Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.
Netwerk Ermelo
Actueel Activiteiten Hop ter verbetering van de rechtspraak voor burgers

 

 

(42) Internet register nevenfuncties rechterlijke macht met de beginletter V

 

 


A.J. 0841
NLRM 94 95 96 97 98
Commandeur der Koninklijke Marine
Ministerie Defensie Commissie Bezwaarschriften KM Voorzitter
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 290993-Ontslag KB 180497 010597
Militair Lid Hof Arnhem 10195
Militair Lid Rechtbank sector bestuursrecht Den Haag 010100-010704
Haarlem rechterplaatsvervanger 180796-GOG020506
Arnhem hof Militair lid 010700-GOG020506
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger 201100
Den Haag Militair lid 010700
NEVENFUNCTIES
Ouderling Gereformeerde kerk Zutphen-Warnsveld
Plv. voorzitter Ned. Marineraad van de Koninlijke Marine Den Haag 191197
C1997-020506 Hop bijbanenregister ArnhemM. mw.
Bestuurscommissie Openbaar Basisonderwijs Oud-Zuid Commissie van stadsdeelraad Amsterdam Oud-Zuid
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger GOG020506
NU
Amsterdam Rechter 011205
C020506 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C041104-020506 Hop bijbanenregister AmsterdamJ.M. van der 0842 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Amsterdam 310785
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 150885
Rechter Amsterdam 290886
Rechter-plaatsvervanger Alkmaar 110589
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 110539
NU
Utrecht rechterplaatsvervanger
Amsterdam Vice-president
NEVENFUNCTIES
Centrale Raad Strafrechttoepassing secties TBS en Reclassering
Voorzitter Criminalistenclub
Bestuurslid Psychiatrisch-juridisch gezelschap
Voorzitter Beklagcommissie ongewenste intimiteiten Hogeschool van Amsterdam
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam

