987-1992). Eerste-Kamerlid (1983-1987). Voorzitter CDALimburg,
lid van het partijbestuur en het dagelijks bestuur van het CDA (1980-1983). Probeerde halverwege jaren tachtig
vernieuwing binnen CDA-Limburg door te zetten. Reisde in 1990 op kosten aannemer Laeven naar ItaliŽ. Lid Pro-Team.
Vriend van Van der Linden en Frissen.
 
 
J.A.M. Reijnen, runt eenmanszaak ‘Jan Reijnen adviseur Bedrijfsleven-Overheid’ in Den Bosch. Tot 1994 voorzitter raad
van toezicht van het pensioenfonds ABP. CDA-burgemeester van Heerlen (1976-1986). Lid Eerste-Kamerfractie CDA
(1972-1977). Als ABP-topman in opspraak in zwartboek. Bemoeide zich persoonlijk met onroerend-goedtransacties en
liet geheime stukken uitlekken. Stond als commissaris op de loonlijst bij aannemer Meijsen. Vierde op kosten van
Stienstra vakantie in Davos. Stienstra was zakenrelatie van ABP.
De Vriendenrepubliek
http://www.vriendenrepubliek.nl Powered by Joomla! Gegenereerd: 5 October, 2007, 11:49
 
 
H.W. Riem, directeur adviesbureau Leiderstaete Consultancy B.V.. Gedeputeerde van onder meer ontgrondingen,
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening namens PvdA (1978-1991). Vanaf 16 november 1991 burgemeester van
Brunssum. Op 12 augustus 1994 oneervol ontslagen. Voorheen lijsttrekker bij Provinciale Statenverkiezingen. Riem nam
geld aan van baggerbedrijf, sluisde vertrouwelijke provinciale documenten door naar onder meer Baars en baggeraars.
Op 18 april 1995 door rechtbank vrijgesproken van beschuldiging van corruptie, valsheid in geschifte en heling van
vertrouwelijke stukken. Op 16 juli 1996 in hoger beroep veroordeeld wegens valsheid in geschrifte, maar opnieuw
vrijgesproken van corruptie. Hof legde boete op van 2500 gulden. In cassatie bij Hoge Raad. Lid Lions Club Hoensbroek-
Brunssum.
 
 
M.A.G. Roex, acquisiteur bij aannemersbedrijf Laeven (tot 1996). CDA’er die in opspraak raakte in affaires rond Van
Vlijmen en In de Braekt. Beiden zijn veroordeeld wegens aannemen van smeergeld van Laeven. Betrokken bij spekken
van verkiezingskas van CDA. Bedrijf betaalde snoepreizen groot aantal bestuurders en ambtenaren, onder wie
Pleumeekers, Frissen, In de Braekt en Van Vlijmen. Ploegleider en sponsor Pro-Team.
 
 
drs. G.J.H. Ruijters, projectontwikkelaar en makelaar in ruste. Was grootaandeelhouder van Ruijters-concern. Spin in
CDA-netwerk. Een van de machtigste ondernemers in Zuid-Limburg. Betrokken bij SBDI-affaire. Lid Lions Club Sittard-
Geleen, spil in Ruijters-circuit en TAEK-sociŽteit. Concern gaf gift aan wethouder Hoen. Vriend van velen.
 
 
H.L.M. Savelsbergh, gepensioneerd. CDA-gemeenteraadslid en wethouder in Heerlen (1971-2006). Lokale
machtspositie. Was onder meer bestuurslid van het Samenwerkingsverband Sanering Mijnterreinen Oostelijk Mijngebied
(SSO). Betrokken in corruptie-affaire ABP-ambtenaar en affaire rond golfbaan Brunssum. Beschermde als wethouder
schildersbedrijf van P. Bijsmans, voorzitter van lokale CDA-afdeling. Ex-commissaris draf- en renbaan.
 
 
J.W. Schepers, gepensioneerd. Wethouder volkshuisvesting in Geleen (1968-1980). Daarna bestuurslid en adviseur van
groot aantal organisaties en stichtingen op gebied van volkshuisvesting en kabeltelevisie. In opspraak in WBL-affaire met
corruptieverdenking.
 
 
ir. H.W. Schiffelers, voorzitter van de Kamer van Koophandel voor Zuid-Limburg. Voorheen directeur sector
personeelszaken DSM-Limburg (1975). Directeur Fonds voor Sociale Instellingen. Commissaris wegenbouw Van de
Kreeke. Lid Rotary-Hoensbroek.
 