Vaatstra, dhr. mr.A.P.
Arnhem ?
27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmM.A.M.0665
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Raio Arnhem 10491
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 10494
Gerechtsauditeur Den Bosch 10497
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 10497
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 10497
Arnhem Rechter 01-0400-GOG27-04-2010
NU
Den Bosch gerechtsauditeur
Den Bosch rechterplaatsvervanger
Den Haag rechterplaatsvervanger
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-2004 Hop bijbanenregister ArnhemF.A.0131
NLRM 71 80 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98
Secretaris -ontvanger waterschap, II. Salland te Olst 11058
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Breda 290368
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 11072
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zwolle 20277
Hoofd officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 190780
Rechter-plaatsvervanger Almelo 10296
NB: staat in naamlijst 1996 en 1997 alleen als rechterplaatsvervanger, maar wel ook in de
Staatsalmanak 1996 als hoofdofficier van Justitie
Misschien al met pensioen behalve rechterplaatsvervanger
NU
Zutphen parket hoofdparket
Pensioen na pensioen doorgegaan als rechterplaatsvervanger in Almelo?
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?E.C.P.M. mw.
Den Bosch Rechter
C100506 Hop bijbanenregister Den BoschR.M.A.G. van 0148
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter Stichting Verpleging / Verzorging" De Hoge Weide" Lochem
Gerechtsauditeur Almelo 160885
Rechter-plaatsvervanger Almelo 160885
Rechter Almelo 80587
Kantonrechterplaatsvervanger Almelo 140488-GOG010704
Kantonrechterplaatsvervanger Enschede 140488-GOG010704
Vice-president rechtbank Zutphen 290891-GOG010704
Kantonrechterplaatsvervanger Apeldoorn 110991-GOG010704
Kantonrechterplaatsvervanger Deventer 110991-GOG010704
Kantonrechterplaatsvervanger Groenlo 110991-GOG010704
Kantonrechterplaatsvervanger Zutphen 110991-GOG010704
Kantonrechterplaatsvervanger Terborg 300893-GOG010704
Kantonrechterplaatsvervanger Harderwijk 150993-GOG010704
NU
Zutphen Vice-president 290891
NEVENFUNCTIES
Co-auteur en bewerker van het zakboek Gerechtstolken Gouda Quint Arnhem 011296
Examinator Stichting Instituut van Gerechtstolken Zaandam 010591
Lid commissie Beleid & Activiteiten Ned. Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen Utrecht 011002
Plaatsvervangend Voorzitter van de begeleidingscommissie Opleidingen
Ondersteuning Rechtspleging van de SSR Kuiperstraat 9-13 Zutphen
Buitenlid van de Medisch begeleidingscommissie Opleidingen
Ondersteuning en rechtspleging Zutphen
Voorzitter klachtencommissie ex art 41 BOPZ TBZ te Almelo Medisch Spectrum Twente te Enschede en Streekziekenhuis Midden Twente te Hengelo
C1997-271205 Hop bijbanenregister ZutphenF.A.0131
NLRM 90
Secretaris -ontvanger waterschap. II. Salland te Olst 11058
Substituut-officier van Justitie arrondissement Breda 290368
Arrondissementsofficier van Justitie Idem 11072
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Zwolle 20277
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Zutphen 190780J.M.0348
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven 190570
Werkzaam op sociaal gebied 10279
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Haarlem 10180
Verkeersschout arrondissementsparket Haarlem 150383
Verkeersschout arrondissementsparket Amsterdam 111086
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 160388
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 10294
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Middelburg 10795
NU
Middelburg parket Officier van Justitie
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?J.H.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger Alkmaar 181166A.A.M. van der1042
NLRM 95 96 97 98
NU
Den Haag kantonrechterplaatsvervanger 110894
NEVENFUNCTIES
Advocaat en Procureur te Den Haag kantoor Wladimiroff & Spong beŽdiging 1976
Directeur advocatenpraktijk vennootschap Michale BV
Manager van de Advocatenmaatschap Wladimiroff & SpongC.J.
NLRM 71
Raad Hoog Militair Gerechtshof 130451E.M.1168 mw.
NLRM 94 95 96 97 98
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Raio Leeuwarden 10494
Rechter-plaatsvervanger Leeuwarden 10497-GOG221003G.W.F. van der 0110
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem 11236
Ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 190440
Ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem 230641
Substituut-officier van Justitie rechtbank Haarlem 181146
Officier van Justitie arrondissement Haarlem 181256
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend voorzitter in het ressort AmsterdamG.W.K. van der 0545
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend voorzitter Kamer van Toezich Amsterdam 01-01-1999 19-03-2002
Voorzitter Geschillencommissie Sweelinck-conservatorium
Waarnemend Voorzitter Raad van Discipline NOvA ressort Amsterdam
Lid Raad van Beroep KNSB
Advocaat en Procureur te Amsterdam 1972
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 150382
Rechter Amsterdam 270284
NU
Amsterdam Vice-president 260790
NEVENFUNCTIES
Lid commissie van beroep KNWU Woerden 010194
Lid Commissie van Beroep KNSB Amersfoort 010186
Voorzitter Stichting Sweelinckfonds 010182
C1997-150205 Hop bijbanenregister AmsterdamH.G. de 0343 mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Soc. Juridisch raadsvrouw bij Stichting Bureau Sociaal Raadslieden
Gerechtsauditeur Leeuwarden 11093
Rechter-plaatsvervanger Leeuwarden 11093
Rechter Leeuwarden 180796-GOG150504
NU
Leeuwarden rechter Rechter-plaatsvervanger 010404
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid van de Hein Buisman Stichting te Harlingen (restauratie panden in Harlingen)
Bestuurslid V.o.f. Galerie de Valk Harlingen
C1997-150504 Hop bijbanenregister LeeuwardenH.R.K.0552
NLRM 93 94 95 96 97 98
Gerechtssecretaris Almelo
Gerechtsauditeur tevens rechterplaatsvervanger rechtbank Almelo 290192
Rechter Almelo 10293
Kantonrechterplaatsvervanger Almelo 20394
Kantonrechterplaatsvervanger Enschede 110394
Rechter-plaatsvervanger Almelo 281194
NU
Almelo vice-president 010102
Enschede kantonrechter 101094-GOG300504
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Volkshuis Almelo e.o.
Lid van de Klachtencommissie Penitentiaire Inrichtingen Almelo
Lid Bestuur Stichting Exodus Twente
Lid Commissie van Toezicht P.I. Overijssel
C1997-300504 Hop bijbanenregister AlmeloJ. de (Jan) 1243 Mr. Dr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 10983
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 280884
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Assen 260291
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Groningen 10493
NU
Groningen parket
NEVENFUNCTIES
Docent SSR te Zutphen
Bijzonderheden!
Betrokken bij de zaak Lancee
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?J.C.J. van der 011
NLRM 71 80
Advocaat en procureur1136
Griffier kantongerecht Tilburg 80142
Kantonrechterplaatsvervanger Tilburg 280852
Kantonrechter Tilburg 280555J.J. van der
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Directeur/aandeelhouder Beheers/Pensioen BV, Zaandam
Docent OSR (opl. advocatuur), Utrecht
Kantonrechterplaatsvervanger Zaandam 60181
Kantonrechterplaatsvervanger Haarlem 161184
Kantonrechter Haarlem 281185
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 260593
Kantonrechter Zaandam 10895
NU
Haarlem kantonrechter C100801
Haarlem Vice-president 010101
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C100801 Hop bijbanenregister rechtbank HaarlemK.L.J. de 0564
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio Amsterdam 10492
Amsterdam parket
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Vereniging van appartement eigenaren Javaplantsoen Amsterdam
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?L.W. de
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 10792-PensioenM.P. de 0362
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Raio Den Bosch 10491
Gerechtsauditeur Den Bosch 10494
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 10494
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 110894
Rechter Den Bosch 190595
NU
Den Haag rechterplaatsvervanger
Den Bosch rechter
NEVENFUNCTIES
Lid Klachtencommissie m.b.t. intimidatie middelbare scholen Den Bosch 180397
C1997 Hop bijbanenregister rechtbank Den HaagM.R. de1057 mw.
NLRM 87 88/89 90
Raio Rotterdam 10885P.H.M. van der Patricia 0451 mw. drs.
NLRM 95 96 97 98
Gemeente Hengelo
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Almelo 10594
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 11195
NU
Almelo parket arrondissementsofficier van Justitie, persofficier C261104
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?R.
Lid-fysiotherapeut CMT 368
FysiotherapeutW.L.0864
NLRM 94 95 96 97 98
Lid redactie van Verkort Verklaard, uitgave van Kluwer Juridische uitgevers Deventer 010197
Universitair hoofddocent RU Leiden
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 200194
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 150196
Haarlem Rechter 10197
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger 011199
Arnhem Hof Raadsheer 011199
NEVENFUNCTIES
Lid redactieraad van de serie Tekst & commentaar, uitgave Kluwer Juridische uitgevers,Deventer 1997
Lid redactie van Burgerlijk Wetboek, Tekst & commentaar, uitgave van Kluwer Juridische uitgevers,Deventer 1997
Lid redactiecommissie die zich bezighoudt met het in eigen beheer uitgeven van het werk van ds.J.P. Paauwe 1997
Secretaris Stichting tot uitgave van het werk van ds. J.P. Paauwe Den Haag 1997
Lid van de redactie van Personen- en familierecht, Tekst & Commentaar, uitgave Kluwer Juridische uitgevers,Deventer 1998
Docent van de Voortgezette Stagiaire Opleiding, georganiseerd door de Katholieke Universiteit Nijmegen 1999
Lid van de redactie Vermogensrecht, Tekst & Commentaar, uitgave van Kluwer Juridische Uitgevers, Deventer 1999
Lid van redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Burgelijk Recht, uitgave van Kluwer Juridische uitgevers, Deventer 2000
Docent bij diverse cursussen van de stg. Studiecentrum Rechtspleging,Zutphen 2000
Docent bij het Nederlands Instituut voor Kennismanagement, Zeist
Lid Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs te Apeldoorn (onder geleding)Apeldoorn2003
Voorzitter van de medezeggenschapsraad Protestants Christelijke basisschool "Het Klaverblad" Klarenbeek 2002
Lid van de wetenschappelijke commissie Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak Den Haag 2002
C1997-030904 Hop bijbanenregister HaarlemW.E.C.A.0560
NLRM 95 96 97 98
Universitair hoofddocent strafprocesrecht aan de KU Brabant te Tilburg
Lid Raad van Toezicht Stichting Kruiswerk Mark & Maas te Oosterhout
Bestuurslid Stichting De Westerwiek te Zundert/Breda
Bestuurslid Juristenvereniging voor afgestudeerden in Tilburg JUVAT 180297
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Regionaal Kruiswerk Mark en Maas Oosterhout
Vaste medewerker Weleblad voor fiscaalrecht Kluwer
Rechter-plaatsvervanger Breda 290794-GOG021006
Voorzitter Zundertse Hockey Club 01-1000
NU
Den Bosch Hof Raadsheer 010103
NEVENFUNCTIES
Auteur Melai-Groenhuijsen Het Wetboek van Strafvordering (losbladig) Kluwer Deventer 01-01-1996
Auteur Tekst & Commentaar SV Kluwer Deventer 01-01-1996
Auteur Inleiding Fiscaal Strafrecht Kluwer Deventer 01-01-1998
Deelredacteur rubriek ''fiscaal strafrecht'' tijdschrift Delikt en Delinkwent Kluwer Deventer
Auteur Fiscaal Straf- en strafprocesrecht FED Kluwer Deventer 01-01-2001
Vaste medewerker rubriek ''Fiscaal strafrecht'' Uitgeverij Den Hollander Deventer
Auteur Tekst & Commentaar Sr Kluwer Deventer 01-01-2005
Secretaris/Vice-voorzitter Stichting Professor Cobbenhagen Tilburg 01-0298
Docent Post Academisch Onderwijs Belasting Wetenschap Leiden 01-06-2005
Secretaris Raad van Toezicht Stichting Avoord (verpleeghuis dagbehandeling, verzorgingstehuis) Etten-Leur 01-0798
Voorzitter Schoolbestuur Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur 23-0502
C1997-021006 Hop bijbanenregister Den Boschdhr. mr. A.J. Van
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 210204
Advocaat Amersfoort
Redacteur Tijdschrift Letsel & Schade 01-0101
Wetenschappelijk onderzoeker Vrije Universiteit Amsterdam 010101
W.W. van 0115
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 280640
Substituut-griffier Idem 180942
Substituut-griffier bijzonder Hof Den Haag 280845 tot0749
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 30355
Rechter Rotterdam 10457mw. mr. M.M.
Arnhem Rechter 01-0103
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C2004-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm
I.M. mw.
Den Bosch Rechter
C100506 Hop bijbanenregister Den BoschF.A.H.0148
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Dordrecht 11175
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 120881
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 280982
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Breda 10794
NU
Breda parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?G.H.0247 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechterplaatsvervanger Rotterdam 310785
Kantonrechter Rotterdam 220986
Kantonrechterplaatsvervanger Brielle 300687
Kantonrechterplaatsvervanger Sommelsdijk 300687
Kantonrechterplaatsvervanger Schiedam 10787
Kantonrechterplaatsvervanger Gouda 290789
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 21291
NU
Leeuwarden vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
Voorzitter vereniging van Gebruikers van het tennispark Palswijck te Rotterdam
Bestuurslid Stichting Noviomagum te Groningen
C060801-221003 Hop bijbanenregister Leeuwarden