 
L.M.H. Schreurs, oud-directeur aannemersbedrijf Schreurs uit Sittard. Ging frauduleus failliet in 1989. Zijn faillissement
bracht aan het licht dat 22 Zuid-Limburgse aannemers betrokken waren bij een grootschalige bouwfraude. Zaak is niet
door justitie vervolgd. Ook Schreurs betaalde ‘commissies’ om opdrachten te ontvangen.
 
 
mr. J.G. Smeets, gepensioneerd. CDA-burgemeester van Kerkrade (1969-1988). Waarnemer in Gulpen voor Vossen in
1993 en 1994. Voorzitter van bestuur van Samenwerkingsverband Sanering Mijnterreinen Oostelijk Mijngebied (SSO).
Lid Rotary-Kerkrade.
 
 
mr. P.H.M. Smeets, directeur Smeets Bouw B.V. in Maastricht. Bedrijf betrokken bij opzetgeld-affaires in Meerssen en
daarbuiten. Betaalde schikking van 20.000 gulden. Gaf oud-medewerker die boekje open wilde doen 10.000 gulden.
Bedrijf mocht in ‘pool’ met andere aannemers gemeente-opdrachten verdelen in Maastricht. Lid Lions Club Beek.
Bevriend met Wesly.
 
 
M.G.M. Sprengers, voorzitter KNVB. CDA-lid. Tot 1996 secretaris van de Kamer van Koophandel voor Noord-Limburg.
De Vriendenrepubliek
http://www.vriendenrepubliek.nl Powered by Joomla! Gegenereerd: 5 October, 2007, 11:49
Voorheen directeur aannemersbedrijf Marcel Muyres. Commissaris Wegenbouw Lieben, adviseur aannemer Marcel
Muyres. Aandeelhouder beleggingsmaatschappij Soluna B.V., die bestuurd wordt door Ruijters. Tot 1996 als bestuurslid
stichting Dr. Nolensfonds betrokken bij het ophalen van donaties voor het CDA-Limburg bij bedrijven. Lid Ruijters-circuit.
 
 
L. Stals, namens KVP en later CDA gedeputeerde van sport en cultuur in de provincie Limburg (1971-1987). Lid oude
CDA-garde, in 1986 aan de kant geschoven door vernieuwers. Als bestuurslid stichting Dr. Nolensfonds betrokken bij het
ophalen van donaties voor het CDA-Limburg bij bedrijven. Bestuurslid stichting Zesdaagse Maastricht. Adviseur
Wegenbouw Kanters.
 
 
J.M.G. Stevens, ondernemer in Geleen. Hielp vriend Ruijters en werd geholpen met lucratieve huizenhandel van
stichting Oos Hoes. Lid Ruijterscircuit en Rotary-Geleen. Zwager van Mastenbroek.
 
 
H.H.F. Stienstra, projectontwikkelaar en makelaar in Heerlen. Een van de rijkste figuren in Zuid-Nederland. Gaf Reijnen
gratis vakantie in Davos. Lid Rotary-Landgraaf.
 
 
H.J.S. Tillie, directeur Maastrichts aannemersbedrijf Tillie B.V. en Tillie Beheer B.V.. Betaalde giften aan Maastrichtse
wethouders Neus en In de Braekt. Bedrijf kreeg werk van gemeente. Vriend van In de Braekt, Neus en Hogenboom.
 
 
mr. A.P. Timmermans, zelfstandig bedrijfsadviseur. Tot 1996 lid Raad van Bestuur van DSM. Hielp bij sanering Ruijtersconcern
en adviseert Melchior. Commissaris bij Limburgse bedrijven, bestuurslid in Limburgse gezondheidszorg en lid
van de beleggingscommissie van het ABP in Heerlen.
 
 
drs. P.M.J.A. Tops, gepensioneerd stafmedewerker hoofdgroep welzijn bij de provincie Limburg. Voorheen
penningmeester CDA-presidium Limburg, lid van het dagelijks bestuur van het CDA-Limburg, bestuurslid van de stichting
SBDI. Betrokken bij fondswerving voor CDA-Limburg als secretaris van de stichting Dr. Nolensfonds. Bestuurslid van
woningvereniging Sittard en van de Limburgse Monumentenstichting. Kwam in opspraak met SBDI-affaire. Samen met
Ruijters aandeelhouder van een beleggingsmaatschappij. Tot 1984 adviseur wegenbouwbedrijf Lieben, daarna tot 1988
aandeelhouder BLM. Lid Ruijters-circuit.
 
 
drs. Th.J.P. Verhagen, gepensioneerd. Directeur eenmanszaak Economisch Advies- en Zakenbureau drs. Verhagen
(sinds 1967). Namens CDA gedeputeerde van Limburg, onder meer verantwoordelijk voor ontgrondingen (1982-1987),
daarvoor raadslid in Maastricht (1962-1982) en directeur bij projectontwikkelaar Ruijters (1968-1981). Betrokken bij
fondsenwerving voor CDA-Limburg bij bedrijven als bestuurslid van de stichting Dr. Nolensfonds en de stichting Civitas.
Kwam in opspraak in SBDI-affaire. Lid van oude CDA-garde, in 1986 aan de kant geschoven door vernieuwers. Stond
als adviseur op loonlijst bij baggeraars. Ondernam actie tegen benoeming Van der Linden tot gouverneur. Lid Ruijterscircuit,
Lions Club-Maastricht en TAEK-sociŽteit. Vader van Maxime Verhagen, minister van Buitenlandse Zaken namens
het CDA. Een andere zoon, JťrŰme, is sinds september 2006 algemeen directeur van de Limburgse investeringsbank
LIOF.
 
 
M.C.P. Vissers, directeur Vissers’ Wegenbouw B.V.. Bedrijf betaalde in 1993 schikking van bijna twee ton wegens
verboden kartelvorming in Maastricht. In 1996 opnieuw betrokken bij maken van illegale prijsafspraken voorafgaand aan
opdracht in Valkenburg. Vissers sleepte midden jaren zestig opdracht voor de aanleg autoweg Maastricht-Heerlen
binnen. Lid Lions Club-Valkenburg.
 
 
E.J.M. Vleugels, voorzitter van de Raad van Bestuur van Q-Park NV. In 1998 was hij de oprichter van Q-Park als
zelfstandige parkeeronderneming. Q Parks komt voort uit het Limburgse management- en vastgoedconcern van zijn
schoonvader, Ger Ruijters. Ward Vleugels bekleedde functies, was onder meer directeur van Ruijters Vastgoed. Lid
De Vriendenrepubliek
http://www.vriendenrepubliek.nl Powered by Joomla! Gegenereerd: 5 October, 2007, 11:49
Lions Club-Valkenburg.
 
 
L.H.G. Vleugels, voorheen bestuurslid CDA-afdeling Maastricht, lid dagelijks bestuur CDA-Limburg, bestuurslid stichting
Civitas en bestuurslid stichting Dr. Nolensfonds. Actief in fondsenwerving bij bedrijven voor CDA-kassen.
 
 
mr. W.H. van Vlijmen, ambtenaar bureau maatschappelijk welzijn provincie Limburg. Tot 1994 waarnemend hoofd van
het bureau Economische Infrastructuur en Bedrijven. Voorheen voorzitter CDA-afdeling in Sittard. Op 6 december 1994
veroordeeld tot twee maanden voorwaardelijk en 20.000 gulden boete wegens het aannemen van steekpenningen van
wegenbouwers Baars en Slegers, aannemers Laeven en Keulen en architect Satijn, en het vervalsen van rekeningen.
 
 
mr. B. baron van Voorst tot Voorst, oud-commissaris der koningin in Limburg (993-2005). Voorheen staatssecretaris van
Defensie. Pleitte als gouverneur in 1993 voor behoud wachtgeld wegens corruptie ontslagen Vossen.
 
 
drs. W.P.J. Vossen, zonder beroep. CDA-burgemeester van Gulpen tot 1992. Op 9 november 1993 door rechtbank
veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijk, 6000 gulden boete en vijf jaar ontzetting uit recht om ambt te bekleden. Op
31 november 1993 oneervol ontslagen door minister. In hoger beroep op 19 augustus 1994 veroordeeld tot een jaar
voorwaardelijk, een boete van 12.000 gulden en vijf jaar ontzetting uit het recht een ambt te bekleden. Hof achtte
bewezen dat Vossen giften had aangenomen van wegenbouwbedrijf BLM uit Meerssen en aannemersbedrijf Dumoulin/
Xhonneux uit Nijswiller, alsmede uitlokken valsheid in geschrifte en belastingfraude. In cassatie bij Hoge Raad.
 