mw. mr. A.B.A.P.M. Varenhorst-Ficq
Arnhem Rechter 07-0301-GOG27-04-2010
Lid Rotaryclub Arnhem Rijn Arnhem 30-0604
Bestuurslid St. Walburgis/St-Eusebius-parochie Arnhem 01-0401 31-1201
Klacht J. Hop te Ermelo (Nederland) tegen ongegrond verklaarde wraking Rechtbank Zutphen bij de Verenigde Naties
Onomstotelijk staat vast dat J. Hop VOOR de hoorzitting d.d. 5 november 2007 GEEN PROCESDOSSIER heeft gekregen! VOOR de hoorzitting d.d 5 november 2007 heeft Hop ook GEEN KENNIS gekregen van alle argumenten en alle bewijsstukken die aan de Rechtbank Zutphen zijn voorgelegd. De werkwijze van de Rechtbank Zutphen jegens J. Hop is in strijd met 6 EVRM en artikel 14 BUPO
701 Productie 1. Oproep Rechtbank Zutphen voor hoorzitting zonder PROCESDOSSIER voor Hop in strijd met 6 EVRM en artikel 14 BUPO
702 Productie 2. Brief J. Hop 15 oktober 2007 met verzoek om toezending namen rechters binnen 1 week na dagtekening
703 Productie 3. Brief griffier 18 oktober 2007 met de namen van de drie rechters: (25) Mr. R.A. Eskes, (42) Mr. D. Vergunst (43) Mevrouw Mr. I.G.M.Th Weijers-van der Marck die de zaak Rechtbank Zutphen tegen Hop op 5 november 2007 om 09:30 uur behandelen
704 Productie 4. Wraking Hop drie rechters: (25) Mr. R.A. Eskes, (42) Mr. D. Vergunst (43) Mevrouw Mr. I.G.M.Th Weijers-van der Marck
705 Productie 5. Brief Rechtbank Zutphen aan J. Hop waarin Hop wordt meegedeeld dat hij zijn verzoek tot wraking nader moet motiveren
706 Productie 6. Proces-verbaal zaaknummer 89285 KGRK 07-665 Rechtbank Zutphen mondelinge behandeling wrakingsverzoek Hop
707 Productie 7. Pleitnotities Hop met nadere motivering wraking drie rechters: (25) Mr. R.A. Eskes, (42) Mr. D. Vergunst (43) Mevrouw Mr. I.G.M.Th Weijers-van der Marck die de zaak Rechtbank Zutphen tegen Hop op 5 november 2007 om 09:30 uur behandelen
708 Productie 8. Wraking Hop 3 rechters rechtbank Zutphen ONGEGROND verklaard op 5 november 2007 zaaknr. 89285 KGRK 07-665
709 Geschiedenis! Procedure Rb Zutphen tegen Hop hoorzitting zonder PROCESDOSSIER voor Hop in strijd met 6 EVRM en artikel 14 BUPO
Omroep Gelderland 180608 Alles uit de kast, informatieve TV uitzending over het wraken van de kinderrechter
710 Geschiedenis! Klacht J. Hop Ermelo (Nederland) tegen ongegrond verklaarde wraking Rechtbank Zutphen bij de Verenigde Naties
   

 


M.E. mw.
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
C041104 Hop bijbanenregister Amsterdam