 
B. Wesly, invloedrijk ondernemer in Maastricht. Directeur/aandeelhouder Xelat Holding B.V.. Eigenaar hotel en
penningmeester stichting Toda Rabba. Organiseerde reizen naar IsraŽl. Commissaris bij Smeets Bouw B.V.. Leende
wethouder Hoen renteloos 73.000 gulden en betaalde via Xelat Recrea B.V. reizen van Kremers, Van der Linden, Mans
en Houben. Voorzitter voetbalclub MVV (1996). Bestuurslid MVV (1984-1986). Drager van ereteken van verdienste van
stad Maastricht. Lid Rotary-Maastricht en Ruijters-circuit. Vriend van Kaptein, Becker, Hoen en P. Smeets.
 
 
P.H. van Zeil, gepensioneerd. Burgemeester van Heerlen (1986-1990), staatssecretaris van Economische Zaken (1980-
1986). Voorzitter KVP (1979-1980). In jaren tachtig in opspraak met gratis klusjes als bestuurder woningvereniging
Juliana in Utrecht en gratis tickets van vliegtuigmaatschappijen. Lubbers noemde hem ‘onze kleine krabbelaar’. Nog altijd
verwikkeld in juridisch gevecht met Juliana die hem een rekening stuurde voor gratis klusjes. Ondernam actie tegen
benoeming Van der Linden tot gouverneur.

Gemeente Valkenburg aan de Geul
Raadsgriffier
A.M.Hoeberigs=Dhr. A.M. Hoeberigs
Raadslid
C.M.H.vanMelsen=Dhr. C.M.H. van Melsen  (Algemeen Belang)
R.J.E.G.Blom=Dhr. R.J.E.G. Blom  (Algemeen Belang)
M.J.E.Huijnen-Jagt=Mw. M.J.E. Huijnen-Jagt  (Algemeen Belang)
N.W.L.Ubags-Dauss=Mw. N.W.L. Ubags-Dauss  (Algemeen Belang)
M.M.N.Knubben=Dhr. M.M.N. Knubben  (CDA)
R.H.P.Coumans=Dhr. R.H.P. Coumans  (CDA)
M.P.G.Verheggen-Penders=Mw. M.P.G. Verheggen-Penders  (CDA)
H.M.J.G.Cobben=Dhr. H.M.J.G. Cobben  (IBGV)
M.A.P.Bisschops=Dhr. M.A.P. Bisschops  (IBGV)
C.H.W.Boumans=Dhr. C.H.W. Boumans  (SP)
drs.P.Visser=Dhr. drs. P. Visser  (SP)
C.M.J.Fulmer-Bouwens=Mw. C.M.J. Fulmer-Bouwens  (SP)
E.deVries-Becker=Mw. E. de Vries-Becker  (SP)
J.E.J.Blom=Dhr. J.E.J. Blom  (Transperant)
M.J.W.M.Habets=Dhr. M.J.W.M. Habets  (Transperant)
W.C.Westerhof=Dhr. W.C. Westerhof  (VVD)
Gemeentesecretaris
ir.L.T.J.M.Bongarts=Dhr. ir. L.T.J.M. Bongarts
Wethouder
drs.H.M.L.Dauven=Dhr. drs. H.M.L. Dauven  (Algemeen Belang)
mr.R.H.G.G.Huntjens=Dhr. mr. R.H.G.G. Huntjens  (CDA)
W.H.M.E.Weerts=Dhr. W.H.M.E. Weerts  (IBGV)
J.I.M.Kleijnen=Dhr. J.I.M. Kleijnen  (SP)

Nevenfuncties leden rekenkamercommissie Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Meerssen, Nuth, Valkenburg aan de Geul